Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.05.1959
  • ADRES:Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul T E L E f O N 27 42 10 Santral J 1 7.iM.n.v,YO.10 SAH:3227 BUGÜN 6 SAYFA 25 KURUŞ KURUCUSU:Alî NACİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • Bir Jet uçağımız «M DENİZE DUŞTU 'ozcaada üstündeki kazada pilot taraşütle atlayarak kurtuldu BOZCAADA,HUSUSÎ BOZCAADA üzerinde talim uçuşu yapan Balıkesir 192 nci filoya mensup bir jet uçağımız,havad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • Jzak Şark'ta zelzele WASHINGTON,RADYO California üniversitesi sismografı,rkezi Sibiryada olan çok şiddetli yer sarsıntısı kaydetmiştir.Zelzele bilhassa Japonya ve Hawai' şiddetle hissedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • ¦ir diplomatın kaçakçılık aptığı t e s b i t edildi ANKARA,HUSUSÎ Kavaklıdere semtinde bir otomobilin inde külliyetli miktarda kaçak eşya olunmuştur.Otomobilin şoförü Celal Yurtöven bu eşyaları bir Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • İSTANBUL BANKASI Birinci devre ikramiye plânını takdim eder:Birinci keşide 9 Mayıs Cumartesi İkinci keşide 9 Haziran Safı Üçüncü keşide 9 Tem.Perşembe Dördüncü keşide 15 Ağustos Cumartesi Olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • DOIİMKALEM IOIV.X HTİVA EDEN ILÂ NO UK B YEGÂNE MÜREKKEP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • MEMUR ALINACAKTIR 1 Lise tahsilli askerliğini yapmif a Muhasebe bilen bir memur b Branşlarda çalışacak bir memur 2 Temi* yazabilen bir daktilo bayan ehliyete gör* ücret verilecektir.TÜRKİYE GENEL SİGO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • Erhardt bugün Ankara'ya geliyor ANKARA» HUSUSÎ Federal Almanya İktisat Vekili Erhardt bu sabah Tahrandan Romaya geçerken memleketimize da 4 saatlik bir ziyaret yapacaktır.«Alman mucizesini yaratan ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • HEUSS İYİLEŞİYOR BONN,AA.Prof.Theodor Heusa'un «ağlık durumu epeyce düzelmiştir.Cumhur başkanının önümüzdeki günlerda kil» nikten çıkması muhtemeldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • Prof.Nihat Erim,Devletler Hukuku Komisyonu üyeliğine seçildi CENEVRE,AA.Profesör Nlhad Erim,Devletler Hukuku Komisyonundaki açık üyelik İçin C*nevrede yapılan seçimi büyük ekseriyetle kazanmıştır,Seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • Nüfusumuz 1960 da 27 j milyonu aşacak ANKARA,HUSUSİ Dahiliye Vekâleti ve İstatistik Umum Müdürlüğü 1960 yılında yapılacak umumi nüfus sayımı için şimdiden hazırlıklara başlamıştır.Bu defakl sayımın kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • Denizli Ceza Evi Müdürü yaralandı HUSUSİ Denizli Ceza Evi Müdürü bir trafik kazasında ağır yaralanmıştır.Sıtkı örenç idaresindeki Denizli Belediye otobüsü,Ceza Evi Müdürü Ömer Yavuz'a çarparak ağır şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • Amiral Burke Atina'ya gitti ANKARA,HUSUSÎ Hükümetimizle bâzı temaslarda bulunmak üzere Türkiyeye gelmiş olan Birleşik Amerika deniz kuvvetleri kumandanı Oramlral Burke dün öğleden sonra Atinaya müteve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • Muhtelif yerlerde dün 5 CİNAYET İŞLENDİ Konya'da üç kadın bir adamı ayakkabıları ile döverek,bir imam da damadını bıçakla öldürdü Yurdun muhtelif yerlerinde dün 5!cinayet islenmiş,arazi ihtilâfı yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • [KEYSTONE] rCÇTİU Al HE J*000 filnl Hitonü Nozoe 12.film festivalinde EiwIlwALUC bulunmak üzere Cannes'» gitmiştir.Resimde,sevimli yıldız,İtalyan artisti Folco Lulli'nin kucağında taşınırken görülmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • ANKARA Suudi Arabistan Elçiliği bir tebliğ yayınlamış ve Hicaz'da sarı humma salgını bulunduğu yolundaki haberleri yalanlamıştır.0 AFYON Dinar'ın Yesilhöyük köyünden 29 yaşındaki Hasan Çakır bıçakla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • Wk ^ILLİYET Wfk YAYINURI'mn i İKİNCİ I YAKINDA.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • iğfl*Pfğİİ« HHİ HERjRM tebessümüme reı^A SÎNİRLENÖİM BE.M çıtcAcA J s+i MP?û lı nt\V W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • Herter,Dulles île görüştü WASHINGTON,RADYO Yeni Amerikan Hariciye Vekili,Christian Herter,selefi Dulles He Walter Reed hastahanesinde görüşmüş v« kendisine Paris'te gecen hafta yapılan görüşmeler hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • CHURCHILL A M E R i K A D A LONDRA,RADYO Sir Winston Churchill bir haftalık ziyaret İçin dün Birleşik Amerlkaya gitmiştir.Uçağa binerken gayet sıhhatll ve neşeli görünen eski Başvekil,Washlngton'da Ei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • ALMAN GAZETECİLERİ Türk meslekdaşlarına GIPTA EDİYORLAR Şehrimizde bulunan Mrs.Sabine Wagner adındaki bir Alman gazetecisi «Federal Almanyada gazetecilerin,Türk meslekdaylarıua gıpta ettiklerini söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • Nehru Kızıl Çine yeniden çattı Hint Başvekili,Pekin'in giriştiği kampanyanın kötü neticeler verebileceğini ihtar etti YENİ DELHİ,RADYO Hindistan Başvekili Nehru dün Parlamentoda Kızıl Çin liderlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • C.H.P.Mebusları Meclisin dünkü içtimaına girmedi ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisi dün ilk defa olarak C.H.P.siz bir içtima yapmıştır.Parlâmento tarihimizde ilk defa vukubulan bu celsede muhalif olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • Sukarno İSVEÇ'TE Varşova'da neşredilen müşterek tebliğde,Endonezya ve Polonya,müstemlekeciliğe karşı mücadele açtıklarını belirttiler WABSOVA,A.P.Polonya ve Endonezya müşterek bir tebliğ neşrederek he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1959
  • ı i I BİR YAPRAK Mirsâd 1 ibret j HTİLÂFÂTI ile uğraşmakda dehrin zevk yok Zevk onun mirsâd-ı-ibretden temaşasındadır Sözü benim şiârımdır.Fakat ibret rasadmdan yaptığım j temaşa son samanlarda beni ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.05.1959
  • İİ^İİlİİiilllİİİİİİ eU/İM-KANLARDAN B4 £ OAU4N/V^AL.IVIM SEV 3İi-î\SON SOZUN Bu AAU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1959
  • ÜLK İKİ &AUNT SAKİN GEÇEK.^AKAT Üçüncü IZAUN~tA.8&EMDIN/TOPARLARKEN İKİNCİ y/E KUSA/ETL.I SOLyUAARUGA DAHA ^PTDEP OLUR-UMUZUN E YEOlGt BıR KROŞE İL.E ŞAMPİYON BOLT SENDE-LER VE" i PL.ERE WK/L.İR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1959
  • CİSKjO DuVDUN AAu 5E RjF" KATİL.L.ER1" "»»KAUADI.CANI W.x 6E RlF BİR KEDİ Bi,"^KAUAVAWAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1959
  • ALLAHLIK ALİ BEY basa Rar!a VEK-VCi-KENl-t A.ACAĞ.M.7 ONA PARA* VERME.BEN ÇOCUKKEN KENDİM YARARDIM.AL' şu puro kutusunu.Sunun» üzerîne BİR,de VELKEN UVDüRuRSAN OLUR BİTER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1959
  • MiBIiuel Sahihi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1959
  • RUMİ SALI J-UWd-LTU-HtCRÎ 1375 5 1378 Nisan MAYIS Şevval 22 19 59 27 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.53 12.10 16.03 19.09 20.54 2.54 9.45 5.02 8.55 12.00 1.45 7.46,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1959
  • Istanbulda Levent 4.Kısımda Bankamız tarafından İnşa edilmiş bulunan modern blok apartman ve villalar taliplerine tahsis ve tevzi edilmiştir.Mahallenin bu suretle teşekkülü dolayısiyle halkımızın bilu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1959
  • MÜDÜR ve ŞEFLERİN VAKTİ UMUMİYETLE BOŞ GEÇİYOR MONTREAL,AJ Montrealin ciddiyetiyle mâruf bir İstitastik Ofif bir müessese müdür veya şefinin vaktini ne sureti geçirmekte olduğuna dair uzun süren bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1959
  • AYIDAN KAÇARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ BATMAN,HUSUS.Ayıdan korkan bir genç kayadan aşağı düşerek ölmüştür.Hâdise Dağlayan köyü civarmda vukubulmugtur.Köy halkından Şaban Güleşin dolaşırken karşısın,bir ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1959
  • i!11111=BU AY TEDAVÜLE ÇIKAN PULLAR Bu mayıs ayı içinde üç seri hatıra pulu çıkarılacağı haber verilmektedir.Hatıra serilerinden ilki Aspendos Belkis)festivali dolayısiyle mayısnı ilk günü tedavüle ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1959
  • Mural Davman'ın yeni macerası SESSİZ HA 113 Albay güldü:Tepkili uçaklar sizin kullandığınız sivil uçaklara benzemez Murat bey.Kaldı ki,aldığını emirde sizi Istanbula bizim göndermemiz bildiriliyordu.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1959
  • BİR KAI 106 Başını tekrar çevirip koltuğun arkasına dayadı.Bir müddet hiç konuşmadı.Nefes alıp verişi bile muntazamlaşmıştı.Lucy acaba uyuyup kaldı mı,diye müteredditti.Sonra birdenbire boşluktan geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1959
  • MÜHİM İLÂN İstanbul 5 inci Ticaret Mahkemesince Mehmet Bürüngüz'e olan 674 lira 06 kuruşluk kefalet borcumdan dolayı gıyabımda verilmiş olan iflâs kararının bu kerre ayni mahkemenin 30/4/959 gün ve 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • Bağdat Paktı Hava Tatbikatı başlıyor Doğu Anadolu'ya bugün hücumlarda bulunacak olan Amerikan ve İngiliz uçaklarına karşı Türk birlikleri bekliyor ANKARA,HUSUSÎ Bağdat Paktı cTlger» askerî manevrası b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • KAYIP UÇAĞIN BAHREYN'E İNDİĞİ ANLAŞILDI ANKARA,HUSUSÎ Toros dağlarına çarparak parçalandığı tahmin edilen İngiliz uçağının Bahreyn hava alanına indiği öğrenilmiştir.66 yolcusu ile Abadan'dan Londraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • VENEZÜELLA'DA 5000 kişi evsiz kaldı CARACAS,VENEZÜELLA)A.A.Maracaibonun güneyine düşen bölgede seller yüzünden 5.000 kişi evsiz kalmıştır.Seller,altı saat yağan tropik yağmurlar neticesinde husule gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • MİLLİYET GAZETESİ YA Zl İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE İSTANBUL GAZETE nizin 22-4-1959 gün ve 3214 sayılı nüshasının 5.ci sahifesinin 2 ncl sütununda intişaı eden «Bir D.P.Başkanı Kongreye tabanca ile iştirak et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • YENİ BİR HAVA REKORU KIRILDI LONDRA,A.P.Amerika Hava Yolları Londra ile New York arasındaki hava yolunun Boeing 707 jet uçakları ile 7 saat 7 "akikada katedildiglni ve 3,650 mil olan bu mesafede yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • SAĞLIK ŞORÂSI DÜN TOPLANDI ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Sağlık Şûrası dün saat 11 de Sağlık Vekili Dr.Lütfl Kırdar'm başkanlığında toplanarak çalışmalarına başlamıştır.Kırdar'm bir komışmaslyle açılan toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • Halk,hoparlörlerle yağmur duasına çağırıldı DİYARBAKIR,T.H.A.Belediye hoparlörleri ile yapılan yayınlarda,şehir haricindeki «Şeyh Mehmet» düzlüğünde yarın sabah namazını müteakip yağmur duasına çıkıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • BİR JANDARMA KADIN KAÇIRDI İZMİT,HUSUSÎ İzmit'in Düğmeciler köyünden 23 yaşlarında evli ve iki çocuk annesi bir kadını,Sakarya Merkez Jandarma Birliği erlerinden Emin Direk,zorla kaçırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • İNÖNÜ DÜN İSTANBUL'A GELDİ t Baştarafı Birincide üzere saat 11,30 da uzun bir otomobil konvoyu ile otelden ayrılmıştır.İzmirliler şehirden ayrılışı esnasında da muhalefet liderine yer yer tezahüratta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • Arjantin'de,güzel kadın memur alınmayacak BUENOS AtRES,A.A.Arjantin münakalât Vekâleti Cazibeli ve güzel daktilo ile stenolar alınmamasına karar vermiştir.Bu hususta yapılan açıklamada,genç kız ve kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • İzmir vapuru,Almanya'da lâmir edilecek «İzmir» vapurunun tamiri hususunda geıhlyi yapan Alman firması İle anlaşmaya varılmıştır.Gerekli döviz temin edildikten sonra îstinyede br klemekte olan gemi Bre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • LASTİK MÜHENDİSİ ALINACAK Çeşitli Lâstik imalâtında tecrübeli Mühendis mahdut saatlerde müşavir olacaktır.KARTAL MUTLU AKÜMÜ-LÂTÖR FAB.yazılı mürcaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • inşaat Müteahhitlerinin Nazarı Dikkatine İnşaat ruhsatlan mevcut olup Temel kısımları tamamen yapılmış ve kanunî muamelenin ikmali kooperatifimize ait olmak üzere 280 dükkânın kısımlarının inşaatı kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • ÇİT,Çamaşır suyu emsalinden üstündür Hasırcılar no.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA NEOTRİAZİN Tablet VALİZAN Eliksir FARMA MEYVA TUZU NASAMİDE Burun Damlası STREPTOCİLÜN Göz merhemi SANTACİLLİN Yara merhemi EFRAHOL Tablet Piyasaya tevzi edilmiş olduğunu 'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • f T O K O S I I Nebatî Margarin Yağı Pek Yakında Manada ÇIKIYOR i a o_Bol Vitamin,Nefis Koku,Fevkalâde Lezzet!BİR TECRÜBE KÂFİDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • FLORYA CENNET MAHALLESİNDE Yarısı Peşin Bakiyesi 200-300-400 Lira Taksitlerle 3 VE 4 ODALI APARTMAN DAİRELERİ VE DÜKKÂNLARININ SATIŞINA BAŞLANMIŞTIR APARTMAN DAİRELERİ BEDELLERİ 35-40 ve 45.000 TL.sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • Veznedar Aranıyor Bayan Veznedara ihtiyaç vardır.Şartlar uygundur ve maaş dolgundur.Müracaat PJK.295 Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • DİKKAT DİKKAT Zımpara taşı hex türlü ebad'dan ve cinsinden alırken muhakkak olarak D E B A S markalı mallarını isteyiniz.Çünkü Avrupa ayarında yapılmış ayni zamanda garantilidir.D E B A S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • ARANIYOR 13-15 yaş arası iki çocuğa ihtiyaç vardır.İlk mektep mezunları tercih edilir maaş dolgundur.Müracaat P.K.295 ŞİSİİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • ÇOCUK ARABALARI PUSET ve BİSİKLETLERİ Fabrikamızda 18 muhtelif tip ÇOCUK ARABASI PUSET 2 ve 3 tekerlekli BİSİKLETLER imâl edilmektedir-TEMİZ İŞ KOMANDİT ŞİRKETİ tjtriklla LCVEHI İSTANBUL F.K.ka tabı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • EĞRİDİR'İN BÜYÜK BİR KISMI YANDI t Baştarafı Birincide Yangın bir ara P.T.T.merkezini de tehdit ettiğinden burası tahliye edilmiş ve bir çadırda muvakkat santral kurulmuştur.Bilâhare tehlikenin atlatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • Ağır Yüklü Arabanızı,SARSINTISIZ ve EMNİYETLE Sürebilmeniz için YENİ Load Level çullanınız OTONUZUN ARKASI ÇÖKMEZ Monroe "Load Leveler" arabanızın sarsıntısız ve muvazeneli bir şekilde yol almasını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • VAGON BLO Tamamiyle yeni enternasyonal atraksiyonlardan müteşekkil muazzam programını takdim eden BLUE PEARLS SHOW 10 kişilik meşhur Alman Revü Balesi SEMİRAS 4 kişilik fevkalâde Akrobatik monden Merr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • Kollukların,kanapelerin,perdelerin,elbiselerin,yatakla-Resim çerçevelerinin,mobilyaların oyuklu köselerinin,kitaplıkların ve bu gibi yerlerin fosunu alır.Duvarların,favan ların parke ve muşambaların t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK m LEVENT kısım 4,H.5 de sat.veya kiralık,kaloriferli,sofbenli,asansörlü daire.44 93 08.MÜJDE,Kadıköyün en sayfiye yeri olan Erenköy Bağda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.05.1959
  • Eken,G.Saray'a antrenör oluyor Dick,mukavelesi hitamında ingiltereye dönecek.Remondini teklifi reddetti GALATASARAY Antrenörü George Dick'in,mukavelesinin hitamında kulüpten ayrılacağı kat'îleştikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1959
  • Ordu Takımımız Fransa ile 21 Nayıs'ta gece karşılaşacak ANKARA,HUSUSİ ORDU futbol takımımız,Fransa ordu takımı İle ikinci maçını 21 mayısta Komada gece oynayacaktır.Müsabaka tarihleri,Paristeki CİSM i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1959
  • Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Şampiyon oldu Yüksek okullar futbol şampiyonasının,dün Mithatpaşa Stadında oynanan final maçını 3-0 kazanan Ekonomi ve Ticaret Okulu,İstabul şampiyonu olmuştur.Yüksek E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1959
  • [KEYSTONE] İSTE KUPAYI fiARANTİlFYFN fini Nottingham Forest santrforu Wilson,Luton Town kalesine ¦yi m liwrn I I W«nHI1 I Ikbl tll UUL goUk atıyor.Bu golden sonra devre 2-0 bitecek ve bir oyuncu sakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1959
  • m.CI nyn PATTERSON üıAI İP Sorduğunuz bu sağ kroşe İngiltere şampiyonu Brian UUIW rM I I blwUll UHLIr dünya şampiyonluğu şansını yok etmiştir.Londra'da yapılan ıı IA.P.J London'un müsabakada Dünya Ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1959
  • Faik Gökay,bugün İzmir'e gidiyor ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu Reisi Faik Gökay dün Ankara birinci ve ikinci profesyonel kulüp idarecileri ile bir hasbıhal toplantısı yapmıştır.Toplantıda,idarecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1959
  • "Güreş,okulla kalkınamaz» Güreş Federasyonu Teknik Müşaviri Yaşar Doğu "Güreşçilerin hayatını garanti altına almak şart,diyor GÜREŞ Federasyonu Tek-Teknik müşavir,güreşçilerin ku-•ı t.lüplerde disipli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1959
  • Bahsi müşterek için çalışmalar başladı ANKARA,HUSUSÎ Beden Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan «Bahsi müşterek için nizamname çalışmalarının başladığını» söylemiştir.Umum Müdür şimdilik muhtelif memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1959
  • asketbol Şampiyonası gününde başlıyamıyor Hâlen kampta bulunan basketbol millî takımı yarın açık havada çalışacak f\t 31 Mayıs tarihleri ara-VJ J sırıda şehrimizde yapılacak olan XI.Avrupa Basketbol Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1959
  • F.Gökay Millîleri İkaz elli Millî takım namzetleri bugün antrenman yapacak ve yarın da kampa girecek ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu Reisi Faik Gökay,yaklaşmakta bulunan Hollanda maçı münasebetiyle v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1959
  • GUNDUZ GOZU İLE.Küçük Mustafa'nın azmi HAK verilmez,hakkın yendi diye alınır» derler.Yâni elini kolunu bağlayıp sâdece çeneye kuvvet anlayıpoflamayacaksın.Hakkını almak için sıvanıp,direneceksin.Böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1959
  • I Hollanda takımı dün tesbit edildi Bize karşı oynayan Wilkers,Schurman ve Lenstra bu defa kadroda yok.AMSTERDAM,HUSUSÎ 1A MAYIS Pazar günü İsli tanbul'da Türk A millî takımı ile yapılacak maç için Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor