Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • *vf.I y^,KÖPRÜDEN UÇTU [FOTO-BASIN] İzmir'de Torbalı civarında evvelki gece şoför Reşat Ak taş idaresindeki Aydın 80033 plâkalı otobUs NATO'ya ait Başçavuş Kadir Boyacı idaresindeki kamyon ile çarpışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • Mebusların ek görüşüldü Bir DP.li Mebus,Milletvekillerinin hastahaneler ile adliye koridorlarım işgal ettiğini söyledi.Teklif reddedildi ANKARA,HUSUSÎ' ERZURUM mebusu Abdülkadir Eryurt D.P.ile Ordu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • Harice gazete ve kitap şevki durdu Harice gönderilen Mecmua,kitap ve gazeteler ticarî eşya sayılmaya başlanmıştır.Sevkıyat durdurulmuştur.Türk Hava Yolları da Kıbrısa gönderilen bir kilo mecmua ve kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • DEVLET TİYATROSU İSTANBUL'DA BİR ŞUBE AÇACAK LEYLÂ U.ERDURAN Devlet Tiyatrosu İstanbulda gördüğü rağbet üzerine burada da bir tiyatro açmağı düşünmektedir.Devlet Tiyatrosu Umum Müdürü Cüneyt Gökçergeç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • DP Ankara 11 Kongresi Bugün Başlıyor Tevfik İleri Samsun'da yaptığı hasbihalde D.P.nin her seçimi kazanacağını söyledi ANKARA,HUSUSÎ Ankara İl Kongresi bugün öğleden sonra saat 15 te Kızılay'daki Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • [RUÇHAN UNVER] İNGİLİZ HEYETİ YARIN GİDİYOR &ST2£rf olan İngiliz Parlâmento heyeti dün sabah İzmir'den şehrimize gelmiş ve alanda Vali i Yetkiner ve Belediye Reisi AygUn tarafından karşılanmıştır.Heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • ÇİNGENELER DEVLET KURMAK İSTİYOR Bu maksatla dünya seyahatine çıkan Amerikalı kipti:«Sulukule'lilerin yaşayışını beğenmediğini» söyledi ENİGH Ghosh isminde Amerikalı bir Kiptî,bir «ÇİNGENE İMPARATORLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • SICAKLIK DÜN 24 DERECEYE ÇIKTI Havaların ısınması ile birlikte sehivden sayfiyeye göç hızlanmıştır.Şehrimizde hava sıcaklığı dün 24 derece olarak tesbit edilmiştir.Havanın bugün de açık geçeceği ve sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • TRABZON ZARAR 2C 40 Senedir görü yağmur 200 e ya VE RİZE'DE MİLYON Imem iş şiddetteki kın dükkân yıktı Samsun Trabzon ve Rize yolundaki 8 ana köprü ha r a b oldu TRABZON,HUSUSÎ SALIYI çarşambaya bağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • ÇOCUKLARINIZA Okutacağınız en güzel kitap MUSTAFA ATATÜRK'ün ROMANI Yazan:RAKIM ÇALAPALA Eşsiz kahraman Atatürk'ün hayatını en güzel,hakikî anektotlarja anlatan bu eser,Türk Çocuğunun Altın Kitabıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • Maarif Vekili C.Yardımcı istifa etti Dört öğretmenin tâyininin tasvib edilmemesinin sebep olduğu istifanın kabul edilip edilmediği henüz belli değil ANKARA,HUSUSÎ AARİF Vekili Celâl Yardımcı'nın istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • 70 C.H.P.mebusu geziye çıkıyor Yayınlanan Grup tebliğinde mebusların son hâdiseleri halka anlatacağı bildirildi C.H.P.mebusları dün de Meclis müzakerelerine katılmadı ANKARA,HUSUSÎ P Meclis Grubu dünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • Uşak'taki muhakemenin neşri yasak edildi C.H.Partisi Genel Başkanı İsmet İnönünün 30/4/959 günü Ugaka gelişi münasebetiyle o gün vuku bulan kanunsuz gösteri yürüyüşünün mes'ulleri hakkında açılıp Uşak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • [İLHAN DEMİRELİ Kendi kullandığı otomobiliyle gazeteci Fuat Duyara çarparak öldüren Cezmi Çapa ortada gülen)karakolda FUAT DUYARI EZEN CEZMİ ÇAPA TESLİM OLDU Bilirkişi,otomobilin kaza esnasında 120 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1959
  • '«ft w*?I m4 [SEZAİ YALGINI TAMAM flFMMİÇTİ Denizcilik Bankası ileri gelenlerinin Mr müddet evvel «Tamirinin tamamlanarak bittiği» I A IH A IH UEHIflIylI ni bildirdiği Pendik vapur iskelesi el'an eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • k~k "k-k k-k-k HAFTANIN FİLMLERİ 1 Timeout Ç)k.a*L YUVASIZLAR «11 Tetto-Cesare Zavattini' nin senaryosu üzerine Vittorio Oe Sica'nın rejisörlüğünde çevrilmiş bir Titanus İtalyan)filmi.Oynayanlar:Gabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • BU AKSAM Snot 2V50do Utonbul Radyosunda 21 PUAN ıpdııâ BiLGiVarisi programi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • EMİRGÂN TOKMAKBURNUNDA Boğaziçinin en güzel yerinde Emirgân Tokmak burnunda denize tamamiyle hâkim bir noktada her biri yirmişer metre cepheli 750 şer metrekarelik yanyana iki arsa beraber veya ayn ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • TUZLA İÇMELERİ 15 Mayıstan itibaren tam teşkilâtı ile ziyaretçilere açılmış,mevsim hususi trenleri de işlemeye başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • IHilliuef Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı i s le r i n i fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basüd'ğı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • RUMÎ 1375 Mayii 10 Cumartesi 23 MAYIS 19 59 HİCRÎ 1378 Zilkade 15 VAKİT VASATİ EZANİ 4.35 9.10 12.10 4.46 16.08 8.43 19.26 12.00 21.21 1.55 2.24 6.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • 0 m OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Bir unutkanlığınızı yorulmakla ödemeniz muhtemel,dikkatli olunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Manen yorgunsunuz.Bir yakınınıza kargı istemeden soğuk davranıyors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • J I HI II Ml ill İlli.III II III IHI III 11.I,u,mi,1111 ill mil] I mil 1,11111 ill III-Kadmlar topluluğundan şarkılar s 14.30 Hafif şarkılar 14.45 Emel ğ Gülsev'den şarkılar 15.00 Cumartesi konseri 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • BULMACA 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Çarpışma;Temiz.2 Hakkaniyetten ayrılmıyan;Konuşmanın boş ve j saçması.3 Takat;Genişlik.4 Köklü inanç;Tersi bir hay-2 van;İki yüzlülük.5 Sonradan 3 türey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • PEŞİN 14 TAKSİTLİ 17 LİRADAN DENİZ KENARI,İLKOKUL ve ÇARŞI yanında BİNALAR arasındaki arsalarımız BUGÜN saat:14 de ve yarınki PAZAR günü saat 11 de müessesemizden hareket edecek hususî vasıtalarımızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • Ankarada Dağıtılacak 9500 evlik arsadan bir tanesine sahip olmak isterseniz aşağıdaki kuponu doldurup,120 kuruşluk Posta pulu ile birlikte adresimize yollamanız kâfidir.ADRES:Posta Kutusu:3 Yıldırım B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • BÜYÜK FIRSAT Anadolu yakasının incisi şirin Ümraniye'de YENİ ÇAMLICA arsalarının satışları,gördüğü rağbet ve müşterilerinin ısrarlı arzuları üzerine çok uzun vadelerle de satışa arzedilmiş ve fiatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • BORÇLU ÖĞRENCİLER BU devre imtihana giremiyecek SON SINIFA BORÇLU OLARAK GEÇENLER,BU İMTİHANI VERMEDEN MEZUNİYET İMTİHANINA ALINMAYACAK Orta okul ve Liselerle,muadili meslek mekte ve «bazı psikolojik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • TÜRK TİCARET BANKASI 1959 YILINDA 12 APARTMAN OAİRESI 16 ARSA 800.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ!1 Hesap açtırmakta î acele ediniz.İM U HAK KAK' Mv!v/îv.L'.C-Jiiiıiv-iıi'V.ı*lfaww| •Xv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • IISLÂH-I NEFSl İEDENSÂBIKALIİ ¦SUÇÜSTÜ:[YAKALANDI] Senelerce evvel «ıslâh-ı nefs» «den sabıkalı yankesici «Keçi» namı ile maruf Zeki Tezmen Ya-EE lova'da tekrar suçüstü yakalan-EE mıştır.EE EE Tövbeka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • BİR POLİS MEMURU "kaatil,likien kurtuldu Hasan Sertkaya'nın ölümünün tabancadan atılan kurşunla değil,darptan 'ileri geldiği anlaşıldı Tosun Fehmi SergincI adında bir polis memuru,Adlî Tıb raporuyle «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • ACI BİR KAYIP Osmanlı Bankasından emekli Ali Reşat Eralp ve Şerife Eralp' in sevgili oğulları.Neriman Eralp'ın sevgili zevci,Furuzan Bahar,İlhan,Suzan,İrfan'ın ağabeyleri,Ahmet ve Nimet Bayrakçının da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • TEŞEKKÜR Eşim ve Babamız,Mehmet Zeki ÖZEL'in tedavi ve vefatında kıymetli müzaheret ve alâkalarını esirgemeyen Bakırköy Emrazl Akliye ve Asabiye Hastahanesl 3-B servisi Dr.ve müstahdemlerine teşekkürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • Palotta f SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKA2AR Tel:44 25 62)1 Üçüncü Anahtar Jack Hawkins Türkçe.2 Cehennem Dönüsü John Wayne Claire Trevor İng.ATLAS Tel:44 08 35)MATİNELERDE:Vahşi Düello John Bentley Renkli İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1959
  • Yukarkî şekilde insan aldanarak çizgilerin paralel olmadığınf zannedilebilir.Aynı görüş hatasına her tableti Aspirin sanarak da'düşülebilir.Aldanmamak için Aspirin tabletlerindeki alâmeti farika unutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • HAYVANLARA DAİR BİRKAÇ CÜMLE ASLAN Sürati çok saatte 55 kilometre)kuvveti müthiştir.10 kişinin yerinden güç 'kaldırabileceği bir Zebrayı pençelerinin arasına aldığı gibi havaya fırlatabilir.Mehtaplı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • Dünyaca mâruf CHIRANA TIBBÎ ve DİŞÇİ CİHAZLARI Pek yakında satışa arzedilecektir.Mahdut miktarda mevcudumuz bulunduğundan ihtiyaç sahiplerinin Doktor ve Diş Tabiplerinin bir an evvel,Tepebaşı,Alp Otel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • AKTAŞ NEDİR?İSİM Mî?CEVAP TİCARETHANE Mİ?MAHALLEMİ?Arsalarımızı kıymetlendirmek için ilk doğru cevap veren 400 kişiye Ankara'da 250,M2.Miktarında bir evlik arsa verilecektir.Bu fırsattan istifade edeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • MUHASEBE MÜDÜRÜ ALINACAK Kısmî tecrübe açılışı yapılmakta olan otelimizin Muhasebe işlerini deruhte edebilecek tecrübeli bir MUHASİP alınacaktır,isteklilerin tercümei halleri ile bir fotoğraf ve isten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • Genç ve sevilmiş ses san'atkârı ADNAN PEKAK9ın İlk defa olarak okuduğu A Y 9R1R SEVGİLİM BENİ BIRAKIP KAÇTI M A LVOV EVLERİNİN ÖNÜ YENGEM I Şarkılarını SAHİBİNİN SESİ PLAKLARINDAN DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • ^19 0 ECZA DOLABINIZIN BAŞLICA İLÂÇLARINDAN YARA,YANIK MERHEMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • SATILIK DENİZ MOTORU Az kullanılmış Chrysler marka 90 beygirlik deniz motor ma-kinesi şaft pervane ve egzost tertibatı ile birlikte komple satılıktır.27331)44 14 84 No.lı telefona müracaat 'I 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • SATILIK ARSALAR Beylerbeyinde,manzaralı,çamlık koru ve cadde üzerinde sahile nazır arsalar.Tel:44 07 82
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • DURULAX KAUÇUKLU SANAYİ ZAMKI Oto tamircilerinin,şoförlerin ve yer muşambacılarının ihtiyacını en iyi karşılayan X-292 isveç Formülüdür.Demire,Betona,Tahtaya,Cama yapışır;bir tecrübe kâfidir.Tüp,Tenek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • Karaburun önünde bir motor battı Ayancık limanına bağlı 22 rüsum tonluk Mehmet Tuna idaresindeki tAyrılık» motörü evvelki gece tstanbula gelirken Karaburun feneri önünde kayalara bindirerek batmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • Çalışma Vekâleti,Gemi Adamlarına hak verdi Gemi Adamlarına verilecek ikramiyenin kanun hükümlerine göre bir hak olduğuna dair Çalışma Vekâletinin mütalâasını İhtiva eden yazı,Denizcilik Bankasına gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • İTALYA,ATİNA'YA İKTİSADÎ YARDIM TEKLİF ETTİ ROMA,AJANSLAR İtalyan Hariciye Vekili G.Pella ile Yunanistan Hariciye Vekili E.Averof arasında iki saat süren bir görüşmeden sonra neşredilen bir tebliğde,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • Keklik yüzünden bir genç öldürüldü Yurdun muhtelif yerlerinde dün üç cinayet işlendi.Bir adam karısı ile dostunu yaraladı Yurdun muhtelif yerlerinde dün 3 cinayet islenmiş,bir adam da karısı ile dostu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • I MIHI III 111111111^.BİR YAPRAK rı ı I insan horoz misâli HEY gidi gözünü sevdiğim parası.Zengine sürün de geç,fıkaradan sakın da geç derler.Zengin,arabasını dağdan j aşınr,züğürt düz ovada yolun şaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • Komünistler Irakta muvaffak olamadı Kızıllar,Kasım'm kabinesine girmekten vazgeçti.Komünist organı da neşriyatını yumuşattı BEYRUT,AP.Komünistlerin IrakHa duruma hâkim olma arzuları şimdilik suya düşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1959
  • RÖPORTAJ ABDİ İPEKÇİ FOTOĞRAF:KEMAL BAYSAL E KENYA Üç ayrı ırkın yaşadığı bir şehirde SOKAKLARDA VAHŞİ hayvanlar dolaşıyor FRIKADA en çok beğendiğimiz,en güzel bulduğumuz memleket Kenya oldu.Bir kere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.05.1959
  • CİCİ CAN ^^ı^VvInfılTJffînnMHlı SEN.ONLAR/4 N KİŞİDİR ONLAR?KENDİLERİNİ GAR8İSTANU SANIRLAR!H^At BANA TERS TERS BAKIYORLAR1.BoşveR» İ SADKejfRS BAKARUR.AMA ıYî YÜREK-LİDİRLER.eiRı BİZDEN TAKtf LAR» V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1959
  • PİİlllİiiHİiH ffOLT.HETR TARAFTAN ya/vjzuK at/yor ve y/'İZBE" İÇİ/V F-RSAT ^^Ek-RAUNDUN SONl^AR/NOA Bu DARBBV/DS İNDİR/yOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1959
  • PEKİ NE BİÇİM BiR.BAhi'S Bu.SENİ NE İLE MU.KABELE ETıl_K OVUN u2ERl"_NE 2000 DOL-ÛRi Koyuyoa.kaza-NıRSA ÖBÜR.NU BEKÜVECEK Onu da KAZAr BİR MİSL.İ R4RA HlHül^İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1959
  • APARTİMAN DAİRES taks/m HERi150iLIRAYALBIRiKURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1959
  • MURAT DAVMAN'IN YENİ MACERASI SESSİZ HARP &A 5?İMJ' JasşşpSi:vfeas^-131 Nasıl olur paşam?Hâdiseleri hasından sonuna kadar takip eden Murat bey,karşısındaki düşmanların kim olduğunu ve onlara karşı ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1959
  • GÖLGESİNİ kaybeden ada Yazan Georges SIMENON Türkcesi 5 Selâmi İzzet SEDES Açıkçası başıma gelenlerden korkuyorsunuz.Kendi kendinizden,gözlerinizin kararmasından korkuyorsunuz,içinizde devasız bir has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1959
  • E YLE bir virtüöz tasavvur edelim ki ka-V l^'y^3' canıyla,her şeyi ile bizim ve biz-E den olsun.Ve san'atının derecesini,garp-e E taki mestektaşlarmm pek çoğundan üstün bir e ehliyetle isbat etsin.E S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 22.000 65.000 evler,boş,yenielektrik,su.Küçükçekmece Namlı.KOCAMUSTAFAPAŞADA,çarşıya bir dakika,2 kat,5 oda,bahçeli,elektrik,terkoslu ev 35.000.21 51 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • BAKIRKÖY HAZNEDAR BAHÇELİEVLER'de MEVSİMİN İLK ARSA Satışlarını Kaçırmayınız Çünkü şehir ile Bahçeli evleri birbirine bağlıyan arsalarımızda bir yuva sahibi olmanız menfaatiniz icabıdır.Şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • 50 METRELİK TURİSTİK MARŞAL BULVARINDA Londra Asfaltı)ES" BARUTHANE ATAKÖY Sitesi karşısındaki parsellerimizin satışına başlanmıştır.Görüldükten sonra herkes İstanbulun en ucuz ve hem de en güzel arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • TOPKAPI ARSALARI nın MEVSİM SATIŞINA İLK DEFA BUGÜN BAŞLANIYOR İstanbulda bugüne kadar bu derecede yakın ve güzel arsalar henüz hiç kimse tarafından satışa arzedilmemiştir.U1ICEjCJYpTI FRİ Şehrin için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • F.Bahçe'yi Adana'da 5 bin kişi karşıladı t Baştaraft Altvnctda oymyacak Altay dün otomobille Adanaya geldi.Adanalılar,İzmirlilere de büyük misafirperverlik gösterdiler.Onlar da Siyah Beyazlı dövizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • Fuat Duyar'ı ezen Cezmi Çapa teslim oldu t Baştarafı Birincide «Akşam yemeğini karımla birlikte Boğaz'da bir lokantada yedik.Otomobille basketbol maçına gidiyorduk.Gazetecilerin evlerinin önünde birde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • 70 C.H.P.MEBUSU GEZİYE ÇIKIYOR t Baştarafı Birincide Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ile Ankara Mebusu Bülent Ecevlt'in,iç tüzüğün 155 inci maddesinin tefsiri hakkındaki talebi ile ilgili komisyon mazbata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • ÇİNGENELER DEVLET KURMAK İSTİYOR t Bastarafı Birincide SULUKULFLİLERİN YAŞAYIŞI Sulukule ve Yedikule semtlerinde yaptığı gezintiden dönen Çingeneler lideri Ghosh,buradaki çingenelerin yaşayış tarzları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • FAVORİLER GALİP Baştarafı Altıncıda cic ve Danef dışlan attıkları çok isabetli basketlerle arayı 5 sayıya kadar indirdiler.Dak.11)65-60.Şimdi Koraç da oyuna girdi.Fakat Bulgarlar Rodev ve Mirchev vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • BİR KOMÜNİST ŞEBEKESİ HAKKINDA TAKİBATA GEÇİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Ankara Emniyet Teşkilâtı din kisvesi altında komünizm propagandası yapan bir.şebeke hakkında tahkikata başlamıştır.Şimdiye kadar polise ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • Trabzon ve Rize'de zarar 20 milyon t Bağtaraft Birincide mış olmakla beraber ölü sayısının 20 yi geçmeyeceği sanılmaktadır.TAHRİBAT Sel,en büyük tahribatı Trabzon'da yapmıştır.Şehri Samsun,Rize ve Erz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • ÜMRANİYE GÜVEN ARSALARI Ümraniye'de Marmara ve Adalara nazır meskûn mahalde,içinde menba sulan ve yolları bulunan İmâr Kanununa uygun olarak parsellenmiş arsalarımızın satışına devam edilmektedir.Arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • TELEFON MEMURESİ ALINACAKTIR Kısmi tecrübe açılışı yapılmakta olan otelimizin telefon santralı için tecrübeli ve lisan bilen eleman alınacaktıristeklilerin tercümei halleri ile bir fotoğraf ve istenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • Mahdut Mesuliyetii Güven Evler Yapı Kooperatifi halkımızın hizmetindedir.Bir senede 500 vatandaşı daire sahibi yapacak olan Kooperatifimizin Mecidiyeköy Likör Fabrikası arkasmdaki arsaları üzerine 24/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1959
  • Dikkat Sayın Vatanda;Dikkat KAÇIRILMIYACAK FIRSAT ÜMRANİYE'de METREKARESİ 4 LİRADAN SATILIK ğAHANE ARSALAR ARMAĞANEVLER İNŞAAT KOLLEKTÎF ŞİRKETİ Tel:22 15 18 ve 27 31 59 MERKEZ:Bahçekapı,Yeni Vakıf İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.05.1959
  • XI Avrupa Basketbol Şampiyonasında 2.gün FAVORİLER GALİP Günün en mühim karşılaşmasında Bulgaristan-Yugoslavya maçı basketbol ziyafeti oldu:80-72 Son maçta Fransa İsrail karşısında terledi Rusya,Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1959
  • GÜNÜN PROGRAMI SABAH;10.00 Israel D.Almanya 11.30 Macaristan Avusturya AKŞAM:16.30 Romanya İran 18.00 İspanya Finlandiya 19.30 İtalya Fransa 21.00 TÜRKİYE Yugoslavya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1959
  • Bugün Yugoslavya ile karşılaşıyoruz Belçika mağlûbiyetinden sonra takımımızın daha kuvvetli bir rakip karşısında galibiyet alması zayıf TAKIMIMIZ bu akşam grubundaki ikinci maçını Av* rupa altıncısı Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1959
  • Ayıp derler yaptığınıza KİMDİR bu komitenin üyeleri?Beni ve benim gibi hususi bazı iril.ula verilen «Basın Kartı» na sahip olmayıp,Bölge Müdürlüğü ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından «Spor Muhabiri» ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1959
  • Federasyon Kupası yarın başlıyor S A B R İ TÜRKOZAN BURSA'dan bildiriyor FEDERASYON Kupası final maçları yarın Atatürk stadında başlayacaktır,Bu karşılaşmalar için şehrimize gelmiş olan takımlar şunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1959
  • G.Saray,Ankara'da bugün Ankaragücü ile karşılaşıyor ANKARA Veli Necdet ARI&)Şehrimizde bulunan Galatasaray profesyonel futbol takımı İlk maçını bugün 19 Mayıs Stadında saat 16.00 da Ankaragücü takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1959
  • BOŞA GİDEN BİR AKIN DAHA [MİLLİYET,ROMA HUSUSÎ] Burada da Fransız kalecisi tarafından kesilen başka bir akınımız görülüyor.Sağda Metin kaleciden topun kurtulmasını beklerkenmm »ıı ı nn ıınummmmmtuemmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1959
  • pj,«yt| 'i #11 0 aff t~ t ft?[SAMİ ÖNEMLİ ¦S a AA 11 Ell DİİVİÎIT CIDCAT Takımımız müsabakanın ekseriyetinde çok hâkim oynamasına rağmen yakaladığı müsait fırsatların hiçbirini KAUAN tN BU TUK rlnOAl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1959
  • Fenerbahçe'yi,Adana'da 5 bin kişi karşıladı Sarı Lacivertliler bugün ilk karşılaşmayı İzmir Lig ikincisi Altay ile yapıyor ADANA,Hususî surette giden ESEN KAFTAN bildiriyor NÂMAGLÛP şampiyon,nâmağlûp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor