Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • T" W!hftr mİRAy Şe Ke R mm [RUÇHAN UNVER1 II0II7A UİİPüM Manavlarda meyva ve sebzelerin çok pahalı olması yüzünden halk ucuz satış yapan tanzim UUUfcM HU W Um gatış yerleri ve kooperatifler önünde kuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • Uçak ücretlerine 30 zam başladı Viscount uçaklarının biletleri diğerlerinden yüzde 10 pahalı.İstanbul Ankara arası 150 lira oldu.Bâzı hatlarda zam nisbeti 35 e çıkıyor Türk Hava Yolları bilet ücretler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • [ASAF UÇAR] Bahailik sanıklarından bir kısmı dünkü,duruşmadan çıkarken.BAHAİLERİN DURUŞMASINA DEVAM EDİLDİ Duruşma Bahaîliğin din olup olmadığının tetkiki için tehir edildi.ANKARA,HUSUSÎ Gizli cemiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • Türk sahillerinde Rus denizaltılar!NEW-YORK,A.PcNewsweek»,dünkü sayısında Sovyetlerin Türk sahilleri açıklarında atom denizaltısı denemeleri yaptığının zannedildiğini bildirmiştir.Büyük tirajı olan ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • fa $0 W:W^ A-[ÖZDEMIR GÜRSOY1 Bilhassa saat 17 den sonra Köprü iskeleleri ana baba glintl halini almaktadır.4 ve 5 numaralı iskelelere biriken binlerce yolcu,bu sırada köprünün altından geçmeyi tercih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • Hükümet iktisadî GÖRÜ Başvekil9 in edilecek riyasetinde ilga r tesbit edildi İktisadî işbirliği heyetinin ileri sürdüğü fikirlerde dün incelendi ANKARA,HUSUSİ VEKİLLER heyeti dün 3,5 saat süren bir to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • Kalkan kararlarla İLGİLİ BİR AÇİKLAMA YAPILDI İZMİR.HUSUSÎ Ticarî bazı kararnamelerin Ticaret Vekâleti kararıyla meriyetten kaldırılması ve hükümsüz addedilmesi üzerine piyasada tereddüt hâsıl olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • Ş AH-AKİS dâvası başladı 9 handaki mevzuatın ve Şah'ın muvafakatinin alınıp alınmadığının tesbitine karar verildi Velibeşe'nin cezası tecil edildi.Yeni Gün mesellerinden Cihat Baban ile M.A.Kışlalı be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • Bir C.H.P.ekibi daha geziye çıktı Kemal Satır ekibinin gezisi devam ediyor.Üç ekibin daha seyahat programı t e s b i t edildi [RÜÇHAN ÜNVER] MÜSTAFİ KÂTİP C.H.P.den istifa ederek Vatan Cephesine giren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • AKADEMİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN CEMAL TOLLU VE ASIM MUTLU ADAY Bayram'da âni bir kalp krizi sonucunda kaybettiğimiz Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü Heykeltraş Nejat Sirel'in vefatının akisleri devam etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • SAROL 5750 LİRA AYLIKLA BANKA İDARE MECLİSİ REİSİ OLDU D.P.İstanbul mebusu Fahrettin Ulaş,D.P.Kırklareli mebusu Hüsnü Yaman,D.P.Bursa mebusu Yekta Teksel,Milli Reasürans idare meclisi reisi ve D.P.İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • Menderes Atina'ya 2 Eylülde gidiyor ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes 2 eylülde Yunanistanı resmen ziyaret edecektir.Yunan Başvekili Karamanlis'in Türkiye'ye ziyaretini iade maksadiyle yapılacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ Erenköy'de bir eve girerek 15 takım elbise çalan Halil Yalmaz,sol başta Fuat Sezer ve Şirin Şengiil adındaki gençler dün polis tarafından yakalanmışlardır.Suçlarını itiraf eden sanıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • Üniversitelerde Reklör seçimi bugün yapılıyor Adaylar,Onar,Timur ve Egeli Seçim ihtilâfı bu sabah halledilecek İstanbul Üniversitesi ile Teknik Üniversitede Rektör seçimi,bugün yapılacaktır.İstanbul Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • Şoför ve Makinist Kursu Yeni devre 1 temmuzda başlıyor Direksiyon-Motor-Trafik dersleri Broşür isteyiniz.Osmanbey,Samanyolu sokak No.5 Şişli Tel:48 09 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1959
  • İsçiler Çalışma Vekâletini İlham Ediyor Tütün İşçileri Sendikası Başkanı Vekâ!e~ tin işçi meseleleri ile alâkadar olmadığını ileri sürdü.Tütün işçileri Sendikası Başkanı Hüseyin Uslubaş,Çalışma Vekâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • SİYASET DÜNYASINDA t*-HCofte-İKİ PERDE ARASINDA CENEVREDE 40 gün içinde yapılan 31 toplantı,hiçbir netice vermedi mi?Konferansın birinci perdesinin kapanmasından sonra şimdi akla ilk gelen sual budur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • Keşidesinde 100.000 u* İkramiyeler t Kifiye ERENKÖY'de 60.000 Liralık APARTMAN DAİRESİ 1 Kişiye 10.000 Ura olmak Özere 40.000 Liralık 5î dolgun PARA ikramiyeleri Son poro yotırmo günü 26 HAZİRAN CUMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • ortesponöence institute USAN DERSANESI İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA Dillerini en mükemmel öğrenebileceğiniz yerdir.İstiklâl Cad.213 Beyoğlu İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ HER ÇEKİLİŞTE m «Suadiyede her biri 40000 lira kıymetinde APARTMAN DAİRELERİ Zengin PARA İKRAMİYELERİ Her 100 Liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • ^QmqaIh&u paanrf OĞLAK BURCU [22 Aralık Bir fırsatı için boşuna caksmız.20 Ocak] kaçırdığınız hayıflana-M^ KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat} Bugün hareketli bağlayacak,durgun bitecek.Bir dinlenme hissi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • ISTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 E Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Hn E fif müzik 8.45 Türküler ve oyutı E havaları 9.00 Kapanış.E 12.27 Açılış ve program 12.3u i Küçük or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • BUL M AG A SOLDAN SAĞA:1 Şüptıe ve tereddüte mahal bırakmıyan;Terbiyeli ve ince kimse Eski dil)2 Kızıl Deniz'de bir körfez ve liman ismi;Kur'ân'ın ilk sûresi.3 Eski yazımızda bir şekil:Bastan pul pul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Divanı Muhasebat murakıplarından merhum Hüsnü Tahsin beyin ve Üsküdar Harmanlık mektebi müdiresi merhume Şadiye hanımın oğlu,Nafize Tokay'ın eşi.Nejat Tokay,Esin Tokay ve Esen Tokay'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • Halk Oyunları Bayramı cumartesi gecesi başlıyor 27 Haziran Cumartesi gecesi bağlıyacak ve 5 Temmuz gecesine kadar devam edecek Üçüncü Halk Oyunları Bayramına katılacak ekiplerden Kars ve Antalya ekipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • Denizcilik Bayramı törenle kutlanacak Denizcilik Bayramı 1 Temmuzda törenle kutlanacaktır Bayram sebebiyle limandaki bütün gemiler beynelmilel flamalarla donatılacak,şehir gece elektrikle tenvir edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • KISA HABERLER BÜYÜKDEREDEN İstanbula gelmekte olan bir Belediye otobüsünde çıkan yangın,yolcular arasında heyecan uyandırmıştır.Zeki Molca'nm idaresindeki 445 numaralı otobüs,Beyoğlu itfaiyesi tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • Üiürükçü Ethem Lokum 4 ay hapse mahkûm oldu Siirtli Ethem Hoca nâmiyle mâruf 60 yaşındaki ihtiyar 50 kuruşa hasta iyi ederim dedi «Siirtli Etlıem Hoca» namiyle maruf 60 yaşındaki Ethem Lokum,üfürükçül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • I Üniversite ve içyüzü İ T 7aktile Prof.Kübalı,siyaset yaptığı iddiasile Y Üniversiteden uzaklaştırıldığı zaman,bâzı profesörler ilmin ciddiyetine ve hocalığın i asaletine pek uymayan bir tavır takına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • ACI BİR KAYIP Şehrimizin maruf gümrük komisyoncularından Nevzat Sel ve Şerefnur Sel'in biricik ve kıymetli evlâdı,Sedat Sel,Akbank Müdürlerinden Seyfettin Dikerdem,Amman Büyükelçisi Mahmut Dikerdem ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • SAYIN YOLCULARIMIZA Müessesemiz TÜRK HAVA YOLLARI biletlerini derhal bir telefonla büronuza teslim edeceğini bildirmekle şeref duyar.ATLAS Seyahat ve Turizm Bürosu Beyoğlu,Tünel Meydanı No:6 Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • Teknik Okul Mezunu Alınacak Odamıza,Teknik Okul,Makine bölümünden mezun olmuş ve askerlik ödevini yapmış memurlar alınacaktır.Taliplerin ilân tarihinden itibaren on gün içinde,Oda binasında,üçüncü kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • AÇIK TEŞEKKÜR üç seneden beri böbrek kanamasından muztarip olan eşim NAHİDE SOYAK'ın burada ve PARİS de en meşhur ürologların Müdahalesine rağmen çare bulunamamıştı.İlk Yardım Hastahanesi Baş hekimi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • BAĞDAT CADDESİNDE 234 ARSA İSTİMLÂK EDİLECEK YOLUN GENİŞLETİLMESİ İÇİN ON BİNA VE SASKINBAKKAL DURAĞI CİVARINDAKİ DÜKKÂNLAR YIKTIRILACAK Bağdat Caddesinin genişletilmesi için** çalışılmaktadır.Yolun y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • Türk Edebiyatçılar Birliği Kitap Sergisi açıyor Türk Edebiyatçılar Birliği 1 Temmm ile 7 Temmuz tarihleri arasında Şehir Galerisinde bir kitab sergisi açacaktır.Birliğe üye olan genç ve yaşlı tanınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • Bâzı esnaf sıhhî murakabe yaptırmıyor Müteaddit,kontrol ve yapılan ikazlara rağmen bazı esnafın sıhhî muayene yaptırmadan çalıştığı görülmektedir.Belediye Zabıtasına,bu şekilde nizamlara aykırı olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • Cibalide bir kavgada beş kişi yaralandı Cibalide beg kişinin yaralanmasiyle neticelenen bir kavga olmuştur.Cibalide Üsküplü caddesinde kahvecilik yapan Hasan Susam İle tornacı Lütfü Okan,eski bir mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • ISTANBUL'™ Şehre en yakın en ucuz ve Eşsiz manzaralı Küeüksu PLAJI Lokanta ve gazinosuyla hizmete girmiştir.TÜRKİYE TURİZM BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • SATILIK SIKMA SANTRİFÜJÜ Bakır sepetli valslı değirmen hamur makinesi Telefon:47 Mi 82
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • c SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Te«:44 25 62)1 Korkusu?Kardeşler Stewart Granger Renkli İng 2 Baskın Van Heflin Renkli İng.ATLAS Tel:44 08 35.1 Allah Kadını Yarattı Brigitte Bardoi Renkli Fransızca.2 Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • AÇIK TEŞEKKÜR Kurban bayramında Antalya ve Alanyaya tertip ettikleri beg günlük seyahatte bizleri rahat ettirmek ve eğlendirmek hususunda gösterdikleri gayretten ötürü Hasgök seyahat acentesi idarecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1959
  • ELKA SUNÎ TAHTA LEVHALARI Yerli ve ecnebi emsalinden daima DAHA SAĞLAM DAHA UCUZ DAHA ZARİF Fabrika Satış Merkezi:Garanti Han,BaUçekapı Tel:22 İR 90/53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • UERYA'nın en tecrübeli gazetecilerinden ve eski mebuslardan Ernest İkoli dedi ki:cŞimdiki Başvekil Balewa birinci sınıf bir devlet adamıdır.Allahtan korkar.Ben hristiyanım ve Kuzey Nijeryadan îğilim.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • [asım komünistleri İen uzaklaştırıyor ik ordusuna yayınlanan gizli tebliğde kızıl ıbaylar hakkında tahkikat açılmasını emretti SAM,A.P.Suriye gazeteleri,Irak başvekili Kasım'ın hükümet ve ordu mensupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • R.FUCHE DOĞU manya'da yerleşiyor LONDRA,RADYO O senelik bir hapis cezasından sonevvelki gün serbest bırakılan İnglatom casusu Dr.K.Fuchs Doğu Alîyada yerleşeceğini ve bu meınlein vatandaşlığını alacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • kZ FAKAT OZYIYINIZ 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Kalbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BİSKÜİSİNDE 470 ka-L lori olduğunu unutma-pz yınrz.BİSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • ESNAF.DERNEKLERİ BAŞKANLARI TOPLANDI Esnaf Dernekleri ve Birlikleri Kanununun değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir.Ticaret Vekâletinin İstanbul derneklerinden teklif istemesi üzerine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • Keralalılar Nehru'dan yardım istediler YENİ DELHİ,RADYO Başvekil Nehru Komünist Kerala eyaletindeki temaslarını dün bitirmiştir.Muhalif Kongre Partisi liderleri kendisinden,Komünist Hükümeti is bağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • SİVAS'TA ODUN FİATLARI ARTTI SİVAS,HUSUSÎ Kömür fiatlarına yapılan yüzde 50 zamdan sonra,odunun tonu 140 liradan 180 liraya çıkmıştır.Senenin 6-7 ayı kış olan Slvasta yakacak derdi şimdiden herkesi dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • Yeni tahliye edilen bir hırsız cezaevine girdi İki gün evvel tahliye edilen bir «denizaltı hırsızın dün tekrar cezaevine gönderilmiştir.Behlül Kılıç adındaki hırsız,vapur ve motorlardan denize düşen c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • Bir Türk Profesörü Nato bursu kazandı PARİS,HUSUSÎ NATO araştırma bursunu kazanan 12 kişi arasında Türkiyeden Prof.Muammer Tn'ga da bulunmaktadır.Burs için muhtelü:memleketlerden 69 aday mü-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • İngiliz Sosyalistleri H-Bombasına taraftar LONDRA,RADYO İngiliz İşçi Partisi dün Hidrojen Bombası mevzuunda yeni politikasını açıklamıştır.Yayınlanan beyanatta İngilterenin H-Bombasını muhafaza etmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • Bağdat Paktı Atom Merkezi dün açıldı ŞAH TARAFINDAN AÇILAN MERKEZDE TÜRK,İRAN VE PAKİSTANLI UZMANLAR ARAŞTIRMALAR YAPACAKLAR TAHRAN,RADYO için ilim adamları yetiştireceğini soy-merkezde radyo-izotop v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] Istanbul Gazeteciler Cemiyeti İdare Heyeti,şehrimizde bulunan yabancı memleketler basın ataşeleri ve yabancı gazeteler muhabirlerini Türk basın mensupları ile tanıştırmak üzere bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • DE GAULLE ROMA'DA ROMA,RADYO Fransız Reisicumhuru De Gaulle dün Romadaki gezintilere ve temaslarına başlamıştır.N De Gaulle bundan tam 100 sene evvel 1859 savaşlarının cereyan ettiği meydanları gezmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • KONYA'YA TEKRAR ŞEHİR SANTRALINDAN ELEKTRİK VERİLİYOR KONYA.HUSUSÎ Göksu hidro elektrik santralinde vukua gelen arıza dolayısiyle şehre tekrar şehir santrali ve et komblneslnden cereyan verilmlye bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • SELWYN LLOYD KONFERANSTAN ÜMİTSİZ DEĞİL ingiliz Hariciye Vekiline mukabil Herter ümitli olmadığını söyledi.LONDRA,RADYO İngiliz Hariciye Vekili Selwyn Lloyd dün Avam Kamarasında yaptığı konuşmada,Cene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • Daktilo Sekreter Kursları Beyoğlu Şubesinde:Sabah saat 9-11,Aksam 5-7 ve 6-8 DAKTİLO ve Lâlelideki merkez binasında günün her saatinde İNGİLİZCE kursları başlamıştır.Almacak talebe sayısı mahduttur.Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • DENİZLİ Kızılhisar nahiyesinden 75 yaşında Ahmet Karaçalı gece bahçede dolaşırken havuza düşüp boğulmuştur.KONYA Yendiğin köyünden 2 yaşındaki Hacer Koca,tu dolu kazanda boğulmuştur.İZMtR Torbalı kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • earn nMrnMrtiHwinummimwiitirAnm 5İ7 HH:H:HH:j:HHHH:»H:inn5« ll I ILOIZ.Hggp-ây;t:HARİKA Rn snocaflmd» mart alee btr dOgae «auta» De ayarlami Ara guocaflı ekonomiktir,parlama fallıma tehlikesi yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • Yaz çilleri,ergenlik ve sivilcelere karşı kullanılan tesirli YENİ CİL adlı müstahzarımız bol miktarda piyasaya arzedilmiştir.SİLE İLÂÇ FAB.Yeşildirek İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1959
  • v,BİR YAPRAK Beyaz ve Siyah DUNKU «Milliyet» te beni hayretlere düşüren bir haber gördüm.İzmir hususî muhabirimiz tarafından bildirildiğine göre «zenci» bir genç vatandaş,subay olmak üzere askeri mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • r^3t w%p*gı$& BAViM P?EM«S HAZ- t'3ue.v£ EKSİĞ"' JLAoANCSTb S'fZ SX-fi?SUl-UNlDı3ĞJ AM.MİZ AN&UHT TAHUİLUEROEM İZ-TABAKADAN ÖELME ErîKCt£K.l-E«.SÎBTl EVU\ui TeM KOKK.MAVs.TA.VE HEUE REUSESue«D5!pİuâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • senin de aaes' eı_e,l_E(lM AAİ VAR.ŞAM= L yCıM SövuE ba ai_iiva Şu WE£,'Eı_eı_EKİNİN P-İATimi N£ icA.OA«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • yuHWv BAŞl*4MAS/vA SAKİYE-WJıÇ/c£7V hEuiKOPT£/Z OE BEN i AA VEAAEr»; 3El_Dİ ÇABu« OOuNNiV.vAİDEAA 2T/tl C-ûi-iVOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • m^«'C4K^ALİ 6W Sf/VINE KAVGA MI ETTİM VEui HHI.HIII.Bu HALİN NE v BÖVL-E G'DİP VEÜ'yi DÖVEN Şl_t yuMuROVğlN HA «in.J OAM 3EUHVı'M.y- j KAVûAyı İM ÇIKAK.yf\O!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • İstanbul Yaş Meyve Ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulundan Birliğimizin 1959 1960 hesap yılı Genel Kurulu 6 Temmuz 1959 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de Birliğin İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • TİCARET VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Türkiyede yangın,nakliyat,kaza ve hayat sigorta İsleriyle iştigal etmek üzere kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Ray Sigorta Türk Anonim Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • İkinci Kotadan az miktarda ithal edilecek 200 PS takat'a kadar PENTA DİZEL DENİZ MOTORLARI için ihtiyaç sahiplerinin siparişlerini,arzu ettikleri motor tiplerini seçmek ve ithâl lisansı olan kooperati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • MURAT DAVMAN'IN YENÎ MACERAS SESSİZ HARP 161 Allah biliyor ya herifin İm halini hiç beğenmemiştim.Sanki birdenbire bütün enditjelerl kaybolmuş,partiyi kazanmış gibiydi.Çıyan suratlıya işaret elti:a—Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • GÖLGESİNİ Yazan:Georges S.Bu yaptığı da Mr bakıma tabiiydi.Bir gün;Bu çocuklara bava aldırmak lâzım dedi.Ben bak verdim annem ı!e.Ama annemin çocukları sokağa çıkaracak vakti yoktu.Armande;Siz hiç üzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • TÜRKER ACAROĞLU ııımıın AKŞEHİR Belediyesi,geçen pazar günü,Nasreddiıı Hoca'nın ölümünün 675.yılında hâtırasını andı.O gün ırada yapılan törenleri,gösterileri gazetelerim zde tafsilâtıyle okuduk.E Akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • 4 3 Mercury S Chevrolet 2 Oldsmobile 3 Dodge 4 Plymouth 7 Ford 3 Pontiac 1 1 Simca 1 Human 4 Studebaker 1 DeSoto 1 Kaiser 50 liraya otomobil sahibi olmak için Kızılay Otomobil piyangosu bileti almakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • 375 150O BK de komple SKODA-Deniz Dizel Motorları Lloyd Nizamnamesine uygun Teçhizatı ve yedek parçaları ile Bu meyanda derhal şevki mümkün 3 adet SKODA 6L275 Modeli 6 silindirli ve 500 devirde 375 Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • A N K A R A' da Ankara'da Çankayanın hemen arkasındaki topraklarımızı kıymetlendirmek düşüncesiyle Sadece Reklâm için ayırdığımız,BEDAVA ARSALARIMIZDAN Siz de 300 M2 bir evlik)arsaya sahip olmak ister
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1959
  • DAKTİLO ABANIYOR İyi,seri Türkçe yazan Lise mezunu bir hayan daktilo aranmaktadır Taliplerin Beyoğlu Dolapdere,Kurtuluş deresi caddesinde TEKTAS TEKNİK VASITALAR TİCARET T.A.S.Müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • Şah Akis d t Baştarafı Birincide bir nokta olduğunu söylemiş ve «Şahın Sefiri Türkiyeyi Patagonya mı zanne-diyor?demiştir.KURUTLUOĞLU'NUN MÜTALÂASI Sanıkların avukatı Sahir Kurutluoğlu,3 sebepten dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • BİR C.H.P.EKİBİ DAHA GEZİYE ÇIKTI t Baştarafı Birincide rı bir ekip de Cumartesi günü Nevşehire gidecektir.SATIRIN KONUŞMASI İZMİR,HUSUSÎ C.H.P.Ege vazife ekibi dün de şehrimizde kalarak parti kongrel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • Ergin "İktisadî tedbirler müsbet netice vermedi,diyor C.H.P.Parti Meclisi üyelerinden Feridun Ergin,dün Kadırga ocak kongresinde,«Türk hükümetinin 1958 yılı Nisan ayında İktisadi İşbirliği idaresine m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • İşçiler Çalışma Vekâletini itham ediyor t Baştarafı Birincide kasında ise 30 işçiye çıkartma ihbarı yapılmıştır.Böylece 1,5 ayda 792 tekstil işçisi açıkta kalmış olmaktadır.MEBUSLAR KABAHATİ TÜCCARA B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • UÇAK ÜCRETLERİ t Baştaraft Bh 'inciâ Afyon 85 Ağrı 260 Antalya 135 Bursa 135 Diyarbakır 210 245 Elâzığ 170 Erzurum 230 Gaziantep 195 İskenderun 190 İzmir 180 210 Kars 260 Kastamonu 7f Kayseri 85 Kütah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • üniversitelerde Rektör t Baştarafı Birincide Teknik Üniversite adayları ise henüz belli değildir.Bu sabah toplanacak olan senato,aday seçimini yaptıktan sonra,rektör seçimine geçilecektir.Teknik Ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • Bahaîlerin duruşması t Baştarafı Birincide basılan 62 Bahaiden 10 u tevkif edilmiş ve sonra serbest bırakılmıştı.Asliye Ceza Mahkemesinden ağır ceza mahkemesine sevkedilen Bahailerin dünkü duruşmasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • Seyahat Çantanızda FRED© LİMON KOLONYASI koymayı ihmal etmeyiniz 85 DERECE Tabiî «»anılar it* imâl edilmijti».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • HÜKÜMET İKTİSADİ İŞLERİ GÖRÜŞTÜ t Baştarafı Birincide Vekiller Hey'eti Millî Korunma Kanununa istinaden ilân edilen ka-^rnamelerden hangilerinin üga edilmesi meselesini görüştüğü ve bâzı kararlara var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • TÜRKİYE-İRAN KARŞILAŞIYOR Baştarafı Altıncıda suali de Emre şöyle cevaplandırmıştır:Hâmit için de birşeyler düşünüleceği şüphesizdir.DÜNYA GREKO-ROMEN ŞAMPİYONASI YAPILIYOR FİLA,Dünya Greko-Romen Şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • Arman tam selâhiyetli t Baştarafı Altıncıda cularla anlaşmaya başlayacağız» demiştir.Antrenör Cihat Arman'la ikinci Reis Selâhattin Kalyoncu ve diğer idare heyeti âzalarının da hazır bulunduğu toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • AFŞAROĞLU HALI YIKAMA FABRİKASI KİRLİ*.TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK iÇîH BİR TELEFON KÂFİDİR.YEDIKULE TfL:rabrika)2128l8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • HAKIK marka $|İtü ZEYTİNYAĞLARI En kuvvetli besleyicidir.PAKSOY LTD.ŞTİ.ADANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • TİCARET VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Türkiyede yangın,nakliyat,kaza ve hayat sigorta İşleriyle İştigal etmek üzere kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Ray Sigorta Türk Anonim Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • Ben de ilk traşımı I*5v POKER PLAY ile yapmıştım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • Montemar Revüsü RADYO TV-CIRCUS SHOWS C.Ertesi 27/Haziran Saat 21.15 te SPOR ve SERGİ SARAYINDA DERIAZ Fransız uçaklı hava akrobatları THE CUTANOS Uçan Trapezistler THE FIDETTY'S Trampolin cambazları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • KALKAN KARARLAR t Baştarafı Birincide Belediyeler tarafından tespit edilecektir.C] Belediye mevzuatına istinaden fi-atları tespit edilen maddeler bu fiatlar üstünde satışa ar/edilemezler.Gözlük camlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • AMERİKAN ERKEK DERSANESİ 35 inci Hizmet yılı L Yaz devresi İngilizce Fransızca Muhasebe ve Spor derslerine,2.Yaz Okulu:12-16 yaş arasındaki erkek öğrenciler için İngilizce Fransızca Almanca Resim,Eliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • KAYIP ARANIYOR Oğlum 10 yaşında Mehmet Baycar 19 Hazirandanberl kayıptır.Nerede olduğunu veya görenlerin insaniyet namına İs» tanbul Vefa Azap Askeri sokak No.S de annesi Hamide Baycara bildirmeleri r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • ftuidt descto Old$mmk 0T0 MOBiL ELİNİZDEKİ FIRSATI KAÇIRMAYINIZtahkiye İN İÜ-1 LA I Cemiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • ELEMAN ARANIYOR Büyük bir şirket,muhasebe servisi için çok iyi İngilizce bilen eleman arıyor.Azamî 35 yaşmda olacak taliplerin tercümei hal ve bir fotoğraf ile posta kutusu 4 Ortaköy adresine müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • Gündüzlü Yatüı Özel ERTAN OKULU Yuva-İlk Okul-Kız Orta Maarif Vekâletinden ruhsatlıdır.İlk okulun beg sınıfı da açıktır.Kuvvetli İngilizce.Çamlık bahçeli sıhhi binada,disiplinli okul ADRES:Kadıköy Çtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • Nilliiief Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı iflerlnl fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basildığ\Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • RUMİ Perşembe HİCRÎ 1375 25 1378 Haziran HAZİRAN îillılcce 12 19 5 9 18 VAKİ T VASATİ EZAVÎ Güneş 4.27 8.43 Öğle 12.18 4.32 İkindi 18.17 8.33 Aksara 19.44 12.00 Yatsı 21.48 2.04 İmsak 2.05 6.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • SATILIK EMLÂK a SAT.kelepir bina,Çapanın en güzel yerinde 9 cepheli,90 M2 üzerinde,3 daireli binası yenidir.10 sene vergiden muaf,57.000 lirası 8 ay ipotekli,irat 10.200 lira,bir katı bos,fiatı 110.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1959
  • Transfer yoklamaları gittikçe hızlanıyor t Baştarajı Altıncıda HİLMİ TAKASA RAZI DEĞİL Galatasaray kulübü tarafından Turgay veya başka bir oyuncu ile takası istenen Vefalı Hilmi,kulübünden memnun oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.06.1959
  • Transfer yoklamaları GİTTİKÇE HIZLANIYOR Izmir'li futbolcular dün Galatasaray'la görüştü.Beşiktaş'tı Münir kayıp.Hilmi,takas istemiyor EROL DA G.SARAYDA Altaylı sağiç Erol da dün Galatasaraylı idareci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1959
  • I SAMİ ÖNEMLİ] ÇC7n|| V ADA VIII Galatasaray profesyonel takımı dün ölü sezona OtfcUn m Ar Ali III girmiştir.Resim kulüp lokalindeki toplantıda başkaptan Eşfak Aykaç'ı futbolculara hitaben yaptığı kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1959
  • istanbul külü vetosunu kullandı 10 Profesyonel kulübün temsilcisi dünkü toplantıda Federasyonun yaptığı davete gitmeme kararı aldı m f* profesyonel kulüp III temsilcisi,dün akşam Galatasaray kulübü lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1959
  • TÜRKİYE-İRA KARSILASIYO Bu gece Süreyya Stadında yapılacak Millî Güreş müsabakasının bütün biletleri satıldı YAVUZ BAYRAKTAR TAHRAN'dan bildiriyor:Türkiye İran serbest güreş millî karşılaşması bu gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ1 HEPSİ MEMNUN Kasımpaşa kulübü reisi Mehmet Gür dün yaptığı basın toplantısında Cihat Arman'ın 1 senelik kontrat imzaladığını açıklamıştır.Besim,Mehmet Gür'ü Cihat Arman'ı tebrik ederken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1959
  • Arman tam selâhiyefli Kasımpaşa Kulübü Reisi Mehmet Gür dün tertiplediği basın toplantısında «Profesyonel kadromuzu yeni sezonda iddialı bir şekle getirebilmek için evvelâ Cihat Armanla yeni bir kontr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1959
  • VEFA BUGÜN ROMANYA'YA GİDİYOR Vefa profesyonel takımı Bükreşte iki,Köstence'de bir karşılaşma yapmak üzere bugün saat 16.00 da trenle Romanyaya hareket edecektir.Umumî Kaptan Mustafa Topsakal'ın riyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1959
  • B Kadro Yarın ilân Ediliyor 5 Temmuzda San Sebastian şehrinde İspanya ile karşılaşacak olan millî takım namzet kadrosu,yarm saat 11 de Mi that paşa stadında bir antrenman maçı yapacaktır.Federasyon Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1959
  • Amatör Millî takım hazırlık maçları İstanbul kulüpleri arasından,amptör millî takıma seçilmiş bulunan namzet futbolcular,yarın ve Cumartesi günü iki ayrı grup halinde antrenman yapacaklardır.Yarın saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1959
  • Metin Erman evlendi Beşiktaş profesyonel takımının kıymetli futbolcularından Metin Erman ile Nurten Okan'ın nikâh merasimi,dün Beyoğlu evlendirme dairesinde yapılmıştır.MİLLİYET ailesi genç evlilere s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1959
  • fifftMElÇTES Fenerbahçe kulübü temsilcisi Agâh Erozan antrenör Molnar hakkında verilen kararın EllUfcMIl IVUlvUylU tenkidlere uğramasından müteessir olduğunu arkadaşlarımız Necmi Tanyolac ve Namık Sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1959
  • KÜÇÜK FİKRET'İN KALEMİNDEN m m 3.Gol:Saadetten kanatlanır gibiydik s Şimdi soyunma odasmdayız.Maçın yarısını 2-0 galip bitirmiş olmanın sevinci var çocukların gözlerinde.Hepsi memnun ve hepsi azimli g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1959
  • VEFA İDARE HEYETİ [SAMİ ÖNEMLİ] Vefa Kulübü idare heyeti dün Trabzon milletvekili Selahattin Karayavuz'u tekrar reis seçerek vazife taksimi yapmıştır.Besimde idare heyeti toplu halde görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor