Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • İ£,Hfilliııef 21 HAZİRAN PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • Milli Oyunlar bayramına 10 ekip iştirak edecek 27 Haziranda başlayacak' bayramda şimdiye kadar görülmemiş gösterilerin yer aldığı bildiriliyor.BU aym 27 sinde başlayacak ve 5 Temmuz'a kadar devam edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • IÖZDEMİR GÜRSOY1 DEC If DAI İI*C ftCI I1İ Paris'in meşhur Maggy Rouff moda evinin 40 elbisesini,20 mayosunu teşhir et-DE^ rVnMUlyCı UÇLU I mek üzere dün şehrimize 5 güzellik kraliçesi gelmiştir.Kraliç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • MİLLİYET GAZETE Sİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Cağaloğlu Molla fenari Sokak No.1 İSTANBUL D.P.Merkez ilçe idare heyeti fesh edilmedi)10/Haziran/19.r)9 gün ve 3263 sayılı gazetenizin Birinci sahife İkinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • r:%İ-Xt-v.i^^t m [ÖZDEMİR GÜRSOY] CİCEK BAYRAMI Bahar ve dçek Bayramı dün 18.30 da Harbiyede Spor ve SerCi Sarayı arkasındaki sa-Y'sf™1* nil hada açılmıştır.Belediye Reis Muavini Fuat üst'ün yaptığı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • 39 TİCARİ KARAR meriyetten kalktı Serbest rekabeti tesis için daha ha%\hararlar ahnacak İHRACÂT DA TAMAMEN serbest bırakıldı ANKARA,HUSUSİ n jo y,undan bu İr AL Yana Millî Korunma Kanununa istinaden y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • BAYRAMI Bayram günlerinde izdihama mâni olmak üzere LE.T.T.tedbirler aldı.Eğlence yerleri kontrol edilecek BAYRAM İÇİN ALIŞ VERİŞ YAPAN HALKIN TAMAMEN DOLDURDUĞU IÖZDEMİR GÜRSOY] MAHMUT PAŞA YOKUŞUNUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • f MİLLİYETİ İki ayrı mahkûmiyeti olan 20 aylık hapis cezasını çekmek için 2 ay mühlet verilen Beyhan Cenkçi Bir gazeteci Bayramda Hapse Giriyor Akis Mes'ul Müdürü Süleyman Ege 12 gün hapis yatacak.ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • KAÇAK YAKALANDI Evvelki gün Dolmabahçe'de çamlıkta Yüksel Bıçakçı'yı bıçakla ağır surette yaralayıp kaçan Necati Yiikçekenler dün yakalanmıştır.Necati Yükçekenler'in 10 yıl 5 ay hapis cezasına mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • LÜKS NERMİN ŞAHİTLERE İTİRAZ ETTİ Mahkemedeki taşkın hareketlerinden dolayı hâkim,Şaziye Zeren'e ihtarda hıılundu.LÜKS Nermin nâmiyle maruf randevucu Şaziye Zeren dün Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • SEÇİMLERİN BU YIL TEHİRİ MUHTEMEL Son zamlardan sonra D.P.teşkilatının seçim yapılmaması için Genel Merkeze müracaatta bulunduğu bildiriliyor D.Pçevrelerinde 1961 e kadar,Ara seçim veya mahallî seçiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • CHP SENDİKALAR KANUNU TEKLİFİN!MECLİSE VERİYOR ANKARA.HUSUSÎ İş kanununun tatbik edilmediği yerlerde çalışan isçilere de sendika kurmak yetkisi tanıyan C.H.P.nin yeni sendikalar kanunu teklifi,dün Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • YENİ ÇIKTI HERKES İÇİN PRATİK İNGİLİZCE NETOD Lise İngilizce öğretmeni İbrahim N.ÖZGUR'ün hazırladığı bu kitabın Fiatı:5 Lira İSTANBUL KİTABEVİ BEYAZIT İSTANBUL Tel:22 81 44 Not:Kitapçılarda bulunur.Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1959
  • Et Hatları dün yüzde 27 artırıldı EKMEK GRAMAJI VE FÎATI BAYRAMDAN SOKRA KAT'Î ŞEKİLDE TESBİT EDİLECEK İzmîrden bildirildiğine göre sanayie verilen kömür 243 liradan 330 liraya çıkarıldı ET fiatına ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • İKTİSAT ve TİCARET Ha.'iıldyan Oı Haluk CİLLOV SON ZAMLARIN SEBEP!VE NETİCELERİ HUBUBAT ve kömür fiyatlarına yapılması kararlaştırılan zamlar,geçen hafta İçinde daha birçok madda ve hizmetleri de peşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • BAYRAMOĞLU SAHİL MAHALLESİ'nl GÖRDÜNÜZ MÜ?Otobüsler Kadıköy iskele meydanından kalkar.Kadıköyden kalkış Mahalleden kalkış 9.30 14.18.30 8.12.17.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • KARADENİZ SU Murat Ali ATMACA Bütün dost,Akraba ve Müşterilerinin Bayramını Kutlar.Kapalıçarşı Kesecller Cad.No.144 Tel:22 69 37 İstanbul I—1-ı^ı l^0Q0*0*0y0j^ 0975
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • bayram münasebetiyle GEE!MECMUASI BUGÜN ÇIKTI HAYAT'm bu sayısmda büyük boyda b» NASREDDİN HOCA bulacak «VEKİLLER OKULU» röportajında İstanbul Liselilerle beraber tekrar çocukluk günlerinizi yaşıyacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • OĞLAK BURCU 15 1 it [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızların fena tesiri geçince İşleriniz de düzelecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir yazılı haber nes'enizi kaçırabilir.Fakat sükûnetle sonunu bekleyiniz.BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • im ııı mı umumimi mum mumu.unu.mm.İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Bayram sabahı İçin neşeli melodiler 9.00 Haberler 9.15 Oyun havaları Yurt türküleri 9.40 Hollywood Bowl orkestrasından İspanya me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • BU LMACA 8 9 10 11 1?SOLDAN SAĞA:1 Padişah oğlu;Bir dig.2 Belirtiler;Sık sık olmadığı için cemiyetin alâ-1 kasını çeken vak'a.S New 5 York'taki zenci mahallesinin adı;Bir nota.4 Bir bölgenin orta-3 la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • c SİNEMALAR j BEYOĞLU A I.KAZ AK Tel:44 25 62)1 Ali Baba Kızlar Pansiyonunda Eddie Cantor Türkçe.2 Arizona Kahramanı Renkli İng.ATLAS Tel:440835)1 Casus Aşkı Lana Turner Renkli t İng.2 Düşman Sürücüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • DOST VE MÜŞTERİLERİNİN KURBAN BAYRAMINI TEBRİK EDER KAPALI ÇARŞI DİVRİK SOK.No.2/9 Tel:22 67 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • BU YAZ ZEKİ MÜREN BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER GECE Yalnız ve Yalnız YEPYENİ ŞEKİLDE TANZİM VE RESTORE EDİLEN Küçük Çiftlik Parkında REFAKAT EDEN SAZ ÜSTATLARI HAKKI DERMAN ŞÜKRÜ TUNAR SELAHATTİN PINAR FE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • KISA HABERLER MALÛL Gaziler Cuma günü saat 14 de Tophanedeki yurd binasında toplanarak bayramlaşacaklardır.Bayramlaşmaya şehit dul va yetimleri d* davet edilmiştir.EŞREF Karnal İdaresindeki 705507 plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • İDENİZCILİKİ İBANKASIİ [İKRAM fYEl jVEREMEDi)a Denizcilik Bankasının muhte-S 111 İllerde bulunan 32 bin memur EŞ i ve işçisine verilmesi kararlaştı-Er rılan bir maaş tutarındaki ikra-t miye,bu bayram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • Temizlik işçilerine yazlık elbise dağıtıldı Belediye Temizlik İsçilerine yazlık elbise ve ayakkabı dağıtılmıştır.2166 temizlik isçisinden başka 113 şoföre de «İbişe ve ayakkabı verilmiştir.Kamyonlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • Sünnetçi ENVER ÜLGÜN Samatya Nailıebe Sok.No.12 Telefon 215919
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • MEVLİDİ ŞERİF Gripin ve Opon Laboratuvarlan kurucusu ve Fıy Temizleme Tozu ile Puro Tuvalet Sabunları,Sülfonasyon ve Deterjan Fabrikaları sahibi müteveffa Eczacı NECİP AKARm ruhuna ithufen vefatının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • Yangınların sigara ve Geçen yıl 1703 yangına müdahale eden istanbul itfaiyesi 74 defa aldatıldı İtfaiye Müdürlüğünce hazırlanan istatistiklere göre.«on senelerde şehrimizde çıkan yangınların başlıca s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • Orhan Eyüboğlu Avukatlık yapacak Trafik Müdürlüğünden İstifa eden Orhan Eyübotlu dün sabahtan İtibaren avukatlık stajına bağlamıştır.Eyüboğlu,şimdilik Kartal Adliyesinde staj görmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1959
  • BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER GECE YEPYENİ ŞEKİLDE TANZİM ve RESTORE EDİLEN KÜÇÜK ÇİFTLİK PARKINDA GÖNÜL TUNCAY ATEŞ BÖCEKLERİ NERİMAN KIZILTUĞ NECATİ TOKYAY idaresinde MUAZZAM FASIL TOPLULUĞU Küçük Çiftli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.06.1959
  • BİR YAPRAK Bayram ve Târih SEVGİLİ okuyucularım.Hakkımda gösterdiğiniz teveccüh ve iltifatlara,bayram münasebetiyle gönderdiğiniz tebriknâmelere ayrı ayrı şükranlarımı arzederim.Bn iltifatnâmelere bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1959
  • Sadi ve KEMAL KAPLANCALI Sayın dost ve müşterilerinin bayramını kutlar hayırlı işler ve sıhhat temenni eder.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1959
  • Otelimiz Terasında fevkalâde manzaralı Gazino ve Düğün salonuna elverişli yere sermayedar ortak aranıyor.Teras Otel-Beyazıt 22 49 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1959
  • ^V.v,W.V.V AV.aÛv&^ fttt3Wvivv.İmkânsızdır,gülünçtür.RÖPORTAJ ABDİ İPEKÇİ FOTOĞRAF:KEAAAL BAYSAL eyahatimizin ikinci ve son safhası Bata Afrika'dır.Gine körfezinin kenarında ve Atlan,tik Okyanusunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1959
  • ii Kıymetli tatil günlerinizin her saniyesini değerlendir* mek elinizde bulunuyor.Yurt içinde ve dışında yapacağınız tatil gezintilerinde yollarda kaybedeceğiniz zaman israftır.THY size "vakitten" kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1959
  • TAHSİNASI GÖMLEK MÜESSESESİ HEPİNİZİN BAYRAMINI TEBRİK EDER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1959
  • ŞAYKAMIN 1.Cl GÜNÜNDEN İTİBAKEN YEN 1 KAP I Ateş Sadiy« Dansöz Aynur Böcekleri Arcuman Semiramls Akın ismail Şenbahar,Dansöz Meral Ateş,Nesrin Ünal,Memduha Olgun,Semra Nuray,Cahide Karamaden.BELKIS Dİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1959
  • Yarın akçam aaat 21.30 da ATLAS sinemasında BAYRAM EĞLENCELERİ Dümbüllü îsmall tlyatrosu-Kadmlar boka maçı Necati Basara t* korosu Cax orkestrası Dansöz mal Altıntop Komikler Milli oyunlar Çeşitli eğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1959
  • Muayenehane Nakli Di?Tabibi SİNANOĞLU Bahçekapıdaki Muayenehanesini Pangaltı Ergenekon caddesi No-71 nakletmiştir.32768)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI bir Kültür hizmeti BIL6I TİYATROSU KARACAOĞLAN'ı takdim eder Bu akşam,saat 21 de İSTANBUL RADYOSUNDA YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1959
  • fJ:TÜRKİYE BANKASI 15 Haziran Çekilişi Talihlileri Apartman Dairesi kazananlar.1)Veli özbalat Yenişehir)2)Meryem Çakmak Nazilli)3)Hasan Altan Zonguldak)4)Sadiye Oğuz Kadıköy Rıhtım)5)Fazilet özkum Şiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • SOHNNY VE" ARKADAŞI HEUKOR.TERE 3/NBJ2KBN."V S72JOA HAREKET SDlVOFtUAR.TAflA ZAMA/V/mad!baka-CMA SaİSi x |M m 'iggSğ' ÇARPlŞMAYt ı-iEfZKES KAZA zanneder.ben BE Buradan KAÇAR/M Qo°
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • İOSE,SAİKSH&J&&SÖâ [j&U ESMADA TABELÂCIDA:vAuı Bu TABEuANiN Asiu-MASiNA müsaade etmez AMA BEN KAZANCIMA BAKACIM.mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • ANTİKA OUSA 25 t-L RAVA VE15İK.UBİ5.Mİ DAHA ÇOK PAHA İSTER.L.ER.V ^ATJCi SİMDİ Gİ3ŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • SOMER SOLEY ve VOKALİSTLERİNİ Bu akşam 19.45 te İSTANBUL Radyosu'nda dinleyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • ÇAPA MARKA GIDA SANAYİİ A.Ş.SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN MÜBAREK KURBAN BAYRAMLARINI CANDAN TEBRİK EDER.42826
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • ŞAHAP HALAT London)LTD.Aerodrome Read.Watfort Way.London N.W.4 Cable.HERFORD Tel.Şun-2271j LONDON ŞAN-TÜRK ŞAHAP HALAT Moorweidenstr.7 Hamburg.13 TÜRK Tel:44 57 87 Cable.ŞAN MUHTEREM MÜŞTERİLERİNİN,DO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • SİTE GÖMLEKLERİ Saim Urgancı ve Ortakları Sayın müşterilerinin Bayramını tebrik eder.Sultanhamam Mesadet Han No.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • 14 HAZİRAN 1959 DAN İTİBAREN ÇAMLICA ÜMRANIYESINDE DAMPİNG DENİZ MANZARALI OKAZYON ARSALAR 3.500 Liralık ARSA 1.500 Liraya 5.000 ARSA.2.000 Liraya Bütün Arsalar Deniz görür.İstanbul'un en yakuı arsala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • Uykum ağırdır.Geceleri saçlarını kafama yapışır,yüzümü daha da ahlaklaştırır.Daima terlerim.Suratım ısılışıldır.Nihayet oınuzıınııın dürlüklendiğiııi duydum.Gözümü açtım.Armande,üzerinde beyaz gömlek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • f i ViNYLEX SANAYİ ve TİCARET LTD.STİ.Sayın dost ve müşterilerinin Bayramını kutlar hayırb işler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • BAYRAMDA EYLENEBİLECEĞİNİZ EN NEZİH YER TAKSİM GAZİNOSU Restoran ve Pavyonudur.Yerlerinizi lütfen evvelden ayırtınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • TEPEBAŞI BAHÇESİNDE HER AKŞAM cALARSSI AHMET ve OZDtüK Yepyeni Repertuarları arasında Sulukuleli SAFİNAZ ile ZİLLİ RAZİYE'yi şakır şakır oynatıp seyircileri ağlatarak katıltıyorlar.Her pazar saat 14 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • ARDAŞ ÖNCİJL KADIN TERZİSİ Sayın dost ve müşterilerinin Kurban Bayramını candan tebçik eder.Beyoğlu Ağa camii imam Sok.No:9 Dilber Ap.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • I SANAYİ BANKASI A Miişterilerinîn Kurban Bayramını kutlar Neş'e ve sağlıklar diler.JİİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • Balıkçının Olla Kutusu Olta Takımları ve Yedek Aksamı SITKI üneu 1 II.OLTA ile avcılık yapan profesyonel ve amatör balıkçı,balığa çıkarken mevsimine göre,gün-lük olarak avlayacağı balıklara mahsus olt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1959
  • MURAT DAVMAN'IN YENİ MACERASI sessiz harp 156 Şehir cereyanı kesilmiş.Ses çıkarmadım.Bulunduğumuz yer,eski yalılarda hep rastlanan çok geniş ı ir taşlıktı.Sağda solda kapılar Vardı,ileride halı döşeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • MÜZEYYEN SENAR ADNAN Genç Ses Sanatkârları PEKAK Semra ATILAY Aynur AKİN Güler GÜRSFS AĞYAZAR ve Kemal GURSES idaresinde Tel:44 26 90 BÜYÜK FASIL HEYETİ HER PAZAR SAAT 14 ten İTİBAREN TAM KADRO İLE İÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • I*fliiliııef Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • RUMÎ Çarşamba HİCRİ 1375 17 1378 Ha/i-HAZİRAN Zilhicce 4 19 5 9 10 VAKİ T vasat!EZANI Güneş 4.26 8.44 Öğle 12.14 4.32 İkindi 16.15 8.33 Akşam 19.43 12.00 Yatsı 21.46 2.03 İmsak 2.04 6.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • VİTAMİNLİ NEBATİ MARGARİN YAĞI EMSALLERİNİN EN ÜSTÜNÜDÜR UNUTMAYINIZ Kİ GIDASIZ EV GIDASIZ KALIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • 39 TİCARİ KARAR t Baştarafı Birincide Eeytinyağı ihracatçılarına ödenecek prim miktarları bakliyat ve çeltikten alınacak devlet hissesi ve 300 ton kahvenin Kızılay tarafından satışa çıkarılması hususu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • Et fiatları dün yüzde 27 artırıldı t Baştarajı Birincide kuruş narh konmuştu.EKMEK GRAMAJI BAYRAMDAN SONRA BELLİ OLACAK Ekmek ve fırancalanın evvelki gün tesbit edilen gramaj ve fiatı Bayram sonuna ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • Bir gazeteci Bayramda hapse giriyor t Baştarafı Birincide dün kendisine tebliğ olunmuşturîki gün mehil verilen Ege yarın saat 11 de savcılığa giderek teslim olacaktır.BEYHAN CENKÇİ 10 ar aylık İki mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • BUGÜN KURBAN BAYRAMI t Baştarafı Birincide 14 de Belediyede mesai arkadaşları ile bayramlaşacaktır.ORDUYU TEBRİK ANKARA,HUSUSÎ Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderes ve Genel Kurmay Başkanı Korgeneral Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • Sayın Dost ve Müşterilerimizin Mübarek Kurban Bayramını tebrik ederiz.AKSAN SANAYİ LTD.ŞTİ.Bakır Boru ve Profil Fabrikası 889899
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • BEŞLER SUCUK FABRİKASI Muhterem dost ve müşterilerinin mübarek Kurban Bayramını candan tebrik eder.Beşler Koli Şti.22 77 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • CAHİT GÜNEYMAN ve KARDEŞLERİ Muhterem dost ve müşterilerinin Kurban Bayrammı tebrik eder,sıhhat,afiyeti ve hayırlı işler dilerler-Adres:Atatürk Bulvarı İşçi Sigortaları Mağazaları 2-nci Blok No.3 Unka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • Ö z ÇELİK EŞYA FABRİKASI aralı hemşehrilerinin ye neş'eli bayramlar MAHMUT ÖZFER Sayın akraba,dost ve müşterileriyle Ankaralı hemşehrilerinin Kurban Bayramını tebrik eder,tanrıdan sıhhat ve neş'eli ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • Sayın Dost ve Müşterilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ederiz-ANKARA PAZARI BAKKALİYESİ Taksim)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • İSTANBUL YAŞ MEYVE VE SEBZE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNDAN Birliğimizin 1959 1960 hesap yılı Genel Kurulu 6 Temmuz 1959 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de Birliğin İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • TEPEBAŞI BAHÇESİNDE HER AKSAM GÖNÜL YAZAR HER PAZAR saat 14 den itibaren TAM KADRO İLE İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Not:Pazar Matinelerinde duhuliye yoktur.Bilûmum meşrubat 4 liradır» Telefon:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • ANTALYA UMUMÎ NAKLİYAT T.A.Ş SAYIN Dost ve Müştelerinin Mübarek Kurban Bayramlarını candan tebrik eder-5485999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • BUHAR ve KALORİFER KAZANLARINIZ için SUNGURLAR Kazan ve Teshin cihazları Fabrikası ile temas etmeden karar verilmemesi,Avrupadan gelen kaliteli malzeme ve dikkatli imalâtımız tetkikinize DAİMA AMADEDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • ŞEKERSUYU RESTORAN GAZİNO YAKACIK Bayramınızı manzaralı geniş salon,teras ve gölgeli parklarda geçiriniz.Bayramın 3-4 ünde Suarede,Pazar günü matine suarede Salon müziği ve Caz.Alaturka Alafranga Yeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • HURBAŞ MÜESSESESİ Sayın dost ve müşterilerinin Kurban Bayramını tebrik eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • En iyi Bayram Dilekleriyle ÇINAR OTELİ Sayın müşterilerini bayram günlerinde yeni gelen FRED WILLEM Orkestrasını Çok sevilen PAOLO TAGLIA FRERRİ topluluğunu dinlemeye ve parlak dans yıldızı LEYLA 58i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • KREDİ YAPI SANDIĞI Kıymetli müşterilerinin Kurban Bayramlarını tebrik eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • HAYRI TAMAN HALEFİ ve NİHAT DEVREZ ŞİRKETİ Bilumum elektrik malzemesi satışı Bütün dost ve müşterilerinin Kurban Bayramını tebrik eder,hayırlı isler diler.9999999999999999999999999999? 73482658
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • NİHAT DEVREZ AV TÜFEKLERİ İTHALATÇISI Bütün dost ve müşterilerinin Kurban Bayramını tebrik eder,hayırlı İşler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • Mehmet Kâmil Berk Bütün akraba dost ve tanıdıklarının bayramlarını kutlular.Fatih Otobüs durağı No.90 Tel:21 39 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • Millî Oyunlar Bayramı Baştaraft Birincide H Ekiplere dahil kadın sanatkârların sayısı geçen yıllara nlsbetle çok daha fazladır.KINA GECESİ Dün bir basın toplantısı yapan Vedat Nedim Tör,imlan söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1959
  • Ztfr »in VWOM/lt TAVVARELERİLE HXAlL't UÇUNUZ BEA ANKARA ve İSTANBULOAN HAFTADA 2 SERVİS BEA nin yetküi seyahat acentelerine veya BEA bOrolanna müracaat ediniz.İSTANBUL i Cumhuriyet Caddesi Na 10 Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.06.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ] ŞAMPİYON FENERBAHÇE TAKIMI ŞEREF TURUNDA KÜÇÜK FİKRET BÜYÜK Şampiyonluğu anlatıyor FENERBAHÇE'nin zafer dolu bir mevsimini sarı lacivertli kulübün sevilen bir simasından dinleyeceksiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1959
  • Hâmit Kaplan Tahran kafilesine katılmadı Milli güreşçinin sebebi aniaşılamıyan bu hareketinden ebedî boykot alması muhtemel ran'da biri milli diğer ikisi temsili üç müsabaka yapacak olan serbest güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1959
  • OSMAN KAVRAKOĞLU «Fenerbahçede muhalefet yok» F.Bahçede Muhalefet Kalmadı Osman Kavrakoğlu kongreye tek liste ile girileceğini söyledi.Fenerbahçe kulübü idare heyeti âzası Osman Kavrakoğlu 12 temmuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1959
  • F.Bahçe-İ.Spor Dostluk Paktı Fenerbahçe ve İstanbulspor kulüpleri arasında önümüz,deki günlerde bir dostluk paktı imzalanacaktır.İstanbulspor kulübü ikinci Reisi Lütfü Bornovali bu teşebbüs hakkında ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1959
  • ADALETLİ GÜNGÖR İSTANBULSPOR'DA Adalet profesyonel takımı oyuncularından Güngör,önümüzdeki sezondan itibaren İstanbulsporda oynayacaktır.Bu futbolcunun transferi mevzuunda iki kulüp idarecileri dün ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1959
  • Yüksel ve Ergun gençler finalinde oynatılacaklar Fenerbahçe ve Galatasaray genç takımları Cuma günü oynayacakları genç takımlar şampiyonası flnaJ maçının hazırlığına devam etmektedirler.Millî ligde Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1959
  • Kadriye karşılık İsmail ve Ergun.Galatasaray Baş Kaptanı Eşfak Aykaç'ın «Kadri Aytaç'ı anlaşma yoluyla Karagümriik'ten geri istiyoruz.Bunun için de akla gelebilecek her fedakârlığa hazırız» şeklindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1959
  • KALECİ YÜKSELE ACIK MEKTUP Kardeşim Yüksel,S~akın inanma.Pazar günü takımının mağlûbiyetine sebep olarak seni gösterenlere sakın inanma.Sakın üzülme.Galatasarayı şampiyonluktan eden,ağır mağlûbiyete s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1959
  • KISA HABERLE!İSTANBUL Ankara büyükler,kızlar ve yıldızlar arası puanlı atletizm yarışmaları,bugün saat 14.30 da Mithatpaşa stadında başlayacaktır.TRABZON'A gitmiş bulunan Beykoz kalecisi Sıtkı,kulübün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1959
  • «um ı».i SAMİ ÖNEMLİ] VADTâU VF ANTRENÖR Galatasaray'ın yeni antrenörü Remondinl,dün Sarı-kırmızılı takıma İlk an-RArlfin »t Mil I trenmanım yaptırmıştır.Resimde umumî kaptan Eşfak Aykaç,menacer Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1959
  • Satışa çıkarılacak olcu bu yıl az G.Saray,K.Gümrük,Adalet ve B.Spor listelerini tesbit etti.Adalet'li Selâhattin satış bedeline itiraz ediyor Profesyonellik talimatnamesinin 24 üncü maddesi gereğince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1959
  • IGIN KURALARI 26 Haziranda çekiliyor Talimatnamenin aynen tatbiki halinde lstanbulun 10 kulübü Millî Lige katılmama kararı alacaklar ANKARA VE İZMİR GÖKAY'I DESTEKLİYOR Futbol Federasyonu ile Millî Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1959
  • m.»nwwwuini.I.I.ı.WiiiiWMWWWWW I"i.ı 11 u.ılının II ffûflflİTF AMTEîPMBAANrt A FederasJ'on teknik komitesi,dün millî takımının yaptığı ça-tlVIllli KVUİVİIIE,MllinkliniMIIIIM Upmayi takip_etmiştir.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor