Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • 1 KURBÂNLAR 13 E YÜKSELDİ Sivas'a 14 kilometre mesafede evvelki gece vuku bulan tren kazasında ölenlerin sayısı 13 e yükselmiştir.Yaralı sayısı ise halen 5 dir ve vagonlar arasında yapılan aramada yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • ENÇ KIZIN Cinayet iki ay evvel Haydarpaşa'dan "Ev eşyası,kaydı ile Burdur'a gönderilen sandığın açılmasıyla meydana çıktı Levent'te oturan ve sözlüsü tarafından boğularak öldürüldüğü zannedilen genç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • BEŞ CİNAYET DAHA İŞLENDİ Yurdun muhtelif yerlerinde dün de 5 kişi öldürülmüştür.1,5 ay evvel karısı ile badızını vurup kaçan bir kaatil de yakalanmıştır.Cinayetlerden biri dinamit ile işlenmiştir.Hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • MÜSABAKAYA GELİYOR 29 Temmuzla 8 Ağustos tarihleri arasında istanbulda Avrupa,Amerika,Afrika ve Asya milletlerinin iştirakiyle yapılacak 1959 Milletlerarası Güzellik Müsabakasında Danimarkayı 1959 Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • Bir müftünün vaazları sayesinde trafik kazaları azaldı İZMİR,HUSUSÎ Bir müftü sayesinde trafik kazaları onda dokuz nisbetinde azalmıştır.Tire müftüsü Ali Taykut'un her vaız.ında halka,trafik kazaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • IÖZDEMİR GÜRSOY1 Şehzâdebası'nda istimlâk edilen Letafet apartımanının damında çalışan işçilerden Mehmet Ali' Gürgen muvazenesini kaybederek sokağa düşmüştür.Uesimde kazadan sonra hastahaneye kaldırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • fc*»."•'"tSEi n İILHAN DEMIREL1 Varan üç:Kadıköy iskelesi ve Neveser vapurundan sonra durduğu yerde sulara gömülen yüzer havuz.Denizcilik Bankasının "Yüzer Havuzu,ballı "Köprü Kadıköy iskelesi,ve "Nev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • Bir C.H.P.mebusu mahkemeye verildi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.lideri İsniftt İnönü'nün Uşak seyahatinden dönüsü sırasında Ankara garında cereyan eden hâdiseler Adliyeye intikal" ettirilmiş ve C.H.P.Ankara me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • ENDONEZYA'DA BİR GAZETECİ HAPSE MAHKÛM EDİLDİ CAKARTA,A.P.AFP Fransız haberler ajansı muhabiri Hendrik Kallee,3,5 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.Bu karara sebep,gazetecinin halkın sükûnunu bozacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • Hayat bir yılda 21 pahalandı Hayat geçen yıla nazaran yüzde 21 nisbetinde pahahlanmıştır.Konjoktür Dairesi tarafından hazırlanan istatistiklerde 1947 yılında 100 olan endeks bu yıl 234 e çıkmıştır.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • İNÖNÜ BUGÜN G ELİ YOR C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü bu-sabah şehrimize gelecektir.Amerikanın istiklâlinin yıldönümü münasebetiyle yapılan toplantıya iştirak etmek üzere Ankaraya giden İsmet İnönü bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • j STANBUL Maarif Müdürü I Ali Teoman'ın,münhal bulunan Galatasaray Lisesi Müdürlüğüne tâyini kesinleşmiştir.Buna ait kararnamenin bir kaç güne kadar çıkması beklenrrfektedir.Ali Teoman'dan boşlacak İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • FUARDA OTO satışı serbest Ancak bir marka arabadan ikiden fazla getirilmesi yasak.Fuardaki otomobillerin ucuz olacağı söyleniyor Z ZMIR Fuarında teşhir edilen' ğ otomobiller halka satılabilecektir.Anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • k I İLHAN DEMİRELİ ALt NACİ K Alt Win yakınları,dostları ve Milliyet ailesi mensupları,merhumun kabri başında dua ediyorlar.I ALİ NACİ Karacan'ı dün andık GAZETEMİZİN kurucusu aziz Ali Naci KA-RACAN'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • I İLHAN DEMİRELI RIYIPA 1/Ffl Emniyet Genci Müdürlüğü tarafından bütUn teşkilâ-Dİ I IUM w uUM tlna şamil olmak üzere çıkarılan «Bıyık Yasa&ı» dün Emniyet Müdürlüğünde en çok konuşulan bahis olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • Döviz kaçakçılığı j «say sanıklarından dördü dün tevkif edildi DİĞERLERİNİN YURD DIŞINA ÇIKMAMASI İÇİN TEDBİR ALINDI.İLK DURUŞMA 3,5 SAAT SÜRDÜ HAVALECİLİK suretiyle büyük çapta döviz kaçakçılığı yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • TEMYİZ MAHKEMESİ REİSİ AKYÜREK EMEKLİYE AYRILIYOR ANKARA,HUSUSÎ Temyiz Mahkemesi Reisi Münir Akyürek,yaş haddini doldurduğu için önümüzdeki cuma günü emekliye sevk edilecektir.Akyürek,asıl emeklilik h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • SEN BİR MELEKTİN EMİLE ZOLA'nm ölmez şaheseri Lüks ciltli olarak YENİ ÇIKTf.Fiatı:12.5 LiraoöVenücretsİz YATI N IE V^BÜLTENİMİZİ İSTEYİNİZ.Cağaloğlu.'Naıübahçe S.11 İSTANBUL tâ MEME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1959
  • Elektrik ucuzlatılacak,ham madde ithali de kolaylaşacak Iktisadîteşekkülleri zarardan kurtarmak için de tedbir alınıyor ANKARA,HUSUSİ RESMİ ve hususî sanayiin tam randımanla çalışabilmesi için tedbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.07.1959
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV O.E.C.E.HEYETİ BAŞKANINI dinlerken düşündüklerimiz BİR müddettenberi memleketimizde tetkiklerde bulunan Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı O.E.C.E.heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1959
  • Üçüncü Çekilişte GARANTİ BANKASI PARANIZIN,İŞİNİZİN,İSTİKBALİNİZİN GARANTİSİDİR'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1959
  • ^RAdüMn&ü pot&tuA OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Bir işi veya meseleyi ne olursa olsun bir sonuca bağlamak kararından vaz geçiniz.İyice düşünün.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir yolculuk hoş geçec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1959
  • BULMACA 1 23456789 10 11 12 SOLDAN SAGA:1 işkillenmek,huylanmak.2 Mercan adacıkları;Zaman âleti;Irak'ın ortası.3 Hâdiselerin muntazam aralıklarla tekerrürü;Ba-2 yındırma.4 İstanbul'da dört 3 minaresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1959
  • IHIMI IIIİIIIIİIIIMHIIII1II IHIM J.MIH.I.MIHI.III İlli IIII.1G.57 Açılış ve program 17.00 f Oyun havaları 17.10 Ziraat ko-nuşması 17.20 İncesaz'dan Yegâh faslı 17.55 Serbest saat 18.00 İ Şarkılar 18.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1959
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 62)1 Kanlı Nehir Corinne Calvet Renkli İng.2 Demir Maske Louis Hayword Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Mağrur Kumarbaz Virginia Mayo Renkli İng.2 Ana Kalbi Loretta Youn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1959
  • Cuma Akşamına kadar hesap açabilirsiniz Çekiliş tarihi 11 EylülJ959 Son para yatırma tarihi:10 Temmuz 1959 DoöyeaKic Her,150lLirayaiBlr^Kura Numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1959
  • I T[ RADA sırada ellerinizi seyreder misiniz?E Jr\Kısa boylu kalın baş parmağınızı,sigara E içiyorsanız,kenarı hafif sararmış işaret I parmağınızı,uzun boylu,fakat iddiasız orta pari mağınızı,efendi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1959
  • SİS YÜZÜNDEN D VAPURLAR İŞ!Tarabya ve Sarayburnu vapurları birbirine yaslandı.Sühunet 28 dereceye kadar yükseldi Şehrimizde hava dün ısınmış ve sühunet 28 dereceye yükselmiştir.Sabahın erken saatlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1959
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.İdare Meclisi Reisliğinden:Müessesemizin çok kıymetli Umum Müdürü,Merhum ÜZEYİR AVUNDUK'u daimî istirahatgâhma tevdi ederken,başta Bankamızın kurucusu Reisicumhur Sayın Bayar ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.07.1959
  • 1 l_jğis KİŞİYE BİRER APARTMAN DAİRESİ Üçüncü Çekilişte ve 1 KİŞİYE 100.000 LİRA mmmm WV.V.V.iVayrıca ŞS?^S5S$^^ 1610 KİŞİYE 160.000 |Iğ1 liralık çeşitli para.ikramiyeleri ^^|j|i:ş|S «sk C Son para ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] HATALI İBARE ^P*11*8^1 "store edüdikten sonra,Nûr-n-osmaniye tarafındaki kapının üzerindeki kltabt-1-10.1 uHiik de yeniden yazılmış,ancak bâzı hatalar yapılmıştır.Hattat Sami Efendiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • yuvanı o İif İnilti SEU MUŞAMBASI GENİŞLİK 1.75 M 2.00 M.DİR DAR EN İMALÂTIMIZ YOKTUR KALINLIK 2 mm.DİR SİPARİŞ ÜZERİNE 25 3 mm.OLARAK İMÂL EDİLİR.FABRİKA:Maltepe,Kartal İstanbul.Telefon 534035-55417
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • NpSiNİ BE^CMVoRSUN SUHEPİFlN,DEÂNEKfiÎBr AIAM DİR.BANA I BAK/MARULUN ftU?GÖBEKLİ MAKBULDÜR KIZIM* sı r ÜEM BEN A8C UU:ANBA7.T A«M İVSHA ZSN6INIM EVET CÖiseN GANA QÎRKONAK BÎP.ÇİFVÛK 8AÛ1ğUR|M.j 8ENIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • Kızılay Umumî Merkez Reisliğinden Sarıyer Şubemiz Kongresinin Esas Nizamnamenin 53.üncü maddesi gereğince 12/7/1959 Pazar günü saat 10 da fevkalâde toplanması kararlaştırılmıştır.Şubeye kayıtlı onursa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • Biga ve Havalisi Mensuplarının Dikkatine İstanbul'da ikamet' eden hemşehrilerimiz menfaatine kurulmakta olan cemiyetimize ait izahnâme gönderilecektir.Adınızı,soyadınızı,ev ve iş adresinizi,kaç kişili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • Âkbfelm Yarınki Sayısında i Koltukta kaybolanlar!Yasan:Yusuf Ziya Ortaç Lâle Devri!Çizen:Necmi Rıza Yaz karikatürleri Plaj şakaları,Hikâyeler,Fıkralar,Romanlar EEET-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • eyahatimiz bitti.Şimdi iş Siyah Afrikada gezdiğimiz 7 ülkede gördüklerimizi,öğrendiklerimizi birbirine bağlamaya neticeler çıkarmaya kalıyor.Evvelâ durumu yer yer,bölge bölge son bir defa gözden geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • v,111 r u 111111 ıı 11111111111111 r 111111(1111111111111111111111111111111 r 1111111111.111!r.1111111111111111111 1111 11 j I)11111111 r 111 y,BİR YAPRAK J E Halâ düzelir J STANBUL'un tanınmış hattat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • İLLİ PİYANGODA kazanan numaralar Milli Piyangonun 7/Temmuz/195fl çekiliri dün Ankara'da 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz.250259 Numara 500.000 Ura 483033 Numara 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • ÂŞIK VEYSEL GECESİ Memleketimizin ünlü saz şairi Âşık Veysel İçin bu gece Açık Hava Tiyatrosunda bir tören tertiplenmiştir.Saat 21 de bağlıyacak programda muhtelif halk türküleri ekiplerinden başka,Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • İKRAMİYE KEŞİDESİNE DAVET Bankamızm Üçüncü ikramiye kedişesi 9 Temmuz Perşembe günü saat 15 de Beyoğlu İstiklâl caddesi 309 numaralı Mısırlı Apartmanının ikinci katında Umum Müdürlük dairesinde Noter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • 1957 1958 ARI YILLIĞI ÇIKMIŞTIR Müracaat:Haydar SEZGİN Gümüşsüyü Yurdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • Amiral Bristol Hastahanesl Cerrahi Şefi Operatör Dr.Sedat Atikkan Amerika Birleşik Devletleri davetlisi olarak Göğüs ve Genel Cerrahideki son gelişmeleri yerinde incelemek üzere üç ay müddetle Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.07.1959
  • GÜLTEN OKAN Da Necdet Akgıintanlı Nişanlandılar Fatih 6.7.959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • f"/BEN ŞİMDİ 1 m»,1 hakemi'n HAKKINDAN Slr^ rSp nli?mr 1 •V-J iJIVv 130!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • ¦XioQUOwCOvwvw^w NEEL KAÇA-CAK 1QSE SALINAS,ROC)fcgED HAVıR.BÖyUECE-HER İKİSİNİ OB yAKAL.IVABlL.iKiZ—QQiHAYET KAPL y/AÇAKJ^AR.S3 ÇABUK ARKA TARAKa KOSAl_l/V\KAÇlVOJ^LjA'R.SE^LSRıNı OuX ?UA\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • AtLAHUK ALI BEY I i l ÇOK yŞÎ/A «AR MAÇA GİDE.J l/ANNEceğİm 9i/c A»-t Z!GEÇEN HAFTA SENÎN TUTTUĞUN AT NE tCAOAR B4RKU-3 KAZANMIŞTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • İSTANBUL PORSELEN SANAYİİ A.O.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:KİMYA LABORANTI ALINACAKTIR.Tuzlada kurulmakta olan Porselen Fabrikasının hâlen faal laboratuarı için Anorganik,Kantitatif analizleri güvenilir bir şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • İSTANBUL 6.NOTERİNİN HUZURUNDA YAPILAN SON ÇEKİLİŞİNDE Suadiye'de Apartman Dairesi BEYOĞLU Şubesi müşterilerinden 7163 sayılı cüzdan sahibine isabet etmiştir.10.000 URA KAZANAN ANKARA Şubesi müşterile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • GONG REKLÂM AJANSI İSTANBUL MERKEZİNDEN Amerikada 9 Radyo ve 4 Televizyonda birden dünyanın en büyük Müesseselerinin reklâmını yapan:DEDEKTİF NİK'in MA-CERALARI isimli seri programa 19 Temmuz 1959 Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • TERMOSTAT Elektrik Makinaları Sanayi'i Müessesesinden 50-250 C derecelik,15 A.hk Hassas ve garantili termostatlar satışa arzedilmiştir.Ayrıca fırınlar Etüvler Pens Ampermetreler ve muhtelif sıcaklık ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • GÖLGESİNİ KAYBEDEN ADAM Yazarı:Georges SİMENON Ttirkçesi:Selâmi İzzet SEDES 48 Biraz sonra lavaboya gitti.Cok uzun kaldı.Acaba hastalanmış mıydı?Gidip bakmaya cesaret edemedim.Artık anlıyordum,sadece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • BALIKÇILIK Balıkçının olta kuiusu Olta Takımları ve Yedek Aksamı IV SITKI UNER ıı nıımıım LÜFER ÇAP ARISI S Lüfer,Karadeniz'in İstanbul Boğazına yakın sahil-lerinde ve Boğaz methalinde sığ sularda su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • COMET LERİLE YA LONDRA U.S.A.ve KANADA AĞUSTOS 1959 BAŞINDA SEFERLER Hemen Yer Ayırtınız İzahat ve yer ayırtmak için BOAC'nin yetkili seyahat Acentelerine veya BOAC/BEA Bilrolanna müracaat ediniz.İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • ANKARA'da BEDAVA ARSA Ankara'da Çankaya'nın hemen arkasmdaki topraklarımızı kıymetlendirmek düşüncesiyle sâdece reklâm için ayırdığımız BEDAVA ARSALARIMIZDAN Siz de 300 M2 bir evlik)arsaya sahip olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • KİRALIK-DÜKKÂN-MAĞAZA İMALÂTHANE-DEPO-YAZIHANE v.s.Kasımpaşada eski Bayram yerinde inşası tamamlanmış büyük çarşı sitesinin kiralanması için müracaat kaydına başlanmıştır.Şaban Gündeş Tel:44 06 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • Mîllîuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • HİCRÎ 1379 Vluhar-rem Çarşamba TEMMUZ RUMÎ 1375 Haziran 1 19 5 9 25 VAKİ T VASATI EZANI Güneş 4.34 8.51 Öğle 12.19 4.36 İkindi 16.19 8.36 Akşam 19.43 12.00 Yatsı 21.43 2.00 İmsak 2.15 6.32 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.07.1959
  • CİCİ CAN 6EDRİ SAVtN.S/WSURNik.8UCıCİQHsi J/VB&H.MI?T* L.AAAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • EMEKLİ VE YAŞLILARIN İSLERİ DAHA SÜRATLİ GÖRÜLECEK Vali Ethem Yeîkiner dün sabah Vilâyette muavinleri,Kaymakamlar ve Daire Müdürleri ile bir toplantı yapmıştır.Bu toplantıdan sonra gazetecilerle görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • BERLİN FESTİVALİNDE FRANSIZLAR İKİ MÜKÂFAT KAZANDI BERLİN,A.P.Fransız filmcileri 46 milletin iştirak ettiği Berlin film festivalinde çifte muvaffakiyet kazanmışlardır.Jüıi dün en iyi rejisörü seçmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • TÜRKİSTANLILAR TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTİYOR Türkistan Millî Birlik Komitesi Genel Bekreterl Dr.Bay Mirza Hayıt,«Beynelmilel komünizmin yok edilmesi bahirinde TUrkiyenin müzaharetine şiddetle İhtiyaç duy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • WINDSOR DÜKÜ VE EŞİ LONDRA'YA GİTTİLER LONDRA,A.P.Windsor Duka ve karısı Madam Simpson evlendikleri günden sonra dün İlk defa îngiltereye dönmüşlerdir.Sabık kral ve Amerikan doğumlu eşi Olan Düşes Win
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • Ankara'da gecekondu yaptırılmıyacak ANKARA,HUSUSÎ Ankara valiliği dün bir tebliğ yayınlayarak şehir içinde gece kondu yapılmasını yasak etmiştir.Bundan sonra gecekondu yapanlar hakkında takibata geçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • Erhardt Ağustosta Türkiye'ye geliyor BONN,T.H.A.Federal Almanya İktisat Vekili Dr.Erhardt Ağustos ayının ikinci yarısında Türkiye ile Yunanistanı ziyaret edecektir.Dr.Erhardt'ın Türk Hükümet adamları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • KIBRIS STERLİN bölgesinde kalıyor LONDRA,RADYO Dr.Fazıl Küçük ve Başpiskopos Makarios dün Vali Foot'a Kibrisin önümüzdeki 10 sene zarfında Sterlin bölgesi içinde kalmak istediğini bildirmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • Kayıp Otomobil İst.34528 plâkalı 951 Model krem renkte tenteli spor,camları açık Merküri otomobil kayıp olmuştur.Bulan mükâfatlandırılacaktır.Müracaat:Tel:22 27 96-2134 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • Son 15 Daire Görülmemiş Tenzilâtla Satılıyor 2 oda Tuvalet Duş)balkon,bahçe ve plajı ile beraber müstakil daireler 3500 liı-adır.Cf")M QATIQI AD Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar günleri yapılacaktır.Lütf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • im rr\r* 10.11.12/7/959 Otel,Bütün yemekler.Plâj.Balo,sair AKÇAKOCA eğience dahil 155.TL.R.„n t 17.18.19/7/959 Turistik Aband oteli,plâj.Bütün yemekler,ABAlNU ^band Bayramı,eğlenceler dahil 265.TL İN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • BÜYÜK TİCARETHANELER VE BANKALAR KİRALIK Galata'da 160 metre karelik mağaza ve Banka yapmaya müsait dükkânı ile üzerinde ayrı kapılı müstakil yeni han katı ayrı ayrı veya beraber sahibi eli ile kiralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • Denizcilik Bankasının "Yüzer Havuzu,battı t Baştarafı Birincide 30-40 MİLYONLUK ZARAR Yüzer Havuzun batışı ile Denizcilik Bankası tahminen 30-40 milyon liralık bir zarara uğramıştır.Fransızların zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • BİR GENÇ KIZIN cesedi postalandı Baştarafı Birincide larak öldürülmesi ihtimali pek kuvvetlidir.GENÇ KIZ ANTALYALI ANTALYA,Hususi Muhabirimiz SUPHİ TÜREL'den)Öldürülen Hatice Çiğdem aslen Antalyalıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • E R O E N E NEHRİ TASTI s ALPULLU.HUSUSÎ Devamlı yağmurlar yüzünden Ergene nehri taşmış.Mandıra,Pehlivanköy ve Uzunköprü ovasını sular istilâ etmiştir.Mahsûl kısmen zarar görmüştür.Suların bugün çekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • Kadıköy'de bir montaj fabrikası kurulacak Kadıköyde büyük bir montaj fabrikası kurulacaktır.Kurbağalıdere Gazhanesi ile Askerî Sanatoryum arasındaki sahada kurulacak bu tesis takriben 7 milyon liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • İsyan eden tayfaların kaptanı izahat verdi İsveç limanında iken tayfaları isyan eden ve bu sebeple seferden ahkonulnn «Pehlivan» şilebinin kaptanı dün bir basın toplantısı tertiplemiştir.Kaptan Nuri Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • Beş cînayetdaha işlendi t Baştarajı Birincide Dilek uyurken yatağının altına konan dinamitin ateşlenmesi ile öldürülmüştür.SAMSUN Aslan Çepni ile oğlu Recep bir alacak meselesinden ka%'ga ettikleri Az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • SANAYİİN İHTİYACI TESBİT EDİLİYOR t Baştarafı Birincide Sanayi ham maddesi ithalâtında sanayici lehine mali imkânlar tanınması.Sanayicilere ham madde ithali için ¦M kotaların dışında ithâl yetkisi tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • DÖVİZ KAÇAKÇILIĞI sanıklarından dördü DÜN TEVKİF EDİLDİ t Baştarafı Birincide mışlarsa da muvaffak olamamışlardır.60.000 doların transferini Ali Kibar ile ortağı Me,hmet Dölen'in 25.000 doların transf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • ALİ TEOMAN G.S.MÜDÜRÜ OLDU t Baştarafı Birincide Maarif Müdürlüğüne de.Maarif Vekâleti Baş Müfettişlerinden birinin getirileceği bildirilmekte ve hâlen Maarif Müdürlüğüne vekâlet etmekte olan Vahdi Yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • Gülek Pesmazoğlu'na cav takımı hediye etti C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek dün Yunanistanın eski Türkiye Büyükelçisi Pesmazoglu ile görüşmüştür.Gülek,Pesmazoğluna bir çay takımı hediye etmiştir.Pesm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • Taksim Azapkapı yolu inşaatı bu hafta başlıyor İNGİLİZ KONSOLOSHANESİNE KADAR OLAN KISIMDA 40 BİNA İSTİMLÂK EDİLECEK Taksim Azapkapı yolunun birinci kısım inşaatı hafta içinde başlıyacaktır.Yolun Azap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • SATILIK EMLAK 0 KIYMETLİ arsa.Modada,iskeleye bir dakika,denize nazır.Tel:21 22 71.TOPAGACl Fulya bayırında 2800 M2 arsa.44 87 49.0 ORTAKÖY Taşbasamakta 35-50.000 parkeli daireler.44 87 49.ORTAKÖY Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • TİC Maliye Vekâleti Amortisman ve Kredi Sandığı %5 faizli 1959 yılı istikrazı tahvillerinin satışı bütün banka şubelerinde devam etmektedir.^r Emin ve külfetsiz bir gelir vasıtası olan bu tahviller he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.07.1959
  • MONTEMAR REVÜSÜ şahane temsillerine SPOR va SERGİ' Sarayında,devam etmektedir.28 metre yükseklikte UÇAK AkROBATLÂRI ÖLÜM TRAPEZİ TRAM LENÜŞTADLARI JÖN-GLERLER BİSİKLET AKROBATLARI PARODIST BALJE ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.07.1959
  • idare Heyeti dün Recebin yası ile müracaat etmesini bildirdi [SAMİ ÖNEMLİ] Adaletli B.Ali dün tstanbulspor ile iki senelik mukavelesini imzalarken oldukça memnundu.B.Ali yeni kulübünden 20 bin lira tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.07.1959
  • Galatasaray Suat' 50 bin lira verece UDİNESE KULÜBÜ SUATTEN DÜN 20 GÜN MEHİL İSTEDİ [SAMI ÖNEMLİ] Galatasaraylı Suat dün İtalya ile bir telefon konuşması yaptı fakat hu konuşma pek de müspet neticelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.07.1959
  • 1961-62 sezonunda İspanya ile A ve B olmak üzere 4 millî karşılaşmamız var Necmi TANYOLAÇ FRANKFURT'TAN BİLDİRİYOR TÜRKİYE İspanya Futbol Federasyonları «Akdeniz Futbol Maçları» nm yeniden ihyâsı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.07.1959
  • S eh o İz,şampiyonluk unvanını muhafaza etti BERLİN,THA.Avrupa Orta sıklet boks şampiyonluk karşılaşması ilk defa olarak aynı memlekete mensup iki boksör anısında Berlinde yapılmıştır.29 yaşındaki unv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.07.1959
  • Arsenal takım kaptanı başka kulübe satıldı LONDRA,THA.9 senedenberi Arsenalde hafbek oynayan ve uzun müddet takım kaptanlığı yapan Dave Bowen eski kulübü olan üçüncü ligden Northampton Town'a transfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.07.1959
  • resfe berabere Misafir Amerika'lı güreşçilerle ikinci ve revanş müsabakası bugün saat 18 de yine Mithatpaşa stadında yapılacak Yavuz BAYRAKTAR AMERİKAN serbest güreş takımı dün İstanbul karması ile il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.07.1959
  • 110 metre engellide Dünya Rekoru kırıldı ZÜRİCH,AA.Dün burada yapılan atletizm müsabakalarında Alman atleti Martin Lauer 110 metre engellide 13"-2/10 ile dünya rekorunu yenilemiştir.Eski rekor 13"-4/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.07.1959
  • Fransa,Akdeniz Oyunlarına ferdî sporlarda katılacak PARİS,T.H.A.Fransa,Olimpiyat Komitesi,Ekim ayının ikinci yarısında Beyrutta yapılacak III.Akdeniz Oyunlarında futbol,sutopu,basketbol gibi takını mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.07.1959
  • Olmedo,profesyonel olmuyor LONDRA,THA.Wimbledon turnuasını kazanan Perulu Alex Olinedoya ilk sorulan sual ^Profesyonel olacak mısınız?olmuştur.Olmedo,Davis kupası maçlarından evvel profesyonelliği kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.07.1959
  • Hasan Bozbey istifa etti ANKARA,HUSUSÎ Ankara Güreş Ajanı Hasan Bozbey,Federasyon tarafından vazifeli kılındığı,yağlı güreş ve Karakucak Komitesi başkanlığından istifa etmiştir.Bozbey istifa sebebi Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.07.1959
  • RECEP,«KULÜBÜME YUK OLMAK İSTEMİYORUM» DİYOR MAZI KALBİMDE BİR YARADIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.07.1959
  • Turgay'ın G.S.dan ayrılışı,bir çocuğun ismini değiştiriyor MERSİN,HUSUSÎ Galatasaray kaptanı Millî Kaleci Turgay Şeren'in takımından ayrılmak istemesi üzerine şehrimizde koyu Galatasaray taraftarı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.07.1959
  • Fenerbahçe,Macarlar'a 15 Eylûl'ü teklif ediyor Kırcan "Rakibimiz kuvvetli fakat Antrenörümüz Molnarm bu takımı iyi tanıması bizim için büyük avantaj,dedi NECMI TANYOLAÇ FRANKFURT'TAN BİLDİRİYOR FENERB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.07.1959
  • H.Kaplan vazifeden kaçmam dedi Millî güreşçi Tahran hâdisesinde suçsuz olduğunu isbata hazır GÜREŞ millî takımı ile İran'a gitmediği için Merkez Ceza Heyetine sevkedilen Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor