Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • Kiralar Kıymete Tesbif Edilecek Eskiden inşâ edilen binaların kıymeti yeni esaslara göre ayarlanırken yıpranma payı gözönünde tutulacak YENİ kira kanununun kabulünden sonra kiralarda büyük ölçüde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • Queen Elizabeth transatlantiği şileple çarpıştı NEW-YORK,A.P.En büyük yolcu gemilerinden biri olan Queen Elizabeth dün Cony Island açıklarında bir şileple çarpışmıştır.Sahil Muhafaza teşkilâtı tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • Üçüncü ithal kotası yarın açıklanıyor ANKARA,HUSUSÎ Üçüncü kota üzerindeki çalışmalar •ona ermiştir.Kota,yarın Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen tarafından açıklanacaktır.İktisadi koordinasyon heyetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • Haberleşme Hürriyeti Tasarısı kabul edildi CENEVRE,HUSUSÎ Birleşmiş Milletler Sosyal ve Ekonomik Konseyi,haberleşme hürriyeti mevzuunda yeni bir deklarasyon tasarısını dün kabul etmiştir.Önümüzdeki yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • Milliyet Gazetesi Yazı İ şlerı Müdürlüğüne Kar ayara hastalığının mahiyeti ve m evcudiyeti Vekâletçe ve Vilâyet Ç-E bilinmektedir.Gerekli ilmî tedbirler alınmıştır.1958 yılında Bismil kaza merkezinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • KİTAP İTHALİ SERBEST BIRAKILDI ANKARA,HUSUSÎ Kitap,gazete ve mecmualarla diğer matbuanın «ticarî maksatlarla» İthali serbest bırakılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • Eskişehir şilebinde yangın çıktı LONDRA,Hususî Muhabirimiz YAVUZ KARAÖZBEK'ten Liverpool limanında bulunan Denizcilik Bankasının 2.456 tonluk Eskişehir şilebinin pamuk yüklü ambarlarında yangın çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • Kasım Gülek'in gö NDERDİĞİNİ İDDİ a ettiği mektub postadan alınarak tahrif edilmemiştir.Bu düpedüz iftiradan ibarettir.Milliyet Gazetesi Yazı J İŞLERİ Müdürlüğüne I Gazetenizin 29/Temmuz 1959 günlü nü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] EKTRİK TARİFESİ ÇFCFNI FR Venİ tarifelerinin mer'iyete girmesine bir gün kalmıştırh r ÎT OEÇEHLElt Bir buçuk aydır hangi tarifeyi tercih edeceğine karar veremeyen halk müracaat müddetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • OZDEMİR GÜRSOY1 İFADE VERDİ Bebek koyunda kotrasından av tüfeği ile ateş ederek arkadaşı Rauf Ardahan'ı şakağından vurarak öldürmekten sanık Şirzat Doğan dün Birinci Sorgu hakimliğinde ifade vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • Belediye nihayet karasinekle mücadele etmeye karar verdi Belediye nihayet karasinek mücadelesine katılmaya karar vermiştir.Bugünden itibaren şimdiye kadar yalnız sinek teli ve filit tutumbasıyla yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • Trafik kazalarında DÜN ALTI KİŞİ ÖLDÜ Selimiyede kamyonla çarpışan otomobilde bulunan iki artist polise yanlış isim verdiğinden haklarında takibata geçildi Z KİŞİ şehrimizde olmak üzere I yurdun muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • 3,r v'+i„ KARASİNEKLE MÜCADELE İMKÂNI YOKMUŞ GAZETELERDEN)SİNEK SIKLETTE KARŞILAŞMA!¦iniMiiMrtrwiTr^ *f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • 1G aya mahkûm olan S.Akpınar.15 ay 16 güne mahkûm olan Yalman 16 aya mahkûm olan Nairn Tirali Vatan bir ay kapatılacak Pulliam'ın makalesini iktibas eden gazetenin mes'ulleri cem'an 47 ay 16 gün hapis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Kasım Gülck'i bugün saat 14.30 da savcılığa davet eden sivil polis,Gttlek'in arkasına saklanarak objektiften kaçmak istiyor C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek'ln elinde görülen kâğıt Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • Menderes dün üç Vekil ile görüştü Başvekil Adnan Menderes,dün vilâyette İmcr Vekili Medeni Berk,Devlet Vekili Muzaffer Kurbanoğlu,Sıhhat Vekili Lütfi Kırdar ile görüşmüştür.Başvekil bilhassa imar mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • Teknik Üniversite GİRİŞ İMTİHANLARINA HAZIRLAMA KURSLARI 3 AĞUSTOSTA BAŞLIYOR GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii yanı No.3 Tel:44 63 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • KASIM KERKÜK katliâmını açıkladı Irak Başvekili bu,tarihin en şenî hareketidir Katledilen Türkler evvelden tesbit edilerek teker teker evlerinden toplattırılmış BAĞDAT,RADYO IRAK Başvekili Kasım,son K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1959
  • t ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ÂBİDESİNE [ÖZDEMİR GÜRSOY] Çanakkale Şehitler Âbidesi için,Cenevredekl Türk öğrenci topluluğu tarafından gönderilen Türk Bayrağı dün saat 18 de T.M.G.T.yapılan bir merasimle tesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • SİYASET DÜNYASINDA Bu ne biçim diplomasi?i?GEÇEN sene Birleşik Amerika ile Rusya arasında,eğitim,kültür,teknik ve spor sahalarında karşılıklı temasların yapılması için bir anlaşma imzalanmıştı.İki mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • AMbata ZAFER AKBABA'nmdir!Gazeteciler Cemiyetinin tertiplediği yarışmada,üç karikatür mükâfatının üçünü de:AKBABA ailesinin üç Karikatürcüsü Kazandı!Bugün siz de bir AKBABA alınız!AKBABA Evinizin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • Cazibenizin!anahtarı Ca-Krem Puf Pudrası 12 mod«rn renkli lüks «nbslajit Ponponlu ıryıon M*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • SON 2 TEMSİL İRAN FOLKLOR BALESİ BU AKŞAM VE YARIN AKŞAM VEDA TEMSİLİ Açıkhava Tiyatrosunda saat 21 da biletleri Şehir Tiyatrosu Dram kısmı Ü* Galatasaray Kızılay Sergisi gişelerinde ve aksamları Açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • '¦IKMIIIItll.lll lIIII1ltI IIIItltlIllalll* İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 i Karışık sabah müziği 8.00 Ha-İ berler 8.15 Şarkılar 8.30 J.Strauss ve F.Lehar'dan valsler 8.45 Türküler ve oyun hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • OĞLAK BURCU va m*P [22 Aralık 20 Ocak] Muvaffakiyetleriniz başınızı döndürmesin.Yakınlarınızın sempatisini kay be dersiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Gündüz işlerinizi bitiremiyeceksiniz.Gece de me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • V.ı11ııiHin.BULMACA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 üyuklar gibi miskin miskin oturmak.2 Büyük süslü çadır;Bir pamuk 1 cinsi.3 Gemilerin barınağı;Dini nasihat veren din adamı.4 Fazla hararet mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • VEFAT Dul Bayan Polin Matalon,Bay v* Bayan Fredl Matalon,zevci,babaları,büyükbabaları,amcalar» vs.akrabaları olan Bay Moiz Matalon'on vefat ettiğini ve cenaze merasiminin bugün perşembe 30 Temmuz 1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • Galatasaray Spor Kulübünden Bugün,kulübümüz kurucusu 1)numaralı Azamız merhum Ali Sami Yen'in ölümünün yıldönümüdür.Medfun bulunduğu Feriköy mezarlığında 30 Temmuz 1959 perşembe günü saat 17 de yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • Sandviçtiler habersiz fiat arttırdılar Sandviççiler kimsenin haberi olmadan flatlan arttırmışlardır.Bu meyanda 35 kuruşa satılması gereken sandviçler de 50 kuruşa çıkmıştır.Belediyenin bu gibi yerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • Okullarda486öğretmene ihtiyaç olduğu anlaşıldı ÖĞRETMENLER KANUNİ YAŞ HADDİNİ DOLDURMADAN EMEKLİYE SEVKEDİLEMEYECEK Şehrimiz okullarının önümüzdeki ders yılı İçin öğretmen ihtiyacı 486 olarak tesblt e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • London Times'in bir hissedarı şehrimizde London Times gazetesinin Hissedarlarından ve idare Meclisi Reisi Sir Campell Stuart Hariciye Vekâletinin davetlisi olarak şehrimize gelmiştir.Sir Stuart İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • OLUM Rize eşrafından merhum Ömer ve Merhume GUlizar Çep'in oğlu.Tüccardan Sefer ve Halim Çep'in kardeşi,Aslan Gevezoğlunun kayınbiraderi.Yılmaz ve Ergin Çep'in sevgili babaları.Ayşe Çepln eşi Asmaaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • Gümrükten çekilmeyen malları tüccar da satacak 25 Ağustosa kadar gümrüklere gelip sahipleri tarafından alınmayan mallar» dan,bu tarihe kadar transferi yapılmış olanlar tüccar tarafından çekilip satıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • VEFAT Prof.'Mustafa Mehmet Büyükgürel ve Sabiha Hakul'un oğulları,Erol Büyükgürel'in ağabeyi,Atii'fa Büyükgürel'in babası ve Refet Hakul'un manevî evlâdı,Doğan Sigorta A.İstanbul Umumi Acentesi,ZUHAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • VEFAT Doğan Sigorta Anonim Şirketinden:Cağaloğlu Acentemiz ZÜHAL BUYÜKGÜREL Bir otomobil kazası neticesinde vefat etmiştir.Cenazesi 30 Temmuz 959 Perşembe günü öğle namazmı müteakip Şişli Camiinden ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • ARTIST ARANIYOR ÜÇ ARKADAŞ filminin rejisörü Memduh Ün,çevireceği «SUÇLU GENÇLİK» filmi için en az orta okulu bitirmiş 16-18 yaş arası,yakışıklı erkek ve güzel genç kız arıyor.Müracaat:Yakut Film Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • AZ FAKAT OZ YİYİNİZ s v 0* fi* 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet fani 100 gr.ARI BİSKÜİSİNDE 470 kalori olduğunu unutmayınız.BİSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • Bir Amerikalı,parasının kaybolduğunu iddia etti Beyoğlunda bir otelde kalan Amerikalı îzabel M.Wolf 4800 dolarının kaybolduğunu ldlda ederek polise müracaat etmiştir.Bir seyahat acentasının mümessili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • Torununu kovalarken kalb sektesinden öldü Yaramaz torununun peşinden koşan bir büyükbaba kalp sektesinden ölmüştür.Elmadağ,Akağalar caddesi 116 sayılı evde oturan 76 yaşında Moiz Matalon dün sabah kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • Lüks Nermin hastahaneye kaldırılmasını istedi Cezaevinde bulunan «Lüks Nermin» dün savcılığa müracaat ederek kendisinin verem olduğunu ve hastahaneye kaldırılmasını istemiştir.«Lüks Nermin» Cerrahpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • Kütüphanelerden 131 bin kişi istifade etti Umumî kütüphanelerden 1 yılda 131 bin kişi İstifade etmiştir.İstanbul Umumi Kütüphanelerlndekl kitap sayısı İse 273.653 dür.Kütüphanelere gidenlerin büyük ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • Şehremini halkı I.E.T.T.yi dava etti Ereğli mahallesi sakinleri otobüs garajı mutfağının gürültü ve pisliğinden şikâyetçi Şehremini halkı,î.E.T.T.idaresini dava etmiştir.Semt eakinlerl «Boradaki otobü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • VIIZZZZ.HER yaz olduğa gibi bu yaz da İstanbul'da herkes karasinekten yaka silkiyor.Şu ilk cümledeki zlerle slerde dahi kulaklarımda öten kanat vızıltılarının farkında olmadan yazıya sinmiş bir aksi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • BİR KÂBININ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ PREVANTORYUM'DA YATAN KADININ DOĞURDUĞU KIZIN CESEDİ,DOLAPTA KÂĞIT İÇİNDE BULUNDU tdealtepe Arevantoryum'unda yatan bir kadının doğurduğu kız çocuğunu öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • YARIN saat 17 de yapılacak bir törenle Kızılay Hemşire Okulu 32 nd devre mezunlarına diplomaları verilecektir.Törende meslekte 30 yıl hizmet etmiş Kızılay Hemşirelerine de hediyeler dağıtılacaktırm ŞE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • Velîler,özel okulların zammına itiraz edecek özel okulların yeni zam talebi karşısında,öğrenci velileri birleşmeğe karar vermişlerdir.Veliler,«Zammın önlenmesi için» ilgililer nezdinde teşebbüste bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • Mangal kömürüne 10 kuruş zam yapıldı Mangal kömürünün kilosuna 10 kuruş zam yapılmıştır.Belediyece tesbit edilen fiatlara göre bu sene man» gal kömürü toptan 40,perakende ise 50 kuruştan «atılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • Bîr hırsız,Haydarpaşa askerî hastaneden kaçtı Haydarpaşa Askeri hastahanesinden bir hırsız kaçmıştır.Sabıkalı otomobil hırsızlarından Ayhan Hoşafçı tedavi için bulunduğu hastahaneden evvelki gece fira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • PEREJA LİMON KOUWASJ lüks gösterişi ite herzaman Mark müıcek bir hdiyedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)1 Tarzan in Hazinesi Johnny Weismuller Türkçe.2 Cisko Kid'in Maceraları Gilbert Roland Türkçe.ATLAS Tel:440835-1 Mağlûp Edilmiyenler Gary Cooper Renkli İng.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • Brezilya muhabirimiz MÜNİR YURTSEVER,hâlen yurda tir.Muhabirimizin Brezilya'ya dair röportajlarım ve tetkik dönmüş bulunuyor.Kendisi MİLLİYET okuyucuları için yazılarını bu sütunlarda okuyacaksınız.Aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • BİR YAPRAK Ar ve kâr I İKRET,İstanbul'u ta'rîzine hedef tutarak yazdığı meşhur J^ Sis)manzumesinin son hitab beytinden evvel,tamamlanmayan bir elem sağnağı altında inler:Ey kimsesiz âvâre çocuklar,hel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • Kötü şaka yüzünden bir genç öldürüldü Kaatil namusunu temizlediğini söyledi.14 yaşında bir çocuk da bir adamı bıçakladı İZMİR,HUSUSÎ Şehrimizde yılın 8 inci cinayeti dün işlenmiştir.Bitpazarında terzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • "ATLAS,FÜZESİ ORDUNUN EMRİNDE WASHINGTON,AJANSLAR Amerikan hava kuvvetleri,Çapa Caneveral'dan yeni bir «Atlas» füzesinin atıldığını,denemenin başarılı geçtiğini dün açıklamıştır.Salı gecesi yapılan de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • Konya'nın 322 köyünün borcu ts'cil ediliyor KONYA,HUSUSÎ Konyada bu yıl tabiî âfetlerden ve bilhassa kuraklıktan zarar fiören çiftçilerin durumu bir komisyonca tesbit edilmiştir.Vilâyetin 999 köyünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • İzmir Valisi hakkında C.H.P.dâva açıyor İZMİR,HUSUSÎ C.H.P.İzmir İl İdare Heyeti Vali Kemal Hadımlı'yı mahkemeye verecektir.Genel Başkan İsmet İnönü'nün Ege gezisi sırasında bütün siyasi parti toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • Bulgaristan'a kaçmak isteyen bir akıl hastası yakalandı EDİRNE,HUSUSÎ MUHABİRİMİZ RIZA ATAKTÜRK'TEN Bulgaristana kaçmak isteyen bir akıl hastası yakalanmıştır.Bulgar hududu yakınlarındaki Karacaköy çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • i o»-l|ş IA.P.1 NIXÜN SlttİİRYÂ'ftJA ^T^S? ardll,cısı NİXO» «e Sibiryadaki seyahatine uevam etmiş ve bir »ü,çok tesıslen gezmiştir.Bu arada Nixon halk ile de temas etmiş ve isçilerle samimi has-«r Amn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • ImngmmSStU^KUImsKM er-PAŞA &02UMDEN I UŞTU AĞABEV»*-Şuanda KARŞIMA çiksa Hiç.ACIMADAN VURURUM.HHHHİ V BıR kahpe yuzuN yApsiN*»,Y N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • AKŞEHİR Kiracısı Mclııtıeı Dilsiz'i çıkarmak ııkaı-üt.j döken Mehmet Kemiksiz adliyeye verilmiştir.DİYARBAKIR Kulp kazasının Ashar köyünden Yusuf Azpay'ın evi kızını vermediği için Hacı Şerif ve üç ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • KASA HIRSIZLARINDAN BİRİ DÜN YAKALANDI ANKARA,HUSUSÎ Birkaç gün evvel bir t zoz imalâthanesinden 150 kiloluk bir kasayı kaçıran şebeke mensuplarından biri dün yakalanmıştır.Tosun Kütük adındaki sanık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • Denizli'de yağmur harmanları götürdü DENİZLİ,HUSUSÎ Denizlinin Çardak bölgesine yağan şiddetli yağmurlar hasara sebebiyet vermiştir.Harmanlar harap olmu.ş,ova tamamen sular altında kalmıştır.YILDIRIMD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • İSTİFA EDEN iğretmenler geri alınacak 3ğretmen sıkıntısının inlenmesi için çalışılıyor ANKARA,HUSUSÎ Maarif Vekâleti Vekili Tevfik Deri,dün teşkilâta bir tamim göndererek,öğretmen ihtiyacının giderilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • ISAHAP METE] Gördüklerini anlattı Amerİkadan iki aylık bir tetkik gezisinden dönen ixmir Emniyet Müdürü Nevzat Emrealp,dün gazetecilere seyahati hakkında malûmat vermiştir.Emrealp,New Orleans'da 800 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • 80 BİN ŞOFÖR BİR CEMİYETE BAĞLANIYOR İstanbulcia bulunan 80 bine yakın şoför 23 Ağustosta yapılacak bir kongı-e tek bir cemiyete bağlanacaktır.Kongreye ehliyetini ibraz eden heres girebilecektir.Dün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • istanbul'da 3 yeni Noter daha açılıyor ANKARA,HUSUSÎ Noterliklerde günden güne artan iş hacmini gözönüne alan Maliye Vekâleti üçü Istanbulda',üçü Ankarada olmak üzere altı yeni noterlik ihda?etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • POLATKAN CUMARTESİ GÜNÜ DÖNÜYOR ANKARA,A.A.Br müessii kaza neticesinde omuzundan yaralanan ve hâlen Hamburg'da tedavi edilmekte bulunan Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın tedavisi müsbet bir gekilde sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • Diyarbakır'da şakiler köylere baskın yapıyor DİYARBAKIR,HUSUSÎ Viâyetimizde muhtelif cinayet,gasp ve soygunculuk faillerinin son zamanlarda toplu halde gezip köylere baskın yapmaları,köylülerin huzuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • SEÇİMLERİN GERİ BIRAKILMASI KARARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ ANKARA,HUSUSÎ Belediye Meclisi,Vilâyet Umumî heyeti,mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri,köy mulıtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin geri bırakılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • AMERİKALI ÇAVUŞ KURTARDI I ŞAHAP METE1 Naciye adında bir Türk kadını ile evli olan Paul Stlres adında bir Amerikan çavuşu geçen Pazar günü İzmir'in Karantina semtinde 4 yaşında Müzeyyen adında bir kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • MacMillan Afrika politikası için itimad reyi aldı Muhalefet lideri Bevan,milliyetçi lider Dr.Benda'yı Makarios'a benzetti LONDRA,RADYO İngiliz hükümetinin Niasaland'da takip ettiği siyaset,Avam Kamara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • Bir sarhoş polisi ısırdı İZMİR,HUSUSÎ Biı-polis memuru sarhoş tarafından ısırılmıştır.Hâdise evvelki gece bir meyhanr.de geçmiş,polis İsmet Seymen'in,kendisini meyhaneden çıkarmasına kızan Mehmet Ali,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1959
  • BATILILAR BERLİN İÇİN yeni bir plân sundular Yapılan "Geçici Anlaşma,teklifine göre Batılılar iki Almanya birleşinceye kadar Berlin'de kalacaklar CENEVRE,RADYO,A.A.Cenevre konferansında dün Batılı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.07.1959
  • İÖŞBjjŞi^^ £j/'ATA KEMENT/TAM YERİNE* ATAR.AMA GÜRÜLTÜYE MANI OLAMAZ ÜjAYOUTLAR.GÜRÜLTÜYÜ duyar-A-IT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1959
  • BENİM ZAMANIMDA BÖyLE SİR AT1S YAPAN VOKTU.KAtEye 3(REN Bil?TOP NASıu.Gı'RERSE GİR.SİN GOLOl-lje 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1959
  • Nilliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İçlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1959
  • nic.nl Perşembe RUMÎ1 1379 30 1375 Muharrem TEMMUZ Temmuz 23 19 5 9 i7 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 4.52 9.23 Ogle 12.20 4.51 ikindi 16.16 847 Aksarr t 19.28 12.00 Yatsı 21.18 1.50 Inısâk 2.46 7.17 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1959
  • BÜYÜK FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ ARSA SATIŞI Feriköy Mahallesinde Kurtuluş Tramvay caddesine paralel Bozkurt caddesi ve Savaş caddesinde 2/8/959 Pazar günü saat 10 da Kurtuluş Aya Dimitri Klişesinde aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1959
  • DÜNYÂCA MÂRUF "C H I R A N A" TIBBÎ ve DİŞÇİ CİHAZLARI RÖNTGEN KOMPLE DİŞÇİ ÜNİTİ NARKOZ CİHAZI DİŞÇİ FOTÖYÜ AMELİYAT MASASI DİŞÇİ RÖNTGENİ AMELİYAT LÂMBASI ELEKTRİK TURU MUHTELİF TEDAVİ CİHAZLARI v.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1959
  • ff GÖLGESİNİ Yazan:Georges Sİ Armando beni,onları sevdiği gibi,usul usul,gösterişiz,müsamahalı bir sertlikle sevdi Şimdi anladınız mı?Onun kocası olamadım,hele gönüllüsü hiç olamadım.Ben sorumluluğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1959
  • Zühre bir petrol deposu hâlinde imiş Bu iddiada bulunan Amerikan astronomuna göre,yıldız muazzam bir petrol okyanusunun altındadır ve bu okyanusta da müthiş fırtınalar vukubulmakiadır FEZA seyelıati m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1959
  • İZMİR'DEN ÖDEMİŞ'E 86 KEDİ GÖNDERİLDİ İZMİR,HUSUSİ İzmirden toplanan 86 kedi ödemiş kazasının Biferai köyüne sevkedilmiştir.Bir müddet evvel bu köyü «ayet W fareler İstilâ «t-mis ve köylüler,köyü boşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1959
  • RÜŞVET ALAN BİR JANDARMA TEVKİF EDİLDİ Arrow,hususî Dinar kazası Jandarma Onbaşısı Fuat Erdem,Ebek köyünden Mehmet özden'den 50 lira rüşvet aldığı içla İlk «orgusunu müteakip tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1959
  • Çifte Havuzlarda Büyük Arsa Denize pek yakın 4)parçadır.3520)metre karedir.Acele satılıktır.Telefon:27 22 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1959
  • Celâl ^usahiboğlu'nun j Eserleri TÜRKEB ACAROĞLU Minininim. ı TİYATRO edebiyatımızın tanınmış simaların-Şj dan Celâl MUSAHİBOĞLU,20 temmuz 1959 j pazartesi günü ölmüştür.Rahmetli,1870'te lf tanbul'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1959
  • AUTO-LITE soruyor.Ampermetreniz daima deşarj mı gösteriyor?O halde arabanızın elektrik tesisatı ile başınız dertte demektir.Göstergeye gelen kablolar ters bağlanmış olabilir.Belki de şarj dinamosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • Eisenhower "Nixon,Kruşçev'i davete yetkili değil,dedi Başkan,zirve toplantısına gidilebilmesi için Cenevre'de terakki kaydedilmediğini söyledi B WASHINGTON,AJ» AŞKAN Eisenhower.cNbcon'a Rusya'da göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • KASIM,KERKÜK KATLİÂMINI AÇIKLADI t Baştarafı birincide siz,vicdansız kimselerin "tasarlayıp yarattıkları Kerkük hâdiselerinde öldürülenlerin sayısı bunun çok fevkinde oldu» demiştir.Kerkük'te imlenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • GÜLEK SAVCILIĞA DAVET EDİLDİ t Baştarajı Birincide açıklamasının iç politika alanında şiddetli gerginliklere yol açması muhtemeldir.Dün gece radyo gazetesi bu meseleyi bahis mevzuu ederek CJî.P.liderl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • TRAFİK KAZALARINDA DON ALTI KİŞİ ÖLDÜ t Baştarafı birincide bulunmak» suçundan takibat açılacaktır.10 yağındaki Yücel Evrenoğlu,Bağlarbaşma giden tramvaydan atlarken,arkadan gelen Seyfettin Aralan ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • GLORİA 16 cazip renkte dalma parlak kalaa çabuk kuruyan ve memleketimizde en çok kullanılan yegâne yağlu vernikli boyalar.r ÇAVUŞOĞI.U BOYA SANAYİİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • ANTALYA'DA İKİ ŞAKI YAKALANDI ANTALYA,HUSUSÎ İbrahim Kula adındaki bir kaatil İle sabıkalılardan Mehmet Aykan,Korkuteli kazasının Osman Kavsalar köyü dağlarında dün sabah bir binbaşı komutasındaki müf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • G.SARAY ŞÜKRÜ'YÜ transfer etmeğe.hazır t Baştarajı Altıncıda Galatasaray idarecileri teklifi müsait karşıladıklarını İfade etmişler,bununla beraber «Fenerbahçeden Galatasaraya girmesinde bir mahzuı yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • F.Bahçe,Beşiktaş ve Adalet sezonu açıyor Baştarafı Alttnctâa ğan,küçük Yılmaz,Özkan,Berten,özcan.Szekelly İki saat kadar devam eden antrenmanda futbolculara top vermemiş kültür fizik hareketleri Uze-j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • BEŞİKTAŞ,DOĞAN ve SABAHATTİN'İ ALDI t Baştarajı Altıncıda Profesyonel kadro elemanlarından Burhan Sargım da kulübüyle iki senelik yeni bir mukavele imzalamış ve 10.000 lira transfer ücreti almıştır.İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • Sanayideki krizi önlemek için tedbirler alınıyor Odalar Birliği,aksaklıkları tesbit eden ve randımanın düşüş sebebini inceleyen bir rapor hazırladı ANKARA,HUSUSÎ HUSUSÎ sanayideki krizin finlemnpsi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK SAMATYADA 3 katlı apt fiat 41.000 lira.2157 75 İsmail Çataloğhı.SAT.apt Fatih Maltada.geniş cepheli,beser odalı,konforlu,bahçeli,bos,fiat 235,000.Tel:21 19 44.PANGALTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • markası yüksek kalite ve emniyet garantisidir BAŞUCA SATIŞ YERLERİ üu\n lapın FER Ltd-şti.Fermeoiciler Galata ALVERIŞ Lîd.ŞtL KOrekçiler 44 Gafata MATEZ Teknik Malzeme T.i S.Tünel Caddesi 26 CIVAN KAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAKTIR.Kurumumuzca ithal edilmiş olan ve Hasköy 64 No.lu Gümrük anbarında mevcut 4587 adet 788.401 kg.kâğıt balyalariyl» Sirkeci 12 ve 15 No.lu Gümrük anbarmda mevcut 140 ton kauçuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • BHC-100 Was a rat Jözu Karafatma,Hamamböceği,Karınca,Tahfakurust,Pire tt Sinekleri yok edertimim Satış Yari Kredi Bankası Hanı No.33 Teni Pottan* Kar|i» SİRKECİ-ISTARBUt toktan:27 27 IB Telgraf KOdSAl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • ünnetçi Enver Ölgün Samatya Nazlıcbe Sok.'o.12 Telefon 2159 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • Hokkabaz İRFAN.ACİKGOZ Kukla Karagöz Cağaloğlu,Şeref Efendi Sokak No.36 Tel.22 42 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • KİREÇ ALINACAK İcabında KİREÇ OCAĞI yaptırılacak.Alâkadarların Fındıklı Atlantik Handa Müslüm'e müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • ELEKTRİK USTASI ARANIYOR Fabrika elektrik tesisatı ve motor bakımı ile bobin sarma işlerinde tecrübe sahibi Elektrik Ustası alınacaktır.Taliplerin tercüme!hallerini bildirir mektupla İstanbul P.K.1220
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • ANKARA'DA 15 BİN TELEFON ARIZALANDI ANKARA,HUSUSÎ Devamlı yağmurlar dolayısiyle şehrimizde 15 bin telefon hattı arızalanmış ve saatlerce telefonlar işlememiştir.Dün bir ekip sabahtan aksama kadar Sıhh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • DR KÜÇÜK.NEVZAT Karasil'i dâva ediyor LF.FKOSA.Hususi Muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den Dr.Fâzıl Küçük,avukat Nevzat Karagil hakkında birisi İstanbul diğeri Kıbrıs'da iki dâva açmak için harekete geçmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • T.M.T.F.İdarecileri hukukçular önünde münakaşaya çağırıldı T.M.TJ".dakl hâdiseler hakkında eski Federasryoncular dün bir tebliğ yayınlamışlar ve her iki tarafı »Hukukçulardan müteşekkil bir heyet öniı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • KENDİLİĞİNDEN KURTULDU [NEJAT KONTAYTEKİN] Dcrince'den gelirken Fenerbahçe önlerinde kuma saplanan Amerikan bandıralı Reuben Tipton şilebi dün sabah suların yükselmesi neticesinde kendi kendisine yüzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1959
  • VATAN BİR AY KAPATILACAK t Bastarafı birincide rerek Yalman'ı topluca 18 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm ebniştir.Yalman'm yası 65 in üstünde olduğundan bu ceza 15 ay 16 güne İndirilmiştir.«Yem Torbas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.07.1959
  • H.Kaplan Amerikaya Dâvei edildi Hâmit,Adriyatik Kupası Güreş Şampiyonasına katılmayacak OLİMPİYAT şampiyonu Hâmit Kaplan'a,Amerika'dan profesyonel müsabakalar yapması için bir teklif gelmiştir.New-Yor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1959
  • Fenerbahçe Denizcilik lokali açılıyor Fenerbahçe kulübü tarafından Kadıköyde Yoğurtçu deresi ağzında inça ettirilen Denizcilik Şubesi Lokalinin açılış merasimi bugün saat 15.30 da yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1959
  • w Mfi" Wk WWM 'mm.[SAMİ ÖNEMLİ] Karagümrük dün Vefa stadında yaptığı İdmanla millî lig hazırlıklarına başlamıştır.Besim,İdmandan evvel kesilen kurbanın basında bekleyen antrenör Szekelly İle futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1959
  • ZARKO MIHAILOVİÇ Beşiktaş istiyor Beşiktaş,Antrenör Miliailoviç'i istiyor idareciler,Bukowy'den haber gelmemesi üzerine Yugoslav antrenörle temasa geçtiler BUGÜNE kadar Macar Antrenör Bukowy'den müsbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1959
  • Boksörlerimiz Meksiko'ya davet edildi BOKSÖRLERİMİZ Meksiko City'de tertiplenen 3.«Gümüş Kemer» müsabakalarına davet edilmiştir.16-19 eylül tarihlerinde yapılacak olan müsabakalara organizatör komite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1959
  • ATLETLERİN İFADESİ ALINACAK ANKARA,HUSUSİ Türkiye Birleşik Arap Cumhuriyeti milli atletizm müsabakalarından sonra aldıkları kupa ve madalyaları,bir gazinoda eğlenirken ses sanatkârlarına hediye eden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1959
  • Beşiktaş,Doğan ve Sabahattin'i aldı Kasımpaşa,takası ileri sürerek sanirhaf Özcan'ı istiyor.K.Alî ve Levend Fenerbahçe ile mukavele imzaladılar BEŞİKTAŞ Kulübü,dün Kasımpaşa santrhafı Sabahattin ve Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1959
  • İZMİR'DE TRANSFER HIZLANDI İZMİR,HUSUSÎ TRANSFERİN sona ermesine iki gün kala izmir'de faaliyetler hızlanmıştır.Altay,İzmlrspor,Göztepe ve Altınordu kulüpleri Aynanın ağabeysl Kültürsporlu Nail'in peş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1959
  • Boğaziçi Kupası yüzme yarışları yarın yapılıyor Boğaziçi Kupası yüzme yarışları,yarın saat 16 dan itibaren Kuruçeşmedeki Galatasaray adasında yapılacaktır.Bütün kulüplerin en kuvvetli ekipleri ile igt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1959
  • Muhaf ızgücü basketçileri seyahate çıkacak Muhafızgücü basketbol takımı Ağustos ayı başında Avrupa turnesine çıkacaktır.Muhafızgücü basketbolcuları,Bulgaristan,Yugoslavya,Avusturya,Almanya muhtemelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ] İstediği kulübe gideceği kaydı ile kendisine bonservis verildiğini bildiren kaleci Şükrü dün sevinçli bir şekilde G.Saraylı İdarecilerle bulaşmak üzere Istanbul» geçerken.[SAMİ ÖNEMLİ] Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor