Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • Yeni kota elecek ilân Edilecek Ticaret Vekili,yeni kararları fuarı açış konuşmasında bildirecek Otomobillerden alınacak primlerin modellerine göre 5-30 bin arasında değişeceği sanılıyor ANKARA,HUSUSÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • i*P^?*â i?m Q «öS ı Mâ ı IRÜÇHAN ÜNVERİ TARİHÎ KALINTILAR Saraçhancbaşı'ndakl yol inşaatında ka-¦VMİBİll I Ihftlt naı açan ameleler dünkii kazı esnasında Bizans devrine ait taşlar bulmuşlardır.Buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • Gülek Ünyede DP merkezine gitti C.H.P.Genel Sekreteri "Biz memleketin elele kalkınmasını isteyen bir partiyiz,dedi C.H.P.mebusları ile gazetecileri Ünye'de D.P.İller gezdirdi ÜNYE Hususî surette giden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • KARAYOLLARINDA BİR SUİİSTİMAL İDDİASI TAHKİK EDİLİYOR İZMİR,HUSUSÎ Karayolları Bölge Müdürlüğünde bir suiistimal iddiası tetkik edilmektedir.Merkezde 20,Kütahvada 30 bin litre benzinin suiistimali ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ THOR BALESİ Temsiller vermek üzere şehrimize gelen Belçika Thor balesi dün açık hava tiyatrosunda prova yapmıştır.Yaşları 12 ilâ 19 arasındaki 67 genç erkekten müteşekkil olan bale Belç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • Kasım,"Irak'ta karışıklıklar 3 olacak,dedi BEYRUT,A.P.Irak Başvekili Kasım «Yakın bir zamanda memlekette yine karışıklıklar» çıkabileceğini ima etmiştir.Yedek subayların diploma merasiminde bir konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • Güney Anadolu'da sahte 50 ve 500 liralık görüldü İZMİR,HUSUSÎ İzmir Emniyet Müdürlüğünün Güney vilâyetlerdeki bir kalpazanlık hâdisesi jebebiyle dikkati çekilmiştir.Emniyet Genel Müdürlüğünden dün gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • Postalanan ceset cinayetinin sanığı müşahedeye alındı Hatice Çiğdem adındaki genç kızı Leventteki evinde öldürüp cesedini trenle Burdur'a postalamaktan sanık Turhan Zeki Ivgen,Adli Tıb'da müşahede alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • KIBRIS RUMLARI SİLÂHLANIYOR ingiliz askerlerini silah satmaya teşvik eden yedi Rum tevkif edildi LEFKOŞA,Hususî muhabirimiz Tekin Yüksel'den)KIBRIS Rumları silâhlanmak için faaliyetlerini arttırmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • D II f*CUCI Bil A DE ITIIDIII II TflDI Alllll 1'-'enel idare Kurulu dün sabah ve akşam olmak ir i UCjIICL lUAKCi IVUKULU I Ur LAHUI üzere iki toplantı yapmıştır.Başvekil Menderes'in riyasetindeki topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • KOCAELİ MEBUSU CEMAL TÜZÜN İSTİFASINI GERİ ALDI D.P.Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün arkadaşlarının ve taraftarlarının İsrarı üzerine istifasını geri almıştır.Tüzün birkaç gün evvel Meclis Reisliğine sıhhî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • Burdur Ceza Evi dün yin© karıştı Hâdiseye,evvelki gün kaçan ve yakalanan Halil'in höcreye kapatılması sebeb oldu BURDUR,Hususî muhabirimiz RIZA ERDEM'den ŞEHRİMİZ cezaevindeki mahkûmlar arasında dün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • L PARİS'E gidecek Menderes,NATO başvekillerinin Eisenhower ile yapacağı istişare toplantısına iştirak edecek Başvekile Zoılu da refakat edecek DIŞ HABERLER SERVİSİ Başkan Eisenhower ay sonunda Paris't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • MİLYONER FAHRETTİN SOYSAL KAÇAKÇILIKTAN Sanık Milyoner TEVKİF EDİLDİ Kahve kaçakçılarını finanse ettiği ileri sürülen Fahrettin Soysal dövüldüğünü iddia etti BÜYÜK kahve ve eşya kaçakçılığıyle ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • İKİ İRAK'LI BİZE İLTİCA ETTİ MARDİN,HUSUSÎ İk\Iraklı memleketimize iltica etmiştir.Cizre hududundan yurdumuza giren Iraklıların resmî makamlara müracaat ederek kendilerinin mülteci olarak kabul edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • iki Türk gemisi Panama bandırasında çalışıyor İZMİR.HUSUSİ Denizcilik tarihinde ilk defa olarak,2 Türk gemisi Panama bandırası altında çalışmağa başlamıştır.Bu habe-ti bildiren Gemicilik bülteninde,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • AMERİKALI BİR ALBAY POLİSİ İŞKENCE YAPMAKLA İTHAM ETTİ İZMİR,HUSUSÎ Amerikan İkmal Teşkilâtı 20 ncl Müfreze Kumandanı Albay Wilkinson bir müddet evvel döviz kaçakçılığı suçundan tevkif edilen Amerikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • AKER,ZAMDAN SONRA SEYAHAT EDENLERİN ARTTIĞINI BİLDİRDİ ANKARA,HUSUSÎ Devlet Vekili ve Basın Yayın ve Turizm Vekâleti Vekili Abdullah Aker,C.H.P.Tokat mebusu Faruk Ayanoğlu* nun bir yazılı sorsuna verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERI KALKAVAN ÇIKARILDI 16 eÜn evvel Hasköy tersanesinin kızağından denize indirilirken batan Kal-W MU Y,VM^,kavanzade gemisi dün askıya alınarak kurtarıvmştır.Alemdar tahlisiye gemisinin ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • KORE'DEN GELENLER 9 uncu Kore Değiştirme Birliğinin ilk kafilesi dün «General Blackford* gemisi ile İzmir'e gelmiştir.2000 kişiden müteşekkil kafile mensubu erlerin terhis muamelelerine derhal haşlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1959
  • DİRİLİŞ HARP VE SULH» yazarı L Tolstoy' â un o ayarda diğer bir meşhur şaheseri.Çeviren:S.TİRYAKİOĞLU ÜCRETSİZ i BÜLTENİMİZİ I GÜVEN Nefis sagIam CİU1İ*12,5 L İSTEYİN'z [vAYiNtvt Cağaloğiu.Narhbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • irk* SİNEMA lu4teo4c 0/SULLIVAN'I HATIRLADINIZ MI?Ill* Geçen hafta eski Hollywood'lu rejisörlerden Preston Sturges New York'taki apartmanında bir kalp krizi sonunda öldü.On yıldanberl sinema dünyasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • TEŞEKKÜR Kıymetli aile büyüğümüz Ankara eşrafından,HACI BEKİR HAMAMCI 7/8/1959 Cuma günü Istanbulda vefatı dolayısiyle Cenazesine Igtirak etmek,ziyarette bulunmak,telefon,telgraf ve mektupla tazlyetta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • Pek çok Fabrika yeşil kâğıt yapmağı denedi Yalnız PORTE VERDİTA ile bu emele erişti HENÜZ KULLANMAOIYSANIZ TECRÜBE Menfaatiniz icabıdır AMATÖR İŞLERİ İÇİN VERDİTA PARLAK PROFESYONELLER İÇİN VERDİTA İP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz sahası içinde bulunan binaların rölövelerinin yapılması Mimarlar Odası azaları arasında kapalı zari usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işe ait keşif ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • Norm nizamnamesinin değiştirilmesi isteniyor Günün ihtiyacına cevap veremez hale gelen Norm Nizamnamesinin değiştirilmesi İstenmektedir.Birçok maddelerin imalât çekil ve şartları tamamen değiştiğinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • Sait Faik Müzesi Burgaz'da kuruluyor Modern Türk hikâyeciliğinin kurucularından merhum Sait Faik Abasıyanık'ın Burgaz Adasında 1934-1954 yılları arasında yaşadığı ve eserlerinin çoğunu yazdığı köşk mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • TELEFON DEVİR ALINACAK Taksim Cumhuriyet caddesi 257 No.lu binaya Ordu evi karşısı)nakli mümkün bir telefon devren satın alınacak veya İstiklâl caddesinde 44 94 65 No.lu telefonla değiştirilecektir.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • 14 ncü Sv.Tüm.K.Sat Al.Kom.Bşk.lığından Cinsi Miktarı Muh.Fiatı G.Teminatı Kİ.Krş.Lr.ı ill I ı* m ı ı ı ıı T.Üzüm 30 000 80 1800 Yukarıda yazdı T.üzümün kapalı earf eksiltmesi 29/Ağustos 1959 Cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • Üçüncü çekilişte:Çekilişlere iştirak için vadesiz 200vadeli 100 liralık hesao açtırmak kâfidir.Vadeli her 50,vadesiz her 100 lirayabir kur'a numarasıio6K ÜŞiyt lOıo.•OOo «f/ye Ooo Ooo cem on %ye Ü*A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • BÂZI ÖĞRETMENLER OK KONULMAKLA İTHAM EDİLDİ PEDAGOJİ CEMİYETİNİN KONGRESİNDE,ÖĞRETMENLERİN İŞ YAPMAKTAN ZİYADE,ÇOK KONUŞTUKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ Pedagoji Cemiyetinin kongresinde okunan bir raporda «Bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • *&AicÂifikü pa£uuA,OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün açk hayatınızda fevkaladelik görünüyor.Fakat bir macera baslarla tonu belirsiz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Size olan inancı ¦aramışınız.Onu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Kastı olup katlanmak,2 Rehin;Soru.3 Tersi yabancı;tpek bö-I ceğinin kozadaki istihale devre-•i.4 İçe olan dert;Emme;Hamam eşyasından.5 Bir uz-3 vumuz;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • I 11111111111 1111 11 a 1111 11 1111 111 1 11 1 11 1 i 11 1 111 111 I I 11.1 I I 111 I 1 I I I ri I I 11 11 I I I 11 111 li I 11 11 l I 11.tl I I M I I 11 I I 111 I 11 11 I 111 I I 11 III 1 I 1 11 I 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • e-I SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 61)1 Tarzan Ormanlar Aslanı Johnny Welsmuller Türkçe.2 Lorel Har di Dans Öğretmeni Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Kahraman Doktoı Wassel Gary Coopeı Renkli İng.ELH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • TEŞEKKÜR Geçirdiği bir kriz neticesinde kaldırıldığı Ankara Tıb Fakültesinde ani olarak aramızdan ebediyyen ayrılan Denizli Mebusu Y.Mühendis OSMAN ONGAN'm ebediyete intikali dolayısiyle acılarımıza i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • TEŞEKKÜR Sevgili büyüğümüz,AKİF SOĞUKSU'nun ölümü İle uğradığımız derin acıya bizzat cenazede bulunmak,eve gelmek,telgraf,telefon posta ve diğer vasıtalarla tazlyette bulunmak suretiyle yakından ve uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • Emirgânda sahilde acele 4 odalı SATILIK KAT Tel:63 52 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • Balıkçılık Müdürlüğü eylülde faaliyete geçecek Et ve Balık Kurumu tarafından kurulacak Balıkçılık Müdürlüğü eylûld» faaliyete geçecektir.Teşkilât balıkçılara ağ ve av malzemesi dağıtacak ve tutulan tf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • Tekniküniversitede öğretim üyesi sıkıntısı baş gösterdi Doçentler,aldıkları maaşla geçınemediklerini belirterek istifa ediyo rlar İstanbul Teknik üniversitesinde «öğretim üyesî sıkıntısı» baş göstermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1959
  • ALDANIŞ İ TN EVİR Halkevleri devri,Köy Enstitüleri I J devri,ezan Türkçe okunuyor,sairler toprak üzerine,köylü üzerine jürler yazıyori 1ar.Ressamlar Anadolu turnelerine çıkıyorlar.İ Biraz sun'î de ols
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • İHTİLALDEN sonra Irak'tan döndükten sonra bir diplomatla aramda bu kritik memleketin umumî durumu hakkında uzun bir konuşma oldu.Bu konuşma Irak'ın bir tahlili veya bir yılın bilançosu mahiyetini taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • alışma Vekili 882 işçinin isten çıkarıldığını açıkladı Halûk Şaman işsiz kalan işçilerin azlığı karşısında kanunî tedbîre lüzum görülmediğini bildirdi ANKARA,HUSUSÎ Çalışma Vekili Halûk Şaman,C.H.P.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • m in wiim.mm m mrti »wo w SOZ SIRASI.VE ORKESTRA YEDİNCİ SENFONİYİ ÇALIYORDU.BERNSTEİN sopasını eline aldı.New-York Filârmonik Orkestrasının müzisyenlerini gözden geçirdi.Hepsi dikkat kesilmiş ona ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • r V SUNÎ TAHTA LEVHALARI Fabrika Satış Merkezi:Garanti Han,Bançekapı Tel:22 İS »0/53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • LÜKS NERMİN PARASIZ KALDI Randevuculukta beş yıllık faaliyeti münasebetiyle Defterdarlıkça tahakkuk ettirilen 3.444.000 liralık vergi,Lüks Nermin'l çok müşkül duruma düşürmüştür.Lüka Nermin'in bankada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • [A.P.AGA HAN'IN YENİ SEVGİLİSİ ZS2X*S£2£ZZ Ağa Han tanınmış film rejisörü Carol Reed'in kızıyla gezmeye başlamıştır.Besimde başına agel giymiş olan genç Ağa Han,yeni sevgilisini Nice hava alanında kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • 3 üncü kotadan ithalât yapmak isteyenlere REMINGTON RAND MARKA ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ STANDARD,PORTATİF ve ELEKTRİKLİ YAZI MAKİNELERİ ELEKTRİKLİ CEM HESAP VE MUHASEBE MAKİNELERİ ile KOLLU CEM MAKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları İşletmesinden FUAR İÇİN İLÂVE SEFER İzmir Fuarının açılışı dolayısiyle «ORDU» vapuru 18/8/959 Salı günü saat 15.00 de Istanbuldan hareketle 19/8/959 Çarşamba akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR Vapur işlerinde tecrübeli bilhassa Ingilizceye vâkıf muhaberatı idare edebilecek,Türkçeyi iyi bilen bayan sekretere ihtiyaç vardır.Maaş dolgundur.Müracaat:Taksim Sineması yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • DEVLET ORMAN İŞLETMESİ BOLU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Parti İstif Miktarı Muh.B.ilk Tem.No.İstif yeri No.Cins ve nev'i Adet M3.D3.Lir.K.Lira K.173 Seben Merkez 18 L Sn.Nor.B.Kök.T.24 9.742 234.00 170.97 174 15 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • UMUMÎ VEKÂLETTEN AZİL Resmî daireler,müesseseler,diğer devair ve Ticarethaneler nezdinde firmamı temsile Beyoğlu Üçüncü Noterliği 3/6/959 tarih 788 sayılı vekâletnameye müsteniden selâhiyettar İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • Yapı Kooperatiflerine Fırsat Şehrin merkezinde elli metrelik bulvar üzerinde sekiz katlı blok inşaata müsaadeli arsa,yarısı peşin,yarısı taksitle satılıktır.Tel:44 57 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • [KEYSTONE] JAYNE MANSFIELD Londra'da «Ele Alınması Kolay» İsimli bir na-iiiMiwi ib.v film çevirmeye bağlayan sarışın aktris Jayne Mansfield,kocası Michael Hargitay ile tngUtere'ye geldikten sonra,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • Subay evleri kanal inşaatı bitirilecek Gümüşsüyü Askerî Hastahânesi de Ayazağa'da inşa edilecek modern bir binaya nakledilecek MİT T t Müdafaa Vekili Ethem Menderes dün Belediye Reisi Kemal Aygün'le o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • Kâğıt Fabrikası Umum Müdürü değiştirilmedi İzmit Kâğıt Fabrikası Genel Müdürü Enver Atafıratın vazifesinden alındığına dair çıkan haberler tekzib edilmektedir.Atafıratın vazifesine devam ettiği bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1959
  • BİR YAPRAK Roma seyâhaimdan notlar "pj İZİ evvelâ Atina'ya sonra Koma'ya götüren uçak,konfor,|j temizlik,intizam bakımından en ufak bir tenkide maruz kahnıyacak kadar mükemmel.Kaptanların ustalığı,per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.08.1959
  • HAPİSHANEDEN KUCTUlUMCA KAV GAZETECİ BAŞIMA HEP FEuÂKeTLER.GETfeEN GERÇB©İ.tekx;p YıVS-CE£3ıMı,g,EfcX' PE ^ÎNE ZİN04NA ©ıRECEĞİNİ SÎLE Bi'uE VAZ/M/4ĞA KCWULUR.56Mİ SeVOlMT/ALLAH,AuLAH^ UAVG(M V N'OLAU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1959
  • iomm:iüüüüMgi O HARA 'N/N 9 TOPU FAL-SOLU VE-ÇOK YAVAŞ ATIŞI RAKİP TAKIMI ŞA.S/RT/R.OMLARIN BÜ ANI.DURAKLAMALARINDAN' FAYDALAMAN O'HARA KOŞAR VB İLK KALEVİ GEÇER.KİNCİ İ VE" ÜÇÜNCÜ KA.LELERİ OB GEÇERE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1959
  • BANA kS T evet AMA BENİM SIR HA lX «ÛÇTÜR.VE ÇOK yoBuu)DUK.ÇEKİL.DOKUNMA BANAlS7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1959
  • PIİİİİİİiİlIIİlBll ıSTERSSEM TUUUMBA ı'ue OuvAR.UARl BoyA ÇOK VAKİT «AZANiRStM şAverr boya gel.MEZSE Şu vı'OAVl BİRAZ.ŞEVKET ıVEÎR.oüzEüe.HUSA/VV HER.HAUDE J^GUI BOVA Şı'Nf BlTı RMigTi R.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1959
  • SÜMERBANK TAŞKÖPRÜ Kendir Sanayii Müessesesinden PAZARLIKLA SATIŞ İLÂNI 1 Aşağıda cins ve miktarı yazüı mal l/Eylül/1959 tarihine rastlayan Sah günü saat 14.00 de Müessesemiz merkezinde pazarlıkla sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1959
  • ÇİLER NEDİR?ADRES Mİ İSİM Mt ROMAN MI?Kıymetli talihlilerden gördüğümüz yakın alâka,İtimat ve teşviklerine güvenerek bilmecemize devam ediyoruz.Bilmeceye doğru cevap veren her vatandaşa Ankarada kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1959
  • GÖLGESİNİ Yazan:Georges Sİ Martine onların oyunlarına katılırdı,bu oyunlar hiç de masum,çocukça oyunlar değildi.Zengin arkadaşları dedim.Ana ve babası onlardan insanı kıskandıracak bir hayranlıkla bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1959
  • AŞKA Yazan:Alberto «Biz onlardan çok daha hassas ve akıllı olduğumuz için hayatta onlardan daha çok çekmeğe,onlardan daha çok tahammüle mecburuz.Şimdi onlardan biri olacak,onların hayatını yasamağa mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1959
  • 11 Etrab ül Âsâr NAZÎM ÇELEBİ Sultan Dördüncü Meh-|ş met devri üstadlarından olan bu zat İstanbullu J ve Yenibahçelidir.Bektaşi babalarından Ördek e ismail efendinin oğludur.Hüseynî makammdan i ve Çen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1959
  • 500 000 LİRA ADET 100.000 LİRA 23 ADET S.OOO LİRA SO ADET 1.000 LİRA SO ADET SOO LI** 2.000 ADET IOO LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1959
  • TRAVERS,TEL DİREĞİ ve TEL DİREĞİ BAŞLIĞI NAKLETTİRİLECEK T.C.Devlet Demiryolları işletmesi İstanbul Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden 1 Muhtelit sahillerden Derinceye 8512 M3 Travers,Tel direği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1959
  • Nieiiuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1959
  • HİCRÎ CUMA RUMÎ 1379 14 1375 Safer AĞUSTOS Ağus-toı 9 19 5 9 1 VAKİ T VASATI EZANİ Gün eg 5.06 9.55 öğle 12.18 5.07 İkindi 16.09 8.58 Aksan ı 19.10 12.00 Yatsı 20.53 1.43 İmsak 3.09 7.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • İSA'NIN HAYATI FİLME ALINIYOR Yeni kurulmuş bir film şirketi îsa'nın hayatına dair bir film çevireceğini ve b\ı filmin 30 milyon dolara çıkacağını bildirmiştir.«Parliament Pictures Corp» film şirketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • Little Rock'ta Zenciler okullara kabul ediliyor LITTLE ROCK,AJANSLAR Arkansas eyaletindeki bu şehirde dün l&57denberl ilk defa olarak iki husus!mektep kapılarını zencilere açmıştır.Vali Faubus'un okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • GÜLEK ÜNYE'DE D.P.Merkezine gitti t Baştaraft Birincide resmi polis ve ne de cop vardır.Tabiidir ki vatandaşlar bu anlayışlı havadan çok memnun görüneceklerdir.Kiîe'de başlıyan ve Ünye'de devam eden p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • Komşuda Piyale Pişiyor 1UM*S MAKARNACILIK ve TİCARET T.A.Ş ŞUBE TELEFONLARI ANTALYA 1336 İSTANBUL 271198 İSKENDERUN 1494 İZMİR î 234312-ZONGULDAK â 2021
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • SATILIK-IL D 5 ANGLDOZER ASANSÖRLERİ Atla* KOMPRESÖR ^ASANSÖRLERİ Telefon:44 07 98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • Muhasebeci aranıyor Yüksek Ticaret mezunu İki adet Muhasebeciye İhtiyaç vardır.Taliplerin Dolapdere Kurtuluş Deresi caddesi 61 numaraya müracaatları.Tel:44 53 53 YAKUP SOYUGENÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • AMERİKALI BİR ALBAY POLİSİ İŞKENCE YAPMAKLA İTHAM ETTİ Baştarafı Birincide «Jiılcr.Mc Cııistion'un hayatından endlie edilmektedir.Çavuş King'in ise ayak larındnn kan gelinceye kadar dövülmüştür.demekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • YENİ KOTA GELECEK AY İLÂN EDİLECEK t Baştarafı Birincide rasyona gidilmesinin muhakkak olduğu söylenmektedir.Para değerinin değişmemesi için de gayret sarfedilecektlr.Kredi darlığının giderilmesi meks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • Bernstein Türkiye'ye tekrar gelmek istiyor Şehrimizde iki konser veren New York Filarmoni Orkestrası dün Selânik'e müteveccihen Istanbuldan ayrılmıştır.Orkestra şefi Leonard Bernstein,gazetecilere,«Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • BİR KAMYON köprüden uçtu ANKARA,HUSUSÎ Ankara Bâlâ yolunda-rotu kırılan bir kamyon,24 yolcusu ile birlikte köprüden uçmuştur.Kaza sonunda 24 yolcudan 14'ü ağır,10'u hafif surette yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • 3 Jet leylek kartal harbine karıştı BANDIRftfA,HUSUSÎ Karacabey semalarından uçan,şehrimiz hava üssüne alt 3 jet uçağı,leyleklerle kartalların muharebesine katılmıştır.Leylek ve kartal sürüsüne rastla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • Para Tahsiline giden bir tahsildar dövüldü Daha dükkânını yeni açtığını söyleyen saatçi ile arkadaşı İ.E.T.T.tahsildarının üzerine saldırdılar Aksaray'da abonelerden elektrik parası tahsiline giden İ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • PAKİSTAN 12 YAŞINDA Pakistan bugün bağımsızlığını kazanmasının 12 ncl yıldönümünü muhtelif törenlerle kutlayacaktırîstanbulda Pakistan Büyük Elçisi bu münasebetle bir kokteyl verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • Fındıklı'da boşaltılan evlere dadanan iki hırsız yakalandı Maili inhidam görüldüğü için tahliye edilen Fındıkh'daki binalara musallat olan Recep Şahbaz ve İhsan Yaya adlarında iki hırsız dün yakalanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • ALACAK YÜZÜNDEN bir köy halkı döğüştü ANKARA,HUSUSÎ Haymana kazasında alacak meselesinden bir köy halkı birbiriyle çarpışmıştır.Bu kcnlı kavgada bir kişi ölmüş ve bir kişi de ağır surette yaralanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • iki vekil yardımcılığı ihdas ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Millî Müdafaa ve Hariciye Vekil yardımcılıkları İhdası kat'iyet kesbetmiştlr.Millî Müdafca Vekil Yardımcılığına ısrarla dolaşan söylentilere nazaran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • İzmit'te sud kostik fabrikası kurulacak Akdenizin en büyük ağır kimya tesisleri memleketimizde kurulacaktır.İzmit körfezinde 50 bin metrekare yer işgal edecek olan fabrika Sud Kostik ihtiyacımızın yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • İTHALÂTÇI FİATI İLE NUMARALI BEYAZ SFERİK GÖZLÜK CAMI SATIŞI:Hergün 12-14 arası Müracaat:ŞEVKET ERGİN Çarşıkapı,Karadeniz Han No.17 Beyazıt İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • SATILIK Büyük miktarda galvaniz fıçı ve kâğıt torbası satılıktır.Müracaat:Tel:71 64 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • GAYRI MENKUL SATIŞ İLÂNI BAKIRKÖY İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No:959/387 T.Eir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen tapu kaydına göre Bakırköy Kartaltepe mahallesinin İncirli mevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • REKLÂM İÇİN BEDAVA ARSA Ankarada Çankayanın hemen arkasındaki topraklarımızı kıymetlendirmek üzere reklâm için ayırdığımız BEDAVA ARSALARIMIZDAN 250 M2 lik bir evlik)arsaya sahip olmak isterseniz,bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • OPON,bas,di*,adal \sinir,lumbago,romatizma ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır GÜNDE Ş TABLETE İKADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • ZONGULDAK VALİLİĞİNDEN Aşağıda mahiyeti,muhammen keşif bedeli ve teminat miktarı yazılı Bir)iş Hükümet konağında Vilâyet Daimî Encümeninde 1/9/1959 Salı günü saat 11)de kapalı zarf usuliyle ihale olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • 2 3i ve 6 TONLUK İFA KAMYON YEDEK PARÇALARIMIZ gelmiş ve tevziatına başlamıştır.İhtiyaç sahiplerinin adresimize müracaatları ilân olunur.DOLAPDERE KURTULUŞ DERESİ CAD.No.61 Tel:44 53 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK a^NiAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK a TUZLA Çayırova arasında her ise elverigli 19000 M2 arazi 8.000 lira.Tel:36 22 49.KADIKÖYÜN en güzel yerinde ut katlar,3 oda,hol,bos,45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • Çoktanberl beklenen MARULLU CAM ABAJURLARIMIZ Muhtelif renklerle piyasaya çıkmıştır.Toptan 990 Krg.Okcumusa cad.Bankalar sarayı Galata.Tel:44 42 63 Telg:ŞAHLANLAR-İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • Maquinas De Coser «ALFA» S.A.Eibor Espague)ALFA DİKİŞ,NAKIŞ ve SANAYİ MAKİNALARI Tam Devirli,«Model C» Sanayi-Terzi Makinaları DERHAL TESLİME AMADEDİR!Türkiye Umum!Mümessilli TİNAK ŞİRKETİ Necatibey C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1959
  • Et ve Balık Kurumu istanbul Şubesi Müdürlüğünden:Aşağıda Cins ve fiatlan yazılı emtea serbest olarak satışa arzedilmiştir.İsteklilerin Kurumumuzun Bahçekapı'daki Yeni Valde han kat:5 deki Müdürlüğümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.08.1959
  • milli lig fiksturu Tarih İstanbul Ankara İzmir Gün Mithat paşa stadı 19 Mayıs stadı Alsancak stadı 26/8/959 Galatasaray Beykoz Çarjamba 29/8/959 Adalet Karagumrük Karşıyaka İzmirspor Cumartesi Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • F.Bahçe H.Tepe 4-0 mağlûp etti B)takımı da Anadolu karşısında kalitesiz bir maçtan sonra ancak 3-0 galip gelebildi STAD:Fenerbahçe SEYİRCİ:6000 kişi tahmini)HASILAT:20.000 TL.tahmini)HAKEM:Nejat Şener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • VEFA HAFTAYI BOŞ GEÇİRİYOR Yeni futbol sezonunu memleket haricinde açan yegâne İstanbul takımı olan Vefa,bugün saat 16 da kendi stadında bir antrenman yapacaktır.Futbol kafilesinin Alman^dan yeni dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • ÖZÜR Millî lig fikstiirü doiayısiyle B Milli Lig kulüplerinden Feriköy'e alt yazıyı sütunlarımıza koyamadık.Okuyucularımızdan özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • [NEJAT KONTAYTEKtN] Galatasaray'ın dünkü antrenmanında kadro iki takım halinde maç yapmıştır.Resimde,Turgayın bu müsabaka esnasında bir kurtarışı görülmektedir.GALATASARAY DÜN ÇİFT KALE OYNADI GALATAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • Tek kadınlar finalinde ise G.Erk S.Barulay karşılaşacaklar TÜRKİYE tenis şampiyonası tek erkekler finalini bugün saat 12.30 da T.Es.D.kulübü kortlarında Nazrrvi Bari ile Behbut Cevanşir oynayacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • [NEJAT KONTAYTEK1N1 Suat'ın eşi Gönül Mamat'la,kayınpederi Kenan Dlnçman son hâdiselerden üzgün bulunmaktadır.Resimde,Suat'ın eşi,kızı ve kayın pederi görülmektedir.Suat'ın dönü;için uçak bileti bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • BASKETBOLDE RUSYA MİLLÎ MAÇ İSTEDİ BASKETBOL Federasyonu Sovyetler Birliğinin bir müddet evvel yaptığı millî maç teklifini «1960 Mayıs ayı» içerisinde oynanması şartıyle kabul etmiştir.Müsbet cevabımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • FENERBAHÇE Marmara Kupasından takımını çekti İstanbul Boks Ajanlığı tarafından tertiplenen Marmara Kupası boks maçları dün akşam Kadıköyspor açık hava sahasında başlamış,fakat finaller bitirilememişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • 1st.Spor,Beşiktaş'la oynamaktan vazgeçti Istanbulspor pazar günü Beşiktaşla sapacağı maç için Siyah Beyazlı İdare heyetine yaptığı teklifi geri almıştır.Buna sebep olarak,Beşiktaş ve Istanbulspor idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • Curtik.dün Beşiktaşlı 9 if futbolcularla tanıştı Macar antrenör RemondiniVi 1951 de İtalya millî takımında santrahaf oynattığını söyledi BEŞİKTAŞ'ın Macar antrenörü Andreas Curtik dün sabah uçakla Rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • Karagümrük,Mimarsinan'i farklı yendi:6-1 KARAGÜMRÜK takımı,dün sabah Vefa stadında amatör kümeden Mimar Sinan ile bir hazırlık maçı yapmış ve müsabakayı 6-1 galip bitirmiştir,ilk devresi 1-1 beraberli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • ALTA Y'LI DOĞAN İZ MİRE DONUYOR Beşiktaş'a transferi usulsüz görülen Altay'lı idareci ile görüştükten millî futbolcu,dün bir sonra bu kararı verdi [NEJAT KONTAYTEKİN] Beşiktaş'a transferi İhtilâf yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • Kİ S A HABERLER ALSANCAK stadında çalışmalarına müsaade edilmlyen Altaylı futbolcular,sokakta İdmana başlamışlar ve Fuara kadar koşarak gitmişlerdir.ALTINORDÜLULAB dün kendi sahalarında antrenör Bülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1959
  • Beykoz,ilk hazırlık maçını Taksimle yapıyor Beykoz Profesyonel kadrosu,bugün saat 14.30 da bir antrenman yapacaktır.Takımın yeni antrenörü ibrahim Tuster,futbolcuları daAa ziyade top kontrolü ve İsabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor