Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.06.1959
  • VE ELEKT fiatları Elektrik itibaren iki i Ağustostan şekilde alınacak Ekmek fiatmda son zamlardan 2 kuruşluk bir indirme yapıldı EKMEK fiyatlarında indirme,elektrik fiyatlarında ise zam yapılmıştır.Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1959
  • ji^lk ı^flr 1 ¦w r~:A.yp-İİİP T İP fe.RP?M1f¥' JKf;iHM| JĞTaö ¦Bb.4 y BRP^ Bite-1 İŞÇİ [KEYSTONEI İran Şahı Rıza Pehlcvi Tahran'da işçiler için hükiimdarın şahsi tahsisatından yapılan bir kliniği ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1959
  • Kredi işine yeni Türkiye Sanayi Odaları tarafından vazifelendirilen bir hey'et Ankara'da hükümetle temasta bulunacak O.E.C.E.heyeti çalışmalarına devam etti.Başkan Chan bugün geliyor İZMİR,HUSUSÎ KTtS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1959
  • Lüks Nermin Bakırköy adliyesindeki duruşmasına naylondan dekolte elbise ile jandarma refakatinde gelirken.Lüks Nermin dün de tahliye edilmedi Randevucu kendisini mahkemede konuşturmayan avukatını ç i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1959
  • LONDRA'DA ÖLEN ESEN SEL'in NÂ'ŞI GETİRİLDİ Londra'da Fulham Road'da bir otomobil kazasında ölen Esen Sel'in nâei dün saat 17.25 de bir İngiliz uçağı İle şehrimize getirilmiştir.Alanda ailesi tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1959
  • OBANIN KARŞISINDA ingiltere,Nljcryada Modem bir devlet mo kanizması kurmaya çalışırken,ıımı ini bir infial yaratmamak içm Obaları kralları)muhafaza etmektedir.Bugün Oba ar hiçbir iktidara,hiçbir selâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1959
  • ST.LAWRENCE KANALI BUGÜN TÖRENLE AÇILIYOR WASHINGTON,RADYO BAŞKAN Eisenhower ve Hariciye Vekili Herter bugün Montreal'a gidecek ve.İngiliz KtHliçesi Elizabeth ve kocası Prens Philip i!e birlikte Kanad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1959
  • [İLHAN DEMİRELl TELEFERİK KABLOSUNUN GERGİNLİĞİNİ TEMİN EDEN TAŞ KOVASI Sergideki teleferik çalışırken arıza yaptı Teleferiğin plânlarını çizen Türk Mühendis "Tedbir alınmadığı takdirde bir facia olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1959
  • SAVCILIK ELİYLE ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR MİLLİYET GAZETESİ Y AZI İŞLERİ MÜDÜRLÜ GÜNE İSTANBUL GAZ etenizin 22/Haziran/1959 tarihli nüshasının birinci sahlfesinde iri puntolarla Ağaoğhma gösteri yürüyüşleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1959
  • 26.000 ŞİŞE VİSKİ GELDİ İnhisarlar İdaresi tarafından ithal edilecek olan 300.000 şişe viskinin ilk partisi,dün Muğla şilebi ile limanımıza getirilmiştir.13 tonluk ilk partide 26.000 şişe viski bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1959
  • ARMSTRONG koma halinde SPOLETO,A.P.Sihirli trompeti ile Caz müziğinin zirvesine ulaşan Louis Armstrong dün koma haline girmiştir.Salı günü rahatsızlanmış ve hastalığı zaiiirrie olarak teşhis edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1959
  • [RUÇHAN ÜNVERİ U AI EC III» QEI EE *kl yı' müddetle istanbul üniversitesi rektörlüğüne gciirilen Ord.Prof.Sıddık Sami HALET lk dCLEr ©nar solda)eski rektör Prof.Ali Tanoğlu tarafından tebrik edilirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1959
  • Ankara Karabük Arasında Heyelan Uzunkum Kayadibi mevkileri arasında 250 metrelik bir sahada tren hattı tamamen harap oldu.Trenler işlemiyor.ANKARA,HUSUSÎ SON yuların en büyük heyelanı dün Ankara Zongu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • SİNEMA luitecuc Okjxn,HEVAR.NEYOK?Rejisör Marcel Carne geçen yıl çevirdiği «Hilekâriara Les Tricheurs)adlı filmin muazzam ticari basarı kazanması üzerine,kendi basma,müstakil bir film şirketi kurdu.Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • ClIfTl/JİIİ^İ ÇIKTIİ ZOLA'nın ölmez şaheseri EN BÜYÜK YAZARLARIN EN GÜZEL ESERLERİ OR.JİVAGO Pasternak.13.Baskı)12,3 Ur* GELİN TACİ S.Undset Ut* HER KADIN GİBİ S.Undset 8 Ur* SİLÂHLARA VEDA E.Hemingwa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • EMNİYET SANDIĞI 24 Haziran Keşidesi Tasarruf Hesapları-Talihlileri 25.000 Lirayı Bakırköy Şubesinden 828 No.h Hesap Sahibi Sultan kazanmıştın.1.000 er Ura kazananlar:Şubeler Hesap No.sı Talihliler Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • GRÂPHO-ENGILISH Bu memlekette papağan gibi ezberletmeden,doğru dürüst İNGİLİZCE ögretomlye muvaffak olmuş ilk ve yegâne metoddur.Mektupla Eğitim ve Kamp sayesinde İNGİLİZCE,FRANSIZCA ve ALMANCA öğrenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • AT YARIŞLARI 27 Haziran Cumartesi gününden itibaren Her,PERŞEMBE CUMARTESİ PAZAR VELÎEFENDI HİPODROMUNDA Koşular saat 15 te başlıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • Istanbul lâstik fabrikaları tarafından,İstanbul Lâstik Fabrikaları İşveren Sendikasının kurulduğu ve merkezinin de Sirkeci Ankara caddesi Vilâyet karşısı Güncer han kat 3 no:22 d* olduğunu ila&«a duyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • ii(ial|1tıttııııtıatııılaıttıııaıı«ıııt(ttııııııııııııtt ııııu İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 E Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berlep 8.X5 Şarkılar 8.30 Dans müziği 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • l BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Osmanlı f 2 3 4 5 6 7 6 9 10 H 12 İmparatorluğunda asker ve harb işleri vekili;kaim kaba kumaş.2 Giderme;Eskiden Yeniçeri ocağına bağlı bir sınıl asker.Eksiksiz;Karanlıkça.4 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Biraz acı gelen bir hakikati öğreneceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 10 Şubat] Size istemlyerek yalan söyliyen bir yakınınıza kırılacaksınız.BALIK BURCU [20 Şubat 20 Mart] İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacılara CI B A S.A.i m a I â 11 n d a ANTISTİNE 20 Komprime ADELPHANE 50 Komprime DORIDENE 10 Komprime CORAMİNE ADENNOSİNE Sol.15 cc CORTISONE CoUyre ve Onguent Ophtalmique Piyasaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • ARI FABRİKASININ İMÂL ETTİĞİ mSZ PİKNİK BİSKOİLERİ mLJİ İÇİN HAZIRLADIĞI S tiE ÇIKARSA BAHTINA PROGRAMINI BU *AKŞAM SAAT 21.30 DA İSTANBUL RADYOSUNDA DİNLEYİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • M—ı»^M—I II I ıı Metresi 5 liradan 15 liraya kadar UCUZ ARSA SATIŞLARI Teşekkül etmiş bulunan Şirketimiz sayın halkımızın,mesken ihtiyacım esaslı bir şekilde karşılamak üzere faaliyete geçeceğinden,uh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • Bertan Arabacıoglu ile Ahmet Arabacıoğlu Evlendiler 25.G.959 BANDIRMA vv'-X S-4-V ~fX.w*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • ÖLÜM Bay Bernard Bay Leon Bay ve Bayan Albert Perlman,Bay ve Bayan İzhak İsrail)Perlman,Mandelevlc,Marküs,Maden,Spritzes,Spektor,Boloyan,Akkaban,Preişler,Yurgrau,Vanguard,Stinitzki,aileleri,zevcesi,an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • TEŞEKKÜR ölümü ile Bizleri sonsuz acı içinde bırakan eşim ve Sevgili babamız Kumaş Tacirlerinden GijEfimes Sarafoğlu'nun Cenazesine iştirak eden,çelenk gönderen,hayır müesseselerine teberru edenlere T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • SİNEMALAR j 1 Son Almanca.John BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Korkusua Kardeşler Stewart Granger Renkli İng.2 Baskın Van Heflin Renkli İng.ATLAS Tel:44 08 35ı 1 Allah Kadını Yarattı Brigitte Bardot Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • Yukarkî şekilde însan aldanarak kesen ince çizgiyi düz zannetmeyebilir.Aynı görüş hatasına her tableti Aspirin sanarak da düşülebilir.Aldanmamak için Aspirin tabletlerindeki alâmeti farika unutulma ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • Halk oyunları ekipleri geçit resmi yapacak Yarın gece başlıyacak Üçüncü Halk Oyunları,Bayramına katılacak ekipler bu sabah saat 10 da Taksim Abidesine çelenk koyacaklardır.Mahalli kıyafetlerini giyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • Doktorlar yine ücret azlığından dert yandı TÜRK TABİB ODALARI BİRLİĞİNİN 7 MART'TA YAPILAN KONGRESİNİN "MüALLEL,OLDUĞU İDDİASI REDDEDİLDİ Türk Tabib Odaları Birliğinin dünA yapılan fevkalâde kongresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • Esrar ticareti yapan aile toptan mahkûm oldu M Aile reisi 10 sene,karısı 5 sene,kaymvalde 8 sene 4 ay hapis yatacak ve sürgün edilecekler Esrar ticareti yapmaktan sanık Ali Dikkulak 10 sene,karısı Emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1959
  • n,mmiimmimjiiiiimiiimmmimmimmiimimmmi.mı.mı.I SAMSUN SİGARASI I AMSUN sigarası çıkmış.Boyu,poşu,kutul lO su Amerikan sigaralarmmkine benzi-yormuş.Ucu filtreliymiş.Merak ettim,bir i paket aldırayım,ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.06.1959
  • HAZİRAN 1959 MİLLİYET" SAYFA:8 l.nıııı.BİR YAPRAK RÖPORTAJ ABDİ İPEKÇİ FOTOĞRAF:KEMAL BAYSAL SB TAÇLI,TAHTLI KUKLA KRALLAR Biı zamanlar Ahika' da astıkları astık,kestikleri kestik olan yüzlerce kral ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.06.1959
  • SAYFA:4 ¦MİLLİYET-ÜIÜIÜP GÖLGESİNİ KAYBEDEN ADAM Yazan:Georges SİMENON Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES 36 26 HAZİRAN 193!İ MUSİKİ M AMİP BfY Armande ile koyun koyuna yattığını Keçeler,uyku tutmadığı gecel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • SPAAK İZMİR'DEN ATİNA'YA GİTTTİ İZMİR,HUSUSÎ NATO Genel Sekreteri Paul H.Spaak İzmir'den Atina'ya gitmiştir.Hareketinden evvel Soaak,şunları söylemiştir:¦Bundan 6-7 sene evvel Türkiyeye gelmiştim.O gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • LÜKS NEREVÜN DÜN DE TAHLİYE EDİLMEDİ t Baştarajı Birincide Gümrük Müdürlüğünden gelen yazıda «eşyanın çokluğu yüzünden tetkikatın bitmediği» bildirilmekteydi.Nitekim Hazine avukatı da söz alarnk «eşya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • KREDİ İŞİNE YENİ VEÇHE VERİLECEK t Bastarajı Birincide relerde bulunacaktır.Selâhiyetli çevreler,heyetin seyahati münasebetiyle aşağıdaki malûmatı vermektedirler:«Bugün mevcut kredi plâfonıımın arttml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • BİR HOCA BİR SENC İLE HELADA YAKALANDI ADANA,HUSUSÎ K.namiyle maruf C.adındaki bir hoca,ile 20 yaşlarındaki bir delikanlının akşam üzeri cami helasında oldukları görülmüştür.Hoca ile delikanlı,mıntaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • Cinsî Münasebetler Okulu Müdürü 20 yıl hapse mahkûm oldu NEW YORK,A.P.10-13 yaşları arasındaki gençler için açılan «Cinsî Münasebetler Okulu» müdürü George Diblin 18-20 yıl hapse mahkûm edilmiştir.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • ESKİŞEHİR'DE BİR Jetimiz parçalandı ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Dördüncü üsse bağlı bir F.86 tipi jet uçağımız lâstiğinin patlaması yüaünden pistten ayrılmış ve toprağa çarpmak suretiyle infilâk etmiştirâğitim f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • S!D D IK S.ONAR REKTÖR OLDU t Baştarafı Birincide fesinde 3 vıl kalmıştır.Prof.Onar dün seçilişini müteakip verdiği ilk beyanatında «Vazifem Hakka hizmet olacaktır» demiş ve şunları belirtmiştir:12 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • SERGİDEKİ TELEFERİK çalışırken arıza yaptı t Başiaraft Birincide Arıza dolayısiyle kabloya bağlı iskemlelerde oturanlar yarım saat havada asılı kalmışlar ve büyük heyecan geçirmişlerdir.Türkiye Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • HONTEH&B REVÜSÜ RADYO TV.CIRCUS SHOWS Cumartesi 27 Haziran saat 21.15 te.Spor ve Sergi Sarayında DE EIAZ Fransız uçaklı hava akrobatları THE CUTANOS Uçan trapezistler THE Trampolin Cambazları KIRDALLS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • Ka ray a vuz'la ilgili bir açıklama D.P.Istanbul Millet Vekili ve Vefa Spor kulübü başkanı Selâhattin Karayavuz,D.P.Kurtuluş Bucak Başkanı Lütfü özbaş'm bâzı arkadaşları ile siyasi rakiplerinin evleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • Ckewrler Debater OS i OTO ELİNİZDEKİ FIRSATI KAÇIRMAYINIZ.W%^IZJJ*H ı Cemiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden 1 1959 yılı kampanyası devresinde aşağıda yazılı mahallerden fabrikamıza kamyonlarla pancar naklettirilecektir.Nakledilecek Fabrikaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • ÇANAKKALE SERAMİK Fabrikaları A.S.den:MONTAJ İLANI Çanakkalenin Çan kazasında tesis etmekte olduğumuz fabrikalar ımızın,1 Makine ve tesisatlarını 2 Fırın ve bacalarını Şamot ve ateş tuğlası ustası)3 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • VERGİSİZ maliye vekaleti KREDİ SANDIĞI TAHVİLLERİ tAt Maliye Vekâleti Amortisman ve Kredi Sandığı 5 faizli 1959 istikrazı tahvilleri emin ve külfetsiz bir gelir sağlar.İç Arttırma,eksiltme ve sözleşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • SATILIK EMLAK 6 ŞİŞLİ tramvay caddesinde,kalorifer ve asansörlü katlar,65 75 90 120 195.000.Tediyatta kolaylık.Tel:47 18 52.SARIYERDE Sular caddesinde,deniz görür,5 odalı şahane kat,fiat 80.000.47 Cl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • Ekmek ve Elekfrik fiafları ayarlandı t Bağtarajı Birincide kuruş,ikinci tarifede alınacak ücret elektriğin kilovat saati 40 kuruştur.Ten zilâtlı tarifede sarfiyat,çifte kadranlı sayaç ile ölçülür,elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1959
  • COIVIEY LERİLE LONDRA U.S.A.ve KANADA AĞUSTOS 1959 BAŞINDA SEFERLER Hemen Yer Ayırtınız YA İzahat ve yer ayırtmak için BOAC'nin yetkili seyahat Acentelerine veya BOAC BEA Bürolarına müracaat ediniz,is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.06.1959
  • İSPANYA BTAKI SEÇİLDİ 17 kişilik kadro yarın maçın yapılacağı San Sebastian şehrinde kampa giriyor MADRİD,Hususî muhabirimiz SÜLEYMAN SALOM'dan TÜRKİYE ile yapılacak maç için İspanya B millî kadrosu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • VEFA DÜN BÜKREŞ'E GİTTİ Vefa profesyonel futbol takımı üç maç yapmak üzere dün trenle Romanya'ya gitmiştir.Yeşll-beyazlılar ilk maçlarını pazar günü Bükreş'te Dinamo ile oynayacaklardır,ikinci karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • eşi Karagümrük idarecileri 'Münire ayni parayı bis 2 sene için vermiştik,diyor BEŞİKTAŞ kulübü Karagümrük'e resmî transferi gün meselesi haline gelen sol bek Münir'le dün 3 senelik yeni bir mukavele i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • F.Bahçe Enternasyonal Atletizm Bayramı yarın Fenerbahçe kulübü Enternasyonal Atletizm Bayramının,beşinci yıl karşılaşmaları yarın saat 15.40 da Mithatpaşa stadında yapılacak seromonl ile başlayacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • KÜÇÜK FİKRET'İN KALEMİNDEN ŞAMPİYONLUĞUNUZU İLK tebrik eden iki G.Saraylı olmuştu m EŞFAK Aykaç ve Galatasaray'ın efendi,sempatik ve centilmen antrenörü George Dick yanıma gelmişlerdi.İkisi de samimî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • Remondini G.Saray'la bugün kontrat imzalıyor İtalyan antrenör Remondini bugün saat 10,00 da noterde Galatasaray kulübüyle 1 senelik mukavele imzalayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • F.I.F.A.BİZİ AVRUPALI SAYACAK ANKARA,HUSUSÎ Avrupalı sayılmamız konusunda,Safa Yalçuk Federasyonu tarafından FÎFA nezdlnde yapılan temaslar müsbet netice vermek üzeredir.Bu hususta,dün FİFA Genel Sekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • BUKOVİ,BEŞİKTAŞ'TA 3 SENE ÇALIŞACAK Beşiktaş kulübünün yeni antrenörü şöhretli Macar otoritesi Bukovi'nin Türkiye'ye gelebilmesi İçin Hariciyeden izin çıkmıştır.Kısa zamanda memleketimize gelmesi bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • Federasyon İstanbul'suz ANKARA,HUSUSÎ FUTBOL Federasyonu,İstanbullu idareciler iştirak etmese dahi pazar günü millî lig kuralarını çekerek fiküstürii tanzim edecektir.Bu hususta bilgilerine müracaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • M*-COŞKUN LONDRA'DA Galatasaraylı Coşkun ozan İngiltere Futww""*w" tawııı#ıiM ı/M boI Federasyonunca Londra'da açılan antrenörlük kurslarının birinci kısmını başarı ile bitirmiştir.Resim,millî futbolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • nar suçunu öğrenmek istiyor Mukavelesi yenilenmiyen antrenör sarı-lâcivert'li camiaya dün veda etti FENERBAHÇE antrenörü İgnace Molnar,kulüp idare heyetinin ithamlarına,dünevinde tertiplediği hasın to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • BASIN KUPASI SEÇMELERİ BİTT 1 Temmuz Çarşamba günü saat 2ı den itibaren Mithatpaşa stadında yapılacak olan «Basın kupası» boks maçlarının seçme müsabakaları sona ermiştir.Takım tasnifinde Fenerbahçe 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • RAHH VE COŞKUN Almanya'nın Köln futbol takımının iki hücum elemanı.Sağda şöhretli sağaçık Raini,solda ise Almanya'ya tahsile giden Beşiktaşlı Coşkun Taş.Coşkun Taş Almanya'da KÖLN.Hususî muhabirimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • mmmm [SAMİ ÖNEMLİ] TURGAY AĞLADI S°n flnaI mac,nda takımdaki yerini alamayışı ağır tenkidlere ve ithamlara yol açar l «nUH I MUfaMVI Turgay Seren dün kulüp lokaline gelerek bâzı idarecilerle görüşmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1959
  • FER FAALİYETİ HIZLANDI Transfer faaliyetine hazırlanan kulüpler dün de hararetli bir gün ge-çirmis ve muhtelif futbolcularla temaslara devam etmişlerdir.Sessiz sedasız 1 Temmuzu bekleyen Karagümrük id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor