Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • HER TÜRLÜ BANKA İŞLERİNİZ VE İKRAMİYELİ TASARRUF HESAPLARINIZ İçin DEMİRBANK DAİMA EMRİNİZDEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • Eskişehir'de TAKLİT ATOM bombası patlatıldı ESKİŞEHİR.HUSUSÎ Eskişehir hava üssünde taklit bir atom bombası patlatılmıştır.Saat 15.50 de üs'ten havalanan bir jet uçağı,nazarî olarak bomba atış durumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • I POLİTİKACININ MACERALARI YAZISIZ ^^^SılMitlIlMMMİMiılllllllrtliilIlVılf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • Kp.HP 'ı fe^l BBB»fı'.^H ^KV H ^8B Hm_İZMİR'DE TECAVÜZE UĞRAYAN BEKÇt SAĞDA)VE ÖLDÜRÜLEN İKİNCİ BEÇ1N1N AtLESt bir deli uç kişiyi öldürdü İzmir'de bir hırsız bekçiyi,Salihli'de de bir adam karısı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • ^wf^iwjfa IA.P.J | A7 İl E ÂYİN Sall ' Moore adında 15 yaşında bir ingiliz kızı kendi yaşındaki gençleri kiliseye celbedebllmek UMaVı ILC MI IH ic|n,ağır kilise musikisini caza çevirmiş ve 31 tertiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • ANTALYA'NIN ÜÇ KAZASINDA YAĞMUR ZARAR YAPTI ANTALYA,PUSUSÎ Üç gündenberi vilâyetimizin bazı kazalarında yaz içerisinde kış mevsimi hüküm sürmektedir.Korkuteli,Ferik ve Elmalı kazalarımız köylerinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • TIMES HAKKINDA TAHKİKAT AÇILIYOR LONDRA,RADYO İngiltere Hariciye Vekili Sehvyn Lloyd,kendisinin Hariciye Vekâletinden alınacağına dair haber veren «Times» gazetesi hakkında tahkikat açılması talebinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • SALİHLİ'DE BİR polis tevkif edildi SALİHLİ.HUSUSÎ «SoVırimi?TiVtınivpt kadrosundan 'bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • AMERİKA 7 KATLI ROKETLE FEZAYA 4 FARE GÖNDERDİ I WASHINGTON,RADYO Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı deneme merkezleri dün 7 katlı bir roketle fezaya dört fare fırlatmışlardır.Kaliforniya'dan yapılan de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • İşçilerin Kongresi hâdiseli başladı Zonguldak'taki maden işçilerinin kongresinde itişip kakışmalar oldu ve toplantı yarıda kaldı ZONGULDAK,Hususî muhabirimiz Nejat MUHSİNOĞLU'ndan MADEN İşçileri Sendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • İKİ gazeteci in ahkûm Demokrat İzmir sahibi ile Yazt İşleri Müdürü 16 şar ay hapis yatacak 3 İlde 8 gazeteci beraet etti IRÜÇHAN ÜNVER Cumhuriyet gazetesinin yazı işleri MUdiirU Nuyan Yiğit sağda)ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • MECLİSTE DUN 16 tasan kanunlaştı C.H.P.Mebusları yine Meclis toplantısına katılmadılar Elektrik kurumu lâyihasının tümü kabul edildi ANKARA,HUSUSİ C.HJPmebuslarının katılraadığı Mecliste,dün 2.5 saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • Endonezya Demokrasi Rejimine Son verdi B Siyasî faaliyet yasak edildi.Askerî birliklere H a z ı r o 1» emri verildi CAKARTA,AJANSLAR AŞKAN Sukarno'nun «Güdümlü Demokrasi» plânının Meclis tarafından re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • D.P.GRUBU BASIN AFFINI MUHTEMELEN BUGÜN GÖRÜŞÜYOR ANKARA,HUSUSÎ D.P.ve C.H.P.Meclis grupları,bugün saat 15 de toplanacaktır.D.P.Meclis grupunda,Afyon Mebusu Kemal Özçoban'ın basın suçlarının affı hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • [RUÇHAN UNVERİ İRAN ŞÂIU YEŞİLKÖY HAVA ALANINDA REİSİCUMHUR CELÂL BAYAR TARAFINDAN KARŞILANIRKEN.İran Şahı ve kız KARDEŞİ GELDİ Hava alanında Bayar ve Menderes'le konuşan Şâh şehrimizde 13.5 saat kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ Vazife esnasında bir lâstik fabrikatörü tarafından tartaklanan ve hakaret*-uğrayan mübaşir Muhammet Yılmaz.BİR MÜBAŞİR TARTAKLANDI Eşya tesbitine giden Asliye Hukuk Hâkimi de hakarete u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • pippppi^j mtm^-w~;SİYASET DÜNYASINDA ^3o^»-n-Balkanlar:Barış Bölgesi SOVYKT Başvekili Kruşçevin Arnavutluğu ziyareti hakkında geçen hafta yapılan tahminlerden biri,bu münasebetle Balkanlara dair bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • TEPEBAŞI BAHÇESİNDE YARIN AKSAMDAN İTİBAREN HER AKSAM MÜZEYYEN SENAR HER PAZAR saat 14 ten itibaren TAM KADRO ile İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • TEPEBAŞI BAHÇESİNDE YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM Genç Ses San'atkârları Aynur AKIN Semra ATILAY AĞYAZAR ve Kemal GÜRSES idaresinde BÜYÜK FASIL HEYETİ HER PAZAR Saat 14 te TAM KADRO ile İÇKİSİZ Aİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • OĞLAK BURCU ti W [22 Aralık 20 Ocak] Can sıkıntısı içinde söyllyeceğiniz bir sözün yanlış manaya alınması mümkün.S KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatl Bir müjde var.Güzel bir gün geçireceksiniz.BALIK BURCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Matbaa-2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 cılığı icad eden adam:Tersi yabancı.2 Keder;Bir renk;Eski bir Türk devleti.3 Düş;2 Bir cins köpek.4 Bir işi en evvel kendisi yapma hak ve kudreti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • Werner MÜller orkestrasından dans müziği 16.00 Program ve kapanış.16.57 A;ılış ve crogram 17.00 I Köyün saati 17.20 İncesazdan Segah faslı 17.50 Radyo İle İngi-lizce 18.00 Piyano ve klaviolinle melodi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • Mİ1 ZOLA'mn ölmez t şaheseri EN BÜYÜK YAZARLARIN EN GÜZEL ESERLERİ OR.JİVAGO B.Pasternak.12.Baskı)12.S Ura GELİN'TACI S.Undset 8 Ura HER KADİN GİBİ S.Uodsel 8 Ura SİLÂHLARA VEDA E.Hemingway î Bask» 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • MEVLİDİ ŞERİF Pek kıymetli aile büyüğümüz Kurt Seyit Çiftkurf un Temiz ruhuna ithaf edilmek üzere senei devriyesine tesadüf eden 5.6.1959 mübarek Cuma günü öğle namazını müteakip Şişli Camii Şerifinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • TEPEBAŞI BAHÇESİNDE YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM HER PAZAR saat 14 ten İtibaren TAM KADRO ile İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • 'fLYAFU PLAKA SAN/MU 1\1^ N V İSTANBUL-KA ssl LEVHALARI Yerli ve ecnebi,emsalinden daima DAHA SAĞLAM DAHA UCUZ ve DAHA ZARİFTİR ELKA LEVHALARINI İnşaat Mobilya Ambalaj Dekorasyon işlerinde kullananlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • TEPEBAŞI BAHÇESİNDE Yarın akşamdan itibaren HER AKŞAM Modern Komikler Balansı Ahmet ÖZDEMİR BATURALP Yepyeni repertuarları ile)HER PAZAR saat 14 den itibaren TAM KADRO ile İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Tel.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • Piyasada malî kriz son hadde vardı TOPTANCI TÜCCAR VE SANAYİCİLER BUCÜN BİR TOPLANTI YAPARAK,İFLASLARLA İLGİLİ SÖYLENTİLERİ TAHKİK EDECEK Piyasadaki mal!kriz genişlemektedir.Fabrikatörler,depolarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • TEŞEKKÜR Eşimin uzun zamandan beri müptelâ olduğu hastalığına kafi teşhis koyup muvaffakiyetle ameliyatını yapan sayın jinekolok operatör Lütfü ÖZDAĞLAR'a Asistanı SUAVÎ Narkozitör FA-RUK beye Özkan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • KIYIK.KIYIK.KIYIK.Yazın yemek yenmez.Fakat kahvaltılarda,kabul günlerinde nefis Kek,Biskül,Küçük Peynirli Pide,çeşitli Pasta ve hafif tatlılarımız zevk ve afiyetle yenir.KIYIK TATLI MÜESSESESİ Teşviki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • 10 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ İÇİN SON,PARA^ YATIRMA TARİHÎ 12 HAZİRAN ACELE EDİNİZ 1STANBÜDA 70.000 LİRA DEĞERİNDE Sitil APARTMAN İP DAiRESî ve ¦MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİNDEN!OSMANLI BANKASI A.S.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • İKRAMİYE KEŞİDESİNE DAVET Bankamızın Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos ikramiye keşidelerinden ikincisi olan 9' Haziran keşidesi,Salı günü saat 15 de Beyoğlu İstiklâl Caddesi 309 numaralı Mısırlı apartmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ALKAZAB:Tel:44 25 62)1 Talihsiz Sultan Hint filmi rürkçe.2 Korku Çemberi Donald Houston İngilizce.ATLAS Tel:44 08 35)1 Prangalı Mahkum Richard Widmark Jane Greer Renkli İng.2 Demir P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • Şahane GÖMLEKLERİ £Z KOMBİNEZON perlon ELDİVEN perlon laateka MAYO SÜRPRİZ Türk iyede İl.h defa takdim ediyor ZJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • G.Saray'ın «An'anevî Pilâvı» Pazara kutlanacak Galatasaraylıların ananevi pilâvı,7 Haziran Pazar günü saat 10 dan itibaren lise binasında tertiplenecektir.Törende,eski Galatasaraylılardan bazıları hât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • Tünel seferlerinde yaz tarifesi Pazara başlıyor Tünel seferlerinde yaz tarifesinin tatbikine Pazar günü başlanacaktır.Tünel is günleri saat 7 den 22 ye,Pazar günleri 7.30 dan 0.30 a kadar çalışacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • I AY SONUNDAI 146 BİN SİSEl VİSKİ GELİYOR!İnhisarlar İdaresi tarafından İt-hal edilecek 150 bin şişe viski,S bir firmaya İhale edilmiştir.Vls-EŞ Er kt partisinin İlk kısmını teşkil Şj eden 46 bin şişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1959
  • Halic'in Semiıknuıesi işi yeniden ele alındı iki tarak gemisi bulunduğundan temizlemeyi yabancı firma yapacak.Çamurlar denize dökülecek Halicin temizlenmesi projesini tahakkuk ettirebilmek İçin Nafia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.06.1959
  • O gün öğleyin Nairobi'den kalkan bir tayyare ile Ugandaya uçacaktık.Kemal Baysal son resimlerini çekmek üzere otelden ayrılmıştı.Ben de eşyalarımı hazırlayacaktım.Paralarımı sayayım dedim.Şayet biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI APARTMAN DAİRESİ 15 MİLYON URA çeşitli para ikramiyeleri tamamı 5.000.000 LİRA YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1959
  • Balkan Paktının ihyasını Yugoslav'lar istemiyor Başkan Yardımcısı Kardelj "Pakim askerî hükümlerinin canlandırılması çok zararlı olabilir,dedi OSLO,AJ».Norveçte resmi bir ziyaret dolayısiyla bulunan Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1959
  • ALMAN YAPIŞIK İKİZLERİ AYRİLDİ KAUBEUttKN,A.P.Mahallî doktorlar,1 aylık İkizlerin Münihte yapılan başarılı bir ameliyat sonunda birbirlerinden ayrıldıklarını bildirmişlerdir.Pia ve Bettina adındaki kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1959
  • AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSUNUN ecnebilere:en ivl TÜRKCe ÖĞRETECE BİR ESER H H KREIDER'in gönderilir.Müdafaa C.ISo.4 Kııday,A t\1J istiklâl C Lu n Mağaza yan* ISTAhBLL EMBI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1959
  • WIHHI HU5EVİN ALİ PAŞANIN EMRÎ,HAZitfctANlN ^»STAL YANIN TpyzESlNE Dİyoeuz.MACERALARI Bu mutlu günü resiT ge.NİM İÇİN SAHTÎ VARLIKTIR.SİZİN GİBİ KIVMETÜ DoiT-LAR.KAZANMANIN &C VİNCİ Vt HUZ.URU İÇİN.OE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1959
  • Karaborsadan Petrol Oiis de şikâyet ediyor Yedek parçalar alınamadığından kamyonlar muattal kaldı.Ofisin alacağı 60-70 milyona çıktı Resmî müesseseler de karaborsadan şikâyetçidir.Petrol Ofisin Derlnc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1959
  • cildim geuşemişfi.şimdi yeniden tazeleşmiş ve gençleşmiştlr.Bu mucize bütün dünyada Tokalon tedavisini tatbik etmiş milyonlarca kadının başından geçmiştir.Tokalon Kreminin her gün muntazaman tatbiki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1959
  • Sevgilisini dayısı diye takdim edince dayak yedi İZMİR,HUSUSÎ Sevgilisini,kocasına dayısı olarak takdim eden güzel bir kadın,binlerce kişinin huzurunda dayak yemiştir.Saat 18 sıralarında Konak vapur İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1959
  • izmit'te öğretmenler tehdit ediliyor İZMİT,HUSUSÎ Şehrimizde bazı öğretmenlere tehdit mektupları yollanmaktadır.Bu mektuplardan birinde,öğretmenin çocuğunun feci bir gekilde öldürüleceği,diğer birinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1959
  • GAYRI MENKUL SATIŞ İLANI Kartal Maltepe Bağdat Caddesi 84 kapı numaralı merhum Enver bey köşkü ile önündeki 490 metrekare arsa izalei şuyû ile 5 Haziran 1959 tarihinde saat 11-12 arası satılacaktır.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1959
  • Tepebaşı Bahçesinde YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM ADNAN PEKAK HER PAZAR saat 14 ten itibaren TAM KADRO ile İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1959
  • BİR YAPRAK mti Gönül kocamıyor!İ "IV İT İLLİYETı in Gaziantep muhabiri bildiriyor:JL»^ 86 yaşında bir ihtiyar röntgencilik yaparken yakalanmış.infialim tâli-i-nâ sizedir ihtiyar olsam da gönlüm tazedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.06.1959
  • NE OI^UKSA PAS-AKTIK naEŞMUR ÖıR.AKTRİS OUM A Kj^-RAR.VERDI/V\AAU.CADEL-EVH KARAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1959
  • Miilâıgef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idnıv eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1959
  • rum!Perşembe HİCRİ' 1375 4 1378 Mayıs HAZİRAN Zilkade 22 19 5 9 27 VAKİT VASATİ ezan!i Güneş j 4.28 8.53 ı öğle 12.12 4.37 İkindi 16.12 8.37 Akşam 10.36 12.00 Yatsı 21.36 2.00 İmsak 2.10 6.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1959
  • KİRALIK LÜKS OTOMOBİLLER-İstanbul dahil ve haricinde şoförlü,şoförsüz en ehven şeraitle kiraya verilir.OTOSEL BEŞİKTAŞ Tel:48 67 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1959
  • Haziran ayı içinde temelleri atılacak olan İŞÇİ EYLERİ için kayıtlara devam edilmektedir.KREDİ YAPI SANDIĞI TOPHANE Tel:44 25 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.SABIRSIZLIKLA BEKLENEN İÇ TURİSTİK Seferlere 22 Haziran 1959 tarihinden itibaren M/S"GİRESUN„ VAPURU İLE başlıyacağmı sayın yolcularına müjdeler SEFER PROGRAMI İstanbul-Çanakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1959
  • TEPEBAŞI BAHÇESİNDE YARIN AKSAMDAN İTİBAREN BEHİYE AKSOY HER PAZAR saat 14 ten itibaren TAM KADRO ile İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1959
  • Burun üzerîndeki siyah nokta ve lekelen* yok etmek için HAVILLAND kremini tatbik ediniz.Geceler?COLD Gündüzleri VANfSHING KREMİNİ kullanınız.WMM GÜZELLİK KREMLERİ Old!besler,yumuşatır,taravet ve güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1959
  • J Peyami SAFA'nın bu eserinin 2.baskısı,İnkılâp ŞE kitabevi yayınları arasında çıktı.İlk basılışı 1938 de ŞE yapılmış olan eserin başında,yazarın iki önsözünden v E başka,rahmetli Prof.Mustafa Sekip T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1959
  • MURAT DAVMAN'IN YENİ MACERASI SESSİZ HARP aBi1 143 Ankarada da aynı adam beni yakarak öldürmek istemişti.Güçlükle kurtuldum.Daha sıkı sarıldı.Yavaş yavaş gevşiyordu.Omıızunu okşayıp onu kaldırdım yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1959
  • i GÖLGESİNİ Yazan:Georges Sİ] Henüz tecrübesizdim,öyle hastalıklarla karşılaşıyordum ki,ihtiyar meslektaşımdan akıl danışmayı faydalı buluyor,bunun için de sık sık motosikletime atlayıp ona gitmel:zor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • Yemek deyincebütün kadınların aklına derhal VİTA gelir.Çünkü,daîmî yüksek kalitesi sayesinde,yalnız VİTA ile hafif,leziz ve hazmı kolay olan yemekler hazırlayabilirler.Yüksek besleyici kıymeti,nefis t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • RUSYA BALKAN LİDERLERİYLE KONUŞACAK MOSKOVA,A.P.Sovyet Rusya ve Arnavutluk,Balkanları,nüklear silâhların bulundurulmayacağı bir bölge haline sokmak için Balkan memleketlerini bir zirve konferansına ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • İRAN SAHİ VE KIZKARDEŞI GELDİ t Baştarafı Birincidı Hamzavi,«Newsweek» mecmuasında Türkiyenin îrana 2 tümen göndereceğine dair haberini «acaip ve saçma» olarak vasıflandırmış,İranın dahili bakımdan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • BİR MÜBAŞİR TARTAKLANDI t Baştarafı Birincide Fabrikatörün karısı Lefife bir müddet önce Bakırköy İkinci Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ederek kocası aleyhine boşanma dâvası açmıştı.Kadın evdeki eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • QuzeUiginizffi istikbali' bu kutularda saklıdır.Isfe POND'S Kremler» l Cildinizi makyajlardan temizleyecek onu besleyecek ve yurousafacaJı COLD Cleanüng)k/eroi ve Sabahlan makyajınıza zemin fejkil ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • KIYMETLİ FABRİKA ARSASI SATILIKTIR Yakacık asfaltına fabrikalar yanında kıymetli iki parsel 8400 metre ucuz satılıktır.Bir parseli de verilir.Telefon:21 53 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • Seyahat Çantanızda FRED© LİMON KOLONYASI koymayı ihmal etmeyiniz 85 DERECE Tabiî «şanslar ita mâl «dilmijiır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • İKİ gazeteci mahkûm oldu Baştarafı Birincide muvafakati ile dâva açılan Şahap Balcıoğlu hakkında Savcı mahkûmiyet istemiştir.Esas hakkında mütaleasını bildiren Savcı,Pulliam'ın bu makaleyi «hırs ve iğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • İŞÇİLERİN KONGRESİ HÂDİSELİ BAŞLADI t Baştaraft Birincide den çıkmış,hükümet komiseri ile delegeler arasında itişip kakışmalar olmuştur.Bir müddet evvel Sanayi Vekâleti ile ihtilâfa düşerek işinden çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • ISmemaiı I BUGÜN {Renkli)KORKUSUZ KARDEŞLER Day of The Badman)FRED MAC MURRAY JOAN WELDON JOHN ERİCSON Beklediğiniz büyük macera filmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • KAPIŞILACAK KATLAR Şehrin en santral semti Pangaltada üçü büyük yatak odası olmak üzere,cem'an beş oda hollü geniş aydınlık,Amerikan mutbaklı,banyolu tramvaya bir dakika çok temiz malzemeyle betonarme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • Sanayicilerimizin Nazarı Dikkatine İkinci sanayi kotalarının akreditif açma müddetinin 17 Haziran 1959 tarihine kadar uzatılması dolayısiyle,Odamız emrindeki bazı kotalara ait bakiyeler sanayicilerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • NASH Nash otomobil ve kamyon yedek parçaları 5 Haziran 959 gününden itibaren satışa arzedilecektir.Söker Limited Ortaklığı Vali Konağı Cad.No.19-21 Tel.48 35 26 Telgraf.Sökerlim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • Çini,Mozayik imalâtçıları ile inşaatçıların Nazarı Dikkatine Piyasada bulunmayan BAYER KROMHİDRAT Boncuk yeşili ithalâtçı sıfatı ile piyasaya arzedilmiştir.Adres:Galata Fermeneciler No.48 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • SICAK HAVA APAREYLERİ SUNGURLAR KAZAN VE TESHİN CİHAZLARI FABRİKASI ISI İHTİYACINIZ İÇİN FABRİKALAR,LOKANTALAR,GARAJLAR İŞÇİ LOKALLERİ GİBİ YERLERİN EN EKONOMİK TESHİNİ SICAK HAVA APAREYLERİLE MÜMKÜND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK BEŞİKTAŞ Serencebeyde 2 şer odalı denize nazır ucuz daireler.Tediyatta kolaylık 48 13 54ft 3 odalı ev,boş teslim,istimlâk harici.Fatih Yavuz Seüm Cad.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • BASKETBOL ORGANİZASYONU 280 BİN LİRA ZARARDA t Baştarafı Altıncıda yardımda bulunmuştur.Bu miktara müsabakaların hâsılatı olan 330 bin lirayı ilâve edip,masraf olan 610 bin lira düşülünce Basketbol Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • CELÂL ATİK DÜN KAMPTAN AYRILDI t Baştarafı Altıncıda pınar Ağası Ahırköylü Ahmet Bey'in elbisesidir.Uzun müddet tamamlanamıyan ağanın elbisesi,İtalyan çuhası,Bulgaristan kaytanı ve Bursa sırmasından y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • DÜNKÜ GÜREŞ SEÇMELERİ Güreş millî takım namzetleri arasındaki seçmelere dün de devam edilmiştir.57 kiloda Bayram Uysal,İzzet Büyüke sayı ile,Mustafa Kurt da Hasan Güngöre tuşla mağlÛD ol dukları için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • Amatör Şampiyonada gruplar belli oldu t Bağtara}ı Altıncıda lardan sonra belli olacaktır.Futbol federasyonu dün yaptığı toplantıda,program gereğince grup şampiyonlarını dört kümede toplayarak,küme mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • L ÜNE T FENNÎ GÖZLÜK MAĞAZASI Yeni Çerçeve ve her türlü numaralı Renkli ve bl fokal camları İle emrin izdedir.Beyoğlu Küçükparmakkapı sokak N.12 Kadri Han kapısı karsısı)Kâmil Ar ikan Teknisyen:Kosta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • BİR DELİ ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ t Baştarafı Birincide ran Cevdet Sevinç ve İsmail Hakkı Inbay adındaki bekçiler saat 1 e doğru hırsızla karşılaşmışlardır.Hırsız ağacın altında beklemekte olan bekçi Cevdet'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • ÖZCAN.KIBRIS KALESİNİ KORUDU İkinci devrede Fenerbahçe kalecisi Özcan,Kıbrıs Doğan Türk Birliği kalesine geçmiş ve onun yerine de kaleci Şükrü alınmıştır.Samimî bir hava içinde cereyan eden müsabakada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1959
  • FENERBAHÇE KIBRIS LİDERİNİ 6 O YENDİ t Baştarafı Altıncıda maya başlamışlardır.Fakat galibiyeti temin eden ilk sayıyı ancak 20dakikada şahsî gayreti ile Lefter kaydetmiştir.Bunu beş dakika sonra Şeref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.06.1959
  • Fenerbahçe Kıbrıs Liderini 6-0 yendi Maçı 10 bin Türk takip etti.Gollerin dördünü Lef ter,birini Şeref\birini de Şükrü penaltıdan attı İkinci devrede D.Türk Birliği kalesinde oynayan Özcatı,büyük takd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • [SAMI ÖNEMLİ] Milli lig maçlarında hiçbir iddiası kalmayan KaragümrUk profesyonel takımı dün sabah antrenör yardımcısı eski futbolcu Cahit'in nezaretinde çalışmıştır.Resim Kırmızı siyahlı profesyonel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • Real Madrid 4 üncü defa Şampiyon STUTTGART,A.P.İspanyanın Real Madrid futbol takımı bu akşam burada karşılaştığı Fransa şmapiyonu State Reims'l 2-0 yenmiş ve Avrupa futbol kupası şampiyonluğunu muhafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • Ahmet Berman'ın fiatı 50 bin lira Beşiktaş ve millî takım solhafı Ahmet Berman'ın bu sene kulübünden ayrılacağı söylenmektedir.Bu arada Beşiktaş idare heyeti Ahmet'e mukavelesini yenilemesi için tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • Tenis teşvik müsabakalarına dün devam edildi İstanbul bölgesi tenis teşvik müsabakalarına dün de T.E.D.kulübü kortlarında devam edilmiştir.Çift erkekler arasında yapılan karşılaşmalarda E.Talay A.Akse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • CELAL ATIK DÜN kamptan ayrıldı TARİHÎ KIRKPINAR GÜREŞLERİ YARIN BAŞLIYOR ANTRENÖR Celâl Atik dün sabah Güreş Millî Takım kampını terketmiştir.Federasyon tarafından milli takım kampına müşahit tâyin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • TURANTEZOL MİLLÎ TAKIMA 12 16 Ağustos tarihleri arasında,6 milletin İştirakiyle Bükreş'te yapılacak olan Balkan basketbol turnuasına katılacak ekibimizde,millî basketbol takımı kaptanı Turan Tezol muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • mı. ıyınmıı.ıtıuu^n\I SAMİ ÖNEMLİ] fill AVCI EVİ İM7AI Alil Galatasaray kulübü ile tanı bir anlaşmaya varan Remondini dün Kş-UN I İIY1£MLAUI.fak Aykaç ve Lütfü Abay ile son bir defa görüştükten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • Bahsi müşterek çalışmaları hemen başlamalı Sait S.Cihanoğlu,Toto Calcio'nun esas olarak alınması gerektiği fikrinde BÖLGE Müdürü Sait Selâhattin Cihanoğlu,futbolda bahsi müşterekin kanunlaşmasından so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • nı,K.Giimriike menecer oluyor U.Kaptan Fahri Somer,Cihat Arman ile antrenörlük için dün bir saat görüştü ESKİ Futbol Federasyonu âzalaruıdan Adnan Akın,Karagümrük kulübü menecerliğine getirilecektir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • BASKETBOL organizasyonu 280 bin lira zararda Ol MAYISTA başlayıp 31 f,I Mayısta sona eren 11 inci Avrupa Basketbol Şampiyonasında 280 bin lira zarar edilmiştir.Onbir gün devam eden müsabakalarda elde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • Amatör Şampiyonada GRUPLAR BELLİ OLDU 11 Haziranda başlayacak maçlar Eskişehir,Aydın,İçel ve Trabzon grupları arasında oynanacak ANKARA,HUSUSİ TÜRKİYE Amatör Futbol Şampiyonası grup maçları 3 ve 6 ncı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • Karagümriik Karşıyakalı Akın ve Yılmaz'a talip İZMİR,HUSUSÎ KARAGÜMRÜKLÜ Orhan,Karşıyaka'] ı Akın ile Yılı nıa/'ı kendi kulübü idarecileriyle görüşmek üzere İstanbul'ı davet etmiştir.Her iki futbolcuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • Takım Pazar günü ilân ediliyor Federasyon Başkanı,İspanyolların teklifini kabul ettiğimizi açıkladı FUTBOL Federasyonu Başkanı Faik Gökay,millî takım kadrosunun 7 Haziran tarihinde açıklanacağını söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1959
  • Beşiktaşlı futbolcular evlenme izni istediler BEŞİKTAŞLI profesyonel futbolculardan bâzıları,İdare Heyetine müracaat ederek evlenmek istediklerini bildirmişler ve yapacakları izdivaç için kendilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor