Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] İ7IMİD Al II AUVA'VA TA MİDE İŞİTTİ Hollandadan gelen «Titan» ve «Hektor» isimli iki römorkör,HLlfiinş ALİIİAIITA I A lAmlnEi Ul 111 dün saat 16 da «İzmir» vapurunu yedeklerine alarak B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Amerikalı v u v u 5 1 ar Adliye'de IRÜÇHAN ÜNVER] Amerikalıların yaraladığı şoför Uğur [RÜÇHAN ÜNVER] Amerikalı çavuş,yaraladığı Necati Amerikalı iki çavuş iki pci yaraladı Bir şoförün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • HAVA DÜN S O Ğ U D U Şehrimizde evvelki gün 27 dereceye çıkan sıcaklık,dün 10 dereceye kadar düşmüştür.Birçok kimse bu yüzden pardesüsünü giymek zorunda kalmıştır.Sühunetin düşmesine Karadenizden gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • Sadun Tanju'ya hücum edenler henüz yakalanamadı Gazeteci Sadun Tanju'ya yolda hücum eden mütecavizler halâ yakalanamamıştır.Beş günden beri yapılan tahkikat bir netice vermemiştir.Kendisini takip eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • BAŞVEKİL İMAR SAHALARINI DOLAŞTI Başvekil Adnan Menderes,dün Maliye Vekili Hasan Polatkan,İmar Vekili,Medeni Berk ve D.P.İl başkanı Belediye Reisi Kemal Aygün ile birlikte imâr alanlarını dolaşmışttr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • Trabzon Gümüşhane yolu tamir edildi GİRESUN,AA.Nafia Vekili Tevfik İleri seylap mıntakasında tahribata uğrıyan köprü ve yolların durumu hakkında karayolları mühendislerinden izahat almıştır.İleri daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • BİR ŞİRKETİN TAPU TESLİM TÖRENİNDE HÂDİSELER OLDU Bir hususî şirket tarafından Mecldlyeköy'de inşâ ettirilen 320 dairelik sitenin tapu teslimi töreninde,bâzı dairelere ikişer kişinin sahip çıkması yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • •v'K IH ft v Tfc.r.KIZILLARDAN KAÇTI Tibet'te Kızıl Çinlilere karsı açılan isyan bayrağını müteakip memleketin dinî ve siyasî lideri Dalay Lama ile birlikte memleketi binlerce Tibetli terketmiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • CKMP İÇİN YENİ BİR ŞEKİL Bölükbaşının teşebbüslerine dair açıklama yapması muhtemel C.H.P.Meclis Grubu bu sabah toplanarak Meclisin bugünkü toplantısına girip girmeme hakkında karar alacak ANKARA,HUSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • merika'nın sabık Yekili kanserden m Hariciye uzdariptf Dulles'in beklenen ölümü hür dünyada teessür yarattı DIŞ HABERLER SERVİSİ AMERİKA'nın sabık Hariciye Vekili John Foster Dulles,Washington' daki W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • General Kasım "İntikal devrindeyiz» dedi Hariciye Vekâleti sözcümüz de,Türk Hükümetinin komşusu İrak'ın istiklâl ve huzuruna daima hörmet ettiğini bildirdi feAĞDAT,RADYO feAGDAT,RADYO IRAK Başvekili G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • •asi ı.İSTANBUL LİSESİ 75 YAŞINDA l İLHAN DEMİREL] Istanbul Erkek Lisesi,dün kuruluşunun 75 inci yılını,büyük bir törenle kutlamıştır.Okulun bahçesindeki törene csembolik yoklama» ile başlanmış,bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • Ankara D.P.Kongre dün çekişmeli ge Kongrenin son gününde basma ve muhalefete hücum eden delegeler kendi idarecilerini de tenkid etti Dilekler faslında bir delege,«Londra'da vukubuian mucize,Uşakta atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • Burgazlı C.H.P.lilerin hareketi alkışla karşılandı.Günaltay Anayasa devletinin kurulacağını söyledi Bergama D.P.kongresinde resmî vasıtaların D.P.emrinde kullanıldığı söylendi SİYASÎ partiler dün,hara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • W ¦i îs:^Iİ:i:i| t fill illi 'İlk Mi u Üjf.illi a X;v m hmi" ı imi.m ı iiWAWrfJffiMi [İLHAN DEMİREL] YA v AMA D'P* KonKreIcrmde cl"n şehir işlerindeki aksaklık-U R L A İn M tan ve parti içindeki hizip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • Notaya,Almanya ya verilen nükleer silâhlar ve roketler sebep LONDRA,A.P/RUS hükümeti,NATO'ya mensup hükümetlerin Moskova'daki Büyük Elçilerine birer nota vermiştir.Moskova radyosu,Birleşik Amerika'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1959
  • Her Türlü Banka İşleriniz ve İkramiyeli Tasarruf Hesaplarınız için DEMİRBANK Daima Emrinizdedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • Milliyete Sevgili MtLLIYET okuyucusu,Bu sene leyleği İyice havada görmüş olacağız ki şu son Afrika seyahatinden döneliberi memlekette uzun müddet kalmak İmkânım bulamadık.Evvelâ Avrupa Konseyinin topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • İKİNCİ ÇEKİİİŞTE Sir 100.000 Ura nakden Çekilişlere iştirak için vadesiz 200,vadeli 100 liralık hesap açtırmak kâfidir.Vadeli her 50,vadesiz her 100 liraya bir kur'a numarası.SON PARA YATIRMA GÜNÜ 6 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • TELEFON MEMURESI ALINACAKTIR Kısmî tecrübe açıhşı yapılmakta olan otelimizin telefon santralı için tecrübeli ve lisan bilen eleman alınacaktır.İsteklilerin tercümei halleri ile bir fotoğraf ve istenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Hâdiseleri hayalinizde büyütüyorsunuz.Yanlıj kararlar vermemek için daha realist olunuz.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Bugün tatlı bir haber evinizi nes'elendirecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • »mm.m.m,ş İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 E Karışık sabah müziği 8 00 Ha-I berter 8.15 Şarkılar 8.30 Pağ jcii'ik adalarından melodiler 8.45 İ Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • BULMACA 23456789 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Askerî birlikleri harb sahasında sevk ve idare işi;Elçilik hademesi.2 ileri gelenler;Bir şeyi yapıp yapmamak kuvveti.3 Çalım;Harbde düşman eline geçme.4 Şarklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI A YURTGUI.U APARTMAN DAlflESI flflı' OZCRCN APARIMAN DAİRESİ k MU HAMMED TLVFIK AU APARTMAN DAİRESİ HUSEr'IN ÖZER TV ir ADNAN Cl H.APAR/MA' VRESI OSM«N O^AİAN APARTMAN DA'HES» ZU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • DAKTİLO ALINACAKTIR Büyük bir müessesenin İstanbul teşkilâtında çalıştırılmak üzere en az orta tahsilini bitirmiş bir bayan daktilo alınacaktıristeklilerin hal tercümelerile İstanbul P.K.84 adresine m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • DEVLET TİYATROSU TEMSİLLERİ KARACA TİYATRODA 8 14 HAZtRAN HURREH SULTAN Yazan Sahneye koyan Orhan Asena Şahap Akalın Biletler satışa arzedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • Kanada ve Avrupada meslekî tetkik seyaljatinden dönen DİŞ DOKTORU N.İ.PINTO Hastalarını Beyoğlu Tünel Pasajı Tünel Han No.9/2 de kabule başlamıştır.Tel:44 52 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • Türk Viskisil I tecrübeleri S Likör Fabrikasının senelik S istihsal kapasitesi 1.750.000 S E litreye çıkmıştır.Bilhassa EE S kahvenin piyasadan kalkma-3 smdan sonra likör sarfiyatı E g artmış bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • ÖĞRETMENLER İÇİN Yaz Kampları açılıyor 1070 ÖĞRETMEN İÇİN HAZIRLANAN BU KAMPLARA BU YIL İÇİN 1500 ÖĞRETMEN MÜRACAAT ETTİ İlk orta ve lise öğretmenlerinin de-nizden istifadesi için Maarif Müdürlüğü tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • İngiliz Meclis heyeti dün gitti Hükümetimizin davetlisi olarak bir müddettenberi memleketimizde bulunan Lord Davidson'un başkanlığındaki İngiliz Parlâmento heyeti dün saat 11.30 da Londraya müteveccih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • Lise bitirmelere hariçten girmek isteyenler arttı Hariçten ortaokul ve lise bitirme İmtihanlarına girmek İsteyenlerin sayısı her yıl artmaktadır.Maarif Vekâletinin gösterdiği kolaylık sebebiyle artan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • Bir yolcu,vapura atlarken denize düştü İlhan Sarı isimli bir yolcu Eminönü iskelesinden Boğaza hareket etmekte olan «Rağbet» vapuruna atladığı sırada denize düşmüştür.Yolculardan birisinin denize atla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • Trakya ve Anadoluya 400 fon süt tozu gönderiliyor Çırağan depolarındaki Kızılaya ait 400 ton süt tozunun,Anadolu ve Trakya' ya sevkedilmesi uygun görülmüştür.Süt tozları Anadolu ve Trakya bölgelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • Berberler için 35 bin dolarlık tahsis yapıldı Türkiye berberlerinin malzeme İhtiyaçlarını gidermek üzere 35 bin dolarlık tahsis yapıldığı,dün İstanbul Umum Berberler Derneği başkanı Adil Vardarlı'ya r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • TÜRKİ YENİN Üstün Kravatı Erika Kravatlarıdır ERİKA Şık Erkeğin Kravatıdır Her yerden arayın».Tel:220213-447251
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • ARANIYOR 10x20 20x28 ve 20x30 eb'adlannda 100 veya 107 librelik Elektrolitik teneke levha aranmaktadır.MobU-Oil Türk A.Ş.Mübayaat kısmına müracaat.Tel:48 32 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • intihar eden bir şoför iren seferlerini aksattı Aşk yüzünden kendisini tren altına atan şoförün cesedi,bir müddet ray üzerinde bekletildi 27 yaşında Hasan Günaydın adında bir şoför dün Kazlıçeşme'de k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • Çocukların korunması için cemiyet kuruluyor Çocukları zararlı neşriyattan ve itiyatlardan korumak amacıyla,şehrimizde «Vatan İçinn adlı bir cemiyetin kurulması için teşebüse geçilmiştir.İstanbul Valil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • Haliç'teki batık deniz vasıtaları çıkarılıyor Batık gemileri çıkarma şirketi,İzmit körfezinde ve Haliçte faaliyete geçecektir.Şirket bilhassa Haliçteki gemileri çıkarma işine başladığı zaman,Nafia ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • GARANTİLİ ARSALAR İBADULLAH ALSIN MİLLET Çamlıca Ümraniyesinde elektrik ve suyu mevcut olan arsalar asfalt üzerinde 10 liradan 5 ve 4 lira mukabilinde Satışına başlanmıştır.Bir ay müddetle sayın vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • Anadolu Tüccarlarının Dikkatine Jl JnL JHL JLa «oL JlC ÇAMAŞIR TOZLARIMIZIN İsim ve kutularını taklit edenlerin Anadolu'da kamyon veya otomobille dolaşıp tüccarı aldatarak satış yapmak İstediklerini ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • 3 4 6 8 inç)Parmak kutrunda seyyar 4 lâstik tekerlek üzerinde dünyaca meşhur STEYR Fabrikası Mamulâtı MOTOPOMPLA gelmiştir.Saatte 13 metre irtifaa 324 ton su verir.Emme hortumları vardır.Derhal teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • MUHASEBE MÜDÜRÜ ALINACAK Kısmî tecrübe açılışı yapılmakta olan otelimizin Muhasebe işlerini deruhte edebilecek tecrübeli bir MUHASİP alınacaktır.İsteklilerin tercümei halleri ile bir fotoğraf ve isten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1959
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Üçüncü Anahtar Jack Hawkins Türkçe.2 Cehennem Dönüşü John Wayne Claire Trevor İng.ATLAS Tel:44 08 35;MATİNELERDE:Vahşi Düello John Bentley Renkli İng.SUA-R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.05.1959
  • «r AFRIKADA OGRETIM Kenya'da her ırk için hususî,ayrı mektepler vardır.Son yıllarda ırklar arasında tefriki kaldıran bir mektep açılmts ve* büyük başarı kazanmıştır.Ancak bu ilkokulun ücreti bir hayli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1959
  • I-I GÜNGÖREN ESENLER HAZNEDAR BAHÇELİ I ŞİRİNEVLER FERAHEVLER ÇEKMECE AVCILAR ff:İ KÜÇÜKKÖPRÜ-SAADETDERE-ÜMRANİY^E'de 250 M2DEN BÜYÜK 4 YAPTIRABILIRS 1 Odalı ev İçin peşin 1000 Lira 2 Odalı ev için pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1959
  • HAKİKİ UCUZLCK FABRİKA İMALAT FİATINA PERAKENDE HER ÇEŞİT HAKİKİ YÜNLÜ KUMAŞLAR ÇOK UCUZ FİYATLA î:U:ti i d v an u m ay Jfe»&&S Sirkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1959
  • Batı Almanya'ya buğday ihraç ediliyor İZMİK,HUSUSÎ Batı Almanyaya buğday ihracı devam etmektedir.Alman bandıralı Urania)şilebi limanımızdan 1700 ton buğday yükleyerek ayrılmışttr,Bu arada Yunanistan'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1959
  • İzmir sanayicileri para sıkıntısı çekiyor İZMİR,HUSUSÎ Ege'de bilhassa izmir'de bir çok sanayi kolunun güç durumda olduğu ileri sürülmektedir.İstihsalin fazla olması ve piyasada mevcut para darlığı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1959
  • TASFİYE HALİNDE ARAL İNŞAAT Ltd.ŞİRKETİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN 1 Şirketin Gümüşsüyü Eski Cerrahi Kliniğinin Merdiven başı)deposunda mevcut müfredatı aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf usulü ile toptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1959
  • Âlh Köy halkı Jandarma karakoluna hücum elli HÂDİSEYE BİR ARAZİ İHTİLÂFI SEBEP OLDU.KARAKOLDA TAHRİBAT YAPAN MÜTECAVİZLERDEN ALTISI TEVKİF EDİLDİ SİVAS,HUSUSÎ Yayla ihtilâfı yüzünden 6 köy halkı Sarıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1959
  • KISA HABERLER 0 BANDIRMA İstanbul'un işgali sırasında Ayasofya'ya Tünk bayrağı çeken 70 lik Halil Mangaltepe'ye müracaatı üzerine 40 yıl sonra İstiklâl madalyası takılmıştır.0 DENİZLİ Başkarcı köyünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1959
  • RÖPORTAJ ABDİ İPEKÇİ FOTOĞRAF:KEMAL BAYSAL ÖYLE bir anektod anlattılar:Son harhde bit İngiliz subayı kumandanına vaktiyle uzun müddet Kenya'da bulunduğunu söylemiş.Kumandan sevinçle yerinden fırlamış:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1959
  • 0,BİR YAPRAK it i ı i 4L A Gülen Adam TV yi" ESLEKDAŞIM vo aziz dostum Fuat Duyara 130 kilo-IVJ,metre süratle sürdüğü arabası ile çarparak beynini par-çalamak suretiyle öldüren genç milyonerin polise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.05.1959
  • Mm M?I OPBK SERGİLERİNE-İŞTİKAK^ ETMEK Ç\U ÇOK PC CA SEOiXHAT EDEElW.WL SEXAMATL^Rl Bu SEVVAt?KUI-UBENlN IÇ.ÎNDE APAKlAA.^w\13 lAstnbuled by Kûftf Future* Syndicateft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1959
  • İHİHHIİ ME^IK ETME 8ENNV.KA^AN.AAASlNA İMKAN VOK BıRAK TA SİMDİ OVuNü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1959
  • CISCO KİÖ 10S£ SAUNAS,RO0 ÜEB6 DÜKKANIM» BEĞENDİN Ml MATBA ACl OUWAM SEN(ŞAŞIRTTI Mt "S.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1959
  • ÂLLAHUK ALI BEY I t 17-O—I-ANNEM HASTA ONUN }ÇlN »CAWVAUTINt Bt-MSUN BEN 6ETİJ2\V©OUM BABA.KAŞllC SETIRMEVİ UNUT.TU T.ONA KİBARCA BU-NU HATIRLATMAK LAZIM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1959
  • fe$fi!ji0ffl mm.Avrupa tekniğinde imalât En iyi malzeme En son modeller SATIŞ VE TEŞHİR YERİ:AYAKKABI SANAYİİ LTO.ORTAKLIĞI BEYOÖLU İSTİKLÂL CADDESİ No.17 TEL:44 3554 TAKSİM.FRANSIZ KONSOLOSUUâlJ KARŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1959
  • MURAT DAVMAN' İN YENİ MACERASI sessiz harp 133 Tahminlerimde hiç yanılmamıştım.Deli dediğimiz bu arkadaş değme usta muhabiri fırıldak gibi döndürecek bir zekâya sahipti.Allah biliyor ya bu benim aklım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1959
  • GÖLGESİNİ Yazan George;SİM Şehrinizin büyük birahanesini elbet te bilirsiniz.Bu ve bir de askerliğimi yaptığım Epinaldcki birahane benim için Fransanın en güzel birahaneleridir Solda sinemanın aydınlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1959
  • DEVLET OPERâSI DA ŞEHRİMİZE GEİİYSI AT/TAN ÎLKİN DKVLK'I misafir Ankara Devlet Tiyatrosundan sonra DEVLET OPERASI da Haziran ayı içersinde tam kadrosu il" şehrimize gelecektir.Büyük bir ihtimalle Şan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • 16 HAZİRAN v^-v.'v4i-tjŞffîKrf'fil a 1959 ÇEKİLİŞ:22 AĞUSTOS 1959 HER 150 LİRAYA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • fio DÖŞEME Ş%İEİS İl| KİRİŞ BLOKLAR!inşaatçıların emrindedir/Dem/rden o 50 tasarruf!şçi/fJcten o60 tasarruf!rodan ü/oO tasarruf!Keresfeden o 85 tasarruf!Beton,döşemeden 40 daha hafif!Ses ve hararet iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • General Kasım'intikal devrindeyiz,dedi t Baştarafı Birincide halı bir komşu olduğunu müteaddit defalar islmt etmiş bir devlet olduğunu» bildirmiştir Iraktaki komünist temayüllü bâzı gazetelerin İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • Amerikalı iki çavuş t Baştarafı Birincide iki şoför otomobilleriyle Amerikalıyı takibe başlamışlardır.Üç otomobil arasındaki yarış Etiler durağında sona ermiştir.Otomobilden inen Amerikalı çavuş Benle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN VILM/*ER Bnsıldını Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • RUMÎ 1375 Mayıs 12 Pazartesi 25 MAYIS 1059 Güneg Öğle İkindi Akşam Yat=ı İmsak 4.33 12.11 16.09 19.28 21.24 2.21 HİCRİ 1378 Zilkade 17 vakit vasati ezam 9.06 4.43 8.42 12.00 1.56 Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • Kızılay İstanbul Müdürlüğünden 400 Ton Süttozu Naklettirilecektir.Anadolu'ya ve Trakya'ya Devlet Demiryolları ile nakli mukarrer olup Çırağan Depolarımızda bulunan 400 ton Süttozunun Cırağan'da istift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • Bu akşamdan itibaren gj J^ Sinemasında YAVRUM RABİNDRANAD TAGORE'nln Beynelmilel muhtelif mükâfatlar kazanan şaheseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • TÜRK HAVA YOLLARİ ANONİM ORTAKLIĞİNDAN Yeşilköy Malzeme Müdür Muavinliği Depolan için 60 aded madenî Ranza yaptırılacaktır.1 Bu husustaki teklifler kapalı zarfla verilecektir.2 Bu işe ait şartname Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • YÜKSEK EVSAFLI ATLAS MARKA KAYNAK ELEKTRODLARI GELMİŞ ve SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR Satış fiatı:100.000 adetten fazla)3.25 X 350 mm.adedi 12 kuruş 4.00 X 450 mm adedi 24 kuruş 100.000 adede kadar)3.25 X 350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • AKTAŞ NEDİR?İSEVİ Mİ?CEVAP TİCARETHANE Mİ?MAHALLEMİ?Arsalarımızı kıymetlendirmek için ilk doğru cevap veren 400 kişiye Ankara'da 250 M2.Miktarında bir evlik arsa verilecektir.Bu fırsattan istifade ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • Kızılay İstanbul Müdürlüğünden 1 Avrupa Kartonundan yerli 1 nevi 53 lük Briç oyun kâğıtlarının bir kaç güne kadar destesi 15 liradan satışına başlanacaktır Siparişlerin şimdiden verilmesi rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • Daktilo Sekreter İyi İngilizce bilen ve iş tecrübesi olan bir bayan daktilo ile,aynı zamanda steno bilen bir bayan sekretere ihtiyaç vardır.Talib olanların:«Daktilo Sekreter rümûzu ile P.K.416 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • PEREJA KOLONYA FABRİKASI Anbalaj servisinde çalıştırılmak üzere İŞÇİ KIZLAR ARIYOR.Müracaat:Botnontt Fırın Sokak 4f 47 3 J t 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • 1ST.LOKANTACI VE MÜSTAHDEMLERİ DERNEĞİNDEN s Kayıtlı üyelerimize tabak verilmektedir.Müracaatları rica olunur.İDARE KURULU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • DULLES ÖLDÜ t Baştarafı Birincide yaşında iken Amerikan Hariciye Vekili olan büyük babasının refakatinde La Haye konferansına sekreter olarak katıldı.1908 de Princeton Üniversitesinin hukuk fakültesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 Ul 10 SATILIK EMLAK 257 m2 acele sat.arsa.Bakırköy Haznedar çiftliğinde.Tel.21 19 53 PANGALTI civarında 7c 10 gelirli apartmanlar,4-6 odalı bos katlar,53-60-72.000 Metin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • s Bir D.P.kongresine C.H.P.çiçek gönderdi t Baştarajı Birincide Mulısine Hatun ocak kongresinde insan Hakları Evrensel Beyannamesinin tam metni okunmuştur.C.H.P.Kadınlar Kolu Başkanı Güzide Tanrıyar,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1959
  • Ankara D.P.kongresi dün çekişmeli geçti t Baştarajı Birincide in.diye bağırdığı sırada salonda oturmakta olan birkaç sakallı şahıs üzerine hücum etmiştir.Bu münakaşa sırasında dinleyicilerden bir kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.05.1959
  • BULGARİSTAN'LA BU AKŞAM OYNUYORUZ Milli tkımımız grubundaki son maçını bu aksam saat 19.30 da Bulgaristanla yapacaktır.Belçlkanın dün akşam Avrupa ikincisi rakibimizi yenmesi bu müsabakayı kritik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1959
  • Kırkpınar güreşlerinde ilk ihtilâf başgösterdi Edirne Belediye Reisi,Güreş Federasyonunun teknik organizasyona karışamayacağını iddia elli EDİRNE Belediye Reisi Nu ri Alışkan,bu seneki Kırk pınar güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1959
  • MİLLİYETİ Miını i| a If A OT A 111 AD J)ün Bursa'da oynanan Federasyon Kupası l\UrHUA IVflrl JHILMn «nal maçlarında Feriköy,izmir'in ülkü-¦por'unu 1-0 mağlûp etti.Resim Atatürk Stadında oynanan maçtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1959
  • İNGİLTERE DÜN DE MEKSİKA'YA YENİLDİ MEXICO CITY,A.P.Meksika'yı ziyaret eden İngiliz futbol takımı,dün çok çekişmeli bir maç neticesinde Meksika takımına 2-1 yenilmiştir.Maç,buradaki üniversite stadyom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1959
  • jG.Çiray Türkiye rekoru kırdı SOFYA'da yapılan En-f ternasyonal Atletizm Müsabakalarına dün E devam edilmiştir.5 Kadınlar arası 400 metre çok E mücadeleli olmuş Gül Çiray I 58.4/10 ile Türkiye rekoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1959
  • Galatasaray ikin MAÇI KAZANDI:1-GALATASARAY'ınGOLÜ etmektedir.Galatasaray Ankara'dakl son maçında dün Hacettepe'yi 1-0 mağlûp etmiştir.Resim,Cengiz'in ayağından Hacettepe kalesini bulan galibiyet golü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1959
  • o armasını ma Sarı-Lâcivertlilerin maçta golleri Şeref O kazandıkları ve Naci attılar STAD:Şehir SEYİRCİ:G400 kişi HÂSIL'T:26.900 lira HAKEMLER:Sulhi Garan Derviş İipar Mustafa Barın FENERBAHÇE:Şükrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1959
  • Basketbol Şampiyonasında iki sürpriz:garistan ve Macaristan İTİCİ Derler mücadelesinin Altı finalisti belli oldu:Rusya,Çekoslovakya,Fransa,Romanya,Polonya,Macaristan.Takımımız,Bulgaristan ile oynuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor