Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • Borsası Tasarısı Hazır Lâyiha,sermaye piyasasının teşekkülüne ve altın spekülâsyonunun önlenmesine yardım edecek ANKARA,HUSUSÎ MALİYE Vekâletince yeni bir menkul kıymetler ve Kambiyo Borsaları kanım t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • C.H.P.Meclisin yarınki toplantısına katılacak ANKARA.HUSUSÎ CHP.Meclisin yarınki içtiroaına katılacaktır.Muhalefet geçen hafta üç in'ikada tirâk etmemiş ve buna fevkalâde Grup toplantılarını,sebep gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • Türk-Yıman Müşterek Tebliği Azınlıklar mevzuunda her türlü dostâne gayretin gösterilmesi kararlaştı Türk ve Rum asıllı vatandaşların iktisadî ve tedrisat gibi muallâktaki meselelerinin halli müştereke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • MISIR HARİGIYE VEKİLİ GELECEK KAHİRE,AA.RADYO Hariciye Vekili!Mahmut Fevzi'nin Kahire'ye dönerken ayın 12 sinde İstanbulda tevekkuf ederek iki günlük hususî bir ziyarette bulunacaktır.Dün bu haberi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • GEMİ MUBAYAASI İÇİN 5 MİLYON DOLAR TAHSİS EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Hariçten gemi alacak armatörlere 5 milyon dolarlık tahsis yapılacaktır.Böylece armatörler.gemi bedelinin mühim bir kısmını peşin olarak ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • 500 lıak'lı daha bize iltica etti Çok zor şartlar altında iltica eden mülteciler Şeyh Reşit ve Barzanî aşiretlerinin çarpıştığını söyledi HAKKARİ,HUSUSİ ŞEYH Rşşit'e bağlı aşiretlerden 500 kişilik 5 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • ÇAPKIN HIRSIZ TEKRAR SAHNEDE Bir haftalık fasıladan sonra «Çapkın Hırsız» evvelki gece Bakırköy'de tekrar sahneye çıkmıştır.Aylardanberi Bakırköy,Arnavutköy,Bebek semtlerinde girdiği evlerden sadece p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • xxs® ssa&u »J r^JM!AT^ A SANER'İN CENAZESİ KALDIRILDI [İLHAN DEMİRELİ Alnıan.vada vefat eden Galatasaray Lisesi Mü-dürii Macit Saner'in cenazesi dün merasimle kaldırılmıştır,önde şehir bandosu,çelenkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • A MUHALEFETTE t İ K T İ D AR D A v Av«tfHık'.ık,ir t^,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • YEMİ CADDE *öppu 5Şx?«ESÇİT J-1 cİİ^Z.^CİHANGİ »T?Tophane meydanı yakın bir istikbalde,düğüm noktası halini alacak ve vasıtaların rahatça geçmesi için İstanbul'da ilk defa bir köprü inşa olunacaktır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • I [RÜÇHAN ÜNVERI Halen Tophanede restore edilen «Tophane!Âmire» sağ tarafta)ve köprünün inşa edileceği mahalln hazırlanışı.Tophane'de vasıtalar için köprü kurulacak Kabataş camiinin arkasından açılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • EMİN KALAFAT KAZAYI ANLATTI «Londra'dakl uçak faciasını anlatmak o ızdırabı tekrar yaşamaktan başka hiçbir işe yaramaz.Hâdise o kadar sür'atli vukua geldi ki,400 kilometre bir hızla giden uçağımızda h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • inönü,Karamanlis'i ziyaret etti ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İnönü bir gün evvel Yunan Başvekili Karamanlis'in ziyaretini iade maksadiyle dün Yunan Büyükelçiliğine gitmişse de misafirleri bulamıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] İsrail plaj güzeli seçilen 17 yaşındaki Judith Miz« rahi,altı aylık bir Avrupa seyahatine çıkmış ve şehrimize de gelmiştir.Dün Belediye Reisi Kemal Aygün'ü ziyaret eden güzel,en çok sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • C.H.P.TAHKİKAT önergesini verdi Takrirde,hâdiseler geniş şekilde izahla mesulleri için tahkikat açılması isteniyor ANKARA,HUSUSÎ P Meclis Grubu,İnönü'nün Ege gezisi şurasında vukubulan hâdiseler dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • Şişli'de tabanca tehdidi ile bir bakkal soyuldu Emniyet Amirliğine 102 adım,mesafedeki dükkândan 120 lira çalan gangster aranıyor BOMONTİ'de,tramvay caddesine 30,Şişli Emniyet Amirliğine de 102 adım m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • 300 Hâkim ve Savcı y e r değiştiriyor Başsavcı ile iki Yargıtay üyesi ve bir hâkim «Görülen lüzum üzerine» emekliye sevkedildi ANKARA,HUSUSÎ 300 kadar hâkim ve savcının nakil ve tayinlerine ait kararn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • Ankara Görüşmeleri anlaşma ile sona erdi Kıbrıs'taki nâfia tesislerini Türkiye ve Yunanistan beraberce inşa edecek Karamanlis ile Menderes bu sabah Istanbul9 a geliyor ANKARA,HUSUSİ |"|CGÜNDENBERİ M d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1959
  • İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE İLK MÜSBET NETİCEYİ SAĞLIYAN L E.T.SCHOOL İNGİLİZCE KURSLARI Sayesinde İngilizceyi öğrenebilirsiniz.Hiç' bilmiyenlere,ortalara ve ilerilere,Türk ve İngiliz öğretmenler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • AIEILER Memleketimizde vereme karsı streptomisin ve röntgenden daha tesirli surette kullanılan bir silâh var:dinidansan.İnsanlar yiyip içip dans ediyorlar;verdikleri paralar verem mücadelesine gidiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • TEŞEKKÜR Muvaffak bir ameliyat ile Eşimin doğıımunu saglıyan Nisaiye mütehassısı Dr.VEDAT YEĞİNSU ve yardımcıları Asistan Dr.Refik Çopanoğlu,Dr.Yıldırım Esen,Dr.Ayten Avar ile Hemşire Sevim Teker.Nusr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • KURBAN BAYRAMI 17 Haziran Çarşamba günü Bayramdır bu mutlu günlerimiz tam yaza tesadüf ettiğinden şimdiden MISIR ÇARŞISI 47 numaralı mağazadan bayramlık elbiseler için 100 yün ve muhtelif desen ve kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • İKRAMİYELERİ En as 150 liralık BU Hesap SUADİYE'DE 'APARTMAN DAİRELERİ in ıı VADESİZ HESAPLARDA He» 50 Liny» VÂDEJj HESAPLARDA Her 25 Liraya BİR K.R'A MUUAOASl DEUizciıiK mimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • SÜRPRİZ de yaza mahsus ucuzluk sürprizin yazlik gömlek Çeşitlerini Görmeden Karar Vermeyiniz Ayrıca Yeni Perlon gömlek ve kadın çamaşırları,Perlon lâsteks mayolarını mutlaka görünüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • ISTANBUL E 8.27 Açılış ve Program 8.30 I Tatil sabahı için müzik 9.00 Ha-I berler 9.15 Sidney Torch orkes-E trası 9.30 Sabah sarkılan 10.00 Melodi Kervanı 10.30 Çocuk saati 11.00 İstanbul Belediye Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • OĞLAK BURCU ti m [22 Aralık 20 Ocak] Gözünüzden kaçan mühim bir şeyi bugün farkedecek ve biraz şaşacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İç aleminizde büyük bir aydınlık başlayacak.BALIK BURCU [20 Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 SOLDAN SAĞA:1 Birinin gönlü hoş olsun diye yapılan hareket;Ağaçtan oyulmuş maş-rapa.2 Soğuktan rahatsız ol-mak;Tavırları hoş.3 Tersi bir kandilimiz;Televizyonun rumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • ANKARA DEVLET OPERASI 10 Mayıs 1959 Pazar akşamı saat:20.30 da GALA TEMSİLİ)BUTTERFLY Opera 2 perde 3 Tablo)MİLANO SCALA OPERASI SANATKARLARINDAN Soprano:GİGLİOLA FRAZZONİ i* ve Tenor:GİANNİ RAlMONDİ'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • ÖLÜM Amasya eşrafından merhum Kahvecizâde Mehmet ünay mahdumu.Sevim Ünay'm eşi,Evin Yoldaş'ın sevgili babası,Robert Kolle] İdare Âmiri Ömer Yoldaş* in kayın pederi,eski Orman Başmüdürlerinden Y.Mühend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • BİRİNCİ PARTI SİPARİŞ EDİLEN EVLERİN İNŞAATINA BASLIYAN KÜÇÜKEVLER İNŞAAT MÜESSESESİ'ne SİZDE Güngören Esenler Haznedar Bahçeli ve Şirinevler Soğuksu Avcılar Ferahevler Ümraniye ve civarında 250 M2 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • Celâl Kosova asıl Trafik Müdürü oldu Orhan Eyüboğlu'nun yerine Trafik şubesi müdürlüğüne Celâl Kosova getirilmiştir.Eyüboğlu'nun izne çıkması üzerine Trafik şubesini vekâleten idare eden Celâl Kosova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • Yine b î r öğretmen öğrenci dövmekten sanık Üsküdar Lisesinde vazifeli bir bayan öğretmen hakkında «Bir öğrencisini dövdüğü» ldldasiyle idarî tahkikat açılması İstenmiştir.Şikâyet konusu dayak hâdises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • VEFAT Dahiliye Nazırı merhum Ahmet Münir paşa'nın kerimesi,merhum Hünkâr yaveri Kâzım özgür'ün zevcesi,Memduha Kara'nm kardeşi,Meliha Erker.Sabiha isen,Şermin Akmanalp ve Avukat Münir Kara'nın teyzele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • İzmirli iki iacir karşılıksız çek vermemiş Bu hususta evvelce vermiş olduğumuz haberin yanlış olduğu nu öğrenmiş bulunuyoruz.Gazetenizin 16/4/959 tarih ve 3208 sayılı nüshasının 2 nci sahifesinln 3 cü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • FABRİKA BEKÇİSİNİ ÖLDÜ KAÂTİL18 YILA MAHKÛM OLDU İDAM TALEBİYLE YARGILANAN DEMİR İLKAY,9 58 YILINDA PARASINA TAMAEN ÇEKİÇLE BEKÇİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ İdam talebiyle Adliyeye verilen Zeytinbumu deri fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • İNHİSARLAR İdaresi tarafından hazırlanan «Filtreli Sigaralar» Temmuz veya Ağustosta piyasaya çıkartılacaktır.Poşet paketler İçinde satışa çıkarılacak olan «Filtreli sigaralar» Yeni Harman boyunda olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • IIII1IIIIIIIIIIIIII!IIII!KARABORSA)İFAALİYETil YİNE ARTTI} Karaborsa faaliyetinin arttığı EŞ Ej müşahede edilmektedir.Ej Milli Korunma Kanunu bir Ej mUddettenberi hemen hemen tat-Ej blk edilmemektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • Bakliyat fiatları da yükselmekte berdevam 1955 yılına nisbetle un yüzde 10,nohut yüzde 46,börülce yüzde 140,mısır yüzde 88 arttı 1955 yılından itibaren un ve bakliyat fiatları da devamlı olarak yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • Devlet Tiyatrosu,bahar turnesine çıkıyor Ankara Devlet Tiyatrosu istanbul'da bir bahar turnesine çıkmaya karar vermiştir.Devlet tiyatrosu sanatkârları,13-17 Mayısta «12 ncl Gece» yi,18-24 Mayıs tarihl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • ISTANBUL BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 9 Mayıs Keşidemiz dün saat 14 de Umum Müdürlüğümüzde Noter ve Kıymetli müşterilerimiz huzurunda Yapılmıştır.KALAMIŞTAKİ APARTMAN DAİRESİ Fatih Şubemiz Müşterilerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.den Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü sergi salonunda teşhir edilen halılar mağazamızda satışa arzedilmiştir Harbiye» Cumhuriyet Cad.315/A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • SATILIK PALETLİ TRAKTÖR Ziraatçl ve müteahhitler için çok elverişli TCA 60 tipi 60 beygirlik bir ANSALDO paletli traktör bol yedek parçası İle ve müsait flatla Akhisarda acele satılıktır.Müracaat:1st.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1959
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU A L K A Z A R:Tel 44 25 62)1 Sevimi Kahramanlar Gary Cooper-Türkçe.2 Misonaçl Zehir Hafiye Belinda Lee Denny Hill Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)İdama Mahkûm Jack Hawkins Alec Guiness
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • MÜLTECİLERLE KONUŞTUM Yerlerinden yurtlarından olmuşlardı.Hiç birinin parası pulu yoktu.Bütün servetleri yününü dokuyup,sütünü sağıp içtikleri davarlarıydı Ümit DENİZ a DÖRT çobanın sürdüğü siyahlı be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • 300 LİRAYA OTOMATİK ELEKTRİKLE ÇAUŞAN 50 Yumurtalık KULUÇKA MAKİNELERİ 110-220 Volt 1 sene garanti çargıkapı Tiyatro Cad.Servet Han No.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • İNŞAAT SAHİPLERİNİN NAZARI DİKKATİNE Damların ORALİT ile örtülmesi kereste,çivi ve işçilikten yarı yarıya tasarruf temin eder.Rodezya ve Kanada amyantlarile imâl edilen mavi oralitleri tercih ediniz.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • mmm hafiye SÜKÛNU s£\Z ÖNCE OTELİN ZAZ.İNOSUNDA\ÇEV_Ç/İEVV fr/'LMIN NEDEN Bu KADAZ.UCUZA AAAL.OLDUdu ÇİMDİ MEYDANA ÇIKMIŞTI SANGSTEIZ ÇETESİ OM-VU.DARASINI İYİ CEVı/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • Suriye basınına göre Ürdün,Bağdat Paktına giriyor SAM,A.P.Suriye basını Ürdün Kralı Hüseyinin Türkiye ve İran ile «gizilce anlaşarak» memleketini Bağdat Paktına dahil edeceğini yazmaktadır.Samda intiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • BİSMİL'DE YENİ BİR PETROL DAMARI BATMAN,HUSUSÎ Bismil'e bağlı Sinan mevkiinde yapılan sondajlar neticesinde büyük bir petrol damarı bulunmuştur.Bu damarın Raman damarlarından daha geniş olduğu bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • ALMAN MECLİSİ 210 MİLYON KREDİYİ TASVİP ETTİ BONN,AA.Alman milli meclisi Bundestag)Türkiyeye açılacak 210 milyon mark tutarındaki krediye dair tasarıyı dün tasvip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • Halkın tezahürat yaptığı "Tehlikeli Aşk,filmi kaldırıldı Gazeteci ile savcı arasında geçen bir konuşmanın seyirciler tarafından devamlı olarak her seansta alkışlanması üzerine iki sinemada birden oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • KIZ KAÇIRMA YÜZÜNDEN İKİ Diyarbakır ve Konya'da da 2 cinayet işlendi HAKKÂRİ,HUSUSİ Pinayis nahiyesine bağlı Narin köyünde kız kaçırmak meselesinden çıkan kavgada Halit Duman iki kişiyi öldürerek kaçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • IIlllllI İllilllllllllllllll11 Mil III BİR YAPRAK Hıdırellez TV yi" AYISIN 6 inci Çarşamba gününe rastgelen Hıdırcllez'den,böy-ğ I T I ll '"rt gun ltahllurla bahsetmek,günlük hâdiseleri günü gününe ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • BEYLERBEYİNDE FEVKAUDE MANZARALI Denize nazır,yazlık,kışlık,çamlık Bülbüllü arsalar görmek için,Beylerbeyi İskele kahvesi Muhsin sahibi Tel:44 07 82 48 72 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • Cenevre YARIN Konferansı AÇILIYOR Batılı diplomatlar bugün takip edecekleri politikayı gözden geçirecekler DIŞ HABERLER SERVİSİ YARIN açılacak olan Hariciye Vekilleri konferansı ile ilgili olarak Cene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • Florya Motelleri ŞEHRE EN YAKIN,EN SAKİN DİNLENME YERİDİR Hususi Gazino Plaj Yerinizi ayırtmak için acele ediniz Tel.738867
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • ETİBANK Etibank'm 5 Mayıs 1959 tarihli ikramiye keşidesi Ankara'da Sıhhıye'de Etibank Umum Müdürlük binasında 3.cü Noter huzurunda yapılmıştır.Kavaklıdere'de APARTINAN DAİREStveya 40.000 LİRALIK PARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1959
  • Kazanacakları Apartman Dairelerini çekilişlerden evvel müşterilerine gezdiren banka Çekilişleri müşterileri önünde yapan banka Kur'a numaralarım çekilişlerden evvel müşterilerine bildiren banka Kur'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.05.1959
  • nwiw Wmii BABA NASİHATİ SEVGİLİ oğlum,Gözlerini iyi aç!Bu mektubumu iyi oku!Kulaklarını da iyi aç!Sesimi duyar gibi olursun.Belediye yasağı değil bu.Baba nasihati.Evet,arada belki de acı şeyler söyliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1959
  • I AKSARAY Şubemiz YARIN SABAHTAN İTİBAREN YENİ İŞ YERİNDE HİZMETE GİRİYOR.8 HAZİRAN AKŞAMINA KADAR YALNIZ BU ŞUBEMİZDE HESAP AÇANLARA MAHSUS BAHÇELİ BİR EV DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1959
  • Boğazlar ve Marmara Deniz Kolordu Kumandanlığından Yeniden tesis edilmiş telefon santralmda eski mevcut 44 30 00 ve 44 98 92 numaralar 15.MAYIS.1959 tarihinden itibaren 44 74 18 çift hat numara ile de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1959
  • ELEMAN ARANİYOR Bir ecnebi şirket Teknik Üniversite veya muadili mezunu 31 yaşından yukarı olmıyan tecrübeli makine mühendisleri ile muhasebe şefi olarak vazife görmek üzere gerekli bilgi ve tecrübeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1959
  • Madencilerin,taşçıların ve inşaatçıların nazarı dikkatine:Üstün vasıflı dinamitlerimiz fitil ve kapsülleri ile birlikte emrinize amadedir.Derhal teslimat yapılır.Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1959
  • İZMİRDE HEDİYE ARSA 1000 METREKARE Aşağıdaki kuponu keserek açık adresinizle birlikte PJK.158 İzmir adresimize gönderiniz.HEDİYE ARSA Broşür isteme Kuponu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1959
  • KREMLİ PURO SADECE ALELADE BİR TUVALET SABUNU DEĞİL ayni zamanda bir güzellik müstahzarıdır!Puro Tuvalet Sabunu cildin derinliklerine kadar nüfuz ederek,zararlı maddeleri tamamen temizliyor,cilde bamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1959
  • FAZLA İÇKİ İCEN BİR ADAM ÇATLADI s MANİSA,HUSUS Alaşehir'in Yeşilyurt köyünde Mustafa Murat adında)akrabasını ziyarete giden Hüseyin Sezen,gece verilen z yafette fazla İçki İçtiğinden çatlayarak ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1959
  • ll!Ml"i!musiki AMERİKA MEKTUPLARI VI I PİYANİSTLER Devam)CÜNEYT SERMET 1 Modern Jazz Quartefin şefi ve piyanisti olan John E Lcwis'i ise büsbütün ayrı bir manâda mülâhaza etm lâzımdır.Piyanistten ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1959
  • Mural Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 118 Birden aklıma geldi.Ben bütün tahkikatımı Ankaradakl ve tstanbuldaki otomobillere bağlamış yine de dişe dokunur bir netice elde edememiştim.Halbuki bu sef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1959
  • BİR KAC 111 Çocukluğunu çok iyi tanıdığım bir insan bu şekilde tamamen değişip,ne olursa olsun ortalıktan yokolamaz.Yanlış hesapları gayet iyi anlıyorum artık Tony.Zira son on yılımı kendi hakkımdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • n içme suyu edi AKŞEHİR'DEKİ HÂDİSEYE SU İHTİLÂFI SEBEP OLDU.3 KİŞİ TEVKİF OLUNDU AKŞEHİR,HUSUSÎ Bisse köyü içme suyu tesisatı tahrip edilmiştir.Reis bucağına bağlı Çakıllar ile Bisse köyü arasmda mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • İZMİR'DE YILIN KAYNANASI SEÇİLDİ İZMİR,HUSUSÎ Şehrimizde yılın kaynanası ve yılın annesi seçimi yapılmıştır.Kadınlar Birliği İzmir Şubesi tarafından Anneler Günü münasebetiyle tertiplenen müsabakada y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • BİR ARTİSTİN ÇIPLAK RESMİ ÇEKİLDİ CANNES,A.P.Bir Fransız yıldızı,meraklı 200 kadar amatör fotoğrafçı önünde çırılçıplak resim çektirmek zorunda kalmış ve bu hâdise,Cannes Film Festivalinde İlk büyük s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • Ankara görüşmeleri anlaşma ile sona erdi t Baştarafı Birincide DÜNKÜ MÜZAKERELER Müzakerelere,dün ikisi Başvekâlette,biri de Riyâseticumhur Köşkünde olmak üzere üç celse hâlinde devam edilmiştir.Sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • BİR YANGIN gazozla söndürüldü İZMİR,HUSUSÎ Fuar Cumhuriyet kapısı önünde çıkan bir yangın,gazozla söndürülmüştür.İçinde yolcu bulunan bir dolmuştaki yangının söndürülemediğini gören bir bakkal derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • Almanya'dan havagazı fırını sipariş edildi İstanbul ve Kadıköy mıntakasında havagazı ihtiyacının karşılanabilmesi için havagazı fabrikalarının takviyesi gerekmektedir.Î.E.T.T.idaresi bu maksatla 2 yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • C.H.P.TAHKİKAT ÖNERGESİNİ VERDİ t Baştarafı Birincide kast teşebbüsleri ile karşılaştıkları belirtilmektedir.Müteaddit yerlerde karşılaşılan suikast teşebbüslerinin hep ayni karakteri taşıdığı ve bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • KIBRIS'A BİR HEY'ET GİDİYOR ANKARA,HUSUSÎ Kıbrıs'a yapılacak iktisadî yardım mevzuunda İncelemelerde bulunmak üzere hükümet adına bir heyet Kıbrısa gidecektir.Hariciye Vekâleti Milletlerarası Ekonomik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • TÜRK YUNAN MÜŞTEREK TEBLİĞİ t Baştarafı Birincide muhtemel akisleri göz önünde tutularak iki hükümetin icabında müşterek bir hattı hareket takibi gayesi ile bu mevzuu yakından takip etmeleri hususunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • EMİN KALAFAT KAZAYI ANLATTI t Baştarafı Birincide deki koltukta,alçılı sol bacağını uzatarak konuşan Kalafat,«80 gündenberl Londra'da hastahane ve klinikte yattım,üç defa ayağım alçıya girdi.Temmuzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • Milliqef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i ş le r I n i fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • PAZAR 10 MAYIS 19 5 9 Güneş Oğle-İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.47 12.10 16.05 19.14 21.02 2.45 HİCRÎ 1378 ZİIkad.2 VAKİT vasati ezani 8.34 4.57 8.52 12.00 1.48 7.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • ata Köy İnşaatı sür'atle ilerlemekte olan Ataköy sitesi,mimarî değer taşıyan blok apartmanları,turistik otelleri,en seçkin halkın şimdiden rağbetini kazanan plâjı ve gazinoları ile yarının en mutena s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • Salim OSMAN TATARİ GENERAL DİKİŞ MAKİNASI SATIŞ FİATLARI GÖMME ÇİFT ÇEKMECE DEMİR AYAK KOM-PLE İÇİN 11.5.1959 TARİHİNDEN İTİBAREN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE AYARLANMIŞ OLDUĞU SA-YIN ACENTA,BAYİ,PERAKENDECİ VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • YEMEKLİK NEBATİ MUTBAK MARGARİNİ Nasıl Hazırlanır Biliyormusunuz?A ISTAŞ V Gıda Laböratuarlarındaki mütehassıs* Doktor ve kimyagerlerin daimi kontrol ve nezareti altında,kalite üstünlüğünü muhafaza et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • EMSALİNDEN çok iistiin İLANCILIK,En modern tesislerle imâl edilen Beta Fazlı TUVALE T SABUNU Cildinizi besleyici,yumuşatıcı hassaları havidir Lâtif kokusu sabun bitinceye kadar devam eder KOMİLİ SABUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • PARASIZ İSTEYİNİZ Nebioğlu Yayınevinin 1959 Kitap Katalogunu 10 kitap Kulübü Broşürlerini ve parasız Kitap Kuponlarını isteyi-niz.Adresinize gönderilecektir.Adres:Nebioğlu Yayınevi İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • TARABYA'da SATILIK BÜYÜK BİNA CAHİDE SONKU'nun yarı hissesine sahip bulunduğu Tarabya'nın en güzel mevkiinde,asfalt üstünde,dört katlı,dokuz daireli,elli sekiz odalı,italyan mozaikli,renkli banyolu,Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • KİMLER AİLESİ 13/5 Çarşamba Saat:19.45 İSTANBUL RADYOSUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • i—ERiKA—ı ÜSTÜN KRAVAT DİR YENİLİKLERİ Nİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • Yakacık Şekersuyu Gazinosu açıldı Geniş Salonlar,Teraslar,Parklar,Mutena Yemek Servisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • MISIR HARİCİYE VEKİLİ GELECEK t Baştarafı Birincide neşretmekte ve bu ziyarete hususi bir alâka göstermektedirler.Mahmut Fevzi dün Londrada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammerskjoeld ile Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • Cinnet getiren baba oğlunun boğazını sıktı Evvelki gece Fener karakoluna telâş içinde giren Mazhar Tanrıyar adında biri heyecanlı bir sesle «Oğlum Burhan'ı boğarak öldürdüm,teslim oluyorum!demiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • Tophanede vasıtalar için köprü kurulacak t Baştaraft Birincide Karabaş camimin arkasından açılması düşünülen bu yol Boğazkesen caddesinin üzerinden geçecek bir köprü ile Defterdar yokuşuna uzanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • Şişlide tabanca tehdidi ile bir bakkal soyuldu t Baştarafı Birincide müşterinin girmesi üzerine gangster taslağı tabancayı sessizce cebine yerleştirnüş ve bir kenara çekilmiştir.Bakkal,korkusundan müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1959
  • Sevgilisinin külotunu çalan hırsız mahkûm oldu C.adındaki sevgilisinin evinden albüm ve külot çalan İsmail Hakkı Tilol,dün Yedinci Asliye Ceza Mahkemesinde 6 ay hapis cezasına mahkûm olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.05.1959
  • SİGORTA YAPILIYOR Bir sigorta şirketi bugün Hollanda.ya kaı-ı oynayacak futboleuiarımın 2.200.000 lira mukabilinde kaza ve malûliyet'e karşı sigortalamıstır.Besimde Teknik Komite üyesi Kırcan sigorta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1959
  • Kazanmamız normaldir 3 K31ı ı millî marşını söyleyen 65 bin kişinin,az sonra kendi takımlarını değil de rakiplerini alkışlayacağını hiçbirimiz tahmin etmemiştik.Fakat Hollanda'lılar,belki de dünyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1959
  • LEFTER 'ONU ÇIG,ÇIG YİYECEĞİM.DİYORDU Millî namzetler son gün,bilet talebinden fırsat buldukça bol bol istirahat ettiler Hali» KIVANÇ LEFTER bağırdı:Onu çiğ çiğ yiyeceğim.Hâdise,Teknik Komite üyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1959
  • v BEE 4 KAMPTA DÖRDÜNCÜ GÜNÜMÜZ.1HARİKULADE KADIN AZİZİM,HARİKULADE İSON-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1959
  • G.Saray,B.Spor ile bugün karşılaşıyor Galatasaray profesyonel takımı,bu gün saat 10 da Ali Sami Yen stadında,Beyoğluspor ile hususi bir karşılaşma yapacaktır.Galatasaray,Karagümrük maçı için Perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1959
  • BEŞİKTAŞ İLE TAKSİM OYNUYOR Haftayı boş geçirmek istemiyen Beşiktaş takımı da bugün saat 10 da Şeref stadında,ikinci profesyonel ligden Taksim ile hususî bir mac oynayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1959
  • MACAR MAÇI Heri Bir Tarihe BIRAKILDI MACARİSTAN'LA oynayacağımız millî maçın tarihi hususunda iki tarafın Federasyonları henüz bir anlaşmaya varamamıştır.Bu durum karşısında müsabakanın Eylül veya Eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1959
  • Modaspor Harlem takımını getiriyor İstanbul şampiyonu Modaspor basketbol takımı önümüzdeki Temmuz ayında meşhur Harlem basketbol takımını getirmek için teşebbüse geçmiştir.Harlem ile birlikte All Star
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1959
  • TUNÇER,KADRO HARİCİ OLDU Dizinden sakatlığı,henüz devam etmekte olan Tuncer Kabaner'in durumu iyiye doğru gitmekle beraber önümüzdeki şampiyonada oynayabilmesi imkânsızdır.Bu sebepten kendisi kadro ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1959
  • [İLHAN DEMIRELI Mil I CD 1 İİf*IIMf)A XI İI1Cİ AvruPa basketbol şampiyonasına IMLLILXIf nUwUnlUfl hazırlanan basketbol millî takım namzetleri dun açık havada Beyoğluspor ve Fenerbahçe ile iki maç yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1959
  • Ankara'da mîllî lig maçları sona erdi ANKARA,HUSUSÎ Millî lig'in şehrlmizdeki son karşılaşmaları dün oynanmıştır.Bu suretle Altay ve Izmirspor'dan sonra Ankaragücü ile Hacettepe de maçlarını bitirmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1959
  • TÜRKİYE HOLLAND Maç saat 16 da başlıyor."Türk takımı yine favori,dedi.Rakip onbir de değişmiyor Takımımızın tertibi:Özcan-ismail,Basri-Mustafa,Naci,Ahmet-Mustafa,Can,Metin,Lefter,Hilm?T HOLLANDA ONBİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor