Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • L E.T.SCHOOL İNGİLİZCE KURSLARI Yaz saatlerine uygun olarak yeni bir şekilde devam edecektir.En güzel neticeyi en kısa zamanda lektör ENGİN ÜNSAL-J.M.THOMPSON-OEHAN ERÇEOTin idaresindeki kurslarımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • "Boğazdan Rıs DENİZALTISI GEÇMEDİ,Akdeniz NATO Kumandanı Rus filosu hakkında izahat vererek "Sovyetlerden kuvvetliyiz,dedi İngiliz Filosuna mensup iki gemi Zonguldak ve Samsun'u ziyaret edecek AKDENİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • inönü'nün Masuniyeti kaldırılmak istanbul Savcılığının talebi,neşri yasak edilen basın toplantısı ile ilgili ANKARA,HUSUSÎ Genel Başkanı ismet İnönü'nün geçenlerde İstanbul'da yaptığı basın toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • ^4 ÇELİKBAS VE YALÇIN İÇİN tahkikat açıldı BURDUR,AJL 9 Temmuz 1959 günü Burdura gelen C.H.P.mebuslarından Hıfzı Oğuz Bekata.Fazıl Yalçın,Fethi Çelikbas ve Osman Eroğlundan müteşekkil dört kişilik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • I J I 1 x X 1^ x^ f'.v^i v I 1 1 DENİZCİLİK BANKASI MÜFETTİŞİ!İ ^h,iMtmt^«*mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • ÇELİKBAS'IN dayısı D.P.ye girdi Burdur mebusu Fethi Çelikbaşm dayısı Mucip Gökaslan «Halk Partisinin manevi mos'uliyetlerine iştirak etmek istemediğinden D.P.ye geçtiğini» Başvekile bir telgrafla bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • Cenevre Konferansı yarın tekrar toplanıyor Dün Cenevre'ye gelen Gromiko "Ümitli» olduğunu söyledi DIŞ HABERLER SERVİSİ YARIN tekrar çalışmalarına başlayacak olan Cenevre konferansı için hazırlıklar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • ELEKTRİKTEKİ TENZİLÂT HALKA İNTİKAL ETMİYOR Vekâletten bu yolda emir gelmediği gibi Belediye de indirime taraftar değil ETİBANK'm Belediyelere sat-Vğı elektrik iiaUnda yaptığı yüzde 30 nisbetindeki in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • v.gjp«?it?|Fr i V'l li^ JPf s V.Vt»^*1";l':9 jf.AL^rr*^ ^İfcLtoJ.BüMt MChk U?M.Bp^:v,'f IVfiHntf mrJC MPF ^HfeN jijjKi İp 3fpf feâ 91 J.l ^^SgBafr:V fte'-j r^yvıi ğ Jw s S İÜ J ŞsK.t x j&SS&Hiili v.Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • [İLHAN DEMİRİN] VEUİ VIIMKII Tl flİCİ #»EI V\İ Yuııanistanın yeni Ankara Büyük I LNI YUNAN tLUİdl UCLUI Elçisi Alexandras Matsas dün uçakla şelırimize gelmiş ve «iki memleket arasındaki dostluk ve işb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • ÜÇÜNCÜ KOTAYA otomobil ithali için tahsis konuyor ANKARA,HUSUSÎ KTİSADÎ Koordinasyon He-I yeti dün Maliye Vekâletinde çalışmıştır.Sabah saat 10,30 dan 13 e kadar İki buçuk saat çalışan koordinasyon he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • pf/¦IK W ^W^1 OS» Ş W f s^ l İLHAN DEMİREL1 pîİUCC ^tanbul dün 1959 'az mevsiminin sıcak günlerinden birini daha geçirmiş,onbinlerce kişi UUHEŞ D Mü I UdU plajlara akın etmiştir.Meteoroloji raporları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • et Gazetesi Ya w m e?istanbul Gazetenizin 10 T emmux 1959 tarih ve 3290 sa yılı nüshası nm birinci s ahif esinde '60 Türk sub AYI Kdhireye gidiyor» başlığı altında çıkan ve «Nasır'ın davetlisi olan he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • Günaltay CAP.Etiler ocağında yaptığı konuşmada,re-C.H.P.Genel Sekreteri oturan)Gmek^îrt^lvUerkS^e Jim memelerinin bir an önce ve esasından hallini istemiştir sinde konuşmadan önce.Arkası dö^TsahîsteT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • Vwofw.ı rı.ı rr «aft.[İLHAN DEMİREL] Diş konferansı Belgrat Üniversitesi diş profesörlerinden kadın Dr.Stano Stanoviç dün Diş tabibleri cemiyetinde verdiği konferansta bâzı sularda ve toprakta binde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • ATOMSUZ BALKAN teklifi reddedildi WASHINGTON,A.P,Amerika Balkanların atomdan tecrit edilmiş bir bölge haline getirilmesi hususundaki Sovyet teklifini reddetmiştir.A.B.D.Sovyetlerin teklifini,Hür Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1959
  • ti 888 gün süren İzmir vapuru dâvası bini Bir Amerikan şilebiyle çarpışarak batan İzmir vapuru kazasında mes'ui görülen iki Türk ve bir Amerikalı kaptan 5 er aya mahkûm oldu İZMİR,HUSUSÎ ZMİR vapurunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • j CEMİYET HABERLER mÜMtW W»İI »Nm.ıfc A.Mk İstanbul'un merkezinde,çaışı pazarın,alaturka gazinoların,kapı levhalarına «Welcome» kelimesi bir türlü doğru dürüst yazılamıyan gece kulüplerinin,bir Volksw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • Sekreter ve Laborant ALINACAKTIR İstanbul'da şirket merkezinde çalışmak üzere çok iyi İngilizce ve daktilo bilen bir sekreter ile Bursa Fabrikamız Laboratuarını idare edebilecek kabiliyette tecrübeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • RENGİN NADİR'IN Beklenen Şiir Kitabı DUT YAPRAKLARI Şimdiye kadar benzerini görmediğiniz bir nefasette ÇIKTI.Tevzi yeri:Atlas Kitabevi.Ankara Cad.No.82 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • Yeni teknesiyle beraber 45 HP.lik Otomatik M E R C U K Y satılıktır-Görmek istiyenler:Moda iskelesinde,sandalcı Salih Tanyol'a müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • ÇAMLICA-OMRANiYEDE Meskûn Esenevler Mahallesinde SATILIK KIYMETLİ ARSALAR Ümraniyede 400 ev inga edilerek yeni kurulan modern Esenevler mahallesindeki son parti arsalarımız 250M2 lik olup bunlar yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • vıı.ıı ıırı mı hi m.111111111111111111111.r ı ıım ı ıırııııtı ııl ıtıırll iMHiıııılıııııııı: ınrıı.ı ıııı ılı ıı mimimi.ı.ılı mimim ııı m ı mimimi ı ımııımmımmmıım mmıı mmmmıııl mmııımıımmımı-İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • ^M4fMnâü-poı&mj.OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocak] Sevinçle karşılayacağıma bit hadis* bekleyiniz.Fakat kendinizi fazla heyecana kaptırmayınızt m KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] İyi niyetle başladığınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • BULMACA I »2 3 4 5 6*7 8 9 10 îî'12 İ w iTnı SOLDAN SAĞA:1 Çekememezlik;Gürültü patırdı.2 Unsur;Gerçek olmıyan.3 Babayiğit kimse;Gazetede nes-2 rolunan bir mevzuu inceleyen fikir yazısı.4 Binek hayva-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • Kasaplar 50 krşkârı beğenmiyor Belediyenin et narhını yükseltmemeye'çalışması,fiatlarm düşmesine sebeb oldu.Kasaplar Et ve Balık Kurumundan et almak istemiyor Kasaplar et narhını az bulmaktadır-lar.Et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Fabrikatör merhum Hasan Basri İpek;Ayşe İpek'in kızı,Tüccar Fehmi Güler'in çok sevgili esi,Erman ve Haluk Güler'in biricik anneleri Ömer İpek,Nurettin İpek,Süheyla Şanbaklı'nın kardeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • Levent'teki cesedin veremden öldüğü sanılıyor Levent'te bir çukur İçinde bulunan Sabrl Kaçır'm cesedi ile ilgili tahkikat henüz neticelenmemiştir.Polis Sabrl Kaçır'm verem olduğunu ve çukur başında ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • 33 bin şişe viski limanımıza geldi İthal edilen viskilerin ikinci partisini teşkil eden 3 bin şişe daha,dün limanımıza gelmiştir.Piyasaya dağıtılmış bulunan ilk parti viskiler büyük bir rağbet görmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • Bomonti Fabrikasının tevsiine başlandı Bira sıkıntısını gidermek maksadı ile Bomontidekl bira fabrikasının tevsiine başlanmıştır.Tevsi edilecek kısmın kazan ve makineleri gümrüklerden çekilerek monte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • Samsun sigaralarına rağbet azalıyor Yeni imal edilen fllitrell «Samsun» sigaralarının satıcı azalmıştır.Yeni sigaradan haftada 4.000 kilo İmal edilmektedir.Ayrıca İki ay önce piyasaya çıkarılan 3.siga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • Suya giren 3 kişi boğuldu Serinlemek için «uya giren üç ki?4ün boğulmuştur.İçerenköy,Çamaşırcı deresi mevkiinde m dolu bir çukura giren 24 yağında Asım adındaki gene bataklığa saplanarak boğulmuştur.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • T.OKÇU A.ÖZGÜN i.Nişanlandılar.İv 12.7.89 1 istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • r^ PAZAR her yaşa PAZAR her zevke hitap eden tek mecmuadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • SİNEMACILARA MÜJDE!Her çeşit SİNEMA KÖMÜRLERİMİZ tenzilâtlı fiatla satışa arzedilmiştir.Dar Film Şti.Yeniçarşı 40 Dar Film Han Galatasaray Tel:44 12 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • KOTRALI LÜKS DÖŞELİ Her dairesi elektrikli,eofbenli ve duşlu,hususî mutfaklı,plâjlı dairelerimizden 15 gün için yalnız iki tanesi kiralıktır.Bir kişi yemekli 50 T.L.Pendik turistik sahil villâları sit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • MEVLİD NESİM ÇİPRUT'mı Ruhuna ithafen vefatının S üncü çenesine tesadüf eden 13.7.1959 Pazartesi günü yarın)naat 18.00 de Büyük Hendek Cad.NEVE ŞALOM Slnagonunda okutulacak Mevlidi Şerife arzu «den ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • Hava Yolları uç INTISI CEKİY Yedek parça eksikliğinden Heron'ların seferden alınması tarifelerin aksamasına sebeb oldu T.H.Y.uçak sıkıntısı çekmeye başlamıştır.Lâstikleri ve bazı motor aksamı mevcut o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli »evcim,«ergili babacığımız Süleyman özmengü'nün Vafatı münasebetiyle acımıza İştirak eden kıymetli dost ve akrabalarımıza,vefakâr arkadaşlariyle,cenaze merasiminin İntizamla şevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • BİR AVUÇ ŞAKA HAYRET SECDESİ ADIYAMAN'da inşaatı üç yıldanberi devam eden devlet hastahanesi birdenbire çöküvermiş.Doğrusunu isterseniz,büyük kalkınma hamlemiz içinde sık sık vukuhulan bu çökme hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • a ESKİ Muharipler Cemiyetinin 47 nci kuruluş yıldönümü ve şeref günü 23 Temmuz Perşembe günü kutlanacaktır.Bu münasebetle Taksim Âbidesine çelenk konacak ve Orduevlnd» kokteyl verilecektir.DÜNYA Kilis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • En pahalı şehir Kastamonu Türkîyede gıda maddeleri fiatının en fazla artış kaydettiği yer Kastamonudur.1938,100 kabul edilirse bu rakkam 20 sene sonra Kastamonuda 972 ye yükselmiştir.Halbuki Türkiyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • Galata köprüsü,iki ayda beş yaş ihtiyarladı «Galata Köprüsünün son iki ay içinde en az 5 sene daha ihtiyarladığı» iddia edilmektedir Yetkililer tarafından* belediyeye verilen rapora Röre,«köpriT çok y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • 1 Acı İng.2 Dirk Bo-SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Kanlı Nehir Corinne Calvet Renkli İng.2 Demir Maske Louis Hayword Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Mağrur Kumarbaz Virginia Mayo Renkli İng.2 Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1959
  • YAŞAR EVLENDİ Eminönü Rıhtımı Canlı Balık Deniz Müzesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • uııi-wwi|i»«ıı i w.Beş yıllık turistlerin plân sayesinde sayısı yakında ATINANIN 165 km.kuzey batısında,sarp dağların eteğinde-kurulmuş,90ü nüfuslu şirin bir köy vardır.Delphi adını taşıyan bu tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • Saçlarınız,deniz banyosundan sonra sertleşir parlaklık ve şeklini kaybeder.Saçlarınıza,tekrar şekil vermek,onları seyyal,ince ve yumuşak hale getirmek için her deniz banyosundan sonra NECİPBEY yağlı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • Uyarlık bir mirasın vârisleri izmir de çıktı Altı aile Mısır'da vefat eden Kasım Paşanın 750 milyon Mısır liralık mirasından hak iddia ediyor İZMİR,Hususî muhabirimiz Doğan özgüder)Mısır'da Hanyalı Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • BİR DOKTOR evinde intihar etti BURSA,HUSUSİ Şehrimiz Devlet hastahanesi Patoloji mütehassısı Dr.Hulusi Gürtürk dün sabah evinde asılı olarak bulunmuştur.Hulusi Gürtürk,oturduğu odanın tavanına tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • Yavuz Sultan Selimin Suriye hududunda âbidesi dikiliyor ANKARA.HUSUSÎ Yavuz Sultan Selim'in Türk Suriye hududuna iki kilometre mesafede bulunan Telhabes mevkiine büyük bir heykelinin dikilmesi için te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • YILAN YUTAN BİR DİLSİZİN DİLİ AÇILDI AKHİSAR.HUSUSÎ Yılan yutan sağır ve dilsiz bir genç birdenbire konuşup işitmeğe başlamıştır.Anadandoğnıa sağır ve dilsiz olan 19 yaşındaki Bülent Yol tarlada ağaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • FUAR GEZİSİ Lüks Akdeniz Vapuru ile beş gün İzmir'de EFES KUŞADASI dahil)Biletler şimdiden yalnız İSTANBUL EKSPRES SEYAHAT Acenteliğinden temin edilir.Adres:Beyoğlu Lâle Sineması yanı MİM Han Tel:44 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yan İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILM AER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • HİCKÎ 1379 Vlulıarrcm 5 PAZAR RUMÎ 12 1375 TEMMUZ Haziran 19 5 9 29 Güneş Öğle İkindi Aksam Yattı İmsak 4.37 12.19 16.19 19.41 21.40 2.19 VAKİT VASATI EZANI 8.55 4.37 8.37 12.00 1.59 6.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • [KEYSTONE] İTALYAN GII7FI I 24 Temmuz'da Long Beach'te yapılacak olan Dün-ya Güzellik kraliçesi seçiminde İtalya'yı Maria Grazia Buccella isimli genç kız temsil edecektir.1959 İtalya Güzeli seçilen Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • ANKARA Ankara Eskişehir Bursa ve Ankara izmir Kara yolunun birinci merhalesini teşkil eden Ankara Polatlı yolu hizmete açılmıştır.AYDIN Kuşadası plajında bir hayli içerek sarhoş olan Garip Kütüklü ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • DAMPİNG Mevsimlik erkek kumaşlarında kısa müddet için %30 tenzilât.Mısır Çarşısı 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • KAYIP İKİ ÇOCUK ARANIYOR 15 gün evvel I!evden çıkıp bir I daha avdet etmeyen çocuğum 14 II yaşında Vedat i i Turan ile evimde misafir olarak V:^İ^Sf-bulunan yine 14 *Şl?J\yadında Nihat fâ-h^a jŞ Çoban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • Hayri Terzioğlu,Odalar Birliği Başkanı oldu ANKARA,HUSUSÎ Birkaç gün evvel vefat eden İş Bankası Umum Müdürü Üzeyir Avunduk'un yerine ürkiye Odalar Birliği Başkanlığına Hayri Terzioğlu'nun vekâlet etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • Orman yakanlar jandarmaya ateş açtılar Kazmak ormanlarında çıkan yangına gidenler kundakçılarla çarpıştı ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Orman yakanlarla,jandarma ve bakım memurları arasında bir saatlik bir silâhlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • İSTANBUL SENDİKALAR BİRLİĞİ KOSUYOLUNDA 25 EV İNŞÂ ETTİRİYOR 3 İstanbul Sendikalar Birliği Yapı Kooperatifinin Kadıköy Koşuyolunda İnşa ettirmekte olduğu evlerden «on partisini teşkil eden 25 evin tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • Atina Ataşemiliterfmlz otomobil kazası geçirdi ATİNA,A.A.Türkiyenin Atina Büyükelçiliği Ataşemiliteri Kurmay Yarbay Emin Aytekin'in dün akşam deniz kenarında park ettiği otomobili,yoldan hızla gelen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • Seçim kütüklerinden kese kâğıdı yapılmış BURSA,HUSUSÎ Seçim kütüklerinden koparılmış yazılı listelerin çarşıda,pazarda kese ve ambalaj kâğıdı olarak kullanıldığının İhbar edilmesi üzerine Emniyet Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • Vur Şoföre Fakat Dinle İstanbul şoförleri arasında büyük anket GECE POSTASI Salı gününden itibaren başlıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • Sarıyer Kızılay Şubesi Fevkalâde Kongresi 16.8.1959 Pazar Günü Yapılacak KIZILAY UMUMÎ MERKEZİ REİSLİĞİNDEN 12/7/1959 Pazar günü yapılacağı evvelce ilân edilen Sarıyer Kızılay Şubesi fevkalâde kongres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • Vsen!aqdÜl =an6az'in elinJ de * kurtardığımıza mem,nunsundup.h£p*.hal_de\lâ*=ARAMIZDA bVzİm PAŞADAN I A PEK HOŞ LANMlYÖfc SUN ĞAÜBA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • BİR YAPRAK â ı m t fiıa ıfflıâ Bir Menkabe,bir fıkra BU PAZAR okuyucularımı biri hakikate,diğeri tarihe istinad eden iki fıkra ile tatyib etmeyi düşündüm.Arzedeceğim ilk menkabe «La Font en» in «Çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1959
  • YUNANİSTAN'DA büyük bir casus şebekesi ele GEÇİRİLDİ Yargılanan 12 Kızılın casus olduğu tesbit edildi ATİNA,A.A.Casusluktan sanık Manolls Glezos ve diğer onbir kişinin muhakemesi,Yunanistanda beynelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.07.1959
  • c birine sahip olabilirsiniz.I LAY Y.OTOMOBİL PİYANGOSU ^rMillîPiyango gi$elerinde,Banka Şubelerinde,Ankara'da kmlay Umum Müdürlüğünde,ğsianbul'da Kııûau istanbul Müdürlüğünde ut Zızüau şubelerinde sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1959
  • ATAKÖY zo fnşaatı süratle ilerlemekte olan Ataköy 1 ve 2.kısım Blok apartmanların gördüğü büyük rağbet karşısında devamlı talepleri karşılamak gayesiyle halkımızın en fazla beğendiği dairelerin evsafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1959
  • MUSİKİ MÜZİKAL OYUNLAR ÜSTADI j Gene Kelly ve DansJ CUMHUR ALP i ılı ııtııı it mı mı ıı nıı KİNCİ Dünya Savaşını takip eden seneler bütün I dünyada Amerikan müzikal filmlerinin yağmur gibi yağdığını h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1959
  • mı ı unut ¦wii wii mt tmtmmmmatgmı OLMâî DÜNYADA «Oldum» demekle hiç bir şey olunmaz.«Ben doktor oldum» diye avazınız çıktığı kadar bağırın.Doktor değil,fakat sesiniz kısılarak hasta olursunuz.«Ben fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1959
  • GÖLGESİNİ Yazan:Georges Sİ Mösyö Lazar bana möbleli bir apartman bulacak.Yattın mı onunla?Korkunç şey sayın hâkimim.Martiııe'yi tanıyah on iki saat olmamıştı.Tesadüfümüzü gören kırmızı saat arkamızday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • Omlef yerine favada yumur mlar grev ya Amerikada 1200 beyaz mahkûmun girişliği greve 1500 zenci katılmadı.Sıcak yemeklerden de şikâyetçiler REİDSVİLLE,A.P.YATTIKLARI hapishanenin idarecilerinin değişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • İK!IRZ DÜŞMANI MAHKÛM OLDU Kadıköy'de bir sinemanın tuvaletinde bir çocuğa tecavüz eden 14 yaşında •¦îazif Tanyu ile 17 yaşında İsmail Özdemirin İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaları dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • ÜÇÜNCÜ KOTAYA OTOMOBİL İTHALİ İÇİN TAHSİS KONUYOR t Baştarajı Birincide Polatkan,Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen ile imar ve İskân Vekili Medeni Berk de katılmışlardır.Ayrıca,bu Vekâletler müstesarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • ATOMSUZ BALKAN TEKLİFİ REDDEDİLDİ t Baştarafı Birincide ya cevabında,Kruşçev'in Arnavutluk'ta iken yaptığı konuşma sırasında İtalya,Türkiye ve Yunanistan'daki NATO üslerinin «Sovyetler Birliği toprakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • Çelikbaş ve Yalçın için tahkikat açıldı t Baştarajı Birincide Kırşehir mebusu Faztl Yalçın ve ayrıca yakın maziden bahsetmek suretiyle Burdurda 1931-1932 senelerinde bir valinin katli hadisesini telmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • 888 gün süren 'Izmir,vapuru dâvası bitti t Baştarafı Birincide hapse mahkûm edilmişlerdir.Ziya kaptanın yaşı 65 i doldurduğundan cezası 4 ay 5 güne indirilmiş,ayrıca suçluların para cezası ile 23 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • Elektrikteki tenzilât halka intikal etmiyor Baştarafı Birincide si,Garp Linyitleri,Soma Linyitleri İşletmesi,Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları,İzmit Selltiloz ve Kâğıt Sanayii,Balıkesir,Eskişehir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • SAADETİNİZİN:CİLDİNİZİN Güzelliğine Bağlı Olduğunu BİLİYORMUSUNUZ?KREM j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • jf.Avrupa tekniğinde imalât En iyi malzeme En son modeller AS KUNDURALARINI GİYİNİZ FARKI GÖRECEKSİNİZ AYAKKABI SANAYİİ LTD.ORTAKLISI İSTİKLAL CAD.17 TEL:44 35 64 505303
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • M.NURİ ÇAPA T TesisTarihil915 Dünyada Ğn üstün S emeği,Çjöz emeği.Can emeği 3u fftodelin tekâmülünde görünürcnpnMnmın GIDA SANAYİİ A.ŞTİ.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • «Ill Ah Batı Alman firmaları ilâç,film ve boya fabrikaları karmak için teşebbüse geçtiler Batı Almanya firmaları yeni yatırımlarda bulunmak için teşebbüse geçmişlerdir.Kurulacak tesisler arasında İlâç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • ANADOLU AJANSININ CEMİ!SAİT BARLAS İLE İLGİLİ BİR HABERİ BAĞDAT,A.A.Sovyet Tass Ajansı,Cemil Sait Barlas'ın bir Türk gazetesindeki,Türkiyenin iktisadi durumu ile alâkalı bir yazısını iktibas ve tefsir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • Halûk Nihat Pepeyi dün bir trafik kazasında yaralandı İstanbul milletvekili Halûk Nihat Pepeyi dün trafik kazasında yaralanmıştır.Milletvekilinin 30670 plâkalı hususi otomobili Tarabya'dan gelirken,Zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • GÜLEK İKTİSADI DURUMU TENKİD ETTİ t Baştarajı Birincide ze yardım ettiler.Eğer bunu yapmasalardı,durum vahim olacaktı.Bunun muvaffakiyet neresindedir.İktisadi hastalığın tedavisi için henüz bir tek ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • BAĞDAT'A GİDECEK HEY' ETİMİZ DÜN HAREKET ETTİ ANKARA,HUSUSÎ 14 Temmuz ihtilâlinin birinci yıldönümü münasebetiyle Irak'da yapılacak şenliklere katılmak üzere davet edilen Türk heyeti dün Bağdat'a gitm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • İki esrar kaçakçısı hapse mahkûm oldu Anadoludan getirdikleri üç kilo,iki yüz gram esrarı satarken suçüstü yakalanan Ekrem Geçim 10 sene hapis 32.200 lira para,Ali Çimen de 5.5 sene hapis 17.885 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • Transferin blânçosu t Baştarajı Altıncıda yarın Ertan'la bir konuşma yapacak ve tekliflerini soracaktır.BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA ANLAŞIYOR Beşiktaş ve Kasımpaşa idare heyetleri de salı günü müşterek bir top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • G.Saray,Aykaç ile Turgay için toplanacak Galatasaray Kulübü İdare heyeti yarın yapacağı toplantıda başkaptanlıktan istifa eden Eşfak Aykaç'Ia,af veya bonservis talebinde bulunan kaleci Turgay hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • F.BAHÇE'NİN KONGRESİ BUGÜN t Baştarafı Altıncıda dan müteşekkil,ki bu gruba Nötrallstler grubu denilmektedir—grubun kaymasına bağlı görmektedirler.İktidar,bugüne kadar hiçbir idare heyetinin Fenerbahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • İSTANBUL AMATÖR KARMASI PTT' yi 2-1 MAĞLÛP ETTİ Bcıştarafı Altıncıda müsabakaya takımlar mı tertiplerle çıkmışlardır:İSTANBUL KARMASI:Avnl Tevflk,Çerin Mürvet,Semih,Necdet Cengiz,Muharrem,Ahmet,Kemal,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • Fazla güneşte durmaktan mütevellit BAS AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON bağ,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarına ve muayyen zamanlardaki sancılara karşı başarı ile kullanılır Sağlık mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN Marmara hattı yaz programına geçiş dolayısıyle başlama tarflılerile hususiyetleri aşağıda gösterilmiştir.1.Evvelce ilân edilmiş olan KARABİGA SÜR'AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • Cildin tazeliği tie'kadar hoşt Cildinizin tazeliği sevilmenizde rolü büyüktür.Kendinizi bu nimetten mahrum etmemek için cildinizin teravetini ve gençliğini muhafaza etmeğe gayretediniz.8u maksat için:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • SATILIK KATLAR Suadiyede deniz kenarında şahane manzaralı,modern tarzda yeni inşa edilmiş bir köşk kat kat satılıktır.Bahçesi dörtbin metrekare,denizde cephesi kırkdört metre,katlar ikiyfizer metrekar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.Umum Müdürlüğünden 1 100.000 ton çimento Pınarhisar ve Balıkesir fabrikalarından Bandırma ve Tekirdağ limanlarına naklettirilerek gemiye yüklettirilecektir.I Bu işe ait m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1959
  • YENİ KARAMÜRSEL MAĞAZASI SÜMER BANK,HEREKE ve MERİNOS fabrikalarının en seçkin kumaşlarını 0 *jBj tenzilâtlı satmaktadır.SULTANHAMAM 2 NCI VAKIF HAN ALTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.07.1959
  • W^T*ww«iM ı.ıı m.ı ii twv-kongrenin iki lideri ı.Ill AGAH EROZAN Altın bir yıl OSMAN KAVRAKOĞLU Mail çöküntü İçindeyiz Fenerbahçe'nin Kongresi Bugün Erosun 'Altın yıl,derken,muhalefet lideri Kavrakoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.07.1959
  • Atletizmd bir der Kulüplerarası Puanlı Şampiyonada 110 manialı derecesi tesbit edilemedi.Kız atletler de atacak gülle bulamadı [RUÇHAN ÜNVER] PITA t O O Dünkü atletizm müsabakalarından bir VII** IşfcO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.07.1959
  • GÜREŞÇİLERİMİZ HAZIRLANIYOR Akdeniz Olimpiyatları ve Dünya Birinciliği için çalışma programları teshit edildi GÜREŞ Federasyonu,önümüzdeki aylarda yapılacak muhtelif şampiyonalar için hazırladığı çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.07.1959
  • GALATASARAY YENİ OYUNCU TRANSFER EDECEK Transfer pazarından henüz çekilmemiş olan Galatasaray Kulübü önümüzdeki günlerde ideal kadroyu tamamlamak ve mevcudu da takviye etmek için İki-üç oyuncuyu daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.07.1959
  • AMATÖR KARMA ISAMİ ÖNEMLİ] İstanbul Amatör karması dün Şeref stadında PTT-He oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştır.Resim AMCAM Oyunlarına,isiirak edecek amatöz milli takıma girebilmek i^u» gayxet »
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.07.1959
  • TRANSFER AYINDA GAZETECİ İDARECİ MÜNASEBETİ:BEYANAT!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.07.1959
  • rması Amatör millî lakım seçmelerine hazırlanan karmanın gollerini Nazmi ve Ahmet attı Amatör milli takım seçmelerine hazırlanmakta olan İstanbul amatör karması,dün Şeref Stadında bir antrenman maçı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.07.1959
  • izmir Bölge Müdürü mahkemeye verildi İZMİR,HUSUSÎ Beden Terbiyesi Bölge Müdürü ile Muhasebecisi hakkında Savcılıkça dâva açılmıştır.İddiaya göre,bundan bir müddet önce Alsancak sahası gişelerinde fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.07.1959
  • [SAMI ÖNEMLİ] Veliefendl Hipodromunda eski ve yeni şöhretler bir arada Naci,Recep,Nejat ve Dursun görülüyorlar.ESKİLER YENİLER [SAMİ ÖNEMLİJ Vefa kulübüne transfer edilmek istenen Kasımpaşa'Iı Argun v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.07.1959
  • VN [SAMİ ÖNEMLİ] SOMUNCUOĞLU KUPASI Server Somnncuoğlu kupası tenis müsabakalarına dün de T.E.D.kulübü kortlarında devam edilmiştir.Ankara ve İzmir'i!tenisçiler arasında yapılan karşılaşmalar bir hayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor