Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • KESİF SİS VAPUR SEFERLERİNİ AKSATTI Limanı dün sabah kesif bir sis kaplamış ve Şehir Hattı vapurlarının ilk seferleri aksamıştır.Hava,bilâhare açmış ve sühunet 22 dereceye kadar yükselmiştir.Hava bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Necip Fazıl hakimler heyetini reddederken.Yanındaki muharriri N.Atsızdır.ÜÇ SEHİR'DE DÜN 32 Basın dâvası görüldü Necip Fâzıl,mahkeme heyetini reddetti "Ulus,iki dâvasından beraet etti j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • Gülek de "Büyük Doğu,yu dâva ediyor C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gü-lek,«Hain» ve «Kasım Gülek'e beş sual» isimli iki yazıdan dolayı «Büyük Dogıı» isimli dergiyi dâva etmiştir.Gülek'e bu dâvada İstnjıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • KREDİ BEKLEYEN PİNAY "DİLENCİ DEĞİLİM,DEDİ NEW YORK,A.P.Washington Hükümeti ile temaslarda bulunmak üzere Amerikaya gelen Fransız Maliye ve İktisat Vekili Antoine Pinay,New York'un idlewild hava alanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • D.P.Belediye seçimleri için hazırlığa başladı [NEDRET SELÇUKER] D.P.İstanbul teşkilâtı,Belediye seçimleri için hazırlık yapmaktadır.Propaganda faaliyetine bu münasebetle geniş çapta yer verilecektir.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • İSÇİLER İLGİ BEKLİYORLAR Türk İş Konfederasyonunun kongresinde Vekâletin tutumu şiddetle tenkid edildi Grev hakkı isteyen işçiler «Kollektif İş Akdi» tasarısına dair yalnız patronların fikrinin sorulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • f-1İI111İ m [RUÇHAN UNVERİ SADUN TANJU MÜTECAVİZİN YOLDA COPA BENZER CİSİMLE VURDUĞU YERİ GÖSTERİYOR.BİR GAZETECİ YOLDA TECAVÜZE UĞRADI Beyazıt'ta,cop'a benzer bir cisimle boynuna vurulan "Vatan,ve "K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • I KEYSTONE 1 Mükemmel bir polo o.vun-cusu olan Editnburg dükü prens Philip geçen hafta nihayetlenen bir şampiyonada takımına birinciliği kazandırmış ve müsabakayı müteakip,Şampiyonluk kupasını,karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • DURUMU AĞIRLAŞAN DULLES'A EISENHOWER MADALYA VERDİ WASHINGTON,A.P.Sabık Hariciye Vekili Foster Dulles dün.Washlngton'dakl Walter Reed askerî hastahanesinde başkan Eisenhower' in elinden «Hürriyet İdea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • ASKERÎ SAVCI VE HÂKİMLERİN ÖDENEK KANUNU KABUL EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Askerî Temyiz Mahkemesi Reis.Savcı ve azaları ile Askeri Adlî Hâkimlere tahsisat verilmesi hakkındaki kanun teklifi Meclisin dünkü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • BİTLİS'TE KÂR YAĞIYOR BİTLİS,HUSUSÎ Son günlerde sertleşen havalar yüzünden,devamlı yağan yağmurlar Bitlis'in bazı bölgelerinde kara çevirmiş ve hava sertleşmiştir.Şehir civarındaki dağlarda henüz çöz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • ADIYAMAN'DA YAĞMURLAR ADIYAMAX,HUSUSÎ 20 gündenberi fasılalı olarak devam eden yağmurlar neticesinde birçok ev ve tarla sular altında kalmıştır.Seller bazı bölgelerde zarara yol açmış,binlerce hayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • Kruşçev "Bir ton tuz yutmağa razıyız,dedi Rus Başvekiline göre,Moskova.Cenevre'de anlaşmaya varılması için her şeyi yapacak CENEVRE,RABYO,A.P.CENEVRE konferansının dünkü sekizinci oturumunda Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • Akdeniz Paktı Hazırlığı Türkiye,İtalya ve Yunanistan arasında teşkili düşünülen pakt için Kral Paul Roma'yi ziyareti sırasında temaslar yapacak NEW YORK,A.P.NEW YORK Times gazetesinin dünkü nüshasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • [ASAF UÇAR] Dış burçlarımızın ödenme sekli hakkında izahat veren Oğuz Gökmen.DIS BORÇLAR ÖDENME SEK DON AÇIKLANDI 400 milyon Dolarlık borç 12 yılda değişik taksitlerle karşılanacak ANKARA,HUSUSÎ HARİC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • DEVAM C.H.P.yayınladığ Mecliste halli EDECEK ı tebliğde meselelerin erek rig mi bildirdi C.H.P.seçim emniyeti için bütün gücüyle çalışacak ANKARA,HUSUSİ C.K.M.P.Genel İdare Kurulu siyasî durumun norma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • r v 1 i m-r j mı ıijftjih ıırti ı.IASAF UÇARI ft II IT ARİR flF İngiltere Millî Müdafaa Vekili Duncan Sandys dün Hariciye ve Millî Müdafaa Vekilleri ile Milli ItMDin Ut görüşmüştür.İki memleketi ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1959
  • CHP dünde Meclise Girmedi Yarınki içtimaa girip girmeme hususu,bugün yapılacak Grup toplantısında kararlaştırılacak ANKARA,HUSUSÎ P Meclis müzakerelerine dün de katılmamıştır.Buna,Halk Partisi Grubunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • SİYASET DÜNYASINDA fi-ifr-Cenevre'de ne oluyor?CENEVRE Konferansında şimdiye kadar neler olmuştur?On gündenberi devam eden müzakerelerde anlaşmaya doğru herhangi bir terakki kaydetmiş değildir.Esasen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • Akbaba BİR KAPI CALİNDİ!Geçen hafta Ankara'da bir evin önünde bir otomobil durdu.İçinden,uzun boylu,şakakları kırlaşmış bir adam indi ve evin kapısını çaldı!YAZAN:YUSUF ZİYA ORTAÇ Siyasî mizah edebiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz 1959-1960 akademik yılı 3 üncü İşletmecilik İhtisas Programına girmek isteyen öğrencilerin,giriş test imtihanı 30 Mayıs 1959 Cumartesi ve 5 Ekim Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • STENQ-SEKRETER Almancayı çok iyi bilen bayan Steno Sekretere acele ihtiyaç vardır.Harbiye,Cumhuriyet Caddesi,Pegasus Evi adresine VERDİ LIMITED ORTAKLIĞINA bizzat müracaat edilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • 'STANBUL BAKKALLAR DERNEĞİNDEN 1 Teşebbüsümüz üzerine ofis pirinci temin olunmuştur.Bu mallardan satmak isteyen sayın üyelerimizin derneğimize müracaatlarını;2 24 Mayıs 1959 pazar günü Taksim Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • u OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Hiç beklemediğiniz bir misafir gelecek.Bütün plânlarınız değişecek.KOVA CURCU [21 Ocak 19 Şubat] Ufak bir ümitten müsbet bir netice almayı kuruyorsunuz.Sebat ederseni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • ^'iıımmmmmıııımmııııı ııımımımımııııımı.mmmı İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Rais-ner triosundan melodiler 8.45 E Türküler ve oyun havaları 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • BU L M AC A 7 8 9 10 II 12 SOUDAN SAĞA:1 Başkasının yaptığı zararı ödemek:Basit gekil.2 Büyütme;Bir has-I talik.3 Büyük tag havan;Ay-m semtte oturanların hepsi.4 Kıymetli bir taş;Sabah'ın ön 3 tarafı;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • Sanayi mıntıkası dahilinde halen çalışır vaziyette 200 M2 çalışma sahalı Gazocagı,Hırdavat ve Kırtasiye eşyası fabrikası devren satılıktır.INIıir.Tel:44 62 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • FOK BALİĞİ YAŞAR Nazlı,inci ye Leylâ ile EVLENDİ Eminönü Rıhtımı CANLI BALIK MÜZESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • KUMAŞLARI Mevsimlik çeşitler Satış yeri:Harbiye Cumhuriyet Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • ZİRAAT Vekâleti tarafından tertiplenen tütüncülük semineri dün açılmıştır.İnhisarlar İdaresinin Maltepedeki Tütün Enstitüsünde açılan seminerde,tütün ziraatı İle birlikte,bakım,işleme ve mubayaa mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • Basılan Şahane Kulüp binasına hırsız girdi Bir müddet önce basılan ve kapısı mühürlenen «Şahane KlUb»e hırsız girmiştir.Taksim,Cumhuriyet caddesinde bulunan klübe girerek içki ve eşya çalan hırsızları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • Bir pavyon sahibinde kaçak döviz bulundu Beyoğlu,Bursa sokağındaki bir barın sahibi olan Ferhat Nida!Sevsoy ile müstahdemleri M.Ali Arabacıoglu ve Sadık Büyük döviz kaçakçılığından Adllye'ye verilmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • İSTANBUL GAZETECİLERİNİN 19 MAYIS EŞYA PİYANGOSU İKRAMİYE LİSTESİ Otomobil Chevrolet)017432 Bahçeli Ev 123570 Buz Dolabı 161351 Arsa 031439 Dikiş Maki-081837 nesi 096581 Radyo 152445 091853 029463 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • Kınalıada vapurunun makînaları sökülüyor Uzun müddettenberl Eminönü rıhtımında bağlı duran ve sefer dışı bırakılan «Kınalıada» vapurunun tnakinaları sökülmeye başlanmıştır.Geminin makinaları,tersanele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • imtihan için para yatırma müddeti bugün bitiyor Üniversitede imtihan harçlarını yatırma müddeti bu akşam sona ermektedir.Bundan sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.Fakülte İdareleri,Hazir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • Terkos île kâğıthane galerisi tamir edildi Terkos ile Kâğıthane arasındaki galerinin 18.630 metrelik kısmının tamiri tamamlanmıştır.Galerinin kalan 9 bin metrelik kısmında tamirin kısa zamanda bitiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • TELEFON İÇİ KİŞİ SIRA BEKLİY P.TJ.santralların kapasitesini 200 binin üzerine çıkarmak için yabancı firmalarla temasta İstanbul telefon abonelerinin sayısı 60 binin üzerine yükselmiştir.Buna mukabil t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • I GÜMRÜKLERDE I 18340 KİLO)KAHVEMEVGUTİ ŞE Halen gümrüklerde 139 çuval EŞ ŞE kahve vardır.Beher çuval 60 ki-EŞ lodur.Bunun 100 çuvalına,itha-EŞ j lâtçı firma borçlu olduğu için ha-EŞ ciz konmuştur.Kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • ^Tiazari jbikkatine Evvelce Pomad ve Vaginal Tablet şekilleri emrinize arzedilmiş olan MYCOSTATIN Nystatin Squibb)adlı müstahzarımızın bu kerre DRAJE şeklinde bol miktarlarda piyasaya tevzi edilmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • lift.AP AROGLU HALI YIKAMA FABRİKASI KİRLİ v# TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK İCİN BİR TELEFON KÂFİDİR.YEDİKULE TİL:fabrika£12 818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • Bir kadın hırsız yakalanırken kaçtı Kadın bir hırsız evvelki gece Göztepede yakalanırken çaldığı eşyaları bırakarak kaçmıştır.Göztepe,Mustafa Mazharbey sokak 34 sayılı eve evvelki gece giren kadın hır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • Rektör seçimi 26 haziranda yapılacak İstanbul Ünversitesinde 26 Haziranda Rektör seçimi yapılacaktır.Her İki yılda bir seçilen Rektörlük İçin Prof.Ali Tanoğlu'nun müddeti dolmuştur.Bu yıl hangi Fakült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • Gece üniversitesi için k a r a r a varılamadı «Gece Üniversiteleri» meselesi,Üniversitelerarası Kurulun geçen hafta İzmirde yaptığı toplantıda bir neticeye bağlanamamıştır.Kurul,meselenin tetkiki için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • Gemilerin yüzde 90 ında kaçak eşya ele geçti 1958 yılı İçinde dış hatlara sefer yapan yolcu gemilerinin yüzde 90 ında kaçak eşya ele geçirilmiştir.Kaçakçılık yapan yolcuların en çok rağbet ettikleri e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • Zam gören tavuk ve piliç satışları düştü Bir lira zamdan,zâten yavaş satılan Amerikan piliç ve tavuklarının bozulmasından korkuluyor Fiatlarına 1 lira zam yapıldığı için Et ve Balık Kurumunun Amerika'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • ÜNİVERSİTEYE TALE YİNE İMTİHANLA ALINACAK SENATO,DERECELEME USULÜNÜN İYİ NETİCE VERMEDİĞİNE KANAAT GETİRDİĞİ İÇİN BU KARARA VARDI İstanbul Üniversitesine önümüzdeki ders yılından itibaren yine imtihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1959
  • r SİNEMALAR J Palotta BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Üçüncü Anahtar Jack Hawküıs Türkçe.2 Cehennem Dönüsü John Wayne Claire Trevor İng.ATLAS Tel:44 08 35)MATİNELERDE:Vahşi Düello John Bentley Renkli İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.05.1959
  • RÖPORTAJ ABDİ İPEKÇİ FOTOĞRAF:KEAAAL BAYSAL S pamuğuna İki gün mütemadiyen bir tayyareden inip diğerine bindikten sonra nihayet talih bizi N'dola adında bir şehire sürükledi RODEZYA TANC^İKA 3 91 1 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1959
  • Foot,izahat vermek için Londra'ya gidiyor Kıbrıs Valisi,Londra anlaşmalarının tatbikinde bâzı anlaşmazlıkların mevcut olduğunu söyledi LONDRA,RADYO Kıbrıs Valisi Sir Hugh Foot pek yakında Londraya gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1959
  • DERVİŞ,TAZYİKTEN BAHSETTİ LEFKOŞA,A.P.Lefkoşa Belediye Reisi ve Kıbrıs Milliyetçi Partisi Başkanı Dr.Themistocleş Derviş Kıbrıs Anlaşmasını meydana getiren Londra Konferansının şartlarına şiddetle hüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1959
  • KISA HABERLER ANTALYA Serik kazasından Erdoğan Canlı ilaçladığı tarlasında yeek yedikten sonra zehirlenerek ölmüştür.İZMİT Kâğıt fabrikası itfaiye erlerinden Mevlut'un tic aylık kızının burnunu uyurke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1959
  • İliHlİHnHHRH NE OlDU PAŞA^M?İiHHiiiiİM BEN VWEt* »AM1MI OLMl-4ÎUNDAN SUPHEUYi'm.ZIR*1KSI^ GİTMEM ORAyA,Tarzan supada,vsa CA6IRIVER BANA EfTAL VA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1959
  • GİRİTTE ŞİDDETLİ ZELZELE OLDU ATINA,A.P.Girit adasında evvelki gün vukubulan şiddetli bir zelzele birçok evi oturulmiyacak hale soktuğundan yüzlerce Giritli açıkta kurulan çadırlara yerleştirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1959
  • KARISINI ÖLDÜRÜP 3 KİŞİYİ YARALADI ANTALYA,HUSUSÎ Bir adam evini terk eden karısını öldürmüş,üç kişiyi de yaralamıştır.Kaatil Ahmet Şener evlendikten bir hafta sonra karısının kaçmasına kızmış tüfek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1959
  • DÜNYANIN EN YASLI vapurları İstanbul'da Bir Amerikan mecmuasının sahibi 89 yaşındaki Sahilbent ve Suhulefin resimlerini istedi INF.CMİ ONUR] Amerika'da intişar eden bir mecmuanın yazı İşleri müdürü,İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1959
  • ı BİR YAPRAK I Nasr-üd-din Hoca O İR vakitler hükümet bir «Meşhur Adamlar Galerisi» kur-i ıfj mak istemişti.Avrupa'nın bâzı büyük şehirlerinde,ezcüm-le Paris'te «Greven Müzesi» gibi bizde de böyle müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1959
  • IKEYSTONEJ Birleşik Amerika'dan sonra ırk kavgaları İngiltere'de de başlamıştır.Geçen hafta Londra civarında bir Jamaikalı zencinin katliyle neticelenen hâdiseden sonra beyaztarla zenciler arasında ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.05.1959
  • cici e*N BAK» şarkîstan"S HALK» SENİ NASIL COŞKUM TEZAHÜRATLA KARŞILIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1959
  • MEV SESJi O HASA Z\Ç4 £lRıVC Rğ.Z^OL-t OVUN BAS.BAŞLAYACAK O UİVOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1959
  • ajMJUUU0OOOOOgQWPWQWUWW jwuun»gH OlABLO'^SA NE OU—Du Boyue H.ONU HİÇ VMŞTlA*.föaAfÇO yAMUŞ YOLU 724.ACE BDEKKEN.BUZ.ARABA CıSKO Vu AHSt TAR/X/A GÖTiJlZürroız.P;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1959
  • ALLAH LI K ALI BEY BE BİRADER.ÇOCUK lO CW1IOK4DIR AĞuryOR ARZU.Sunu »erine getîrsene.5 Sl/wrr.uç çikolata 25ö SZ4M nsjifc viVEM 3 ît?ÇOCUK BıR,OE PASTA İSTERSE NE "APAKSINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1959
  • Milfliıgef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i ş le r i n i fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1959
  • RUMÎ Perşembe HİCRİ' I 1375 1 21 1378 I Mayıs MAYIS Zilkade 8 1959 13 VAKİ!D VASATİ 1 ezan!Güneş 4.3G 9.12 Öğle 12.10 4.46 İkindi 16.08 8.44 Akşam 19.25 12.00 Yatsı 20.18 1.53 İmsak 2.27 7.03 u.lirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1959
  • TÜRK HAVA YOLLAR!ANONİM ORTAKLIĞINDAN Yeşilköy Teknik Müdürlüğü ihtiyacı için 2000 Rule Mesking Tape kâğıt izole bant)satın alınacaktır.1 Bu işe ait teklifler kapalı zarfla verilecektir.2 Bu işe ait n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1959
  • DANSÖZLER SERİSİ On adet dansöz ve artistin resimleri:Semiramis,İnci Birol,Semra Münir,Gülsen Aydan,Türkân Şamil,Özcan Tekgül,Semra Yıldız,Nana.AYRICA ON ADET RENKLİ MANZARA 20 resmi 250 kuruşluk Damg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1959
  • BUGÜN Hiç bir zaman unutulmayan KIRMIZI BALON BEYAZ YELE İkisi de birer sinema şaheseri olan bu filmleri bütün şiirlerde olduğu gibi tekrar tekrar aynı zevkle görülmeğe lâyıktır.Umumî arzu üzerine yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1959
  • o 11 öl SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN 0eî NAZARLARINA VİTA yemeklik margarinimizin,memleketin her köşesinde kazandığı büyük rağbetten beri,Şirketimizin kullanmak hakkını haiz bulunduğu VİTA adı altında muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1959
  • I "İstanbul Külünhaneleri ve Yazma Tıp Kitaplarıff TÜIU8^m|AC^OĞLU H TPN EYAZIT Umumi Kütüphanesi Müdürü Muzat-5 Ş p^ fer Gökman'ın eseri,İstanbul Üniversitesi Tıp EŞ mJ Tarihi Enstitüsü neşriyatı)nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1959
  • MURAT DAVMAN'IN YENİ MACERASI SESSİZ HARP 129 Nerede ise olduğum yere yuvarlanıyordum.Bana verdiği haber irin kadının boynuna sarılıp o güzel dudaklarından öpecektim.Ama ters mânaya çeker diye bu tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1959
  • GÖLGESİNİ Yazan Georges SI1V ÇIKAN KISIMLARIN OZETI Cinayeti taammüden islediğini iddia ettiği halde idama hüküm giymeyen kaatil,karardan sonra sorgu hakimine yazdığı mektupta meramını anlatmaya çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • Üç şeiıErde dün 32 Basın dâvası Baştarafı Birincide KISAKÜREK'İN DÂVASI Gene Falih Rıfkı Atay tarafından «Büyük Doğu» mecmuasının sahibi Necip Fazıl Kısakürek ile yazar Nihal Atsız aleyhine açılan dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • C.K.M.P.ARACILIĞA DEVAM EDECEK |T Baştarafı Birincide ligde arabuluculuk teşebbüsüne temas eailmeyiş)dikkati çekmiştir.Toplantılarda çeşitli fikirler çarpışmıştır.Bazı üyeler arabuluculuğa yardımcı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • ASKERÎ SAVCI VE HÂKİMLER t Baştarajı Birincide Korg.veya eşitleri Adli Hâkimler,150 Tümg.veya eşitleri Adli Hâkimler 650 125 Tug.veya eşitleri Adlî Hâkim 650 125 Alb.veya 1 inci sınıf Ad.Hâkim 650 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • NAVİ ALEV GAZOCAK Fabrikası KÂZIM CÖMERT Toptan Bayiliğimizi yapmakta olan SİMANTOV GAYUŞ ve ORTACI Kom.Şti.ile 1/5/959 tarihinden itibaren umumî bayiliğimizi kaldırdığınım ilân ederim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • MAVİ ALEV GAZOCAK FABRİKASI KAZIM CÖMERT 1.5.959 tarihinden itibaren imalatımızın umumî satış bayiliğini ORTA DOĞU TİCARETHANESİ Kol.Şti.ne verildiğini sayın müşterilerimize bildiririz.Tahtakale Paçac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • Asabi BAŞ ağrılarına karşı faydalıdır Fflîlffiİ baş,diş,adale,sinir» lumbago,romatizma ve sinir ağrılarını teskin eder bayanların nıuayren zamanlardaki rahatsız* ıklarında faydalıdır l Sağlık mevzuund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • 0,IHI 111.I İM İMİM IHIMI II III I III III III IHIMI Hill TAKVİMDEN BİR YAPRAK Nasr-üd-din Hoca i Baştarajı üçüncüde J Ne yazık ki tahakkuk edemeyen bu tasavvuru bugün bana i E hatırlatan,Nasr-üd-din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • Dış borçların ödenme şekli dün açıklandı t Baştarafı Birincide ihracatçının ihraç bedelinden arlyere anlaşma dolayısiyle)kesinti yapılmıyacak ve 5 Ağustos 1958 den sonra bu hesaplara yatırılmış parala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • Üç trafik kazasında üç kadın,1 erkek yaralandı Ali Gençer idaresindeki 1042 plâka sayılı motosiklet Fatih'ten geçerken Zekiye özer adındaki kadına çarparak yaralamıştır.Selâhattin Cidal adında biri Ml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • Üniversitede ilmî çalışmalara hız verilecek İstanbul ünlvresitesinde,önümüzdeki ders yılından itibaren «timi çalışmalara» yeni bir veçhe verilecektir.Bilhassa Laboratuar çalışmaları için lüzumlu noksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • D.P.Belediye seçimleri için hazırlığa başladı t Baştarafı Birincide çimler için gerekli mâli imkânlar da bu komite vasıtasiyle düzenlenecektir.LAĞVI İSTENEN OCAK D.P.Eminönü ilçesine bağlı Alemdar mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • Kruşçev "Bir ton tuz yutmağa razıyız,dedi t Baştarafı Birincide daha haşka gayretlere lüzum hasıl olacaktır.Hâlen dünyanın içinde bulunduğu durum kötüdür.Soğuk harbe son vermek lazımdır.Bu hususta biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • işçiler ilgi bekliyorlar t Baştarafı Birincide Kollektif is akdi meselesine de temas eden Konfederasyon Başkanı bu hususta Vekâletin bir tasarı hazırladığını öğrendiklerini,tasarının işveren temsilcis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • DİKKAT Son sistem makinelerle halis kuru üzümden imal ettiğimiz TİP ORLEAN SİRKEMİZİ,sıhhatinizi korumak için Bakkallardan İsrarla isteyiniz.Adres:Bomonti,Birahane Sok.26 Tel:47 43 86
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • ŞİMDİ!HAKİKİ JET SAS CARAVELLE 9 ROLLS-ROYCE İLE MÜCEHHEZ "seyahat saatlerini 40 dakikaya" indirmektedir SÂS Caravelle şimdi semâlarda dolaşıyor!SAS Caravelle,bugünün piston-motorlu uçaklarına nispete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • i/iscaunt 4 Türbo Prop Rolls Royce motorlu en modern uçaklarla Avrupaya seyahat Her gun Af man yaya uçuf ve haftada 5 uçuş Viyanaya Birinci ve Turist sınıfları seyahat acenteniz emrinize amadedir.LUFT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK YEŞİLYURTTA kat.73 86 52.YEŞİLYURTTA arsa.73 86 52.YEŞİLYURTTA apt.73 86 52.YEŞİLKÖYDE villâ.73 86 52.PANGALTI civarında 10 gelirli,apartmanlar,4-6 oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • BİR GAZETECİ YOLDA TECAVÜZE UĞRADI t Baştarafı Birincide arkasından kendisine hücum etmiştir.Elindeki elâstikt ve sert,polis cop'una benzer bir cisimle Sadun Tanju'nun boynuna vuran meçhul şahıs geriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1959
  • BASKET ŞAMPİYONASI BUGÜN AÇILIYOR t Baştarajı Altvnctda ka göreceği sanılmaktadır.BİLET FİATLARI Bugün başlayacak olan XI İnci Avrupa Şampiyonasının bilet fiatları şu şekilde tesbit edilmiştir:Kombine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.05.1959
  • Basketbol Şampiyonası bugün açılıyor Günün ilk maçı 10 da Macaristan Iran arasında.Bu gece Belçika ile oynuyoruz.Devlerin mücadelesi:Rusya'Fransa Şampiyonayı saat 17.30 da Kemal Aygün açacak.Diğer müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1959
  • ORHAN TÜREL TT İNCİ Avrupa Basketbol Şampiyonasında takımımız ilk maçını bu akşam 21.30 da Belçika ile yapacaktır.Belçika bizim için tamamen yabancı bir rakip değildir.Çünkü 1957 senesinde Sofyada yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1959
  • Sabrı Kiraz,Istanbulspor'dan ayrılıyor İstanbulspor profesyonel takımı antrenörü Sabri Kiraz mevsim sonunda vazifesinden istifa edeceğini söylemiştir.Kiraz ayrılış kararına sebep olarak herhanyi bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1959
  • Transfer ücreti I tahdit ediliyor PROFESYONELLİK ta-t liınatnâmesinin,prores-yonel futbolcu-J laruı transfer ücretlerini ve *mukavele müddetlerini tahdit eden tadilâtı önümüzdeki transfer ayından evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1959
  • Fedeıasyon Kupası bu hafta başlıyor BURSA'DA OYNANACAK MÜSABAKALARIN FİKSTÜRÜ DÜN TESBİT VE İLÂN EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ O A 31 Mayıs tarihleri ara-£jfâl sında Bursa'da yapılacak olan Federasyon Kupası f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Cİl IF l/P YIIMA7 Balkan Şehirleri Güre?Şampiyonasına hazırlanan güreşçilerimiz dün ilk seçme müsa-OII«WC Ih I llalllH£i bakalarmı Federasyon heyeti önünde yapmışlardır.Seçimlerden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1959
  • Gençler Liginde G.Saray Kasımpaşa'yı 12-0 yendi Bir müddettenberl tehir edilmiş olan İstanbul genç takım lig maçlarına,dün Ali Sami Yen stadında devam edilmiştir.Saat 16 da Galatatasaray Kasımpaşa gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1959
  • nip VCDDE Anu'lika(la Kansas'ta yapılan okullararası atletizm müsabakasında 100 yarda koşusunun BEŞİ finişi işte resimde görüldüğü gibi olmuştur.Bütün atletler aynı anda varis İnini gojHislemlsler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1959
  • ORDU TAKIMI BUGÜN Fransa ile oynuyor MAÇ 100 BİN KİŞİLİK OLİMPİC STADINDA YAPILACAK TAKIMIMIZ İSTANBULDAKİ KADROSU İLE OYNIYACAK O i ROMA,HUSUSÎ RDU millî takımımız bugün Roma'nın 100 bin kişi lik Oli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1959
  • DİGK'İN KALMASI MUHTEMEL ANTRENÖR Dick,kendisine İsrail kulüplerinden teklit getiren Maarif gazetesi spor yazarı Rappaport'a,Galatasaray Kulübünün yeni bir mukavele için cazip bir teklifte bulunduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1959
  • Fahri Somer iam selâhiyetli KARAGÜMRÜK Kulübü İdare Heyeti,Umumî Kaptan Fahri Somer'e tam selâhiyet vermiştir.Yeni Umumî Kaptan önümüzdeki günlerde idare heyetine genç oyuncuların transferi mevzuunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1959
  • Çetin ve Şenol Beşiktaşa girdi İslanbulspor'lu İhsan da kulübü ile 3 senelik mukavele imzaladı SARIYER profesyonel takımı oyuncularından santrfor Şenol ve soliç Çetin dün Beşiktaş kulübü ile ikişer se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1959
  • Bugünkü Program SABAH Saat 10,00 Macaristan İran 11,30 Polonya Finlandiya,AKŞAM Saat 17,30 Seremoni 18,30 İtalya İsrail 20,00 Rusya Fransa 21,30 Türkiye Belçika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6