Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • C.H.P.IKIMECLI tahkikatı istiyor Tecavüz ile ilgili olarak Menderes ve Gedik,neşir yasaklan için de Budakoğlu hakkındaki önergeler bugün verilecek C.H.P.Meclis Grubu son hâdiselerle ilgili olarak,Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • Karamanlis ile Averof,İnönü'nü ziyarete gilti 'ANKARA,HUSUSÎ Memleketimizi ziyaret etmekte olan Yunan Başvekili Karamanlis ile Haricim ye Vekili Averof,beraberlerinde Büyükelçisi Pezmasoğlu olduğu hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • Bir mahkûm Adliyede polisin elinden kaçtı Kapıda rastladığı başka bir polise,«Haydi eyvallah» diyen mahkûm aranıyor Hüseyin Rafet adında bir mahkûm dün kendisini Adliyeye getiren polisin gafletinden İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • ÇÖKME TEHLİKESİ tahliye ettirilmiştir.[RÜÇHAN ÜNVER] Kabataş ile Dolmabahçe arasında Set üstü mevkiinde bir ev çökme tehlikesi arzettiği için Evin önünde yapılacak bir inşaat için temel kazılırken ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • Narlıdereyi dün bir çeîe bash Ev sahiplerini döven 12 kişilik haydutlardan biri yakalandı izmir,hususi ŞEHRİN 20 kilometre batısında bulunan Narlıdere,evvelki gece 12 kişiden müteşekkil bir çetenin hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • NEŞİR YASAĞINA İTİRAZIMIZ REDDEDİLDİ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü'nün şehrimize gelişi ile ilgili hâdiseler hakkında Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği «neşir yasağı» kararına gazetemiz üst merc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • Huduttan geliyorum!Irak'tan Türkiye'ye akın halindeki ilticaları Şeyh Reşid'in mutemedi ve Kanyerasî aşiretinin ağası Han Avdel idare etmektedir.Arkadaşımız ümit Deniz'in bu ilticalar hakkında hududum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • KALAFAT GELDİ •Londra uçak kazasında ağır surette yaralanıp uzun bir tedavi geçiren Çanakkale mebusu Emin Kalafat,gece yarısından sonra refikasiyle birlikte uçakla şehrimize gelmiştir.Kalafat,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • BİR TOPÇU KEŞİF UÇAĞIMIZ BALÂ'da AĞAÇLARA ÇARPTI ANKARA,HUSUSÎ Kara Kuvvetlerine ait bir topçu irtibat uçağı dün hava muhalefeti yüzünden mecburî iniş yaparken ağaçlara çarparak parçalanmıştır.Kaza so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • Yeni tedbirler hazırlanıyor Hükümete gazete kapatma yetkisi verileceği söyleniyor.Komisyon üyeleri basın mevzuunda ikiye ayrıldı ANKARA,HUSUSİ DQ MECLİS» Grubunun muha-I lefet ve basın için bâzı yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • »mm mmmmma 100 bin lira bulan şoför 170 lira ile taltif edildi Avustralyalı milyoner turist "Böyle dürüst insanlar bizim memleketimizde yoktur,dedi Tl A Qfyj NUMARALI taksi şoförü Rüş-O JtOvJ tü Tufan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • Seçim Kanunu Tâdil diliyor Hazırlanan tâdil tasarısının tetkiki için muvakkat bir encümen teşkil edildi ANKARA,HUSUSÎ SEÇİM Kanununda yapılacak değişikliği görüşmek için bir muvakkat encümen teşkili h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • Her Türlü Banka İşleriniz ve İkramiyeli Tasarruf Hesaplarınız için DEMİRBANK Daima Emrinizdedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • mevzuunda IRLIGI Türk'Yunan görüşmelerinde Balkan Paktı da ele alınıyor Resmî Tebliğ bu akşam yayınlanacak ANKARA,HUSUSÎ ¦M ÜRK I Yunan müzakerele-JL rine dün sabah saat 10 dan itibaren devam edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • T.M.T.F.Kongresi Temmuz'a kaldı 13 gündenberi yapılan seçimlerde netice alınamadı.Bâzı üyeler ölümle tehdit edildiklerini bildirdiler "I Q GÜNDENBERİ devam ede-X\J rek bir rekor kıran T.M.T.F.15.kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • Behçet Kemal Çağlar Radyodan uzaklaştırıldı Basın Yayın Umum Müdürlüğünden gelen bir tezkere ile şair Behçet Kemal Çağlar'ın İstanbul Radyosundakl vazifesine son verildiği bildirilmiştir.Tezkerede kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1959
  • NE DERSİN HANIM,BALDIZI KARŞILAMAK İÇİN FAZLA KALABALIK OLMADİ MI?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • SİNEMA Tlutecuc C)kjBut,"üç arkadaş,m başına gelenler O NİKİNCt Cannes Film Festivali dokuz gündür devam ediyor.Hollywooddan Çin Halk Cumhuriyetine,Venezüella'ya kadar,dünya üzerinde kameranın girdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • VINYLEX PLÂSTİK FABRİKASI Uzun zamandanberi beklenilen muhtelif renklerde YER MUŞAMBALARI'mız standard 2 m/m kahnlığındadır.Genişlikleri 1.80 1.83 metredir.Sipariş üzerine 2,5 ve 3 m/m kalınlığında ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • ANKARA DEVLET OPERASI 9 Mayıs 1959 Cumartesi akşamı saat:20.30 da TURANDOT Opera 3 perde)M İ L A N O S C A L A' OPERASI SANATKÂRLARINDAN Dramatik Soprano LUCİLLE UDOVİGH ve Tenor:ROBERTO TURRİMl'niil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • OĞLAK BURCU ki m [22 Aralık 20 Ocak] Ufak bir hâdise sizi yakınlarınıza sevdirecek ve tanıtacak.Daha çok alâka toplayacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yakınlarınıza karşı soğuk davranmanız onlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • AMERİKAN Mecmualarına abone kayıtları yeniden başlamıştır.Katalog ve İzahat İçin bizzat veya mektupla müracaatınız rica olunur.Amerikan Neşriyat Bürpsu Ankara:Müdafaa Cad.No.4 Tel:27 318 İstanbul:İsti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Ziyan I 2-345 6 78 9 10 II 12 olanın yerini doldurma;İğrenç.2 Kedi köpek yavrusu;Seyrüsefer.3 Bir ev eşyası.Saç-2 malama.4 İşleri birbiriyle ça-tışmıyacak şekilde tertip etme.5 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • KİRALIK Caterpillar D6 BULDOZERLER Toprak hafriyat işleri yapılır.Telefon:21 30 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • 0A$ 0 m i* m tf° fP DERMAN T4n Bara/AĞMİA/fA TA/fS/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • YENİ TARİH DERGİSİ 29 No.lu Mayıs sayısı çıktı.İSKİT Yayınevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • Polonyalı^ üç gemici)kaçakçılıktan!ya kalandı| a Limanda bulunan Polonya ban-S Ş dıralı «îdelt» şilebinin üç gemi-EŞ jE cisi saat kaçakçılığı yaptıkları Şğ Ş iddiasiyle yakalanmışlardır.H Yanançak Taz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • M E V L İ D Sevgili eşim ve Kıymetli Babamı* Ahmet Eşref Hürcaırın Vefatının kırkıncı gününe rastlayan 10/5/959 pazar günü öğle namazını müteakip BAKIRKÖY Kartaltepe camii şerifinde Hafız Osman Alper,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • SAYIN DOKTOR ve DİŞ TABİBLERİMİZE 1 F.HOFMANN Dahüiyeci tipi,30 MA.lik RÖNTGEN Cihazları.2 F.HELLİGE en son model,direkt yazan Elektro Kardiograf cihazları,3 VAKEZ LAUBRY tansion cihazları,4 ELINAX ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • Florya Motelleri ŞEHRE EN YAKIN,EN SAKIN DİNLENME YERÎDİR Hususi Gazino-Plaj Yerinizi ayırtmak için acele ediniz Tel.73 88 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • r SİNEMALAR J 47 77 62)İstenme-Edmund Purdom BEYOĞLU A L K A Z A R:Tel:44 25 62)1 Sevimli Kahramanlar Gary Cooper-Türkçe.2 Misonaçi Zehir Hafiye Belinda Lee Denny ffill Türkçe.Atlas Tel:44 08 35)İdama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • KISA HABERLER 0 İSTANBUL Erkek Lisesinin 75 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle 24 Mayıs Pazar günü yapılacak törene Mezunlar Cemiyeti Reisi Ziraat Vekili Kedim Ökmen,Başvekil Adnan Menderes'i de dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • Yukarki şekilde insan aklanarak ortadaki daireleri ayrı boyda zannedebilir.Aynı görüş hatasına her tableti Aspirin sanarak da düşülebilir.Aldanmamak için Aspirin tabletlerindeki alâmeti farika unutulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • BRİKET İMÂL EDENLERE İSTANBUL VALİLİĞİNDEN:10/10/1958 tarih ve 10029 sayılı Resmî Gazetede münderiç 3/10/1958 tarihli ve 4/10825 sayılı İcra Vekilleri Heyeti karariyle mer'iyete konulmuş olan K.1180 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • Üsküdar Gündük TÜRK KİZ KOLEJİ a* İlk,Orta,Lise.1959 1960 ders yılı için namzet kaydına başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • Hububat mubayaasına 1 Haziran'da başlanıyor Toprak Mahsulleri Ofisi hububat mubayaasına 1 Haziranda baslıyacaktır.Bölge Müdürleri 16 Mayısta cehrimizde toplanarak mubayaanın esaslarını tesbit edecekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • Tedavüldeki para 68 milyon lira fazlalaştı Tedavüldeki para miktarı bir haftada 68 milyon lira artmıştır.Emisyon 3.449.411.990 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • Sait Faik armağanını Oktay Akbal kazandı 1959 Sait Faik Hikâye Armağanını bu yıl «Berber Aynası» adlı kitabıyla Oktay Akbal kazanmıştır.S.K.Aksal,F.H.Dağlarca,H.Dizdaroğlu,O.Hançerlioğlu,Macit Gökberk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • Maarif Müdürlüğü,PTT yi protesto edecek Maarif Müdürlüğü,Telefon İdaresini protestoya karar vermiştir.Buna «Mecburî hallerde Vekâletle yapılan ödemeli telefon konuşmalarının,MUdürlUk emrine tahakkuk e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • G.Saray Lisesi Müdürünün cenazesi kaldırılıyor Almanyada vefat ettiğini teessürle öğrendiğimiz Galatasaray Lasesi Müdürü Macit Saner'in cenazesi uçakla yurda getirilmiştir.Cenaze törenine bugün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • Manavlar semtlere göre sınıflandırılacak ŞEHRİMİZDEKİ 14 BİN MANAVA,GÜNDE İSTİHSAL BÖLGELERİNDEN GELEN 36-40 BİN KAP SEBZE VE MEYVE DAĞITILIYOR Manavlar semtlere göre ıınıflandırılacaktır.Bu hususta t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1959
  • ı,m,ı,11M.ununun,İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabalı müziği 8.00 Haberler 8.15 jfarkılar 8.30 İspanyadan Passodobleler 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.57 Açılış ve program 12.30 Karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • Huduttan Geliyorum Molla Mustafa'nın aşireti bizim tarafa geçmek isteyenleri yayhm ateşe tutuyorlar amma* ilticalar da önlenemiyor Son günlerde,İraktan Türkiyeye ilticaların büyük ölçüde artması üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • "ajaronun kaatili ¦ÂL BULUNAMADI eş ay evvel işlenen cinayet için tahkikatın ilk ününde bir Polis Şefi "Yap iş tamam,demişti Beş ay önce Sirkeci Florya sahil solunda gırtlağı kesilerek oldurulan şaro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • ESKİ TAPULAR DEĞİŞTİRİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ Ticaret Vekâleti tarafından hazırlang olan ölçüler nizamnamesi dünden baren tatbik mevkiine konmuştur,zamname ile bütün resmt ve hususî aesscselerde kullanıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • Göztepe vapurunun pistonları kırıldı Denizcilik Bankası Şehir Hatlarına ait Göztepe vapuru evvelki gece aaat 21 de Adalar Köprü arasında makine dairesinde pistonların kırılması yüzünden yolda kalmil z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • 0 ol ECZA/DOLABINIZIN BAŞLICA^ 1 İLÂCILARINDAN i 1 5 YARA,YANIK 0f^ MERHEMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • DİKKAT DİKKAT Zımpara taşı her türlü ebaddan ve cinsinden alırken muhakkak olarak D E B A S markalı mallarını isteyiniz.Çünkü Avrupa ayarında yapılmış aynı zamanda garantilidir.DEBAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • KALAY Birinci toptancı sıfatı ile KÜLÇE KALAY azamî 28,35 Kr.Sipariş kabtıl edilir.İMANOĞULLARI MUHARREM İMAN ve Mahdumları Hasırcılar Cad.36 İstanbul Tel:22 03 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • [AJM Endonezya Reisicumhuru Or.Ahmet Sukarno,Kopenhag'ı ziyareti esnasında,bütiln Danlmarka'hlar gibi bisiklete binmiş ve bir kollektif köyü gezmiştir.Reisicumhur Sukarno'nun kullandığı bisiklet 10 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • ŞAH,İRAN'IN BAĞDAT PAKTINA SADIK KALACAĞINI SÖYLEDİ LONDRA,RADYO İran Şahı dün Londradakl Yabancı Basın KlUbUnde verdiği beyanatta memleketinin Bagdad Paktına sadık kalacağını söylemiş ve bu Paktın Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • Mamullerin kâr haddi yeniden tesbit ediliyor ikinci ve üçüncü ithal kotalarının birleştirilmesi de muhtemel Mamullerin kâr hadleri yeniden tesbit edilecektir.Ticaret Odası Sanayi Şubesi çalışmalara ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • T8lgr.CENTROZAP Katovica "Tel.369-81 329-61 Her tUrlü tafsilat:POLONYA SEFARETİ Ticaret Ataşeliği İstanbul,Beşiktaş,Vişnezade,Spor Cadesi Yeniyol Sokak No.6 V ile 21 Haziran 195!Poznan Enternasyonal F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • Yaş Meyve Ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden K/1191 gereğince Birliğimizce ithalâtçı sıfatiyle parti hâlinde satılacak emteanın cinsi,takribi miktarı,aşağıda gösterilmiştir.Bu emtealara a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • HERTER,RUSLARI TÂVİZ VERMEĞE DAVET ETTİ Rusya,Berlin için tehditlere devam ederse,Eisenhower'in ZİRVE konferansına gitmemesi muhtemel DIŞ HABERLER Cenevre Konferansına İki gün kala.Batılılar ve Ruslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • DEMİRTAŞ OVASINI sular bastı Dereden geçmek isteyen bir ihtiyar,sulara kapıldı BURSA,HUSUSİ Üç gündenberi yağan yağmurlar sebiyle İzniktekl Paşayayla deresile Demirtaş ovasını sular basmıştır.Hayvan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • mı ¦miniminin BİR YAPRAK Taşralı it Ty U İSİM,hikâyelerden mürekkep bir eserin adıdır.Eserin [5 sahibi Nureddin Topçu,on dokuz kadar hikâyesini bir kitap şeklinde toplamış,bastırmış ve bir tane de ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1959
  • ÇIT Çamaşır suyu IStif ve kokuludur Hasırcılar No.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.05.1959
  • XORui-DU coDy.Siki vuR.HİC BİRSEy KAL.SAADI AA\A HİÇBİR Wl t BİR.HAUl VAR.AMA BOLT DA HAKİKİ BİR.BOfCSOÇ DÜR.ONDA DA-MA ÇOK İS VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1959
  • 1® SANA COL-OvERl İSJ AAENE3ERİ CORley y/TArsjlŞTlRAviAA fsiE MABER.CÖR-KV? EKiî BİRoyuNCu BUL-MUŞSUN.ever azizim j Buldum Bui_DUAA AflSiA DAHA APii_MA.Si GERE EN BİR.ÇOK İŞ VAR BAKALIM NE VAPACAdlZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1959
  • El_V\Ai-l CRE.ONl-ARPAtsi pA MAl-ARiAMZ.DA GETİRİN vAR.İSTER.AAİSİNİ2 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1959
  • KUMRULUOĞLU MÜESSESESİ KATMER ve ŞENER Markalı Kuluçka Makineleri,Tavukçuluk Ekipmanları ile her türlü Fenni ve modern YEMLİKLER,SULUKLAR 1 MUAYENE lambaları-RUTUBET Püskürtücü pompalar AYAK numaralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1959
  • UZUN MÜDDET ÇIKMAYAN SİS PERLON KADIN ÇORAPLARI ÇIKMIŞTIK erfoıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1959
  • VAGON BLD Tamamiyle yeni enternasyonal atraksiyonlardan müteşekkil muazzam programını takdim eder:BLUE PEARLS SHOW 10 kişilik meşhur Alman Revü Balesi 4 kişilik fevkalâde Akrobatik monden 7-Avrupa'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1959
  • soğuk algınlığına karşı başarı ile kullanılır 0 GRİPİN baş,diş,adale,soğuk algınlığından ileri gel* len ağrıları derhal teskin edeı GRiPiN,grip ve nezle gibi] hastalıkların başlangıcına da birçok fena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1959
  • Milliııet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i ş le r i n i fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1959
  • Cumartesi 9 MAYIS 19 59 IIİC'KÎ 1378 Zilkade 1 VASATİ EZANÎ 4.48 12.10 16.04 19.13 21.00 2.46 9.36 4.58 8.52 12.00 1.47 7.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1959
  • Antibiotik kullanmayın PEBOUSE,A Fransız Alman,Amerikan,İtalyan,Avusturya,İsviçre İsrail'den gelen 250 den fazla şöhretli profesör ve doktoı rın katıldıkları toplantı sonunda neşredilen tebliğde,pen l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1959
  • musiki BÜLENDTARCA STANBUL Belediye Konservatuarı,uğurlu ve verimli bir müessesedir.Bir çok mahrumiyet-Iere ve zorluklara göğüs gererek sessiz sedasız çalışır ve sanat kadromuza durmadan yeni kaabiliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1959
  • BİR KAt 110 Ama ne varki,bir bardak daha içip,biraz daha dikkatle bakılacak olursa,işin içyüzünün hiç te öyle olmadığının farkına varacaktı.Erkeğin yüzündeki işkence eden tebessümü bile bir edayla yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1959
  • Mural Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 117 Patron seni İkaz etmiş,dedim.«Benim için yalan yanlış birşeyler duyarsan merak etmeyesin diye.Yaaa?Bu,«Yaa»,sana inanmıyorum ama ne çare elimden başka bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • İNGİLİZ BASINI TÜRK BASINENI METHEDİYOR LONDRA,HUSUSÎ Manchester Cuardiyan dünkü makaka leşinde «Türk gazetecileri birbirini âkip eden hapis cezalarına rağmen söylenmesi gereken hususları yazmakta dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • T.M.T.F.KONGRESİ TEMMUZ'A KALDI t Baştarafı Birincide lunduğu iddiasiyle 20 saat nezaret altında bulunan kongre başkanı Yalçın Küçük de katılmıştır.İ.Ü.T.B.delegasyonuna mensup bazı üyeler,çıkan hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • Hollandalılara göre favori:TÜRKİYE t Baştarafı Altıncıda Federasyonumuza bir millî maç teklif edeceklerini açıklamıştır.Başkan «İki milletin çocuklarını sahada karşı karşıya görmek en büyük temennimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • Büyük Teknik Komite Millî takımı tesbit etti t Baştarajı Altıncıda fif.antrenman yapıldı,öğleden sonra yatakta iki saat istirahat edildi,akşam üstü otel civarında yürüyüşe çıkıldı,akşam yemeğinden önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • YENİ BİR İKTİSAT HEYETİ GELİYOR Avrupa İktisadî İşbirliği ieşkilâima verilen raporda Türkiy enin iktisadiyatının iyiliğe yüz tuttuğu bildirildi ANKARA,HUSUSÎ AVRUPA İktisadî İşbirliği Teşkilâtı İdarî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • C.H.P.İKİ MECLİS TAHKİKATI İSTİYOR Baştarafı Birincide teşebbüsleri sebebiyle ve vazife basındaki basın mensuplarına,Milletvekillerine,masum vatandaşlara karşı can ve mal emniyetini ortadan kaldıracak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • KIBRIS MEVZUUNDA TAM FİKİR BİRLİĞİ t Baştarafı Birincide Yunan gazetecilerini tanıştırmak maksadiyle bir kokteyl verilmiştir.Bu toplantıda Yunan gazetecileri,Türk meslekdaşlarından bilhassa Kıbrıs mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • Bir mahkûm Adliyede polisin elinden kaçtı t Baştarafı Birincide polisin yanından uzaklaşan mahkûm merdivenleri ikişer,ikişer atlayarak kaçmaya başlamıştır.Adliyenin büyük kapısında tanıdığı resmî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • NARLIDEREYİ DÜN BİR ÇETE BASTI t Baştarajı Birincide yadlar karşında bir miktar para alarak kaçmışlardır.Bunlardan sadece Emin Üç yakalanmıştır.Soygun esnasında haydutlar tarafından yaralanan Hasan As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • 100 bin lira bulan şoför 170 lira ile taltif edildi t Baştarafı Birincide Şoföı cevaben «Arabasının taksidinin yaklaştığını,bir çocuğunun da ameliyat olacağını ve paraya ihtiyacı olduğunu» bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • SEÇİM KANUNU TADİL EDİLİYOR Baştaraft Birincide Çopuroğlu bulunmuş ve muhalefete ayrılan sıraları D.P.li mebuslar işgal etmişlerdir.D.P.lilerin Bölükbaşı'yı kendi sıralarına davet ettikleri,Bölükbaşı'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • D.P.Zeytinburnu teşkilâtı için karar Pazartesiye verilecek D.P.İstanbul İl İdare Kurulu.Zeytinburnu ilçesindeki anlaşmazlıklar etrafındaki kesin kararını Pazartesi günkü toplantısında verecektir.İlçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • POLİSİN ARADIĞINI İKİ ÇOCUK BULDU Günlerdenberi polis tarafından aranan bir otomobili iki çocuk bulmuştur.Beyazıt'ta oturan Adnan Demirçivi'nin 37273 plâka sayılı otomobili 10 gün önce çalınmış,müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • RİPMANYA'DA BİR GAZETE KAPATILDI RANGOON,A.P General Ne Win hükümeti «Rangoon Daily» adındaki gazeteyi kapatmış ve hükümeti tenkit ederek Birmanvadaki fevkalâde hâl rejimini ihlâl etmek suçuyla gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • Said» Nursi'nin talebeleri vaaz verdi DİYARBAKIR.THA Saidl Nursî'nin Diyarbakır temsilcisi Mehmet Kayaların yetiştirdiği talebeler,bütün camilere dağılarak ikindi namazını müteakip vaaz vermeye başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • İthalâtçıların Nazarı Dikkatine Fener Balat arası Setrakyan deposu her cins mal ardiye olarak kabul etmektedir.Telefon:22 00 14 21 18 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • Mevsim sonu doSayisiyle YALNIZ 15 GÜN için o30 TENZİLAT HAZIR ELBİSE Kadın Erkek ve Çocuk)PARÇA KUMAŞLAR ile GÜL OK Konfeksiyonlarının %30 tenzilâtlı satışlarından istifade etmekte ACELE EDİNİZ.Yeni K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • BÂZ AD Turistik Restoran Paviyon,Nefis yemekler İtinalı servis her akşamki muazzam varyete programını takdim eder:MARGARET Bale Revü,şehrimizde ilk defa •jc Arııo Beauty Girls Alman revüsü *jc Astrolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • v işinizin jağıriığsnı hafifletecek.Evinizin tekmil süpürme ve toz alma işini eksiksiz mükemmel olarak görecek harika bir Elektrik süpürgesi T^V.Sağlam Kullanışlı î Süpürge makinesinin tam 6 adet muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • THY Turk Hava Youari Memlekete ve kendinize faydalı olmak imkanını yeriyor İSTER MİSİNİZ?Bir Dilekçe Nüfus ve tahsil belgesi sureti yeni çekilmiş iki fotoğrafla r—ISTANBUL'da—n r—ANKÂRA'da {13.5.1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK a KARTAL Cevizli istasyonu karşısında acele satılık iki parsel arsa.Müracaat:Bakkal Nuri.PANGALTIDA,Eşrefefendi 177 de konforlu,gömme ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.05.1959
  • İspanyol İdareciler Endişeli.Federasyonumuzdan cevap bekleyen ispanya,millî maçı anüle etmemizden çekiniyor MADRİD,SÜLEYMAN ŞALOM BİLDİRİYOR j SPANYOL Futbol Federas-I yonu.Umumî Kâtibi Sinyor Ramirez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1959
  • Tahran-İstanbul Temsilî Boks Naçı bugün j STANBUL Tahran tem-silî boks karşılaşması,bugün saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.İranlıların millî kadrosu ile çıkacağı müsabakalarda,takımımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1959
  • Baskette Romanya ile hazırlık maçı yapılacak Basketbol millî takım namzetleri bugün Fenerbahçe ve Darüşşafaka ile antrenman maçı yapıyor 7*T İNC* Avrupa Basketbol ^^hJı Şampiyonasına hazırlanan millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1959
  • AN VE ELLİ MİLYON.Basketbol Millî takım kaptanı Modaspor'lu Turan Tezol miras haberi tahakkuk ettiği taktirde kulübüne bir basketbol sahası yaptıracağını söyledi ORHAN"'-TÜREL' HABER,dün gazetemizin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1959
  • BEŞİKTAŞ,TAKSİM İLE YARIN OYNUYOR Beşiktaş profesyonel takımı,yarın saat 10 da Şeref stadında ikinci profesyonel kümeden Taksim ile hususî bir karşılaşma yapacaktır.Siyah Beyazlıların tam kadro ile oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1959
  • teklifi ileri surdu:«Hava güneşli olursa Mikro'yıı,yağmurlu olursa Suat'ı eğer kar yağarsa Göneni oynatalım.ve öyle yaptılar.Şimdi pencereden havaya bakıp,yarın kimin sağaçık oynıyacağını anlayabilirs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1959
  • Buyuk Teknik Komite Millî takımı tesbit etti Yeşilköy kampında biı filmi aıtistleıiyle birlikte seyrettik Komite Mustafa,Can,Ahmet ve Hilmi'den müteşekkil I SAMİ ÖNEMLİ 1 Onı TADA MED A Kİ I Kampın ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1959
  • FEDERASYON ŞEHRİMİZDE TOPLANIYOR GQKAY Federasyonu ilk toplantısını bugün şehrimizde yapacaktır.Kısa fasılalarla ay sonuna kadar sürecek olan toplantılar sonunda Türk futboluna müstekar bir cephe veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1959
  • KAPLAN'!N PARMAĞINDAN ARIZA NÜKSETTİ ANKARA,HUSUSÎ Parmağındaki rahatsızlığı tekrar nüksetmiş bulunan,dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Hâmid Kaplan,mensup olduğu Devlet Demiryolları idaresi tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1959
  • Savona hâdiseleri italya'dan sorulacak Savona hâdiselerinin tahkikatı yeni bir safhaya girmiştir.İki ay evvel İtalyanın Savona şehrinde milli güreşçilerimizden Hüseyin Akbaşın sigara kaçakçılığı yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1959
  • Türkiye Fransa Ordu maçı 21 Mayısla Roma'da oynanacak Ordu Spor Bürosunun teklifini Fransızlar,kabul ettiler ANKARA,HUSUSÎ DÜN Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti Beden Terbiyesi Müdürlüğüne,Paris'ten ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1959
  • [OZDEMIR GURSOYI Yarın Mithatpaşa stadında niillî futbol bakımımızla karşılaşacak olan Hollanda millî takımı dün uçakla Istanbula gelmiştir.Hollanda hava yollarına ait bir uçakla gelen misafirler 41 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor