Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.05.1959
  • H;ü:h ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral YIL:10 SAYI:3234 KURUCUSU:A L I NACİ V-V0' f?$vO KARACAN UL}.Kd.Bnb.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • Vücudumuzdaki fabrika:Karaciğer ü Safra imâl eden bu büyük guddeyi,içinde birçok mühim tahliller yapılan bir kimya fabrikasına benzetebiliriz.Proteinlerin sentezi karaciğerde olur.Demir ve bakır orada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • UXE.C İNGİLİZCE KURSU Taksim Lale sineması karşısı No.34 kat,5 Tel4400!l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • KÂĞIT HAKKINDA Odamıza aşağıda cinsi ve kilo fiatı yazılı izmit mab kâğıt tahsis edilmiştir.İhtiyacı bulunan mensubumuz firmaların 16/5/1959 cumartesi günü saat 12 ye kadar birer dilekçe ile Sanayi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • Nezle ve Grip ^P^İ^k BAŞLANGICINDA M FAAL 0-FAYDALIDIR!nezle ve Grip gibi hastalıkların başlangıcında fenalıkları önlemek bakımından faydalıdır baş,diş,adale,sinir ve romatizma ağrı ve sızılarını tesk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hoş sohbet biri gelecek,vaktin nasıl geçtiğini bilemiyeceksiniz.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] İnsanlara fazla güveni yorsunuz.İnkisara uğramanız çok muhtemel.W w BALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • BUL M AG A SOLDAN SAGA:1 Şiddetle savmak;Donuk.2 Tecrübesiz;Örnek.3 Para;Jeolojide su seviyesine varan sıra kayalar.5 Alaturkada her garkı sonunda sözsüz çalman parça.5 İki taraflı kilim torba;Kültür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • ISTANBUL E 7.27 Açılığ ve program 7.30 jj Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Bos-E ton Promenade orkestrası 8.45 İ Saz eserleri 8.45 Türküler ve E oyun havaları 9.00 Kapanı;12.27 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • r SİNEMALAR j BEYOĞLU A L K A Z A R:Tel:44 25 €2)1 Sevimli Kahramanlar Gary Cooper-Türkçe.2 Mişonaçi Zehir Hafiye Belinda Lee Denny Hill Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)Cinayet Dalgası Maureen Sullivan Rand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • AMERİKAN Mecmualarına abone kayıdları yeniden başlamıştır.Katalog re izahat için bizzat veya meklubla müracaatınız rica olunur.AMERİKAN NEŞRİYAT BÜROSU Ankara:Müdafaa Cad.No:4 Tel:27318 İstanbul:İstik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • HIR A^s.v 1 r H I HP» ff/£faj^ RL\^p YAZ MEVSİMİNDE GELEN ÇİFTE KISMET Wfflj&i M jğğ 15 HAZİRANDA:24 AĞUSTOSTA:T" APARTMAN Z APARTMAN ^J DAİRESİ O DAİRESİ ğB| H 3 adet 10.000 lira 3 adet 10.000 lira |
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • Şehir Hatları personeli fazla mesai ücreti istiyor Gemiciler,15 günde bir sabun alma hakları varken,yarım kalıp verilmesinden de şikâyetçi Türkiye Denizciler Sendikası Şehir Hatları şubesinin yıllık k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • GEÇEN ay içinde Balıkhaneye en bol gelen balık torik ve kalkan balığı olmuştur.Gelen 782 ton çeşitli balığ'n 190 tonu kalkan balığıdır.Torik sayısı ise 17.295 çifttir.Balıklar 2.312.793 lira kıymet bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • Şehir Tiyatrosu I İdün tatile] başladı S Şehir Tiyatroları dün geceden ğ itibaren tatile girmiştir.1958 1959 tiyatro sezonu içinde dram,komedi ve İstanbul bölümünde ş 3 ü telif 16 eser temsil edilmiş-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • AYAKKABI İŞVERENLERİ DE PAHALILIKTAN ŞİKÂYETÇİ İŞVERENLER KUNDURA FİATLARININ ARTISINA ÂMİL OLARAK EZCÜMLE BEŞ MADDE İLERİ SÜRÜYOR Türkiye Ayakkabı işverenleri Sendikası da ayakkabı fiatlarmm pahalılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • SON 48 SMITE ESS TRAFİK KAZASI OLDU ŞEHRİN MUHTELİF SEMTLERİNDE CEREYAN EDEN KAZALARDA 5 KİŞİ YARALANDI Son 48 saat içinde şehrimizde bej trafik kazası olmuş ve beş kişi muhtelif yerlerinden yaralanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • Üç Rus gemisi,dün sabah Bogaz'dan geçti Evvelki gece sabaha karşı Karadenizden gelen Rus filosuna ait bir destroyer ile 2 muhrip Boğazdan geçerek Akdeniz'e gitmiştir.Transit olarak geçen harp gemileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • 48 saatte üç kişi intihar etmek istedi Son 48 saat içinde şehrimizde üç kişi çeşitli sebeblerle intihar etmek istemişlerdir.Beyoğlu'nda oturan Nurettin Polat adında biri bilinmeyen bir sebebten dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • Orhan Eyüboğlu istifa edecek İstanbul Trafik Şubesi Müdürlüğünden Emniyet Umum Müdürlüğü Trafik Şubesi Umum Müdürlüğüne tayin edilen Orhan Eyüboğlunun izni bugün bitmektedir.Kemal Aygünden sonra 11 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • [ekcAiıueiemiı değildi-ve şimdi,saf,yumuşak ve tatedir.İşte böylece sayısız kadın» lar Tokalon ile tedaviden mem» nun kalmakta ve şayanı hayret tesirini meth etmektedirler.Tokalon Kremi cildi ınükemme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • Cerrahpaşa'da C.Topuzlu Servisi törenle açıldı Cerrahpaşa Hstahanesi Birinci Cerrahi kliniğinde tesis olunan «Cemil Topuzlu Servisi» ve Hastahanenin Bahçesine konan Cemil Paşanın büstü dün!saat 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • Anadoiuh işar ı n ı n etrafı açılacak Anadoluhisarının Restorasyonu isini tetkikle vazifelendirilen komisyon,dün Maarif Müdürlüğünde ikinci toplantısını yapmıştır.Bu defaki toplantıya,İmar Müdürlüğü v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1959
  • Kadıköy Kolejinde,Lise kısmı açılacak Resmi Kadıköy Kolejinin Lise kısmı önümüzdeki ders yılından itibaren faaliyete geçecektir.Maarif Vekâleti bu hususta gereken hazırlıklara başlanması için şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • i yj/Bankamızın 30/4/1959 Bahar ikramiye keşidesindeki apartıman dairelerinden birini kazanan Galata ŞubeniİZ müşterilerinden Bayan İsmet Tomur anahtarını teslim aldı.SİZ DE YAZ KEŞİOEMİZOEKİ ZENGİN İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • i *tif» l i 1 V I 1 I [KEYSTONE 1 Cİ HAH flAÂllinA ARACTIDMAI AD Nisan ayı iı;iıulo Lımtlnı'daıı AvıiMiıı;ıl .ı'(l;ıki Wiuiiiiitii nıket dUrnHn UMU III UM MnMOB mmHUHn deneme üssüne mahiyeti gizli teç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • BİR YAPRAK **MıM Kaynana J ZMİB'de bu sene garip bir intihap yapılmış:«Yılın Kay-nanası» seçilmiş.Bizde «kaynana» denildiği zaman gelinine karşı gaddar bir kocakarı hatıra gelir.«Kaynana» kelimesi İ a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • A.P.J Doğum günü pastası Sabık Amerikan Reisicumhuru Harry Truman geçen Cuma günü 75 inci doğum gününü kutlamıştır.New-York'ta kalmakta olduğu otelden ayrılırken gazete fotoğrafçılarına yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • Bir firma 750 dolardan otomobil vermek istiyor Bazı Amerikan firmaları bize elde kalmış,fakat kullanılmamış otomobil satmak istemektedir.İlgililer nezdinde teşebbüse geçilmiştir.Teklif edilen otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • SEMENİN ANNESİ Türk Kadınlar Birliği bu sene bir batında dördüz dünya'ya getiren Sultan YUksel'i «sene'nin annesi» olarak ilân etmiştir.Bu münasebetle dün Ankara hastahanesinde merasim yapılmış ve Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • PERSONEL TASARISI Gündemden çıkarıldı Lâyiha,gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra muhtemelen gelecek yıl Meclise sevkedilecek ANKARA,HUSUSİ' Onbeş.gün önce bütçe encümeni gündemine alınmış olan Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • gnıiHiipp «narm,i wKr.M C\^V;IA P 1 KRUSGEV VE AMERİKAN ARTKTLFRİ Nisa,da» »*ri Moskova'da bulunan ve temsiller veren Vmu l *in™^«H AlflIdlLCKI Amerikan buz revüsü artistleri geçen hafta içinde Rus H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • mamBiBBKwmwi»mt\'iiiiMmımH LIZ TAYLOR EDDIE FİSHER MACERASI BUGÜN BİTİYOR Las Vegaslı hâkimler Eddie Fisher ve Debbie Reynolds'un boşanmasına bugün karar verirlerse,şarkıcı aktör hemen Liz ile evlenec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • Sigara fabrikasında işçiler müzikle çalışmaya başladılar Müzikle çalışmanın randımanı artırdiğı tesbit edildiği için Cibali Sigara Fabrikasında işçiler çalışırken hoparlörle müzik yayını yapılmaya baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • BÂZ!İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRETİ ARTIRILDI ANKARA,HUSUSÎ Çalışma Vekâleti,geçen sene 29 vilâyette ve 18 iş kolunda tatbik edilen asgari ücretleri,bu yıl,38 vilâyette ve 34 iş koluna teşmil etmiş ve değişik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • Antalya'da büyük bir orman yangını oldu ANTALYA,HUSUSÎ Çakırlar Orman mıntakasınıri Bayırlar mevkiinde dün saat 19 da başlayıp 14» saat devam eden büyük bir yangın sonunda 300 bin metrekarelik orman y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • Bir kaatil hâkimden tedavi altına alınmasını istedi Dünya Kiliseler Birliği kapıcısını öldüren Hasan,ifade veremiyeceğini söyledi KASASINI soymak maksadiyle girdiği Dünya Kiliseler Birliğinin gece bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1959
  • teşkilatındaki ihtilâf giderilemedi Zeytinburnu'na bağlı 18 Ocak istekleri yerine getirilmezse Başvekille görüşeceklerini bildirdiler y D.P.Zeytinburnu ilçesine bağlı ocaklardan 18 i ile ilçe ve il id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • SEl-KÎ DE rtAVÂl- 3ÖRÜVORu/V\A/A,i-G.SONUNDA GÖ-RECEKSİN.HERKESİN BAŞlNA BU ÖSl-AN N DERT OL-ACAK.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • DO^ifZut-URKEst *Ek\is MR V/i-DlZi 3 OKUZOA BOLT AyASA f Al—KAfZ i FAKAT VE/Zİ/VDE DUJZAMlYA.RAk" tek/zaiz.y/e/iJWAK ljze/ze SAl-i-AMMAYA BAŞLA/Z.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • iv?y&h n 7/s 'tfVı V SEICERiAA VEL.I ICEAAAN DERSİNİ HAZ.lRt_iy©R—SAKIN CAu.SVASlMA AAA-Nl Ol-MA.KENDİNİ TA/V\AAAlVuE KE/V\ANA VER/VVU3-ŞAŞICA BİR.ŞEV DÛSıli!sAA.uyoR~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • İNŞAAT SAHİPLERİNE MÜJDE:UTOLUX Yer Döşemesi Avrupa iptidaî maddesiyle imâl edilen LİTOLUX yanmaz,ses geçirmez,rutubet işlemez,sudar.korkmaz sıhhî ve teminatlıdır.SİAJTA LTD.Sİ Si e;i iii.0.ı c„J.No 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • RUMÎ "1375 SALI HİCRİ 12 1378 Nisan MAYIS Zilkade 28 19 5 9 4 VAKİ!y VASATI EZANÎ Güneş 4.45 9.30 Öğle 12.10 4.55 İkindi 16.05 8.50 Akşam 18.16 12.00 Yat.ı 20.05 1.49 Inısâ':2.41 7.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • ItâiSliıgef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı L f 1er İh J fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • DEVREN SATİLİK Komple tesisatı ile pik Temper Dökümhanesi devren satılık veya müstakilen çalıştırabilecek bir iş ortağı aranıyor.Tel:27 45 93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • MEMUR ALINACAK Fabrika personel işlerinden anlayan daktilo bilen memur almacak.MUTLU AKÜ FAB-RİKASI KARTAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • PARASİZ İSTEYİNİZ Size 1959 katalogumuzu,parasız kitap kuponlarımızı ve 10 kitap kulübü broşürlerimizi göndermek istiyoruz.Lütfen bize adresinizi bildirin.Adres:Nrbiiwln Yayınevi İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • BİR KM 113 Şimdi çocuklarının sayısı lies etti.l'rinceton'da jimnastik hocalığı yapan ve benim için deli divane olan bir neşeli gence de düğününde gümüş bir tabak hediye ettim.Bir antikacı vardı.Beni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • Mural De 120 Yani bu iş bence kaza filan değil.Bal gibi kasıt var.Belki de bir sabotaj veya suikast.Bu açıkgöz polis muhabirini konuşturmak istiyordum.Suikast diyorsun ama kime suikast olabilir?Heın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • PUL ve SITKI ÖZLER Pulculukla ilgili her mevzuda beraber hatu-lamanız lâzımgelen iki isimdir.Ordu C.223 Lâleli Aksaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • rAHLİYESiNE 35 GÜN KALA CEZAEVİNDEN KAÇTI BURSA,HUSUSÎ M.Kemalpaşa cezaevinden Refik Güneş adında bir mahkûm kaçmıştır.Kız kaçırmaktan 6 aya mahkûm edilen Refik'in tahliyesine 35 gün kalmıştı.Sabırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • lll!l!V 1959 ASPENDOS BELKI3)FESTİVALİ HATIRA SERİSİ PTT İdaresi tarafından 1 Mayıs tarihinde tedavüle konulan «1959 Aspendos Bclkıs)Festivali hatıra serisi» ikisi de 20 şer kuruş değerinde iki puldan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • IUıak BO/MM ak dniuu.in I kC.OANTAS.1 SAS,ilh.If J Kuw.il yt ŞİMDİ İSTANBUL'dan ROMA yoluyla LONDRAya Haftada 9 sefer Hava yolculuğu için evvelâ BEA ye müracaat ediniz.ABERDEEN'den ZÜR'H'e BRITISH EUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1959
  • Denizcilik Bankası T.k.0.Yalova Kaplıcaları Açılıyor Kaplıca,Otel,Lokanta ve Banyolarımız 16 Mayıs 1959 Cumartesi sabahından itibaren yaz sezonu için işletmeye açılacaktır.Sayın halkımıza arzolunur.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • I MALİYE I I Vekâletinin İ I AÇIKLAMASI I ANKARA,A.A.EE S Maliye Vekâleti bazı İstanbul gazetelerinde intişar eden,döviz EE kurlarının değişmesi ile ilgili ha-EE berler hakkında bir açıklamada EE EE b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • AVUSTURYA'DA KIZILLAR BÜYÜK HEZİMETE UĞRADI Geçen devrede üç sandalyeye sahip olan Komünist Partisi son seçimlerde banları da kaybederek tamamen Meclis dışında kaldı VİYANA,AA.Avusturya Dahiliye Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Erganinin bir köyünde ıkı kışı olduruldu İki aile fertlerinin taş ve sopalarla yaptıkları meydan kavgasında dört kişi de ağır yaralandı DİYARBAKIR,HUSUSÎ Erganiy» bağlı Sallar köyünde büyük bir meydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Gazeteciler.Cemiyeti Türk Film Festivali tertipliyor Gazeteciler Cemiyeti,Türk Sinema Sanatçıları Derneğinin de yardımiyle bir Türk Film Festivali tertip edecektir.Her yıl Mart sonuna kadar vizyona çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Zimmetine para geçiren veznedar 70 ay hapis yatacak Zimmetine 14.500 lira geçirmekten sanık Bomonti Bira Fabrikası veznedarı Mehmet Halit Petman,Toplu Millî Korunma Mahkemesinde 5 sene,10 ay hapis cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Bir D.P.kongresi caz jnseri ile başladı DJ .Beyoğlu ilçesine bağlı Kocatepe ocak kongresi dün akşam bir kulüp lokalinde caz konseri ile açılmıştır.Saat 20 den evvel gelen üyeler ve davetliler piyano v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • BİR KADIN GAZOCAĞI PATLAMASINDAN ÖLDÜ AKHİSAR,HUSUSÎ İhtiyar bir kadın,gazocağı patlama-«mdan yanarak ölmüştür.60 yaşındaki Rahime Sobacı evinde yemek pişirmekte iken gaz ocağı patlamış ve alevler vüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • AS PRENSİ EVLENİYOR KAHtRE:A.P.Burada çıkan £1 Ehram gazetesi bugün Beyrut'tan verdiği bir haberde,Eski Lübnan Başbakanı Riad El Sulh' un kızı Lamia'nın Fas Prensi Mulay Aptullah'la evlenmiye muvafaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • 3 VEKİL TEDBİR KOMİSYONUNDA İZAHAT VERDİ t Baştarajı Birincide Komisyon son derece ketum bir hava içersinde çalışmakta ve alınan kararlarla ilgili hiçbir malûmat verilmemektedir.Hattâ komisyon azaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Konya'da iki kardeş öldürüldü KONYA,HUSUSÎ Konya'da yılın 25 inci cinayeti Bozkır'da işlenmig,kadın yüzünden iki kardeş,iki kardeşi tabanca ile öldürmüştür.Soğanca k köyünden Yusuf Eroglu ile kardeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • TEKZİP Muhterem gazetenizin 25.Niian.959 tarihli nüshasında Samsun C.Millet Partisi kurulu toptan istifa İle DPye iltihak ettikleri haberi doğru değildir.Yalnız ötedeuberi parti çalışmasını alâkasızlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • ŞARLO 7 nci DEFA BABA OLUYOR VEVEY.A.P.Tanınmış ingiliz komedyeni Charlie Chaplin Şarlo)karısı Oona'nm 7 nci çocuğunu Aralık ayında dünyaya getirmesini beklediğini bildirmiştir.Charlie Chaplin,16 Nisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Akhisar'da kuraklıktan mahsûl zarar gördü AKHİSAR,HUSUSÎ Bölgede başgösteren kuraklık tehlikesi tütün ve pamuk müstahsilini endişeye düşürmüştür.Bir müddettenberi devam eden kuraklık yüzünden,göl,dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Bursa'da iki gazeteci onüçaya mahkûm oldu t Baştarajı Birincide derilıniş.bu yüzden tekzibi gönderen Cumhuriyet Müddeiumumi Başmuavini Zühüi Ural hakkında gazetede yazı çıkmıştır.Bu yazıdan dolayı neş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Demirperdeden 170 milyon lira alacaklıyız İZMİR,HUSUSÎ Ege tütüncüler kongresinde demirperde gerisi memleketlerden 170 milyon lira alacaklı bulunduğumuz açıklanmıştır.Umumî Kâtip Haydar Aryal,demirper
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Kasım,Turk-Irak dostluğundan bahsetti BAĞDAT,T.H.A.Irak Başvekili General Abdülkerim Kasım dün Bağdatta Irak'ın Bağdat Paktından çekilmesinin Türkiye ve İran'la münasebetlarini rencide etmeyeceğini sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Bir İngiliz ailesi ağır yaralandı ANKARA.HUSUSÎ Kızılcahamam Ankara yolu üzerinde tomruk yüklü bir kamyonun altına giren pikapın içinde bulunan dört İngiliz ağır surette yaralanmış bir çocuk ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Averof,"Bütün işler halledilecek* dedi t Baştarafı Birincide «Bu mesele de diğerleri gibi düzeltilmesine çalışılan umumî münasebetlerin çerçevesi içinde hal edilecektir.H EKALLİYETLER:Her iki Vekil.Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Yetkin,D.P.Grubundan şikâyetçi değiliz,dedi f Baştarafı Birincide kim,D.P.miletvekilleriııe tarafımızdan gönderilen,hâdiselerin içyüzüne dair bazı vesikalar milletvekillerinin şahsî posta kutularından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • ACELE SATILIK APARTMAN Kadıköy Altıyol'da pasaj olmaya elverişli geniş bahçeli 3 katlı Apartunan,altta 2t dükkân,arkada 1 daire,üstte 7 şer odalı lüks konforu haiz 2 kat bulunan 3 katlı emlâk,seyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • ECZA DOLABINIZIN 1 BAŞLICA İLÂÇLARINDAN SULFflDERmE Yara,Yanık,Sivilce,Pişik ve her türlü dermatozlara karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • KIZIUY İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Belçika'dan ithal olunan 53 lük Briç oyun kâğıtlarının satışına başlanmıştır,isteklilerin Büyük Postahane karşısı Kızılay hanında kâin Müdürlüğümüze müracaatları rica olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • KARACA TIYATRO'DA DEVLET TİYATROSU TEMSİLLERİ 13 17 Mayıs ONİKİNCİ GECE 18 24 ÖFKE 25-31 SAMAN YOLU 1 7 Haziran OTURMA ODASI Suare 21 de Cumartesi,Pazar Matine 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • KISMET KAPINIZDA ARSASIZ HER VATANDAŞA BİR EVLİK ARSA Ankarada kurulmakta bulunan ilim ve irfan kaynağı ORTADOĞU TKKNIK ÜNİVERSİTESİ ile inşaatı hızla devam etmekte olan MODERN AMERİKAN SİTELERİ Yanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • ALMAN MOTOPOMPLARI 7 B.K.1000 devirli Dizel motoru saatte 65 ton su verir.SÜHA ELBİ Kardeşim sokak No.48 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • MİLLİ LİGDE BU HAFTAKİ MAÇLAR Baştaraft Altıncıda CUMARTESİ Saat 14.30 İstanbulspor Beykoz Feyyaz Turgul,A.Pasa,C.Beken)Saat 16.15 Galatasaray Karagümrük V.N.Ar iğ,Bedri Çakır,Orhan Gönül)PAZAR Saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Toprakspdr güreş takımı İran'a gitti Ankaranın Toprakspor güreş takımı,dün İrana gitmiştir.Toprakspor,ilk maçını 20 Mayısta Polatspor ile,ikinci karışlatmasını da 22 Mayısta Tahran karraasiyle yapacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Transfer Komitesi kuruldu Tertip Komitesi dün yaptığı toplantıda bir transfer komitesi kurulmasına karar vermiştir.Komite transfer mevzuunda bir rapor hazırlıyacak ve Tertip Komitesine verecektir.Tran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Beşiktaş,Kasım'da Atina'ya gidecek Yunanistanın AEK futbol takımı Eylül ayında iki karşılaşma yapmak üzere Beşiktaşm davetlisi olarak şehrimize gelecektir.Siyah-Beyazlılar da bu ziyareti Kasım ayında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Vefa 7 oyuncusunu kampa aldı Vefa profesyonel takımı milli ligdeki en mühim maçlarından birini yarın Mithatpaşa Stadında Karagümrükle oynayacaktır.İdare heyeti dünkü idmandan sonra Baskın,Eşref,Muhter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Fahrettin,Beyrut'tan anlaşamadan döndü Bir Lübnan kulübünün transfer teklifi üzerine Beyrut'a gitmiş bulunan Karagümrüklü Fahrettin şehrimize dönmüştür.Tecrübeli futbolcu,Beyruttaki idmanlarda göz dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Takımlar O G B M A Y P Demirspor 3 3 0 0 7 2 6 Altınordu 3 2 1 0 5 2 5 Ulküspor 3 2 0 1 8 3 4 Kültürspor 3 1 1 1 5 5 3 Yünpamuk 3 0 0 3 1 6 0 Egespor 3 0 0 3 2 10 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • İzmir'de Federasyon Kupası maçları yarın bitiyor İZMİR,HUSUSÎ FEDERASYON Kupası İzmir grubu maçları yarın ve cuma günü oynanacak olan karşılaşmalarla nihayete erecektir.Puan cetvelinde Demirspor ve Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK MODADA,denize nazır,kaloriferli,parkeli,asansörlü daireler.Mür:36 91 97.KAT,35.000.Taşkasap Münifpaşa Sok.55/2 kat 2.KONFORLU villâ.775 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • ^Â&rılara karşt l/eni amha/aj/anf/e Piyasaya arzedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Bu akşamdan itibaren YENİ MELEK'te Benzeri şimdiye kadar görülmemiş bir film KADINLAR KALESİ Guns Of Fort Petticoat)Artistleri:ANDY MURPHY CATHERINE GRANO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • MENSUBUMUZ SANAYİCİLERE Odamız emrinde muhtelif evsafta saç ve demir mevcutturihtiyacı olan sanayicilerimizin 14/5/1959 tarihli Ticaret Odası Gazetesini okumaları ve tafsilât için Sanayi Şubemize müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • PAVYONUNUZU Mevsim dolayısiyle yaz sezonuna kadar muvakkaten kapadığımızı sayın müşterilerimize bildiririz.Not:Restoranımız açıktır.TAKSİM GAZİNOSU MÜDÜRİYETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • Bir doktorun tehditle 1200 lirası soyulmuş Baştaraft Birincide «Pazar gecesi saat 21 sıralarında muayenehaneye geldim.Benimle birlikte bir adam da içeriye girdi re Saatlerdenber* seni bekliyorum,ne bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.05.1959
  • ingiltere,Irak'a uçak ve tank satacağını açıkladı LONDRA,AP.İngiltere Irak hükümetine tank ve uçak vereceğini açıklamıştır.Hariciye Vekâletini tedvire memur Devlet Vekili John Profumo Avam Kamarasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.05.1959
  • GÜNÜN ADAMI:ÖZCAN Sahada bana düşen vazifeyi ifadan başka bir şey yapmadım n Kahraman BAPÇUM GÜNÜN ADAMI» Özcan,Pazar günkü başarısını nasıl izah ediyor?Konuşurken,sanki hiçbir şey söylemiyormuş gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • BORREL İspanyanın 2 metrelik pivotu İSPANYA ÜMİTLİ MADRİD,Hususî Muhabirimiz SÜLEYMAN ŞALOM bildiriyor 21 Mayısta İstanbulda bağlıyacak Avrupa basketbol şampiyonasına katılacak olan İspanya takımı sık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • Karşıyaka!Yılmaz Beşiktaşla anlaştı Geçen yıl Fenerbahçe ile mukavele imzalayan Karşıyaka sağbeki Yılmazın dün Beşiktaşla anlaştığı bildirilmiştir.Yılmaza siyah-beyazlı kulübün 2 senelik mukavele için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • Ordu Takımı bugün K.Köyde kampa giriyor MAYIS Perşembe gecesi Roma'da Fransa Ordu takımı ile Dünya Ordulararası son eleme maçını oynayacak olan Ordu takımımız bugün Kadıköy'de kampa girecektir.Ordu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • F.BAHÇE VİYAMA'TA ÇAĞIRILDI AVUSTURYALI bir organizatör,Fenerbahçe takımına Viyanada oynayacağı İki gece maçı için 6 bin dolar vereceklerini bildirmiştir.Organizatör Fenerbahçenin çok kısa zaman içeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • [İLHAN DEMİREL] A\PI!f II AV A İniAAlll XI înri Avrupa ve Akdeniz memleketleri basketbol şampiyonasına hazırlanmakta nfllA IUiyİMHI 0jan basketbolcularımız,günde İki defa antrenmanlara başlamıştır.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • OİÛm HABERİI8İMÎZ 5 inci SAYFAMIZDA l„.L,J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • Fenerbahçe,Yunan Ordu takımının teklifini kabul efti Yunan ordu takımının biri Atinada diğeri de Istanbulda oynanmak üzere Fenerbahçeye yaptığı 2 maçlık teklif idare heyeti tarafından kabul edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • Hollandalılar dün gitti Hollanda millî futbol takımı dün sabah uçakla Bulgaristana hareket etmiştir.Hollandalılar Çarşamba günü Sofyada Bulgar millî takımı ile oynayacaklardır.Kafile Başkanı hareketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • II.Küme Karması geri çağırılacak Futbol Federasyonu Başkam,Faik Gökay,«ikinci küme karmasının Avrupadakl turnesi ile yakından alâkadarız.Yerlerini bulsak yurda dönmeleri için teşebbüse geçeceğiz.demiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • MAHALI yerine I 27Âğuslos'la başlı ve Ankara 4r Islanl Federasyon Kupasının birinci ve ikincileri de millî lige ithal edilecek FUTBOL Federasyonu,önümüzdeki yd,mahallî liglerin yerine 27 Ağustosta mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • [İLHAN DEMIRELJ If iipjlb7 Ull İl urnûı Karagümrük kulübü antrenörlüğünden geçen hafta istifa eden Halil özyalYUlfUlV II ALIL IH VİLUAI.Z1C1 dün sabah Vefa stadında profesyonel takıma sembolik mahiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • i YE CTİDI İMİ* MfiCC Dünyanın en süratli otomobil yarışçıları nlOİ E Ol InLinil InUad dan olan Stirling Moss Monte Carlo'da yarışlara girmeden evvel yaptığı bir denemede saatte 111 Kilometre yapa» ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • Güreşçileri M.Oktav ve H.Koç çalıştıracak Güreş Federasyonu Mehmet Oktav'ı Greko Romen,Hasan Koç'a Serbest takım antrenörlüğüne getirdi "I O 14 Haziran tarihlerin-I Vj de şehrimizde yapılacak olan Bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • G.Saray Vefa'ya Ankara'da mac teklif edildi HACETTEPE Kulübü Galatasaray ve Vefaya 23-34 mayıs tarihlerinde Ankarada tertipleyeceği dörtlü turnuada maç teklif etmiştir.Yeşil-Beyazlı idareciler teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • û.Saray fevkalâde kongre yapıyor Dün kulüp lokalinde üç buçuk saat süren bir toplantı yapan Galatasaray idare heyeti malî mevzularla alâkalı olarak Fevkalâde kongre yapmak kararını almıştır.Kongre tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • KISA HABERLER ÖNÜMÜZDEKİ Pazar günü yapılacak olan Karagümrük kulübü kongresinin hazırlıkları ile beraber kulis faaliyeti de ilerlemektedir.Kongrede iki grubun çekişeceği ve seçim mücadelesine girişec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1959
  • Vefa,Romanya ve Almanyaya davet edildi Vefa profesyonel takımı mili!lig maçlarının sonunda Romanya ve Almanyaya davet edilmiştir.Dün kulübe Bulgaristan m Lokomotif kulübünden de bir teklif gelmiştir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor