Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • Kıbrıs'ta 9 üslesar yin ildi Türklere Tarım,Savunma ve Çalışma Vekâletleri Müsteşarlıkları verildi LEFKOŞA,Hususî Muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den KIBRIS Valisi Sir Hugh Foot,geçici kabine mensubu Vekille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYJ Soygun hâdisesinin cereyan ettiği bakkal dükkânı,dün kapattmlmıştır.Şişli'de yeni bir soygun Emniyet Âmiri,tabanca tehdidiyle soyulan bakkal hâdisesini basının tertiplediği iddiasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • »OLİSİN GAZETEMİZE GİRMESİ HÂDİSESİ MECLİSE AKSEDİYOR ANKARA,HUSUSÎ Bir sivil polis ekibinin zorla gazetemiz idarehanesine girmesi ve bu suretle «Mesken masuniyetini ihlâl» etmesi hâdisesi C.H.mebusla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • *Jğlft8çfc$t2Mf».a ii$ JiMili*x îâtihîî'onor Sib -*li ^bdüiUael:oaddon 245 öe*ofcnr' ba«of İne W« Hndi*ini tabanca ile tehöit ettiğim *g B mjm*;»8ilx feuluîJ«n ös^ti cebinden bir oîktar perafinin «Xvı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • MUĞLA'DA SEMAVÎ BİR HÂDİSE HALKI HEYECANA DÜŞÜRDÜ İZMİR,HUSUSİ Muğlamn merkez ilçesine bağlı Yerkesik nahiyesinin cenubunda evvelki gece cereyan eden enteresan bir semavî hâdise,halkı heyecan içersind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • ANKARA'YI DÜN SEL BASTI Sel istilâsına uğrayan 12 semtte bir çok evi sa bastı,bâzıları har ab oldu.Dolu,mahsule zarar verdi j ANKARA,HUSUSÎ' Q İDDETLİ yağmur ve dolu,|J şehrimizde büyük hasara se-beb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Telsiz telefon Şehir Hatları iskele ve vapurlarını telsiz telefonla teçhiz plânı tatbik edilmektedir.Dun memleketimizde ilk defa bir şehir hattı vapuruna telsiz telefon konulmuş ve tecr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • Mecliste Müessif hâdiseler çikti Karışıklıklar sonunda Reis celseyi tatil sorunda kaldı Feyzioğlu ve Baykam 5,Yetkin ise 4 celse tard cezası aldı ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜK Millet Meclisinin,Refik Koraltan'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • Mm¦««i-4|.ı^(j.ı ı» »j«3S »IİU.Milliıjef SON YILLARIN EN BÜYÜK RÖPORTAJINI TAKDİM EDİYOR ABDİ İPEKÇİ'nin kalemi,KEMAL BAYSAL'ın objektifinden:19 MAYIS SAU ÖÜNÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • C.H.P.MECLİS GRUBUNUN TEBLİĞİ ANKARA,HUSUSÎ Meclis müzakerelerinden sonra C.H.P.meclis grubu fevkalâde bir toplantı yapmış ve bir tebliğ neşretmiştir.Grup tebliğinde pazartesi günkü ve dünkü Meclis mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ Gecekondu hazırlığı İlgililer Darülaceze ile Hasköy arasındaki yamaçta gecekondu inşa etmeye çalışan bir grupla uğraşmaktadırlar.İnşaat sahası jandarmalar tarafından kontrol altına alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • BİR ZENCİ GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİLDİ CANNES,A.P.Cecelia Cooper adlı bir New-Yorklu zenci kız Cannes Filim Festivalinde her yıl yapılması adet güzellik müsabakasında Kraliçe seçilmiştir.Müsabakaya Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • 46 Bahâî'nin dâvası Ağır Cezada başladı Gizi» Cemiyet kurmadıklarını bildiren sanıklar eski ifadelerini tekrarladılar ANKARA,HUSUSÎ If YIN yaparken yakalanan 46 Bahâî'nin duruşmasına dün Ağırceza Mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • Dün de dâvası 23 basın II II I ı II goruldu Yeni Gün mesul müdürü bir tekzip yüzünden 12 güne mahkûm oldu ISTANBUL,Ankara ve İz-I mir'de dün 23 basın dâvasına bakılmış,bunlardan* biri mahkûmiyetle net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • Her Türlü Banka İşleriniz v Ikramiyeli Tasarruf Hesaplarınız İçin DEMİRBANK Daima Emrinizdedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1959
  • [OZDEMIR GURSOY] TADIMININ fifİÇTFBKİ MeMcr takımı Sultanahmet ve Taksim meydanları ile Rumeli I E.n I MlViminin UUOItniOI hisarında gösterilerine devam etmektedir.Resimde Mehter takımının Sultanahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • SİYASET DÜNYASINDA YENİDEN DOSTUZ.TÜRKİYE ile Yunanistan tekrar İnattırlar Yunan Başvekili Karamanlis ve Hariciye Vekili Averof'un memleketimize vaptığı ziyaretin verdiği en mühim netice budur.Geçen Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • KIR TASIYECILERE-ZİMBA TELİ TOPLU İĞNE Zımba tellerimiz imalâtçı sıfatiyle satışa arzedilmiştir.Kalitece Avrupa ve yerli emsallerinden üstün,fiatça düşük olan mamullerimizin satış şartlanın ve numunel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • Qck-cddaptakivT Yukarki şekilde insan aldana rak ortadaki daireleri ayrı boyda zannedebilir.Aynı görüş hatasına her tableti Aspirin ianarak da düşülebilir.Aldanmamak için Aspirin tabletlerindeki alâme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • Sayın Etibbanin Nazarı Dikkatine Tanınmış CHINOIN ve RICHTER Müstahzarlarından Aktedron Comprime Bilagit Drage Ephedrine Chûıoin Comp.Demalgon Comprime Akrofnllinc Amp.50.000 Ü Uroearmine Comp.Ultrase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • I.1IIIIIIIII1.11lllllllllllll IIIIlllllllli:ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 İki orkestra parçası 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanı)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • l 2 3 s 5 6*7 8!9 10 11 12 1 2 1 3 I 4 5 L 6 1 r j ¦1 BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bıkıp usanmak.2 Objektif;Alaturka musikide bir makam.3 Bir içki;Maden törpüsü;Fasıla.4 Elin İçi;Çalım.5 Alaturkada bir makam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Karışık bir işe,İstemeden karışacaksınız.Selamete çıkmanın tek yolu eabır.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Bütün arzunuz yavaş yavaş yerine gelecek.Telâsınız yersiz.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • İntişar edecek Gazete'ye Vilâyet,kazalardan Muhabirler aranmaktadır.Beyazıt,Kurultay So.No.16 Bedrettin özal'a mektupla müracaat:26025)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • KAYITLAR BAŞLADI İNGİLİZCE kursu YENİ METOO IrtJMİl Cad.214 Itcyoitu ENGLISH ACADEMY* Şam Faur «nllaraw fcu*al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • TÜLİN ECE ile ERDEM ECE Bir kız çocuklarının dünya'ya geldiğini akraba v* dostlarına müjdelerler.7/Mayıs/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • Kadıköy Bağdat caddesinin inşâsına başlandı Kadıköy Bağdat caddesinin Kızıltoprak ile Suadiye arasındaki kısmının inşasına başlanmıştır.Bu yüzden Kadıköy ila Pendik ve Yakacık arasında İşleyen Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • bir iskele memuru hakkında tahkikat açıldı Kanlıca vapur iskelesi memuru Y Süratlinin kullanılmış biletlerin tarihlerini değiştirip satarak eide ettiği 1800 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasiyle hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • Şehir Hatları Haziranda yaz programına başlıyor Şehir Hatları İsletmesi yaz programını hazırlamıştır.Geçen sene elde vapur bulunmaması sebebiyle tatbik edilemeyen yaz programı,bu sene Haziran ayı başı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • Kadıkoyden ilâve vapur seferler] ihdas edildi Kadıköy hattındaki yocu kesafeti arttığı İçin Şehir Hatları İşletmesi,ilâve seferler ihdas etmiştir.Bilhassa sabahları Kadıköy iskelesinden 10 dakikada bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • 26 MAYISTA 125.000 1959 için 500.000 Lira Her 100 liraya bir kur'a numarası Hesap açınız,hesabınızı çoğaltınız TUTUM BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • Bankamızın 30/4/1959 Bahar ikramiye kesidesindeki I apartıman dairelerinden birini kazanan Galata Şubemiz müşterilerinden 1 Bayan ismet Tomur anahtarını teslim aldı.SİZ DE YAZ KEŞİDEMİZOEKİ ZENGİN İKR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • KARACA TİYATRO'DA DEVLET TİYATROSU TEMSİLLERİ 13-17 Mayıs ONİKİNCİ GECE 18 24 ÖFKE 25-31 SAMAN YOLU 1 7 Haziran OTURMA ODASI Suare 21 de Cumartesi,Pazar Matine 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • SİNEMALAR J Fran-Joan BEYOĞLU Al.KAZAK:Tel:44 25 62)1 Macera Arayan Adam Lloyd Bridges Marie Windsor Türkçe.2 Üç Ahbap Çavuşlar Haydutlar Arasında Marx Brothers Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)Cinayet Dalga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • MEVLİDİ ŞERİF Bir muamma kurbanı olarak 15/Mayıs/956 günü Elmadağ durağında ölen Milliyet gazetesi muharrirlerinden Oğlumuz CELAL İKİBUDAK'm ölümünün 3 üncü şenel devriyesi münasebetile 15/Mayıs/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • Altın fiatı bir yılda yüzde 40 düştü SON BİR YIL ZARFINDA REŞAT ALTINI 64,CUMHURİYET ALTINI İSE 75 LİRA UCUZLADI Son bir yıl İçinde Reşat altınının fiatı 64,Cumhuriyet altınının fiatı İse 75 lira düşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • İBİRSAN'ATİ İFESTİVALil YAPILACAK J j=İstanbulda bir sanat festivali S tertip edilmesi kararlaştırılmış-tır.İlk büyük festival Yenikapı civarında tanzim edilecek fuar j=s sahasında 1961 yılında yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • Türkiye ile Amerika Münasebetleri Sergisi 16 Mayıs Cumartesi günü Amerikan Haberler merkezinde oTürk Amerikan münasebetleri» adı atında bir sergi açılacaktır.Sergi hazırlıklarına bir sene evvel başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • Türk Ebeler Derneğinde vazife taksimi yapıldı Türk Ebeler Derneğinin 6 Mayıs günü yapılan kongresinde seçilen idare heyeti azaları,yaptıkları vazife taksiminde reisliğe Sekine Arcanı,reis vekillikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • Haydarpaşa garında bilei usulü yarın başlıyor İşletme Müdürü,banliyö yolcusu olarak perona yılda 3 milyon 53 bin 307 kişinin girdiğini söyledi Yeni ihdas edilen «Peron bileti» hakkındaki karar,yarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • M E V L I D Emekli Emniyet Memurlarından Nazmi Çığğın'ın oğlu,Zahide Çığğın'ın sevgili evlâdı,Hakkı Çığğın,İrfan ve Ferid Metinsoy'un yeğenleri,İbrahim Serdar'ın babası,İstanbul Ticaret Borsasının kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • Sayın Doktorların Dikkat Nazarına:15 Mayıs 1959 Cuma günü yapılması mukarrer olan PORTAL SİROZ SYMPOSİUM'u Üniversiteler arası kurulun 14 Mayıs Perşembe günü İzmirde toplanması dolayısiyle,Hazirana te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1959
  • Metresi 20 Lira Yerine 10 Lira Metresi F Lira Y erine 4 SİGORTALI EVLER İMRANİYE Panorama mahallesi 4000 Evlik Kasaba Su Hava Deniz Yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER I Muhtarlar kütük yoklamalarına devam etmektedir.Yoklama kanunen ay sonuna kadar devam edecek,sonra kütükler yeni şekilleri ile 1 Haziranda askıya çıkarılacaktır.Resim,Hasköyde bir muhta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • BİR GÜNDE 5 UÇAK kazasında 36 kişi öldü Yaralı sayısı 50 3 Jet uçağı Okyanus üzerinde birbirine girdi iki uçak güç kurtuldu NEW-YORK,A.P.B.Amerikada son 24 saat zarfında vukua gelen uçak kazalarında e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • HUMBARACE'nın YEN!MARİFETLERİ CAKARTA,A.P.Cakarta'da intişar eden müstakil «Times of Indonesia» gazetesi dün Arlan Humbaracı isminde bir gazetecinin bildirdiklerine temas ederek bunların «yalanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • ir deli iki balla ile parça «Benî Hazreti Resul gönderdi» diyen akıl hastası yakalandı İZMİR,HUSUSÎ «Beni Hazreti Resul gönderdi ve benden iki kurban istedi» diyen bir adam,dün iki kadını balta ile pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • israilli inci kuruluş yılını dün kutladı TEL AVİV,A.A.RADYO İsrail dün kuruluşunun 11 inci yıldönümünü büyük merasimlerle kutlamıştır.Tel Aviv'de yapılan askerî geçit resmini 500.000 kişi takip etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • Şehrimizde bir Diabet Sergisi açılacak Türk Diabetikler Cemiyeti 23 Mayıs Cumartesi günü Beyoğlu Küçüksahnede «Şeker hastalığı günü» adı altında senelik toplantısını yapacaktır.23 Mayıs 25 Mayıs arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • ankarada devlet operası temsilleri 14 Mayıs 1959 Perşembe akşamı saat 20.30 da BUTTERFLY Opera 2 perde 3 tablo)Fiatlar:Parter 10 7,5,Balkon 5-3 Liradırı-16 Mayıs 1959 Cumartesi akşamı saat 20.30 da TU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • Çekilişlere,hesabında en az 200 lirası olanlar iştirak ederler* Her 100 liraya bir kura numarası verilir.YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • Yaş Meyve Ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden Birliğimiz elinde mevcut 269 Balya Kırmızı Kuşaklı jütten 2,5 librelik çuval K/1191 Gereğince satılacaktır.Numuneler Birliğimizde görülebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • Türkiye Ekspres 17 MAYIS jİpf Umumî Bayi:FÂZIL ÜNYERDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK ıı^ıır.I Bir Mücadelenin Hâtırası OK seyahat eden bir dostum vardır.Birbirimize tesadüf i yy ettiğimiz zaman sözü iğneden ipliğe intikal ettirerek onu gezdiği,gördüğü yerler hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • AFYON Şuhut kazasının Atlıhisar köyünden 18 yasında Dudu Özpınar gayri meşru olarak doğurduğu çocuğunu f.ln ahırına gömmüş ve ihbar üzerine yakalanmıştır.AFYON Ürgüp köyünden Hasan Çevik'ln intihar et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • Amerikalı bir peirolcu kız kardeşini arıyor Nick Neokles Camcıoğlu 44 yıl evvel Ezinede kaybettiği kız kardeşini arama müsaadesi aldı Nick Neokles Camcıoğlu isminde bir Amerikalı zengin petrolcü,44 se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • EECTİ1I Al MİRİÇİ lslaıll ul Gazeteciler Cemiyeti tarafından 20-2G Mayıs tarihleri arasında tertiplenen ÜUflldl «Türk Film Festivali» ııin jürisi belli olmuştur.Jüri heyeti Adnan Benk,Tuncan Okan.Semi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • IRAK'TA YENİDEN BİR ayaklanma bekleniyor Bağdat hükümeti,karışıklık çıkartmak maksadiyle çok sayıda Nasır taraftarı ajanın Irak'a sokulduğunu iddia etti BEYRUT,T.H.A.Irak'ta dahilî bir ayaklanma bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • Elizabeth Taylor Eddie Fisher ile evlendi LAS VEGAS,A.P.Eddie Fisher nihayet eski karısı Debbie Reynolds'tan boşanmış ve sinema âleminin en dramatik üçlü aşk macerasına uygun bir şekilde Elizabeth Tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • "Bizim Radyo,tekrar neşriyata başladı RADYO SERVİSİMİZDEN Merkezi L oğu Almanyada olduğu tahmin edilen «Bizim Radyo» adlı bir komünist radyo,Türkçe olarak tekrar neşriyata başlamıştır.Kısa dalga üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • BİR OTOBÜS TRAFİK POLİSİNE ÇARPTI Şoför Kadir Aracının idaresindeki 99196 plâkalı otobüs Sirkeci Hamidiye caddesinden geçerken trafik polisi Cemal Yılmaza çarpmış ve kolundan yaralamıştır.Yıldırım Şen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • EYÜBOĞLU İSTİFA ETTİ Emniyet Umum Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğüne tâyin edilen Orhan Eyüboğlu,kendisine verilen vazifeyi kabul etmemiş ve dün istifa etmiştir.Orhan Eyüboğlu'nun bir müddet hususi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1959
  • Şoförlere bol bol ihtar veriliyor Nizamlara riayet etmeyen şoförlerden fikayet devam etmektedir.Trafik Şubesi ekipleri kaidelere riayet etmeyen şoförlere ihtar cezası vererek,nizamlara riayeti temine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.05.1959
  • I V ;YED I HİZ/PZAUHT u HAS ER.j vEfZlRjcEN MEKKES MAtpjH BİTTıtSİNE HÜKAAEDÎYOIZ" GONGA Dux!ET BOJ-T-SuN.LIMVANIINI KQYB ETMEK AAl if?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1959
  • Cisco kid 'ASIÇO AlZKADASlMl ARAfZ-V C/ŞKO S/fe SANOıĞr* Ç'NDE B/Z VOi-CuuuKTADlfZ.Gp/ZylvuRDE KfSAS&~ YOK.YÜKUAM-E BlIZA?İLaiUSN,%Jfcfe 3£ *İ* f Mm SALINAS,Wm HEED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1959
  • ÇAuiŞlVO^ Au\BEy.NE VaRûuM HAXAT ÇOK HAİN AOAV\ujTANAAl VOR.ZAvAuuı «CADiNGAClZı Ç4ı_ıŞTll^_VVAVA.SEN DE HÎÇ ÎNSAf=yOK AAu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1959
  • AKSARAY Şubemiz YENİ İŞ YERİNDE HİZMETİNİZDEDİR 8 HAZİRAN AKŞAMINA KADAR YALNIZ BU ŞUBEMİZDE HESAP AÇANLARA MAHSUS i' BAHÇELİ BİR EV DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1959
  • RAKİPSİZ ÇOCUK MECMUASI Bütün Dünyada olduğu gibi,memleketimizde de yıllarca okunmuş,elden ele gezmiş,maceraları,iyilik ve haksevervsaaososmwaasssssssBsssas^ ligi dillere destan olmuş,tâ S3 v.ı &3 YEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1959
  • 1928 1938 TÜRKER ACAROĞLU DAHA önceki yazılarımızda,yeni harflerin ka-ğ bulu tarihi olan 1958 yılından bugüne kadar sj Türkiye'de basıliD derlenen bütün eserler g hakkında istatistikler sunmuş,hattâ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1959
  • 5 ZORBA BİR GELİNİ KAÇIRMAK İSTEDİ ŞARKIŞLA,HUSUSİ Bir gelini kaçırmak isteyen 5 silâhlı zorba ile köy'"' ler arasında çıkan kavgada biri ağır olmak üzere 5 yaralanmıştır.Kışla köyündeki meydan kavgas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1959
  • KAl 115 Ona hayır deyip de,kendisinden ayrılınca,nihayet kendimi affedebileceğim!hissetmeğe başladım.Daha sonra hayır diyişime pişman olmadığı,yahut müteakip aylar için kaç defa telefon edip fikrimi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1959
  • Mural Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP Onlara şöyle bir göz attım.Bir sürü davetiye,okuyucu şikâyeti,yeni neşriyat haberleri ve ecnebi sefaret haber bültenlerinden ibaretti.Daha sonra tetkik etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • Aldoğan "Mukavemet Cephesi,nin Mecliste kurulduğunu söyledi C.K.M.P.ile C.H.P.arasındaki görüş birliği gittikçe kuvvet bulmaktadır.C.K.M.P.Genel Kurul üyelerinden emekli general Sadık Aldoğan,«Mukavem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • D.P.NİK İKTİDARA GELİŞİNİN 10.YILI s D.P.bugün İktidara gelişinin 10 uncu yılına erişmektedir.İlk yıllarda 14 Mayıs tarihini hararetle kutlayan D.P.teşkilâtına,resmî bir tören tertiplenilen için herha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • Bir kamyon devrildi üç kişi öldü KAYSERİ,Hususî Muhabirimiz ABDULLAH SATOĞLU'ndan Tekgöz Kaplıcalarından şehrimize dönen ve içinde 33 yolcu bulunan bir kamyon Şeker Fabrikası asfaltı üzerinde devrilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • Ankara'yı dün sel bastı t Baştarafı Birincide AKŞEHİR'DE DOLU AKŞEHİR,HUSUSÎ Sarayönü ile Konya arasında 25 dakika devam eden ceviz büyüklüğünde dolu,ekili araziye zarar vermiş ve «eller tahribat yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • Kıbrıs'ta 9 Müsteşar tâyin edileli t Baştaraft Birincide Binda Türk Yunan münasebetlerine temasla «İki memleket arasında istikrarlı bir dostluğun yeniden kurulmast ii'"-iki hükümetin de arzusudur.demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • 46 Bahaî'nin dâvası Ağır Cezada başladı t Bastarafx Birincide Asliye Ceza Mahkemesinin karan okunmuştur.Savcı,elde edilen mektuplardan bazılarının Farsça ve İngilizce olduğunu bu sebebten tercüme edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • YUGOSLAV MALI KÖKNAR KERESTE Kalınlık:18,24,38 m/m boy:4 m.Genişlik:15 ilâ 35 santim.Fiyatı 775,Ekstra 825 TL.İNCE ÖLÇÜ,KURU,ÇATLAKSIZ Sirkeci,Sirkeci Palas No.21 Telefon:22 84 23 22 37 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • BUGÜN Berlinde başlayıp Los Angeles'te biten heyecanlı macera ve aşklar serisi Kalpazanlar Mücadelesi Out side The Law)RAY LEİGH GRANT DANTON SNOWDEN VİLLÎAMS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • İLAN Sarıyer Kızılay Şubesi Kongresi Yapılacak KZIILAY UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bir müddettenberi gayri faal bulunan Kızılay Sarıyer şubesinin faaliyete geçmesini teminen fevkalâde kongre yapılacaktır.Kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • HAtl YIKAMA FABRİKASI KiRLî v.TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİN BİR TELEFON KÂFİDİR.YEDiKULE TEL:Fabrika 212818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • Denizcilik Bankası T.A.0.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankmaız ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı evrakı matbua teklif alma suretiyle tab ettirilecektir.İsteklilerin 26/5/1959 akşamına kadar teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • Kızılay İstanbul Müdürlüğünden Süttozu Naklettirilecektir.1 Çırağan depolarımız sahiline liman vasıtalariyle getirilecek olan 750 ton süttozunun vasıtalara tahliyesi ve depolarımıza nakil ve istif işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • KISMET KAPINIZDA ARSASIZ HER VATANDAŞA BİR EVLİK ARSA Ankarada kurulmakta bulunan tlim ve irfan kaynağı ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ile inşaatı hızla devam etmekte olan MODERN AMERİKAN SİTELERİ Yanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • KIZILAY İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Belçika'dan ithal olunan 53 lük Briç oyun kâğıtlarının satışına başlanmıştır.İsteklilerin Büyük Postahane karşısı Kızılay hanında kâin Müdürlüğümüze müracaatları rica ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • MUHTELİF PERSONEL ALINACAK Büyük bir sınaî şirketin muhtelif işlerinde çalıştırılmak üzere,Bursa'da Fabrika'da vazife görecek:2 İşletme teknisyeni;Tercihan gıda sanayiinde çalışmış)asgarî lise veya mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • BERGMAN BORU 11 m/m 3 metrelik kenetli toptan olarak satışa arzedilmiştir.ZEKİ KAVt Elektrik Malzemesi Ticarethanesi Bankalar Cad.Yanık Kapı Sok.14/1 Galata.Tel:44 39 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • Yüzde yüz doğru iki haberimiz tekzip edildi t Baştaraft Birincide doktorun tabanca tehdidiyle 1200 lirasının soyulduğuna» dair haber de Fatih Emniyet Âmiri Ali Yiğit tarafından dün tekzip edilmiştir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 MODADA,denize nazır,kalori ferli,parkeli,asansörlü daireler.Mür 36 91 97.BAHÇELİEVLERDE sat kat ve ayrıca 4 odalı sat ev.21 44 41.SAĞMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • 6 SENE tam 72 ay TAKSİTLE KADIKÖY FENERYOLU "DERYA,SİTESİNDE BLOK APARTMAN DAİRE SATIŞLARI Hem şehir,hem en güzel sayfiye yeri olan Kadıköy Feneryolunda etrafı tamamen çamlı köşklerle meskûn,tabiatm l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • REKLÂM İÇİN BEDAVA ARSA Ankarada Çankayanın hemen arkasmdaki topraklan mızı kıymetlendirmek üzere reklâm için ayırdığımız Bedava Arsalarımızdan 250 M2 lik bir evlik)arsaya sahip olmak isterseniz,bu ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • füillisgef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı I ğ le r i n i fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • ı-a 5 rum!Perşembe hicri 1375 14 1378 Mayıs MAYIS Zilkade 1 1959 VAKİ' r VASATI EZANI Güneç 4.43 9.26 Öğle 12.10 4.53 ikindi 16.06 8.49 Aksan 19.18 12.00 Yatsı 21.08 1.50 İmsak ı-2.33 7.21 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Yalova Kaplıcaları Açılıyor Kaplıca,Otel,Lokanta ve Banyolarımız 16 Mayıs 1959 Cumartesi sabahından itibaren yaz sezonu için işletmeye açılacaktır.Sayın halkımıza arzolunur,23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • ELEMAN ARANIYOR Bir anonim şirketin İstanbul merkezinde çalıştırılmak üzere tecrübeli muhasiplere,tahsildar ve daktilolara,ingilizce ve Almanca lisanlarmdan birisine âşinâ en az Lise tahsili görmüş bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • K.Gümrük'ü yenen Vefa tekrar liderliği aidi:2-1 t Baştarafı Altıncıda 15 inci dakikadan itibaren her hat» tıyla göz dolduran,her hattı ile tıkır tıkır işleyen bir Vefa seyretmeye başlamıştık.İsmet ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • 1I1IIIII!II!I!II| Atik,Güreş Millî)|Takımı Baş Antrenörü!t Baştarafı AltıncıdcŞ S Yardımcı antrenörler önümüzde-5 EŞ ki günlerde seçileceklerdir.İ MİLLÎ TAKIMA j KIRKPINAR'DAN GÜREŞÇİ SEÇİLECEK j Güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • Ankara Varşova voleybol maçı tehlikeye düştü ANKARA,HUSUSÎ Eskişehirde yapılacak olan Türkiye Polonya mili!voleybol maçını müteakip Voleybol Federasyonu faaliyet programı gereğince 9 Haziran Salı günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • Maarif Vekili İzmir'e gidiyor İZMİR,HUSUSÎ Bugün şehrimize gelmesi beklenen Maarif Vekili Celâl Yardımcı ile İzmir kulüp idarecileri,Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği temsilcileriyle birlikte görüşec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • Kemal Demirsüren'in bîr erkek çocuğu oldu Eski millî güreşçilerimizden Kemal Demirsüren'in dün bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.İbrahim adı verilen yavruya uzun ömür diler,Demirsüren ailesini de teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • REAL-MADRİD GALİP İspanya'nın Siragoza şehrinde dün oynanan Avrupa futbol turnuası dömtfinâl karşılaşmasında Atletlco Madrid'i 2-1 mağlûp eden Real Madrid finale kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • Brezilya İngiltere'yi dün 2-0 yendi Dün Rio de Janeiro'da 150 bini aşan bir seyirci kitlesi önünde oynanan Brezilya ingiltere millî maçı 2-0 Brezilya'nın galibiyetiyle sona ermiştir.Golleri,oyunun ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • İZMİR MAÇLARI İZMİR,HUSUSÎ Federasyon Kupası maçlarına dün Alsancak Stadında devam edilmiştir İlk karşılaşmada Yünpamuk Mensucat ile Egespor 1-1,Altınordu ile Demirspor 2-2 berabere kalmışlardır.Günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • FEDERASYON KUPASI MAÇLARINA YARIN DEVAM EDİLİYOR Federasyon Kupası İstanbul grubu maçlarına,yarın ve pazar günleri Şeref Stadında devam edilecektir.Bir gün önce bölge binasında toplanan Federasyon Kup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • Mecliste müessif hâdiseler çjkfı t Baştarafı Birincide patmıştır.Bu karar üzerine,Halk Partililer ayakta koro hâlinde,«Hürriyet,hürriyet» dive bağırmışlardır.Dünkü müzakereler şöyle cereyan etmiştir:R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • SISLI'DE YEN!BİR SOYGUN t Baştaraft Birincide «Üzerinde ve kasanda ne kadar paran varsa ver,sesini çıkarma,yoksa öldürürüm.dedi.Korkudan dilim tutuldu,cevap veremedim.Ayağa kalkıp çekmeceyi açtım.Üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • DÜN DE 23 BASIN DÂVASI GÖRÜLDÜ t Baştarafı Birincide ANKARA'DAKİ DÂVALAR ANKARA,HUSUSÎ Yeni Gün gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Ünlü Toplu Basın Mahkemesinde Adliye Vekili Esad Budakoğlu'nun bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1959
  • ÖLÜM Manisa eşrafından Haçı Bezzaz Torunu ve Tüccardan Niyazi Saruhan.Oğlunun eşi,Nurettin Atilla,Ayhan,Saliha Saruhan oğlunun anneleri Salihâtı Nisvâıı:Râşide SARUHANOĞLU 13/5/959 tarihinde geçirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.05.1959
  • BEYAZ GRUP PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp F.Bahçe 12 10 2 22 7 22 2 Beşikta?13 8 2 3 22 14 18 8 Altay 14 5 5 4 18 16 15 13 İzmirspor 14 4 5 5 11 12 13 15 Ank.Gücü 14 5 3 6 16 19 13 15 Hacettep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1959
  • F.Bahçe,Beykoz'u dün 1-0 mağlûp etti Mikro M usla fan ı ıı golü ile maçı kaşanan Sarı-Lacivertliler Grup şampiyonluğunu garantilediler SEYİRCİ:14.759 Kişi.HÂSILAT:58.595 Lira.HAKEMLER:Cezmi Başar Baha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1959
  • leket temsilcilerine yapmak kararında ORHAN TÜREL C\31 Mayıs tarihleri ara-I smda şehrimizde yapılacak olan XI inci Avrupa Basketbol Şampiyonasına katılacak olan 16 memleket temsilcilerine,14 oyuncunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1959
  • Millî Namzetler dün D.$afakayı yendi Basketbolcular çok bozuk bir oyun çıkardı İNCİ Avrupa Basketbol Şampiyonasına hazırlanan milli basketbol takımı namzetleri dün Darüşşafaka ile yaptıkları antrenman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1959
  • f¦;1 [SAMİ ÖNEMLİ J MUSTAFA ŞARTLARINI ANLATIYOR dün Fenerbahçe maçından evvel sağiç Mustafa ile konuşmuş ve Beykoz'da kalması İçin şartlarının ne olduğunu sormuştur.Resimde Mustafa solda)İdareciye mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1959
  • F.Kupası final maçları Bursa'da oynanacak DÜN toplanan Futbol Federasyorlu muhtelif mevzuları müzakere etmiş ve aldığı kararları bir tebliğ ile açıklamıştır.Tebliğ aynen şöyledir:nMacaristana yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1959
  • KIRMIZI ÖRÜP PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Vefa I 12 7 4 1 19 8 18 6 G.Saray 12 6 5 1 14 4 17 7 D.Spor 12 4 7 19 6 15 9 Göztepe 12 3 5 4 17 18 11 13 K.Güm'.12 3 4 5 12 14 10 14 G.Birliği 12 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ1 RID EBİlfîlf" If î Oyunun hasında 1-0 mağlûp duruma düşen Vefa 15 inci dakikada beraberliği temin etti.Ismet'in önündeki baraja rağmen Kara-Dllf inllVlIV M.gümrük filelerini bulan frikik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1959
  • Remondini ay sonunda gidiyor italyaya döneceğini söyleyen antrenör takımı tenkid etmediğini belirtti MİLLÎ takım ve Altay Antrenörü Remondini,bu ayın sonunda İtalya'ya döneceğini söylemiştir.İtalyan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1959
  • Ordu takımı Fransa ile gündüz oynuyor Ordu takımımızın,21 Mayısta Roma'nın Olimpik stadında,Fransa ile yapacağı ikinci karşılaşmanın gündüz oynanmasına karar verilmiştir.Karar,C.İ.S.M.organizasyon kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1959
  • Galatasaray Kulübü,Karagümrük maçının tehir edilmesini istiyor Galatasaray idare heyeti,profesyonel takımın cumartesi günü Karagümrük ile oynayacağı milli lig maçının tehir edilmesini istemiştir.Ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1959
  • CELAL ATİK Baş antrenör I Atik,Güreşi I Milli Takımı I I Bas Antrenörü t 3 Güreş takımımıza Kırkpınar'dan eleman seçilecek f I Q MAYISTA açılacak xÇj olan millî güreş kam-i pıııda Celâl Atik Baş-j| an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor