Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • İstanbul'da metrekareye 73 kilo yağmur düştü.Bursa ve Ankara'da kurbağa yağdı.Balıkesir Eskişehir tren yolu kapandı YURDUN muhtelif yerlerinde bilhassa Ege ve Marmara bölgesinde sağnak hâlindeki yağmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • ADANA'DA ÜÇ GAZETECİ ONAR AYA MAHKÛM OLDU ADANA,HUSUSÎ Tarsus Demokrat Parti İlçe Başkanı Mehmet Şahin ile Hasan Şahin ve Recai Gücük tarafından «Yeni Adana» gazetesi sahibi Aydın Remzi Yüregir.Mes'ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • KIBRIS'A TÜRK Askeri Sonbaharda GİDECEK Hariciye sözcüsü,60 biıı Kıbrıslının Adaya döneceği haberini yalanladı ve Türklere yardım yapıldığını söyledi ANKARA,HUSUSÎ HARİCİYE Vekâleti sözcüsü İsmail Soy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • ni J [OZDEMİR GÜRSOY] Bozdoğan kemeri civarındaki arsada bir kadın üç çocuğu ile 18 günden beri açıkta yatmaktadır.Kızılay bu kadının yardım için yaptığı müracaatı karşılatmamıştır,üç çocuklu kadın İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • Biı kadın üvey kız kaidesini öldürdü Gültepede ekmek bıçağı ile işlenen cinayete bir çocuğun dövülmesi sebep oldu.Kaatil 35,maktule ise 24 yaşında MECİDİYEKÖY'de «oturan' 35 yaşında evli 2 çocuk sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • I İLHAN DEMİRELJ AIQI iui r» İDAMDI RE-PİI resın'n diiuya'nın bit çok memleketlerinde bulunan «Çıplaklar kampları» M4lflr I UCU İL ndan birinde gizlice çekildiğini sanmayınız!Bu resim dün öğle üzeri K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • DIŞARDA PARASI OLANLAR MAL ERTUĞRUL ÜNAL ALINACAK yeni iktisadî kararların esasları tesbit edilmektedirnDışarda parası bulunanlar mal getirtcbilccektir.El Devalüasyon yapılmayacaktıra Dövizlerin prim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • Dün Ankara'ya hareketinden evvel yaptığı basın toplantısına nöbetçi mah İnönü'nün beyanatı için neşir yasağı Dûn Ankara'ya hareket eden CHP Lideri/Genel İdare Kurulu'nun toplantısına riyaset edecek Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • [İLHAN DEMIRELl iıeıenköy virajındaki çarpışma sonunda bir kişinin olunum»-4 kişinin de yaralanmasına sebep olan kazadan sonra otomobil ve otobüsün bali.Eskişehir'de vukua gelen kazada [ERDOĞAN BAYRAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • BİR MADENCİ METRESİNİN KOYNUNDA ÖLDÜ Sefa Dinçer adında bir madenci metresinin koynunda kalb sektesinden ölmüştür.Metresi de cesedi bir otomobile koyarak karısına götürüp teslim etmiştir.İki oğlu ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • KÖPRÜLÜ'NÜN GÜC BİRLİĞİN E İLTİHAKI MUHTEMEL ANKARA.HUSUSÎ Amerikadan dönmüş bulunan D.P.Kurucularından eski Hariciye Vekili Prof.Fuat Köprülünün Güçbirligi Cephesine katılmak üzere C.H.P.ye kaydolaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • Demir,çimento ve kâğıt fiat i düştü Ataman,indirimin0/o5-15 olduğunu söyledi.Kâğıt satışı serbest bırakıldı O.E.C.E.sekreteri Cahan sağda)Ticaret Tenzilâtın diğer maddelere de tesiri bekleniyor ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • YABANCI DİL KİTAPLARI Herkes için Pratik İngilizce Metod İbrahim N Özgür)5.TL.İngilizce Tabirler Englisch idioms İbrahim N Özgür)15.TL.İngilizce Cümle Kurma Tekniği İbrahim N Özgür)4.TL.Almanca Dilbil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1959
  • Ruben Asa 21,5 milyon liraya mahkûm oldu Hakkında 44 dâva acılan döviz kaçakçısı para cezasından başka S sene hapis cezası yedi flsa,para cezasını ödeyemediği takdirde 3 yıl fazla hapis yatacak.Sanığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • ickirtrfı A AAA A A A A A A A TUNCAN OKAN BERLİN'DEN YAZIYOR ELDE YAR İKİ.»t f Berlin,Haziran IX.Berlin Film Festivalinin dördüncü günü biterken,mükâfatlandırılmada adları geçecek filmlerin sayısı iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • BU AKŞAM Saat.21:30 da Jstonbul Radyosunda H [im» 51PUAN IpaH3 BİLGİ YARIŞI PROGRAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • Bu hafta TÜRKİYE İKTİSAT GAZETESİNDE Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Neşir Organı)it İktisadî tedbirler kanunu tasarısı tam metin)77 Konsolîdasyon anlaşmasının hükümleri tam metin)i?0.E.C.'nin Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • siz de hayran kalacaksınız Kısa saçlarınızın şekil ve ondülelerini ancak W NECiPBE^ BRİYANTİNİ ile muhafaza edebilirsiniz J)Yağlı briyantinler gibi saç tellerini'birbirine yapıştırmaz 8aşı yağlatmaz!S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Habbeyi kubbe yapmak istidadındasınız.Bugün yalnızlığı tercih ediniz.W 0İ KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yeni bir iş.çıkması ihtimali var.Tatmin edici bir is.BALIK BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • I 1 I I I.n I I 1 11 I I I 11 I I11 111 I I 11.111 1111 Ir ¦ 111 111•111 11 I 11 11111 I 1111 111¦111.I I I 11.11] I I I I 11 11 11 I Dündar Balkan'dan şarkılar 15.00 I Cumartesi konseri 16.00 Program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Boyun borcu;işe gösterilen azam!dikkat.2 Tembel;Eski bir Türk boyu.3 Mecazî mânada nikâh-o h eş;Gaz lâmbasının bir parçası.4 Dügman ülkelerine kor-3 ku vermek zaptetmek v.b.gaye-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • VEFAT Eczacı merhum Mustafa Nail Beyin ve Hatice Akçaoğlu'nun kızı,diş tabibi Esat Temel'ln refikası Faika Akçaoğlu'nun kız kardeşi,emekli Emniyet Âmiri Sedat Akçaoğlu'nun baldızı,Seçkin Temel İle Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • Temyiz,bir istimlâk sanığına ait kararı bozdu Temyiz Beşinci Ceza Dairesi,ikinci istimlâk yolsuzluğu sanıklarından Hulkl Birgenin 10 yıllık mahkûmiyetini tasdik etmiştir.Ekseriyetle alman beş seneye m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • Sahte yüz lira süren şahıs aranıyor Haydarpaşa garında seyyar satıcılık yapan Ahmet Romener'e meçhul bir şahıs sahte yüz liralık vermiş ve 4 liralık mal almıştır.100 liranın üstü olan 96 lirayı meçhul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • Gazete Teknisyenleri vazife taksimi yaptı Günlük Gazete Teknisyenleri Sendikası İdare Heyeti dün toplanarak aralarında vazife taksimi yapmışlardır.Vazife alanlar şunlardır:Başkan.Sabahattin Gültan,II.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • Belediye halk plajları açacak SİRKECİ FLORYA YOLU KENARINDA AÇILACAK PLAJLARIN DUHULİYESİ 50 KURUŞ OLACAK Sirkeci Florya sahil yolunun kenarında Belediye plajlar tesis edecektir.Sahilin denişe girmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • mevlidi şerif Armatör HACI MEHMET UZUNOĞLU'nun ruhuna ithafen 5 Temmuz 1959 pazar günü öğle namazmı müteakip Beylerbeyi camii şerifinde Yenicami imamı Hafız Nuri,Hafız Hasan Akkuş,Hafız Fevzi Mısır,Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • AA RAMİ ULUYOL AA S 500 t VLEÜ SİTESİ lî İj ARSALARINI SİZ DE GÖRÜNÜZ/ü 32 ARSALARA GİDİŞ Pazar günü Beyazıt Beyaz Saray j£ AA karşısından 9-17 arası kalkan otobüslerimiz ücretsizdir.AA AA MÜRACAAT Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • SEKRETER ARANIYOR Büyük bir Fabrikada yetiştirilmek üzere SEKRETERLER aranmaktadır ingilizce bilmek şarttır.Steno Bilenler tercih olunur.Alâkalıların P.K.4 Ortaköy'e dilekçe ile müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel.44 25 62)1 Dişi Cengâver Don Taylor Renkli İng.2 Tarzan Yamyamlar Arasında Johnny Weismüller İng.ATLAS Tel:440835)1 Lekeli Melek Leslie Caron Renkll-İng 2 Ateş Richard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • ALENÎ TEŞEKKÜR Refikam Sıdıka Halet Cete'nin cenazesinde bilfiil bulunanlara veya tahriren sonsuz teessürüme iştirak edenlere ve matbuat arkadaşlarıma teşekkürlerimi alenen iblâğına saygı değer gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • VEFAT Kâmil Biçkici'nin mahdumu,Feride Biçkici'nin eşi,Zekiye,Hasan,Ali Biçkici'nin ve Saime Güneri,Günay Sarı'nın babalan,BEKTAŞ BİÇKİCİ dün vefat etmiştir.Cenazesi 4/7/959 bugünkü cumartesi günü Koc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • t I KÜÇÜK ŞEYLER TT* ÜÇÜK şeyler vardır;maddenin,enerjinin,ço-E cuk yapma kudretinin dışında,insanı insan kığ liı lan küçük şeyler.En hayalsiz realist,en inançsız nihilist,en kıı-ru pozitivlst bile bâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • Kızılay'da suiistimal iddiası gerçekleşmedi TEFTİŞ HEYETİ REİSİ RAPORUNDA İDDİALARIN MESNETSİZ OLDUĞUNU BİLDİRİYOR.KIZILAYI KÜÇÜK DÜŞÜRENLER ADLİYEYE VERİLECEK Fatih Kızılay Şubesinin 23-24 Ağustos 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI I KİŞİYE 100.000 LİRA ve KİŞİYE BİRER APARTMAN DAİRESİ ayrıca 1610 KİŞİYE 160.000 liralık çeşitli para ikramiyeleri SON PARA YATIRMA GÜNÜ YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.07.1959
  • VRUPALI müstemlekeciler on dokuzuncu asırda Afrikayı aralarında pay ederlerken en büyük hisseyi Fransa almıştı.Kıtanın ortasında ve batısındaki Fransız bölgeleri Amerika Birleşik devletlerinin mesahas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1959
  • FİLİZ NEDİR?İsim midir?Roman mıdır?Ticarethane midir?Bilmeceye doğru cevap verenlere Ankarada kurulmakta bulunan BEYNELMİLEL ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Civarında mevcut arsalarımızı değerlendirmek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1959
  • Utanbul miunewilij SIRRI tlçişiKUAR v J!J' Bey«m OrOa Cad.23/1 Buluş UkanltM y«nında.7 Tel.127 22 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1959
  • KADIKÖY ŞUBEMİZİN İDEAL TEPEDE I Çekiliş tarihi:i 11 Eylül 1959 Son para yatırma tarihi:10 Temmuz 1959 "Her;150*Ürav3 3'-era rJuıviarzsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1959
  • YENİ 1 TARİH DERGİSİ lıı 31 No.lu Temmuz sayısı çıktı.İSKİT Yayınevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1959
  • Ehliyet Garantisiyle Yetiştirilir.Ücret 300 Lira GÜVEN OTO KURSU Beyoğlu,Ağacamii yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1959
  • İIIİMISİİ^^ e Tulum &acin in bayrama yakiasti y2 GINI 60REN ARDULCANBAZ VOlA HH y-^Rıe NIHA.VETE eR-ET*-i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1959
  • Dfî^tîrVME^VİIMİZ Değerli bir ikramiye kazanmak için.bütün tasarruflarınızı,SENENİN EN ZENGİN ikramiye plânını size arzeden Türkiye İş Bankasında toplayınız» 24 Ağustosta:6 APARTMAN DAİRESİ 260.000 Lİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1959
  • ŞEKER SUYU-Res.oran-Pavy.n YAKACIK Sıcak günleri gölgeli,serin ve denize nazır bahçe ve teraslarda geçiriniz 4 Ucuz Alaturka,Alafranga yemekler,temiz servis Cumartesi,Paaar müzik ve Yakacıkla Gazino a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1959
  • ¦o ııı EyBâd-ı-hirâmân T"X ÖRT unsurun en kuvvetlisinin hava olduğunu biliyorduk,İ I J fakat bunun tahrip edici şiddetini dün sabahki fırtına ile bir kere daha görmüş olduk.Şehirlerde binalar toplu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • e lei can VALLA,S^Ni/Vl VAZ-te&M,NE YAPlP VAPlP SENİ SAfZ.ÇKlSTAMA GöTOeA^&Kirı'K. s Af5KÎSTAM SAKAVlNlN gi|2 VEUiAHXA K/WUS A1ASV iciN,P(^*weTL.e EVLEN AAgN LÂZIM1.SSNOEM BAŞKASIN» «I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • ¦HMHi KLd/zy.JO OO'VA KOLUNU "Bu zamana ICADAR,NERE.OEyo,N?^ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • İİllİlİlliİiİİiiiİ KEt-P,iKİMıZl SEN fiiT« iSrfyOK-BEN ARKft- v QASU&RfMj 04.MA DfK;iC Vi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • ¦¦¦¦1 GıDl 0«i-AR.BA$»va BiJ?ÛVuNCu OI-&A ŞİAADl KENOİNE MA&A3 APTi R1RD1.0«-*AR V.NIN AKuı Fİk.R yEAABKTE-8ei_de O uaRA içırvı ı-toSı-ıS BİR MÜSAADE VER.MİŞı_ERDıR N TA v\ü cEÎ/W/v\El_ME.TlOFt FR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • ŞİMDİ SENİ I V DuRDuRuRUMv/i w^^'ffi 1 W MmJIW İÖSE SAUNAS,fiO£ REED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • YARISI 12 AYDA diğer yarısı 6 SENE TAKSİTLERLE KADIKÖY FENERYOLU DERYA SİTESİNDE LÜKS APARTIMAN DAİRELERİ ve Florya Mahallesinde linçi SINIF APARTIMAN DAİRE SATIŞLARI YUVA" ™K0LLğTİ-Beyoğlu,Küçükparma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • YALOVA-BURSA PLAJ SİTESİ Emsalsiz Plajı,stabilize yolları ve bol suyu ile en kısa zamanda büyük rağbet gören YALOVA'da YALOVA BURSA Plâj sitesi arsaları parsellidir.Tamamen ağaçlan dırılmıştır.Satışın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • GÜNDÜZLÜ YATILI ÖZEL DR.ERTÂN OKULU YUVA İLK OKUL KIZ ORTA Maarif Vekâletinden ruhsatlıdır.Maarifin resmî programını tatbik eder.ilkokulun beş sınıfı da açıktır.Kuvvetli ingilizce Kadıköy Çukurbostan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • DİKKAT Meşhur ve üstün kaliteli REVNAK Kundura Kremi propaganda servisini idare edebilecek bir memur alınacaktır.Plasiye de angaje edilecektir.Laboratuar Denta,Beyoğlu Yeşil "Çam sokak 27/5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • ŞİLE 5.7.959 Yemeksiz 30.TL.Yemekli 40.10.11.12/7/959 Otel,Bütün yemekler,Plaj,Balo,sair AK^AlVUtA «eğlence dahil 155.TL.A HA "Mil 17J.8.19/7/959 Turistik Aband oteli,plaj,Bütün yemekler,AB AINU Aband
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • g MUSİKİ ve KÜLTÜR)1 BÜLENT TARCAN 1 jğ A"^l ENİS m ân asiyle kültür,münevver kimse-Jf nin ilim,fen ve sanat hususunda haiz ol-duğu bilgi hazinesinin toptan ifadesidir.E Gerçi bu hazine içindeki ilim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • GÖLGESİNİ Yazan:Georges S!Size ondan,o gece gördüğüm j;ibi bahsetmemek isterdim.Onun o geceki halini size açıklamak istemezdim,ama o zaman anlayamazdınız,bu mektubu hoş yere yazmış olurdum.Emin olunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • MURAT DAVMAN'IN YENİ MACERASI SESSİZ HARP 170 Şu hale bak.Yine tepem attı.Kaltak âdeta benden paketmişim gibi bahsediyorduo—Anlamadım.Bize bir rehine lâzım değil mi?Evet.Halbuki talihimiz yaver gittiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • BİR ÇOCUĞUN BÜYÜTÖLMESİNDE ÜZERİNDE DURULACAK BİR MESELE FREDO ÇOCUK PUDRASI pişiklere mahal vermez,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • Milliııefi Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1959
  • «İCRÎ Cumartesi BUMÎ 1378 4 1375 Zilhica TEMMUZ Haziran 27 19 5 9 21 VAKİT VASATI EZANI Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.31 8.47 12.18 4.34 16.18 8.34 19.44 12.00 21.46 2.02 2.11 6.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • "ZAFER,BASINA TEŞEKKÜR ETTİ ANKARA,HUSUSÎ Zafer Gazetesi dün neşrettiği «Faydasız çırpınmalar» başlıklı yazısında 954 yılından bu yana ilk defa olarak bütün gazetecilere teşekkür etmiştir.Avrupa İktis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • YENALIN OTOMOBİLİN!ÇALAN GENÇ,BİR OTELİ DE DOLANDIRDI THY Umum Müdürü Ulvi Yenal'ın evelki gün Şişhanedeki terminal binasının önünde saat 15 de çalınan «Ankara 49096» plâka sayılı otomobili dün Yenikö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • ur ve dolu HASAR YAPTI t Baştarafı Birincide yüzünden 40 kadar vasıta Karadenize çıkamıyarak Büyükdere önlerinde demirlemek zorunda kalmıştır.Kartal Yalova araba vapuru seferleri de aksamıştır.Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • IRAK'IN 14 TEMMUZ Bayramına katılacağız BAĞDAT,T.H.A.Irakta 14 Temmuz ihtilâlinin 1 inci yıldönümü münasebetiyle yapılacak Benliklere 65 devlet davet edilmiştir.Türkiye de dahil olmak üzere 15 Devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • BİR TOPÇU KEŞİF uçağı parçalandı DİYARBAKIR,HUSUSÎ Şehrimiz Topçu Birliğine ait 060 numaralı uçak Siverek üzerinden geçerken Urfa şosesinde Çomaktepe civarına mecburî iniş yapmıştır İniş esnasında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • 3 HAVA ŞEHİDİ BUGÜN DEFNEDİLİYOR ESKİŞEHİR,HUSUSÎ İskenderun civarında şehit düşen Üsteğmen Selâhattin Tüzün'ün naşı şehrimize getirilmiştir.Şehit bugün askerî merasimle defnedilecektir.Merzifonda şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • İÇİN NEŞİR YASAĞI fc Baştarah Birincide CHP.DE GORUSMFXER ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel İdare Kurulu ile Gurup İdare Heyeti dün akşam üç saat süren bir toplantı yapmıştır.Toplantıda seyahatten dönen ekinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • KIBRIS'A TÜRK ASKERİ SONBAHARDA GİDECEK ğ Baştarajı Birincide askerlerinin adaya gitmesinin bunların mesailerini bitirmesi ile alâkalı olduğunu kaydetmiş ve kat'î bir tarih tesbit edilmediğini bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • Dışarda parası olanlar mal getirtebilecek t Baştaraft Birincide Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen demiştir ki:Devalüasyon yapmak için paranın kıymetinin düşük olması ve iııracatı artırmanın çok zarurî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • BİR KADIN ÜVEY KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ t Baştarafı Birincide bep olan hâdiseleri böylece sıraladıktan sonra cinayeti şöyle anlatmıştır:«Fabrikadan eve döndüğüm zaman ki-kardeşimle kocası Arabacı Şükrü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • Ruben Asa 21,5 müyon liraya mahkûm oldu t Baştarafı Birincide Sanıkların mahkûmiyet müddetleri kadar meslekî faaliyetten menedllmeleri de kararlaştırılmıştır.Karar kat'iyet kesbettiğl ve Ruben para ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • iki trafik kazasında 4 ölü 7 yaralı var t Baştarajı Birincide hastahaneye kaldırılırken yolda ölmüşlerdir.Erol Büyüksezer,Sebahat Topkaya ve Zeynep Çiftepmar İse yaralanmıştır.Kazayı Rören otobüs şofö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • BEŞİKTAŞ KAPTAN Receb'in bonservisini VERMİYOR t Baştarajı Altıncıda etmiştir.Evvelce Sarı Kırmızılı kulüple 20 bin liraya anlaşarak bir ön mukavele imzalayan Atillâ daha sonra Galatasarayın kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • NERVİTAL BAYGINLIK.ÇARPINTI SİNİR BUHRANLARINA 20 DAMLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • Amerikan Erkek Dershanesi 35 inci hizmet yılı 1 12 İlâ 17 yaş arası erkek çocuklara mahsus yaz okulu sabah ve 2 Büyükler için Aksam İN-GİLİZCE,FRANSIZCA.ALMAN-CA,MUHASEBE ve SPOR derslerine 6 Temmuz P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • Güvenevler 1.Gruptan Daire Alanlara Bütün haklarınızı koruyacak,hayatî ihtiyaçlarınızı temine çalışacak Derneğimiz kurulmuş,âza kaydına başlanmıştır.Girmeniz menffiatinİMdLr.lfttıamali ÜMİdiyaköy Bakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Umum Müdürlüğümüzce zamklı kâğıdı müteahhit Matbaaya ait olmak üzere 23 milyon pul ile 8 milyon tutkallı makbuz bastırılacaktır.Taliplerin ilân tarihinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • MÜJDE 1)Tam devir,Alfa Sanayi Terzi Makinalarmı 2)6 Lâmbalı,Alman malı Blaupunkt Radyolarmı 3)5 Lâmbalı Siera Radyolarmı Pek yakında perakende olarak satışa arzedeceğiz.Sipariş kaydı için lütfen acele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • "UMU SULFflDERmE ipini Yara,Yanık,Sivilce,Pişik ve her türlü dermatozlara karşı 9085
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • Demir,çimento ve kâğıt fiatı düştü t Baştarajı Birincide kuruşa inmiştir.Bu tenzilâtın malî tutarı 20 milyon liradır.92 çeşit demir ve çelik fiatında da yüzde 10 nisbetlnde İndirme sağlanmıştır.Tenzil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden MEMUR ALINACAK İdaremizde münhal bulunan Maaşlı memuriyetlere Lise ve Orta okul mezunları arasmda 13/7/959 gününe rastlayan Pazar-tesi günü saat onda yapılacak imtih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • B H C 10 0 Wasarai Tozu Karafatma,Hamamböceği,Karınca,Tahtakurusu,Pire ve Sinekleri yok eder.Umum Satış Yeri Kredi Bankası Hanı No.33 Yeni Pottan* Karfisı SİRKECI-İSTANBUL Telefon 27 27 15 Telgraf KEU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • Türk-Amerikan üniversiteliler Derneği Üç aylık yeni devre İngilizce kursları 13 Temmuz 1959 günü başlıyacaktır.Kayıtlar 6 ve 7 Temmuz günleri saat 9.30 12,30 ve 15,00 19,00 arasında Lisan Merkezinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • ERMÂTOGRAF ^ve MAKİYAJ Kalemleri güzelliğinizi tamamlar 15 sabit ve muhtelif renkte piyasaya arzedilmistir Eczane ve parfümerilerde arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • BİR TALEBE BİRLİĞİ Başkanı muhtariyetin KALDIRILMASINI İSTEDİ ANKARA,HUSUSÎ Ankara Üniversitesi Talebe Birliği Başkanı Yavuz Esmersoy dün bir basın toplantısı tertip ederek,«Üniversite muhtariyetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • KÖPRÜLÜ'NÜN GÜCBİRLİĞİNE İLTİHAKI MUHTEMEL t Baştarajı Birincide tekrar döneyim.Amerikaya giderken Milliyete bir beyanat vermiştim.Bundan sonraki battı harekâtım bu beyanatta belirttiğim esaslar çerçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • ERKEK SEKRETER ARANIYOR Bir anonim şirkete Ingilizceye vâkıf ve müstakilen,ingilizce muliaberat yapabilecek daktilo bilen askerlikle ilişiği olmayan bir erkek sekreter aranmaktadır.Taliplerin kısa hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • Türkiye Umumi Mümessilliği OTOLAYT TİCARET A.Ş.Taksim,Receppaşa Cad.7-Tel.48 29 47-48 45 54 SERVİS İSTASYONU:Dolapdere Cad.No.129
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • 700 den fazla muhtelif marka kamyon,oto ve motosiklete uymaktadır Küçük boy bir motosikletten en ağır kamyonlara kadar.ister 20 sene evvelki ister yepyeni bir model olsun ve hangi memlekette imal edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • KİZİLAY UMUM MERKEZİNDEN TEBLİĞ EDİLMİŞTİR 5.Temmuz tarihinde çekileceği bildirilmiş olan otomobil piyangomuz görülen lüzum üzerine 9 Eylül tarihine tehir edilmiştir.Keyfiyet umumî efkâra arzolunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • Macar Takım Tezgâhları Sipariş kabul edilmektedir HASSAS TORNA E İN Punta yüksekliği 120 mm.Punta arası 500 mm.PLANYA Pw 550 Azami strok 550 mm* Merkezi yağlama İthâl etmek isteyenlere derhal prof or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.07.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK A BULGAR çarşısında katlar,3 oda,bir hol,35.000 55.000 60.000 65.000.47 18 52.KALORİFERLİ apartmanın boş ve açık manzaralı daireleri,50.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.07.1959
  • BesiktasKaptan Recebin m bonservisini vermiyor KASIMPAŞA KULÜBÜ,SABAHATTİN'E MUKABİL METİN,ÖZCAN,CELAL VE YÜKSELİ İSTEDİ.ALTAY'LI EROL GALATASARAYLA MUKAVELE YAPTI [RÜÇHAN ÜNVERI Altay sağaçığı K.Erol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.07.1959
  • Yeşilköy,transfer pazarının* kulisi oldu Dünkü transferde kulis faaliyetinin sıklel merkezini Yeşilköy Hava meydanının Terminal binası teşkil etmiştir.millî takımla birlikte İspanyaya giden muhtelif f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.07.1959
  • MİLLİ TAKIMI MOLNARSIZ GİTTİ Ozcan Osman,Avni Doğan,Ergun,Cemil K.Ahmet Şeref,Yüksel,Can,Aydın tertibi ile oynayacağız I SAMİ ÖNEMLİ 1 UÇAĞA HÜCUM B miUÎ takim °yuncularl kendilerini ispanyaya götürec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.07.1959
  • j7MiQ'ns DÜNKÜ TRANSFER FAALİYETİ İZMİR,HUSUSÎ Karşıyaka santrahafı Rafet dün kulübü ile anlaşarak mukavelesini iki yıl uzatmıştır.Rafet,yeşil-kırmızılı kulüpten 8000 lira almıştırîzmirspor kulübü ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.07.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Satışını istedi.Galatasaray kalecisi Turgay dün kulübe giderek satış listesine konması isteğini tekrarlamıştır.Millî kaleci birçok kulüplerden teklif almıştır.Turgay'dan sonra Şükrü ve V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.07.1959
  • İspanya'ya millî maç teklif edeceğiz NECMi TANYOLAÇ Frankfurt'tan telefonla bildiriyor Yarın İspanya B millî takımı ile San Sebastian şehrinde bir karşılaşma yapacak olan B millî takımımız rahat bir u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.07.1959
  • I SAMİ ÖNEMLİ] VI Dİ* A II l/E TAUVm Af* Gazetemizin iki mensubu Fik-IWInvAll İt I HU I UMIy.ret Kırcan ve Necmi Tanyolaç,İspanya'ya hareketlerinden evvel Yeşilköy hava alanında.Milliyet ispanya'da SP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.07.1959
  • KISA HABERLER DÜN Londra'da Wimbledon'da tenis şampiyonlııklarındaki final maçında Aiex Olmedo,Avustralyalı R.Lewir'i yenerek tek erkekler yeni tenis şampiyonu olmuştur.Peru'da doğmuş bulunan Olmedo,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.07.1959
  • TÜRKİYE-İTALYA genç maçı bu gece Hava müsait olduğu takdirde millî karşılaşma Kadıköyspor Açık Hava Sahasında yapılacak BASKETBOL Genç Millî takımımız bu akşam saat 21 de İtalya Genç Millî takımı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor