Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.05.1959
  • r.i w^?j 1 IRUÇHAN ÜNVER] YFNİ Flf I İ I FR Aylardanberl evlenmek için eş bekleyen «Yasar» isim-li erkek fok balığı nihayet muradına ermiştir.Karadenizder getirilen ve Nazlı adı verilen dişi fok balığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1959
  • DP.den 2 bucak 15 ocak idare heyeti istifa etti Zeytinburnu teşkilatındaki istifaların ve hizipçiliğin önlenmes'ine çalışılıyor t Zeytinburnu D.P.ilçe teşki-lâtına i bağlı 15 ocak ve iki bucağın idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1959
  • BASKETÇİ TURHAN 50 MİLYON LİRA MİRAS ALIYOR İZMİR,HUSUSÎ Mısırlı Kavalalı Mehmet Ali Paşanın ahfadından Ömer Lütfi Paşanın ölmesiyle Türkiye'deki vârislerine 4 milyar lira kalmış bulunmaktadır.Vârisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1959
  • CHP.GRUBU tebliğ neşretti İ mimimin izahatını dinleyen Grup gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdi.ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis Grubu dün saat 15 de Başkan Vekillerinden İsmail Rüştü Aksal'ın başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1959
  • mmm «KM t Vğ 1 Blf':^i 1 J^ts Ki '^UT^m If K1 «r %L f A r v 4 is*i*!ppiiiii f^^p my o:^şi.işİŞ$& v.frs!W*N M8 1ADNAN ATARI Ankara'ya gelen C.H.P.Lideri İnönü daire içinde)garı dolduran halkın te zahü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1959
  • [İLHAN DEMİREL] T.M.T.F'u kongre başkanı Yalçın Küçük solda)polis nezaretinde Emniyet Müdürlüğüne gönderilirken İKİ ÜNİVERSİTELİ SERBEST BIRAKILDI T.M.T.F.deki hâdiselerden kongre çalışamadı İ.Ü.T.B B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1959
  • TÜRK ASKERİ 18 MAYIS'TA KIBRIS'A GİDECEK ANKARA,HUSUSÎ Türk askeri ilk defa 18 Mayıs Pazartesi günü Kıbrısa ayak basacaktır.Bu 19 Mayıs şenliklerine katılmak üzere «Muhafızgücü futbol takımı» nın Kıbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1959
  • Pi IA.P.DEDİKODU KONUSU lran,Şah,n,n Lo»dra' a varışında,kendisi-«rö,ını„ io.ı.m «elen Prenses Margarcfin fS ^fn.r.T harareUe SeŞİtü dedikodulara yol açmıştır.Foto muhabirleri bu sahneyi tespiti ihmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1959
  • AMERİKA İLE YENİ ASKERÎ ANLAŞMA İMZALADIK Muahede gereğince Amerika bize nüklear malûmat verecek ve bu cins silâhların kullanılışını öğretecek.PARİS,AP.Birleşik Amerikanın Türkiye,Hollanda,Batı Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1959
  • Tedbir komisyonu çalışmaya başladı Ağırlaştırmanın,Toplantı ve Gösteri,Basın,Bayrak ile Cemiyetler kanunlarında olacağı söyleniyor ANKARA,HUSUSÎ 11 uhalefet ve basın hakkında İli yeni şiddet tedbirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1959
  • Ilk iki sayısı kapışılan aylık TAVUK DÜNYASI Mecmuasının Mayıs sayısı çıktı.Satış yeri:Bozkurt Kitabevi Marmara Sineması arkasında Beyazıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1959
  • Kıbrıs Türkleri bizden iktisadî yardım isliyor Rumlar borçlu Türkleri sıkıştırmaya başladı.Makarios ile Belediye Reislerinin arası açıldı.LEFKOŞA,Hususî muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den Kıbrıs Türkleri an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1959
  • Karaman Yunan Başvekili ile 1 karşılandı ve resmî lis Ankara'da lariciye Vekili başkentte törenle müzakerelere derhal başlandı Karamanlis hava alanında "iki memleket arasında dostluk ve müşterek çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • IwnOouL Ç)kjûut,II Sinema 59 Iff Türkiye'de gayet yeni bir maziye sahip olan sinema tenkitçiliğinin bugün bariz bir gelişme devresinde bulunması sevindirici ise de,bu gelişmenin hızını ve İmkânlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • ANKARA DEVLET OPERASI 9 Mayıs 1959 Cumartesi akşamı saat:20.30 da TURANDOT Opera 3 perde)MİLANO—SCALA OPERASI SANATKÂRLARINDAN Dramatik Soprano LUCİLLE UDOYİCH Tenor:ROBERTO TURRINI'nin iştiraki ile 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • SATILIK KONFORLU APARTMAN Şişlide izalei şuyû yolu ile 12/5/959 Salı günü acık arttırma yolu ile satılacaktır.Fırsattan istifade ediniz.Fazla malûmat almak isteyenlerin 1st 10.ncu icra 959/428 Dosyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • Her kadın Çamaşırının beyazlığına düşkündür SABUN TOZU ÇAMAŞIRLARINIZI SOLDÜRM^YIPRATMA2İwT,BEYAZÜĞINtİTEMİSlEO£R N«tmtJ 9»Tiıll' 9999999999999?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • ı ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 İki orkestra parçası 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 12.55 Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • 1 2 3 4 1)6 7 8 9 10 II 12 2 3 3» 4 5 6 7 "T I 8 Pi BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bilgi Taslayan.2 Belli;Neron'un yaktığı şehir.3 Dil;Bir çiçeği güzel nebat.4 Tahlil;Alıp verme.5 Yüzümüzde bir kısım;Gemi inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • Kırşehir şilebinde 2000 mermi daha bulundu «Kırşehir» şilebinde dün yapılan İkinci arama sonunda 2000 mermi daha ele geçirilmiştir.Böylece yekûn bir gün önce yakalanan kaçak mermilerle birlikte 17.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • Macit Saner'in cenazesi yarın kaldırılacak Almanyada vefat eden Galatasaray Lisesi müdürü Macit Sanerin cenazesi yarın saat 10 da lise binasında yapılacak bir törenle kaldırılacaktır.Mektepten alınara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • Balık ağı ipliğinin imâline başlandı Balıkçıların başlıca ihtiyaçlarından olan balık ağı İpliğinin memleketimizde İmâline başlanmıştır.Et ve Balık Kurumu,Sümerbankla müştereken bir balık ağı ipliği fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • Muallâ Mukadder ile Celâl Şahin ayrıldı Mahkeme,geçimsizlik yüzünden tek celsede sabık karı kocanın evlilik hayatlarına son verdi Ses sanatkârı Muallâ Mukadder ile Sesle çizgiler sanatkârı Celâl Sahln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • EMNİYETTE' DEĞİŞİKLİK [YAPİLACAKİ Dahiliye Vekâleti tarafından ğ şehrimiz Polis kadrolarında bâzı değişiklikler yapılması S beklenmekedir.Bu arada Po-lis müdürü Faruk Oktay'ın E asıl kadrosu olan Gümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • YAG HATLARI DA 1955' D SONRA DEVAMLI YÜKSELDİ PAHALILIK NİSBETİ ZEYTİNYAĞINDA YÜZDE 60,YEMEKLİK NEBATÎ YAĞDA İSE YÜZDE 21 OLARAK TESBİT EDİLDİ 1955 yılından bu yana yağ fiatlarında devamlı bir artış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • ZAYİ 6 Mayıs 1959 tarihindenberl Eminönü nüfus dairesinden ldığım nüfus kâğıdımı zayi ettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü kalmadığını ve kimin eline geçmişse bununla hiç bir muamele takip_ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • Levent 4 ncü kısımda Yeşilparklar içinde ^J 50.000 lira kıymetinde 1 apartman dairesi YUVA Levent 4.Çarşısında 4' l"B Wm Uf 50.000 lira kıymetinde U Ban SLa I 1 il kaloriferli dükkân 100.000 lira kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • r SİNEMALAR J 44 84 39)Jorge Mistral BEYOĞLU A L K A Z A Ri Tel 44 25 62)1 Sevimli Kahramanlar Gary Cooper-Türkçe.2 Mişonaçi Zehir Hafiye Belinda Lee Denny Hill Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35» Meş'um Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • ELEMAN ARANIYOR Bir ecnebi şirket Teknik Üniversite veya muadili mezunu 31 yaşmdan yukarı olmıyan tecrübeli makine mühendisleri ile muhasebe şefi olarak vazife görmek üzere gerekli bilgi ve tecrübeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • NADİDE PIRLANTA TAŞLI PLATİN Bir Bilezik 11/5/959 PAZARTESİ günü Sandal Bedesteninde saat 13.30 da satılacaktır.Hâlen Mücevher Şubesi vitrininde teşhir edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • İSTANBUL BANKASI Birinci devre ikramiye plânını takdim eder:Birinci keşide 9 Mayıs Cumartesi İkinci keşide 9 Haziran Salı Üçüncü keşide 9 Temmuz Perşembe Dördüncü keşide 15 Ağustos Cumartesi Olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • İki kadın bir mahalle Bekçisini dövdüler Nazife Fethiye Tulu ve Yüksel Çiftçi adında iki kadın kavga ederlerken kendilerini ayırmak isteyen mahalle bekj,çişini dövmüşlerdir.Bakırköy Asliye I Ceza Mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • MAĞAZA ARANIYOR İstiklâl caddesi üzerinde devren boş büyük bir mağaza aranıyor.Müracaat:22 34 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • O GALATA Köprüsünün eskiyen dubaları değiştirilmiş ve dünden İtibaren vasıtalar çift gözden işlemeye başlamıştır.Dubaları 24 satte değiştiren işçilere ikramiye verilmiştir.YEŞİLKÖY Çınar oteline ait 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • 19 Mayıs davetiyeleri YİNE MESELE OLDU Bâzı veliler,kendilerine davetiye verilmezse,çocuklarını törene sokmayacaklarını bildirdi 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramında yapılacak gösterilere ait tevzi işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntülerinizi unutturacak bir değişiklik olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir arkadaştan iyilik göreceksiniz.Diğer taraftan bir yakınınızın uğruna masraftan çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • ÖLÜM Mahmure Atak'ın eşi;Hayat Kermen,Nurlu Duhâninin babaları,Mustafa Kermen ve Mehmet Duhâninin kayınpederleri lir.Osman Adil ATAK müptelâ olduğu amansız hastalıktan kurtulamiyarak 7/5/1959 perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1959
  • Kalorifer yakmayan ev sahipleri ceza görüyor Bîr kısım ev sahiplerinin kaloriferlerini yakmadıkları tesbit edilmiştir.Bunlardan 20 si cezalandırılmışlardır.Kalorifer kontrollarma önemle devam edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • PORTEKİZDE HÜKÜMET DARBESİ TEŞEBBÜSÜ LİZBON,A.A.RADYO Portekiz makamları Hükümeti devirnek için bir tertip hazırlıyan 31 kişiyi evkif etmiştir.Bunların 9 u ordu menfubudur.Bir sözcü,tevkillerin Mart a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • î,v.l«-bütün ta sarruflarınızı îş Bankasında toplıyaral kazanma şansınızı artınnız Apartma talihlisi dilediği takdirde kazandığı artman dairesini 40.000 lira para i* amlyesi ile değiştirebilir TÜRKİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • SİPAHİ PALA İDDİALARI DÜN DE REDDETTİ Salacak'ta sandalına binen bir kadınla üç çocuğu şehevî arzularını tatmin için öldürdüğü iddia edilen Kandemir Sipahipala,dünkü duruşmada yine aleyhinde ifade ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • Irak'ta âsiler askeri öldür Hükümetin uçaklarla allığı "Teslim ol„ beyannamelerine karşı âsiler bir konvoya saldırıp 80 kişiyi yaraladı şam;a.p.Şam gazetelerinde El Eyyam'ın bildirdiğine göre,Çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • Amerika,Türkiyede karaborsa yapmış öir havacıyı arıyor 1951 de Türkiye'de 3 sene hapis yatan Robertson'a şimdi Amerikan Hükümeti de dâva açıyor.WASHINGTON,A.P.Birleşik Amerika hükümeti dün sapık bir A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • ANITA BOŞANIYOR SANTA MONICA,A.P.İsveçli film yıldızı Anita Ekberg dün kocası Anthony Steel aleyhine bir boşanma dâvası açmıştır.Mahkemeye yapmış olduğu müracaatta dilber yıldız kocasının kendisine zu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • Tıp Cemiyeti kongresinde devrimcîler galebe çaldı Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti kongresinde hâdiseli geçen seçimleri «Devrimciler Grubu» kazanmıştır.Evvelki gece geç saatlere kadar devam eden tasnif s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • Özel Dispanserler Derneği kuruldu Hususi dispanserlerin kuruluşunu bir nizama bağlamak ve halk sağlığına hizmet etmek gayesiyle «Türkiye Özel Dispanserler Derneği» adı altında bir dernek kurulmuştur.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • DAVET Bankamızın Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos aylarında arka arkaya yapılacak ikramiye keşidelerinin ilki olan 9 Mayıs keşidesi Cumartesi günü saat 14 de Beyoğlu İstiklâl Caddesi 309 Noda Mısırlı Apar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • TEKNİSYEN ARANIYOR Büyük bir müessesenin Adana'daki klima tesisatı bakımma memur edilmek üzere dolgun ücretle bir diplomalı teknisyene ihtiyaç varduvBu işe talib olanlarm P.K.1030 TEKNİSYEN rumuzuna m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • MONAKO'LU FARUK!Monako Prensi Rainier III,sâbık Kral Faruk'u Monako vatandaşlığına kabul etmiştir.Bu minik devlette yaşıyan 21.000 kişiden ancak 2800 ü Monako vatandaşıdır.Faruk,diğer vatandaşlar gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • "Atatürk,filmi dün ilk defa gösterildi Amerikalılar tarafından çevrilen «Atatürk» isimli film,dün Denizcilik Bankasında gösterilmiştir.Dokümanter,filmde,hikâye Osmanlı İmparatorluğu devirlerinden başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • Yağış iki gün daha sürecek Sühunet dün 10 dereceye düştü.Adapazarı ovasını sular istilâ etti Şehrimizde hava dün de yağışlı ve soğuk geçmiştir.Meteorolojinin verdiği bilgiye göre metre kareye 25 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • Millî Piyangoda kazanan numaralar Millî Piyangonun 7/Mayıs/1959 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz.500.000 Lira 254311 200.000 Lira 407915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • ı BİR YAPRAK ii û û m i Galata Köprüsü X7*0CA İstanbul'un yükünü Uzun senelerdenberi sırtında ta-f J^şıyan Galata Köprüsü,yaş haddini çoktan doldurduğunu lisân-ı-hâl ile anlatarak tekaüde sevkedilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • BÂZI EVLER YIKILMA tehlikesi gösteriyor Kabataş-Dolmabahçe arasındaki 30 binayı müfettişler tetkik ediyor Kabataş ile Dolmabahçe arasında,sol taraftaki evlerden bir kısmının yıkılma tehlikesi gösterdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • Nakiboğlu,Yeğenaga hakkında dâva açtı ANKARA,HUSUSÎ Sinop Valisi Hayrettin Nakiboğlu.C.H.P.Adana Mebusu Turgut Yeğenaga aleyhinde dâva açmıştır.Nakiboğlu,bedelsiz İthal müsaadesi almış olan Zeynep Nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • İETT vasıtaları bir ayda 16 milyon yolcu taşıdı 1958 yılının Ekim ayında,şehirde İ.E.T.T.İdaresi tarafından günde va» satî olarak 165 tramvay ve 302 otobüs çalıştırılmıştır.İ.E.T.T.tarafından yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • Bayilerden ve Milliyet Matbaasından temin edebilirsiniz.«MİLLİYET YAYINLARI» servisimize müracaat edenlere ödemeli gönderilir.Fiatı 5 Liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • Adana vapuru Marsilyada şiddetli fırtınaya tutuldu «Ege» vapuru dün saat 15 de Adriyatik,«Adana» vapuru da saat 16 da Şimalî Akdeniz hattından limanımıza avdet etmiş ir.«Adana» Marsilyaya'giderken çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1959
  • j^k*:%1 i ZSA ZSA CANNES'DA Gabor da bulunmaktadır IKEYSTONE| Cannes,hâlen cereyan eden milletlerarası film festivali münasebetiyle yine yıldızlarla hıncahınç dolmuş bulunuyor.Hollywood'dan gelenler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • İNÖNÜ ANKARA'DA HÂDİSELİ KARŞILANDI t Baştarafı Birincide Bülent Ecevit ile Muammer Aksoy polislerle uzun münakaşaya girişmişler ve vatandaşın geçmesine mâni olunmamasını istemişlerdir.Bu arada Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • BİR PİKAP DEVRİLDİ İKİ KİŞİ ÖLDÜ ELÂZIĞ,HUSUSÎ Bingöl'den Elâzığ'a gelen Karayolları 8 inci Bölge Müdürlüğüne ait şoför İbrahim Bulut idaresindeki pikap frenlerin patlaması sebebiyle devrilmiştir.11 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • Kıbrıs Türkleri bizden iktisadî yardım istiyor t Baştarafı Birincide Reislerinin arasını açmıştır.Makarios bu ayrılmaya taraftar olmakla beraber,Rum Belediye Başkanları buna muhalefet etmektedir.Dün M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • soğuk algınlığına karşı GRiPiN başarı ile kullanılır W GRİPİN baş,diş,adale,ve soğuk algınlığından ileri gelen ağrıları derhal teskin eder ©GRİPİN,grip ve nezle gibi hastalıkların başlangıcın* da birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • Yazlık Sinema Bahçe ve Kahve Sahiplerine Sandalya ihtiyacınızı piyasadan çok ucuza temin etmeniz için 22 68 91 ve 47 58 42 ye telefon etmeniz kâfidir.İstenilen her yere mal gönderilir.NOT:Her çeşit sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • Karamanlis Ankara'da Baştarafı Birincide lan,mazide muhtemelen muallâkta kalmış meselelerimizi tasfiye ederek,her iki milletin teşriki mesai gayretlerinin tahakkuku için yeni esas ve temellerin atılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • Otomobille İki kişiyi ezen eoför mahkûm oldu Dokuz ay önce Hilton otelinin önünde ılandığı kamyonetle iki İÇisive carve ölümlerine sebebiyet veren Turgut Atila Göktürk adında bir şoför dün Birinci Ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • İZMİR FEDEF YON KUPASI MA LARI HÂDİSELİ GEÇTİ t Baştarafı Altwcida Göztepe kulübü.Adalet takımı kalecisi Selâhattin'e talip olmuştur.Göztepeli idareciler,kaleciye iki yıl mukavele karşılığı olarak 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • Millî takım belli oldu t Baştarafı Altıncıda bolcu değiştirilebilecektir.HOLLANDA TAKIMI KATİ ŞEKLİNİ ALDI LA HLATE,a.P.Pazar günü İstanbulda Türkiyeye karşı çıkacak olan Hollanda milli takımının kadr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • DP.den 2 bucak 15 ocak idare heyeti istifa etti t Baştarafı Birincide cak idare heyetleri tarafından tasvip edilmemesidir.D.P.il idare heyeti bu istifaları önlemek için istişarelere başlamıştır.İstifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • BİR İNFİLÂKTE 2 İŞÇİ YARALANDI BURSA,HUSUSÎ Şehrimizin Yıldırım semtiı 1e Mehmet Kodaman'a ait dökümh?ide infilâk olmuş,Ahmet ve Ali Jaki iki işçi ağır yaralanmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • İKİNCİ KISIM İNŞAATI HENÜZ İKMAL EDİLEN 200 ODALI 4 KAP1LJ KONFORLU s I.X~ 11 PASAJ VE HANINDA MÜSAİT FİATLARLA KİRALIK ODA VE DÜKKANLAR Müracaat:MAHMUTPAŞA ÖZTAŞ PASAJINDA EKREM AYANOĞLU SEDEF REKLAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • TEDBİR KOMİSYONU ÇALIŞMAYA BAŞLADI Baştarafı Birincide El Partilerin kadın ve gençlik kolları feslıedilecektir.BASIN KANUNU Komisyonun bilhassa basın kanunu üzerinde duracağı tahmin edilmektedir.Basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • İKİ ÜNİVERSİTELİ SERBEST BIRAKILDI t Baştarafı Birincide Polis Savcılığın bu 'kararını saat 20 de yerine getirmiştir.Ankara Üniversitesi Talebe Birliği Başkan Vekili,Siyasal Bilgiler Fakültesi talebes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK a SAT.Beyoğlunda 67.000 iratlı ii hanı.550.000.48 65 87a SAT.şahane arsa,Çiftehavuzlarda projesi hazır,rıhtımı var.Tel:36 08 63 KAPAUÇAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • TOKOS Nebatî Margarin Yağı fâ^fe^ pe|,Yakmda Adana da ÇIKIYOR Bol Vitamin,Nefis Koku,Fevkolâde Lezzet!1 J/f BİR TECRÜBE KÂFİDİR İ|!|h:iiuiii2j:ii:i;u:ç:rafüj_u_rııtıvnD 1 ÜS?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • İTHAL MALI Polisaj Keçeleri ve DİAMANT marka Pota Galata 'Kürekciler cad.No.47 Tel:44 36 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • BAYAN KAMURAN'ın ANTİKA ve MOBİLYA KOLLEKSİYON'unun PAZARLIK SURETİYLE SATIŞI Adres:Küçük Bebek 162 nıunaralı Cevdet Paşa Apartman üst kat Satış günleri:8-9-10 Mayıs 1959 cuma,cumartesi,pazar günlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • MiBBîııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini «İlen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basildığt Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • SADECE FIRSAT İşin Erbabı olmamam dolayıslyle,27500 liralık fazlası.Av-rupa gömlek icln is adamlarının teklif!Saat 10-12 arası Tel:274582-06 24135)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN 0£İ NAZARLARINA VİTA yemeklik margarinimizin,memleketin her köşesinde kazandığı büyük rağbetten beri,Şirketimizin kullanmak hakkını haiz bulunduğu VİTA adı altında muhtelif mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1959
  • rum!CUMA 1375 8 Nisan MAYIS 25 1959 VAKİT VASATI EZANİ 4.49 12.10 16.04 19.12 20.59 2.48 9.38 4.59 8.S3 12^0 1.47 7.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5