Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • L.E.T SCHOOL İNGİLİZCE KURSLARI lngilizceyi mutlaka öğrenebilirsiniz.Dershanemize devam edip öğrenenleri görünüz.Tecrübe dersleri ücretsizdir.Türk ve İngiliz öğretmenler tarafından hiç bilmiyenlere,or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • C.H.P.dün Meclisle 53 dakika Kaldı Çelikbaş ve Avni Doğan'ın gündem hakkında konuşmalarından sonra Meclisi terkettiler ANKARA,HUSUSÎ P mebusları 4 saat 25 dakika süren dünkü Meclis toplantısının ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • BİR D.P.OCAK KONGRESİNDE HÂDİSELER ÖLDÜ D.P.Beyoğlu İlçesi Taksim bucağına bağlı Hacı Ahmet ocağı kongresi dün gece ilçe merkezinde Polis kordonu altında toplanmıştır.Eski Ocak başkanı ve Muhtar Cemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • [A.P.1 Belçika Liege prensi Albert ile nişanlısı Prenses Paola Ruffo di Calabria Temmuz ayının ikisinde evleneceklerini açıklamışlardır.Bir müddetten beri Roma'da bulunan prenses geçen haftanın sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • D.P.Meclis Grubunun toplantısı tehir edildi Tehiıe göıüşülecek meseleleıin tamamlanmaması sebep oldu ANKARA,HUSUSÎ P MECLİS Grubunun bu-gün yapacağı fevkalâde toplantıdan gece geç vakit vazgeçilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • Yüksek İlahiyat Fakültesi kuruluyor ANKARA,HUSUSÎ Konya Mebusu Abdurrahman Fahri Ağaoğlu İle 59 arkadaşının kanun teklifini görüşen dünkü Meclis umumî heyeti.«Yüksek İslâm İlahiyat Enstitüleri» nin ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • D.P.KOCAELİ TEŞKİLÂTINDA YENİ BİR İHTİLAF I İZMİT.HUSUSÎ D.P.merkez ilçe kurulu başkanı Sabahattin Bilgisu,D.P.Kocaeli İl İdare Kurulunu ve vereceği emirleri tanımadıklarını söylemiştir.Bir basın topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • D ft YAD DUMA'DA r)iın Yeşilköy'den hareket eden Reisicumhur DA T Atı IfUIlIM UM celâl Bayar öğlenden sonra Roma'ya vasıl olmuş ve İtalyan Reisicumhuru Gronchi tarafından karşılanmıştır.Resimde Bayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • 70 yaşında bir kadının çocuğu oldu İZMİT.HUSUSÎ Akyazı'da 20 senelik bir aşktan sonra evlenen 85 lik Namık Dede ile 70 lik Fatma Nlne'nin iki gün önce bir kız evlâtları dünyaya gelmiştir.Namık Dede,«B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • Aygün Belediye işleri hakkında izahal verdi Belediye Reisi,imarın devam edeceğini ve borçların ödenmesine başlanacağını söyledi Aygün'ün izahatına göre,Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun tâdiliyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • I AFYON CEZAEVİNE I 1 KİTAP YAĞIYOR AFYON HUSUSÎ j Gazetemizin «Milliyetten mek-tup» sütununda çıkan bir yazı EJ üzerine cezaevinin çocuklar ko-5 ŞJ ğuşuna kitap yağmaktadır.Oku-j=Ej yuculardan kitap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • {ASAF UÇAR] İşçi Sigortalarının dünkü kongresinde delegeler oylarını kullanırken.Bir ayda 5760 işçi çıkarıldı Bir fabrika da faaliyetini tatil etti.İşçi Sigortaları Kurumu kongresi Ankara'da başladı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • BÜYÜK İKRAMİYE FAKİR BİR KADINA ÇIKTI TARSUS,HUSUSÎ Millî piyango 7 Haziran çekilişinde en büyük ikramiyesi olan 500 bin lira şehrimizin Inceark mahallesinde oturan 6 çocuklu 50 yaşlarında Diba özulus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • Demiryollarında tenzilât yapılacak ANKARA,HUSUSÎ Demiryolları idaresinin,yolcu ve yük nakliyatında yüzde yirmibeş nisbetinde indirme yapmak için imkânlar aradığı bildirilmektedir.Zamdan sonra yolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • ROKETLERLE MEKTUP NAKLİYATI BAŞLADI WASHINGTON,A.P.Amerikan posta idaresi dün ilk defa posta nakliyatında roket kullanmıştır.Atlantik Okyanusundaki meçhul bir noktada bulunan bir denizaltıdan atılan r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • Veraset ve intikal Vergisi Kanunu kabul edildi Kanunla,eskiden alınan fazla vergiler mükelleflere iade olunacak ANKARA,HUSUSÎ YENİ Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu,Meclisin dünkü oturumunda kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • ŞŞ m I.ğ ^9 L'_~jfl il L»i İİH [A.f.Bir kedi için New-York yakınındaki Rhode 1sland'ta bir kanalizasyon borusundan kedi miyavlaması duyan «Hayvanları Koruma Cemiyeti» riin bir âzası uzun süren uğraşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1959
  • ŞOFÖRÜN zâsı affediliyor Encümen,son S yıllık trafik suçlarının affını kabul etti Maddeleri bugün görüşülecek olan tasarıya göre eskiden infaz edilen mahkûmİYetler sicilden silinecek ANKARA,HUSUSİ dlf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • Güneş banyosu Dr.ERCÜMENT BAKTIR unu Birçok faydalı tesirleri yanında,güneş banyosu,dozu kaçırıldığı zaman çeşitli zararlar husule getirebilen bir ilâca benzetilebilir.Bugünlerde plajlara koşarak saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • CAMEX-DÎELt RİNLı ÜSTÜN HAŞERE ÖLDÜRÜCÜ Piyasaya mahdut miktarda arzedilmiştir TÜRKİrE OEPOZITERLERİ:Bahçekapı İş Bankası arkası Rahvancılar Sokak No.20 BEHBA WB No.2 S.KASTRO depoları Tel.220304 Tel.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • DAKTİLO ALINACAKTIR istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 22 Haziran Pazartesi günü saat 10 da yapılacak imtihanla 800,700,600 lira ücretli 3 daktilo alınacaktır.31641)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • T Yukarki şekilde insan afdanarak dörtkenin açılarını ayrı boy;da zannedebilir.Aynı görüş hatasına her tableti Aspirin sanarak da düşülebilir.Aldanmamak için Aspirin tabletlerindeki alâmeti farika unu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • OĞLAK BURCU U [22 Axahk 20 Ocak] Tatlı bir haber bütün can sıkıntınızı dağıtacakt W «sPS KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hatalı bir adım atan bir yakınınızın yüzünden si zin de başınız derde girebilir,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • BULMACA SO:j AN SAGA:1 Zevk ve eğlenceye düşkünlük;Çehre.2 Güven;Kir.3 Buluşma veya I kavuşma;Şikâr;Tersi vilâyet.4 Katma;Mısır unundan yapılan bir yiyecek.5 Bay Fransada)Paraca yardım.6 Serbest bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • run.un.uın.mi.r.i.m.m.i,m.m.ISTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 Kağ rışık sabah müziği,8.00 Haber-ler 8.15 Şarkılar 8.30 Orkestra E ve koro 8.45 Türküler ve oyun E havaları 9.00 Kapanış.E 12.27 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • ISİNEMÂLAR J BEYOĞLU:ALKAZAR:Tel 44 25 62)1 Talihsiz Sultan Hint filmi Türkçe.2 Korku Çem beri Donald Houston İngilizce.ATLAS Tel:44 08 35)1 Bağ Bozumu Pier Angeli Renkli İng 2 Beraber Yasayalım Gary
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • Adı ve Soyadı:Şerife Kocaoğlu Mesleği Ev Kadını Medeni Hali Dul,2 çocuğu var Tasarruf Sahipleri İş Bankasını neden tercih ediyor 38)Tasarrtf/tızr/tot e» c*ıîn ve verimli kat Jc muka(Kza etmek ve omrût
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • TEKNİK OKUL TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriş İmtihanların» Hazırlama Kursları MATEMATİK,FİZİK,KİMYA İngilizce Almanca MEKANİK T.RESİM 0«rsl«rinden İmtihana Hazırlar GÜVEN DERSHANESİ Beyojtu,Agacamil yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • Ü L Ü M Çok kıymetli arkadaşımız Dr.ŞAHAP GÖRKun Zonguldak'taki anî ölümü bizi büyük acılara garketti.Sevgili arkadaşımızın cenazesi Zonguldak'tan getirilerek bugün 9.6.1 1959)öğle namazını müteakip F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • istimlâk yolsuzluğu sanıkları da Basma çattı Birinci istimlak yolsuzluğu sanıklarının tahliye talebi dün yine reddedildi.Sanıklardan biri de Bakırköy Akıl Hastahânesine sevkedildi Haklarında verilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • Biletsiz vapur yolcularının ceza ücreti artırıldı Şehir hatları işletmesi dün piyasaya çıkarttığı yaz tarifesinin ücretine de zam yapmıştır.Geçen sene 50 kurusa satılan tarifeler 100 kuruşa çıkartılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • OLUM Kadriye Görk'ün çok kıymetli oğlu,Dr.Operatör Orhan Görk ve Türkân Şerefin ağabeyleri,Dr.Turgut Torgay ve Haver Laboratuarı şeflerinden Muzaffer Torgay ile D.Demir Yolları hasılat müfettişi Sezai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • ^lll!illllllllllllHinillilillllllll!lill!Kadın doktorla I bir kadın hasta dopştuleı S Haydarpaşa Numune Hastaha-ES nesinde bir kadın doktorla bir Ej hasta kadın saçsaça,başbaşa kavga etmiş ve hâdise d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • Röne ve Robert Susar evlâtları YEŞUA'nın sünnet merasimi 12/6/1959 Cuma günü saat 10'da Şişli Pakize Doğum Kliniğinde yapılacağını dost ve akrabalarına müjdeler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • C.H.P.teşkilâtı ocak kongreleri başlıyor C.H.P.İstanbul ocak kongreleri,bu Cumartesi ve Pazar günü başlayacaktır.II sözcüsü dün söyle demiştir.Kongrelere genel başkan ve genel sekreterimiz de davetlid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • Kurban Bavrammda 5 GÜN Antalya Manavgat Alanya Rahat vasıta Temiz Otel Öğle yemekleri 285 LIRA HASGÖK SEYAHAT VE TURİZM Bankalar Cad.Bankalar Sarayı.2-9 Galata Tel:44 30 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • 13 HAZİRAN 13 EYLÜL SPOR VE SERGİ SARAYINDA 3 AY REKLÂM FIRSATI HUSUSÎ IŞIKLI VİTRİN FİLM KULE REFLEKTÖR PANO AFİŞ NEON 44 46 85 26 ile reklâm bürolarına müracaat edilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • Bahar Bayramında sanayi mamulleri teshir edilecek Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle Spor ve Sergi Sarayı sahasında açılacak olan sergide sanayi mamulleri de teshir edilecek,hediyelik eşya satışları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • TEPEBAŞI BAHÇESİNDE BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM MÜZEYYEN SENAR Her pazar saat 14 den itibaren TAM KADRO İLE İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Telefon:44 26 90 NOT:Yağmur yağdığı takdirde matine ve suare kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1959
  • Bu ayın sonunda ete zam yapılıyor ŞEHİRDEKİ ET BUHRANINI ÖNLEMEK ÜZERE,8 GÜN ÖNCE KALDIRILAN KARARNAMENİN TATBİKİNE BAŞLANDI 8 gün evvel başlayan et buhranını önlemek rnaksadiyle eski kararnamenin 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.06.1959
  • DİKKAT Yazlık Kazak Satışı Fiat 675 Tel:21 58 İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1959
  • i a—i—ETİBANK Etibank'in 5 Haziran 1959 ikramiye keşidesi Ankara'da Sıhhıye'de Etibank Umum Müdürlük binasında 3 üncü Noter huzurunda yapılmıştır.100.000 LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ Beyoğlu Şubemizden 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1959
  • İZALEİ SUYU SEBEBİYLE APARTIMAN SATIŞI Beyazıt,Beyaz Saray arkasında,köşebaşmda altı daireli 34 No-lu apartman 13.Sulh Hukuk Mahkemesince 23.6.959 saat 14 de satılacaktır.Otel.Yurt,İş hanı olmasına mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1959
  • A dan 2 ye kadar sağlıkla il 4 il i bütün halledecek bir rehber müşküllerinizi SAĞLIĞIMIZ Aylık Ansiklopedik Dergi BUGÜN ÇIKTI BU SAYIDA ir Hekimlik zaferler yolunda k Dünya haberleri ir Gençlik üstün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1959
  • RÖPORTAJ ABDİ İPEKÇİ FOTOĞRAF:KEMAL BAYSAL 00 AFRİKA'DA BİR FUTBOL MAÇI Çıplak ayaklı futbolcuların oyununa.ceniümen seyircilerin neş'eli tezahüratına hayran kaldık A' ikada futbol çıplak ayaklarla oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1959
  • KAVUÇUK imalinde usta ve kalifiye İsçi alınacak.MUTLU Akü Fabrikasına yazılı müracaat.KARTAL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1959
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERAtARI i/VI Y «ADÎ «S^TÜt».ARTIK.MBWÜ,QU CFTAİ-VA HAMIMA İÜİHİÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1959
  • 10 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ İÇİN SON PARA YATIRMA TARİHİ ACELE EDİNİZ ISTANBULDA 70.000 LİRA DEĞERİNDE APARTMAN DAiPESi ve İMUHTELİF PARA İKRAMİYELERİNDEN!*m KHK OSMANLI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1959
  • PEK MÜHİM ENKAZ SATIŞI Tasfiye Halinde Karamürsel Şirketinden i Şirketimize ait fabrika ve müştemilât binalarının bilûmum enkazı satılacaktır-Taliplerin şartnameyi Süleymaniye Kirazlı Mescit sokak 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1959
  • LiDO-Restoran Gazino Pavîyon Her akşam Müessesemiz RESTORAN ve PAVİYONUNDA ALFONSl İdaresindeki İtalyan Orkestrasının iştiraki İlet Astrolog Pr.ARNO BLACK Alman Balesi Naylon Defilesinde f GERTA ve CH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1959
  • ııı ıııı m.ıtı im ununu mı i ii m m in 11 ii mı n.iiiiitfiiuiiiiiiiliiiiiiiliinitg m 1 BİR YAPRAK I BİR VEDA MÜNASEBETİYLE İNDİSTAN Sefareti Basın Ataşesi Barakat Ahmet Han Ankara'-f dan İstanbul'a he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • BıGGİE KELP ADAM LARl VASITA S ivlA İS GÖRÜR.SÜNE RARA Hiç KİMSE IL.E KONUŞMAZ.Af^\A SEV DEĞİŞİR.HERİl=ı' Ol_DU Su ^RDE AKAl_A^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • İÖ5£ SAUNAS,ROD REED DEMEK RED RİATA Yİ BİR VAÜ OuuR.HA MUHAKKAK.ÇOK BECEs RİkUDİR.KENDİSİNE MEMLEKETİNİN l HAVASI TARAMADIĞI IÇIN â BuRAyA GEuMiŞ.r—f^ M^m ^r^âHfl 1» ıJJrıijıf Ifc lie:BaHUaEAanUliyBl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • BU SAATE •CAOAR.POKER oyis 4Di .eve gIdİnce KARIM KIYAMETİ KOP»A-«ÇACAKTIR.ne korkuyorsun hû-SamckSim.ben böyle İŞl-ERİ KENDİ' El_İMl_E HAUUEt3ERj'/V\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • Adapazarı Şeker Fabrikası T.A.Şirketinden 1 Adapazarı Şeker Fabrikamızın Düzce Pancar kantarından Fabrika silolarına tahminen 50.000 ile 75.000 ton pancar naklettirilecektir.Taliplerin aşağıdaki husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • Donmuş Kuyruk Yağı Satılacaktır 1 Takribi miktarı ile muvakkat teminatı aşağıda gösterilen donmuş kuyruk yağı kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle satılacaktır.Muvakkat teminat Muvakkat temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • İHRACAT MÜDÜRÜ ARANIYOR İzmir'de büyük bir müessesenin ihracat işlerini idare edecek vasıf ve kabiliyette bir elemana ihtiyaç vardır.Taliplerin İngilizce lisanına layıkiyle vâkıf olmaları ve mümasil m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • MUtCAVEL-BVl İMZALAMA-DAN ewb.Bi^ tf*$ AAİtCTAe DA AVANS f.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • GÖLGESİNİ Yazan:Georges SİI Sabahları erkenden kalkıyordu.Herkesten önce,saat altında aşağı iner ateş yakardı.Annem de bu sayede torunlarını sabah sabah uyanacaklarına yakın yalnız bırkmıyordu.Mevsim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • MURAT DAVMAN'IN YENİ MACERASI SESSİZ HARP 148 Meydan müdürü eski bir arkadaşımdı.Beni tanıyınca memnun oldu Nerelerdesin yahu?Tıpkı Karabatağa dondun Bir battın mı bir daha sana rastlayana aşkolsun.On
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • Dünyanın en kıymetli pulu olarak tanınan ve 1934 yılında 50.000 dolara satılan İngiliz Gü-yanı Guiana)isimli pulun halen kimin koleksi-ğ s yonunda olduğu bilinmemektedir.1856 yılında S İngiltere taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • •Ill Bir Kişiye 20.000 ARSA 100.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ Hesap açtırmakta acele ediniz.Türk Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • Konforlu Hazır Evler Tahsisi'ne devam edilmektedir.Bu çekilişe 3 eV kOMlImUŞtUf Son müracaat 26 HâZİrâü akşamına kadardır.KREDİ YAPI SANDIĞI Tophane Tel:44 25 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • litıef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1959
  • bum!SALI 1 HİCRÎ 1375 9 1378 Mayıs HAZİRAN Zilhicce 27 19 5 9 2 VAKİ [T VASATI EZANİ Güneş 4.27 8.49 Ogle 12.13 4.35 ikindi 16.13 8.35 Aksan 19.39 12.00 Yatsı 21.41 2.02 i Iınsâk 1-2.06 6.28_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • C.H.P.Mecliste dün 53 dakika kaldı t Baştarafı Birincide Başkan vekillerinden İbrahim Kirazoğlu saat 15 de oturumu açtığı anda C.HJ.ve CJC.M.P.mebuslarının yerlerini almış oldukları görülmüştür.Bu def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • i:Bahçe'nin büyük korkusu:Favori olmak t Baştaraiı Altıncıda doğru olacağını iddia edenler dahi mevcut.Bu takdirde solhafta Avniye şans verilebilecek.Hücum hattı için hiç kimsenin tereddüdü yok:Tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • ECZA DOLABINIZIN BAŞLICA İLÂÇLARINDAN YARA/YANIK MERHEMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • SAYIN DOKTORLARA ZORİ Pharmaceutical and Chemical Industrial Co.Ltd-Tel Aviv Müstahzarlarından Bellacornal 25 Comp.Spazmozorine Forte 5 Süpozituar Cortosa!Eye Drops Neotracine Pomad Nörovejatatif sist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • Aygün Belediye işleri hakkında izahat verdi ğ Baştarajı Birincide de 100 troleybüs ve 50 kilometrelik havai hat için 56 milyon lira ödenecektir.EKMEK SIKINTISI:Fırıncıların ekmekle beraber francala im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • C.BAYAR İTALYA'DA t Bastarajı Birincide Bu vesile ile Roma'da tarihî Kirinal Sarayında bugün ve yarın öğleden sonra iki memleketin devlet reisleri;Hariciye Vekilleı'i ve Büyük Elçilerinin iştirakile m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • izmir'de elektrik fiat!ucuzlatıldı İZMİR HUSUSÎ Şehrimizde elektrik fiyatları yeni bir ayarlamaya tâbi tutulmuştur.Mesken aboneleri kilovat başına 20,esnaf ve Ticarethaneler 23,Küçük Sanayi Erbabı ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU l Baştarajı Birincide kiyedeki malların veraset tarikiyle ve ya her ne 6ureüe olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • BİR DELİ KARISINI KESERLE PARÇALADI UZUNKÖPRÜ.HUSUSÎ Bir akıl hastası,karısını keserle parçalamıştır.İpsala kazasının îpliktepe nahiyesinden Ali Ulçay'm karısı Bakiye'yi parçalamaEina bir münakaşa seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • ARNA'NIN İZMİT'TEKİ DURUŞMASI BAŞLADI İZMİT.HUSUSÎ Başvekil Açman Menderes'e hakaret ettiği iddiasiyle hakkında dâva açılan C.K.M.P.Genel Başkan Vekili ve Genel İdare Kurulu âzası Fuat Arna'nın duruşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • CENTİLMENLİK MÜKÂFATI Futbol karşılaşmalarının daha nezih bir şekilde cereyanını temin maksadile.Yapı ve Kredi Bankası tarafından ihdas edilen ve üç senedir devam eden Centilmenlik mükâfatlarını bu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 tO SATILIK EMLAK SUADIYEDE,ödemede kolaylık deniz tarafında 4 oda.1 hol bos teslim daireler,36 91 97.19.000 liraya satılık müstakil ev.21 57 75 İsmaila BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • Bayramlıklarınızı UCUZ Alınız GÜL-OK BÜYÜK TENZİLÂTLI SATIŞLARINA DEVAM EDİYOR.SATIŞ YERTiKRİ:Gül-Ok Konf.Fab.Elmadağ Duvardibi Sok No.3/5 Taksim Beyoğlu İstiklâl Cd.No.189 Eski HOOVER)Mağazası Tarlab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • TAM 6 SENE TAKSİTLE KADIKÖY FENERYOHJ LÜKS DERYA SİTESİNDE Ve FLORYA CENNET MAHALLESİNDE Apartman Dairelerinin Satışına Devam Edilmektedir.SATIŞLAR ŞİRKETİMİZDEN ve MAHALLİNDE YAPILMAKTADIR.Ayrıca:Cen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • DİKKAT—DİKKAT ÇİLER NEDİR?İSİM Mİ ROMAN MI ADRES Mİ CEVAP.Doğru cevap verenlere Ankarada Kurulmakta olan îlira ve İrfan kaynağı ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİ-TESİ ÎLE tnçaatj hızla devam etmekte bulunan AM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • Evet,bu tatil aylarında ki,çocuklarınız bütün gün,açık havada oynadıkları için daima telâfisi icap eden enerji sarfederter.İşte bunun içindir ki gelişmelerini sağlamak için onlara bol A ve O vitaminle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • r' Plâstik mamullerde DORA markası üstün kalite ve sağlamlığın garantisidir.Taklitlerinden sakınıni7 Plâstik bir ayakkabının sağlamlığını.Tabanındaki DORA markası garanti eder.markalı Plâstik mamuller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1959
  • BİR AYDA 5760 İŞÇİ ÇIKARILDI Baftara/t Birincide mazlık bugün Hakem Kuruluna getirilecektir.Kauçuk işyerlerinde 5 bin,tütün işyerlerinde de 200 işçinin isine son verilmiştir.İşsizliğin Bayramdan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.06.1959
  • FİNAL TURU YARIN BAŞLIYOR Fenerbahçe ve Galatasaray yarın yapacakları 164 üncü maçları için bütün hazırlıklarını dün tamamladılar Müsabakayı italyan hakemler idare edecek FENERBAHÇE Galatasaray takıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1959
  • Ahmet ve Nunır için 110 bin lira Beşiktaş'a ve bu iki futbolcuya ödenecek miktar dün Karagümrük kulübü tarafından tesbit edildi BEŞİKTAŞLI Ahmet Berman'la bek Münir'in Kaıagıimı iik'Ie ikişer senelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1959
  • Nolnar Millî Takım antrenörü Milli takım namzetleri bugün Teknik Komite tarafından ilân edilecektir.Kadroya 19-24 yaşları arasında davet edilecek olan elemanların ekserisini İstanbullu futbolcular teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1959
  • Beykozlu Mustafa ile F.Bahçe de temasta Mukavelesi sona eren Beykozlu Mustafa ile Fenerbahçe kulübü idarecileri de temas halinde bulunmaktadırlar.Galatasaray kulübünden parlak bir teklif alan Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1959
  • Daha çok yanyana idiler X A «Tüccar züğürtleyince eski defterleri karıştırırmış» derler.bir futbolcunun da züğürtlemesi yaşlamp sahadan ayrılması,karıştıracağı defterler de sararmış fotoğraflarla dolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1959
  • Basketbol otoritesi Tom Scott geliyor Samim Göreç 1200 lira aylıkla millî takım antrenörlüğüne tâyin edildi AMERİKAN millî basketbol takımını 1948 Londra Olimpiyatlarında şampiyon yapmış olan,dünya ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1959
  • HASAN GÜNGÖR ADİL ATAN Kampın en formda güreşçisi Sıkletinde favori GÜREŞ MİLLİ TAKIMI BUGÜN SEÇİLİY 14 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Balkan Şehirleri Güreş Şampiyonasına iştirak edecek Serhest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1959
  • GÜNEŞLENİYORLAR [İLHAN DEMİREL] Favori gösterilmiş olmanın kendileri için çok tehlikeli olduğunu söyleyen Sarı-lâcivertll futbolcular Yeşilköyde otelin bolkonunda soldan)Hüseyin,Niyazi,Şükrü,Avni,Osma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6