Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • YUNAN HÜKÜMETİ Grivas'ı takbih elti E.O.K.A.Lideri Grivas ise "iftiraya uğradım,dedi Rauf Denktaş ise tehlike çanlarının çaldığını söyledi Y ATİNA,A.P.UNAN hükümeti General Grivas'ı sert bir dille aza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • I IASAF UÇAR] KABİNE TOPLANDI VekUIer Heyeti dün sabah yaptığı 3 saatlik toplantıda,Paris'te Başvekiller seviye-IVHIJtllL sinde bir toplantı yapılması için Başvekil'in Eisenhower'e gönderdiği mesajı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • İhracat primi yükseltildi Özüm,incir ve fındık ihracatından elde edilen dövizlerde artma 330 kuruşu buluyor ANKARA,HUSUSÎ Hükümet,İhracatı teşvik için verilmekte olan primlerin miktarına zam yapmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • ft [İLHAN DEİVURELJ TAMİDATUAIIC V A lifli DUn aksam Sirkeci'de,bütün semt hal-I AlYllilA I fl AllC TAN III kını heyecana veren bir yangın olmuştur.Saat 17'de Serdar sokağında Mehmet İşmen'e alt 15 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • IÖZDEMİR GÜRSOY] Tema'nın anlattıkları Uzun müddet HoUywood'da kalarak Fox şirketinin Uç filminde rol alan aktör Muzaffer Tema dun bir basın toplantısı tertiplemiş,ve Amerikadaki çalışmalarından 24 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • Gedik,Doğu'da 10 Vali ile toplantı yaptı Beraberinde Jandarma U.Kumandanı bulunan Dahiliye Vekilinin gezisi 7 gün sürecek DİYARBAKIR,HUSUSÎ DAHİLİYE Vekili Dr.Nâmık Gedik,beraberinde Jandarma Umum Kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • Burdur'da firarî üç mahkûm daha yakalandı BURDUR,HUSUSİ Hapishaneden kaçan mahkûmlardan dün Uç tanesi daha yakalanmıştır.Hâlen firar halinde olan İki mahkûm daha vardır.Firar hâdisesinde auçu görülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • Askerî Şûra bugün subayların terfi işini görüşecek ANKARA,HUSUSÎ 30 Ağustos ordu terfi listesinin yüksek rütbeli subaylara ait olan kısmını tesbit etmek üzere Yüksek Askeri Şûra bugün saat 10 da Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • Gazze'de bir Türk motörüne el kondu ANTALYA,HUSUSÎ Bir hafta önce Beyrut'tan Gazze'yt gitmekte iken Askeren isimli İsrail limanına uğrayan «Günaydın» isimli Türk motoruna Gazze'de Birleşik Arap Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • BATMAN'DA SICAKLIK GÖLGEDE 51 DERECE BATMAN,HUSUSÎ Şehrimizde sühunet dün gölgede 51 dereceyi bulmuştur.Bu rHizden beş kişi bayılmıştır,halk sayfiye yerlerine akın etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • [NEJAT KONTAYTEKİNJ EVE GİRDİ Hei,crbc i,nde başı boş bir kamyon eve girmiştir.Şoför T Şükrü K°5ar',n idaresindeki odun yüklü kamyon,Tekke sokağında dururken,el freninin boşalması yüzünden yokuş aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • W WW inönü "Umitleı DEDÎ C.H.P.Lideri köy Enstitüleri mevzuunda da Selâhiyet sahiplerinden alicenaplık istedi İnönü "C.H.P.heyetinin Karadeniz'de gördüğü muamele iyi intiba yaratmaktadır,dedi CX\T* T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • Gülek,iktidardan anlayış bekliyor İNEBOLU,Hususî surette giden NEDRET SELÇUKER'den P GENEL Sekrem teri Kasım Gülek İnebolu'da,¦İktidarların,basma anlayşı göstererek sertlik yolundan kaçınmaları sevini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • İ f İ m i:MmM W u f i i 1-v [RÜÇHAN ÜNVER] HAVA KOLEJİ Yeşilyurt'ta inşa edilecek olan Hava Kolejinin temeli dün saat 16 da yapılan bir merasimle atılmıştır.13 dönümlük bir saha üzerinde 16 yarı blokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • Amerika sunî peyk fırlattı VANDENBERG,AJANSLAR Californiadaki hava üssünden fırlatılan Amerikanın en büyük Sun'l Peyki Discoverer V» dün mahrekine girmiştir.765 kilo ağırlığındaki perkin gönderdiği si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • BÖLÜKBAŞI BUGÜN Karadeniz'e gidiyor C.K.M.P.Lideri,Vatan Cephesi ile D.P.Ocaklarının demokrasiyi kurmak şerefini paylaşamadıklarını,söyledi C.K.M.P.LİDERİ BÖLÜKBAŞI ANKARA,HUSUSÎ CM M P GENEL Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • Milliyet m yfm M İLLİYET,bir yıla yakın zamandanberi üzerinde çalıştığı bir fikri nihayet tahakkuk safhasına intikal ettirmiş bulunuyor.Bu,MİLLİYET elemanlarının ekipler hâlinde Anayurdun her yanmı do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1959
  • Daktilo Sekreter Kursları ÖGRETÎR-ÎŞ BULUR ÜCRETİ TAKSİTLE ALIR Merkez:Lâleli Kemalpaşa Ağa Yokuşu No.14-Tel:22 21 06 Beyoğlu şubesi:Lâle sineması karşısı No.34,kat 5,Tel:449011
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • SİNEMA İU4tiZGUt iSjı JX*V OLAYLAR ABASINDA t Moskova film festivalini takip eden yabancı sinema yazarları Brigitte Bardot'nun son filmi «Babe t te Harbe Gidiyor* on Moskovalılar arasında uyandırdığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • 0 tri" çekildi Son para yatırma tarihi 'Musros 7 GUN KALDI BU *J ir j m or mi a 70.000 URA DEĞERİNDE APARTMAN DAİRESİ AVRiCA 75.000 LİRA PIRA iKRAMiVESi 145.000 OSMANLI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • URFA VAKIFLAR İDARESİNDEN Urfa'nm Âşık Maşuk köyünde kâin tahminen 13 hektarlık tarla kapalı zarf ussulile ve 30.000)lira muhammen bedeli üzerinden peşin bedelle mülkiyet satışı müzayedeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • MEVLİD Eski Maliye Nazırlarından,mülga Ayan Meclisi âzası merhum Nail Beyefendinin büyük kızı.eski Moskova Büyükelçisi Muzaffer Göker'in esi,sevgili ablam:PAKİZE GÖKER'in aziz ruhuna İthaf edilmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • MEVLID Amansız hastalıktan kurtulamayıp genç yaşında aramızdan ebediyen ayrılan bizleri,bütün arkada.dost ve sevenlerini sonsuz acılara ve göz yaşlarına gark eden MUZAFFER GÜLER'in vefatının kırkıncı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • Yasak bölgede dolaşan bir adam yakalandı Osman Makarna adında 34 yaşında bir şahıs,evvelki gece Bakırkoyde askeriyeye ait yasak bölgede dolaşırken yakalanmıştır.Casus olduğundan şüphe edilen Osman,Emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • Okul yapmak için 1000 baraka getiriliyor 1 Eylül'de İskenderun'a varacak olan barakaların 15 Eylül'de kurulmasına başlanacak,istanbul'a 110 baraka düşüyor Okul ihtiyacının karşılanması İçin Amerikadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • FOTOĞRAF MALZEMESİ FOTOĞRAF NEŞRİYATI TEKNİK FOTOĞRAFÇILIK AMATÖR SERVİS TEKNICOLOR FOTOĞ RAF BÜ ROSU Emniyet Müdürlüğü sırasında,Tel.22 7410 SİRKECİ İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • İKRAMİYE KEŞİDESİNE DAVET Bankamızın Ağustos İkramiye keşidesi 15 Ağustos 1959 Cumartesi günü saat 13.30 da Beyoğlu İstiklâl Caddesi 309 No.lu Mısırlı Apartmanının ikinci katında Umum Müdürlük Dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • YARISI PEŞİN YARISI TAKSİTLE DENİZE NAZIR ARSALAB.Üsküdar'a 17 dakika mesafede,Belediye ve Halk otobüslerinin çalıştığı Çamlıca Ümraniye asfaltı üzerinde inşaat ruhsatiyeli 250 metrekarelik arsaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • YARI o/°50 İr Bebek Çocuk elbiseleri ir Kadın Bluz Etek Trikotaj ir Manto Dökar Elbise ir Kadın kumaşları ir Mayolar Vesaire NEPTÜN İstiklâl Caddesi No.FİATINA TENZİLATLI SATIŞLAR Îı ir Erkek kumaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • BUL MAC A SOLDAN SAĞA:1 Etrafında olup bitenlerin farkına varmıyan;Akdeniz'de bir büyük yarımada.2 Kendine göre idarî istiklâli olan büyük vilâyet;İlgi.3 Yazı kurutma kumu eskiden)Yuva sakinleri;Köpek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • MIHI Cumartesi konseri 16.00 Program jj ve kapanış.E 16.57 Açılış ve program 17.00 ğ Radyo *çocuk saati 18.00 Beş ses ğ beş saz 18.25 Serbest saat E 18.30 Spor haberleri 18*40 Jonhy I Mathiş ve Connie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • s» I MERSİN'DEKİ BOKS I KARŞILAŞMASI I C* İMDBÜ durumu bilmiyorum ama,bizim I zamanımızda İstanbul'daki gece yatısı okullarında öğrenciler arasında bölgecilik i vardı.Sık sık kulağımıza çalınırdı:Adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • ücret 300 Ura GÜVEN OTO KURSU Beyoğlu,Aflaeamll yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • ALMANCAYA BİHAKKIN VÂKIF Sekreter Aranıyor Ayrıca ingilizce bilenler tercih edilir.Taliplerin her gün saat 9-12 arası,Yunus'ta DR.NEJAT F.ECZACIBAŞI Seramik Fabrikaları Anonim Şirketine müracaatları r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • Urfa 14 ncü Sv.Tüm K.Sat.Al.Kom.Başkanlığından Cinsi Keşif tutan G.Teminatı Lr.Krş.Lira Urfaâa İOOO kişilik fırın inşaatı 68901 19 5168 Yukarıda yazılı fırın inşaatı kapalı zarf eksiltmesi 2/Eylül/195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • BU AKSAM Saat 21:30 da İstanbul Radyosunda 21 PUAN Ipan3 BİLGİ YARIŞI PROGRAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • r j SİNEMALAR V_BEYOĞLU A LK AZ Alt Tel:44 25 61)1 Tarzan Ormanlar Aslanı Johnny Weismuller Türkçe.2 Lorel Hardi Dans Öğretmeni Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Kahraman Doktoı Wassel Gary Coopei Renkli İng.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocak] Bir şeye sıkılıyorsunuz.Kimseye açılmanız doğru değil.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Hayata karşı bir küskünlük duyacaksınız.Sebebi sinir yorgunluğu.Dinleniniz.BALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1959
  • SİZ DE MEŞHUR bîr ARTİST OLABİLİRSİNİZ Bütün meşhurlar şöhretlerini ufacık bir tesadüfe borçludurlar.İlânımızı okuduğunuz şu an belki siz de şöhret kapısının anahtarını elinize geçirdiniz.S t N E S T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.08.1959
  • Fuarda milyonlarca eşya satılacak Ecnebi pavyonlar,otomobil,kamyon,ses makineleri,motosiklet bisiklet ve radyo ve fotoğraf makineleri satışa çıkaracak İZMİR,HUSUSÎ Bu sene Fuardaki Sovyet pavyonunda 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1959
  • [NEJAT KONTAYTEKÎN] ARM AMFIV'KIİIS VADİlüCİ 1;orkestra şefi Engenç Or-UniHHlIilI Rln IVMnUb^I kardeşi Martin Ormandy,şehrimizde bulunmaktadır.Philadelphia Senfoni Orkestrasının sef muavini ulan Orman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1959
  • izmir tütün işçilerine yüzde 20 zam yapılacak ANKARA,HUSUSÎ İzmir Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atelyeleri İsçileri Sendikasının İnhidarlar İdaresi ile çıkardığı İş uyuşmazlığı sonuçlanmış ve işçilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1959
  • SALAT NAHİYESİNDE PETROL BULUNDU BATMAN,HUSUSÎ Yapılan sondajlar neticesinde Salat nahiyesinde büyük bir petrol damarına rastlanmıştır.Bu damarın Garzan,Batman ve Ramandan daha büyük olduğu söylenilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1959
  • SONBAHAR KREASYONLARINI MÜŞTERİLERİNE TAKDİM EDER Alman Hastanesi Karşısı Hocazade Sokak.No.7 Sıraserviler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASİ Talihliler albümü Yılın ilk iki çekilişinde birer Apartman Dairesi kazanan 10 talihliden sekizini burada görüyorsunuz.Şimdiye kadar birer ev veya apartman dairesi kazanan 229 tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1959
  • ELMO TRİKO YÜNLÜLERİ Yakında,şehrimizin tanınmış mağazalarında satışa arzedilecektir.Tel:21 58 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1959
  • f-7i BİR YAPRAK ı 11\r Roma Seyahatinden Notlar 3 ROMA'ya akşam yedide vardık.Ağaçlara gömülmüş bu muazzam şehir ana caddeleri,meydanları,âbideleri,kemerleri,çeşmeleri,havuzları,heykelleri,binaları,ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1959
  • RİYASETİCUMHUR MUHAFIZ ALAYININ DEPOSU YANDI ANKARA,HUSUSÎ Riyaseti Cumhur Köşkü Muhafız Alayının deposu yanmıştır.Yangın 3 saat devam etmiş ve bina tamamen harap olduktan sonra sönmüştür.Hâdisenin ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1959
  • DÖVİZ KAÇAKÇILIĞI SANIKLARI MUHBİRİ İTHAM ETTİLER Havalecilik suretiyle büyük çapta döviz kaçakçılığı yapmaktan sanık Jak Atyos,Ali Kibar,Klmon Palamidis,Mehmet Dölen,İzak Arditi,Moiz Danon,Avram Albe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1959
  • DÖRT İLDE BEŞ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ Cinayetlerin ikisi Afyon'da,diğerleri Diyarbakır,tzmir ve Ödemiş'te işlendi Yurdumuzun muhtelif yerlerinde dün 5 kişi öldürülmüştür.Hâdiseleri bildiriyoruz:AFYON Emirdağ k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1959
  • I KEYSTONE] II tfw AQYIIM TEMİ7I EME Florida'daki meşhur akvaryum,su nc-MfcWMIlIUIIl I batlarının çabuk çoğalmaları yüzünden haftada beş defa temizlenmekte ve bu ameliye,temizleyicilere büyük mtiskilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1959
  • 18,000 Japon da evsiz kaldı.Avusturya'da da Tuna nehri 8 metre yükseldi LONDRA,RADYO Japonyada ve Avusturyada nadir görülmüş kötü hava şartları büyük zayiata ve maddî zarara sebebiyet vermiştir.JAPONY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.08.1959
  • i rçvı SOKUUAASlNv UZAKTA UU&.J BfRSEV ANUAAMM dim vAuuû TOMBİK ŞuKAVA BAK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1959
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR Vapur işlerinde tecrübeli bilhassa Ingilizceye vâkıf muhaberatı idare edebilecek,Türkçeyi iyi bilen bayan sekretere ihtiyaç vardu\Maaş dolgundur.Müracaat:Taksim Sineması yanı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1959
  • izmit Deniz Satmalına Komisyonu Başkanlığından:1 Açık Eksiltme suretiyle 52 ton renkli üstüpü satın alınacaktır.Muhammen bedeli 75400 lira olup muvakkat teminat 5020 liradır.2 Eksiltmesi 28/Ağustos/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1959
  • En Yeni Orijinal Enternasyonal Serisinden COLUMBIA Plâkları Satışa arzedildi.AMERICANO ANGELINA SONG OF VENICE JULIA NEVERTHELES WHO KNOWS BELONGING THE SOMEONE,THE UTTLE CLOCKMAKER TELL HİM NO TİME F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1959
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN:1 Fen İşleri Müdürlüğünce sürekli onarım işlerinde kullanılmak üzere lüzumu olan 5000 metre bordur taşı 125.000.liralık tahmin bedeli çevresinde şartnamesi veçhile satm alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1959
  • GÖLGESİN Yazan:Georges Sİ Erkekler,ancak yalnızken gerilen asabının yerini tutmakla kalmışlardı.Erkekleri de hep öteki kadınlar gibi olmak,ötekiler gibi ıspazmoza yakalanabilmek için aramıştı.Yirmi ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1959
  • AŞKA Yazan:Alberto «Beni dinle Leo Merumecî,dedi.«Sen ailenin çok eski ve yakın bir dostusun,sana her şeyi açıklayabilirim.Bu son mühleti kendim için,kendimi düşünerek istemiyorum.Ben şahsen bir kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1959
  • musiki New-York Filârmonik Orkestrasının Konserleri DAHA yurdumuza varmadan önce değeri ve önemi üzerinde bu sütunlarda durduğumuz bu orkestranın Açık Hava Tiyatrosunda verdiği iki konser ondaki kudre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1959
  • Çeşitli işler için SUNİ DERİLER CİLT İŞLERİ DÖŞEME ve BENZERİ İŞLERİ İÇİN ÇEŞİTLİ SUNÎ DERİLER Türkiye mümessili h.kranzfeld MühUrdarzade Han No.314 Sirkeci Tel.2243 35/51 HRAÇ EDEN KİMYEVİ,MADDELER M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1959
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Bakırköy Osmaniye mahallesi Londra asfaltı üzerinde teklif edilen mevziî imar plânının imar ve İskân Vekâletince onandığı ilân olunur.44202)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1959
  • NÂKER MÜESSESESİ 4/11768 Karara istinaden ithâl edeceği Alman ve Amerikan marka otomobillerin satışına devam etmektedir.Sağlam,Ucuz,Garantili NAKER i İstiklâl Cad.Arda Ap.Kat 4 Tüııel.TEL:44 41 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • Ziraî Ket;1,1 t Baştara/t Birincide va «Dünyanın hiç bir yerinde kayıtsız ear İsız tam bir liberasyona gitmiş memleket yoktur» demiştir.SANAYİ SAYIMI Sanayi sayımı İçin memleketin 14 bölgeye ayrıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • D.P.Genel Merkezi İzmit'e arabulucu hey'eti gönderdi ANKARA,HUSUSÎ D.P.Genel İdare Kurulu,parti teşkilatındaki hizipçilik hareketlerini önlemek için aldığı tedbirleri dünden itibaren tatbike başlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • 250 Gramlık rakı çıkarılacak ANKARA,HUSUSÎ İnhisarlar İdaresi 250 gramlık Yeni ve Kulüp rakılarını yeniden piyasaya çıkarmayı kararlaştırmıştır.Rakının fiyatı henüz tesbit edilmemiştir.Yeni Harman,Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • İZMİR'DE "KORE,'AZARLARI KURULDU İZMİR,HUSUSÎ Dün sabahın çok erken saatlerinden itibaren şehrin muhtelif yerlerinde Kore pazarları kurulmuş ve binlerce kişinin çok hararetli alış verişler yaptığı gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • Falçata ile adam öldüren genç tevkif edildi Çemberlitaş'ta arkadaşı Sadi Kolcuyu falçata ile öldüren Sıtkı ötünç'ün duruşmasına dün nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde suçüstü hükümleri gereğince başlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • İNÖNÜ "ÜMİTLER ARTIYOR,DEDİ 4 Baştarafı Birincide dur:Kıymetli unsurların fikirleri yüzünden ekmekleri ve meslekleri iie uğraşıldığını işitiyoruz.Pek ziyade üzülüyorum.Pek müteessir oluyorum.Bu insanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • İHRACAT PRİMİ YÜKSELTİLDİ t Baştarajı Birincide alış primi ile üzüm,incir ve fındık ihracatından mütevellit dövizlere beher Amerikan dolan İtibariyle verilmekte olan 280 kuruşluk kambiyo alış primi 61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • 3 büyük orman yangını çıkiı Aydın,Denizli ve Antalya'da üç orman yangını çıkmıştır.Aydın'ın Ortaklar mevkiindeki Kımış ormanlarında,52 saat evvel başlayan yangın hâla devam etmektedir.Denizli'nin Tava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • ANKARA RADYOSU DEVAMLI YAYIN YAPACAK ANKARA,HUSUSÎ Ankara Radyosunun uzun dalga üzerinden sapılan yayınlarının sabahtan gece yarısına kadar fasılasız yapılabilmesi ve ajans bültenlerinin de daha değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • GALATASARAY BUGÜN FERİKÖY'LE OYNUYOR t Baştarajı Altıncıda millî lig'e girilmeden kadro dıgı bırakılması kulüp çevrelerinde iyi karşılanmamış ve tenkid mevzuu olmuştur Futbolcuların çoğu,bu tecrübeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • AZ FAKAT ÖZ YİYİNİZ 100 gram ekmekte 270 katori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BiSKÜİSİNOE 470 ka-I lori olduğunu unutma-ir yınır.BİSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • H.Emin Fidanoğlu SÜNNETÇİ SAİM LOKMAN Beşi k taş.Doğu hank yan t 12 t Ev:48 17 73 Tel 4843 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • YUNAN HÜKÜMETİ GRİVAS'I TAKBİH ETTİ t Başiarajı Birincide teşkilât üzerinde durarak,bunların küçümsenemiyeceğinl bildirmiş ve söyle devam etmiştir:«Bulun tutumumuz bu tehlikenin mevcudiyetini ve büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Üsküdar Salacak mahallesi 21 pafta 385 adanın tadilât plânının İmar ve İskân Vekâletince onandığı ilân olunur.44242)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • SATILIK-H D ANGLDOZER insan ASANSÖRLERİ Atlas KOMPRESÖR ASANSÖRLERİ Telefon:44 07 98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • Rize Nafıa Müdürlüğünden 1 227.122.87 lira keşif bedelli Rize Lisesi Ek pavyonu ikmali inşaatı 2 Eylül 1959 Çarşamba günü saat 15 de İhalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • Satılık Veya Kiralık Apartman Aranıyor Cağaloğlu,Beyazıt muhitinde her katta asgarî dört oda bir hol olmak üzere 3,4 kat satılık veya kiralık boş apartman aranmaktadır.İlgililerin mufassal malûmatla P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • SATIŞ İLÂNI İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN i Adet Cinsi Koltuk,kanapeler,kauçuk yatak,avizelerj av tüfengi,muhtelif züccaciye eşyası,dikiş makinesi,buz dolabı,piyano,gaz sobası vesair 122 kalem kıymetli e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • Donmuş Kuyruk Yağı Satılacaktır 1 Takribi miktarı ile muvakkat teminatı aşağıda gösterilen donmuş kuyruk yağı kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle satılacaktır.Muvakkat teminat Muvakkat temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • GÜNDÜZLÜ YATILI ÖZEL DR.ERTAN KOLEJİ YUVA İLK OKUL ORTA OKUL Maarif Vekâletinden ruhsatlıdır.Maarifin resmt programını tatbik eder.İlk okulun beş sınıfı da açıktır.Kuvvetli İngilizce.Kadıköy Hasırcıba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından MERZİFON KONYA MERSİN DEMİRCİ EMİRDAĞ ÇORUM Astsubay Hazırlama Orta Okullarma girmek için müracaat eden öğrencilerden namzet kayıtları yapılanların seçim imtihanları a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • ÇİLER NEDİR?ADRES Mİ İSIM Mİ ROMAN Mİ?Kıymetli talihlilerden gördüğümüz yakın alâka,itimat ve teşviklerine güvenerek bilmecemize devam ediyoruz.Bilmeceye doğru cevap veren her vatandaşa Ankarada kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Umum Müdürlüğümüzce bedeli TL ile ödenmek üzere aşağıda yazılı ebad ve miktarlarda sondaj borusu fiat ve teklif,isteme usulü ile satın alınacaktır.Daha az miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • PENİSİLİN,VİTAMİN A+D ve SULFATIAZOL'LU YARA VE YANIK MERHEMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ÜSKÜDAR Ümraniye kireç ocakları civarında 3000 M2 arsasıyla,teşkilâtıyla,soda sabun fabrikası,bahçe,kuyusu ve 4 odalı kârgir ev,kelepir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • YALNIZ 10 GÜN İÇİN GÖRÜLMEMİŞ TENZİLAT İLE FLORYA CENNET MAHALLESİNDE Yaz kış işleyen otobüs durağı önünde Okul,çarşı,tren istasyonuna 5 dakika mesafede,Blok apartman ve yüzlerce zarif villâlarla mesk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • jğ SPOR ve SERGİ SARAYINDA İstanbul Hailemin büyük alâkasını çeken MONTEMAH REVÜSÜ İZMİR FUARINA İŞTİRAK EDECEĞİNDEN Cumartesi ve Pazar Veda temsillerini takdim edecektir.Bu temaşa ziyafetini mutlaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • İstanbul Dahilinde Arsası olup yaptıracağı İnşaatın maliyeti 250 bin liradan yukarı olan han ve apartman yaptırmak İsteyenler İyi tanınmış bir inşaat firması anahtar teslimi kabul etmektedir.Müracaat:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • DOKUMACILARA Teni gelen 88 90 92 TAKELER TL.12 ABDULLAH BAZLAMATÇI SUmbUHU Han Çakmakçılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • Camlıca Omranivede ADALARA VE MARMARAYA NAZIR UCUZ ARSALAR Metresi 3 liradan 6 liraya kadar 250 metrekarelik ARSALAR 750 LİRADAN 1500 LİRAYA KADAR Üsküdar'dan vesaiti bol,Şile asfaltına yakın,iç yolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • Tıbbî Balık yağı ithalâtçılarının nazarı dikkati'ne NORVEÇ:de Bergen cehrinde kâin meşhur JOHAN MARTENS et Co.Fabrikasının KAŞ1KLI BALIK YAĞI namı ile maruf ve 1-5-10-25 kiloluk orijinal litografik te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • Milliııet 'Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İğlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1959
  • HİCRİ Cumartesi BÜMİn 1379 15 1375 Safer AĞUSTOS Ağnı-toı 2 10 19 5 9 VAKİT VASATÎ ezan!Güne» 5.07 9.57 öğle 12.18 5.08 İkindi 16.08 8.58 Akşam 19.09 12.00 Yatsı 20.51 1.42 İmsak 3.11 8.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.08.1959
  • Basketbol Teknik Şûrası toplanacak Türk Basketbolünü «Teknik» bakımdan kalkındırmak ve yeni bir veçhe vermek maksadiyle bir basketbol teknik şûrasının toplanması için teşebbüse geçilmiştir.Memleketimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.08.1959
  • Vermaak mağlûp PİETRANGELİ GALİP 14 ürtcü İstanbul İnternasyonal tenis turnuasında seri başı olacak olan Cenubi Afrikalı Vermaak,Hamburg tenis turnası finalinde,İngiliz Bili;Knight'a,4-6,6-4,4-6.6-3,8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.08.1959
  • Tek erkeklerde Cevanşir'i yenen Bari şampiyon Tek kadınlarda Sevim Barulay da Türkiye Birinciliğini kazandı TÜRKİYE Tek Erkekler Tenis Şampiyonluğunu Nazmı Bari,Behbut Cevan-Sİr'i 7-5,6-1,7-5 yenerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.08.1959
  • Beşiktaş Doğana teminat veıdi DUN İZMİR'E GİDEN GENÇ FUTBOLCU İÇİN SİYAH BEYAZLI İDARECİLER ALTAY İLE TEMAS HALİNDELER BEŞİKTAŞ'a transferi usulsüz bulunan Altay'lı Doğan dün Altay İdare Heyetinden Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.08.1959
  • FİKSTÜR UMUMİYETLE İYİ KARŞILANDI 3 Evvelki gün İlân edilen Millî Lig fikstürü şehrimiz kulüplerinde umumiyetle müsbet karşılanmıştır.Sadece Istanbulspor kulübü temsilcisi Turhan Barlas cFikstür bizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.08.1959
  • VW MİLLİ LİG TAKIMLARI FERİKÖY Millî Lig'in yeni takımı şöhretlerden ziyade gençlerden müteşekkil kadrosu ile istikbâl vaadetmektedir MİLLÎ ligde İstanbul'u temsil edecek olan on takımın içersinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.08.1959
  • Feriköy'le oynuyor Beşiktaş,antrenörün isteği üserine bugün Beyoğluspor,yarın Beylerbeyi ile karşılaşacak LİCE GUN KALA Milli lig çalışmalarını hızlandıran Galatasaray yeni mevsimdeki ilk hazırlık maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.08.1959
  • SUAT'IN LİSANSI TASDİK EDİLDİ Millî futbolcunun bu gün şehrimize dönmesi bekleniyor FUTBOL Federasyonu,Suat Mamat'm Galatasaray'da oynamasında hiçbir mahzur görmemiş ve Galatasaray Kulübünün bu husust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.08.1959
  • AMATÖRLER İÇİN 2500 LİRA TAZMİNAT Kulüpler endişede.Federasyon,kararın gelecek yıl tatbik edileceğim bildirdi 1960/61 devresinden itibaren amatör futbolcuları transfer eden kulüpler,transfer edilen fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.08.1959
  • MARMARA KfiPASINI E.T.T.KAZANDI Marmara Kupası boks maçlarımı finalleri dün akşam yapılmış ve sı neticeler alınmıştır:51 Kilo E.Güçlü E.Tf.T.54 E.İrikaya U.fc.57 M.Çakır BJ.K.60 Y.Sevimli BJ.K.63,5 Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.08.1959
  • Menderes Kupası yelken yarışları bugün Menderes Kupası hendikaplı yelken yarışları bugün yapılacaktır.Müsabakalar A ve B grubundaki büyük yatlar arasında olacaktır.Yarışlar İstanbul Yelken Kulübü önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.08.1959
  • I İLHAN DEM1RELI Istanbul Yüzme İhtisas ve Deniz Kulübü tarafından müştereken getirtilen Alman yüzücüleri yarın Türk yüzücüleri İle Ortaköy Kandilli arasında Boğazı geçme müsabakası yapacaklardır.İçle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor