Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • DR.JİVAGO Yazan:BORIS PASTERNAK Çev.S.TİRYAKİOĞLU ihtilâl ve harp ateşi içinde şahsiyetini,aşkım ve hayatım koruyabilmek için çırpınan bir adamın hayat romanı.*gN 1958 NOBEL MÜKÂFATI 1+itot:M Lüks cüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • ABDİ İPEKCi'NiN HAZIRLADIĞI,KEMAL BAYSALIN FOTOGRAFLANDİRDIGI BÜYÜK RÖPORTAJ SERİSİ:19 MAYIS SALI GÜNÜ M ft m Abdi ipekçi ve Kemal Baysal tarafından Milliyet için yapılan Afrika röportajları esnasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • Çapkın hırsız tekrar sahnede Kadıköyde beş katlı apartımana giren "Çapkın,para ve ziynet eşyası çaldı Aylardanberi polisi peşinde koşturan «Çapkın hırsız» çalışma sahasını son gür.lerde Kadıköy'e nakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • BOYACIGİLLER C.K.M.P D E N İSTİFA ETTİ '«Cumhuriyetçi,Lâik ve Demokrat» prensipli yeni bir parti kurulacaktır.Bu müstakbel partinin müteşebbislerinden Abdurrahman Boyacıgiller,dün eski partisi C.K.M.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • BİR ER İKİ VAPUR ARASINDA EZİLDİ Dün sabah Köprü'de iki vapurun arasına sıkışan bir er ezilerek ölmüştür.Kadıköy'den gelen Büyükada vapuru yolcularından Gaziantep'ti Naser Gürültü iskele verilmeden rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • IILHAN DEM1KELI CELÂL İKİBUDAK'I KAYBEDELI UÇ YIL OLDU Bugün,gazetemiz muharriri Celâl İkihudak'ın üçüncü ölüm yıldönümüdür.Yıllarca yazı ailemizde çalışan Celâl İkibudak,15 Mayıs l't.V» günü gecesi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • Bir Şube Reisi memurunu ve subayını öldürdü Adapazarı Akyazı Şube Reisi Albay Hakkı Tekçe cinayeti müteakip intihara teşebbüs etti.Adapazarında üç cinayet daha işlendi.ADAPAZARI,Hususî Muhabirimiz SEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • rıj ia.p:i Reloika prensi Albert Pazartesi günü urukla Brüksel'den Roma'ya gelmiş ve Roma hava alanında İtalyan nişanlısı prenses Paola Kııffo di ıılabria tarafından karşılanmıştır.Resimde,önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • SAVCILIK ELİYLE ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR Milliyet Gazetes i Yazı işleri Müd ürlüğüne İstanbul Narlıdereyi Ç ete basmadı.Vak'a iki şahsın h Irsızlığa teşebbüsüdür.9/Ma-yıs/959 tarihli gazetenizin birinci sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • SAVCILIK ELİYLE ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR Şişli'de yeni bir soygun olmadı Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne Gazetenizin 14.Mayıs 959 tarih ve 3236 sayılı Nüshasının 1-2 ve müteakip sütunlarında Şişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • Gaziantep sanıkları beraat ettiler YOZGAT,Hususî Muhabirimiz CELÂL ARAL bildiriyor.Gaziantep'te 1957 milletvekilleri seçimi esnasında Hükümetin mânevi şahsiyetine ve Türk bayrağına hakaretten sanık ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • SAVCILIK ELİYLE ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR MİI I İYCT PA7FTEÇİ YA n iş,eri ıoğflne istanbul 13/5/«ULU I El UMtLI tOl IA 959 tarihli nüshanızın 1,inci salı fesinin 2.inci sütununda:Polisten dayak yemiş)ballık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • inönü'nün Sıhhati İle ilgili Bir rapor Yayınlandı Raporda «Paşa'nın sıhhî durumu çok iyidir» deniliyor.ANKARA,HUSUSÎ CU p Genel Başkanı İnö-11,1 nü'nün Uşakta başına taş atılmasından husule gelen yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • İNÖNÜ,BERLİN'E GİDEMİYOR C.H.P.Lideri mektubunda Beynelmilel Basın Enstitüsünün çalışmalarından sitayişle bahsetti.C.H.P.Lideri İnönü,Milletlerarası basın enstitüsünün 28 Mayısta Berimde yapacağı gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • Almanya için BATI PLÂNI Herter'in Cenevre konferansında açıkladığı plân için Gromiko"Müzakere açılabilir »dedi CENEVRE,A.A.Cenevre Konferansının dünkü toplantısında Amerikan Hariciye Vekili Herter Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1959
  • D.P.Grubu C.H.P.nin tutumunu takbih etti Tebliğde,C.H.P.nin Meelisde faaliyeti aksattığı belirtildi D.P.Grubu ilk tedbir olarak durumu umumî efkâra açıkladı ANKARA,HUSUSİ DfN Meclis grubu Bdün saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • SİNEMA Qkjsut,1959 Cannes o Festivali Milletlerarası Cannes Film Festivali 30 Nisan gecesi açıldı.Her ne kadar açılış gecesi için seçilen ilk film,dünyanın dört bir köşesinden buraya gelmiş,yüzlerce d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • ANKARADA DEVLET OPERASI TEMSİLLERİ 16 Mayıs 1959 Cumartesi akşamı saat 20.30 da TURANDOT Opera 3 perde Milano Scala Operası Sanatkârlarından DRAMATİK SOPRANO LUCILLE UDOVICH ve TENOR ROBERTO TURRİNİ'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • S3 İNŞAAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR Bakırköyde başlanacak inşaat Sitesi için kum,çakıl,taş,tuğla ve kireç gibi malzeme satın almacaktır.Taliplerin sandığımıza yazılı teklif yapmaları rica olunur KRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • ÇİT Çamaşır suyu IStif va kokuludur Hasırcılar No.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • AĞIL BLAU-ROT Batı Almanyanın en muteber kaynak ELEKTRODUDUR Rahat kaynak,ucuz fiat,süratli sevkiyat ve Türkçe prospektüs Proforma için müracaat İstanbul'da_Ankarada_GIORGIO GIRAS CELA1* İMRE P.K.635
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Sevinç içindesiniz.Epeydir beklediğiniz arzunuz yerini buluyor.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İhmal ettiğiniz bir mesele sarpa saracak.Telâşa düşmeden dostlardan yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • BU LMAC A SOLDAN SAGA:1 Becerikli insan;Alaturkada bir makam.2 Huysuz ve suratsız kocakarı;I Bir organımız.3 Hekimlikte 2 ustalık;Mektup.4 Geceyi yatakta geçirmek;Dünya.5 Gi-3 resun'un bir kazası;Çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • ISTANBUL 7.27 Açılı;ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Lea Paul ve Mary Ford'dan melodiler 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • Her İncelikte îglemelik GOBLEN gelmiştir.Mısırçarşısı 78 DOĞU MANİFATURA MAĞAZASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • İBELEDİYEl HÜKÜMETTEN I İ 200 MİLYON I İSTEYECEK Belediye istimlâk borçla-I rının tediyesine hâlâ başla-1 mamıştır.Belediyenin borç-I larmı ödeyebilmesi için Hu-j| kûmet yardımı beklenmekte-9 I dir.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • Bir günde beş cinayet dâvasına bakıldı Adlî Tıb,bir tabancanın kasten mi,yoksa yere düşerek mi ateş aldığını inceleyecek Dün İkinci ve üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde beş cinayet dâvasına devam edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • TEŞEKKÜR Almanya'da ânl vefatı ile bizleri derin ve sonsuz acılara garkeden Galatasaray Lisesi Müdürü MACİT SANER'in cenazesinin İstanbul'a nakli hususunda yardım ve alâkalarını esirgemiyen sayın Maar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • İSTANBUL POLİSİNE I AÇIK TEŞEKKÜR 3/3/1959 gecesi Şişli Tokaloğlu sokaktaki daireme girerek,benim için baha biçilmez manevi kıymeti haiz mücevher ve eşyalarımı çalan hırsızları yakalayarak aile efradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • KARACA TİYATRO'DA DEVLET TİYATROSU TEMSİLLERİ 13 17 Mayıs ONİKİNCİ GECE 18-24 ÖFKE 25-31 SAMAN YOLU 1 7 Haziran OTURMA ODASI Suare 21 de Cumartesi,Pazar Matine 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • Üniversite 30 Mayısta tatile girecek Okullarda ve Üniversitelerde ders yılı sonu imtihan hazırlıklarına hız verilmiştir.Bu meyanda,ara sınıflarda,sınıf geçme imtihanlarına devam edilmektedir.İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • SÜT GÜĞÜMLERİ GELDİ Kapakları lastikli ALMAN MİELE marka 25,30,40,50 litrelik.Mısırçarsısı.Sabuncııhan caddesi 32 İstanbul ESENDEMIR.Tel:22 87 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • Memleketimizin en büyük ve eski Gaz Ocak Fabrikası BESiMUS gördüğü büyük rağbet üzerine yaz sezonu için hazırlamış olduğu en son yenilik ve sürprizle dolu Garantili sessiz ve sesli Gaz Ocak başlıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR:Tel 44 25 62)1 Macera Arayan Adam Lloyü Bridges Marie Windsor Türkçe.2 Üç Ahbap Çavuşlar Haydutlar Arasında Marx Brothers Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35» Cinayet Dalgası Maureen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • 19 Mayıs davetiyelerinin tevzii henüz başlamadı VİLÂYETTE TEŞKİL EDİLEN KOMİTENİN NERELERE VE HANGİ ESASLAR DAHİLİNDE DAVETİYE VERECEĞİ HÂLÂ BELLİ DEĞİL 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı münasebetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • Madenî 2,5 liralıklar gelecek yıl basılacak Madenî 2.5 liralıklar 1960 yılında basılacak ve Mayıs ayında piyasaya çıkarılacaktır.Ufak para darlığı dolayıslyle son defa piyasaya 2 milyon lira tutarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • Türk Film Festivalinin i I k elemesi yapıldı Gazeteciler Cemiyetinin tertiplediği «Türk Film Festivali» ne katılacak filmlerin ilk elemesi yapılmıştır.Jürinin tesbit ettiği «Ala Geyik Ayrılık Ben Kahp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • HÜSEYİN MALKARA HALEFİ İHSAN MALKARA KERESTE FABRİKASI KALİTE BOL ÇEŞİT Satış Mağazası:Tel:21 33 69 Yenikapı,Namıkkemal Caddesi 101 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • BÜYÜK BİR MÜESSESE İÇİN İYİ İNGİLİZCE BİLEN SEKRETER DAKTİLO aranmaktadır.Ücret tatminkârdır.Taliplerin Posta kutusu 2052 Beyoğlu adresine yazı ile müracaat etmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • RADYOLÎN Ne Çıkarsa Bahtına PROGRAMİNİ BU AKŞAM saat 21.30 da İSTANBUL RADYOSUNDA DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1959
  • VOSTOKİNTI V/O Vostokintorg firması tarafından ihraç edilen saatler dünyaca tanınmıştır.Yüksek kalite ve ince teknik vasıfları en müşkülpesent kimseleri tatmine kâfidir.Güzel' ve zarif göstrişlidirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • 150 Yıllık dostluğu canlandıran sergi Bugün açılacak Türk Amerikan münasebetleri sergisi,iki milletin yakınlığını dile getiriyor 9 KASIM 1800 günü İstanbul limanında demirleyen USS George Washington g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • Mamul demir salısı serbesl Çubuk demir tevzie tâbi kaldı.2.Kotanın hazırlığı tamamlanıyor ANKARA,HUSUSÎ Tevzi ve Tahsis Dairesi dijn bir tebliğ yayınlayarak normal yuvarlak demir çubuklar hariç,bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • C.H.P.Ocak kongreleri Haz iran'da başlıyor C.H.P.İlce Başkanları,dün il merkezinde Günaltay'm başkanlığındaki toplantılarında,ocak kongrelerinin 1 Haziranda başlamasını kararlaştırmışlardır.İl başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • CARAVELLE İLE 81 GAZETECİ GELİYOR İskandinav hava yollarına ait tepkili Caravelle yolcu uçağının Türkiyeye sefere başlaması münasebetiyle 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde Avrupa,Amerika ve Uzak Şark memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • Kabataş iskelesi yanında b i r otopark yapılacak Kabataş vapur iskelesinin bulunduğu kısma bir otomobil parkının yapılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.Otomobil parkı,Üsküdara geçecek vesaiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • Ruhsatsız silâh taşıyan iki kardeş mahkûm oldu Evlerinde ruhsatsız tabanca ve tabanca mermisi bulundurmaktan sanık olarak Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Osman ve Ali Erenay adındaki kardeşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • RAKİPSİZ ÇOCUK MECMUASI Gülün'Dünyada olduğu gibi,memleketimizde de yıllarca M»COO9Mtt»0tt0CCW0tt&Mtt okunmuş,elden ele gezmiş,maceraları,iyilik ve haksever,iği dillere destan olmuş,m YENIDEN|VE| ESKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • OKSİT SARISI tthal etmek istiyenlerin dikkat nazarlarına 3 senedenberi piyasalarımıza arzedilen mamulümüz OKSİT SARISI'nın Avrupa malları evsafında olduğunu ve fabrikam izm da yurt ihtiyacını karşılay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • Nasrettin Hoca Türbesi tamir ettirildi AKŞEHİR,HUSUSÎ Nasreddin Hoca türbesi belediye tarafından tamir ettirilmiştir.Türbe zemini mermerle döşenmiş ve yıpranmış olan sanduka da beyaz mermerle kaplanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • RADYONUN 1 YIL GEÇ YAPTIRDIĞI TÖREN KIRŞEHİR,HUSUSJ Ankara radyosunun çarşamba günü verdiği bir haber Kırşehirlileri hayrete düşürmüştür.1957 de inşasına başlanan ve bir sene evvel açılan Mucur'un Med
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • Akdeniz'de 13 Rus denizattısı bulunuyor İstanbul'a gelen 6.Filo kumandanı bir tecavüze karşı derhal harekete geçebilecek durumda olduğunu bildirdi.Amerika 6 ncı filo kumandanı Koramiral Clarence E.Eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • BİR YAPRAK ııliiil Abide ve tezyinat I ^VVELKİ günkü Milliyet'in birinci sahifesinde Çanakkale lı Şehitler Âbidesinin takke altına işlenecek mozayiğinin de-senini gördüm.Ben cehaletime verin—modern de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • İTHALÂTÇI SIFATİLE S ATI Fiatta ve KALİTEDE RAKİPSİZ ISKPA rfV Mill.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • OTO SAHİPLERİNE DURULAX Oto lâstik yanakları I otonuzu kıymetlendirir,güzelleştirir,parçacılardan arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • TASHİH İLÂNI Gazetemizin 14/5/1959 sayısında çıkan Denizcilik Bankası T.A.O.Malzeme MUdUrlUğünUn evrakı matbua tabettirilmesi hakkındaki ilânda isteklilerin 20/5/1959 akşamına kadar yazılacağı yerde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI HANIMLARA BoytE ViH^-IFS LÂF AT flA&A UTANMIYOR Musurl bEUKANM?^f*lEMDİ İSİME BAK» ^t^tai ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • SANAYİ BANKASI A.Ş.1959 Yılına ait ikramiye plânının 12/5/1959 Salı günü Beyoğlu 2.Noteri Muhlis Tümay Vekili Mediha Canlıyız nezdinde çekilen Birinci keşidesinde 70.000.lira nakitten KAZANANLAR Merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1959
  • HER YAŞ2L.HER ZEVKE GÖRE a L Seveceğiniz 11 Resimli Roman S'&a Tiyatro Şehitleri:İJHJİ Lâle Oraloğltı'nun bııyük H "t:röportajı Berin Diyor hi:Resimli e» «oı» 'Cemiı/el 'w,1 Haberler* Geç Kalan Itşk:p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.05.1959
  • AtLAHLIK Ati!BEY KuSuRA BAtC MAViN.POKERE GEi-EMEM.ÇOCUKTL-AKt-A OTuRACA«£ıZ~f-tAı_IME EVET HANIM.KO-EP"ENDİM CANIZ EVDE EvDE Mi BUVRuN-KENDİSİNE SOVUEI?MİSİNİZ 50 uİRA BORÇ fSTİVORUM—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1959
  • BÜYÜK FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ ARSA SATIŞI Kurtuluş Aya Dimitri Klişesinde açık arttırma ile 17/5/959 Tarihinde Saat 10 da Kurtuluş Son durak yakınında inşaata müsait imar durumları olan istimlâke ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1959
  • İLAN Sarıyer Kızılay Şubesi Kongresi Yapılacak KIZILAY UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bir müddettenberi gayri faal bulunan Kızılay Sarıyer şubesinin faaliyete geçmesini teminen fevkalâde kongre yapılacaktır.Kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1959
  • ÜLKER İŞ BÜROSU Sahibi:ÜLKER ÖZARDA Galata Mertebani sok.Yakut Han 26 Dördüncü Noterin binası)Mahallinde faaliyete geçtiğini Sayın dost ve müşterilerine müjdeler HER NEVÎ DEFTER tutulur DAKTİLO ve TEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1959
  • Kızılay istanbul Müdürlüğünden Süttozu Nakleiiirileceklir.Çırağan depolarımız sahiline liman vasıtalariyle getirilecek olan 750 ton süttozunun vasıtalardan tahliyesi ve depolarımıza nakil ve istif işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1959
  • UJ\E A DİKİŞ ve NAKIŞ MAKİNESİ Satışa arzedilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1959
  • musiki ESKİ BESTEKÂRLA!Etrab ül Âsâr 13 SEYYİD NUH Diyarbakırlıdır.Sultan Dördüncü Melımet devrinin son zamanlarım,ve Sultan Üçüncü Ahmet saltanatmm ilk devirlerinde meşhur olmuştur.Bu itibarla Seyyid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1959
  • Murat Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 123 Yâni,kibritleri piyasaya siz sürmüyor musunuz?Yine biz sürüyoruz,fakat is yaptığımız firma nam ve hesabına.Böylelikle zarar etme ihtimallerini ortadan yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1959
  • 116 Köyün öteki ucuna çıkınca yavaşladılar.Dört yol ağzı biraz ileride görünmüştü.Lucy,tozlu iki dar yolun birbirini kestiği yeri ilk bakışta tanımış olmaktan dolayı manâsız bir sevinç duydu.Kaybedile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • inönü,Berlin'e gide miyor f Baştarafı Birincide «Beni,yüksek enstitünüzün VIII inci genel toplantısına katılmaya davet «den mektubunuzu büyük bir zevkle •İdim.İcra komitesi Başkanı Sayın Swarzt 8 Nisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • İNGİLTERE SAVUNMA VEKİLİ GELİYOR LONDRA,T.H.A.İngiltere Savunma Vekili Dunchan Sandys gelecek Sah günü Ankara'ya gelecektir.Savunma Vekili bu ziyareti Türk ve Yunan hükümetlerinin daveti üzerine yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • İDİL BİRET ALTIN MADALYA KAZANDI LONDRA,THA Genç Türk piyanisti İdil Biret dün ünlü İngiliz piyanisti Harriet Cohen'ın elinden piyanist Ginnie Mitatte Altın madalya mükâfatını almıştır.İdi Biret madal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • BİR ŞUBE REİSİ t Baştarafı Birincide tır.Çok dürüst bir asker olarak tanınan Tekçenin,niçin böyle bir cinayete tevessül ettiği meçhuldür.DİĞER CİNAYETLER Adapazarı kazasında bu cinayetten başka 3 cina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • Madencilerin,taşçıların ve İnşaatçıların Nazarı dikkatine:Üstün vasıflı dinamitlerimiz fitil ve kapsülleri ile birlikte emrinize amadedir.Derhal teslimat yapılır.24280)Makina Kimya Endüstrisi Kurumu A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • HAVA ŞEHİTLERİ BUGÜN ANILIYOR Hava Şehitleri İhtifali bugün yapılacaktır.Bu maksatla saat 11 ilâ 12 arasında hava seferleri tatil edilecek ve bu saatler arasında havada uçak bulunmayacaktır.Fatih Tayy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • ZELZELE OLDU Dün sabah saat 8 i 38 dakika 41 saniye geçe şehrimizden 670 kilometre mesafede şiddetli bir zelzele olmuştur.Zelzele Kandilli rasathanesi,Teknik Üniversite sismografları tarafından kayded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • ÇAPKIN HIRSIZ TEKRAR SAHNEDE t Baştarafı Birincide sokak 26 sayılı beş katlı apartman olmuştur.Bu apartmanın her katına aynı gecede teşrif eden «Çapkın» ancak 1 ve 5katlara duhûl edebilmiştir!Diğer ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • Eskişehir'de yıldırım bir mahalleyi dolaştı ESKİŞEHİR,Hususî Muhabirimiz ERDOĞAN BAYRAKTARDAN Dün öğlen namazını müteakip başlayan şiddetli bir sağnaktan sonra Hacı Sadık camiine düşerek bir mahalleyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • Gnl.Kasım,Rusya ile işbirliği yapacağını tekrar ilân etti BAĞDAT,RADYO Irak Başvekli General Kasım Soviet Rusya ile işbirliği yapacağını tekrar ilân etmiştir.Kasım Irakın Eisenhower doktrininden kurtu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • Gazeteciler heyeti temaslara başladı ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve I İstanbul Gazeteciler Sendikası temsilcileri Mesut Özdemir.Selâhattin Sonat,Necmi Onur ve Babür Ardahan'dan müteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • D.P.Grubu CH.P.nin tutumunu takbih etti t Baştaraft Birincide lantı hakkında şu tebliği yayınlamıştır:«Demokrat Parti Meclis Grubu umumî heyeti 14 Mayıs 1959 perşembe günü saat 15 de Grup Reis Vekille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • ŞİŞLİ'DE YENİ BİR SOYGUN OLMADI t Baştarafı Birincide fındık istemişse de.mumaileyh dükkânın kapanma saati olusu ve ellerinin gazlı bulunuşu sebebiyle vaki isteğinin yerine getirilemiyeceğini bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne t Baştarafı Birincide fındık istemesi üzerine hem bu hususu ve hem de hakikaten ellerimin gazlı Muttunafam diııt-neıvk vaki İsrarına rağmen aramızda geçen ufa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • inönü'nün sıhhati ile ilgili bir rapor yayınlandı t Baatarafı Birincide «Usak'da kalabalk bir D.P.li topluluğun fırlattıkları müteaddit taşlardan biri Sayın İnönü'nün hasına isabetle sol oksipitoparye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • TARABYADA SATILIK BÜYÜK BİNA CAHIDE SQNKU'nun yarı hissesine sahip bulunduğu Tarabya'nm en güzel mevkiinde,asfalt üstünde,dört' katlı,dokuz daireli,elli sekiz odalı,İtalyan mozaikli,renkli banyolu,Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KARTALDA,suyu.trifaze elektrikli,fabrikaya elverişli arsa ve 500 M2 fabrika binası.Tel:44 32 81.ŞİŞLİDE apt.3 kat,170.000 48 65 87 0 BEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • MAKİNE ZABİTİ ALİNACAK Gemilerimiz için,elinde enaz uzak yol Makine Zabiti yeterliği belgesi bulunan,Makine Zabitine ihtiyacımız vardır.İsteklilerin belgeleri ile birlikte Denizyolları İşletmesi Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • KİRALIK OTEL Artkaranın en işlek" bulvarında turistik vasfı haiz tam konforlu bir btel hemen möbleli kiraya verilecektir.Müracaat P.K.36 Ankara.25989)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi İstanbul Mağazaları Müdürlüğünden İstanbul Toptan Mağazamızda mevcut tahminen 6 ton kullanılmış ambalaj bezi ile muhtelif şekilde hasarlı 750.metre yünlü ve 3.100.me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • ANTİDOT^ POMAT 'GRİP.|L •OU-AGfilS.1 HkS^ AOAllEhûM ATİ İMASI •YAN'KLAH IN^ş.ÜÜNE* YAWIG1 "fe*ai4j A 9 t pö C E M" S Û,K M A,Sİ,lfi?0 Varalar gİp;¦P'ŞİK KALINTI tV*^ 'EHJEHA B-Lfi ğ •ERÛCMLİK «J 3 ¦D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • JAPONYA ISUZU KAMYON ve OTOBÜSLERİ# Sipariş için kaydına devam ediyor.SAKI CANLISOY Galata,Bankalar Cad.75/77 Bunge Han kat 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • IHilliııel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Baatldtgx Yer t ıiî t ivrT u*trD*«ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • BUMÎ 1375 Mayıs 2 CUMA 15 HİCRİ 1378 MAYIS 19 5 9 Zilkade 7 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.42 12.10 16.06 19.19 21.09 2.36 9.24 4.52 8.48 12.00 1.50 7.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1959
  • Bugünden itibaren!HAKİKİ JET SÂfS CARAVELLE İle mücehhez SAS DİĞER HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE NAZARAN DAHA FAZLA ŞEHİRE HAKİKİ JET SERVİSİ YAPMAKTADIR!Avrupa,Afrika ve Orta Şarka yapacağınız yolculuklarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.05.1959
  • İZMİR'DE BU Y|L 60 FUTBOLCUNUN mukavelesi sona eriyor İZMİR,HUSUSÎ Transfer ayı yaklaşırken izmir profesyonel kulüp idarecileri telâş içerisindedir.Bu sezon mukavelesi nihayete erecek futbolcu sayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1959
  • [İLHAN DEMIRELJ CCVAU ATTCU AD Almanya,Hollanda ve tsvlçrede OtTAnAIICIl mCmilUnLArl muhtelif maçlar yapan ikinci küme-karması f evvelki gün yurda dönmüştür.Resimde Kafile başkanı Fehmi Tuna,yaptıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1959
  • DÖRT MİLLİ ATLET SOFYA'YA GİDECEK 23-25 Mayıs tarihleri arasında Sofyada yapılacak olan enternasyonal atletizm müsabakalarına Gül Çiray,Çetin Şahlner,Fahir özgüder ve Muharrem Dalkılıç iştirak edecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1959
  • F.Kupası Ankara maçları bifti ANKARA,HUSUSÎ Federasyon Kupası Ankara grubu maçları,dün sona ermiş ve Şekerhilâl ile Toprakspor finallere katılmak hakkını elde etmiştir Dünkü karşılaşmada,çetin bir müc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1959
  • I.SPOR'LULARIN çalışma sistemi değişti İstanbulspor kulübü umumî kaptanlığına getirilen Saim Kaur,dün Sarı-Siyahlı futbolcularla bir görüşme yapmıştır.Oyunculara,prim ve antrenmanlarda bazı değişiklik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1959
  • Türkiye Serbest ve Greko-Romen BİRİNCİLİKLERİ BUGÜN BAŞLIYOR Müsabakalara 15 bölgeye mensup yüzelli güreşçi katılacak H| I ürkiye Serbest ve Grekoromen güreş birincilikleri bugün saat 12 de Kadıköy Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1959
  • Avrupa Şampiyonasında 8 takım 21-31 Mayıs tarihlerinde şehrimizde başlıyacak olan turnuada,Rusya,Bulgaristan,Çekoslovakya Macaristan favori 21 32 Mayıs tarihlerinde 17 milletin iştirakiyle şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1959
  • Basketbolcular bugün Galatasaray karşısında Millî takım Pazar günü Romanya ile oynuyor.Romenlerden 14 oyuncunun denenmesini isteyeceğiz azar günü saat 12 de Tek-deneyebilmek maksadiyle,basket mim Göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ 1 TAVIMI İt A PAI IÇIYHD21 Mayısta Koma'da Fransa ile karşılaşacak olan Ordu futbol takımı-UtlUU I AEVİMİİ İlli If ALIwI I UK mıZ şehrimizde idmanlarına devam etmektedir.Resim,dün Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1959
  • Federasyon Kupası Maçlarına bugün devam ediliyor Federasyon Kupası İstanbul grubu eleme maçlarının dördüncü hafta karşılaşmaları,bugün Şeref stadında başlayacaktır.Günün ilk müsabakası saat 12.30 da K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1959
  • İZMİR'İN FİNALİSTLERİ BUGÜN BELLİ OLUYOR İZMİR,HUSUSÎ 29 Mayısta Bursada bağlıyacak Federasyon kupası finallerine iştirak edecek olan iki İzmir takımı bugün yapılacak maçların neticesinde belli olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1959
  • Millî Lig tehir edilmeyecek Asker futbolculara oynama izni verildi.Karagümrük,Galatasaray,Beşiktaş,Fenerbahçe maça hazır Millî Müdafaa Vekâleti Ordu Spor Bürosu Ordu takımı kadrosunda bulunan Galatasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1959
  • Göhay "Dünya Kupasına iştirak edeceğiz» dedi federasyon,Avrupa grubuna kabul edilmemiz için m UFA ne&dinde gereken teşebbüslere devam edecek F utbol Federasyonu önü-müzdeki dünya kupası eleme maçların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor