Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • Hükümeti devirmek isteyen subay tevkif edildi Kızıl teşekküllerin her türlü faaliyeti dün durduruldu Kerkük katliâmını Türkiye ile Irak'ın arasını açmak 5 için Kızılların hazırladığı anlaşıldı KASIM V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • j 'Ma TOPRAK ALTINDA 90 Tl ft If î If A Kanada'yı ziyaret et» "MMIİM mekte olan İngiltere kraliçesi Elizabeth II,geçen Cumartesi günü Ontario eyaletindeki bir nikel madenini gezmiş ve 350 metre derinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • Karasineklerle mücadeleye imkân olmadığı anlaşıldı Son günlerde şehrimizde karasinekler çekilmez bir hâl almıştır.Karasinek salgını İle mücadele edilememektedir.Buna sebep olarak «Sağlık Müdürlüğünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • DİLLON VE DİPLOMATLARIMIZ IA.P.1 Amerika ile Türkiye arasında yapılmakta olan İktisadi müzakerelere katılmak üzere Birleşik Amerika'ya giden Hariciye vekâleti İktisadi Anlaşmalar Dairesi reisi Hasan I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • ülek "mektubum DİYOR C.H.P.Sekreteri,NATO'ya gönderdiği mektubun postadan alınarak tahrif edildiğini iddia ediyor CTT T} GENEL Sekre-XjL.Jtr teri Kasım Gülek,dibi «Milletlerarası bir skandal karşısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • Sağlık bütçesi en dar MEMLEKET:TÜRKİYE Suphi Baykam,ilâç dâvasında tedbir alınmadığını iddia ederek Lûtfi Kırdar'ı istifaya davet etti ANKARA,HUSUSÎ P ADANA mebusu Dr.Suphi Baykam,dün B.M.M.Başkanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • Odalar Birliği hükümete vereceği raporu hazırladı İZMİK,HUSUSÎ İhracatımızın arttırılması mevzuunda Türkiye Odalar Birliğinin tertiplediği toplantılar dün bitmiştir.Dünkü toplantı harareti] geçmiş,D.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • Gri vas tehdit savuruyor Makarios'la çekişen E.0.K.A.nın eski Lideri "Gerekirse yeniden mücadeleye başlarım,diyor LEFKOŞA,T.H.A.KIBRIS Türklerinin lideri Dr.Fâzıl Küçük,Grivas'tan «Kıbrıs işlerine kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • NiXON VE KRUSÇEV YEMEKTE IA.P.I »lülen Sovyetler Birliğini ziyaret eden Birleşik Amerika başkan yardımcısı Nixon dün Leningrad'lan ayrılarak bir Rus yolcu jeti ile Sibirya'daki Novosibirsk şehrine git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • TÜRK-YUNAN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR ANKARA,HUSUSÎ Türk Yunan görüşmelerine dün de devam edilmiştir.Delegasyonlar,dün,sabah ve öğleden sonra olmak üzere İki toplantı yaparak,gündemlerine dahil meselele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • F.AğaoğlıTna Konya'dan desteknâme gönderildi KONYA,HUSUSÎ D.P.Konya mebusu Fahri Ağaoğlu'nun anayasanın ikinci maddesinin değiştirilerek «Türkiye Cumhuriyeti eyaletlere ayrılmış bir islâm devletidir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • POLİTİKACININ MACERALARI YAZISIZ $mmtiwm^timmM$^;w^,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • [NEJAT KONTAYTEKİN Fenerbahçe önlerinde kumsala oturan Reuben Tipton şilebine ilk yardımı Fenerbahçe kulesi yapmış,durumu gemi kurtarmaya bildirmiştir.13 tonluk gemi yanlış rota tayini yüzünden karaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • Binalar Kira için Sınıflara Ayrılacak Sınıflandırmada semt ve inşâ tarihleri de dikkate alınacak ŞEHRİMİZDE bütün binalar semtlerine ve yapılış tarihlerine göre sınıflandırılacaklar dır.Bu şekilde tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • Rüşvetten sanık Jandarma Onbaşısı kaçarken öldürüldü DİYARBAKIR,HUSUSÎ Dün gehrimiz Adliyesi önünde bir Jandarma Onbaşısı öldürülmüştür Rüşvet almaktan suçlu olup mahkemesi ya pılmak üzere Jandarma re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1959
  • Daktilo Sekreter Kursları ÖĞRETİR-ÎŞ BULUR ÜCRETİ TAKSİTLE ALIR Merkez:Lâleli Kemalpaşa Ağa Yokuşu No.14-Tel:22 21 06 Beyoğlu şubesi:Lâle sineması karşısı No.34,kat 5,Tel:449011
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • i.y KTÎSAT ve TİCARET I Hazırlayan Dr Halûk CILLOVİ ÜÇ aydanberi müsaadesi beklenen otomobil ithalatına alt tebliğ nihayet geçen hafta sonunda neşredilmiş bulunmaktadır.Ancak üzerinde aylarca düşünüld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • 10.AĞUSTOS CEKlÜŞİ İSTANBULDA 70.000 LİRA DEĞERİNDE m APARTMAN DAİRESİ m ve ayrıca Lira para ikramiyesi OSMANLI BANKASI o:xİS:x:v:j^v OH EKİM IL-LU ÇEKİLİŞİ,Kamm 38S5SSSSSS:m y.W mm L İSTANBULDA 70.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • Piyasada kötü taklitlerini gördüğümüz ve herkes tarafından aranılan DİAZİNON Geigy)15 güne kadar 100 gramlık orijinal gişelerde piyasaya arzedilecektir.KORUMA TARIM İLÂÇLARI A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • jue4bn&U pa£uu^ 0ĞL4VK BURCU to [22)Aralık 20 Ocak] Yccticu bir gün geçirece(esiniz.Bu aksam dinlenmezseniz enerjinizi kaybedeceksiniz.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Sinirleriniz gergin.Münâkaşa ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Gerchwin'den melodiler 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • B ü LMACA SOLDAN SAĞA:1 Bâzı kâğıtların dokusunda dikkatli ba-kınca belli olan çizgi yazı veya sekil;Ced.2 Ateş;Bir kimse-2 nin hükümranlığını tanıma;Bir peygamber.3 Bir nota;Ye-mek;Paraca yardım.4 Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • Ümitlerinizi büyük imkânlara bağlayınız.tasarruflarınız için en zengin ikramiye plânından faydalanınız her 150 liraya 1 kur*a numarası 24 AĞUSTOSTA,6 Apartman Dairesi ue 260.000 lira TÜRKİYE BANKASI p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)1 Tarzanu Hazinesi Johnny Weismuller Türkçe.2 Cisko Kid'in Macerala rı Gilbert Roland Türkçe.ATLAS Tel:440835-1 Mağlûp Edilmiyenler Gary Cooper Renkli İng.2 Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • TEŞEKKÜR Eşim İnci Ünver'Ln Zeynep Kâmil Hastahanesinde yaptığı doğumda kendisine gösterilen yakın İlgiden dolayı Zeynep Kâmil Hastahanesi Başhekimi Doktor Fahri Atabey'e,bilhassa doğumu yapan Dr.Vedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • At yarışı bileti çalan iki kardeş tevkif edildi At yarışlarına alt biletleri çalmaktan sanık Necmeddin ve Dursun özdemlr adlarında İki kardeş dün Bakırköy Adliyesinde tevkif' edilmişlerdirîkl kardeşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • ÖĞRETMENLERE EK VAZİFE VERİLECEK İlk okulların ihtiyacını karşılamak için alınacak bu tedbire mukabil,ilâve ücret ödenecek İlk okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak için mevcut öğretmenlere önümüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • BELEDİYE yol inşa faaliyetlerinin daha süratli bir tempoyla devamını temin için daimi tâmirat ekiplerini insan ve makine gücü bakımından takviyeye karar vermiştir.SİRKECİ'de bir otelde çalışan Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Girit İmtihanlarına Hazırlama Kurtlan 3 Ağustosta Başlıyor GÜVEN DERSHANESİ Bayoğlu,Ağacamii yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • CAMBAZLAB İ ^C7*0K yok yazının başlığına bakarak siyasct-ten yahut da piyasadan söz açacağımı zannetmeyiniz.Hayatını hayat pahasına kazan-mıya uğraşan direkli,ipli,uzun sopalı o bildiğimiz cambazları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • NERVİTAL BAYGINLIK,ÇARPINTI SİNİR BUHRANLARINA 20 DAMLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • BİLMECE 3 TALİHLİNİN Oturma Odası bedava muşamba döşenecek.Ayrıca Vinylex mamulü çeşitli hediyeler.Tafsilât bu akşam 19.45 de İstanbul Radyosunda Vinylex Sanayi ve Ticaret Ltd.Şirketi Kartal-Maltepe-İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • 50 Yaşındaki haatilin 30 yıl hapsi istendi ANADOLUHISARINDA BİR LOKANTADA BİR GENCİ BIÇAKLA ÖLDÜREN NİYAZI TÜRKŞEN'IN DURUŞMASINA BAŞLANDI Geçen senenin 10 uncu ayında Anadoluhlsarda bir içkili lokant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • Bir kadın,kocasından dayak yediğini iddia etti Nurten ttztuna adında bir kadın Beykoz Emniyet amirliğine miiracaat ederek kocası Yılmaz öztuna'nın kendisini sokak ortasında dövdüğünü iddia etmiştir.Nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • TEŞEKKÜR Oğlum ve Kardeşimiz EKREM REŞİD REY'in vefatı dolayıslyle acımıza İştirak etmek lütufımda bulunan muhterem dost,ahbap ve akrabalarımızla Bilhassa Teknik üniversitenin Kadirşinas değerli Rektö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • ACI BİR KAYIP Şehir Gazetesi Sahibi Nuri Atılgan'ın ağabeysi,Neriman Atılgan'ın eşi.Gönenç,Güner ve Foto Muhabiri arkadaşımız Doğan Atılgan'ın babaları OSMAN ATILGAN 28.7.1959 tarihinde hakkın rahmeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1959
  • ÖLÜM Doğan Sigorta Şirketi Müdürlerinden Nure ttin üner'in esi,Mevhibe Altan'ın kardeşi **ki Beyoğlu Birinci Noteri Selâhattln üner'in gejlnl,Bedrettin üner,Ubeyt üner,Sait üner ve Şevket üner'in yeng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • Cenevre'de bugün teati edilecek Batılı ve Rus delegeler dün bu vesikaları kaleme aldılar CENEVRE,RADYO,A-A.Batılı ve Ru» delegeleri dün Berlin 'i in geçici bir anlaşma hakkındaki nişlerini belirten bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • Menderes,dün Vilâyette tetkiklerde bulundu Başvekil Adnan Menderes,dün vilâyette Vali Ethem Yetkinerl,Belediye Reisi Kemal Aygünü ve Reis muavini Sedat Erkoğlunu kabul ederek îmar faaliyetleri hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI K bir Kültür hizmetimiz:BİLGİ tiyatrosu ABRAHAM LINCOLN Bu akğam,saat 21 de İSTANBUL RADYOSUNDA YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • YÜZME HAVUZUNDA YAZ GECESİ PARTİSİ 30 Temmuz Perşembe saat 20.30 da Avrupa GÜZELLİK KRALİÇESİ namzetleri GÜZELLİK KRALİÇELERİNİN İlk defa olarak takdimi Eşsiz bir dekor içinde güzellik,müzik ve dans R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • ELEKTRİK USTASI ARANIYOR Fabrika elektrik tesisatı ve motor bakımı ile bobin sarma işlerinde tecrübe sahibi Elektrik Ustası alınacaktır.Taliplerin tercüme!hallerini bildirir mektupla İstanbul P.K.1220
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • galata me rk ez şubesi 3' ağustosta açılıyor galata şubesi açılışı için 30.000U ayrıca senelik eoo.oootl İıh umumi ıhramiye çekilişine iştirak hakkı azsube bol şans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • Mslliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • HİCRİ Çarşamba RUMİ"1 1379 29 1375 Muharrem TEMMUZ Temmuz 22 19 5 9 16 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Güne?4.51 9.21 Öğle 12.20 4.50 ikindi 16.16 8.46 Aksan l 19.29 12.00 Yatsı 21.20 1.51 İmsak 2.44 7.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAKTIR.Kurumumuzca ithal edilmiş olan ve Hasköy 64 No.lu Gümrük anbarında mevcut 4587 adet 788.401 kg.kâğıt balyalariyle Sirkeci 12 ve 15 No.lu Gümrük anbarında mevcut 140 ton kauçuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • 'BÜYÜK FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ ARSA SATIŞI Feriköy Mahallesinde Kurtuluş Tramvay caddesine paralel Bozkurt caddesi ve Savaş caddesinde 2/8/959 Pazar günü saat 10 da Kurtuluş Aya Dimi tri Klişesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • ET ve BALIK KURUMUNDAN Zevkli,bol kalorili,pişirilmesi,hazmı gayet kolay ve ucuz bir yiyecek mi istiyorsunuz?O HALDE:HER MEVSİM İÇİN YENİLEBİLEN TAVUK HİNDİ PİLİÇ ETLERİMİZİ Daima tercih ediniz ve Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • SON ÜÇ TEMSİL Kızılay Sergisi münasebetiyle Kardeş Kızılarslan Güneş Cemiyeti ile Iran Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü tarafından gönderilen İRAN FOLKLOR BALESİ Bu akşam,yarın akşam ve Cuma akşamı saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • İstanbul'daki şoför dernekleri birleşecek İstanbul'daki mevcut çoför dernekleri birleşecektir.Sayıları 6 kadar olan bu derneklerin tek elden İdaresi İçin bu yolda bir karar alındığı belirtilmektedir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] m Kapalıçarşının tamiratı AÇIIHI biten Elbiseciler ve Mobilyacılar kısmı dun Vali Ethem Yetkiner tarafından hizmete açılmıştır.Yapılan merasimde Belediye Reisi Kemal Aygün de bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • 4 trafik kazasında 7 kişi yaralandı Dört trafik kazasında,yedi kişi yaralanmıştır.Mehmet Güroğlu İdaresindeki «Sakarya 7G21» plâka sayılı kamyon Haydarpaşa Numune Hastahanesinin yanındaki köprüde vira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • Erzurumdan bir V.Cheyeti Ankaraya gidiyor ANKARA,HUSUSİ İstanbul'dan sonra Erzurumdan da şehrimize bir V.C.heyetinin geleceği ve son yıllarda yapılan işleri tetkik edeceği bildirilmektedir.Bildirildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • Öğretmen Okullarına ait terfiler hâlâ çıkmadı öğretmen okullarında vazifeli öğretmenlerin bir 1st dereceye ait terlilerine alt kararname henüz çıkmamıştır.Bu hal öğretmenler arasında şikâyetlere yol a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • NURSAL ÜNSAL'm İLK DEFA OKUDUĞU A X 2664 Akşam Olur Sabah Olur Dür iyen İn Güğümleri Şarkılarını SAHİBİNİN SESİ Plâklarında dinleyiniz.SEMRAATÎLAY'ın A X 2659 ÖLÜ TAVUK PİŞİRDİLEB BAL OLMAZ HER ÇİÇEKT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • MIMMM.ı I I BİR YAPRAK lillili Bir anane İ "P EN spor nâmına avdan başka bir şeyden anlamam,fakat LJ dünkü «Milliyet» te okuduğum bir hâdise beni biraz düşündürdü ve ister istemez spor sahasına soktu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • Çünkü kullanıyor PAK ÇfYY 1 ffi ftrt Fabrika P.K.144 ADANA T.MIYOV/1 LılU.Un.Gaıata R^tım caddesi No.155-1 Tel:44 10 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • KABATAŞ'TA ISTINAD DUVARLARINI BELEDİYE İNŞA EDECEK Kabataçta yıkılma tehlikesi gösteren binaların İstinat duvarım Belediye kendisi yaptırmaya karar vermiştir.Belediye istinat duvarlarını İhale sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • BEYNELMİLEL İZCİ KAMPI ACILIYOR 11 AĞUSTOSTA BEYKOZ'DA BAŞLAYACAK KAMPA 9 MEMLEKETTEN İZCİ GELECEK 11-21 Ağustos tarihleri arasında Beykozda Avrampaşa korusunda «Beynelmilel bir izci kampı» açılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • Güzeller bugün gelmeye başlıyor 1959 Milletlerarası güzellik müsabakası 7 ağustos gecesi Açık Hava Tiyatrosunda yapılacaktır.Müsabakaya Türkiye,Birleşik Amerika.Fransa,Mısır,İsrail,Lübnan,Lüksemburg,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • 1' NEW YORK FİLARMONİ ORKESTRASI [USİS] Dünyanın en meşhur filarmoni orkestralarından biri olan New-York filarmoni orkestrası 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde İki konser vermek üzere şehrimize gelecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • Sular idaresi,Elektrik idaresini itham etti Son 15 gündenberi şehirde suların sık sık kesilmesine,elektrik cereyanmdaki aksaklık sebep gösteriliyor Sular İdaresi,Elektrik İdaresini şehri susuz bırakma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • SAMSUN VAPURU izmir'de buzsuz kaldı İZMİR,HUSUSÎ «Samsun» vapuru dün cehrimizde buzsuz kalmıştır.Adriyatik seferinden dönmekte olan Samsun gemisi,soğutma tesisatı ve kiler buzdolabı bozuk olduğundan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • ANKARA' DA BÜYÜK TATBİKAT YAPILACAK ANKARA,HUSUSİ 31 Temmuz Cuma günü Ankara civarında büyük bir askerî tatbikat yapılacaktır.Üç gün devam edecek olan tatbikatı,ükûmet «flcânı ile ask/erl erkânın taki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • Veliefendi'de çalınan at Ankarada aranıyor ANKARA,HUSUSİ Birkaç gün evvel İstanbulda Veliefendi at yarışları ahırından kıymetli bir yarış atının çalındığı bildirilmektedir.İlgililer bu hâdiseyi ne tey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • Özel ve ecnebi okullar zam için ısrar ediyor Şehrlmlzdekl özel ve Ecnebi okullar zam talebinde ısrar etmektedirler.Maarif Müdürlüğüne bu konuda devamlı müracaatlar yapılmaktadır.Mevcut okulların yarıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1959
  • Çanakkale Âbidesi için gönderilen bayrak geldi Çanakkale Şehitler Âbidesi İçin Cenevredekl Türk öğrenci topluluğu tarafından gönderilen «Türk Bayrağı* bugUn saat 18 de T.M.G.T.da yapılacak bir ıuerasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.07.1959
  • CİCİ CAN YAHU.BEN SENı J \NlVOf?UA4 ~ 3AüS4l.VüH B£L,ne Af3Aud "EN.YAHU»* JS*ıN$ 6E U CVA4TAN»A*A-OlC SAH66N.YAHU** SEM;BENSİN* BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1959
  • TADIN DİŞİNDA •ŞufSAVA BAK HERKES MAÇA GEUVMŞ HUNTER.OTOMOBİL.PAR-KINDA HİÇ *VEe KALAVA/V\IŞ.NE VAPX ^OÖr B M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1959
  • Bir Alman dünyanın en küçük fotoğraf makinesini yaptı Bir yüzük büyüklüğündeki makine ile gayet net resim çekilebiliyor.Küçük fotoğraf makinelerinden tıp alanında da büyük faydalar sağlanıyor BİRÇOK s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1959
  • ATA Köy czya/zıc ^z ehzo İnşaatı süratle ilerlemekte olan Ataköy 1 ve 2-kısım Blok apartmanların gördüğü büyük rağbet karşısında devamlı talepleri karşılamak gayesiyle halk ımızın en fazla beğendiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1959
  • GÖLGESİNİ Yazan:Georges Sİ Bu âdete kimin büyük ehemmiyet verirdi.Evden çıkarken masamm üstüne gideceğim yerlerin telefonunu bırakmayı unuttumsa,bunun derhal farkına varır ve ben daha vitese basmadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1959
  • BALIKÇILIK Balıkçının Olta Kutusu j Olta Takımları ve Yedek Aksamı vn SITKI ÜNER İ YÜNLÜ ZOKALAR:Şj Kraça,çamuka,aterina,istavrit,hamsi,çinakop Seklinde,ucunda iğneyi havi,seğirtmeye nazaran kü-ss çük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1959
  • KONSERVECİLİKTE RÖNTGEN!CAMBRIDGE,A.P.Badiasyona tutmak suretiyle meyva ve sebzelerin gayet ucuza mal ve uzun müddet muhafaza edilmesini sağlıyan bir usul bulunmuştur.Röntgen şuaları 11* mikroorganlzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1959
  • 33 METRELİK TELGRAF!MONTREAL,A.P.11 Ağustosta yarı ağırsiklet dünya şampiyonluğu için Amerikalı Archie Moore ile karşılaşacak olan Kanadalı boksör Yvon Durelle'e 33 metre boyunda bir uljraiın gönderil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • Giilek "mektubum açıldı,diyor t Baştarafı birincide bu konuşmalara bir şeyler katabileceğimize inanıyoruz.NATO Parlâmento Başkanı ve Atlantik Kongresi Reisi olarak sizin Türkiye'de muhalefete mensup b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • ÖZALP HADİSESİ TEKRAR ELE ALINIYOR Başlığı altında pazar günkü nüshamızda verilen haber tamamen uydurma ve hilafı hakikattir.Gazetenizin 26 Temmuz 1959 tarihli nüshasının 5 nci sahifesi I ve 2 nci süt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • FRANCALA 15 GRAM ARTIRILDI Francalanın gramajı 15 gram artmıştır.695 grama çıkan francalalar yine eski flattan satılacaktır.Hububat flatlarmda yapılan İndirimin ekmekten sonra francalaya da İntikaline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • Bir şilep kuma oturdu t Baştarafı birincide çalışmalarına dün saat 13 de başlamış ve şu raporu vermiştir:«Gemi 17 mil süratle seyrederken Fenerbahçe ön Ündeki kumsal sahaya gömülmüştür.Şilebin pervane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • Sağlık bütçesi en dar MEMLEKET:TÜRKİYE t Baştarajı birincide Sağlık dâvasının «Ne bir şahsın,ne de bir partinin malı» olduğunu belirten Dr.Baykam,«Izdırap,devletten alâka bekliyen Türk milletinin ızdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • DEMOKRAT PARTİ EMİNÖNÜ İLÇESİNDE HİZİPLEŞME TOKTUR Muhterem gazetenizin 28/7/959.Salı günü çıkan nüshasında Eminönü İlçesine Bağlı Alemdar Bucağının Kongresinde Hizipleşme olduğu ve İlçe Başkanı Dr.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • 1959-Türkiye Plajları Güzellik Müsabakası Türkiye Güzeline Taç Giyme Merasimi Bu akşam saat 21 de SUADİYE PLAJ)Gazinosunda YAPILIYOR Ayrıca:Belca Yazıcı idaresinde 12 kişilik Hünkâr Kadınlar saz toplu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • w*m Al bir »amjn u.«n Onrulmomıv harıkıt procjr tmını kaçırmayım*.Mar gun Malına *aat 18 da.Surfra Saat 21.16 ta Harı liik.maaı Sirk gifMierından avvaldai^tyjlanrw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • BİR KUTU KlNOX SAYESİNDE SAHİP OLABİLİRSİNİZ d URMUŞ BOYA.VERNİ Bir kutu KlNOX,boyası dökülmüş,çatlamış,velhasıl tam manasıyla eski yüzlü olmuş 5 sandalye ile 1 masayı yepyeni hale getirmek için katid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • MATBAACILARIN NAZARI DİKKATİNE Kutu tâbetürilecekür.Müracaat:Ankara Makarna VEFA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • HOLLANDA MALI LÂSTİKLERİ Derhal teslim edilebilir.Mevcut eb'atları 640X13/6 Siyah 640X13/6 Beyaz 500X15/4 710X15/6 800X15/6 750X20/12 1000X20/14 Türkiye yegâne ithalâtçısı Yakup Soyugenç Dolapdere,Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • Şahrtmızd bir saman için OtfrUlmamia harika programını kaçırmayın».Har «Uıı Matlna aaat 1S datuar* ı Saat 21.18 ta Mlattari LUka Ha Sirk avvalda* tadarlk adiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK PENDİĞİN en müstesna yerinde denizi görür,asfalt yolla bitişik 300 M2 yer 1500 lira.Mür:Pendik Gazipaşa Cad.Merkez Emlâk Bürosu 43.AKSABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.Oistanbul Liman işletmesi Müdürlüğünden Çanakkale vapur iskelesinde parke kaldırım ve ahşap usturmaça tamiri işleri fiat teklifi alınmak suretile vahidi fiat esası üzerinden yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • SATILIK BÜYÜK KONAK Beyazıt'ta Üniversitenin karşısında Marmara'ya hâkim otel,mektep,yurt,iş hanı ve cinema olmaya elverişli 24 odalı kârgir 850 M2 bahçesiyle beraber büyük konak satılıktır.Tediyed» k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • Altıda biri peşin üstü 100 ay taksitle Anahtarı tapusu derhal teslim SEFA SİTESİNDE Konforlu Müstakil Daireler ve Asfalt üstünde Di DAİRELER Bu Şeraitle Yalnız 10 Daire ve 11 Dükkân Satılacaktır.3 Oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • KARASİNEKLERLE MÜCADELEYE İMKÂN OLMADIĞI ANLAŞILDI t Baştarafı birincide istenilen neticeyi vermiyeceğlni» söylemekte ve «Mücadelede Mrinci derecede vazifenin halka düştüğünü» hatırlatmaktadırlar.Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • OTOMOBİL İTHALİ DEVAM EDECEK ANKARA,HUSUSÎ Otomobil ithalâtında değişiklik yapılmayacaktır.Bedelsiz ithalât yoluyla memlekete otomobil ithalâtı evvelce açıklanan esaslar dairesinde devam edecektir.Anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • IRAK'TA HÜKÜMETİ DEVİRMEK İSTEYEN 13 SUBAY TEVKİF EDİLDİ t Baştarafı birincide Bu,son ay içinde Kasım'ı devirmek üzere yapılan ve akîm kalan üçüncü teşebbüstür.Irak Örfî İdare Kumandanı General el Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • mm** Ş»hr1ml*da A* bir saman Ida".Otfrlllmaml« harika programım kaçırmayın».Har fUa Matin* »at ıe 4ı »yara ı Saat 21.11 ta MkHiarl Lllka »laamaaı İla Sirk ftaalarmdan vvaloar tadaHk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • F.BAHÇE SÜKRÜ'YE BONSERVİS VERDİ t Baştarafı Altıncıda recilerle konuşmuştur.Bugün Galatasaray kulübüne giderek tekrar idarecilerle görüşecek olan Şükrünün Galatasaraya girmesi kuvvetle muhtemeldir.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1959
  • RECEP TEKRAR GERİ İSTENİYOR t Baştarafı Altıncıda İhtilâfın önüne geçilmiştir.Genç futbolcu Karagümrüklü idareciler* Beşiktaş idarecileri tarafından kendisine transferine karşı 45.000 liralık bir cek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.07.1959
  • Receh tek ror geri isteniyor USUUĞLU/'B.ERDOĞAN ÎÇÎN GALATASARAY'IN KULÜBÜMÜZE MÜRACAATI GEREKİR,DÎYOR Beşiktaş Kulübü,takas,işinin yarıda kalması sebebiyle Kasımpaşa kulübü ile mukavele imzalayan Rec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1959
  • Gündüz "Feriköy'e verdiğim sözü tutacağım,dedi GÜNDÜZ Kılıç,Feriköy kulübü antrenörlüğünü kabul ettiğim zaman Divân Heyetinin,İdare Heyetini ikaz ederek,Galatasaraylı azaların başka kulüplerde antrenö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1959
  • Adalet yeni sezon kadrosunu tesbit etti Adalet meneceri Sadri Usuuğlu ile antrenör Halil Özyazıcı dün yaptıkları toplantıda,millî lige hazırlanacak kadro ile yeni çalışma programını tesbit etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1959
  • Lübnan mac tarihlerinin değiştirilmesini istedi BU MAKSATLA FEDERASYONA GÖNDERİLEN MEKTUPTA F.İ.F.A.nın TÂYİN ETTİĞİ İSRAİLLİ HAKEMİN KABUL EDİLMEYECEĞİ DE BİLDİRİLDİ MİLLİYETİ Lübnan Hazırlanıyor:196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1959
  • Millî Lig maçları en geç 26 Ağustos tarihinde bağlıyacak Gökay,Ankara,izmir ve istanbul klüp temsilcileri ile yeniden görüşecek ANKARA,HUSUSÎ FUTBOL Federasyonu Başkanı Faik Gökay,millî lig maçlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1959
  • S İZ 1N DEĞİLDİ O kupa ve madalya sizin değildi.j O kupa ve madalyada,bu memlekete modern i mânâsiyle atletizmi getiren ilk i idareci ve sporculardan yarınla-i rın büyük şampiyonlarına kadar bütün Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1959
  • Karagümrük sezonu bugün açıyor Karagümrük profesyonel futbol kadrosu bugün saat 17.00 de Vefa stadında yapacağı idmanla 1959/60 sezonuna girecektir.Futbolcular,topluca İdare Heyeti âzalariyle öğle yem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1959
  • Marmara Boks Kupası 12 Ağustosta yapılıyor Marmara boks kupası müsabakaları 12 ağustosta Kadıköy Açık hava basketbol sahasında yapılacaktır.Bu müsabakalara bütün kulüpler İştirak edebilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1959
  • KUPA VE PLÂKETLERİN HESABI SORULUYOR Atletizm Federasyonu tarafından haklarında tahkikat açılan üç millî atletin bu hafta ifadeleri alınacak PAZAR günü Birleşik Arap Cumhuriyeti ile yapılan millî atle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1959
  • Bahsi Müşterek 9 Kasımda başlıyor Futbol maçlarında Bahsi Müşterek Kanunu,9 kasım 1959 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.Merkez İstişare Heveti 3 Arcnslosta İstanbul'da toplanrmk Bahsi Müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1959
  • SUTOPU MAÇLARINDA G.SARAY ŞAMPİYON 3 Bir hafta evvel Heybeliada Deniz Harp Okulu yüzme havuzunda başlamış bulunan sutopu teşvik maçları,dün aynı yerde yapılan final karşılaşmalarıyla sona ermiş ve Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1959
  • SUAT'IN BONSERVİSİ 'ya gönderiliyor Hollanda'dan teklif alan Turgay Seren klüb ünden bonservisinin verilmesini istedi Galatasaray yon kanalı mat'ı ikinci idare heyeti ile İtalya'nın Reis Ahmet [SAMİ Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1959
  • F.Bahçe Şührü'ye BONSERVİS VERD Şükrü dün gece Galatasaray idarecileri ile görüşme yaptı [SAMİ ÖNEMLİ] Beşiktaş'ın genç haf-bek oyuncularından Celâl de dün iki senelik mukavele imzalayarak kulübünde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor