Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • 'm:¦Mİ ÇELİK CİĞER İÇİNDE DOĞUM [KEYSTONE] Dawn Varma adında 20 yaşında bir İngiliz kadını geçen yılın son günlerinde çocuk felcine yakalanmış ve bu yılın Ocak ayında İngiliz Hava Kuvvetlerinin tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • YIKILACAK EVLER feS^îSÎSİ?44^ Sâkln,eri' eV,Crln,n bayramın birinciRSAyıf!raIaEğmı İskân Müdürlümü nH»„ L yık,lmm «eciktirUmesinl istemişlerdir.İstimlâklerde evleri yıkılanlara Millî Emlâk tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • Belediyelerin istimlâk YETKİSİ GENİŞLETİLDİ C.H.P.HİN KATILMADIĞI MÜZAKERELERDE RAZI D.P.LÎLER HÜKÜMET TASARISI ALEYHİNDE DULUNDU 814 öğretmenin terfii için kadro ihdas edildi Meclis,havacılara verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • ŞOFÖRLERİN AFF!YARINKİ MECLİSTE ELE ALINIYOR ANKARA,HUSUSÎ TRAFİK suçlarının affı ve tecili hakkındaki kanun teklifi,Meclisin yarınki gündemine alınacak ve muhtemelen müstaceliyetle görüşülerek kanunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • DP ve CHP Grupları bugün toplanıyor D.P.Grubunun,Meclisin tatili ve hububat meselesini ele alması bekleniyor.Bir D.P.Mebusu "Basın affı„ nm gündeme konulmasını istedi CHP Mebusları yarınki Meclise gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • REJİSÖR ELİA KAZAN GELDİ Oğluna,doğduğu Kayseri'yi göstermek isteyen Kazan kazanç hırsı yüzünden iyi film çevrilmediğini söyledi ZAMANIMIZIN en iyi rejisörlerinden Elia Kazan,iki hafta kalmak üzere,20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • Vapur ücretlerine de zam yapılması istendi Kömür fiatlarının arttırılmasından sonra Denizcilik Bankasının zam yapmasının bir zaruret olduğu ileri sürülüyor Kok kömürünün tonu 156 lira oldu KÖMÜRE' yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • Orhanelinde s e I bir köprüyü yıktı BURSA,HUSUSÎ Orhaneli'nin ve bâzı kazaların yollarını seller tahrip etmiştir.Orhaneli yolu üzerinde Cünali köprüsü yıkılmış diğer köprüler de hasara uğramıştır.Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • FLETCHER WARREN {Telefoto Milliyet:Ankara-Istanbul] "Tiirkiyenin daha az yardıma ihtiyacı olacak Amerikan Elçisi dün,İ k t i s a dî programın sür'atle ilerlediğini» söyledi ANKARA,HUSUSÎ AMERİKANIN Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] POLİS.HIRSIZ VE SEVGİLKİ Zabltflya k«rğı koymak,esrar bulunrUkiaı IHIldll VE OCVUlLIdl durmak suçlarından aranan asker firarisi hırsız Haydar'ın,Kadıköy'de Kordon otelinde bir hizmetç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • Bir Vatan Cephesi Ocak kongresi iptal edildi D.P.Duatepe Vatan Cephesi ocağının kongresi dün parti yetkilileri tarafından iptal ve tehir edilmiştir.Kapıda yapılan yoklamada 32 kişiden ancak 12 sinin ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • ROMA'NIN BAVAR'A HEDİYESİ dün Roma Belediye reisi Urlumu Ciocetti tarafından,Roma'nın kurucusu addedilen «Romus Romulus» un gümüşten yapılmış bir heykeli hediye edeilmiş tir.İtalyan Reisicumhurunun eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • ü SEN BİR MELEKTİN EMİLE ZOLA'nın ölmez şaheseri ~v Lüks ciltli olarak YENİ ÇIKTf.gFiati:J2,5 LirafhuvE N ücRETsir WwilNB v i BÜLTENİMİZİ I İSTEYİNİZ.g ıCağaioğlu^arlıbahç^Sİlİî^lSTANBULİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1959
  • Başvekil Bir Basın Dâvasından Feragat etti 5 vilâyette dün 37 basın dâvasına bakıldı BEŞ vilâyette dün 37 basın dâvasına bakılmıştır.Ankara'da Başvekil Adnan Menderes'in feragati üzerine bir dâva düşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • IYASET DÜNYASINDA 5otw* Kofvc^* iki ihtiyarın politikası BATI dfcınyasında iki ihtiyar ve mağrur devlet adamı,son günlerde takip ettikleri siyasetle,ancak Rusları sevindirebileeek bir buhrana yol açmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA B R O N K O Tabla,DOLORÎN EKZAMİN P U L M O L RADYOKARBON TURAL adlı müstahzarların ecza depolarına tevzi edildiğini arzederiz.Tıbbî Müstahzarlar Laboratuarı Aksaray İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • MUHTELİF PAPA İKRAMİYELERİNDEN OSMANLI BANKASI A.S.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün ne istediğinizi bilmiyorsunuz.Kararsızlıklardan kimseyi mes'ul tutmayınız ÎOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Evde kapalı kalmayınız.Yıldızlar her jfünkü muhitinizin dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • BETONYER ve MALAKSÖRLER Yeni parti 250 litrelik Dizel motorlu betonyerler ile 3,5 4,5 tonluk malaksörler satışa arzedilmiştir.Optik Ticaret Galatasaray,Yeniçarşı No.40 Tel:44 12 57 44 32 51 44 84 91 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • YARIN I BE I ¦¦OH Okuyucularına 5 RENKLİ bir eski KÂĞITHANE TABLOSU,tarihî fotoğraflar ve büyük şöhretlerin yazıları ile 8 sahifelik bir ESKİ İSTANBUL ALBÜMÜ hediye ediyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • Ö L Ç M Umum Jandarma Kumandanlığı Başkâtipliği ve Kalemi Mahsus Müdürlüğünden emekli merhum Şerafeddin Beyin oğlu,Pakize Göker'in eşi.Muammer Gökeri'n kardeşi.Nezih Göker ile Sevim Dericioğlu'nun amc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • İdamı istenen baba ile oğlu yargılanıyor GİRESUN'LU SANIKLAR,125 LİRA ALACAK İÇİN BİR HEMŞEHRİLERİNİN GIRTLAĞINI KESMİŞLERDİ İdam talebiyle Adliyeye verilen Temel Karahasan ile 20 yaşındaki oğlu Musta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • ÖLÜM Müteaddit mekteplerde muallimlik ve hafızı kütüplükten emekli İstanbul Yeni camii şerifi hatibi ve Devlet Demiryolları evrak arşiv şefi Nejat Çataltepenin kayınpederi meşahiri huffazı Kurandan İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • MEVLİDİ ŞERİF Merhum İbrahim Ethem Paşa kerimesi ve merhum Kaymakam Ahmet Vefik Ağarın zevcesi merhume,Nuriye Vefik AGAR Hanımefendinin ruhuna ithafen 12 Haziran 1959 Cuma namazını müteakip Beylerbeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • ITELEFONI İREHBERİNOEİ 125 BİN İSİMİ E K S I K| s Telefon idaresi kağıt bulamadı-S EŞ ğı için rehber tabettirememekte-3 dir.Mevcut rehberde 25.000 abo-ş nenin ismi ve telefon numarası S mevcut değildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • VEFAT Hakkı Nezihi ERKSON vefat etmiştir.Cenazesi 11,6.1959 Perşembe günü ikindi namazını müteakip Şişli camiinden kaldırılarak Feriköy mezarlığına defnedilecektir.AİLESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • MEVLİDİ ŞERİF MERHUM MEHMET İSMAİL GÖKSU nun aziz ruhuna ithaf edilmek üzere 14 Haziran 1959 pazar günü öğlen namazını müteakip SişU Camii Şerifinde tanınmış Mevlidhanlar tarafından Mevlidi şerif kıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • Bankaların sigortacılığı ienkid konusu oldu Sigorta Prodüktörleri Cemiyeti,Bankalara sigorta yapma hakkı veren kanunun ilgasını istedi Sigorta Prodüktörleri Cemiyetinin dün yaptığı fevkalâde toplantıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • Bayram Dolayısiyle FLORYA TATİL KAMPI 4 Gün Muhterem Halkımızın Emrine Amadedir Telefon:44 47 07-8 TÜRKİYE TURİZM BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI Modern mucize ELEKTRONİK BEYİN Her ikramiye çekilişinden evvel müşterilerimizin:1.Hesaplarındaki para miktarı 2.Çekilişe kaç kur'a numarası ile katılacakları 3.Kendilerine tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1)12 1 3 4 5 6 7 8 9 BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kasaplık hayvanların kol «yak iç uzuvlarına denir:kuvvetli hınç 2 Bir şeyin korunmasını başkasına bırakmak;Eserler.3 Dişi geyik;Manalı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)1 Yasak Bölge Richard Widmark Renkli İng.2 Kızıl Ok Charlton Heston Renkli İng.ATLAS Tel:44 08 35)1 Bağ Bozumu Pieı Angeli Renkli İng 2 Beraber Yaşayalım Gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1959
  • IHIMI ISTANBUL 7.27 Açılış ve program,7.30 5 Karışık sabah müziği 8.00 Haber 1er 8.15 Şarkılar 8.30 Billy May ve Ted Heath orkestrası 8.45 Türküler ve oyun havaları E 9.00 Kapanış.E 12.27 Açılış ve pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • RÖPORTAJ ABDİ İPEKÇİ FOTOĞRAF:KEMAL BAYSAL BİR GAZETECİNİN BİR KRALA "ŞAHSÎ MALİKÂNE,OLARAK HEDİYE ETTİĞİ ÜLKE:KONGO Belçikalılar Kongo'da diğer müsiemlekeci devletlerin yaptıkları hatâlardan ders ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • "UUORE Tpkalon |o^oje rj M'0^ Pek ince,fevkalâde setredici bir hassaya malik,çok mütecanis ve zarif bir kokuya malik olan yeni Tokalon fascination pudrası tizi daha genç,daha güzel ve hakikaten daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • Squibb Teşvik Fonu PORTAL SİROZ SYMPOSIUM'U YARIN Saai 10 da Çapa Amfisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • HER ÇEŞİT KONSERVE İMAL EDEN Büyük bir fabrika İstanbul,İzmir,Ankara,Adana ve havalisi İçin ayrı ayrı birer umumî bayi arıyor.Konserve rumuzu ile Beyoğlu 10 443 No.lu posta kutusuna müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • ALEMANNİA STRİCKMASCHİNENFABRİK TÜRKİYE GENEL MÜMESSİLLİĞİ Batı Almanya'dan Links Links,Düz ve çift iğneli trikotaj ve her nevi yuvarlak ve Interlock makinelerini ithal etmek istiyen ve ellerinde itha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • SUADİYE OTEL PLAJ GAZİNO ve PAYİYONU 12/6/1959 Cuma gününden itibaren yeni yaz mevsimini zengin programla muhterem müşterilerine arzeder.NOT:Her pazar saat 16 dan 19 a kadar tekmil programın iştirakiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • SUNİ TAHTA LEVHALARI PLAKA SANAVW TW*,N.V İSTANBUL 11 Yerli ve ecnebi,emsalinden daima DAHA SAĞLAM DAHA UCUZ ve DAHA ZARİFTİR ELKA LEVHALARIN!İnşaat Mobilya Ambalaj Dekorasyon işlerinde kullananlar pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOR Yüksek Denizcilik Okulu mezunu bir makine mühendisi aranıyor.Adapazarında çalışacaktır.Lisan bilen ve tecrübeli olan tercih edilecektir.Taliplerin tercümei hal ve taleplerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • KAMP Özel Ümit ilkokulu Maltepedeki kampı 22 haziranda açılıyor.Yavrularınıza nege ve sıhhat.Ücretsiz Fransızca,İngilizce seneye hazırlık dersleri.44 63 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • SAYIN BAYANLAR Fazla sürmekle göze çarpan pudralardan sakınınız.Güzellik enstitü* sü mütehassısları tarafından hazırlanan gayet İnce 12 cazip renkte pudriyer modeli ponponlu,nylon kılıflı zarif kokulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • NEBATÎ MARGARİN YAĞINI Yemek,Tatlı ve Böreklerinizde KULLANINIZ İMÂL SAFHASI İLİM ve TEKNİĞE DAYANAN HER YENİ MADDE ESKİSİNDEN DAHA İYİ ve DAHA ÜSTÜNDÜR.Gıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • BU YAZ ZEKİ MÜREN 12 Haziran Cuma akşamından itibaren HER GECE Yalnız ve Yalnız YEPYENİ ŞEKİLDE TANZİM VE RESTORE EDİLEN Küçük Çiftlik Parkında REFAKAT EDEN SAZ ÜSTATLARI HAKKI DERMAN ŞÜKRÜ TUNAR SELA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • ERHARD-ADENAUER MÜCADELESİ BAŞLADI BAŞVEKİL İLE İKTİSAT VEKİLİ ARASINDA İKİ SAAT DEVAM EDEN GÖRÜŞME GERGİNLİĞİ İZALE EDEMEDİ BONN.RADYO.AP.Alman İktisat Vekili Dr.L.Erhard dün Başvekil Dr.Adenauer ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1959
  • ıı.n.ıı inini Miniminim «J I BİR YAPRAK m Şüheda Âbidesi Hakkında ÇANAKKALE Şehitler Âbidesi kubbe altına konulmak üze-re seçilen desen)hakkında,efkâr-ı-umumiyeye tercü-man olarak İnşâ Komitesini ikaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.06.1959
  • Ns?iÇıN KATLANDIĞIN yBTU-euTUu X ŞŞDAKARurçuARı AOır «-Af2 AlAKSOt EDAKARUKLAR* F»U/W6 C-EKiP PRO P/4SANOA YAPACAK w.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1959
  • ALLAH UK ALİ BEY '^^ünMr;SEÇEN HAPTA VERDİ.GıMDEN Su AaikNATiS SEÇMEZ.DÜŞME,SAKSil.MADAN BOZUL-MA TEHÜ-$İ VOICTUR.NE OLDU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1959
  • STAJYER MEMUR ALINACAKTIR Bankamızın muhtelif servislerinde yetiştirilmek üzere,en az Orta okul tahsilli,stajyer memur alınacaktır.Kız ve erkek)İSTEKLİLERİN a)30 yaşından fazla olmamaları,b)Askerlikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1959
  • Nilliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1959
  • RUMİ Perşembe 1 HİCRİ 1375 11 1378 Mayıs HAZİRAN Zilhicco 29 19 5 9 4 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 4.26 8.46 Öğle 12.13 4.33 İkindi 16İ14 8.37 Akçan k 19İ40 12.00 Yatsı 21İ42 0.02 İmsak î.05 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1959
  • SIHHİ MALZEME MACAR MALI Piyasadan çok ucuz alaturka,alafranga hela taşları,bide ve lavabo larımız gelmiştir.Galata tersane caddesi Hediye sokak No:2 ARAP CAMt KARŞISI)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1959
  • 12 HAZİRAN CUMA AKŞAMINDAN İTİBAREN HER GECE YEPYENİ ŞEKİLDE TANZİM ve RESTORE EDİLEN PARKINDA KUÇUK ÇİFTLİK SEVİM TANÜREK MUZAFFER AKGÜN MEDİHADEMİRKIRAN GÖNÜL TUNCAY ATEŞ BÖCEKLERİ j NERİMAN KIZILTU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1959
  • GÖLGESİNİ KAYBEDEN ADAM Yazan:Georges SİMENON Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES 24 Böyle bir işaretin olmadığını biliyorum.Ama cinayetten sonra:Alnımın yazısıymış.demekten kendimi alakoyanıı yorum.Kahbenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1959
  • MURAT DAYMAN'İN YENİ MACERASI SESSİZ HARP 150 Ah çapkın ah.Beni isjlerine âlet ettiğini anlamıştım zaten.Okuyorum dinle:Nerlâ Serpil.Onbc» on tıçağiyle gelmiş.Ses çıkarmadığımı t'arkedince sordu:Tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1959
  • illlll.I.Ill.m 111111 111 111 Ulllli ttl III 1 If 1111111II11111 1111111111II111 YOL NOTLARI TfÜKKER ACAROĞLU lilt IIIIIIIIMinllllllllllllMIIIIMimll BEYAZ YOLLAR MAVİ DENİZ Fikret Âdil'in yol yatıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • Belediyelerin istimlâk yetkisi genişletildi t Baştarafı Birincide ıa fazla olmuştur.Bu meyanda Burhaıettin Onat,Ömer Lütfi Erzurumluoğlu,SCemal Ozçoban ve Hulusi Köymen tadarının anayasaya aykırı oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • Şoförlerin affı yarınki Mecliste ele alınıyor t Baştarafı Birincide layı Türk ceza kanununun 455 inci maddesinin 1 ve 2 nci bentleri ile 459 uncu maddeye tevfikan hükmedilmiş veya edilecek olan cezala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • Vapur ücretlerine de zam yapılması istendi Baştaraft Birincide lacaktır.Ancak zam nisbetleri henüz tesbit edilmemiştir.DAĞITIM BAŞLIYOR İstanbulda 'kömür"dağıtımına pazartesi günü sabahından itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • Yap.Tasarrufu Mukavelesi Müstakbel yuvanız için bir teminattı Türkiye Emlâk Kredi Bankası'nda bir yapı tasarrufu hesabı açtırarak evinizin temellerini iradeli ve devamlı tasarrufunuzla hazırlayınızist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • BAŞVEKİL BİR BASIN dâvasından feragat etti t Baştarafı Birincide imtiyaz sahibi Safaaddin Karanakçı ve yazı işleri müdürü Erdoğan Tokatlı aleyhine Başvekil Adnan Menderes'in muvafakati ile açılan dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • BURSA'DA BİR KÖYÜ FARELER İSTİLÂ ETTİ BURSA,HUSUSÎ Müslim Sölöz köyü,farelerin istilâsına uğramıştır.Fareler,tarlalara ve evlere musallat olmakta,buğdayların köklerini kemirmek suretiyle zarara sebebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • SAVCILIK ELİYLE ALDİĞİMİZ TEKZİPTİR NEŞİR YASAĞI ÇIKARIRIZ SÖZÜ YALAN Zonguldak emniyet müdürü Durmuş Yalçın,«gazeteler hepsini yazacak» deyen bir kadın delegeye «onlar İstediklerini yazsınlar.Biz neş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • "T Ü R K İ Y E N i N DAHA AZ YARDIMA İHTİYACI OLACAK,t Baştaraft Birincide görüldükten sonra artık Amerlkadan daha fazla değil,daha az yardıma ihtiyaç duyulacağını sandığını» sözlerine ilâve etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • D.P.ve C.H.P.Grupları bugün toplanıyor t Baştarafı Birincide Hububat baremi meselesi hükümet tarafından gruba getirilmektedir.Hububata zam yapıldığı takdirde ekmek fiatları otomatikman artacaktır.Hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • REJİSÖR ELİA KAZAN GELDİ t Baştarafı Birincide nız sakalsız olarak Kayseriyi gezmeğe geldim» demiştir.Türkiyeye 3 defa geldiğini söyliyen aktör,kızlarını ve İki oğlunu sinema hayatına sokmıyacağını aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • İLAN Kiracısı olarak işlettiğim Yenişehir Serdar Ömer caddesindeki 12 No.lu kasap dükkânımı 7/5/959 tarihinde kapayarak kasaplık işimden terki ticaret ettim.İrfan Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • FREDO ALIRKEN.EN İYİ KOLONYAYI ALDIĞINIZA EMİN OLABİLİRSİNİZ tf FREDO LİMON KOLONYASI 85 DERECE Tabii ««anılar II* İmal adilmlştlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • Kiralık Fabrika veya Depo Binası Eyüp'te 100 beygir trifaze cereyanı,şehir «uyu bulunan ve 200 tonluk motorların yanaşabileceği,sahilde 700 m2 ilk bina,arsasiyle beraber kiraya verilecektir.Müracaat T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • TÜRKİYE ECZACI KALFALARI CEMİYETİNDEN Yıllık Kongremiz 25.Haziran.959 Perşembe ekseriyet olmadığı takdirde 12.Temmuz.1959 Pazar günü saat 14 te Cağaloğlu Ortaklar Hanı Eczacılar Deposu Konferans Salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • MÜZAYEDE İLE EV EŞYASI SATIŞI Kamilen ispanyadan getirilmiş Palma Mayorka yemek ve yatak odası takımları,zengin porselen takımları,kristal takımlar ve avizeler,nadide el işi valensiya keten takımları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • G.Saray:1 F.Bahçe:O t Baştaraft-Altıncıda sa olsun Özcan klâsmda bir kaleci başının üzerinden gecen topa bir yumruk vurmamalı mıdır?Yirminci dakikada ilerilere süzülen Osman'ın attığı sütü yatarak kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Toprak Hafriyatı ve tahta perde çevirme işi yaptırılacaktır.1 Istanbulda Vatan caddesinde Kızılay Cemiyetinin sahibi bulunduğu 1865 ada 1 parsel üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK SUADİYEDE,deniz tarafında,4 oda,bir hol,boş teslim daireler,ödemede kolaylık,36 91 97.PENDİKTE Tavşantepenin Ankara asfaltı üzerinde,deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • BAYRAMA HAZIRLIK EN UCUZ FİATTA,HER BEDENE ve HER KESEYE UYGUN İMALAT FİATINA Erkek Pantalon Fresko Erkek Pantalon Serj Erkek Kanadiyen Fresko Erkek Kanadiyen Serj Erkek ve Çocuk Kovboy Pantalonlan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • KONGRE İstanbul Teknik Oto Sanatkârları Topkapı İş Sitesi İnşaat Kooperatifinden 28/Haziran/1959 saat 9.30 Pazar günü)Beyazıt Manolya salonunda yapılacak olan fevkalâde Umumî Heyet toplantısma azaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1959
  • II İMİ RIVKlUlRAATBANKARITrRKIVr.CrMlirRIVrA/tRAAT«AVKAMTrRKlVr:CimHrRIVETtî«R*ATBANKASrrilRKIVECi;M»lL-nlVETIZIRAATBAVKA«,ITrRK!Veri)Mlli:R!Vr.TI »IlUNKASIlt l(KlVF.Ci;CllMIIIJRIVI-r/IRAATBANKA8ITCRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.06.1959
  • FİNALİSTLERİN KAMPI DEVAM EDİYOR Fenerbahçe ve Galatasaray takımları Pazar günü yapacakları ikinci final karşılaşması münasebetiyle kamplarına devam edeceklerdir.Her iki takım futbolcuları da,dün oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1959
  • YUZBI İNLE AĞLATAN GOL Namık SEVİK FİLELERİ yırtıp,dışarı çıkan golü nasıl attığını anlatmak için Metin,uzun boylu düşündü.Nuri bana bir pas uzatmıştı diye söze başladı.Sonra,sanki hiç bir şey yapmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1959
  • MÜNİR BEŞİKTAŞ'TA KALIYOR Karagümrüklr iki senelik bir ön mukavele imzalayan Münir Beşiktaşın yapmış olduğu teklifi prensip olarak kabul etmiştir.Münir,dün Beşiktaşlı idarecilerle notere kadar gitmiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1959
  • MİLLÎ TAKIMIMIZ BUGÜN ÇALIŞACAK 5 Temmuzda San Sebastian'da İspanya millî takımı ile karşılaşacak olan millî takımı namzetleri bugün saat 16.00 da Mithatpâşa stadında antrenmanlara başlayacaktır.Kadro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1959
  • MİLLİ LİGİN İLK FİNAL MAÇINDA G.SARAY:1 F.BAHÇE Maç sert ve asabî bir hara içinde geçti.San Lacivertlilere Nâmağlûp unvanını kaybettiren şahane golü Metin attı Lzelı rakipler son sozlennı pazar gunu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1959
  • FAVORİ YENİLDİ Necmi TANYOLAÇ Favori kari?Fenerbahçe.Neden Fenerbahçe?Çünkü,Sarı-Lâcivertli takım ligi nâmağlûp bitirdi.Millî ligin grup birinciliğini de öyle.Çünkü,Fenerbahçe takımı klâs oyuncularda.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor