Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • İçindeki ceset dalgıç tarafından çıkarılacak üsküdardaki Nuh kuyusu.Kuyudaki cesedi dalgıç çıkaracak 35 metre derinlikteki Nuh Kuyusuna düşen ameleyi çıkartmak isteyen itfaiyeciler zehirleniyorlardı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • Siyasî bir kavgada 3 CHP'li yaralandı BURSA,HUSUSÎ Bursa'nın Kestel nahiyesine bağlı Çataltepe köyünde siyasî bir münakaşa yüzünden C.H.P.lilerle D.P.liler birbirlerine girmişlerdir.Hâdise tarlada kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • Kamyon fabrikasının binası ihale ediliyor Kadıköyde Kurbağalıdere ile Çamlıca Askerî Sanatoryumu arasında kurulacak kamyon fabrikasının bina ve lojman inşaatı önümüzdeki günlerde ihale edilecektir.Fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • İLHAN DEMİREL1 DflÇAl Til Ail DEC APARTMAN Kabalamda Setüstü'nde çökme tehlikesi gösterdiği için boşaltılan beş DU^Mfc I İL MU Dby Mr Mil I IH MU apartmanın bulunduğu sahada dün keşif yapılmıştır.Bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • KÖPRÜLÜ'NÜN İNÖNÜ İLE 1,5 SAAT görüştüğü açıklandı ANKARA,HUSUSÎ CHP.Genel Başkanı İsmet İnönü ile eski Hariciye Vekillerinden Prof.Fuat Köprülü arasında geçen hafta bir buçuk saat süren bir görüşme y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • Meclis busriin toplanıyor ¦Hi Wr C.H.P.gurubu bundan böyle Meclise iştirake karar verdi D.P.Grubu da yann için toplantıya davet edildi ANKARA,HUSUSİ BM.Meclisi'nin bugün açılacak yaz mesaisine C.H.Pme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • ı mm)'Âw^ yi I'll.Mill Hİ«İ«fÖZDEMİR GÜRSOY1 fi Efi F Kİ V A7Â aK^!n £c?saatlerde Topkapıda bir trafik kazası olmuştur.Şoför Mehmet Ali idaresinde UtUtlM IVMfcM 80798 plâkalı kamyon;Topkapı surlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • Bedelsiz ithâl yeni kotalara da şâmil Koordinasyon Hey'eii dün de Başvekilin riyasetinde toplanarak bedelsiz ithalâtın tatbikatı üzerinde durdu ANKARA,HUSUSÎ KOORDİNASYON Heyeti,dün sabah Başvekâlette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • w?[MİLLİYET] PÎfîFÇÜlî I İMANI Giresun limanı 21 Temmuz'da Başvekil Menderes veya Nafıa Vekili İleri tarafıııdaı*açılacaktır.Buna göre hazırlık yapıunakta-UltttwUH fclIîlJftllI dır.Limanın halen birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • r# [ÖZDEMİR GÜRSOYI T A III İYE EDİLDİ *dan;i mdpki hususi otomobille Escntepe Gazeteci-**i1"'1 fcıMlfcıMI |er mahallesi önünde gazeteci Fuat Duyara çarparak ölümüne sebep olan fabrikatör Cezmi Başar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • Zorlu,Cenevrede I Fransız Hariciye Vekili ile yine görüşen Zorlu bugün Lloyd'la konuşacak CENEVRE,A.A.RADYO HARİCİYE Vekili Fatin Rüştü Zorlu,dün öğle yemeğim Fransa Hariciye Vekili Couve de Mourville
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • ATA'NIN RESMİN!YIRTAN RUM LİNÇ EDİLİYORDU Atatürkün resmini Cihangirde sokakta parçalayıp çiğneyen bir rum gencini polisler halkın elinden güçlükle kurtarmışlardır.Zoğrafyon Rum lisesi öğrencilerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • BİR VİRGÜL HATASI 32 BİN LİRA ZARARA SEBEBİYET VERDİ İZMİR,HUSUSÎ Bir virgül hatası 32 bin liralık para cezasına sebep olmuştur.Zarara uğrayan Çigili'deki Büyük NATO Hava alanını inşa eden Dumez B.A.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • ATA'nın Yaverlerinden Muzaffer Kılıç vefat etti Atatürk'ün uzun zaman yaverliğini yapan Muzaffer Kılıç evvelki gün Ankarada vefat etmiştir.Merhum,Harp Okulundan mezun olduktan sonra Çanakkale ve Filis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Yıldız ve Maçka Teknik Okulları giriş imtihanlarına lıazırlama kursu Ağustos Devresi İçin Kayıtlara başlanmıştır BİLGİ DERSHANESİ Cağaloğlu,Başımısahip Sok.9/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • YILDÖNÜMÜ General Kasım gelecek yd muhalif partilerin iştirakiyle hür seçimlerin yapılacağım söyledi DIŞ HABERLER SERVİSİ IRAK ihtilâlinin birinci yıldönümünü kutlama şenliklerine dün sabah saat 6 dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1959
  • Şikâyet üzerine Adıyaman'a gelen müfettişin,inşaatı durdurduğu,fakat,müteahhidin dinlem e d i ğ i bildiriliyor ADIYAMAN,HUSUSÎ ÇÖKEN Devlet Hastahanesi ile ilgili tahkikata gerek Naiia Vekâletince,ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • r-v.İKTİSAT ve TİCARET ]Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOVb:memleketimizde ıssızlık var mıdır?SON günlerde basında münakaşa mevzuu olan meselelerden biri de memleketimizde İşsizliğin mevcut olup olmadığıdır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • Yarın bir AKBABA alınız Nehar Tüblek,Cafer Zorlu iki sahıfelik bir Transfer Panoraması hazırladılar Saatlerce bakacak ve her bakışta kahkahalarla güleceksiniz Pulsuz Dilekçe!Yazan:Yusuf Ziya Ortaç Akb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • YAŞ MEYVE ve SEBZE TARIM SATIS KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN 18/5/959 Tarihinde ilân edilmek suretiyle satışı yapılmak İstenen Birliğimiz elinde mevcut 366 balya M onsluk kanaviçe bu kerre yeniden Batışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • Dokumacılara ve küçük sanayi ile uğraşanlara Mercan'da üç kapılı suhulet hanm'da kiralık Mağaza ve Odalar Sanayi cereyanı vardır.İstimlâk İle ilgisi yoktur.Müracaat:Aılr it.Cad.Katırcıoğlu Han No.7T T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Bir toplantı zevk verecek.Hayatınızda değişiklik yapmak lüzumunu duyacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] His bayatınızda yeni bir devreya giriyorsunuz.Üzüntülerln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.3ü I Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Frank Purcell orkestrası 8.45 Saz eser-lerl 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık haftf yemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • BULMACA 1 2 3456 78 9101112 SI H6H SOLDAN SAĞA:1 Karagöz oyunu.2 Bir hayvan;Haksız yere yapılan eziyetler.3 Ak-1 deniz'de bir ada;Argoda yalan-cıktan yapma.4 Genişlik;Rastgele kumaş parçası;Para 3 Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • KİŞİYE BİRER Apartman Dairesi 1 KİŞİYE 100.000 LİRA 1610 KİŞİYE 160.000 liralık çeşitli para ikramiyeleri YAPI ve KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • YARIN AKŞAMA KADAR HESAP AÇABİLİRSİNİZ 22 AĞUSTOSTA ŞEHRİN ORTASINDA APARTMAN DAİRES 19 EYLÜLDE 50.000 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • KISA HABERLER BİR kısım erkek San'at Enstitülerinin orta kısımlarına bu ders yılında da yeni öğrenci kaydı yapılmıyacaktır.Bu müesseselerin bahis konusu kısımlarının İlgası yoluna gidilmektedir.ŞİMDİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • TEFECİLİK T^ İR kaç gün önce gazetelerde sakallı bir di-lencinin resmi vardı.Dilenci hem dileniyorhem de faizle para vererek tefecilik yapı-yormuş.Merhamet kredisiyle şekavet bıçağı bile-mek,insanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • Gece Ticaret Li sesi açılıyor Şehrimizde geceleri öğretim yapacak bir «Ticaret Lisesi» açılacaktır,önümüzdeki ders yılına yetiştirilecek olan lise,Eyüp Lisesi binasında faaliyet gösterecektir.Lise,gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • Bakırköy'de bir Çocuk Sitesi inşâ edilecek Bakırköy'de bir çocuk sitesi inşa edilecektir.Sitenin ilk kısmı 14 Ağustosta 5 milyon liraya iMaleye çıkarılacaktır.İnşaata hemen başlanacaktır.Projeler hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • Resmî dairelerde ilk yardım ekipleri kuruluyor Resmî dairelerde İlk yardım ekipleri kurulacaktır.Bu maksatla Kızılaym Şehzâdebası lokalinde yarın bir kurs açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • Yedikule Eminönü otobüsleri kaldırıldı Yeni Aksaray Langa yolu inşa edilmektedir.İnşaat münasebetiyle Yedikule Eminönü otobüs seferleri İptal edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • Esir Prens f SİNEMALAR j BEYOĞLU AL KAZAR Tel:44 25 €2)l Kazanovanın Maceraları Arturo de Cordova Renkli İng.2 Üç Ahbab Çavuglar Elmas Peginde Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Can Bedeli Glenn Ford-İng.2 Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • Adana vapuru,600 bin lira hâsılat yaptı «Adana» vapuru dün saat 16 da 356 yolcu ve 578 ton yükle limanımıza avdet etmiştir.Gemi bu seferinde 600 bin liralık hasılat temin etmiştir.Yolcuların muayenesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • J SELMA BALKAN Tezkan)u* EMtNTUNCER BALKAN rvlendiler 9.7.1959 Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • Afrika ve Avrupa'ya mensucat satıyoruz Mensucat İhracı İçin tetkikler yapılmaktadır.Bir komisyon kurulmuştur.Vergide muafiyet sağlandığı taktirde İhracatın imkân dahiline gireceği belirtilmektedir.İhr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • Eski bir hamamın duvarı yıkılırken kasa çıktı Define hülyası 'ile karakola getirilen ve dikkatle açılan kasadan sadece kâğıt çıktı Galata,Arapcamii'nde bulunan bir hamam yıkılırken duvarın İçinden çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1959
  • BATIK HAVUZU İKA için bir milyon lira harcan DENİZCİLİK BANKASI,UM1D KESİLDİĞİ TAKDİRDE ASKERİYEDEN YARDIM TALEBİNDE BVLVNACAK Batık havuzu kurtarma faaliyetine devam edilmiştir.Dün 3.motorpompun üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • "Atomsuz Balkan,teklifini reddettik Rus notasına verdiği şifahî cevapta hükümetimiz bütün silâhların kontrollü tahdidini teklif etti ANKARA,A-A.Sovyet Rusya tarafından 25 Haziran'da hükümetimize veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • AMERİKA'DA İKİ filmde rol alan Muzaffer Tema geldi Amerika'da S yıl kalan ve bu arada yalnız İki filmde rol almak imkânını bulan Türk aktörlerinden Muzaffer Tema dün Adana vapuru ile şehrimize gelmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • ŞAMPİYONA BUSE [A.P.Geçenlerde New-York'ta dünya ağır siklet boks şampiyonu zenci Floyd Patterson'u üçüncü rauntta nakavt ederek dünya şampiyonu olan İsveçli İngemar Johansonn,İsveç'e dönüşünde muhteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • KAYSERİ,GAZİANTEP VE DİYARBAKIR'DAKİ CİNAYETLERDE ÖLENLERDEN İKİSİ KADIN Dün üç şehirde 5 cinayet İşlenmiştir.Eayserl,Gaziantep ve Diyarbakırda şlenen cinayetlerde 5 kigi öldürülmüş ir kişi de yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • ŞAHİTLER ÖLDÜRÜLEN KADINI İTHAM ETTİ Eyüpte karısı Leman Topçuyu kıskançlık yüzünden bıçakla Öldüren Ali Hıza Topçunun duruşmasına dün Üçün-ü Ağır Ceza Mahkemesinde devam Kiilmlş ve on şahit dinlenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • RUS BAŞVEKİLİ KOLONYADA VARŞOVA,RADYO Rus Başvekili Kruşçev dün 10 kişilik ıir heyetle Varşovaya gelmiş ve hava lanında Polonya liderleri tarafından rarşılanmıştır.Bu münasebetle verdiği lemeçte Gomul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • «$Şfet j^H Kİ AH1CDİVAI I ITAnilâl AD Muhtelif memleketlerde kadın dâvalarını ve sosyal meseleleri tetkik etmek üzere bir dünya seyahatine çıkan Amerl-AmLnlIVULI IV A III ULA İl ka Birleşik Devletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • BALA ŞOFÖRLERİ sopa ile birbirlerine girdi Cemiyetteki hizipçilik yüzünden on şoför dövüştü,1 kişi ağır iki kişi de hafif yaralandı ANKARA.HUSUSÎ İdart heyeti tarafını tutan Dursun Bâlâ Şoförler Cemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • BİR ALMAN MÜHENDİSİ parçalandı ANKARA.HUSUSÎ Konya yolunda,fazla sürat yüzünden bir otomobil devrilmiş ve 4 takla atarak 3 parçaya bölünmüştür Parçalanan otomobili kullanan bir Alman elektrik mühendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • NALLIHAN'DAKİ KAZA ANKARA,HUSUSÎ Nallıhan kazasının Açman köyünde bir traktör römorku İle devrilmiştir.Römorkta bulunan yolculardan Memdl adındaki kadın ağır surette yaralanmış üç yaşındaki Râmiz ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • EZEL OLCAY,VİZESİ olmadığı için Amerikaya girmekte zorluk çekti WASHINGTON,T.HA.Türkiye güzeli Ezel Olcay,Amerikan vizesi olmadığı İçin hava meydanından geri çevrilmek tehlikesi ile karşılanmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • 17.000 POLİS BİR KAATİLİ ARIYOR LONDRA,A.P.Bir İngiliz dedektifini öldürmekle İtham edilen 30 yaşındaki Kanadalı bir şahsın kaçmasını önlemek için hava alanlarında ve limanlarda ııkı emniyet tedbirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • KISA HABERLER ANKARA Amerikan Haberler Bürosunun bir kaç yıldanberl yayınlanakta olduğu haftalık «Dostluk» dergisi,bâzı malî İmkânsızlıklar yüzünden aaliyetinl tatil etmiştir.AKŞEHİR Şehrimiz orta oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • [MİLLİYET] CElVıİR BEKLİYOR lhA* devam efekte olan Gazete Teknisyenleri w#Üı Yapi K°oP«ratifinln İnşaatında bütün temeller bitmiş v» otu küsur-binanın da tuğla duvarları ikmal edilmiştir.Kooperatif İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • ET ve BALIK KURUMUNDAN Zevkli,bol kalorili,pişirilmesi,hazmı gayet kolay ve ucuz bir yiyecek mi istiyorsunuz?O HALDE:HER MEVSİM İÇİN YENİLEBİLEN TAVUK HİNDİ PİLİÇ ETLERİMİZİ Daima tercih ediniz ve Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • Rize Çay Fabrikaları Müdürü Vekâlet emrine alındı BİZE,HUSUSÎ Çay Fabrikaları Müdürü bugün Vekâlet emrine alınmıştır.Buna sebep fabrikadaki bazı yolsuzluk iddialarıdır.Karadeniz bölgesinde bir tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • Şirinlik muskası yazan 65 lik Ali 2,5 aya mahkûm oldu İZMİR,HUSUSÎ Tepecik'te bir kadına şirinlik muskası yazarken yakalanıp tevkif edilen 65 yaşında Ali Ger adındaki şahıs,dün iki ay 15 gün hapse,ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • BİR BASIN mahkûmiyeti BOZULDU MANİSA,HUSUSÎ Şehrimizde münteşir cHürriyet Misakı» gazetesinde çıkan ve «C.H.P.ne yaptı» başlığım taşıyan gürden dolayı bu gazete ile şiiri iktibas eden «Açıksöz» gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • Delegasyonlardan bir kısmı İstanbul'da diğerleri ise Balıkesir'de toplanacak.Balıkesir kongresinin yapılmaması için Valiliğe müracaat edildi f Çeşitli hâdiseler iebebiyle 15 Temmuza tehir edilen T.M.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • bir Kültür;jıizmetimiz BİLGİ TİYATROSU BİR KAHRAMANIN SONU Yavuz Sultan Selim)Bu.akşam l$aatA21 [de İSTANBUL RADYOSUNDA YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • MUKAVVA KUTU VE ANBALAJ ÇENBERLERİ SATILACAKTIR.1 Kombinamızda mevcut tahminen 10.000 adet süt tozu ve 10 ton Amerikan peynir kutusu ve 5 ton ambalaj çenberi kapalı zarf usulü ile satılacaktır.2 işbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR ingilizceye bihakkın vâkıf bir bayan sekreter aranıyor.Müracaat:Şahsen TÜRK İNTER MAKİNELERİ A.0.Bankalar Han Kat 2 Galata Tel:49 28 49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • 1 i l£*J ş;Hk ^BF ÜHIIÎ F *i 1 i illi/fi f 1 i iŞp M m İ Wrfa ?Ab?SB^ Wfmf:W ıi—n'l ı iİimPv'^^^ WP^1 TEHLİKELİ YOLCULUĞUN SONU [QUI] Bir Amerikan yolcu jet uçağı evvelki gün New-York'un Idlwild hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1959
  • BİR YAPRAK dtafl Ekrem Reşid Rey Z Kİ senedenberi Esîr-i-firâş,yâni yatağın esiri olan aziz dos-i I turn Ekrem Reşid Rey'in evvelki gün ıztırabı sona erdi.Alfons D od e'nin baştan aşağı bir elemnâme o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.07.1959
  • Qu ESNADA AVM' OrglOf.sı_tesri'klESE sVr âtimi I ©AKIN—PEVkAuADE-VaKDtMi-AKl ÎÇİN E TE".
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1959
  • CİCİ CAN Brzc E.MEMUE KET.VATAN.MİLLET.NUJTUk:uAFl_A(2.DıR-MOW",M oı_ANi ŞAHSÎ AAENBAATTlR.ke^KE Sem de böyue olç^avoin.V«ZIK,SAMA ÖVLE AClVOCUAA Kî.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1959
  • SÎMDIVE «ADAR iyi DÖVÜŞEN NAAAUSL.U BİÇ.BOKSÖRDÜN.NE Ol_OU SAMA Böyv-E'.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1959
  • B'R.GAT*v.SON fax DEMEK K'Zİ 2 HEMEN ÇÖKÜNCE O'HARA-İŞ!SJ JV/V İŞTAHI DA ALTINDAN KAPANQI HA?7 KAL.KTJ.VAŞŞAAA-Mi\ELMAS BİL.EZIGI HAKKETTİN.N/'yE-T/M/'Z İŞ BURA-1 VA KADAR.GETlRM EKTf~ GAZSOSJ K/Z'N B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1959
  • ALLAHIUC ALİ BEY NASIL.VEl_i İV)ÇAL.ŞıYOfZ.MU MUST4KENDÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1959
  • SAYIM AVCILARA İSTANBUL MERKEZ AVCILAR KULÜBÜ'ndem Amerikan Haberler Merkezi Film Seksiyonu tarafından hususî olarak kulübümüz için Amerikadan getirtilen 3 av filmi 18 Temmuz 1959 Cumartesi günü,kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1959
  • EKSKAVATÖR,BULDOZER,SKREYPER v.s.İHTİYACI OLANLARA 84.23 gümrük pozisyonunda kayıtlı toprağın kazılması,delinmesi,çıkarılması nakil ve tesviyesi için sabit veya müteharrik makine ve cihazlardan isteni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1959
  • K GÖLGESİNİ KAYBEDEN ÂDÂM Yazan:Georges SİMENON Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES 55 Bunları benim için yapmadı.Benim için bunlara ihtiyacı olmadığını biliyordu artık.Başkaları için mi süslendi?Bilemem.Belk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1959
  • LERILE VE Uzak Doğuya AĞUSTOS 1959 BAŞINDA SEFERLER Hemen Yer Ayırtınız izahat ve yer ayırtmak için BOAC'nin yetkili seyahat Acentelerine veya BOAC/BEA BUrolanna mUracaat ediniz,istanbul Cumhuriyet Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1959
  • Merihliler de fezaya peyk fırlatmışlardı!Merih'in etrafında dönen Phobos ve Deimos sun'î peykleri Merih'ten daha hızlı dönerler ÎNGİLİZ şairi Alexander Pope I arabayla bir tabiin idarehanesi önünden g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1959
  • 1 Balıkçının olta kutusu j I Olta Takımları ve Yedek Aksamı j SITKI ÜNER Yemli lüfer oltası:İ Bu olta,balığın irilikleri nazara alınarak gu se-kilde tertiplenir:ğ Olta kalınlığı Beden kalinis 30-35 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1959
  • TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ TAŞ.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 100.000 ton çimento Pınarhisar ve Balıkesir fabrikalarından Bandırma ve Tekirdağ limanlarına naklettirilerek gemiye yüklettirilecektir.2 Bu işe ait muf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • Japonya'da 37 bin ev suların hücumuna uğradı SEL BASKININDA 24 KİŞİ BOĞULDU,KİŞİ KAYIP.YENİ YAĞMUR VE TAYFUN BEKLENİYOR TOKYO,AP.Pazartesi gecesi yağan şiddetli yağmurlar neticesinde ölenlerin sayışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • C.H.P.TRAKYA EKİBİNİN DÜN İFADESİ ALİNDİ GELİBOLU,HUSUSÎ Trakya gezisine çıkmış bulunan C.H.P Ankara Milletvekili Halil Sezai Erkut,Genel Sekreter Yardımcısı Orhan öztrak ve Genel Kurul üyesi Mebrure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • İstanbul'un iki meşhur dolandırıcısı Ankarada ele geçirildi ANKARA,HUSUSÎ Dün şehrimizde üç dolandırıcı yakalanmıştır.«Ayıboğan» namiyle anılan Avram Aleko arkadaşı «Parlak Kâzım» la birlikte Akköprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • ABAND 17.18.18 Temmuz Turistik otel,Abant bayramı bütün yemekler eğlenceler 2 6 5 T.L.İN.CO.SER TURİZM Galata,Bankalar Cad.Bankalar Sarayı 9 Tel:44 30 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • TORNACI ARANIYOR Takım imalâtında çalışacak kalifiye tornacı alınacaktır.Ücret dolgun olup ehliyete göre tesbit edilecektir.Posta kutusu 3G1 Galata yazı ile müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • MEFRUŞATÇILARIN DİKKATİNE 5 metr» boyunda nikelâjlı Perde Rayları aşağıda adresleri yazılı mağazalarda toptan 2250 kuruştan satışa arzedilmiştir.BORU SANAYİİ A.Ş.EMNİYET MEFRUŞAT Ltd.Şti,Ajirefendi Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • Rami Küçükköy Zümre Mahallesinde Satılık Bahçeli Ikizevler M_Her biri 255.00 metrekarelik arsalar üzerine plânda görüldüğü gibi inşa edilmiş,geniş odalı ve konforlu 92.00 metrekarelik inşaat sahalı,ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • DİYARBAKIR BELEDİYE REİSİ DÜŞÜRÜLDÜ DİYARBAKIR,HUSUSÎ D.P.de Mebusların da destekledikleri iki hizibin devamlı rekabeti yüzünden şehrimiz Belediye Reisi,altı ay İçerisinde üçüncü defa değişmiştir.Göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • SURİYE'DE DÖRT Türk tevkif edildi SURİYE,A.P.Suriye basınına göre,Birleşik Arap Cumhuriyeti emniyet kuvvetlen dört Türkü tevkif etmiştir.Suriye basınına göre tevkif edilen Türklerden ikisi,gayri kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • İSMET VE EŞREF DÜN VEFA'OAN İSTİFA ETTİ t Baştarafı Altıncıda spor kulübüne transfer edeceğinden kendisine bugüne kadar kulübe yaptığı hizmetlere bir karşılık olmak tinere ücretsiz bonservis verilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • Bülend Eken Adalete henüz cevap vermedi Adalet kulübünden antrenörlük teklifi alan Bülend Eken bu hususta son sözünü söylememiştir.Dün kendisiyle görüştüğümüz Beyoğluspor antrenörü «Evet Adalet kulübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • GÜNESSPOR RUSYA'YA GİTTİ ANKARA,HUSUSİ Günesspor futbol takımı iki yıl önce memleketimize gelen ljokomotiı takımının ziyaretini iade etmek maksadiyle dün uçakla Rusyaya müteveccihen Karsa hareket etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • or Haberleri RECEB,BEŞİKTAŞ'TA kalmaktan memnun Beşiktaş idare heyetinin dün akşamki toplantısına giderek idarecilerle bir görüşme daha yapan siyah-beyazlı takım kaplanı Recep Adanır Beşiktaş kulübünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • İZMİR'Lİ ÇAPKIN HIRSIZ YAKALANDI İZMİR,HUSUSÎ İzmir Polisi,uzun bir uğraşmadan sonra geceleri bilhassa dul kadınların yatağına giren «meçhul rapkın» ı nihayet evvelki gece sabaha karsı yakalamıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • Huşlar doğuda hava TUZAKLARI Bâzı Amerikan dergilerine göre Amerikan uçaklarının rolası kuvvetli radar yayınlariyle bozuluyormuş İZMİR,HUSUSÎ BÂZI Amerikan dergilerine göre,Ruslar,Doğu smınmızda hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ w İLANLAR TELEFON 27 *2 10 SATILIK EMLAK ft GEDIKPAŞADA sat.6 odalı kârgir ev.fiat 80.000 boş teslim,Tel:21 57 75 İsmail Çataloğluft KAT.Yeni apartmanın birinci katı.27 24 24.ŞİŞLİDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • MONTEMAR REVÜSÜ şahane temsillerine SPOR ve SERGİ Sarayında devam etmektedir.28 metre yükseklikte UÇAK AkROBATLARI ÖLÜM TRAPEZİ TRAM LEN USTADLARI,^JÖN-GLERLER BİSİKLET AKROBATLARI PARODIST BALE ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • DİKKAT DİKKAT SATILIK ARSALAR Şimdiye kadar satılmış ve satılmakta olan arsa fiatları arasında büyük bir ucuzluk rekoru kıran müessesemiz Ankarada Çankayanm hemen arkasmdaki arsalarımızı satışa arzetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • NiHiiief Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • HİCRÎ Çarşamba RUMİ 1379 15 1375 Muharrem TEMMUZ Temmuz 8 1 9 5 D 2 İ;VAKİ [T VASATİ EZANÎ Güneg 4.29 8.59 Öğle 12.20 4.40 İkindi 16.19 8.39 Akçan 19.40 12.00 Yatsı 21.37 1.57 Imsâk 2.23 6.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • MACAR TAKIM TEZGÂHLARI RADVAL MATKAP RP 2 Delme kapasitesi 40/60/mm.Kol uzunluğu 1250 V* 150O mm A$IR TORNA TEZGÂHI MVE 280 MVE 340 Punta yükeeklifll 260 ve 340 mm Ara parçalı Punta aran 1500.2O0O ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • IRAK'TA İHTİLÂL YILDÖNÜMÜ t Baştarajı birincide tırılacağını,gelecek sene içinde muhalif partilerin de iştirakiyle hür bir seçim yapılacağını da söylemiştir.ANKARA'DA RESMİ KABUL ANKARA,HUSUSÎ Irak Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • ZORLU,CENEVRE'DE GÖRÜŞME YAPIYOR t Baştarafı birincide Batılılar,açık toplantılara,Rusyaya propaganda için imkân verdiğinden dolayı,rağbet göstermemektedir.B.ALMANYA ZİRVE TOPLANTISI İSTEDİ CENEVRE,A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • MECLİS BUGÜN TOPLANIYOR Baştarajı Birincide «Meclis kürsüsünde söyletilmek istenilmiyen gerçekler,yurdun her köşesindeki vatandaşlara doğrudan doğruya ulaştırılmış;hesap vermeye yanaşmıyanlar hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • Çöken hastane inşaatı izinsiz devam etmiş t Baştarafı birincide rak İnşaatı durdurmuştur.Müfettiş ayrıca bir Fen heyetinin de binavı tekrar kontrolüne lüzum göstermiştir.Müteahhit müfettişin Adıyamand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1959
  • TEKAÜD EDİLEN 14 GENERALİN 10'u BELLİ OLDU Ethem Menderes,emekliye sevkedilen generaller şerefine Cumartesi günü bir ziyafet verecek ANKARA,HUSUSİ Yaş hadlerini doldurdukları için SO Ağustosta emekliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.07.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ 1 Vefanın emektar kaptanı İsmet kulübünden istifa ettiğini bildirir mektubu Aksaray postahancsinden attı.Besimde İsmet istifa mektubunu memura verirken görülmektedir.İsmeti biraz sonra so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1959
  • in ün kabul edildi Vazife taksimi yapan İdare Hey'eti mukavelesi bilen hiçbir futbolcuyu bırakmıyacak [SAMİ ÖNEMLİ] Pazar günü yapılan senelik kongrede yeni seçilen idare lıeyeti,dün kulüp lo kalinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1959
  • MİLLÎ LİG'DE MAHALLÎ HAKEM İSTENİYOR İstanbul Profesyonel Kulüpleri Federasyona müracaat ederek Millî Lig maçlarında muhtelif şehirlerden getirilen hakemlerin kendileri için mâli bir külfet teşkil ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1959
  • A I,TAN DINÇER Rüzgâr yine ml değişiyor?ALTAN DiNQER F.BAHÇE'YE DÖNÜYOR MODASPOR'Iu Altan Dinçer'in,eski kulübü Fenerbahçe'ye dönmek için temaslarda bulunduğu haber verilmektedir.Malûmatlarına müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1959
  • İSFENDİYAR N TOPA VEDA EDIY Efendi ve centilmen sporcuya Galatasaray kulübü de bir jübile tertiplemeye karar verdi İSFENDİYAR AÇIKSÖZ Futbola veda Veli Necdet ARIĞ GALATASARAY'm acar ve efendi sağaçığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1959
  • EŞFAK AYKAÇ "G.SARAY'DA TEK SEÇİCİLİK ŞART„ DİYOR GALATASARAY Kulübü,paralı bir cTek Seçicilik» ihdasına doğru gitmektedir.Başkaptanlıktan ay sonunda ayrılacak olan Eşfak Aykaç bu hususta sorulan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1959
  • C.Atik Güreş Millî takım Antrenörü Takımın seçimi için hazırlıklara önümüzdeki haftaya haşlanacak ANKARA,HUSUSÎ GÜREŞ Federasyonu Reisi Vehbi Emre'nin dün Beden Terbiyesi Umum Müdür Vekili Mehmet Arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1959
  • Ankara İstanbul yarışı bugün başlıyor ANKARA,HUSUSÎ Ankara İstanbul arasında üç etap üzerinde yapılacak olan enternasyonal bisiklet müsabakasına yarın bugün)saat 7,30 da şehrimizde merasimle başlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1959
  • BOĞAZİÇİ KUPASI BOKS MAÇLARI İstanbul Boks Ajanlığının faaliyet programından olmak üzere 18 Temmuz 1959 günü akşamı saat 20.30 da Beylerbeyinde Boğaziçi şampiyonası nâmı altında Boks maçları tertiplen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor