Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • 8VI1& HI m| Yirmi dört saat içinde şehrimizde S trafik kazasında 9 kişi yaralanmış,3 hususî,1 taksi ile ULUU 2 otobüs ağır hasara uğramıştır.Resimde Yeşilköy'e giderken Londra Asfaltında yol ortasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • Churchill yatla şehrimize geliyor Milyoner Onassis'le birlikte Akdeniz'de geziye çıkan eski Başvekil bugünlerde şehrimizde olacak RODOS ADASI,APj NGİLTERITnin eski Başvekili Sir Winston Churchill,önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • [NEJAT KONTAYTEKIN] FARUK YENER Faruk Yener Radyodan istifa etti Bu istifayı,diğer istifaların takip etmesi muhtemel S STANBUL Radyosu Program I Müdürü Faruk Yener,bu vazifesinden istifa etmiştir.Yene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • Bir ayda 1316 tekstil işçisi çıkarıldı Tekstil Sanayiindeki kriz önlenememiştir.Son bir ayda bu sanayi kolunda 1316 kişi İşten-çıkartılmış,773 kişiye de İhbarname verilmiştir.70 kişi de yerlerini kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • Stevenson yarın Ankaraya geliyor WASHİNGTON,A.P.Amerikan Demokrat Partisinin Cumhurbaşkanı adayı ve başkan Eisenhower'in rakibi Adlai Stevenson yarın akşam görüşmelerde bulunmak üzere uçakla Atina'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • [NEJAT KONTAYTEKİN] [RÜÇHAN ÜNVER] ARKADAŞI SAL1H1N SÖZÜYLE CİNAYET İŞLEYEN,KAAT1L CEMAL.CEMALE CİNAYET İŞLETEN SALİH Hasköy cinayetinin sanığı yakalandı GECE BEKÇİSİNİN,KARISI HAMİYETİN TEŞVİKİ İLE D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • OSMAN KİBAR D.P.den ayrılmıyor İZMİR,HUSUSÎ Osman Kibar,«D.P.den ayrılmam Asla mevzubahis değildir.demiştir.D.P.Genel İdare Kurulu tarafından bir sene İçin partideki faal vazifelerden uzaklaştırılan E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • Sahte veraset ile Belediyeden 188 bin lira alındı Sahte evrakla çıkarılan hir veraset senedi ile Belediyeden 188.000 lira çekildiği anlaşılmış ve suçlular hakkında dâva açılmıştır.Altı sene evvel Maçk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • Safa Yalçuk'un vazifesine son verildi ANKARA,HUSUSÎ MÜNAKALÂT Vekâleti Vekili Muzaffer Kurbanoğlu,Devlet Demiryolları Umum Müdürü Safa Yalçuk'un vazifesine son vermiştir.Bildirildiğine göre,geçen Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • RESMİ İLÂN KARARNAMESİ DEĞİŞTİRİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Hükümet,resmî ilân ve reklâm alacak gündelik gazetelerin haiz olmaları lâzım gelen vasıfları hakkında yeni bazı kararlar almıştır.Bu kararlar,dünkü Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • DPde yoklama şekli değişiyor Mevcut talimatnamenin partililer arasındaki arkadaşlık tesaniidünü bozduğu açıklandı DQ GENEL İdare Kurulunun,İstanbul'daki toplantılarında,«Seçim-I lerde tatbik edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • *m ¦w M~,«5fc# W IAJ.1 IQ^Q fîİRlf İtil Î If If DAI I «ecen gün İtalya'da enteresan bir se-¦™lJi* çim yapılmış ve Domenico Besso adında 31 yaşında bir adam birbirinden güzel altı genç kızın teşkil ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • Mersinde seyirciler boksörlerle döğüştü Hâdise hakemlerden birinin bağırmasından çıktı Ring sandalye,taş yağmuruna tutuldu MERSİN,Hususî Muhabirii miz Mustafa ÖZKAVdan 6 BÖLGE boksörlerinin iştirakiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • Kahve kaçakçılığı hâdisesi genişliyor 25-30 ton kahveyi kaçak olarak yurda sokan şebekenin beynelmilel teşkilât olduğu anlaşılmıştır.Şebekeyi perde arkasından idare eden iki musevi ile Hüseyin adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • yf C*.NtKlTA KRUŞÇEV KRUSCEV AMERİKA'YA GİDECEK Eisenhower de sonbaharda Moskova'ya iadei ziyarette bulunacak.Davetler müsbet karşılandı Zorlu,davetin Türk hükümetine de bildirildiğini açıkladı.Başvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • Sı" mmm BAYAN NIXON'UN ZİYARETİ [A.P.J Sovyet Rusya'ya 11 günlük bir ziyarette bulunan Birleşik Amerika Başkan yardımcısı Richard Nixon ve eşi bu seyahatleri esnasında Rus halkı ile yakından temas etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • KOTA DUN İLAN EDİLDİ V Dört ayrı listeyi ihtiva eden 3 üneü kota ile 6S2 çeşit maddenin ithâli mümkün oluyor est ticareti temin için yeni talimatname yürürlüğe girdi Kotalara müracaat müddeti iki aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1959
  • İnönü "Ersü'den mektup almadım,dedi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,Başvekâlet Kalemi Mahsus Müdürü merhum Muzaffer Ersü'den mektuplar aldığı hakkındaki haberi yalanlamıştır.Haftalık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • TIBBÎ BAHİSLER KARASİNEĞE AÇIK MEKTUP Merhaba günün kahramanı!Üç gün evvel gazetelerde «Belediyeyi mağlûp ettiğinizi de okuduktan sonra,artık dayanamadım,bu mektubu kaleme aldım.Bilirsin ki,dünya üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • Sekreter Aranıyor Bir Hukuk müşavirliği servisinde çalışmak üzere,Türkçe,ingilizce ve Fransızcaya veya sadece İngüizce ve Fransızcaya bihakkın vâkıf,iyi daktilo ve steno bilen tecrübeli bir bayan sekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • TAŞIRKEN.AĞIR.lakat MİDEDE HAFİF Ufa herhangi bir margarin değildir*.En İyi cins malzeme ile A'dan Z'ye kadar Türkiyenin en büyük ve en modern yağ fabrikası Turyağ Fabrikasında itina ile imal edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • öğretmen Aranıyor Hususî bir kollej ilk okul için yatılı ve gündüzlü sınıf öğretmeni,orta kısım için de kollej mezunu yahut ecnebi İngilizce muallimleri aramaktadır.Telefon:55 22 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Ufak bir ümitle başladığınız İş İyi bir çığıra girecek.KOVA BURCU [21 Ocak İS Şubat] Bir hâdise gözünüzü açacak.Eskiden farkedeme-diğlniz bir gerçeği anlayacaksınız.BAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • ME VLİ D Aile büyüğümüz.Tüneldeki ÜÇER börekçisi,EŞREF Üçer'in aziz ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 6 Ağustos 959 perşembe günü ikindi namazını müteakip Şişli camii ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • Kasımpaşa cinayeti duruşması başladı Dört ay evvel Kasımpaşada bir kahvede kabadayılık meselesinden Selâhaddin Şener'i bıçakla öldürmekten sanık Ali Özdoğanlar ile Nuri,Şükrü ve İsmail Kayaroğlu adlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • Gemi adamları şilepçilik işletmesini protesto etti ikramiye verildiği sırada beyanat veren Sendika Başkanı "Diğer haklarımızı da istiyoruz,dedi Gemi Adamları Sendikası Başkanı Mustafa Çolakoğlu dün bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • ünnetçı ENVER ÜLGÜN Samatya Nazlıebe Sok.No.12 Telefon 21 59 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • TEŞEKKÜR Refikam,SABRIYE ÜNER' in cenazesine iştiıak eden,telgraf,telefon ve mektupla acımı paylaşan akraba ve dostlarıma teşekkürlerimi arz ederim.NERETTİN ÜNER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • ALT!YENİ ARABA VAPURU İSKELESİ İNŞA EDİLECEK KABATAŞ VE KARAKÖYDEKİ İSKELELER KALDIRILACAK.YERLERİNE HAYRETTİN İSKELESİ VE HAREM'DE İSKELELER YAPILACAK Şehrimizin imar plânına uyularak önümüzdeki sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • KISA HABERLER LEVENT'te Harmentepe'de üvey kızkardeşi Nuran'ı bıçakla öldüren Muzaffer' Osrar adındaki kadın hakkında Üçüncü Sorgu Hâkimliğinde dâva açılmıştır.Muzaffer dün Sorgu Hâkimliğine celbedile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • MEVLİDİ ŞERİF Hekimoğlu Ali Paşa ve ser Mimar Kaşımağa ahfadından eşim,Sıdıka Halet CETE'nin ölümünün 52 nci gününe müsadif Ağustosun 6 ncı perşembe günü ikindi namazını müteakip Anadolu Hisarında His
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • MEYLİD Londrada fecî bir otomobil kazası neticesi genç yaşta Hakkın rahmetine kavuşan ESEN SEL'in ruhuna ithaf edilmek üzere ölümünün kırkıncı gününe rastlayan yarmki Çarşamba günü Şişli Camiinde ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • GÜLER SONARIN İle Şch'un HAŞİMOĞLU nikahlandılar Beyoğlu 3/8/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • Bandırma vapurlarının hareket saati değişti Tren tarifelerinde yapılan değişikliğ* uyularak İstanbul Bandırma arasındaki vapurların Istanbulâan hareket saatleri değiştirilmiştir.Pazartesi ve Çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • Paket Posfahânesi Tophaneye taşınıyor Sirkeciden Salıpazarında yeni inşa edilen antrepolara taşınan Paket Postahr.nesi.buradan da Tophane rıhtımı üzerindeki Denizcilik Bankasına alt 21 numaralı depoya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • m.Sinema 59 ve sansür i ETİN A.Özkırım dostumuz,İstanbul'da i y m sessiz sedasız,gürültüsüz patırdısız,ken-İ J» dinden ve işinden emin insanların vekarı içinde «Sinema 59» diye gayet müsbet ve' gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Tarzanın Hazinesi Johnny We« ismuiler Türkçe.2 Cisko Kid'in Maceraları Gilbert Roland Türkçe.ATLAS Tel:440835-1 Demir Pençeli Adam Glenn Ford Renkli Ing.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Hayat-2 3 4 5 6 7 B 9 10 II 12 tan memnun olma hali;Kurum.2 En.boy ve derinlikler es-I ki dil)Birine ehemmiyet vere-m rek hürmet etme.3 Kötü adam;Tersi akıllı kimse.4 j3 Oturmak;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • Mukadderatınızı İş Bankasına bağlarsanız daima mevsimin en zengin ikramiye plânından faydalanmak imkânına sahip olursunuz.27 Ekimde yapılacak sonbahar çekilişinin ikramiye tutarı 550.000 liradır 6 Apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1959
  • V.ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8J5 Şarkılar 8.30 Sidney Torch orkestrası 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanı;12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • KERKÜK HADİSELERİ TAHKİKATI BİTTİ Hazırlanan rapor Başvekâlete verildi.Kasım işçilere katliâmın içyüzünü anlattı BAĞDAT,RADYO IRAK hükümetinin,Kerkük'e gönderdiği özel tahkikat komisyonu,soruşturmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • İSTANBUL UMUM SİGORTA A.Ş.den:Müşterek İkramiyeli HAYAT SİGORTA POLİÇALARIMI-ZIN senelik keşidesi 3/8/1959 tarihinde Beyoğlu 4 üncü noteri huzurunda şirket merkezinde yapılmış ve kur'a 204281 209587 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • bölgesinde halkı Göktaşı,15 saniye müddetle ortalığı gündüz gibi yaptı BANDIRMA,HUSUSÎ Şehrimiz semalarında ve Kapıdcğı fener adasında evvelki gece takriben 3 bin metre yükseklikte saat 22,59 raddeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • MOSKOVA FİLM FESTİVALİ AÇILDI MOSKOVA,AJANSLAR Moskova Milletlerarası Film Festivali dün açılmıştır.Festivale Amerika dahil 50 memleket,100 kadar filmle katılmaktadır.15.000 kişilik Spor Sarayında ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • 110 KABtKATÜK BtB ÖNSÖZ ÎKTlBASLAK* Türkiye'nin en beğenilen karikatüristi TURHAN'IN EN GÜZEL Karikatürleri "MİLLİYET YAYINLARI" nın 3 üncü kitabı olarak cıkh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • Okullarda görme yoluyla eğitime önem verilecek Film göstermek suretiyle yapılan bu tarz eğitimde verim nisbetinin 80' e çıktığı belirtiliyor Okullarda «Görme Yoluyla Eğitim» e önem verilecektir.Şimdiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • T.M.T.F.kongresi ile ilgili dâvalar 15'e çıktı T.M.T.F.nun İstanbul kongresi başkanı Yalçın Küçük,«Muallelliği» iddia edilen Balıkesir kongresine başkanlık eden Yavuz Yücebas hakkında da dâva açmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • Şehir Hatları personeli sekiz saat çalışacak Şehir Hatları İşletmesinde ötedenberl şikâyet konusu olan 8 saat çalışma meselesi halledilmiştir.Alman bir karara uyularak bundan böyle gemilerdeki memurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • Amerikadan otomobil getirtmek isteyenler için NAKER Emrinizdedir.Ucuz,Sağlam,Garantilidir.TEL:44 41 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • DİKKAT DİKKAT MÜESSESEMİZİN ADI 6 HARFLİDİR,İPUCU GÖKTE PARLAYAN CİSİMDİR Bilmecemizi doğru olarak bulanlara Ankara'nın turistik ve eğlence yeri olan Gölbaşı civarında Ankara asfaltı üzerinde etrafı N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • MADENCİLERİN VE TAŞ OCAĞI SAHİPLERİNİN DİKKATİNE 80 ve 160 sm.lik elmas uçlu Taş Delme Kalemlerimiz satışa ai'zedilmiştir ALFA TİCARET Galata,Necatibey Cad.53 Telefon:44 07 93 Telgraf:DEMSARAY_İSTANBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • HAKİKAT GLDU![A.P.l İtalya'da Cinccita'da çevrilmek istenen bir yangın sahnesi,hakikat olmuş,50 artist ve figüran,ufak yanıklarla diri diri yanmaktan zor kurtulmuştur.«Hartaca Yanıyor» filminin mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • İki yıldan beri dünyayı dolaşarak Afrikayı tanıtmağa çalışan Nijeryalı genç Üniversiteli OLABISI AJALA birkaç günden beri memleketimizde bulunuyor.Afrikalı cesur gencin bu seyahati esnasında geçirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • KARASİNEKLE MÜCADELE GÜNÜ İLAN EDİLECEK Hıfzıssıhha Meclisi,açık.mecraların kapatılmasına karar verdi Küçükçekmecedeki mezbahaya ihtarda bulunuldu Belediye karasinekle mücadele için haftada bir günü «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • Komünistler Hint Meclisini t e r k e t t i YENİ DELHİ,RADYO Hindistan Parlâmentosunda dün Kei-ala'ciaki Komünist Hükümetin feshedilmesine ve bu Hint eyaletinin merkez hükümetinin İdaresine verilmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • Türkiye Orta Şarkın moda merkezi olacak Türkiye.Ortaşarkın «Moda merkezi» haline getirilecektir.Bu maksatla,mevcut Olgunlaşma Enstitülerinin sayıları arttırılacak ve bunlara yeni bir çekil "irilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • Bir şaka ölümle neticelendi AFYON,HUSUSÎ Şuhut kazasının hükümet konağı önünde sandalyada oturmakta olan Sinenpaşa kazasının Akçahisar köyünden Musa Akça,sandalyasından kalkıp oturmak isterken henüz h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • BUYUK Felsefe Lügati 28 inci Fasikül çıktı.Mustafa Nâmık ÇANKI Fiatı 3 Liradır.Satış ve Tevzi yerleri Kanaat ve İnkılap Kitabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1959
  • ıııımmmmııııı.»mi.¦ımmııiMiuımıımııın.BİR YAPRAK tâ m mna*r ûm *4 Eleklrikde la'rife E x 1 TJ İZ DE kuyruğa girdik,önümde yaşlıca bir hanını sordu:Efendi,burada biz ne yapacağız?Vallaha bilmiyorum ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.08.1959
  • ÖVuE y Şİ/MDN£ K AOAS ÇOK HE Ve CAN-J SARAYLARA KONAKLARA LlViM K» KARA TA^iOiM,SU KAD4R SAVlN HEVECAN-surnik;wUj ouanin YTZıf^^K AStLA-NASIL RA SAPIK A SAPıR TİTRİYOR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1959
  • SıZı SAvcı SOMD o.H B m J\AAIVÎ2?Jj\timSm ijiUM J fi rd^ S\l Tt^puvl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1959
  • AL LAM UK ALİ BEY Al_f Sljgün vine evde.kîmbû ur.ne isl.er.vapıyORDuR.Çı'MDÎ DE TARAPlNl ğEPja^p ZWAH UKALA HİKMET C3cl_İVOR.v KIMBİL.İR.VİNE NJEU.ER.VuMUKTI-I^ACAIC-V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1959
  • 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BİSKÜİSİNDE 470 kalori olduğunu unutmayınız.BSSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1959
  • Ankara Güneş Umumi Nakliyat Anbarından Muhabere ve fatura servislerinde çalıştırılmak üzere düzgün ve çabuk yazı yazabilen BAYAN memurlara ihtiyacımız vardır.Taliplerin Sirkecide Ebussuud caddesi No.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1959
  • AŞKA Yazan:Alberto MOKAVİA Türkçesi:O.AZİZOĞLU ÇIKAN KISMİN HÜLÂSASI:Leo odada yalnız başına oturmaktadır.İçeri Carla gireı Genç,güzel,şehvetli görünüşlü bir kızdır.Sırtında her hareketiyle baldırları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1959
  • GÖLGESİNİ Yazan:Georsres Sİ Allah rahatlık versin Martine.Gülcgüle.İçin rahat etsin bir daha oraya gitmem.Otomobilime koştum.Hemen direksiyona oturup hıçkıra hıçkıra ağladım.Yol fenerleriyle,tek tük r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1959
  • J SKAİL Posta İdaresi,sonbahara rastla-I yan 5720 nci Musevî Yılı münasebetiyle bir hatıra serisi hazırlamıştır.Üç puldan ibaret seri bilhassa tebrik kartlarında ve mektuplarında kullanılmak üzere yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1959
  • Dİ KIÇA r TRAKTÖR SAHİPLERİNE TARMAK ZİRAAT MAKİNELERİ T.A.O.dan ALMAN USTA NEZARETİNDEKİ SEYYAR TAMİR EKİBİMİZ TRAKTÖRLERİ YERİNDE TAMİRE BAŞLI.YOR.MÜRACAAT EDİP SIRA ALINIZ İstanbul İstiklâl Cad.Bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1959
  • ÂNTIDOT POMAT •NEZLE grip di5 ağrısı •adale ronatiıhası yanıklar •güneş yanığı AR l.pÖCEK SOKMASI 1 »KESİK S YARALAR ğğ PİŞİK KAŞINTI ¦EKİEMÂ 1 •ERGENLİK •DONUK DERİ.ÇAT LÂKLARINDA VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1959
  • BELÇİKA "THOU,BALESİ Temsilleri 13 ilâ 19 Ağustos 1959 Açık Hava Tiyatrosunda 7 Suare,1 Matine yalnız 8 temsil Tt~"lOT\10° ArtİSt 150° oriJinal ve fantazi kostüm 150 aksesuar,170 gösteri bayrağı Bilet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1959
  • QF^I! 3 FUARD SO AĞUSTOS e IYLÛL 1959 Leipzig Fuarı teknik emtianın ve dün/a istihlâk maddelerinin teşhir merkezidir.Direkt uçak seferleri Demir yollarında tenzilâtlı biletler Bütün beynelmilel seyaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • Sahte veraset ile Belediyeden 188 bin lira alındı l Baştarafı Birincide kimliğinden bir veraset ilâmı almıştır.Fikriye ile avukatı bu veraset ilâmına göre,10 uncu Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • Safa Yalçuk'un vazifesine son verildi t Baştaraft Birincide «mir gelinceye kadar kendisinin izinli olduğunu söylemiştir.Yalçuk bunun üzerine vazifesinden ayrılmıştır.Söylendiğine göre Kurbanoğlu,Münak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • Hasköy cinayetinin 3 sanığı yakalandı t Bağtarafı Birincide da cereyan etmiştir.Üc çocuk anası olan Hamiyet,bir senedenberi dügüp kalktığı Salih'e kocasiyle anlaşamadığını,sık sık dövülüp sokağa atıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • Resmî ilân kararnamesi değiştirildi t Baştarafı Birincide Muhabir,Muharrir,Mütercim,Musahhih,Ressam ve Foto Muhabirleri çalıştırmak,bunların ücretlerini çalışma mevzuatı ile kabul edilen esaslara uygu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • KRUŞÇEV Amerika'ya gidecek t Baştarafı Birincide öğleden sonra gazetecileri «mühim bir basın toplantısı» na davet etmiştir.Açıklama bu toplantıda yapılmıştır.Kruşçev'in Eylülün 15 inde Amerlkada olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • FARUK YENER t Baştoraft Birincide rak da bazı programların prodüksiyonunu yapmaktadır.7 yıldır devam eden bu durum,muhtelif vekil ve umum müdürler tarafından,resmi işlerle hususî islerin karıştırılmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • Türkiye ferdî atletizm birincilikleri Konya'da yapılacak Türkiye Ferdî Atletizm Birincilikleri bu hafta cumartesi ve pazar günleri Konyada yapılacaktır.Atletizm Tederasyonu bu müsabakalara yüzden fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • ALTAYA İTALYADAN ANTRENÖR GELDİ t Baştarajı Altıncıda cezbeden bir başka sebep de İtalya» dakl kulüp İdarecilerinin antrenörün vazifesine fazla müdahale etmeleridir.Takım teşkilinde çok fazla müdahale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • Beynelmilel konkurhipik hazırlıkları t Baştarafı Altıncıda «Bir senedenberi vazife başında bulunan federasyonumuz,memleket dahilinde hazırlanacak beynelmilel müsabakalardan çok fayda sağlanacağını düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • OYUNCU KONTENJANI 25 KİŞİYE ÇIKARILIYOR t Baştarafı Altıncıda derasyonca karara bağlanacaktır.Bu ihtilâflar 15 Ağustosa kadar neticelendirilmiş olacaktır.¦3 Futbolumuzun istikrarını temin için memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • KAHVE KAÇAKÇILIĞI HÂDİSESİ GENİŞLİYOR t Baştarafı Birincide vam ettiği ve kahveden başka memleketimize takas yoluyla kaçak olarak külliyetli miktarda nylon ve ipekli eşya da sokulduğu anlaşılmıştır.Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • LÜKS NERMİN AĞIRCEZADA YARGILANACAK Randevucu Lüks Nernıin.bundan sonra Agırceza Mahkemesinde yargılanacaktır.Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi dün,gümrük kaçakçılığından sanık Lüks Nernıin hakkındaki da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • MEDENİ BERK'IN DOĞDUĞU KÖY TEKRAR İNŞA EDİLİYOR NİĞDE,HUSUSÎ Kayma tehlikesine mâruz olan İmar ve İskân Vekili Medeni Berk'in doğduğu «Çimeli Uzartık» köyü yerine 250 haneli modern köy kurulacaktır.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • B a y a r'ı n erzak otomobili çalındı ANKARA,HUSUSÎ Reisicumhur Celâl Bayar'ın erzak otomobil!dün çalınmıştır.Otomobil,bütün aramalara rağmen bulunamamıştır.Evvelki gün de bir Amerikalı çavuşun evinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • DP de YOKLAMA ŞEKLİ DEĞİŞİYOR t Baştarafı Birincide şekkül etmekteydi.Fakat,elkâyetlerin çoğu,«Yoklama heyetlerinin seçim tarzından değil,genel kurulun mebus adaylarını veto etmek hakkına sahip olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • KOTA DÜN İLÂN EDİLDİ t Bastarafı Birincide 295 kalemden ibaret bulunan 3.global liste,ithalâtçı ve sanayici kotalarını ihtiva etmiş,Avrupa Para Anlaşması APA)memleketleriyle serbest dolar sahasından g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • TEKNİK ELEMAN ARANIYOR Tercihan san'at okulundan mezun,askerlik ile alâkası olmayan teknik eleman alınacaktır.Müracaat:Tel:71 64 18 saat:14-17 arası.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • HİCRÎ 1379 Muharrem 28 SALI 4 AĞUSTOS 19 5 9 Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.56 12.20 16.14 19.23 21.11 2.53 VAKİT VASATÎ tfZANÎ 9.32 4.56 8.50 12.00 1.47 7.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • Fazla güneşte durmaktan mütevellit BAS AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarına ve muayyen zamanlardaki sancılara kargı bağan ile kullanılır Sağlık mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • PAKİSTAN HİNDİSTAN VE Uzak Doğuya AĞUSTOS 1959 BAŞINDA SEFERLER Hemen Yer Ayırtınız izahat ve yer ayırtmak için BOAC'nin yetkili seyahat Acentelerine veya BOAC/BEA.Bürolarına müracaat edinil,istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • STANBULUN EN GÜZEL MÜLKÜ •r Harbiye meydanında 24.5 metre irtifama yeni imar dunumu Otel,pasajh apartman ve 1$ hanı inşaasma elverişli ve 3 ana caddeye cepheli arsa satılıktır.TEL:22 51 42 Neşet.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • BAYAN DAKTİLO Sekreter aranıyor.Yalnız Türkçe.Maaş 700 lift 800 ETİLO Ltd.Ştl.Galata Okçu Musa Caddesi 57.Tel:44 58 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • nefis yemekleriniz,bisküvi ve pastalarınız içindaha hafif daha leziz daha bol vitaminli T a vH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ liİllİİİllİİllIll TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK PANGALTI Eşrefefendi 177 Pırlanta apartmanı,S odalı daireleri,75.000 sahibi eliyle,tediyatta kolaylık.Mür:16-18,sahibine.ŞİŞLİDE 5 o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • İki yelkencimiz jj Avusturya'ya gidiyor 19 Ağustosta Avusturyanın Mondsee gölünde yapılacak olan Enternasyonal yelken yarışlarına İstanbul Yelken Kulübünden Nusret Söyke Engin Baydar ekibi davet edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1959
  • Mersin'de seyirciler boksörlerle dövüştü t Baştaraft Birincide KAVGA BAŞLIYOR Hâdise saat 23.30 raddelerinde Adanalı Turgut Doğan ile Mersinli Tevflk Sofa arasında yapılan karşılaşma esnasında çıkmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.08.1959
  • YA SIRA SİZDE DESELERDİ.ORHAN TÜREL m ÜNCÜ Akdeniz Oyunlarımn hazırlıklarını sâdece kâğıt üzerinde görmedik.Fotoğraflarına baktığım tesisleri yerinde tetkik arzumu idareciler sezmiş olacaklar ki ertes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • ÇUKUROVA BOKS Şampiyonası sona erdi ADANA,A.A.İki gUndenberl Mersin'de ı devam eden Çukurova boks şampiyonası dün gece geç vakit sona ermiştir.Bu şampiyonada alınan teknik neticeler şöyledir:51 KİLO:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • İNIISIO HTCVaVIVH VHVd IVIIMVi WIZI3 Vd VAVHIS HİO Vava |QVH fe^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • IİLHAN DEMİREL3 NEJAT F.ECZACIBAŞI AÜısporda hamle yapıyoruz Beynelmilel konkurhipik hazırlıkları BEYNELMİLEL Atlı Musabakalar Komitesi tarafından hazırlanmış bulunan,İstanbul Birinci Enternasyonal Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • Beşiktaş iki profesyonel kadro teşkil ediyor.Beşiktaş idare heyeti eldeki futbolculardan iki profesyonel kadro teşkil etmek kararını almıştır.Hazırlanan plân gereğince birbirine denk kuvvete sahip ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • G.SARAY LEVİSKY İLE ANLAŞAMADI Galatasaray kulübü İstanbula davet ettiği Bulgar Levisky kulübüyle maç tarihleri hususunda anlaşamamıştır.Bulgarlar dün çektikleri telgrafta,23 Ağustosta maçları olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • AKDENİZ OYUNLARINA KATILACAK MİLLETLER BEYRUT,HUSUSÎ Akdeniz Oyunları Basın Bürosundan verilen malûmata göre III üncü Akdeniz Oyunlarına katılmak için şimdiye kadar Türkiye,Yugoslavya,İspanya,Fransa,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • Mısırlı boksör,Garbis9!dün defi etti Mısırlı boksör Mısrl dün gönderdiği bir mektUDİa Garbis Zakaryan'ı defi etmigtir.Bundan bir ay evvel Beyrutta yaptığı ve Garbisin galibiyetiyle biten maçta,hakemle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • G.Kılıç hakkında kararı İdare Heyeti verecek DÜN TOPLANAN DİVAN HEYETİ 84.MADDEYE DAYANARAK İZİN DİLEKÇESİNİ İDARE HEYETİNE İADE ETTİ DÜN toplanan Galatasaray Kulübü Divân Heyeti,iç tüzüğün 84 üncü ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • Antrenör Mihailovıç Gelmiyor BEŞİKTAŞ Kulübü tarafından kendisine antrenörlük teklif edilen Yugoslav Zarko Mihailovıç,dün İstanbul'a çektiği bir telgrafla Belgrad'da başka bir kulüple anlaştığını bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • İstişare Heyeti dün B.T.U.M Mehmet ArU„n ,h.ir.Mı a [NEJAT KONTAYTEKtN]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • Millî ligin beş takımı dün antrenman yaptı F.Bahçe antrenmanına Lefier,G.Saray antrenmanına Turgay ve İsmail katılmadılar KULÜPLERDE millî lig hazırlıkları hararetle devam etmektedir/Tesbit edilen çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • FAVORİ.İstanbul Enternasyonal Tenis Turnuası tek kadınlarda seyredeceğimiz Cenubi Afrikalı Sandra Reynolds bir müsabaka esnasında.S.Reynolds ba turnuanın halen en büyük favorilerinden biri olarak göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • 1 [ÖZDEMİR GÜRSOY] Altay tarafından angaje edilen İtalyan antrenör Buzzegoll dün şehrimize gelmiş ve uçakla İzmir'e gitmiştir.3500 lira aylık ve tam selâhlyetle çalışacak olan 39 yaşındaki antrenör Iv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 04.08.1959
  • Oyuncu 2 5 ki siy e çıkarılıyor NİLL!LİG 26 AĞUSTOSTA BAŞLIYACAK.İLK DEVREDE BİR KALECİ VE ANCAK SAKATLANAN OYUNCU DEĞİŞEBİLECEK Gökay,«Hâsılat taksiminde hiçbir kulübe riiçhan hak ki tanımıyoruz» ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi