Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • Encümen Seçimin Tehirini Kabul etti «çi™ uhi™,ait tasarının da Pazartesi günü Dahiliye Encümenine gelmesi bekleniyor ANKARA,HUSUSÎ MAHALLÎ seçimlerin bir yıl geri bırakılması için dört D.P.mebusu tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • D.P.GENEL İDARE KURULU TOPLANDI ANKARA,HUSUSÎ D.P.genel idare kurulu dün Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde üç buçuk saat süren bir toplantı yapmıştır.Parti merkezinde saat 10 da toplanan ve 13.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • KİTAP İTHALİNİN DURDURULDUĞU DOĞRU DEĞİL ANKARA,HUSUSÎ Maliye Vekâleti yetkilileri,kitap ithâlinin durdurulduğuna dair haberleri yalanlamışlardır.Bu hususta şu izahat verilmiştir:«Vekaletimiz gazete,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • Hollanda bize 570 bin Sterlin kredi veriyor LAHAYE,AA.Hollanda Mebusan Meclisi dün Türkiyeye 570.000 sterlin tutarında kredi açılmasına dair bir kanunu kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • T.M.T.F.İÇİN YENİ kongre hazırlanıyor Balıkesir kongresini tanımayanlar faaliyette.Küçük başkanlığı terketmiyor lOZDEMIR GÜHSOVI VALÇIN KÜÇÜK Güldoğan'ın mensup olduğu Talebe Cemiyeti kendisini tanıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • BEDELSİZ İTHALÂT İÇİN HENÜZ MÜRACAAT YOK 13 Temmuzda kararnamesi neşredilen serbest ithalât rejimi ve kotaların işleme durumu hakkında kendisile görüşen gazetecilere Merkez Bankası İstanbul Müdürü Emî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • POLATKAN AMELİYATA GİTTİ IKÜÇHAN UNVEHI Kvinde geçirdiği kazada sağ omuz kemiği kırılan Maliye Vekili Hasan Polatkan,yapılan konsültasyon sonunda doktorların tavsiyesi gereğince ameliyat olmak üzere d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • Âygün "istifa elmeyi düşünmüyorum,dedi Belediye Reisi,Belediyenin iflâs ettiği şeklindeki iddianın devlet kudretini idrâk edememek olduğunu,imârın devam edeceğini söyledi BELEDİYE Reisi Kemal Aygün dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • ZORLU DÖNÜYOR ROMA,HUSUSÎ Fransız Hariciye Vekili Couve de Murville'in daveti üzerine Cenevreye Miden Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu dün oradaki temaslarını bitirmiş ve Romaya gitmiştir.İtalyan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • iRÜÇHAN ÜNVER I Torbalarda esrar var Aylardanb-ri İnegöl'den getirdikleri esrarı şehrimizde satan bir gebeke yakalanmıştır.Sabıkalılardan «Cicihurun» namı ile mâruf Mustafa'nın getirdiği esrarları Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • Balık havuz için 11 günde 1 milyon lira harcandı Havuz çalışamadığı her gün için Banka 5 bin lira zarara uğruyor 11 gündenberi batık olan İstinyedeki yüzer havuzun durumunda dün de bir değişiklik olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • [MİLLİYETİ C.H.P.Meclisinde sert bir çatışma yapması beklenen C.H.P.Genel Sekreteri Gülek sağda)ve C.H.P.grup başkan vekillerinden Yetkin solda)CHP Meclisi Gülek-Yetkin İhtilâfını Görüşüyor Yetkin,Gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • DİRİLİŞ «HARP VE SULH.yazarı L.Tolstoy'un o ayarda diğer bir meşhur şaheseri.SS)Çeviren S.TİRYAKİOĞLU C l"l\F M ^e^s-saglam CÖtli,12,5 L.VAViNtvi Cağaloğlu,Narltbahçe S.i1 ÜCRETSİZ ı BÜLTENİMİZİ İSTEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • Meclis bir toplantı yaptı C.H.P.Mebusu Sargwnalp'a 12 celse tard cesası verildi Ceza şimdiye kadar verilenlerin en ağın ANKARA,HUSUSÎ MECLİSİN dünkü toplantısında,C.H.Pmebusu Nihat Sargınalp'a şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • w-f%:v'-y-w sk i 1 jpS jr -^0 [ÖZDEMİR GÜRSOY] BEBEK'TE GİDERKEN DİREKSİYONDA BULUNAN RAUF ARDAHAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ ÜZERİNE KOTRAYA ÇARPARAK PARÇALANAN MOTOR BATIK HALDE önde)MOTORUN ÇARPTIĞI KOTRA geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • Rusya'da staj görecek 40 işçiden 20si belli oldu Ruslar tarafından Çayırova'da inşâ edilecek canı Fabrikası da 1961 yılında tamamlanacak Ruslar tarafından Çayırova'da inşa edilecek cam fabrikasının ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • Irak'ta silâhlı Kerkük'te halk polisle çarpıştı.27 Kızıl öldürüldü 250 kişi de yaralandı ŞAM,AP.IRAK'ta Kerkük ve Zübeyir bölgelerinde polis kuvvetleri ile halk arasında silâhlı çarpışmalar vukua gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1959
  • [ADNAN ATARI ftelsicumhur Celâl Bayar dün saat 11 de Caııkayada itlmadnamcsini takdime gelen Yunan elçisi Alexandr Antoin Maças'ı kabul etmiştir.Kabulde Dahiliye Vekili ve Hariciye Vekil Vekili Namık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • Bl/AKSAM SaaU2i50do Istanbul Radyosunda 21 PUAN rpând BıLGl YARISI PROGRAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • TAKSİTLE UCUZ ARSA SATIŞLARI Metresi 5 Liradan 15 Liraya Kadar Teşekkül etmiş bulunan şirketimiz saym halkımızın mesken ihtiyacını esaslı bir şekilde karşılamak üzere faaliyete geçeceğinden,uhdesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • Zi RAMİ ULUYOL ii AA w-a-""tak,AA 3 500 EVLEI^SITESI M AAt ^ARSALARINlfSlZDEjGöRDNüZ:ü 3j| ARSALARA GİDİŞİ Pazar günü Beyazıt'Beyaz*Saray 4A v4 ka7şlsıfdan^9 17^aras^kalj^njotobûslerImiz ücretsizdir:H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • t Nişantaşı Kız Lisesi Yardım Derneğinden Demeğimizce 20 Temmuz 959 Pazartesi günü için tertiplediğimiz mehtap gezintisi görülen lüzum üzerine 19 Eylül 959 Cumartesi günü aynı saate tehir edildiği dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • Yüksek evsafta giteel kokulu FREDO Çocuk Pudraları zarif Aliminyum kutularında piyasaya arzedilmiftir.Tevzi Yeri:PINKAR Koli.Şti.Bozkurt caddesi 156 Kurtuluş Telefon:48 29 03 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • BU L M AC A 1 2 3 4 5 6 7 8 a 9 10 11 12 L lı I w_IH L Tl J L 1 ı H SOLDAN SAĞA:1 Merhamet,tevazu,yiğitlik,doğruluk v.s.gibi vasıfların umumî ifa-I desi;Cerahat 2 Bir ay;Bir j nota;Tibetli rahip.3 Ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • Qmc4İm&ü OĞLAK BURCU 1 JP [22 Aralık 20 Ocak] Bir hâdise kendinize güveninizi arttıracak.O sayede yeni blr basarı ka« sanacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayatı yeni blr gözle görmeye bağlıyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • Semra' ve Mats Lindmark Bir oğullarının dünyaya geldiğini akraba ve dostlarına müjdelerler.Göteborg lC/Temmuz/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • Dışardan gönderilen hediyeler alınmıyor Dışardan gönderilen hediyelere fazla gümrük konulduğu iğin.Paket Postahanesine gelen birçok hediyeler geri iade edilmektedir.Israilden gönderilen 5 şampuan.3 aa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • Mısır ve Suriye bizden su istiyor Mısır ve Suriye bizden İçecek »u satın almak İstemektedir.Kap temin edilirse İhracat yapılacaktır.Aden'den bir firma da kahve ve gümüş karşılığı hububat satın almak İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • Yaz tatili Pazartesi sabahı başlıyor 20 Temmuz Pazartesi sabahından itibaren Adliye,yaz tatiline girecektir.5 Eylüle kadar devam edecek olan tatil süresi içinde Vekâletçe tensip edilen mahkemeler nöbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • Kemal Sadıkoğlunun şilebine haciz kondu Armatörlere ait Kemal Sadıkoglu şilebine dtin bir banka tarafından baciı konulmuştur.Gemi sahibi,bankayı 5.700.000 lira borçlu bulunmaktadır Haciz sebebiyle gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • Gemi adamlarına ikramiye veriliyor Gemi Adamlarına bir maaş tutarında İkramiye tevzii kararlaştırılmıştır.Denizcilik Bankası İdare Meclisi tarafından kesinleşen karar.Umum Müdür Sami Şehbenderlerin if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • TUNCAN OKAN BERLİN'DEN YAZIYOR J festİval.politİka ı ihtiyar dolancSıncıniEi ve.r a n t e z i ı haatilleri bulunamadı Heybeli Burgaz arasında bulunan 55 yaşındaki bir erkeğe ait ceset de şüpheli ölüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI I KİŞİYE BİRER APARTMAN DAİRESİ 1610 KİŞİYE İP 160.000 s İSE* liralık çeşitli ğ^ para ikramiyeleri |S c |SŞ\9vt g Üçüncü Çekilişte 1 KİŞİYE 100.000 LİRA SON PARA YATIRMA ATFI!•âW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • j| I Babalar ve Çocuklar "O İZİM gazetenin yolu üstünde Türkiye Mil-|j lî Talebe Federasyonunun binası var.Birkaç gündür buradan gelip geçerken,sanki bir E eski zaman kal'asmm muhasarasını seyredermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Tangolar geçidi 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 12.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1959
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)1 Kazano van in Maceraları Arturo de Cordova Renkli Ing.2 Üt.Ahbab Cavuglar Elnıa.Peşinde Türkçe.ATLAS Tel:440835» 1 Can Bedeli Glenn Ford-İng.2 Gençlik Rüyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • 65 BIN KIŞI telefon istiyor âTT İdaresi arızaların çabuk giderilmesi için ekiplerin ayısını 500 e çıkarttı.Abone yok servisi hizmete giriyor [NECMİ ONUB] j STANBUL'da telefon alm^k için gu^a bekleyenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • ARTIK TERLEMEKTEN KORKMAYIN MUM bütün vücut ve ter kokularını önle?MUM tesirini 24 saat muhaioza eder MUM cildi ve ter bezlerini tahriş etmez MUM elbiselerinize hiçbir şekilde zarar vermez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • TELEFON SANTRAU için bayan aranıyor Ehliyetlilerin Fermeneciler No.90,Galata adresine müracaatleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • Satılık Buldozer Dozer ve Angldozer tertibatlı 70 HP.takatında AJDJN)bıçak ebadı 3.10 X.0,80 mt,derhal çalışabilir Posta Kutusu 195 ŞİŞLİ İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • "Müthiş hırsız,izmirde linç ediliyordu tZMIR,HUSUSİ Müthiş hırsız,dün linç edilmek teh-İlkesi geçirmiştir.Hırsız Hasan Sunar,Polislerin refakatinde Karşıyaka'da soyduğu 13 evi gösterdikten sonra Bayra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • Bîr 0.P.Mebusuna Ziraat Fakültesi Doktorluk payesi verdi ANKARA,HUSUSÎ Ziraat fakültesi,bir D.P.mebusuı.a doktorluk payesi vermiştir.Sinop mebusu Hamdi Özkan «Ankara vilâyetinin zirai bünyesi» mevzuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • MfZhAUEKmrr^v KISA HABERLER ANTALYA Aslen Antalyada doğup bundan 40 «en* kadar ünce Yunanistana sürülen Rumlardan müteşekkil 43 kişilik bir kafile Türk Yunan dostluğunun yeniden tesis edilmeal üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • B.Arap Cumhuriyeti Türkiye'ye toplantı teklifinde bulundu Konferansın,çarpışmalara sebep olan kaçakçılık için yapılması isteniyor ÇAM,A.P.Birleşik Arap Cumhuriyeti,Çarşamba günü Türk-Suriye hududunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • ABDÜLCANBAZDAKl AYRİLAN PAŞA &ES VS^KTÎT ^İFTÛöÎNe DÖKER.HİNİ INTI«AR ETMEK ÎSTEDÎ.HEKÎM &A&lRDlk.6AŞIN 1 A 6EKLiyc?C.AUAH KAHREl-SıN Sİ24 BÎR&UNŞEHR mev7m t cdîm yüıtij eyvah/paşa-NiM y&iu Gözü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • Tasarruf sahipleri İş Bankasını neden tercih ediyor 40)Adı ve Soyadı Mesleği Medeni Hali FAAL d 655 Halil Fahri Ozansoy Muharrir ve öğretmen Evli,3 çocuk babası "HER BAKIMDAN IFTÎHAR ETTİĞİMİZ BANKANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • SATIŞ MEMURU ARANIYOR inşaat malzemesi satış İşlerinde istihdam edilmek üzere ehliyetlilerin FER LJ-MİTED ŞİRKETİ.Fermeneciler No.90,Galata.Tel:49 17 62 müracaatleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • Devren satılık Elektrik kaynak makinesi Almanyadan ithal edilmiş,henüz anbalajı sökülmemiş tam takımı ile birlikte dinamolu 280 KAV.elektrik kaynak makinesi devren ve kârsız olarak satılıktır.Mü* raca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • iki yaşında bir çocukla meşgul olacak bayan aranıyor.MÜRACAAT:47 27 05 27 11 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • ^1'IIIIIIIIHIII.i BİR YAPRAK Asri İşkence i O* U SON günlerde sıcaklar adamakıllı bastırdı.Zamane,kis-j E |[jveyi bir gömlek bir pantalona kadar sâdeleştirdi.Amma yi-I ne de öğle sıcağına dayanılmıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • KİLİSELER BİRLİĞİ cinayetinin duruşması ŞAHİT POLİS MEMURLARI,KAATİLİ PARMAK İZLERİNDEN BULDUKLARINI SÖYLÜYORLAR Saliseler Birliği gece bekçisini balta ile öldüren Hasan Kâhyaoğlu'nun duruşmasına dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • Aktör James Stewart General oldu!WASHINGTON,A.P.Tanınmış filra yıldızı James Stevart Amerikan Hava Kuvvetlerinde İhtiyat tuğgeneral olması dün Senato'nun silâhlı Kuvvetler Komisyonu tarafından tasvip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • Billie Holiday öldü NEW-YORK,A.A.Caz şarkıcısı Zenci Blllie Holiday dün New-York'ta ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesi Müdürlüğünden 4 üncü Vakıf hanının 1 inci katında bulunan Şube Merkezimizle Valde ve Kozluca hanında bulunan bütün servis ve bürolarımız Beşiktaş Yıldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • DİKKAT DİKKAT SATILIK ARSALAR Şimdiye kadar satılmış ve satılmakta olan arsa fiatları arasında büyük bir ucuzluk rekoru kıran müessesemiz Ankarada Çankayanm hemen arkasmdakl arsalarımızı satışa arzetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • 12 yıldanberi yapılan ilk Kızılay Sergisi ırdtmları ve gayretleri dillendiren sergide,Marko Paşa'ntı Azılayın kurucularından olduğunu öğreniyor ve kendisini tanıyorm NE ellerinde makbuzlarla «Kızılaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1959
  • Kaza geçiren ingiliz uçağının tamiri başladı Yeşilköy Hava alanında parçalanma tehlikesi geçiren G-APNA BRİTANYA dev uçağının tamirine dün başlanmıştır.Gövdeslndeki 60 santimlik derin yarayı ve pervan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • liillliililiililil yl AK?AJ*.BENİM İÇİM AKTIKcAK-MR.J BU İŞİ* PE TADI HOMEK-V^ KAl-MADl.CANIM SlI^IUYOIZ—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • İİIİ:İİ:İİlİİİİİİİİş KıZA ÖyL.E şevl-er.söyt-EoiN Ki ıSTET^ İSTEMEZ GEVŞEDİ OOHNNy.ş-aaapİvon olursak VUKUU BİR İkramL yEVı* HAıC-KETTİN.O'MARA SU KIZDAN HAKİKA.TEM HOŞuAN-DlVSA BİZE BİRKAÇ MİSUİNı' K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • ıŞTE 8lj ATI.SATIN Aı_Dl 3INA DAifZ BİJ2 V5SIKA.ŞEHRİN DIŞI-NA KAOû^ SENİNUe 5Eı_E_İQŞi;ŞAt!N^Şİ^O0 REİED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • AlifcAHLIK ALİ BEY ZF AL-J BUSUN ViNE EVDE.KİMBf-UÎK NE İSL.ER.VAPI-VORDUR.EWAH.L UKALÂ WHCMET 3ELJyOPi.KİMBÎÜR.VİNE NEL.ER.yuMUKTUJ'S^CAK—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • DENİZİ SEVENLERE MÜJDE YARİ YARIYA TENZİLÂTLA METRESİ Q LİRADAN U 71^311^6 ARSALARI Üsküdar'a 17 dakika mesafede Üsküdar Ümraniye Şile asfaltı üzerinde şahane deniz manzaralı arsalarımızın metresi 6 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • HEMEN ANAHTARI TESLİM YARISI PEŞİN YARISI 4 SENE VADELİ FLORYA CENNET MAHALLESİNDEKİ 3,4 ve 5 ODALI APARTIMAN DAİRELERİNİ Görmek istiyenler Cumartesi saat 15 te Pazar saat 10 ve 15 te Şirketimizden ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • BAYAN TELEFONCU ARANIYOR Osmanlı Bankası,İstanbul'da çalıştırılmak üzere,Fransızca bilen bayan telefoncu aramaktadır.Galata'da personel servisine nüfus cüzdanı ve diploma ile saat 9 dan 12 ye kadar mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • ŞEKER SUYU Restoran Paviyon YAKACIK Sıcak günleri,mehtaplı gecelerini geniş bahçe ve teraslarda geçiriniz.Mutena yemek ve içki servisi Cumartesi ve Pazar müzik ve Yakacık arasında Oto.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • SÜMERBANK DERİ VE KUNDURA SANAYİİ MÜESSESESİNDEN Mütercim Daktilo Aranmaktadır.Müessese merkezimizde çalıştırılmak üzere Almanca diline bihakkın vâkıf seri ve düzgün daktilo yazan bir mütercim daktilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • TEKER isimli kitabımızın 23 fasikülüne abone olan herkese İZMİRDE «harç dahi ödetmeden» 1QRQ metre kare BEDAVA ARSA veriyoruz Aşağıdaki kuponu doldurarak P.K.158 İzmir adresimize gönderiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • Yazan:Georges SİMENON Türkcesi:Selâmı İzzet SEDES 58 Saat on bir oldu.Bunun ne demek olduğunu tasavvur edersiniz.On bir.Yarım saat daha geçti:On bir buçuk.Hastalar girip çıkıyor:Başı bağlı,kabakulaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • GÜNDÜZLÜ YATILI Özel DR.ERTAN KOLEJİ YUVA İLK OKUL ORTA Maarif Vekâletinden ruhsatlıdır.Matematik Öğretmeni Sami HASBEK'in başkanlığında seçkin öğretim kadrosuyla.kuvvetli ingilizce.ADRES:Kadıköy Çuku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • CEMİL AHMET CANKAT CoîSgbia CANKAT No.440 No.439 EN SON ÇIKAN PLÂKLARI Nf)d AO MAYA NEREDE KALDI IIUı "MHI ÖLDÜRDÜN BENİ No.439 seni sevdim aşka nasıl erdim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • Yaz sıcaklarında fazla güneşte durmaktan mütevellit Baş ağrılarına karşı OPON faydalıdır bag,diş,adale,e •inir ağrılarını teskin eder J bayanların muayyen zamanlardaki ağrı ve sancılarında çok faydalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • ORTAK ARANIYOR 60 yatağıle zengin va yani hastana malzemesi hususî hastanecilik için şerik aranıyor.Galata P.K,530,ÇOCUK PUDRASI alınız_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1959
  • Elveda Ekrem Ağabey BÜLENT TARCAN I I EVVELKt gün Ekrem Reşid Rey ağabeyimizin zira benim kadar bir çok dostlarının da böy-E le telâkki ettiği bir insandı)vUcudunu top-E rağa ve hâtırasını kalblerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • n n n »"ir* Hfeii*^ Bk*;w»r.m.HAİLLE SELASSIE PRAG'DA Antonln Novotny ile halkın alkışları Habeş İmparatoru Haille Selassie'nin Çekoslovakya başkenti Prag'a yaptığı ziyaret büyük alâka toplamıştır.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • Deniz t Baştarafı birincide Üzerinde nar kırmızısı bir bluz ve »yağında gri bir pantolon bulunan kumral saçlı Margarita,'evde çocuğunun "beklediğini sık sık tekrarladıktan »onra resmini çeken foto muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • ARABİSTAN'A KAR YAĞDI RADYO VE AJANSLAR Suudi Arabistanın büyük şehri Lahaj'da,yeryüzünde görülen son değişik ikilm olaylarına bir yenisi eklenerek 45 dakika müddetle kar yağmıştır.Temmuz ortasında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • Meclis gürültülü bir toplantı yaptı t Baştarafı birincide Bu sırada bazı gürültüler çıktı.Agâh Erozan bir kısım C.H.P.mebuslarına İhtar verdi.İkinci görüşülen sözlü soru yine Selim Soley'in Et ve Balı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • BATIK HAVUZ İÇİN 11 GÜNDE 1 MİLYON URA HARCANDI t Baştaraft birincide Havuzun batışı İle Denizcilik Banka-«ı şimdilik takriben 1,5 milyon lira ziyana uğramıştır.Sadece kurtarma ameliyesi İçin 1 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • Aygün 'istifa etmeyi düşünmüyorum,dedi t Baştarajı birincide yon liradır.Hükümetin yardımı da 50 milyon olduğuna göre Belediyenin kafi geliri 180 milyon lira civarında demektir.Yalnız bu para ile Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • Bedelsiz ithalât için henüz müracaat yok t Baştarafı birincide yasanın henüz kendini yoklama,ilıtlyaçları tesbit etme ve 3,kotaların çıkmasını bekleme devresinde bulunduğu anlaşılıyor.Sual:Kotalar dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • Seyyar Fotoğrafçı F°htE fill?F74 KARTLARINI KULLANDIKTAN.SONRA EMEĞİNİN ESERİNİ* GÖREREK İFTİHAR ETMEKTEDİR TÜRKİYE MÜMESSİÜ TÖRKFARMA ŞtL Istanbul P.K.651 Telefon:27 38 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • ÖĞLE ve AKŞAM YEMEKLERİ SERVİSİ Beyoğlumın EN JJ EN.Lokantası Galatasaray Kızılay sergisi açık hava gazinosudur.SİZDE TECRÜBE EDİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • Toptan satış yeri:İstanbul Yağ İskelesi Yoğurtçu sokak No.4 Tel:22 77 10 Telgraf:KADEMLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Y*r:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • HİCRİ 137» Muharrem 11 Cumartesi 18 TEMMUZ 19 5 9 Temmux 4 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 4.42 8.02 öğle 12.20 4.41 İkindi 16.18 8.39 Akşam 19.38 12.00 Yatsı 21.34 1.56 İmsak 2.27 6.4a na—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • Atatürk'ün Baş Yaveri de öldü ANKARA,HUSUSÎ Atatürk'ün yaverlerinden Muzaffer Kılıcın vefatını müteakip başyaver Rusuhl Savaşçı da evvelki gün bir kalb krizi neticesinde vefat etmiştir.1921 yılından 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • Bilet kuyruğunda 335 lirası çalındı Zikrullah Havuz isimli bir şahıs dün Denizcilik Eankasmın koridorlarında dolandırılmıştır.Rizeye gitmek için bilet gişesi önünde kuyruğa giren Zikrallahın yanma bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • MİMAR PROST PARİS'TE ÖLDÜ PARIS.A.A.Tanınmış şehircilik uzmanı Henrl Prost.Paris'te ölmüştür.Prost 85 yaşında idi.1902 Roma mimari yarışmasında büyük mükâfatı kazanan tanınmış şehircilik uzmanı,1933 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • ODALAR BİRLİĞİ İzmir'de toplanıyor Olağanüstü toplantıda son iktisadî kararlar muvacehesinde bir rapor hazırlanacak İZMİR,HUSUSÎ TÜRKİYE Odalar Birliğinin olağanüstü toplantısının 27 Temmuz tarüıinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • HAYAT PAHALILIĞI 21 YILDA YÜZDE 817 FAZLALAŞTI Son 21 yıl İçinde hayat umumî olarak yüzde 817 nlsbetinde pahalılanmıjjtır.Nisan ayında hazırlanan İstatistiklere göre,bu müddet İçinde fiatları en falla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • FIDEL CASTRO İSTİFA ETTİ NEW YORK,RADYO VE AJANSLAR Kübada 26 Temmuzda ihtilâl hareketi ile is basına gelen Başvekil Fidel Castro,yerini Dr.Orataya bırakarak istifa etmiştir.Bu karar halk nezdinde gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • Cenevrede görüşmeler gizli yapılıyor CENEVRE,RADYO Cenevre Konferansının tekrar çalışmalara başlamasından beri dün İlk olarak dört Hariciye Vekili «kapalı» bir oturum aktetmişlerdir.Fransız Hariciye V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • "Meşhur Serseriler,izmir'e geliyor İZMİR,Husus!Muhabirimiz NEVZAT KIZILCANDAN Dünyanın meşhur «Serseriler Kulübü» fizâlan,yakında memleketimize geleceklerdir.Büyük bir otobüsle yola çıkan Serseriler K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • MONTEMAR REVÜSÜ şahane temsillerine SPOR ve SERGİ Sarayında devam etmektedir.28 metre yükseklikte UÇAK AkROBATLARl ÖL M TRAPEZİ TRAM LEN USTADLARI JÖN-GLERLER BİSİKLET AKROBATLARI PARODIST BALE ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • MÜJDE BAKIRKÖY HAZNEDAR BAHÇELİ EVLER Arsaları Yalnız İki Ay Müddetle Tenzilâtlı Satışa BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLADI Londra Asfaltı üzerinde Bahçeüievlerin içersinde yüzbinleroe liraya yapılmış köşklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • HBU 50 veya 100 Jira ME** biriktirmek belki bir şey ifade etmez.Fakat sabırla muntazaman biriktirme ergeç meyvasını verir.Para birikti;iniz-0 Biriktirdiğiniz paraları Bankamıza emanet edinjz.Bankamızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK O PENDİK Kaynarca mevkiinde,yeni Ankara asfaltı güzergâhında,fevkalâde deniz manzaralı,elektriğe ve istasyona çok yakın,kadastrolu,tesbiü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • C.H.P.Meclisi Giilek-Yetkin ihtilâfını görüşüyor t Baştarafı birincide tılacağı anlaşılmaktadır.Fakat,siyasi hâdiseler nazarı dikkate alınarak bu meselenin parti meclisi hudutların» asmadan halli yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • T.M.T.F.için yeni kongre hazırlanıyor t Baştarafı birincide nan bir kısım taraftarlarının huzurunda «Basını taraf tutmakla» itham etmiştir.GUldoğan «Basının hadiseleri tek taraflı mütalâa ettiğini» bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1959
  • Araba vapurları ihtiyacı karşılamıyor İskeleler ayrılmış olmasına rağmen,araba vapuru İhtiyaca gene cevap verememektedir.Bilhassa sabahları Kadıköy clhetlndekl kamyon kuyrukları,Haydarpaşa Numune Hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.07.1959
  • VOLEYBOL MİLLÎ TAKIMI AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYOR VOLEYBOL millî takımımız 10 Eylülde Avrupa turnesine çıkacaktır.Hazırlanan programa göre,voleybolcular sıra ile Bulgaristan,Yugoslavya,Çekoslovakya ve Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • KARAGÜMRÜK 26 TEMMUZDA YENİ SEZONA GİRİYOR Karagümrük profesyonel kadrosu 26 Temmuzda yeni sezon çalışmalarına başlayacaktır.Umumi Kaptan Fahri Somer yeni futbol faaliyet devresi hakkında «Szekellyden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • BİLİYORUM,SİZİN KULÜBE ALMAZSINIZ BENİ.AMMA ABİ,Bİ RESİM ÇEKTİRELİM DE BİZİMKİLER TELÂŞ-LANSIN.ÜC BES BİN OYNAR.A CL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • [İLHAN DEMİREL] Galatasaraylı futbolculardan Suat Mamat,dün kulüp idarecileriyle bir görüşme yapmıştır.İtalya'ya gidebilmesi İçin kendisine müsaade edilmesini idare heyetinden talep eden Suat'ın isteğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • İZMİR'DE TRANSFER HIZLANDI İZMİR,HUSUSÎ SEZONU açmalarına rağmen Göztepe'liivr transfer faaliyetlerine devam etmektedirler.Dün de Antalya'dan Veli isimli bir kaleciyi transfer etmişlerdir.Sezonu Perşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • Beşiktaş idare Heyeti toplantısı yarıda kaldı Beşiktaş idare heyetinin dün akşamki toplantısı yarıda kalmıştır.Transfer mevzuu üzerinde yapılan görüşme sırasında azalar arasında çıkan münakaşa sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • Beyoğluspor'daki toplantı tehir edildi Profesyonel futbol şubesini lağvetmek isteyen JBeyoğluspor idare heyeti kulüp reisinin hastalığı sebebiyle beklenen toplantısını yapamamıştır.Toplantı,kurucular,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • Yüzmeyarışlarında dün iki rekor kırıldı 200 m.klâsik kurbağalamada S.Tengiz 3.30.5,100 m.kurbağalamada L.Uyanık 1.37.4 yaptılar ATATÜRK Kupası yüzme yarışları diin Moda yüzme havuzunda yapdmış ve iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • Boğaziçi Boks Madan bu gece yapılıyor Boks ajanlığı tarafından tertiplenen Boğaziçi Şampiyonası boks maçları bilgece saat 20.30 da Beylerbeyi Kulübünde yapılacaktır.Bu müsabakalara Fenerbahçe,Elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • Vefa,24 Temmuzda Almanya'ya gidiyor Vefa profesyonel takımı üç karşılaşma yapmak üzere 24 temmuzda Almanya'ya gidecektir.Yesil-beyazlılar üc maçı da Münich'te oynayacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • [İLHAN DEMIRELl Adapazarı Erenköy arasındaki 147 kilometrelik üçüncü etabı katetmek zorunda kalan bisikletçiler,sık sık süt içerek serinlemeye çalışmışlardır.Resimde Mustafa Pa laska solda)ve Nezir So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • asketbol Millî fakımı Belli oldu Turhan,Tunç ve Hüseyin,disipline aykırı hareketlerinden dolay i alınmadılar «ÇÜNCÜ Akdeniz Olimpi-I yatlarına katılacak olan basketbol millî takımı namzetleri belli ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • VEFA,NECDET ERDEM'LE ANLAŞIYOR Vefa kulübü idare heyeti profesyonel kadroyu önümüzdeki sezonda da Necdet Erdem'in hazırlamasını arzu etmektedir.Temasların neticesinden memnun görünen idareciler Erdem'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • F.Bahçe'de transfer Naci,Basri,Akgün,Nedim,ve Şükrü'nün durumu ile Basri,İdare heyetinden 80 bin lira isteyecek çözülüyor Seracettin,Ergun,Şeref bütün kulüpler alâkadar FENERBAHÇE külübü idare heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.07.1959
  • FERİKÖY'ÜN CKılıç'a teklifi FERİKÖY kulübü idarecileri dün Gündüz Kılıcı Suadiyedeki evinde ziyaret ederek antrenörlük teklifinde bulunmuşlardır.İdareciler Kılıca yüksek bir aylık teklif ederek,takıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor