Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • Polis Mesken Masuniyetini İhÜTeİtı Sabaha karşı zorla ve tehditle matbaamıza giren polisler,tetkik için posta paketlerinden gazete aldılar BİR sivil polis ekibi,evvelki gece yarısından sonra,kanunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • I İLHAN DEMİREL] ÂBİDEYE İŞLENECEK MOZAİK DESEN tına İşlenecek olan mozayik deseni çizilmiştir.Bedri Rahmi Eyüpoğlu tarafından çizilen resimdeki desen,muhtelif renkleri ihtiva etmektedir Desen resmi r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • Herter,Gromiko ile hususi bir görüşme yaptı Çekoslovakya ye Polonya'nın konferansa katılmasiyle ilgili Rus teklifini Batılılar kabul etmiyor CENEVRE,AP.BATILI Hariciye Vekilleri dün Rusların 4 büyükle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • 281 HÂKİN VE SAVCI VER 0E6İŞTİRDİ Nakil ve tâyinler en çok İstanbul hâkim ve savcıları arasında oldu ANKARA,HUSUSÎ J\DLİYE Vekâleti,281 hâkim L± ve savcının yerlerini değiştirmiştir.Bu husustaki karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • İLHAN DEMİRELJ İCTEİI n A VAlf VCIIİC Neslbe Şcngül adında 32 yaşında rULldl Eli UAI AtV I ERİ İŞ bir kadın,Florya,Şenlik köyü polis karakolunun komiser muavini Şakir Yıldız'ın kendisini karakolda cop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • [İLHAN DEMİREL] AMERİKALI AMİRAL Amerikan Akdeniz filosuna mensup bir kruvazör,iki sarnıç gemisi ve bir muhripten müteşekkil bir birlik dün,5 gün kalmak üzere limanımıza gelmiştir.Filo kumandanı Koram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • İRAN ŞAHI DA "AKİSJDÂVÂ E D İ Y O R ANKARA,HUSUSÎ Yabancı bir devlet reisi bir dergi aleyhine neşren hakaret iddiasiyle dâva açmaya t şebbüs etmiştir.Dâva Akis dergisi aleyhine açılacaktır.İran Şahını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • Kıbrıs'ta Belediye seçimi tehir ediliyor LEFKOŞA,T.H.A.Kıbrıstaki geçici hükümet dün sabahki toplantısında bu ay sonunda yapılması mukarrer Belediye seçimlerinin tehir edilmesi için bir kanun çıkartıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • MAHMUT FEVZİ'NİN UÇAĞI SİSTEN İNEMEDİ Birleşik Arap Cumhuriyeti Hariciye Vekili Mahmut Fevzi,dün gece sis yüzünden şehrimize gelememiştir.Mahmut Fevzi'yi hâmil uçak Yeşilköy hava alanına inemediği İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • DIŞ BORÇLAR 12 YILDA ÖDENECEK 400 Milyon Dolarlık borcumuz için Paris'le prensip anlaşmasına varıldı 12 Devletle 31 Temmuza kadar anlaşma yapılacak PARİS,A.A.A.P.AVRUPA İktisadî İşbirliği Teşkilâtı,8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • ün [ASAF UÇARI C.H.P.lideri İn nü'yü ziyaret etmiştir.İnönü ziyaretçi talebelere «on seyahatini anlatmıştır.İ NO M İl TAIFRFIFRIF Ankara Üniversitesine mensup kalabalık bir öğrenci grubu dün C.H.P.lid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • BÖLÜKBAŞI D.P.MEBUSLARINI İKAZ ETTİ ANKARA,HUSUSİ Bahçelievlerdeki yeni genel merkeı binasında dün saat 17.30 da bir basın toplantısı yapan,C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı «bu basın toplantısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • Milliyet Gazetesi Yazı işleri Müdür liipne.Gazetenizin 12/5/1959 tarih ve 3234 sayılı nüshasının I nci sahife 8 ncî sütunu ile 5 nci sahife 2 nci sütunlarında Bir doktorun tehditle 1200 lirası soyulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • I.«TEHLİKELİ AŞK» FİLMİ,SAVCI İLE GAZETECİ MÜNAKAŞASI YÜZÜNDEN ALKIŞLANDIĞI İÇİN SANSÜR EDİLDİ GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • VAHŞİ HAYVANLARLA BURUN BURUNA Bir çift gergedanın 4 metre yanına sokulmuş bu cipin üstünde Kemal Baysl,içinde de Abdi İpekçi var.Onların burada ne yaptıklarını pek yakında öğreneceksiniz.Milliyetin "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY)KARAMANLtS,BAŞVEKİL MENDERES'LE BERABER YEŞİLKÖY'DE.Karamanlis ve Averof gitti Yunan Başvekili "İki memleket arasındaki dostluğun zaruretine halkın da samimiyetle inandığını gördüm ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • ÎKTİSÂT ve TÎCAREI ihazıiidyan:Or.Halûk CILLOV Zirai kazançlarımızın vergilendirilmesi TÜRKİYE'de 1950 yılından sonra girişilen kalkınma hareketlerinden en çok istifade eden zümre muhakkak ki çiftçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • Spor Malzemesi Toptan ve Perakende rakipsiz fiatlar GÜVEN SPOR Müessesesi Sirkeci İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • DEVREN SATILIK Komple tesisatı ile pik Temper Dökümhanesi devren satılık veya müstakilen çalıştırabilecek bir iş ortağı aranıyor.Tel:27 45 93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • Sayın Etıbbanın nazarı dikkatine:Uzun zamandanber yokluğu hissedilen ROÜSSEL Müstahzarlarından Benxo-Gynoestryl Amp.5 mgr.Hormone-Gonadotrope.Lutogyl Amp.25 mgr.Ophtazol Collyre Sterandryl Amp.50 mgr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • BtR TAŞ,BİR BAŞ!YAZAN:YUSUF ZÎYA ORTAÇ Akbaba'nın bu baş yazısını en az İki defa okuyacaksınız!YARINKİ AKBABA Sizi bir hafta tatlı tatlı güldürecek,acı acı düşündürecektir!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] His hayatınızda tatsız bir hâdisenin tesiri bir müddet devam edecek.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Kuruntulara kapılıyorsunuz.Daha realist olursanız huzura kavuşaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • İTHALATÇI SIFATİYLE KİMYEVİ MADDELER SATIS!9 Formaldehit,Asit asetik,Lanolin,Titan dioksit ve ürç tekri'c iMiyacı o'anhrn mvncaı'-arı.Galata Tünel caddesi No.34 Telefon:44 03 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • ¦mu him m.ı.unumun.mini mm mim ımı unun un in.unumu umumin.İSTANBUL ğ 7.27 Açılış ve program 7.30 ğ Karışık jbah müziği 8.Ö0 Ha-1 berler 8.15 Şarkılar 8.30 Piğ yanist Roger Williams 8.45 Saz E eserler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • BU LMACA SOLDAN SAGA:1 Kur'an'uı başka bir adı.2 Ferman;Açıklık.3 Antlaşma;Tiyatro-I I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nun en ucuz yeri.4 Elemanlar;Kaz yavrusunun civcivlikten sonraki hali.5 Bir meclisin iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AK KAZ AH:Tel:44 25 62)1 Macera Arayan Adam LJoyd Bridges Marie Windsor Türkçe.2 Üç Ahbap Çavuşlar Haydutlar Arasında Marx Brothers Türkçe.A TL AS Tel:44 08 35)Cinayet Dalgası Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • I KÜÇÜK HALDUN SAHNE DORMEN CENGİZ HANİN BİSİKLETİ 3 Perde Komedi Gördüğü muazzam rağbet üzerine SON HAFTA TEMSİLLERİ A TP I £l C S i n e m a ve 9% I mm r\Tiyatrosunda 18-24 Mayıs arasında her akşam s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • TEŞEKKÜR Sevgili evlâdımız,Annemiz ve Eşim Bıı.Melâhat OĞUZ'ım Tehlikeli hastalığını teşhis ve başarı ile ameliyat ederek bizleri büyük üzüntüden kurtaran değerli hocalar Op.Dr.Selâhaddin Akel Op.Dr.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • EFES Meryem Ana)ziyareti v 15.5.1959 17.5.1959 Vasıta 1.sınıf,otel-yemek 165 TL Hasgök Seyahat Turizm Tel:44 42 63 Bankalar cd.Bankalar Sarayı 2-9 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • CENTROZAP Katowice Plobiscytowe 36 Pologne Gazla kesme ve lehimleme için aletler ve teçhizler ihraç eder.Lehimleme maddelerimiz müessir bir randıman,bir tasarruf ve bir iş emniyeti temin ederler.Bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • Sayın Doktorların Dikkat Nazarına:15 Mayıs 1959 Cuma günü yapılması mukarrer olan PORTAL SİROZ SYMPOSİUM'u Üniversiteler arası kurulun 14 Mayıs Perşembe günü İzmirde toplanması dolayısiyle,Hazirana te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • İNGİLİZCE *i ÖĞRETİM GAZETESİ Yeni'sayısıçıktı.Abone adresi;H.Elbe istklğUad.Mo354 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • ikramiye)a I a nı ı y a c a k Gemi Adamlarına verilecek İkramiye meselesi,şimdilik suya düşmüştür.Denizcilik Bankası yetkilileri «ikramiye tevziine kanunen imkân olmadığını,son yapılan zamlarla her tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • PİYER Üler idaresindeki 82557 plâka sayılı kamyon Ortakoyden geçerken 9 yaşında Güner Baysay adındaki çocuğa çarpmıştır.Yaralı çocuk hastahaneye kaldırılmıştır.1959 Nisan ayı İçinde Boğazlardan 2.916.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • PLÂJ SAHİPLERİ DE ZAM İSTİYOR ZAM SEBEBİ VE YÜZDE MİKTARI BİLDİRİLDİĞİ TAKDİRDE BELEDİYE ENCÜMENİ KARAR VERECEK Plâj sahipleri de Belediyeye müracaat ederek zam istemişlerdir.Münferit olarak yapılan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • Berbat Süleyman hakkında bir dâva daha açıldı Sultanahmet Cezaevinde Yani adında bir mahkûmu bıçakla ağır surette yaralayan 24 seneye mahkûm «Berbat» Süleyman Gönül hakkında Savcılık Üçüncü Sorgu Haki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • Uskumru çıktığı için çiroz f î a 11 a r ı düştü İstanbullular bu yıl normal fiata çiroz» yiyebilecektir.2-3 yıldır Uskumru çıkmaması yüzünden tanesi liraya kadar müşteri bulan çiroz halen 90 kuruşa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • Şehit havacılarımız Cuma günü anılacak Şehit havacılarımızın hatıralarını anmak üzere Cuma günü Fatihteki Tayyare Parkında ihtifal yapılacaktır.Askeri birlikler yanında okullar ve bir polis müfrezesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • Üsküdar'da dün yirmi gecekondu yıktırıldı Dün akşam üzeri Usküdarda Selâmsız mahallesinde Küfeci sokağı civarında 20 gecekondu yıkılmıştır.Yıktırılan gecekondulardan 15 1 bu yıl İçinde yapılmıştır.5 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • Asistan tazminatının artırılması isteniyor ilgililer "Az ücret yüzünden kadroların boş olduğunu,mikdarın asgarî 300 liraya çıkarılması lâzımgeldiğini,belirtiyor Üniversite Asistanlarının almakta olduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • Üniversitelerarası Kurul yarın toplanıyor Üniversitelerarası Kurul,yarın İzmir'de Ege Üniversitesinde toplanacaktır.Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın riyaset edeceği Kurul gündeminin başında «Gece üniv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • TEŞEKKÜR Kıymetli eğim ve çok sevgili annemiz Belkıs DİLEMRE'nin vefatı dolayısı İle cenaze merasimine iştirak eden,çelenK gönderen,telgraf,mektup ve telefonla taziyette bulunan aziz akraba ve dostlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • TEŞEKKÜR Zamansız ölümü ile bizleri sonsuz acılara gark eden aile büyüğümüz HASAN ÜRER'in ölümü dolayısiyle gerek cenaze merasiminde bulunmak ve gerekse telgraf,telefon ve çelenk yollamak suretiyle ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • Fen Fakültesi Kimya Enstitüsü ikiye ayrıldı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi «Umumi Kimya Enstitüsü»,Organik ve An-Organik adiyle iki Enstitüye ayrılmıştır.Fakülte Profesörler kurulunun bu yoldaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • Türk Film Festivaline 27 film katılıyor Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen «Türk Film Festivali» ne 21 filmin katıldığı öğrenilmiştir.Geçen yıl içinde yapılan yerli filmlerin sayısının yüzü aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1959
  • Türklüğe hakaretten sanık Sava tahliye edildi Türklüğe hakaretten sanık olarak İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Sava Karoli,dün 500 lira nakdî kefaletle tahliye edilmiştir.13/8/958 tarihinde A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • Londra da ingilizce,Fransızca ve Almanca dilleriyle çıkan Euromarket adlı iktisat dergisi,son sayısmda Türkiye ile ilgili dikkate değer bir etüd neşretmiştir.Dış ticaretimizi,ithalât ve ihracatımızı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • Hırsızlık yapan bir bekçi yakalandı TOKAT,HUSUSÎ Dükkân soyan iki bekçi yakalanmıştır.Cumhuriyet mahallesi Gece Bekçisi D.C.ile Hükümet meydanı bekçisi C.T.Uzunçarşı'da manifaturacı Bedri ve Necati Us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • ÜÇ KÖY HALKI BİRBİRİNE GİRDİ ELÂZIĞ,HUSUSÎ Köy mer'ası yüzünden Alaca,Erzürük ve Avcılar köylüleri arasında dün karşılıklı silâhlı bir çarpışma olmuştur.Üç köy arasında iki saat süren arbedede bazı kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • Bir müezzin minarede bir erkek çocuğa tecavüz etti KONYA,HUSUSÎ Bir müezzin,camiinin minaresinde 7 yaşında bir erkek çocuğuna tecâvüz ederken yakalanmıştır.İlk sorgusunu müteakip tevkif edilen müezzin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • MECLİS TAHKİKATI TALEPLERİ MECLİS GÜNDEMİNE ALINMADI ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis Grubu tarafından bazı vekiller hakkında Meclis tahkikatı açılması için verilmiş olan takrirler,Meclisin bugünkü toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • ihtiyaçtan 30 milyon az AYAKKABI YAPILIYOR 'Ayakkabı İşverenleri Sendikası,nın kongresinde,derilerin kötü olması büzünden iskarpinlerin bir günde renk değiştirdiği belirtildi «Memleketimizin senelik 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • İNGİLTERE,IRAK'A TASVİBİMİZLE SİLÂH VERDİ LONDRA,T.H.A.Bildirildiğine göre,İngilterenln Iraka silâh göndereceğine dair aldığı karardan önce Türk hükümeti zamanında haberdar edilmiş ve Türkiye bu karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • C.H.P.BİN İTİRAZI ÜZERİNE MÜHÜRLENDİ C.H.P.Eyüp İlçe İdare Kurulunun müracaatı üzerine yukarıda resmi jforülen,inşaat dün mühürlenmiştir.Defterdar Kıralkızı semtindeki inşaatın ruhsatsız olduğu tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • TUĞLA İnşaat sahiplerinin ihtiyacı olan delikli,kumlu,sulu tuğla lalâtına başlamış olduğumuzu ve teslimata hazır bulunduğumuzu arzederiz.MADENCİLİK TÜRK LTD.ŞTl.Telefon:44 81 37 21 25 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • BÜYÜK FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ ARSA SATIŞI Kurtulug Aya Dimitri Klişesinde açık arttırma ile 17/5/959 Tarihinde Saat 10 da Kurtuluş Son durak yakınında inşaata müsait imar durumları olan İstimlâke ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • BOĞAZLAR ve MARMARA DENİZ KOLORDU KUMANDANLIĞINDAN Yeniden tesis edilmiş telefon santralında eski mevcut 44 30 00 ve 44 98 92 numaralar 15 MAYIS 1959 tarihinden itibaren 44 74 18 çift hat numara ile d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • Güven Evler Blok Site İNŞAAT KOLLEKTİF ŞİRKETİNİN 14 Mayıs 1958 günü temeli atılan ve her türlü konforu ile ikmal edilen Apartmanların 320 dairelik BİRİNCİ GRUPUNUN açılış töreni 24 Mayıs 1959 Pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • YUNANİSTAN İZMİR FUARINA KATILMIYOR İZMİR,HUSUSÎ Yunan hükümeti İzmir Enternasyonal fuarına katılmaktan vazgeçmiştir.Bu hususta resmî yazı Yunan Konsolosluğu tarafından Belediye Riyasetine gönderilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • Papa'ya dişle çizilen portre hediye edildi VATİKAN,A.P.Guerrino Collina isminde bir İtalyan öğretmeni dün Papa John XXIII e bir yağlıboya portresi hediye etmiştir.İtalyan öğretmeninin kolları olmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • Zeytinburnunda Adlî teşkilât kurulacak 3 Bir sene sekiz ay evvel kaza olan Zeytinburnu'nda Adlî teşkilât kurulması kararlaştırılmış ve hazırlıklara geçilmiştir.Adliye için bina teminine çalışılmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • Kan dâvasından 10 yaşında bir çocuk,9 yaşında diğer bir çocuğu yaraladı KONYA,HUSUSÎ Beyşehir kazasında 10 yaşında bir çocuk,bir kan dâvası yüzünden 9 yaşında bir çocuğu tabanca ile yaralamıştır.İhsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • Devlet Su İşlerinde memurlar maaş alamadı ANKARA,HUSUSÎ Devlet su işleri idaresi,aradan oniki gün geçmiş olmasına rağmen memur ve ücretlilerinin maaş ve ücretlerini verememiştir.Dün gazeteleri ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • SATILIK 35 m/m lik Sinema Makinesi CINNEMACCANICA Tel:22 04 51 Her gün öğleye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • ihracatımız ithalâttan üç misli daha fazla İZMİR,HUSUSÎ Nisan ayı içinde İzmir limanından yapılan ihracat,ayni müddet zarfında yapılan ithalâtın kıymetçe üç misli fazladır.Ticaret Odasının açıkladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • İTHAL EŞYASINDAN KÂR HADLERİNİN KALKMASI İSTENİYOR Jthal mallarından kâr hadlerinin kaldırılması için Odalar Birliği yeniden teşebbüse geçmiştir.Kâr hadlerinin serbest bırakılmadı istenmektedir.İkinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • iktisadî teşekküllerin 8 MİLYAR LİRALIK bütçesi kabul edildi Bu teşekküllerin bir yıllık bütçeleri devlet bütçesinin iki misli kadar ANKARA,HUSUSÎ İktisadî devlet teşekkülleri umumî heyeti,dün Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • HAVALANAN KÖPRÜ [L.P.S.Bir İngiliz fabrikasının imal ettiği 4:kişilik hassa askeri sahada ağır malzeme taşımakta kullanılmakla beraber,hava olarak da vazife görebilmektedir.Resimde bir «Westminster* h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • Kuzu ve koyun eti yine kara borsaya düşüyor 1 Hazirandan itibaren tatbik olunacak karara göre,kuzu baş ve ciğeri,etinden ayrı satılacak Hükümetçe bir tedbir alınmadığı takdirde 1 Hazirandan itibaren k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • w I TAKVİMDEN i BİR YAPRAK Muvaffakiyetin sırrı i "IV/T ALATYA'dan 8 Mayıs tarihli bir mektup aldım.Ekse-J^V I riya,bunun gibi içtima!mevzulara temas eden mektuplar aldığım için bu bahiste düşündükler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • BEŞ POLİS YARALANDI Londra asfaltında dün bir polis jipl ile bir kamyon çarpışmıg ve beş polis yaralanmıştır.Yeşilköy hava alanına giden Polis Müdürlüğüne ait 356 plâka sayılı jip Ömür Yoğurdu önünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • Sinema miinekkidlerinin icickic)verdikleri senenin en mükemmel filmi LALE SOKAĞI PORTE DES LİLAS)Pierre Brasseur Henri Vidal Dany Carrel ENEK Sinemasında ÜÇÜNCÜ HAFTASINA BAŞLIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • ÇİLER NEDİR ADRES Mt?CEVAP ROMANMI?İSİM Mİ?Bilmeceye doğru cevap veren her vatandaşa istikbali 100 garantili olan,halen Ankarada kurulmakta bulunan ilim ve irfan kaynağı ORTA-DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • ZEYTİNBURNU D.P.TEŞKİLATINDAKİ İHTİLÂF BİTMEDİ D.P.Zeytinburnu İlçesindeki Ocaklardan bir kısmı ile ilçe idare heyeti aarsındaki analşrnazlık.dün de bir sonuca bağlanamamıştır.İl idare heyeti,yarın Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • SANAYİ ERBABİYLE İTHALÂTÇILARIN DİKKAT NAZARINA Türkiye umumî saticisi bulunduğumuz MANNESMANN EXPORT G.m.b.H.DttSSELDORF FİRMASININ Aşağıda yazılı mamullerini en kısa zamanda en ucuz fiyatlarla ithal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1959
  • AfcDULcAUBAz'l UVÜT_TUK.FARKINDA DCĞÎ ÛZ.t ÜN BÜTUKJ6E-Ce &ÜRE%LE1*.PEVMÎ% BİZPEN %ÜPHEI£:NMWoK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.05.1959
  • tfllDE »i hw4 YA p!fS] UNU» ı_A/V\AK İÇİN VAV CANINA-ŞU KOKuyA BAK—MİS GİBİ K^KoT ll&İI iilil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1959
  • JOSE SALINAS,ROD REED Sa8AHLBY/N.METy AMİGO-vAY CANI-I NA.VAT/X^ SİI_BO-I C3EL71AEMİŞ.ZUL^VAAMlS.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1959
  • ALLAHUK AÖ BEY akün fikrin mep pokerde,arkadaşlarında karını ÇOCUKLARINI DÜŞÜNDÜfiÜN VOK Kf SENİNLE SİR AV KONUŞ_AAIVACAGI/V\ANLADIN Mı NiyE.O ZAMANA KADAR SÛVLEMEK.İSTEDİKLERİNİ B'mR.MİYECEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1959
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Yalova Kaplıcaları Açılıyor Kaplıca,Otel,Lokanta ve Banyolarımız 16 Mayıs 1959 Cumartesi sabahından itibaren yaz sezonu için işletmeye açılacaktır.Sayın halkımıza arzulumu.233
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1959
  • KÂĞIT HAKKINDA Odamıza aşağıda cinsi ve kilo fiatı vazıh İzmit malı kâğıt tahsis edilmiştir.İhtiyacı bulunan mensubumuz firmaların 16/5/1959 cumartesi günü saat 12 ye kadar birer dilekçe ile Sanayi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1959
  • frflilliııel ¦Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1959
  • RUMÎ Çarşamba HİCRÎ 1375 13 1378' Nisan MAYIS Zilkade 30 19 5 9 5 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 4.44 9.28 Öğle 1.2.10 5.54 ikindi 16.06 8.50 Akşam 19.17 12.00 i Yatsı 20.06 1.49 Imsâk 2.39 7.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1959
  • KARACA TlYATRO'DA DEVLET TİYATROSU TEMSİLLERİ 13 17 Mayıs GECE 18 24 ÖFKE 25-31 SAM*M YOUI 1 7 Haziran OTURMA OBASI Suare 21 de Cumartesi,Pazar Matine 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1959
  • Bir Akıl hastası cinayet işledi ANTALYA,HUSUSÎ Dün sabah saafr 5 raddelerinde şehrimizde hunharca bi;cinayet işlenmiş,4 çocuk babası bir şahıs bir akıl hastas:tarafından öldürülmüştür.Bakırköy akıl ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1959
  • H!iiMiın!Trata Sürütme Ağı I I SITKIÜNEK j BALIKÇILARIMIZIN trata,ecnebi balıkçıların 1 trawl trol)İsmini verdikleri ağ ile Marmara rE denizinde ve kara sularımız dahilinde ball.avlanılmasını mevzuatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1959
  • Mural Davman'ın yeni macerası fc SESSİZ HARP 121 Peki ama bunları sen nereden biliyorsun kurum?Yeni bir sigara tüttüren arkadaş,dumanı göbeğine kadar derin derin çektikten sonra güldü:Fabrikatörlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1959
  • BİR KAI 114 Sustu.Bir an için etraflarında dolasan arının vızıltısından başka bir şey duyulmuyordu.Lucy kuruyan dudaklarını yalayarak,bardağındaki şarabın geri kalanını tepesine dikti.«İste böyle» ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • BERLİN ABLUKADAN kurtuluşunu kutladı Attlee ve Schuman'ın katıldığı Tempeihofta yapılan törene 10 bin Berlin'li iştirak etti BERLİN,RADYO Batı Berlin'den Rus ablukasının kaldırılmasının 10 uncu yıldön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • Tedbir Komisyonu mesaisini tamamlıyor ANKARA,HUSUSÎ D.P.Meclis grubu tarafından teşkil edilen tedbirler komisyonu dün de çalışmalarına devam etmiştir.Bildirildiğine göre komisyon,bir gün evvel bâzı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • BAHŞİŞ YÜZÜNDEN 18 KİŞİ YARALANDI ELÂZIĞ,HUSUSÎ Babeg köyünden gelin alıp otobüsle Hovo köyüne gitmekte olan köylüler,Kuyulu köyünden geçerlerken,bu köy sakinleri otobüsün önünü keserek bahfiş istemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • Kıbrıs'ta Belediye seçimi tehir ediliyor t Başıarafı Birincide Çâresi bulmaya azimli olduklarını da ifâde etmiştir.BİR TÜRK VE BİR RUM ÖLDÜRÜLDÜ Geçen hafta salı günündenberi ortadan kayıp olan bir Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • İNÖNÜ CHP MECLİSİNİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI t Baştarafı Birincide recede rol oynamaktadır.Parti meclisi lüzum gördüğü takdirde kurultayı da fevkalâde toplantıya davet edecektir.Anoak,ügililerin bildirdiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • KARAMANLİS VE AVEROF GİTTİ ğ Baştarafı Birincide luğunun ihyası için bu ziyaretin güzel *x vesile teşkil ettiğini bildiriliş ve tunları söylemiştir:•Haritaya bakıldığı takdirde,Türk Yunan dostluğunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • 281 hâkim ve Savcı yer değiştirdi t Baştarafı Birincide Mahkemesi reisi Mehmet Cemil Akdoğan İstanbul Hakimliğine,Çanakkale Asliye Hukuk Hakimi Abdülhak Hâmit Selekler İstanbul Hâkimliğine getirilmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • Polis mesken masuniyetini ihlâl etti t Baştarafı Birincide tcrsek gazetenizi de kapatırız.Karsı gelmeyin.Zabıt tutarız.POSTA PAKETİNDEN ALINAN GAZETE Bu zat,daha sonra makine dairesinde,henüz katlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • MİLLİYET GAZETESİ YAZİ İŞLERİ MÜDÜR LÜĞÜNE.GAZETENİZİN t Baştarafı Birincide de doktorun sebep göstermeksizin yapılan bu davete icabet etmemesi üzerine mumaileyh ikinci bir defa tekraı kendisine gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • Amerika'da 65 milyon insan çalışıyor WASHINGTON,USİS Nisanda çalışan Amerikalıların sayısı bir rekor teşkil edecek şekilde 65,000,000 na yükselmiştir.Ticaret ve Çalışma Vekâletleri tarafından müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • BİR İNGİLİZ TİCARET HEY'ETİ MOSKOVADA LONDRA,AA.İngiliz ticaret odası reisi Sir David Occles,bir ticaret hey'etinin başkanlığında dün Moskova'ya hareket etmiştir.Hey'et,İngiliz Sovyet ticaret münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • SÜHUNET 17 DERECEYE ÇIKTI 3 Hava dün sabah kapalı geçnüşse de öğleden sonra açmış ve sühunet 17 dereceye kadar yükselmiştir.Meteorolojinin verdiği bilgiye göre,bütün Avrupada bu iklim hüküm sürmekte v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • Siirt ve Elâzığ'da,üç hazâda 4 kişi öldü Siirt Trafik Şubesinin elinde vasıta olmayışı yüzünden kontroller aksıyor.Kazalar sırasında iki kişi de yaralandı SÜRT,HUSUSÎ Sürt'te vukua gelen iki trafik ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • DIS BORÇLAR 12 YILDA ÖDENECEK t Baştarafı Birincide Türkiye'nin tediye muvazenesinin takviyesine yardım edecektir.Anlaşmaya göre borçlar kambiyo garantisinden faydalanacak ve 12 senede tamamen ödenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • FENERBAHÇE'DE GRUPLAR BİRLEŞTİ t Baştarafı Altıncıda dil azalar,Kadıköydekl iki grupun birleşmiş olduğunu ve kongreye bir liste ile gireceklerini ifade etmektedirler.İdare heyetini destekleyen grup İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • G.SARAY'DA FİKİR AYRILIĞI YOK t Baştarafı Altıncıda raya uzun müddet hizmet etmiş bulunan Bülent Eken'in,yakın bir zaman sonra aynı kulüpte antrenör olarak vazife görmesinin hayâl mahsulü olmadığı söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • NAMZETLERİN İKİNCİ ANTRENMAN MAÇI.t Baştaraft Altıncıda DEMİRPERDE TAKIMLARININ VİZELERİ GÖNDERİLDİ Hariciye Vekâleti vize dairesi şampiyonaya katılacak olan demir perde memleketlerinin vizelerini gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • FUTBOL DÜNYASINDA HEYECAN t Baştarajı Altıncıdamir,Pele,Zagallo Canheteiro)HOLLANDA BULGARİSTAN SOFYA'DA OYNUYORLAR Pazar günü İstanbulda millî futbol takımımızla 0-0 berabere kalan Hollanda millî tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • Cildinizin tazeliği sevilmenizde rolü büyüktür.Kendinizi bu nimetten mahrum etmemek için cildinizin teravetini ve gençliğini muhafaza etmeğe gayretediniz.Bu maksat için:POND'S COLD Gece)ve POND'S VANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • ANKARADA DEVLET OPERASI TEMSİLLERİ 14 Mayıs 1959 Perşembe aksamı saat 20.30 da BUTTERFLY Opera 2 perde 3 tablo)Fiatlar:Parter 10 7,5,Balkon 5-3 Liradır.16 Mayıs 1959 Cumartesi akşamı saat 20.30 da TVR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • Alman malı arabalı,sırf ve el pulverîzatorleri Bilûmum yedek parçaları,serpme makineleri satışa arzedildi.MUSTAFA KARA Galata Tünel caddesi No.78.Tel:44 16 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • Geçen hafta herkes soruyordu TOPLATTIRILDI MI Hayır KİM toplattırılmadı Fakat çıktığı anda kapışıldı Bu hafta aynı suali sormamak için acele ediniz!Çünkü KİM bu hafta D.P.İKTİDARININ 10.YILDÖNÜMÜNÜ KU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • I Lezzetli yemekler hazırlamak için yeni fikirler mi arıyorsunuz!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • Yeni çıkan SANA Yemek Tartfî Kitabında bulacaksınız.Çok hafif,lezzetli,nefis olan SANA ile muhakkak muvaffak olacaksınız ve böylece evdekileri kolaylıkla sevindirebilirsiniz.Bü kitabı elde" etmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • PAKLAR ÇAMAŞIR TOZU ÇAMAŞ/R TOZU ÇAMAŞ/R TOZU RIHTIM CAD.GALATA 44IOt*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ Merak mı ediyorsunuz ^b İstifadenizle ilgili tafsilâtlı mektubumuzu alabilmeniz için bu kupona adresinizi yazıp göndermeniz kâfidir.ANKARA.Çankırı Cad.BAY-SAN-İŞ BÜROSU)İki yüz lira i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • ÇIT,Çamaşır suyu emsalinden üstündür Hasırcılar No.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • TÜRKİYE'DE İLK MODERN ÖRDEK ÇİFTLİĞİ «3 Avrupa'dan getirtilen damızlıklarla Ordekçilik en kârlı bir iştir.Bir Kaki Ördeği senede ortalama 300 Beyaz Yumurta verir.Pekin et ördeği senede 180 yumurta,2 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK DOKTORLARA müjde,caddede 5 odalı katlar,80 100 110.000.48 67 56.0 EMLÂK caddesinde,konforlu kat,210.000.48 67 56ft HARBİYEDE 5 odalı kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.05.1959
  • [SAMI ÖNEMLİ] Pazar günü Fenerbahçe ile milli lig maçını oynayacak olan Beşiktaş takımı dün bir antrenman yapmıştır.Resimde soldan itibaren Kâmil,Küçük Ahmet,N'azmi,Metin,Necmi ve Coşkun çalışma sıras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1959
  • Millî Lig'de bugün iki mühim maç oynanıyor Kırmızı grupta iddialı Vefa-K.Gümrük,F.Bahçe de,Beykoz karşısında şanslı MİLLİ ligin 10.hafta karşılaşmaları bugün Karagümrük Vefa,Fenerbahçe Beykoz maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1959
  • HAFTANIN MAÇLARI BUGÜN Saat 14.30 Vefa Karagümrük Hakemler Hakkı Gürüz,B.Kırçıl.O.Yalmaç.16.15 Fenerbahçe Beykoz Hakemler:Cezmi Başar,B.Kırçıl,O.Yalmaç.16 MAYIS CUMARTESİ 14.30 İstanbulspor Beykoz Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1959
  • G.Saray'da fikir AYRILIĞI YOK İKİNCİ REİS AHMET GÜRE,"FEVKALÂDE KONGRENİN SADECE MALÎ SEDEPLERLE YAPILDIĞINI,İFADE ETTİ ^Jİ^.i_y,[SAMİ ÖNEMLİ KARAGÜMRÜK İÇİN GaIatasaraT Profesyonel takımı,Cumartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1959
  • Namzetlerin ikinci antrenman maçı.Saat 17 de Darüşşafaka ile karşılaşacak takımda,cezası biten Tunç da yer alıyor XI İNCİ Avrupa ve Akdeniz memleketleri Basketbol Şampiyonasına hazırlanan milli basket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1959
  • Ordu Takımı dün aksam kampa girdi Namzet futbolcular antrenmanlara bugün başlıyorlar f*m MAYISTA Roma'da Dün-S I ya Ordulararası Şampiyonası grup birinciliği için Fransa ile ikinci defa karşılaşacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1959
  • ÜÇ BÜYÜKLER tekrar anlaştı F.Bahçe ve Beşiktaş temsilcileri,yeni esasları tesbit etti.G.Saray da Cuma günü anlaşmaya katılıyor FENERBAHÇE ve Beşiktaş kulübü temsilcileri,«Birbirlerinden oyuncu almamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1959
  • YSüSik-l£%i* HIK i T-Tıi mimtı Eğ* 5Üi 5Pa V»,t^ s%T iSSiialt^.'ti m f îS t jğ 4 İ "rr y.Mk i&j™ TURII BuSün İngiltere ile Rio de,Jenciro'da karşılaşacak olan Brezilya milli takımı,Stokholm'de I UHU İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1959
  • Beynelmilel Konkurhipiklere Bernhardda geliyor 18-19 ve 20 Eylül tarihlerinde Mithatpaşa stadında yapılacak olan Beynelmilel Konkurhipiklere Hollanda prensi Bernhard da gelecektir.Binicilik Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1959
  • MUSTAFA Beykoz)Henüz karar vermedi Mustafa "Kararı ay sonunda vereceğim,dedi BEYKOZ takanı sağiçi Mustafa Yürür,31 Mayıs Pazar akşamı,yeni seçilecek olan Beykoz İdare Heyeti ile bir konuşma yapacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1959
  • Karagümrük'le kongre faaliyeti 14.hızlandı Karagümrük kulübü bu hafta yapacağı senelik kongresine ciddî bir şekilde hazırlanmaktadır.Kulüo İçersinde idare heyetini ele geçirmek İçin iki grup faaliyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1959
  • FENERBAHÇE'DE gruplar birleşti KONGRE tarihi yaklaşmış olmasına rağmen Fenerbahçe kulübünde bu sene,geçen yıllarla mukayese edilcmiyecek derecede bir sessizlik hüküm sürmektedir.Alâkalı şahıslar,bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1959
  • Yetiştirici bir takım kuruluyor Kadro 30 futbolcudan müteşekkil olacak.T.Komite yakında çalışmalarına başlıyor MİLLÎ takıma yeni bir veçhe vermek isteyen Futbol Federasyonu,22-24 yaşları arasında seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor