Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • Toplantıda,iktisadî meselelerin müzakere edildiği sanılıyor ANKARA,HUSUSÎ BAŞVEKİL Adnan Menderes,dün sabah şehrimizde bulunan Vekillerin iştirakiyle iki saat süren bir toplantıya başkanlık etmiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • [A.P.JOHN RAND Bir çocuk bir uçağın Atlantik ortasından geri dönmesine sebep oldu LONDRA,A.P.John Rand adında 10 yasında bir Amerikalı çocuk kendisini Amerikadan İngiltereye götüren muazzam bir uçağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • İTHAL MALLARININ ÇEKİLMESİ MÜDDETİ İKİ AY UZATILDI İZMİR,HUSUSÎ Birinci İthal kotası ile yurda getirilen ve gümrüklerde beklemekte bulunan çeşitli malların gümrüklerden çekilmesi iki ay daha uzatılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • [AHMET GULTAŞ] nilVJI AHİ İVE VElf İl I AEI İli fuarına mal getiren bir Polonya şilebi İle Polonyalı turlstrULU71 İH AULII C VElMkl UCLVI ıer de gelmiştir.Banlar anısında Polonya Adliye Vekili ve Polo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • SAMSUN'DA SELLER MAHSULÜ HARAP ETTİ Üç köprüyü stilar götürdü.Yollara yığılan molozların temizlenmesine başlandı SAMSUN.HUSUSÎ Samsun'da sellerin husule getirdiği tahribat dün bütün çıplaklığı ile ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • TERFİ LİSTESİ AsherîŞûrâya SEVKEDİLDİ 30 Ağustos'ta 72 General bir derece 156 Albay da Generalliğe yükselecek ANKARA,HUSUSÎ ENELKURMAY Personel Dairesinin tesbit ettiği listeye göre,bu yıl 30 Ağustoa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • •Hr.A&&M&'-[A.P.J IIİIinİCTAN'llll HUM AVICI ED llint nükumetinin Komünist Kerala hükümetini lağvetmesi üzerine konlllUlOİMll UM nUmA I lOLCtf münistler Yeni Delhi'de nümayişler tertiplemişlerdir.Kera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • Samsun'da CHP lilerin DURUŞMASI BAŞLADI İdare heyeti mensupları ile 9 partilinin duruşması 8 saat sürdü.Bir kişi tevkif edildi SAMSUN,HUSUSÎ KASIM Gülek'in Samsun'a gelişinde Gösteri Yürüyüşü Kanununa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • v.i:v^;v:I NİTE DURDUK YAHU,GEMİDE MUHAIİF BİRİ Mİ VAR?I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • Maruf Barzani tevkif edildi BAĞDAT,TJÎ.A.Kerkük katliâmını hazırlayan komünistlerin elebaşılarından Kerkük Belediye Reisi Maruf Barzanî tevkif edilmiştir.Diğer elebaşılardan Abdülcebbar Pirazhan ile K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • Sandık cinayeti ile ilgili ihbaı Sanık Turhan'ın eşi ve cezaevinden bir mahkûm kaatilin üniversiteli bir kız olduğunu ileri sürdüler H ATI€E Çiğdem «dında genç^ kısa Levent'teki «vinde boğarak öldürme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • Pedagoji kongresinde radyodan şikâyet edildi Bir öğretmen" Yayınların çoğunu meyhane müziği ve propaganda konuşması teşkil ediyor,dedi PEDAGOJİ Cemiyetinin kongresinde dün «Radyo yayınlarının kifayets
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • D.P.Denizli Mebusu Osman Ongan öldü DENİZLİ,HUSUSÎ Denizli D.P.mebusu Osman Ongan,Ankara Fakülte Hastahaneslnde ânl bir beyin kanaması neticesinde vefat etmiştir.Merhumun cenazesi bugün Ankarada yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • REŞAT AYDINLI CHP'YE ALINMADI DENİZLİ,HUSUSÎ İsmet İnönü'nün Reisicumhurlugu sırasında kendisine suikast yapılacağını bildiren ve sonra da C.H.P.den ihraç edilen eski C.H.P.Denizli mebuslarından avuka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • üzerinde çalışılmıştır.Bu hususta konuşan Fevzio&lu «Halkn.hlr mrti nı„„ rwn «i-mûTt.i "n,a»ma;uiKia™ *rev ve lokavt kanun tasarıları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • Prof.Nihat Erim Kıbrıs'tan döndü ANKARA,HUSUSÎ KIBRIS Anayasasını Hazırlama Komisyonunda Delegasyon Reisi olan Anayasa Profesörü Nihat Erim,dün uçakla Lefkoşa'dan Ankara'ya dönmüştür.Ayni komisyondaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • Kıbrıs'tı teşebbii Kıbrıs Türk Geı Hordan'a bir F Makarios biı Rum köyünde yuhalandı LEFKOŞA,Hususî Muhabirimiz Tekin Yüksel'den Kıbrıs Türk Gençlik Teşkilâtı Başkanı Celâl Hordan'a yapılmak istenen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE MAÇKA YILDIZ TEKNİK OKULU Giriş İmtihanlarına Hazırlama Kursları Eylül devresi için kayıtlara başlanmıştır.GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii yanı No.3 Tel:44 63 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1959
  • Ankara'li hırsız «falrolaitrfl Ankaradaki muhtelif jdKaldlUll hırsızlık hâdiselerinin failt olan asker firarisi ibrahim Kaya dün şehrimizde yakalanmıştır,tbrahimin,kalmakta olduğa evde yapılan aramada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • İKTİSAT ve fİCARET h Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV Üçüncü ithalât kolaları t".ÇUNCU ithal kotaları,Dıj I Ticaret Rejimine dair ye-ni ithal talimatnamesi il« birlikte 3 Ağustos 1959 tarih ve 10269 sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • ViNYLEX Bilmecesinde hediye kazananlar bu aksam saat 19.45'de İstanbul Radyosunda yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • GÜNDÜZLÜ YATILI ÖZEL DR.ERTAN KOLEJİ YUVA İLK OKUL ORTA OKUL Maarif Vekâletinden ruhsatlıdır.Maarifin resmî programını tatbik eder.tik okulun beş sınıfı da açıktır.Kuvvetli İngilizce.Kadıköy Hasırcıba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • D.B.Deniz Nakliyatı T.A.Ş.Müdürlüğünden DENİZLİ şilebimiz 12 15/Ağustos/1959 tarihleri arasmda İstanbul'dan Şimali Akdeniz Napoli,Cenova,Marsilya)için yük kabul edecektir.Saym yük sahiplerinin aşağıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • Sabah ve akşam.çocuklarınıza Ucuzdur,gelişmeleri için elzemdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ti 0 [22 Aralık 20 Ocak] Bir kararsızlık yüzünden bir fırsat kaçıracaksınız.Üzülmeyiniz,yenileri çok uzakta değil.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Tasavvurlarınızı en yakınlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • BU L M AC A SOLDAN SAĞA:1 Hiddetten köpürme;Müddet.2 Ağırlama;Düşman.3 Düşmanla I aavaş yapma;Bir meyva.4 Fakülteler birliği.5 Bir hay-C van;Bu havalarda döktüğümüz.3 6 Tersi bir göz rengi;Boru sesi.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • BEYOĞLU MERKEZ ŞUBESİ HİZMETE GİRDİ Yalnız Beyoğlu Merkez Şube müşterileri ğ arasında HUSUSİ ÇEKİLİŞTE 35tOOO URA T O B K I V K BIRLE$IIC TASARRUF VE KREDİ BANKASI «DRESı UtıkUl Caa.^JS» Tuna» laf.«4«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • KİRALIK FABRİKA ve DEPO BİNASI Eyüp'te 200 tonluk motorların yanaşabileceği rıhtım ve 100 beygir trifaze cereyanı bulunan 700 metrekarelik bina,arsasiyle birlikte kısmen veya tamamen kiraya verilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • ACI BİR KAYIP Hacer Cıbıroğlu'nun sevgili eşi,Ahmet,Zehra Cıbıroğlu'nun Ağabeyleri,Hatice Oğuz,Nebahat Cıbıroğlu,Nezahat Başol,Nermin Duran,Abdürrahlm Cıbıroğlu'nun babaları,Nurten Cıbıroğlu,Merhum Rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • Zamlı telefon ücreti tahsiline başlandı FT T AYDA 14 LİRA BAKIM FARAŞI YANINDA,TELEFON MAKİNELERİ KİRASINA DA YÜZDE 25 ZAM YAFTl Zamlı telefon faturalarının tahsiline' dünden itibaren başlanmıştır.Tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • 20 Ekim çeki/işi Son parayat/rma tarihi 2?msros nn on «BlDJı I 10 GÜN KALDI BU KEŞİDEDE İSTANBUL OA 70.000 LiRA DEĞERİNDE DAİRESİ APARTMAN AVRICA 75.000 LİRA PARA İKRAMİYESİ CEMAN 145.000 LİRA OSMANLI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • Hikmet Küçük,Edirne Cezaevine gönderildi Bir müddettenberi Bakırköy Akıl Hastahanesinde tedavi altında bulunan müebbet hapse mahkûm Hikmet Küçük,dün akşam trenle Edirne Cezaevine gönderilmiştir.Karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • Dört kişi kavga etti,ikisi yaralandı Fatih'te dört kişi arasında çıkan kavga,iki kişinin yaralanmasiyle neticelenmiştir.Kadıçeşme sokağında 76 numarada oturan Hasan Kopehan,Recep Ate?Salim ve Faik Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • 1 Yeni yetişen gençler.E T"I LLERİ ceplerinde,omuzlarını dalgalandı-I ı rarak yürüyen gençler.Kimseyi «takmayan»,her şeye «boş veren» gençler-Umu-mi yerlerde birbirlerine kargı olan samimiyeti lerini:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • TÜRK Hava Kuvvetlerinin Yeşilköyde ingası kararlaştırılmış bulunan «Hava Lisesi Sitesi» nin temel atma merasimi Cuma günü saat 16 da yapılacaktır.İZMİRDEN gelen Gönüllü Hemşireler dün Kan Merkezi ve D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • Okullarda kayıt hazırlıklarına başlandı Okullarda yeni ders yılı öğrenci kayıtları ile Güz dönemi imtihan hazırlıklarına devam olunmaktadır.Okul idareleri,bu yıl ne miktar öğrenci alabileceklerini bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • Susuzluk dün şehri BİRBİRİNE KATTI Sular İdaresinin ilânına rağmen,Belediye Reisinin odası su isteyen müessese müdürleriyle doldu Sular idaresinin Rumeli yakasında suların iki gün kesileceği hakkındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • PAVYON KLÖB MİMİ Perşembe Akşamı GÖNÜL YAZAR'i Takdim ediyor Yeşilyurt Tel:73 81 46 43748)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • Zimmetine para geçiren icra kâtibi mahkûm oldu Zimmetine 600 lira geçirmekten sanık İcra Kâtip namzedi Mehmet Topluca,dün Toplu Millî Korunma Mahkemesinde 11 ay,20 gün hapis cezasına mahkûm olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriş İmtihanına MEKTUPLA hazırlanınız.Ayrıca 10 AR KİŞİLİK 3 g ÖZEL KURSLARIMIZ vardır.Mektupla veya telefonla İzahat isteyiniz.KÜLTÜR DERSHANELERİ Lâleli.Azimkar Sok.No.83 85,İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Viyanadan valsler 8.45 Saz eserle-ri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 1230 I Karışık hafif yemek müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1959
  • c SİNEMALAR BEYOĞLU Al,KAZAK Tel:44 25 61)1 Tarzan Ormanlar Aslanı Johnny Weismuller Türkçe.2 Lorel Hardi Dans Öğretmeni Türkçe.ATLAS Tel:440835.1 Kahraman Doktor Wassel Gary Coopeı Renkli İng.EMEK Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • [A.P.Un ÇID Iff YE MP M İMAMI Avrupa'da seyahate çıkan ve uzun müddet İtalya'da kalan Yemen imamı AhllAOllt YE T lifi Alili met bir İtalyan yolcu gemisi ile memleketine dönüşte,Port Said'e uğramış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • SIRASI.KİNtDÖVÜYORSUNUZ?Kimi dövüyorsunuz,kimi?Zihninin körpeliği yahut kanının deliliği,bir dersin iki sayfasnıı iyi öğrenmesine engel oldu diye,boyu omuzunuza gelmeyen bir yavruya dayak atmak mı?Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • NAKER TELEFON:44 41 22 Almanya ve Amerikadan gellrteceği otomobiller için sipariş kabulüne başlamıştır.UCUZ SAĞLAM GARANTİLİ İstiklâl Cnd.No.471 Arda Apt.Kat 4.Tünel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • PEREJA LİMON KOLONYASI PEREJA'yi alırken kapalı olarak alınız.Bir çok hediyeler kazanabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • Saf ve Naturel KOMİLİ ZEYTİNYAĞLARI Piyasaya arzedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • Küba'da çarpışmalar gittikçe yayılıyor Tevkif edilenlerin sayısı 1500 ü aştı.Castro,Amerikan devletleri konferansına gitmekten vazgeçti HAVANA,A.P.Fidel Castronun ihtilâlci rejimini tehdit eden fesat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • Bir örnek sayfiye mahallesi doğuyor!İÜ Eşsiz güzelliğin ortasında konfor:Ağaçlı yolları,suyu,elektriği,plajları,gazino ve villâları ile emsalsiz bir dinlenme yeri' BAYRAMOGLU SAHİL MAHALLESİ Su sporla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • ŞİŞMANLAMA ve ZAYIFLAMADA,GEBELİKTE ÜLSER KALP VEREM ROMATİZMA KARACİĞER SAFRAYOLU ve ŞEKER HASTALIKLARINDA Takip edeceğiniz gıda rejimini ORD.PROF.Dr.SADİ IRMAK İzah ediyor SAĞLIKTA ve HASTALIKTA BES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • Odun kaçıran bir köylü öldürüldü AFYON,HUSUS!Sandıklı kazasının Macıl köyünden 10 kişilik bir grup Akdağ ormanlarından kaçak kereste getirmekte İken önlerine geçen orman memurları İle aralarında bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • BERNSTEİN TÜRK MÜZİĞİ İLE BESTE YAPACAK New York Filarmoni Orkestrası Şefi,bütün gecesini,Türk müziğini dinlemekle geçirdi Cehrimizin muhtelif yerlerinde bütün geceyi Türk müziği dinlemekle geçiren Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKACI İyi bir Kültür hizmetimiz BİLGİ TİYATROSU KOLSUZ KAHRAMAN Oruç Reis Itrj Bu akşam,saat 21 de İSTANBUL RADYOSUNDA YAPI v e KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • m M "«LÂMEMTO HEYETİ Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan'ı Dolmabahce sarayında,VaU Ye kiner ile Belediye Reisi Aygün'ü de makamlarında riyaret etmiştir!Beş kişilik urdun heyetine dün aksam Beylerbeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • ıııııçj BİR YAPRAK if 1 A ÇÎ5ğ^ğ %L 1 21 i 'm İTİZAR Ankara Roma hattının tesisi ve Atina ile Roma'da kuru-lan bürolarm açdışı münasebetiyle Türk HavayoUanndan vuku-bulan 36 saatlik davete icabet eyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • İHTİLALDEN SON Irak İstihbarat Dairesi Başkanı Albay Muhsin el Rufai'ye:Hapishanedekiler ile konuşmak istiyorum.dedim.Tereddüt etmeden cevap verdi:Irakta her kapıyı açan anahtar 4561 numaralı telefond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • KRUSÇE VİN ZİYARETİ Borsaya tesir etti NEW-YORK,A.P.HADYO New-York borsasında birçok şirketlerin hisse senetleri son günlerde hissedilir şekilde düşmüştür.Bunlar bilhassa Müdafaa Vekâleti kanalile büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • BİNBAŞI KUŞÇU HAKKINDAKİ HABE R YANLIŞTIR 8 AĞ ustos Tarihli Nüshanızın 3 ncü aahifesinde Binbaşı Kuşçu hakkında Dava açılması istendi)başlığı altındaki yazıda yanlı?bir husus vardır.Şöyle ki:Hakkımda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • iki doktor hakkında takibata geçildi Kemalettin Erkin adında bir şahıs,bir hastahanede vazifeli bulunan İki doktor tarafından,14 aylık çocuğunun ölümüne sebebiyet verildiğini İddia etmiştir.Kemalettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • Maili inhidam okullar sür'atle tamir edilecek «Maili inhidam» olmaları sebebiyle geçen yıl tahliye edilen bir kısım İlk okullar,yeni ders yılına sür'atle yetiştirilecektir.Bu maksatla,570 bin lira tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • İHRAÇ MALLARININ FİATININ İNDİRİLMESİ TEKLİF EDİLDİ Ticaret Odasında yapılan toplantıda,ihracatın arttırılması imkânları üzerinde duruldu Ticaret Odasında yapılan toplantıda ihracatı arttırma imkânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1959
  • AMERİKA ONASSİS'E 29.9 MİLYON DOLAR KREDİ VERİYOR WASHİNGTON,A.P.Onassis Firması tarafından yaptırılacak 3 büyük tankeri finanse edecek olan anlaşmalar Amerikan hükıımeti tarafından tasvip edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • wmmm r 1 V" KADEH-EvET.i US?MERSİNİN f ÇOK HATIRA.J GUZEiA Sı vAfc.1 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • MilBiuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i ğ le r i n i fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • HtCRÎ Çarşamba bum!1375 1379 12 Safer AĞUSTOS Temmuz 7 19 5 9 30 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 5.02 9.50 Öğle 12.19 5.05 ikindi 16.10 8.56 ı Akşaıv 19.13 12.00 Yatsı 21.56 1.43 imsak 3.06 7.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • ŞOFÖR ALINACAK Sefarethane,Konsolosluk veya resmî dairelerde çalışmış olanlar tercih edilecektir.Istekilerin,Hususî Kalem Müdürlüğüne müracaatları.Yeni Postahane cad.No.70/72 DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜN'DEN Bankamız ihtiyacı için 5 mm.lik 2;10 mm.lik 5 ton amyant levha teklif alma suretiyle satm alınacaktır.İsteklilerin tekliflerini 1/9/959 akşamına kadar,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • OTO SAHİPLERİNE Aradığınız ciddi ve çok titiz Eksozcu Ö Z İ Ş 'tir.Şişli Camii arkası Pleymouth Acentası sokağı No.224 ÖZİŞ MEHMET AKYIL Tel:47 38 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • SATILIK ARSALAR Kartal Yunus Çimento Fabrikası arkasında fabrikalara bitişik ve yanlarında değerinden ucuz çaplı istenilen büyüklüklerde Kartal Cumhuriyet Meydanı 26 No.da Ahmet beye mektupla müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • ÖZEL Kalamış İlkokulu YATILI GÜNDÜZLÜ İngilizce ve daimî yatılı vardır.Kayıtlara başladı.Müracaat Her gün saat 11-17 Feneryolu Tel:36 26 13.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • SEKRETER ARANİYOR İngilizce muhabere yapabilen ve Daktilo yazabilen bir sekretere İhtiyaç vardır.Almanca bilenler tercih edilir.Ücret dolgundur:Müracaat:TÜRKTURtZM LTD.Meşrutiyet Caddesi No.50-54 Tepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • GÖLGESİNİ Yazan:Georges Sİ Ve biz,Martine ve ben,karsılarında,konuşacak çok daha esaslı şeylerimiz varken onların bu bitip tükenmez dertlerini dinlerdik.Bana bugün aşk nereden ve nasıl belli olur?diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • AŞKA Yazan:Alberto İçin için de,hay Allah kahretsin seni e mi,diye geçiriyordu.Anasının yerine kullanabilecek kızı da olmasa hiç çekilir tarafı kalmamıştı hani.Çaktırmadan,başım ondan tarafa çevirmede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • CİHAN KOM.ORT.Sultonhomom A^neiendl Cad Katırcıoğlu Han kot S *Teti-27365r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • REKLÂM İÇİN BEDAVA ARSA Ankara'da Çankayanın hemen arkasındaki topraklarımızı kıymetlendirmek düşüncesiyle sadece reklâm için ayırdığımız,BEDAVA ARSALARIMIZDAN Siz de 300 M2 1 Evlik)Arsaya sahip olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • LÂSTİK FABRİKALARIN NAZARI DİKKATİNE Sayın Üyelerimiz:26.8.1959 Çarşamba günü saat 14 de İstanbul Ticaret Odası içtima salonunda Cemiyetimizin Fevkalâde Umumi Hey'et toplantısı yapılacağından azalarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • Çam İnşaat Kerestesi 4 metre boyunda 2,5 dan 10 kalınlığa kadar l'iatı 375.00 Lira 1-2 metre boyunda 2 cm.kalmlık 360.00 1 cm.kalmlık 250.00 Telefon:21 30 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1959
  • BALIKÇILIK Balıkçının Olta Kuiusu I Olta Takımları ve Yedek Aksamı i IX SITKIÜNER j E Balık yemlerinden karides:Karides teke—insanlaruaıı daha çok balıkların!E iştehasını celbeder.Bilhassa dip balıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • ŞİMDİ!B.O.A.Cnin COMET* LER İLE İSTAN BULDAN SEFERLER USTUN JET KONFORU İÇİN!Şimdi,dünyanın en mükemmel ve mukayese kabul etmez BOAC nin COMET 4 tayyareleriyle Istanbuldan DOĞRU Londraya ve oradan Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • Sarhoş bir polis karısını öldürdü MERSİN,HUSUSÎ Halil Şekerci isminde fazla alkol alan bir polis memuru beylik tabancası ile karısını hic yüzünden öldürmüştür.En büyüğü 10 yaşında 4 çocuğunu ortada bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • Mersin' de yaralanan adam şehrimizde öldü 3 Mersin'de cereyan eden bir yaralama hâdisesi,20 gün sonra şehrimizde ciqayet mahiyetini almıştır.Mersin'in Topçu köyünden 15 yaşında Zeynel Çelebi,köyünde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • Denizcilik Bankası,üç raba vaouru yaptıracak Denizcilik Bankası 70-80 vasıta taşıyabilecek kapasitede 3 araba vapuru İnşasını kararlaştırılmıştır.Yeni vapurlardan ilki Haliç tersanelinde inşa olunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • Kalkavan şilebi dün de yüzdürülemedi 11 gün önce Hasköydekl kızak önünde batan Kalkavanzade şilebi dün de çıkartılamamıştır.Dün yapılan çalışmalar müsbet netice vermediği için,Bİlebin çıkartılması bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • Samsun'da C.H.P.Iilerin duruşması başladı t Baştarafı Birincide le çalınmaktadır.Biz bu dâvaları şimdiye kadar tamamen halletmiş olmalıydık.Vaâdettiğimiz refahı da tamamen sağlamış değiliz.Ama yolun y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • HUBUBAT İHRACI YÜZDE YİRMİ DUŞTU ANKARA,Hususî İstatistik Umum Müdürlüğünün yayınladığı bültende 954-58 yılları arasında hububat,bakliyat ve meyva istihsalinde yüzde 15-20 nisbetinde bir artış kaydedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • Vasıtasızlıktan meyva ihraç edilemiyor Beynelmilel teşkilât' gerektiği kadar soğuk hava tertibatlı vagon temin edemiyor Meyva ve Sebze ilıracatçıları dış piyasalarda mallarımızın büyük rağbet gördüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • 150 balya pamuk ile 50 balya karton yandı Kazlıçeşmede Denıirhane caddesindeki Avram Seferoğlu'na ait hallaç pamuk fabrikasında dün saat 15 sıralarında meydana gelgn yangın sonunda 150 balya pamuk,50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • Kayıp yüzük tavuğun kursağından çıktı AKHİSAR,HUSUSÎ Kıymetli bir yüzük,tavuğun kursağında bulunmuştur.İki ay evvel yüzüğünü kaybeden şehrimiz zenginlerinden Hüseyin Yorulmaz,dün ligorin,cinsideki tav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • Prof.NİHAT ERİM t Baştarajı Birincide şılaşılan bazı güçlükler hususunda Ankaradaki ilgililerle temaslarda bulunduktan ve talimat aldıktan sonra Perşembe veya Cuma günü tekrar Kıbrısa dönecektir.Kıbrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • 2 3i ve 6 TONLUK İFA KAMYON YEDEK PARÇALARIMIZ gelmiş ve tevziatına başlamıştır.İhtiyaç sahiplerinin adresimize müracaatları ilân olunur.DOLAPDERE KURTULUŞ DERESİ CAD.No.61 Tel:44 53 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • MARUF BARZANİ TEVKİF EDİLDİ t Baştarafı Birincide vazifelerine dönmeleri teklif edilmiştir.Irak ordusunda komünist subayların temizlenmesine başlanmıştır.BAĞDAT,KASIMIN JIASTA OLDUĞUNU YALANLIYOR BAĞD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • Kıbrıs'ta bir suikast tesebbfüsü akim kaldı 3 t Baştarajı Birincide Çığlık üzerine ne yapacağını şaşıran Rum suikastçi,elindeki bombayı binanm yanındaki bir tarlaya bırakarak kaçmıştır.Bomba tarlada i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • KADIN ELBİSESİ İLE ÇAPKINLIK YAPAN BİR MEMUR YAKALANDI DİYARBAKIR,HUSUSÎ Şehrimiz Ali Paşa mahallesinde bir Belediye Zabıta memuru dün gece kadın elbisesi giyerek damda uyuyan komşusu evli bir kadının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • İNFİLÂK EDEN MOTOR SAHİBİ İLE KAPTAN!AĞIRCEZAYA VERİLİYOR Haliç Fenerinde Aydoğan motöründe meydana gelen ve 3 kişinin ölümü,13 kişinin de yaralanmasiyle neticelenen infilâk hâdisesinden sorumlu görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • TERFİ LİSTESİ ASKERÎ ŞÛRAYA SEVKEDİLDİ t Baştarajt Birincide yüksek Askeri Şûıa önümüzdeki Cuma günü saat 10 da toplantıya davet edilmiş tr.Yüksek Askerî Şûra,yüksek rütbeli subaylara ait terfi listes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • Pedagoji kongresinde radyodan şikâyet edildi t Baştarafı Birincide genç kızlara,iki yıl müddetle ilkokullarda mecburi öğretmenlik yaptırılması ve ancak ondan sonra Üniversiteye devam hakkının verilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • ııı ılımının VEFA t Bajtarujı Altıncıda MİLLÎ LİGİN BAŞARILI VEFA'SI.E Geçen seneki mahalli lig'i çözül-E E müş bir halde ve 8 inci olarak biti-ğ E ren yeşil beyazlı takım,millî lig I E maçlarınd»#ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • CANDEMIR EVLENDİ Millî futbolcularımızdan Galatasaraylı Candemir Berkman ile Karagümrük idare heyeti azalarından Çaker Yazaroğlu'nun kızı Ayla Yazaroğlu'nun nikâh törenleri dün Büyükdere Evlendirme me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • TENİS TURNUASi 17 AĞUSTOSTA BAŞLIYOR t Baştaraft Altıncıda nelerdekiııden çok daha iyi bir şekilde ve şöhretli tenisçilerin İştirakiyle tertiplenmiştir» demiştir.Komite,bilet fiatlarını 10 ve 20 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ UK İl %0:IV I j SATILIK EMLÂK •SATILIK VASITALAR KALORİFERLİ apartmanın bog ve açık manzaralı daireleri,50.000 ilâ 93.000 peşinle.Mür:63 58 46 63 67 92 Halil Oyman.AĞIR sanayide sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.08.1959
  • ERGUN ERCİNS Taltif ve ceza Ahmet Güre "HerşeyErp'un lehinedi r„ d e d î GALATASARAY ve millî takım oyuncularından Ergun Ercins'in,Merkez Ceza Heyetine sevkedilmesi hususunda,Federasyon Başkanı Faik G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1959
  • S.Sarayı Gençliğe Bırakıldı BEDEN Terbiyesi Umum Müdür Vekili Mehmet Arkan,Belediye Reisi Kemal Aygün'ün yakın alâkası ve derhal verdiği direktif üzerine,Belediyenin,Beden Terbiyesi İstanbul bölgesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1959
  • [NEJAT KONTAYTEKİN] istanbul'un 105 amatör kulübünü temsil eden bir heyet dün Vali Ethem Yetkiner'i makamında ziyaret etmiştir.Resim,amatör kulüplerin bütün dertleriyle yakından ilgilendiğini ve kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1959
  • Teniste Dömifinal Başlıyor TÜRKİYE tenis ğampiyonasının tek ve çift erkekler kardöfinal müsabakaları dün Tenis,Eskrim ve Dağcılık Kulübü kortlarında yapılmıştır.Tek erkeklerde Behbut Cevanşir,Cihat Öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1959
  • F.Bahçe,Beşiktaş ve G.Saray'la oynamıyor UMUMİ KAPTAN ULUĞ MİLLÎ LİG VE CSEPEL'DEN EVVEL KADROMUZU!AĞIR HAZIRLIK MAÇI OYNAMASINA MUARIZ LEFTER DÜNKÜ ANTRENMANA KATILDI Fenerbahçe Umumi Kaptanı Dr.İsme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1959
  • H MİLLİ LİG TAKIMLARI VEFA Avrupa seyahati sebebi ile normal hazırlığı yapamayan Yeşil Beyaz'lılar şampiyonaya yorgun gireceklerdir VEFA profesyonel takımı Avrupa seyahati dolayısiyle millî lig hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1959
  • BEŞİKTAŞ ANTRENÖRÜ bugün geliyor j TALYA Futbol Federasyo-nu tarafından tavsiye edilen Macar asıllı Andrea Curtic,Beşiktaş Kulübü Antrenörlüğünü yapmak üzere bugün uçakla şehrimize gelecektir.Ancak,An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor