Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • edik CHP.yi Tahrikle İtham etti Dahiliye Vekili,tahriklerin fiilî harekete geçmek kararı ile girişildiğini söyledi Radyo Gazetesi de,Trikopis'in İnönü tarafından değil,Dadaylı Halit Bey tarafından esi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • IRAK ELÇİMİZ değiştirildi Türkmen'in yerine Oslo Elçimiz Bayramoğlu iâyin edildi.Türkiye'ye ilticaların devam edeceği anlaşılıyor Hür Irak radyosu Erbil'de âsilerin duruma hakim olduğunu bildirerek bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • DAĞCILAR UÇAK ENKAZINA VARDI VAN,T.H.A.İngiliz hava kuvvetlerine mensup dağcı ekibi Süphan dağına düsen uçağın enkazının bulunduğu yere varmıştır.Ekib karlar altında uçak mürettebatının cesetlerini ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • Ulş.Kd.Bnb.İbrahim ORGA OTOMOBİL ARIZACILIGI Tamir Bakım Ayarlar Amatör,Profesyonel şoförlerle tamir ve bakım işleriyle meşgul olanlara ve Sanat Okulu öğrencileri için faydalı bilgileri ihtiva eder.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • İNÖNÜ,GECE HÂDİSELERE DAİR KONUŞTU İZMİR,HUSUSÎ İzmirde dün gece vukubulan hâdiselerden sonra Halk Partisi merkez ve grup idare kurulu üyeleri İnönü'nün başkanlığında 2 saat devam eden bir toplantı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • BUGÜN 10 UNCU YILINA GİREN Milliuef Okuyucularının arlan ilgi ve leveccühüne leşekkür eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] Matbaamızın önü sabaha kadar polis ve jandarmalarla kuşatılmış ve dışarı gazete bırakılmamıştır.Resimde basılan ilk nüshaları götürmek üzere gelen otoboili çeviren polis ve görevli ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • Uşak'la Basın'a yapılan lecavüz protesto edildi Gazeteci teşekkülleri üç ayrı tebliğ neşretti ve Başvekil ile Dahiliye Vekiline tedbir alınmasını isteyen telgraflar çekti GAZETECİLERİN Uşak'ta mâruz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • izmir'de dün gece hâdiseler oldu DP.İl Merkezinde dinamit patladı.Muhalif Demokrat İzmir gazetesi dün gece tahrip edildi Dinamit sadece bahçedeki metruk bir odayı harab etti m-t v.İzmir'de İnönü'yü ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • v* 'H-y t "WS1:y^Y r ic^A* i.Ş&P [AHMET GULTASI İnönü Turgutluya girerken tezahürat yapan halkı şapkası ile selâmlıyor.Sağındaki Sivas mebusu T.Feyzioğludur.I AHMET GÜLTAŞJ İzmir'de askerler tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • [AHMET GÜLTAŞJ inönü ve C.H.I'.İllerin otomobil kafilesi tzmire girmeden evvel partililer tarafından çiçeklerle karşılanıyor.Uşak'la Basın'a yapılan tecavüz protesto edildi Gazeteci teşekkülleri üç ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • BUGÜN 10 UNCU YILINA GİREN Milliuef Okuyucularının arlan ilgi ve leveccühune leşekkür eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • DAĞCILAR UÇAK ENKAZINA VARDI VAN,T.H.A.İngiliz hava kuvvetlerine mensup dağcı ekibi Süphan dağına düşen uçağın enkazının bulunduğu yere varmıştır.Ekib karlar altında uçak mü* rettebatının cesetlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • IRAK ELÇİMİZ değiştirildi Türkmen'in yerine Oslo Elçimiz Bayramoğlu tâyin edildi.Türkiye'ye ilticaların devam edeceği anlaşılıyor Hür Irak radyosu Erbil'de âsilerin duruma hakim olduğunu bildirerek bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • Gedik CH.P.yi Tahrikle İtham etti Dahiliye Vekili,tahriklerin fiilî harekete geçmek kararı ile gırışıldıgını söyledi Radyo Gazetesi de,Trikopis'in İnönü tarafından değil,Dadaylı Halit Bey tarafından e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • JÖZDEMİR GÜRSOYJ Matbaamızın önü sabaha kadar polis ve jandarmalarla kuşatılmış ve dışarı gazete bırakılmamıştır.Resimde basılan ilk nüshaları götürmek üzere gelen otoboili çeviren polis ve görevli ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • Ulş.Kd.Bnb.ibrahim ORGA OTOMOBİL ÂRIZACILIĞI Tamir Bakım Ayarlar Amatör,Profesyonel şoförlerle tamir ve bakım işleriyle meşgul olanlara ve Sanat Okulu öğrencileri için faydalı bilgileri ihtiva eder.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • Ulş.Kd.Bnb.İbrahim ORGA OTOMOBİL ÂRIZACILIĞI Tamir Bakım Ayarlar Amatör,Profesyonel şoförlerle tamir ve bakım işleriyle meşgul olanlara ve Sanat Okulu öğrencileri için faydalı bilgileri ihtiva eder.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • değiştirildi Türkmen'in yerine Oslo Elçimiz Bayramoğlu iâyin edildi.Türkiye'ye ilticaların devam edeceği anlaşılıyor Hür Irak radyosu Erbil'de âsilerin duruma hakim olduğunu bildirerek bütün Iraklılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • DAĞCILAR UÇAK ENKAZINA VARDI VAN,T.H.A.İngiliz hava kuvvetlerine mensup dağcı ekibi Süphan dağına düsen uçağın enkazını.ı bulunduğu yere varmıştır.Eklb karlar altında uçak mürettebatının cesetlerini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • BUGÜN 10 UNCU YILINA GİREN Milliııef Okuyucularının arlan ilgi ve leveccühüne leşekkür eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • Gedik CH.P.yi Tahrikle İtham etli Dahiliye Vekili,tahriklerin fiilî harekete geçmek kararı ile girişildiğini söyledi y^w n Radyo Gazetesi de,Trikopis'in İnönü tarafından değil,Dadaylı Halit Bey tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • ill.if Mil HIM.Ill IÖZDEMİB GÜRSOYI Matbaamızın önü sabaha kadar polis ve jandarmalarla kuşatılmış ve dışarı gazete bırakılmamıştır.Resimde basılan ilk nüshaları götürmek üzere gelen otoboili çeviren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • Uşak'la Basın'a yapılan lecavüz protesto edildi Gazeteci teşekkülleri üç ayrı tebliğ neşretti ve Başvekil ile Dahiliye Vekiline tedbir alınmasını isteyen telgraflar çekti GAZETECİLERİN Uşak'ta mâruz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1959
  • hâdiselerin neşri yasak Bu sabah saat 0.3.25 de Savcılık eliyle aşağıdaki neşir yasağı kararlarını aldık:İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğine,İzmirde münteşir Demokrat İzmir Gazetesi matbaa ve idareh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • C AIERLER O Tabiî,hepiniz «Haftanın hâdisesi* Esra Birgen Mükerrem Şah izdivacını merak ediyorsunuz.Bu hususta şimdiye kadar basınımızda çıkan haberler ya rivayet mahiyetini taşıyor,yahut da gelinin L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • SAYIN VETERİNER HEKİMLERİNE KANATLİ HAYVANLARDA COCCİDIOSİS Kanlı ishal)Tedavi ve korunmasında EFURON Satışa arzedilmiştir ECZACIBAŞI VETERİNER İLÂÇLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • İLAN TASHİHİ Gazetemizin dünkü nüshasında İSTANBUL BANKASININ İlânında tertip hatası olarak Birinci Keşide yerine 1 inci,İkinci Keşide yerine 2 inci,üçüncü keşide yerine 3 üncü,dördüncü keşide yerine.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] İçinde bulunduğunuz hayat şaftlarından biraz sıkılıyorsunuz.Enerjik bir hamle yapınız.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar arzularınızı bilhassa işe ait arzular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Milletlerarası Bebek Sergisi açılacak Kızılay'ın Temmuz ayı başında Galatasaray Lisesinde açacağı serginin,hazırlıkları ilerlemektedir.Eylül sonuna kadar devam edecek serginin tanzim plânı hazırlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Teknik Ziraat Müdürlüğü tavukçuluk kursu açacak Teknik Ziraat Müdürlüğü bu yıl da tavukçuluk kursu açacaktır.11 Mayısta açılacak kurs 15 gün devam edecektir.Birinci hafta,nazari olarak tavuk yetiştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Yalovada deniz kenarında erkek cesedi bulundu Yalova'ya bağlı Esen köyü-iün Deliklitaş mevkiinde deniz kenarında bir erkek cesedi bulunmuştur.Uzun saçlı,kumral,hafif tıraşlı,165 boyunda bir gence ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Paket Postahanest Beşîktaşa taşınacak Sahpazan antrepolarında faaliyet gösteren Paket Postahanesl İçin yeni bir bina bulunamamıştır.İlgililer «Son çare olarak Beşiktaştakl antrepolardan birine taşınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Kız kaçıran genç,dün tevkif edildi Kız kaçırmak suçundan 15 gün hapis cezasına mahkûm edilmiş,olan ve firarda bulunan Erdoğan özkırım evvelki gece Şehremininde yakalanmıştır.Erdoğan,dün Nöbetçi Sulh C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Madenî 2,5 liralıklar yakında basılacak Madeni 2.5 liralıklar basılacaktır.Paraların halita ve kalıpları hazırlanmıştır.Piyasadaki bozuk para skıntısı ise genişlemektedir.Darlık bilhassa nakil vasıtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • BEBEK,YENİKÖY VE TARA MEYDÂNLARI DÜZ Bebek'te bir çocuk bahçesi yapılacak.Vatan Caddesi ile Oğuzhan Caddesinin birleştikleri yerin yanları yeşil saha olacak Boğaz sahil yolunun inşası sırasında Bebek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • 11 Mayis'to Kişiye 100:000 LİRA 1389 Kişiye kazanma şansı 6 Ağustos'ta 1 Kişiye 100.000 1389 K ışıye LİRA.A kazann GARANTİ BANKASI PARANIZIN,İŞİNİZİN,İSTİKBALİNİZİN GARANTİSİDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • APARTMAN DAİRESİ kazanan talihlilerin isimleri saat 20.30 ve 22.10 da ilân edilecektir.YAPI ve KREDİ BANKASI 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • BULMACA 1 2 3 4 5 "6 7T9 1Q 11 12 i i i i i i r—LJ~-SOLDAN SAĞA:1 Lâfın nereve varacağını düşünmeden ağzına geleni söyleyen.2 Şa-1 şılacak şey;Bir sebze.3 Ki-sa hırka eski giyimde)Yıkanılan bir yer.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Diimbiillii Ismail Bu akşam saat 21.20 de İstanbul Radyosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Dahili otomatik santrala bağlanan telefonlarımız yarmdan itibaren 44 48 58 numaradan işleyecektir.Not alınmasını rica ederiz.TÜRKTURİZM Seyahat Acentesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • TEŞEKKÜR 1 Mayıs 1959 Cuma günü aramızdan hiç beklenilmeyen biranda bizleri sonsuz ve derin acılara garkederek ebediyete intikal eden ailemiz efradından MEMNUNE IRZ'm cenazesine bizat iştirak eden,çel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Bira Fabrikası için dinlendirme fıçısı gelmedi Bomonti Bira fabrikasının tevsii lçla sipariş edilmiş bulunan ilâve kazan ve dinlendirme fıçıları henüz memleketimize gelmemiştir.İlgililer «malzemenin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Bir otobüs devrildi dokuz yolcu yaralandı Ağır yaralı bir kadın hastahaneye kaldırıldı.Kazaya "Ucuz atlatılmış,nazariyle bakılıyor 25 yolcu ile Silivri'ye gitmekte olan şoför tsmet Akşit'in idaresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Paso kontrolünden sonra vapurda bilet satışı arttı Vapurlarda ve çıkış sırasında bilet kontrolü müsbet şekilde neticelenmiş ve kaçak seyahat eden yolcuların sayısı azalmıştır.Kararın tatbikinden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Ev sahibi ile kiracı birbirini yaratadı Kasımpaşa'da Hacıhüsrev'^ oturan Ahmet Çelik ile ev sahibi Salih Çakıloglu,geçimsizlik yüzünden kavgaya tutuşmuş ve blribirlerini bıçakla muhtelif yerlerinden y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 1 İktisadî ve Sınaî Tesisat ve İşletme A.Ş.Tel ve Çivi Fabrikası)2 Kauçuk İşleri Limited Şirketi Balina)3 Elektromekanik,Ali Haki Erenyol Eshamlı Komandit Ortaklığı,4 Ali Naki Erenyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Laboratuar İşçisi Aranıyor 18 yaşından büyük okur,yazar kadın işçi alınacaktır.Mustafa Nevzat Pısak Laboratuarı Mecidiyeköy,2.Taşocak Sokak No.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • f SİNEMALAR V_BEYOĞLU A L K A Z A It Tel:44 25 U2)Allı yemeni Turan Seyfioğlu Gülistan Güzey Türk filmi.ATLAS Tel:44 08 35)Meş'um Saat Carole Ohmart İng.EMEK Tel:44 84 39)Lâle Sokağı Henri Vidal Pierr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • ÖLÜM Necmiye Göksunun eşi,İsmail ve Necat Göksunun babaları.Osman,Gülden,Günay,Erden Göksunun dedeleri,Zuhal ve Gülümser Göksunun kayın pederleri merhum Bekir Göksu ile Osman Göksunun kardeşler 1,piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • 0 KADIKÖY'DE Ziverbey'de Hatboyunda Arif Büyükemirsıla'ya ait inşaatta çalışan Binall Yaşar,Nizameddin Arslan ve Kasım Albay adındaki ameleler,toprak çökmesi neticesinde dizlerine kadar toprağa gömülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Paltosundakî 595 lirayı yankesiciye çarptırdı Evvelki gece Bandırma'dan limanımıza gelen Uludağ vapurunun yolcularından Ahmet ünlü,paltosunun cebinde bulunan 595 lirasını rıhtımda meçhul bir yankesici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Taşlılarlaya dadanan HIRSIZ YAKALANDI Suçüstü yakalanan 16 yaşındaki Ali son bir ay 'içinde ayni semtte yedi ev daha soymuş Taşhtarla'ya musallat olan Ali Şişedeviren adında 16 yaşında bir hırsız,evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • I ve Buz Dolabı I aksamı geldi)Birinci ithal kotasından güm-E rüklere bol miktarda buz dolabı E ve dikiş makinesi aksamı gel-E E mistir.EŞ Bunlar dahilde monte edilerek J piyasaya çıkarılmaktadır.E İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Kemal öncan,Nermin Demlrçay ve E Ahmet Melikten şarkılar 14.30 1 Dana müziği 15.00 Yurttan ses-I ler bağlama takımı 15.15 Mürşit E de Şenerden şarkılar 15.30 Ser-best saat 15.35 Çeşitli müzik 16.00 Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • c A1ERLER n v/mm 88 88 88» ~*to».*fa» Tabii,hepiniz «Haftanın hâdisesi» Esra Birgen Mükerrem Şah izdivacını merak ediyorsunuz.Bu hususta şimdiye kadar basınımızda çıkan haberler ya rivayet mahiyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • SAYIN VETERİNER HEKİMLERİNE KANATLI HAYVANLARDA COCCİDİOSÎS Kanlı ishal)Tedavi ve korunmasında EFURON Satışa arzedilmiştir ECZACIBAŞI VETERİNER İLÂÇLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • İLAN TASHİHİ Gazetemizin dünkü nüshasında İSTANBUL BANKASININ ilânında tertip hatası olarak Birinci Keşide yerine 1 inci,tkinci Keşide yerine 2 İnci,üçüncü keşide yerine 3 üncü,dördüncü keşide yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU U 122 Aralık 20 Ocak] İçinde bulunduğunuz hayat şartlarından biraz sıkılıyorsunuz.Enerjik bir hamle yapınız.KOVA BURCU f |2l Ocak 19 Şubat] Yıldızlar arzularınızı bilhassa işe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • i;11 1111 11 I 11 I.11 I 1111 11 1111 I 11 I I I 111 I I I I 111 ı rı 11.1111 111 I I 1 ISTANBUL E 8.27 Açılış ve program 8.30 I Tatil sabahı için müzik 9.00 Ha-İ berler 9.15 Günün melodileri 9.30 Sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • UİMACA I'2 3'4 5"6V~8"9I0'U 12 i I 1 M 1 I W SOLDAN SAĞA:1 Lâfın nereye varacağını düşünmeden ağzına geleni söyleyen.2 Şa-I şılacak şey;Bir sebze.3 Ki-o sa hırka eski giyimde)Yıkanılan bir yer.4 Cüzî;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • DümbüUü ismail Bu aksam saat 21.20 de İstanbul Radyosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Dahilî otomatik santrala bağlanan telefonlarımız yarından itibaren 44 48 58 numaradan işleyecektir.Not alınmasını rica ederiz.TÜRKTURİZM Seyahat Acentesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • TEŞEKKÜR 1 Mayıs 1959 Cuma günü aramızdan hiç beklenilmeyen biranda bizleri sonsuz ve derin acılara garkederek ebediyete intikal eden ailemiz efradından MEMNUNE IRZ'm cenazesine bizat iştirak eden,çel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Bira Fabrikası için dinlendirme fıçısı gelmedi Bomonti Bira fabrikasının tevsii içia sipariş edilmiş bulunan ilâve kazan ve dinlendirme fıçıları henüz memleketimize gelmemiştir.İlgililer «malzemenin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Bir otobüs devrildi dokuz yolcu yaralandı Ağır yaralı bir kadın hastahaneye kaldırıldı.Kazaya "Ucuz atlatılmış,nazariyle bakılıyor 25 yolcu ile Silivri'ye gitmekte olan şoför İsmet Aksit'in idaresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Paso kontrolünden sonra vapurda bilet satışı arttı Vapurlarda ve çıkış sırasında bilet kontrolü müsbet şekilde neticelenmiş ve kaçak seyahat eden yolcuların sayısı azalmıştır.Kararın tatbikinden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Ev sahibi ile kiracı birbirini yaraladı Kasımpaşa'da Hacıhüsrev'^» oturan Ahmet Çelik ile ev sahibi Salih Çakıloğlu,geçimsizlik yüzünden kavgaya tutuşmuş ve birlbirlerini bıçakla muhtelif yerlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 1 İktisadî ve Sınaî Tesisat ve İşletme A.Ş.Tel ve Çivi Fabrikası)2 Kauçuk İşleri Limited Şirketi Balina)3 Elektromekanik,Ali Naki Erenyol Eshamlı Komandit Ortaklığı,4 Ali Naki Erenyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Laboratuar İşçisi Aranıyor 18 yaşından büyük okur,yazar kadın işçi alınacaktır.Mustafa Nevzat Pısak Laboratuarı Mecidiyeköy,2.Taşocak Sokak No.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • J f SİNEMALAR V_BEYOĞLU A L K A Z A K Tel.44 25 62)Allı yemem Turan Seyfioğlu Gülistan Güzey Türk filmi.ATLAS Tel:44 08 35;Meş'um Saat Carole Ohmart İng.EMEK Tel:44 84 391 Lâle Sokağı Henri Vidal Pier
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • ÖLÜM Necmiye Göksunun eşi,İsmail ve Necat Göksunun babaları.Osman,Gülden,Günay,Erden Göksunun dedeleri,Zuhal ve Gülümser Göksunun kayın pederleri merhum Bekir Göksu ile Osman Göksunun kardeşleri,piyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • KADIKÖY'DE Ziverbey'de Hatboyunda Arif Büyükemirsıla'ya ait inşaatta çalışan Binali Yaşar,Nizameddin Arslan ve Kasım Albay adındaki ameleler,toprak çökmesi neticesinde dizlerine kadar toprağa gömülmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Paltosundaki 595 lirayı yankesiciye çarptırdı Evvelki gece Bandırma'dan limanımıza gelen Uludağ vapurunun yolcularından Ahmet ünlü,paltosunun cebinde bulunan 595 lirasını rıhtımda meçhul bir yankesici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Taşlıiarlaya dadanan HIRSIZ YAKALA» Suçüstü yakalanan 16 yaşındaki Ali son bir ay 'içinde ayni semtte yedi ev daha soymuş Taşhtarla'ya musallat olan Ali Şişedeviren adında 16 yaşında bir hırsız,evvelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Dikiş Makinesi J I ve Buz Dolabı aksamı geldi| Ejj Birinci ithal kotasından güm-jE ŞE rüklere bol miktarda buz dolabı S ve dikiş makinesi aksamı gel-EŞ mistir.|E Bunlar dahilde monte edilerek piyasaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • il,Mayıs'to Kişiye 100:000 LİRA 1389 Kişiye kazanma şansı 6 Ağustos'ta 1 Kişiye 100.000 LİRA.1389 Kişiye A kazanma ik şansı GARANTİ AbANKASI PARANIZIN,İŞİNİZİN,İSTİKBALİNİZİN GARANTİSİDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • BEBEK,YENİKÖY YE TARABYA MEYDANLARI DÜZENLENECEK Bebek'te bir çocuk bahçesi yapılacak.Vatan Caddesi iie Oğuzhan Caddesinin birleştikleri yerin yanları yeşil saha olacak Boğaz sahil yolunun inşası sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Madenî 2,5 liralıklar yakında basılacak Maden!2.5 liralıklar basılacaktır.Paraların halita ve kalıpları hazırlanmıştır.Piyasadaki bozuk para skıntısı ise genişlemektedir.Darlık bilhassa nakil vasıtala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Paket Posiahanesi Beşiktaşa taşınacak Salıpazarı antrepolarında faaliyet gösteren Paket Postahanesi için yeni bir bina bulunamamıştır.İlgililer «Son çare olarak Beşiktaştaki antrepolardan birine taşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Yalovada deniz kenarında erkek cesedi bulundu Yalova'ya bağb Esen köyünün Deliklitaş mevkiinde deniz kenarında bir erkek cesedi bulunmuştur.Uzun saçlı,kumral,hafif tıraşlı,1.65 boyunda bir gence ait o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Kız kaçıran genç,dün tevkif edildi Kız kaçırmak suçundan 15 gün hapis cezasına mahkûm edilmiş olan ve firarda bulunan Erdoğan özkırım evvelki gece Şehremininde yakalanmıştır.Erdoğan,dün Nöbetçi Sulh C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Teknik Ziraat Müdürlüğü tavukçuluk kursu açacak Teknik Ziraat Müdürlüğü bu yıl da tavukçuluk kursu açacaktır.11 Mayısta açılacak kurs 15 gün devam edecektir.Birinci hafta,nazari olarak tavuk yetiştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Milletlerarası Bebek Sergisi açılacak Kızılay'ın Temmuz ayı başında Galatasaray Lisesinde açacağı serginin hazırlıkları ilerlemektedir.Eylül sonuna kadar devam edecek serginin tanzim plânı hazırlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Dıı J Bu akşamf j^i-Hü:RADYODA Bugünkü çekilişte 5 APARTMAN DAİRESİ kazanan talihlilerin isimleri saat 20.30 ve 22.10 da ilân edilecektir-YAPI ve KREDİ BANKASI I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • SAYIN VETERİNER HEKİMLERİNE KANATLI HAYVANLARDA COCCİDİOSİS Kanlı İshal)Tedavi ve korunmasında EFURON Satışa arzedilmiştir ECZACIBAŞI VETERİNER İLÂÇLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • İLAN TASHİHİ Gazetemizin dünkü nüshasında İSTANBUL BANKASININ İlânında tertip hatası olarak Birinci Keşide yerine 1 inci,İkinci Keşide yerine 2 inci,üçüncü keşide yerine 3 üncü,dördüncü keşide yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • 'l I Mil II II II I IIIIIll [HI I lltl.Hit HUM um I ISTANBUL E 8.27 Açılış ve program 8.30 E Tatil sabahı için müzik 9.00 Ha* E berler 9.15 Günün melodileri E 9.30 Sabah şarkıları 10.00 Melodi E kerva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • OĞLAK BURCU u «4 [22 Aralık 20 Ocak] İçinde bulunduğunuz hayat şartlarından biraz sıkılıyorsunuz.Enerjik bir hamle yapınız.KOVA BURCU ft [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar arzularınızı bilhassa işe ait arzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • CEMİYET HABERLER Tabii,hepiniz «Haftanın hâdisesi» Esra Birgen Mükerrem Şah izdivacını merak ediyorsunuz.Bu hususta şimdiye kadar basınımızda çıkan haberler ya rivayet mahiyetini taşıyor,yahut da geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Madenî 2,5 liralıklar yakında basılacak Madenî 2.5 liralıklar basılacaktır.Paraların halita ve kalıpları hazırlanmıştır.Piyasadaki bozuk para skıntısı ise genişlemektedir.Darlık bilhassa nakil vasıtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Paket Postahanesi Beşiktaşa taşınacak Sahpazarı antrepolarında faaliyel gösteren Paket Postahanesi için yeni bir bina bulunamamıştır.İlgililer-«Son çare olarak Beşiktaştaki antrepolardan birine taşınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Yalovada deniz kenarında erkek cesedi bulundu Yalova'ya bağlı Esen köyü.ıün Delikli taş mevkiinde deniz kenarında bir erkek cesedi bulunmuştur.Uzun saçlı,kumral,hafif tıraşlı,1.65 boyunda bir gence ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Kız kaçıran genç,dün tevkif edildi Kız kaçırmak suçundan 15 gün hapis cezasına mahkûm edilmiş olan ve firarda bulunan Erdoğan özkırım evvelki gece Şehremininde yakalanmıştır.Erdoğan,dün Nöbetçi Sulh C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Teknik Ziraat Müdürlüğü tavukçuluk kursu açacak Teknik Ziraat Müdürlüğü bu yıl da tavukçuluk kursu açacaktır.11 Mayısta açılacak kurs 15 gün devam edecektir.Birinci hafta,nazarî olarak tavuk yetiştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Milletlerarası Bebek Sergisi açılacak Kızılay'ın Temmuz ayı başında Galatasaray Lisesinde açacağı serginin hazırlıkları ilerlemektedir.Eylül sonuna kadar devam edecek serginin tanzim plânı hazırlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • LİRA 1389 Kişiye kazanma şansı 6 Ağustos'ta 1 Kişiye 100.000 LİRA.1389 A kazanma GARANTİ »BANKASI PARANIZIN,İŞİNİZİN,İSTİKBALİNİZİN GARANTİSİDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • îijja^^:İ:İÎîİb9H^^^K:Bu akşam RADYODA Bugünkü çekilişte APARTMAN DAİRESİ kazanan talihlilerin isimleri saat 20.30 ve 22.10 da ilân edilecektir.YAPI ve KREDİ BANKASI 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • BU L M A C A SOLDAN SAGA:1 Lâfın nereye varacağını düşünmeden ağzına geleni söyleyen.2 Şaşılacak şey;Bir sebze.3 Kısa hırka eski giyimde)Yıkanılan bir yer.4 Cüzî;İnce ya-3 pılı.5 Bir mektep;Üye.6—4 Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Dahilî otomatik santrala bağlanan telefonlarımız yarından itibaren 44 48 58 numaradan işleyecektir.Not alınmasını rica ederiz.TÜRKTURİZM Seyahat Acentesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • PW—W1IMIIM—ta TEŞEKKÜR 1 Mayıs 1959 Cuma günü aramızdan hiç beklenilmeyen biranda bizleri sonsuz ve derin acılara garkederek ebediyete intikal eden ailemiz efradından MEMNUNE IRZ'ın cenazesine bizat i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Bira Fabrikası için dinlendirme fıçısı gelmedi Bomonti Bira fabrikasının tevsii İçLt sipariş edilmiş bulunan ilâve kazan ve dinlendirme fıçıları henüz memleketimize gelmemiştir.İlgililer «malzemenin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • BEBEK,YENİKÖY VE TARABYA MEYDANLAR!DÜZENLENECEK Bebek'te bir çocuk bahçesi yapılacak.Vatan Caddesi ile Oğuzhan Caddesinin birleştikleri yerin yanları yeşil saha olacak Boğaz sahil yolunun inşası sıras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • I Dikiş Makinesi ve Buz Dolabı aksamı geldi)Ej Birinci ithal kotasından güm-Ej Ej rüklere bol miktarda buz dolabı Ej Ej ve dikiş makinesi aksamı gel-E E:mistir.Bunlar dahilde monte edilerek j ş piyasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • tf& gm BT:W.Taşlıiarlaya HIRSIZ YAKALANDI Suçüstü yakalanan 16 yaşındaki Ali son bir ay 'içinde ayni semtte yedi ev.daha soymuş Taşhtarla'ya musallat olan Ali Şişedeviren adında 16 yaşında bir hırsız,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Paltosundaki 595 lirayı yankesiciye çarptırdı Evvelki gece Bandırma'dan limanımıza gelen Uludağ vapurunun yolcularından Ahmet ünlü,paltosunun cebinde bulunan 595 lirasını rıhtımda meçhul bir yankesici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • KADIKÖY'DE Ziverbey'de Hatboyunda Arif Büyükemirsıla'ya ait inşaatta çalışan Binali Yaşar,Niznmeddin Arslan ve Kasım Albay adındaki ameleler,toprak çökmesi neticesinde dizlerine kadar toprağa gömülmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Bir otobüs devrildi dokuz yolcu yaralandı Ağır yaralı bir kadın hastahaneye kaldırıldı.Kazaya "Ucuz atlatılmış,nazariyle bakılıyor 25 yolcu ile Silivri'ye gitmekte olan şoför İsmet Akşit'in idaresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Paso kontrolünden sonra vapurda bilet satışı arttı Vapurlarda ve çıkış sırasında bilet kontrolü müsbet şekilde neticelenmiş ve kaçak seyahat eden yolcuların sayısı azalmıştır.Kararın tatbikinden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Ev sahibi ile kiracı birbirini yarandı Kasımpaşa'da Hacıhüsrev-oturan Ahmet Çelik ile ev sahibi jalih Çakıloğlu,geçimsizlik yüzünden kavgaya tutuşmuş ve biribirlerini bıçakla muhtelif yerlerinden yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • ÖLÜM Necmiye Göksunun eşi,İsmail ve Necat Göksunun babaları.Osman,Gülden,Gjioay,Erden Göksunun dedeleri,Zuhal ve Gülümser Göksunun kayın pederleri merhum Bekir Göksu ile Osman Göksunun kardeşleri,piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 1 İktisadî ve Sınaî Tesisat ve İşletme A.S.Tel ve Çivi Fabrikası)2 Kauçuk İşleri Limited Şirketi Balina)3 Elekfromekanik,Ali Haki Erenyol Eshamlı Komandit Ortaklığı,4 Ali Haki Erenyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Diimbiillü ismail Bu akşam saat 21.20 de İstanbul Radyosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • Laboratuar İşçisi Aranıyor 18 yaşından büyük okur,yazar kadın işçi alınacaktır.Mustafa Nevzat Pısak Laboratuarı Mecidiyeköy,2.Taşocak Sokak No.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1959
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU A L K A Z A R Tel.44 25 62)Allı yemem Turan Seyfioğlu Gülistan Güzey Türk filmi.ATLAS Tel:44 08 35,Meş'unı Saat Carole Ohmart İng.EMEK Tel:44 8-1 3U)Lâle Sokağı Henri Vidal Pierr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • İktisat mütehassısımız Halûk Cillov Avrupa İktisadi işbirliği Teşkilâtı Türkiye masası şeji Mr.Lanner ile Pariste çok dikkate değer bir görüşme yapmıştır.Türkiye'nin ekonomik bünyesine bihakkın vâkıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • BÂZI YOLLAR HALÂ KARDAN KAPALI Şebinkarahisar Giresun yolu açılamadığından,yolcular 770 kilometre katetmek zorunda kalıyor SİVAS,HUSUSÎ Bahar mevsiminin yarısının geçmesine rağmen Şebinkarahisar Gires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • BİR KAMYON DEREYE UÇTU AKŞEHİR,HUSUSÎ Reis Bucağına bağlı Hacı Çakmak İdaresindeki 70696 plâkalı kamyon fazla sürat yüzünden bir köprünün korkuluklarından dereye uçmuştur.Şoför muavini ölmüş,kamyon üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • YUNUS EMRE BUGÜN ANILIYOR ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Büyük şair ve mutasavvıf Yunus Emre için bugün saat 11 de büyük bir anma töreni yapılacaktır.Program saat 15.30 da okunacak bir Mevlitle sona erecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • PANAMADAKİ KÜBALI ÂSİLER TESLİM OLDU PANAMA,A.P.Panamayı istilâya kalkıştıktan sonra bir kurşun atmadan hükümet kuvvetlerine teslim olan Kübalı maceracılar 8 otobüsle buraya getirilmişlerdir.Fidel Cas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • Asırlardanberi dünyanın bütün dillerine çevrilen ve binlerce defa basılan milyonların çok üstünde satılan SARKIN EN BÜYÜK ESERİ 1001 GECE MASALLARI birçok renkli minyatürlerle süslenmiş olup Lüks cilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • İITİMPİ ill nil Vaşlnfton eyaletinin Spokane kasabasında oturan Mrs.IHİBİVİ ULUU Elsie Poorman.oğlunun üniformasını köpeği «Fritz» e giydirmiş ve bu resimle fotoğraf müsabakasında ikincilik kazanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odamız mutemedi Böhler firması tarafından muhtelif ölçülerde halis ve hususî takım ve ıslah çelikleri ithâl edilmektedir.Talip olan Odamıza kayıtlı sanayicilerin 9/5/1959 Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • SATILIK Şişli'nin en mutena bir mevkiinde tramvay caddesine 50 metre mesafede kalorifer,parke ve bilûmum konforu haiz köşe başı modern bir apartmanın 4-5-6 odalı darieleri satılıktır.Mutavassıt kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • Türkiye,B.M'e verdiği parayı artırıyor NEW-YORK,A.P.Türkiyenin 1959 teknik yardım programı lehine girişmiş olduğu taahhüdün üç mislinden fazla bir miktara iblâğ olduğu Birleşmiş Milletler Teknik Yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • BAY AR BUGUN IRAN Şahı ile görüşecek Londra'ya gitmekte olan Şah,Yeşilköy'de iki saat kalacak.Şahın İtalyan Prensesi ile evlenmesinin muhtemel olduğu söylendi LONDRA'ya gitmekte olan İran Şahı Rıza Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • I BOZULDU [ÖZDEMİR GÜRSOY1 Bafra sigarasının kalitesi son günlerde çok bozulmuştur.Kalaylı kâğıdın kaldırılmasından sonra,şimdi de sigaralardan muhtelif maddeler çıkmaktadır.Resimde bir Bafra sigarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • sr* [A.P.Feldmareşal Viconte Montgamery sağdan ikinci)Mareşal Vasili Sokolovski sağda)ile Moskova'da buluşmuş ve bir gün önce Sovyet Başvekili Nikita ile konuşurken çekilen resminin altında Pravda gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • BİR GENÇ SEVGİLİSİNİN saçlarını çakı ile kesti Kıskançlık yüzünden vukubulan hâdiseye şahit olanlar gencin,kızı öldürmek istediğini zannetti ANKARA,HUSUSÎ Kıskanç bir delikanlı sevgilisinin saçlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • [OZDEMIR GURSOY)jlf j V ADİlf ATÜpİCT Kanadalı karikatürist Allan Reeve şehrimize Ekil IVMrtlIVM I UrllO I gelıriiştir.Dünya gezisine çıkan karikatürist yazar,uğradığı memleketlerde karikatürler çizme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • Zimmetine para geçiren memurun iki apartman satın aldığı anlaşıldı Zabıta,zimmetine 200.000 lira geçirdiği iddiasiyle tevkif edilen İkinci İcra memurlarından Murat Alaybeyoğlu hakkında tahkikata devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • EMEKLİ BİR EMNİYET ÂMİRİ İNTİHAR ETTİ AKHİSAR,HUSUSÎ Emekli bir emniyet âmiri intihar etmiştir.6 çocuk babası olan İsmail Hakkı Aktaş,bıraktığı mektupta muzdarip olduğu karaciğer hastalığından kurtula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • HİNDİSTAN'A 7Q00 TIBET'Lİ İLTİCA ETTİ YENİ DELHİ,AA Tibet ihtilâlinin komünist Çin tarafımdan bastırıldığı tarihtenberi Hîndistana 7000 Tibetli iltica etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • ıımııııiHiınıımııııııiMii »»41 BİR YAPRAK il n m 4 rt m K Wî ^1 İ h^ lİH 1 Z M S i J^ ı y Delilik ve Delilere dair ŞU SON zamanda zimmetine mühim bir para geçiren bir adam,mazeret olarak deli olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • ^LlMM&Uk V/A/Bu MACg&ASfNOA 3AS ROL O^A/AYACAKLAR.ÇAVÇAV BASABlNO GANGSTERLERİN AKIL *OCA.£l HONOS NESZİN WODAyA GÖRE TiP OE.Gı'Ş-T/^EM SE ZETER.HASIP HESABI £~SKİ MUHASEBECİ,VER.G' ACA/ C'Si SUZGUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • SİVAS'TA BÜYÜK BİR ALAN İNŞA EDİLİYOR SİVAS,HUSUSÎ NATO tarafından Türkiyenin en büyük,dünyanın sayılı hava alanlarından birinin Sivas'ta inşasına başlanmıştır.Münhasıran jet uçakları için kullanılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • iktisat mütehassısımız Halûk Cillov Avrupa İktisadi işbirliği Teşkilâtı Türkiye masası şefi Mr.Lanner ile Pariste çok dikkate değer bir görüşme yapmıştır.Türkiye'nin ekonomik bünyesine bihakkın vâkıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • BÂZI YOLLAR HÂLÂ KARDAN KAPALI Şebinkarahisar Giresun yolu açılamadığından,yolcular 770 kilometre katetmek zorunda kalıyor SİVAS,HUSUSÎ Bahar mevsiminin yarısının geçmesine rağmen Şebinkarahisar Gires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • PANAMADAKİ KÜBALI ÂSİLER TESLİM OLDU PANAMA,A.P.Panamayı istilâya kalkıştıktan sonra bir kurşun atmadan hükümet kuvvetlerine teslim olan Kübalı maceracılar 8 otobüsle buraya getirilmişlerdir.Fidel Cas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • BİR KAMYON DEREYE UÇTU AKŞEHİR,HUSUSÎ Reis Bucağına bağlı Hacı Çakmak idaresindeki 70696 plâkalı kamyon fazla sürat yüzünden bir köprünün korkuluklarından dereye uçmuştur.Şoför muavini ölmüş,kamyon v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • YUNUS EMRE BUGÜN ANILIYOR ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Büyük şair ve mutasavvıf Yunus Emre için bugün saat 11 de büyük bir anma töreni yapılacaktır.Program saat 15.30 da okunacak bir Mevlitle sona erecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • wy y^w^.İKİNCİ OLDU Vai inSton eyaletinin Spokane kasabasında oturan Mrs.Wl Elsie Poorman,oğlunun üniformasını köpeği «Fritz» e Riydırmiş ve bu resimle fotoğraf müsabakasında ikincilik kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • Asırlardanberi dünyanın bütün dillerine ı çevrilen ve binlerce 1 defa basılan milyonların çok üstünde satılan SARKIN EN BÜYÜK ESERİ 1001 GECE MASALLARI birçok renkli minyatürlerle süslenmiş olup Lüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odamız mutemedi Böhler firması tarafındfan muhtelif ölçülerde halis ve hususî takım ve ısla n çelikleri ithâl edilmektedir.Talip olan Odamıza kay.îtlı sanayicilerin 9/5/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • SATILIE Şişli'nin en mutena bir mevkiinde tramvay caddesine 50 metre mesafede kalorifer,parke ve bilûmum konforu hah.köşe başı modern bir apartmanın 4-5-6 odalı darieleri satılıktır.Mutavassıt kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • BAYAR BUGUN IRAN Şahı ile görüşecek Londra'ya gitmekte olan Şah,Yeşilköy'de iki saat kalacak.Şahın italyan Prensesi ile evlenmesinin muhtemel olduğu söylendi LONDRA'ya gitmekte olan İran Şahı Rıza Peh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • SİVAS'TA BÜYÜK BÎR ALAN İNŞA EDİLİYOR SİVAS,HUSUSÎ NATO tarafından Türkiyenin en büyük,dünyanın sayılı hava alanlarından birinin Sivas'ta inşasına başlanmıştır.Münhasıran jet uçakları için kullanılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • Türkiye,B.M'e verdiği parayı artırıyor NEW-YORK,A.P.Türkiyenin 1959 teknik yardım programı lehine girişmiş olduğu taahhüdün üç mislinden fazla bir miktara iblâğ olduğu Birleşmiş Milletler Teknik Yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • ZEHİR HAFİYE T&İEM/Î& &F$V3* V/V Bu AAACERASINDA 3AS ZQL fAYACAKL AR.ÇAVÇAV BAWBINO "GAS1GSTER.L.EGÎN AKIL HOCASI 3a.iC ZEwil^.SEnji HEAAEN Tj\^ıDiı^AR.DA car Ş'i~A/wA SA CSE" i-İVoRi-AR.NE |t wO^ Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • "î BİR YAPRAK n.W ıj Delilik ve Delilere dair ŞU SON zamanda zimmetine mühim bir para geçiren bir adam,mazeret olarak deli olduğunu ileri sürmüş.Bu id-dia bana bu haftanın Pazar sohbetinde deliliğe ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • HİNDİSTAN'A 7000 TİBET'Lİ İLTİCA ETTİ YENİ DELHİ,A.A.Tibet ihtilâlinin komünist Çin tarafından bastırıldığı tarihtenberi Hindistana 7000 Tibetli iltica etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • EMEKLİ BİR EMNİYET ÂMİRİ İNTİHAR ETTİ AKHİSAR,HUSUSÎ Emekli bir emniyet âmiri intihar etmiştir.6 çocuk babası olan İsmail Hakkı Aktas,bıraktığı mektupta muzdarip olduğu karaciğer hastalığından kurtula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • Zimmetine para geçiren memurun iki apartman satın aldığı anlaşıldı Zabıta,zimmetine 200.000 lira geçirdiği iddiasiyle tevkif edilen İkinci İcra memurlarından Murat Alaybeyoğlu hakkında tahkikata devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • BİR GENÇ SEVGİLİSİNİN saçlarını çakı ile kesti Kıskançlık yüzünden vukubulan hâdiseye şahit olanlar gencin,kızı öldürmek istediğini zannetti ANKARA,HUSUSÎ Kıskanç bir delikanlı sevgilisinin saçlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • IOZDEMIR GURSOY] İKİ KARİKATÜRİST Kanatlali tolkatürirt Allan Reeve şehrimize Al I Vnlw I gelmiştir.Dünya gezisine çıkan karikatürist yazar,uğradığı memleketlerde karikatürler çizmekte ^c yazı hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • 1A.P.Feldmareşal Vicontc Montgamery sağdan ikinci)Mareşal Vasili Sokolovski sağda)ile Moskova'da buluşmuş ve bir gün önce Sovyet Başvekili Nikita Krusçev ile konuşurken çekilen resminin altında Pravda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • SAFRALAR BOZULDU rılmasından sonra,[ÖZDEMİR GÜRSOY] Bafra sigarasının kalitesi son günlerde çok bozulmuştur.Kalaylı kâğıdın kaldışimdi de sigaralardan muhtelif maddeler çıkmaktadır.Resimde bir Bafra s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • BAZI YOLLAR HALA KARDAN KAPALI Şebinkarahisar Giresun yolu açılamadığından,yolcular 770 kilometre katetmek zorunda kalıyor SİVAS,HUSUSÎ Bahar mevsiminin yarısının geçmesine ragmen Şebinkarahisar Gires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • PANAMADAKİ KÜBALI ÂSİLER TESLİM OLDU PANAMA,A.P.Panamayı istilâya kalkıştıktan sonra bir kurşun atmadan hükümet kuvvetlerine teslim olan Kübalı maceracılar 8 otobüsle buraya getirilmişlerdir.Fidel Cas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • BİR KAMYON DEREYE UÇTU AKŞEHİR,HUSUSÎ Reis Bucağına bağlı Hacı Çakmak idaresindeki 70696 plâkalı kamyon fazla sürat yüzünden bir köprünün korkuluklarından dereye uçmuştur.Şoför muavini ölmüş,kamyon üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • YUNUS EMRE BUGÜN ANILIYOR ESKİŞEHİR,HUSUSİ Büyük sair ve mutasavvıf Yunus Emre için bugün saat 11 de büyük bir anma töreni yapılacaktır.Program saat 15.30 da okunacak bir Mevlitle sona erecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • İtri A i mı Vasington eyaletinin Spokane kasabasında oturan Mrs.IIMrlVl ULUU Klsle Poorman,otlunun üniformasını köpeği «Fritz» e giydirmiş ve bu resimle fotoğraf müsabakasında ikincilik kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • Asırlardanberi dünyanın bütün dillerine çevrilen ve binlerce defa basılan milyonların çok üstünde satılan ŞARKIN EN BÜYÜK ESERİ 1001 GECE MASALLARI birçok renkli minyatürlerle süslenmiş olup Lüks cilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odamız mutemedi Böhler firması tarafından muhtelif ölçülerde halis ve hususi takım ve ıslah çelikleri ithâl edilmektedir.Talip olan Odamıza kayıtlı sanayicilerin 9/5/1959 Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • SATILIK Şlşli'nin en mutena bir mevkiinde tramvay caddesine 50 metre mesafede kalorifer,parke ve bilûmum konforu haiz köşe başı modern bir apartmanın 4-5-6 odalı darieleri satılıktır.Mutavassıt kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • SİVAS'TA BÜYÜK BİR ALAN İNŞA EDİLİYOR SİVAS,HUSUSÎ NATO tarafından Türkiyenln en büyük,dünyanın sayılı hava alanlarından birinin Sivas'ta inşasına başlanmıştır.Münhasıran jet uçakları için kullanılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • Türkiye,B.M'e verdiği parayı artırıyor NEW-YORK,A.P.Türklyenin 1959 teknik yardım programı lehine girişmiş olduğu taahhüdün üç mislinden fazla bir miktara iblâğ olduğu Birleşmiş Milletler Teknik Yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • MANFRED NıfsJ SU MACEBASthlDA BA$ GOL OKŞAYACAKLAR.ÇAVÇAV BAMB/NO "^AMGSTB/Z.LERİN AKIL *OCASl NONOŞ NESRİN pDAYA GÖR.Z TİP OS.HASIP HESABI eSKİ AfiUHASEBECİ.V£"a» VER.GI KACASCC'St ŞUZGUN PASVER t^'L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • linininim.„n,ı,ıııı.BİR YAPRAK Delilik ve Delilere dair ŞU SON zamanda zimmetine mühim bir para geçiren bir adam,mazeret olarak deli olduğunu ileri sürmüş.Bu id-dia bana bu haftanın Pazar sohbetinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] İKİ If ARİ If ATİİRKT Kana(l;ı1' karikatürist Allan Reeve şehrimize IKVI IVMnilVHI UniOI gelmiştir.Dünya gezisine çıkan karikatürist yazar,uğradığı memleketlerde karikatürler çizmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • BİR GENÇ SEVGİLİSİNİN saçlarını çakı ile kesti Kıskançlık yüzünden vukubulan hâdiseye şahit olanlar gencin,kızı öldürmek istediğini zannetti ANKARA,HUSUSÎ Kıskanç bir delikanlı sevgilisinin saçlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • EMEKLİ BİR EMNİYET ÂMİRİ İNTİHAR ETTİ AKHİSAR,HUSUSÎ Emekli bir emniyet âmiri intihar etmiştir.6 çocuk babası olan İsmail Hakkı Aktaş,bıraktığı mektupta muzdarip olduğu karaciğer hastalığından kurtula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • Zimmetine para geçiren memurun iki apartman satın aldığı anlaşıldı Zabıta,zimmetine 200.000 lira geçir» diği iddiasiyle tevkif edilen İkinci İcra memurlarından Murat Alaybeyoğlu hakkında tahkikata dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • HİNDİSTAN'A 7000 TİBET'Lİ İLTİCA ETTİ YENİ DELHİ,A.A.Tibet ihtilâlinin komünist Çin tarafından bastırıldığı tarihtenberi Hindistana 7000 Tibetli İltica etmigtlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • BAFRALAR BOZULDU [ÖZDEMİR GÜRSOY1 Bafra sigarasının kalitesi son günlerde çok bozulmuştur.Kalaylı kâğıdın kaldırılmasından sonra,simdi de sigaralardan muhtelif maddeler çıkmaktadır.Resimde bir Bafra s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • Sk far l* WM a MR i L V;^B ıfe f^B İK af v •J ij a [A.P.|jfi||laf*niU!EDV UnCIfnilA'nA Feldmareşal Vieontc Montgamery sağdan ikinci)Mareşal Vasili So-MUİ1 I UUlîîtnT mUolvUVA UA kolovskl sağda)ile Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • BAYAR BUGÜN İRAN Şahı ile görüşecek Londra'ya gitmekte olan Şah,Yeşilköy'de iki saat kalacak.Şahın İtalyan Prensesi ile evlenmesinin muhtemel olduğu söylendi LONDRA'ya gitmekte olan İran Şahı Rıza Peh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1959
  • İktisat mütehassısımız Halûk Cillov Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı Türkiye masası şefi Mr.Lanner ile Pariste çok dikkate değer bir görüşme yapmıştır.Türkiye'nin ekonomik bünyesine bihakkın vâkıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • ÇAPKIN HIRSIZ Maçka parkında iki hizmetçi tatil gününde buluştular:Giz Gülsüm,dün gice bize gim geldi,biliyon mu?Giiim?Gün olacah:Capgın hırhız.Essah mı diyon?Essah ya.Düne giz!Sen zatiden hepten dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • KU DEFILE 1 f\P" Q SENESİ:Brüksel Sergisinde Türk pavyonunda bir defile ve 1 »^Oö bu defileyi hayranlıkla seyreden Elizabeth Taylor!İri siyah gözleri mıknatıslanmış gibi sarışm mankenimiz Lâle Uslu'nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • Murat Da Ill Aslanım nöbetçi subayına haber ver.Murat Davman gelmiş,meydana girmek istiyor de.Askerler şüpheli gözlerle bizi süzüyorlardı.Bu tipide buraya gelenlerin kim olabileceğini tesbite çalışıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • BİR KAI 104 Beraber olduğu genç teğmeni atlatıp da içeri girdiği zaman onu orada bulmuştu.1 Hafifçe önünü keserek «olmaz!diye mırıldandı.Anahtarı kilidin içinde çevirmeden teğmene «çok geç oldu.diyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • musiki EN AMERİKA MEKTUPLARI V)PİYANİSTLER CüneytSERMET j Bugün Amerika'da Bili Evans'ın müstesna bir mcv-i kü var.Bu adam fevkalâde bir teknik ve müzikaliteye i sahip olduğu gibi olgunluğu sayesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • »mmma ÇAPKIN HIRSIZ Maçka parkında iki hizmetçi tatil gününde buluştular:Giz Gülsüm,dün gice bize gim geldi,biliyon mu?Giiim?Gim olacah:Capgın hırdı/Essah mı diyon?Essah ya.Dime giz!Sen zatiden hepten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • GÜZEL BİR I BEN BİR YERE."ELEFON EDECEĞİM YEMEK YE-TELEFON PİK ANNE SEN YOKKEN GAR-SON KIZ.BABA/AA BİR PUSU-LA VERDİ W 1 5ANA ZATEN INANMAZ-PIAA PİS ÇAPKIN ver şu pusulayı ben de gorey!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • Mural Davman'm yeni macerasü 111 ÜMİT DENİZ Aslanını nöbetçi subayına haber ver.Murat Davman K -'lmiş,meydana «irmek istiyor de.Askerler şüpheli,gözlerle bizi süzüyorlardı.Bu tipide buraya gelenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • 104 Beraber olduğu genç teğmen)atlatıp da içeri girdiği zaman onu orada bulmuştu.Hafifçe önünü k serek «olmaz!diye mırıldandı.Anahtarı kilidin içinde çevirmeden teğmene «çok geç oldu.diyordu.«İçeri gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • "I f\Q SENESİ:Brüksel Sergisinde Türk pavyonunda bir defile ve I bu defileyi hayranlıkla seyreden Elizabeth Taylor!İri siyah gözleri mıknatıslanmış gibi sarışın mankenimiz Lâle Uslu'nun üzerinde.Heyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • AMERİKA MEKTUPLARI V)PİYANİSTLER E Bugün Amerika'da Bili Evans'ın müstesna bir mev-EŞ E kii var.Bu adam fevkalâde bir teknik ve müzikaliteyt T E sahip olduğu gibi olgunluğu sayesinde her cins caz ko-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • ÇAPKIN HIRSIZ Maçka parkında iki hizmetçi tatil gününde buluştular:Giz Gülsüm,dün gice bize gim geldi,biliyon mu?Giiim?Gim olacah:Capgın hırhız.Essah mı diyon?Essah ya.Dime giz!Sen zatiden hepten dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • I F* Q SENESİ:Brüksel Sergisinde Türk pavyonunda bir defile ve I ^u defileyi hayranlıkla seyreden Elizabeth Taylor!İri siyah gözleri mıknatıslanmış gibi sarışın mankenimiz Lâle Uslu'nun üzerinde.Heyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • Aslanım nöbetçi subayına haber ver.Murat Davman gelmiş,meydana girmek istiyor de.Askerler şüpheli sözlerle bizi süzüyorlardı.Bu tipide buraya gelenlerin kim olabileceğini tesbitc çalışıyorlardı.Bir he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • BIRKAI 104 Beraber olduğu genç teğmeni atlatıp da içeri girdiği zaman onu orada bulmuştu.Hafifçe önünü keserek «olma/diye mırıldandı.Anahtarı kilidin içinde çevirmeden teğmene «çok geç oldu.diyordu.«İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1959
  • musiki a AMERİKA MEKTUPLARI V)Cüneyt SERMET j Bugün Amerika'da Bili Evans'ın müstesna bir mev-EE kii var.Bu adam fevkalâde bir teknik ve miizikaliteyc sahip olduğu gibi olgunluğu sayesinde her cins ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • İzmir'de dün gece hâdiseler oldu t Baştarafı Birincide Her iki hâdise de,İnönü,arkadaşlariyle Ada gazinosunda yemek yerken olmuştur.D.P.II Merkezindeki infilâk,arka taraftaki metruk bir odada vukubulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • R e y n a u d "Fransa'da Muhalefet Liderleri serbestçe dolaşır,dedi Şehrimizde bulunan sabık Fransız Başvekili Paul Reynaud «Fransada muhalefet liderleri memleket içerisinde serbestçe gezerek fikirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Cezayirliler,Fransa ile 20 yıllık bir mücadeleye hazır KAHİRE,A.P.Cezayir geçHi hükümeti başkanı Ferhat Abbas «Al Massaa» gazetesine verdiği beyanatta,Fransa İle müzakereye girişmeye hazır olduğunu,««
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • inönü,gece hâdiselere dair konuştu Baştarafı Birincide memleket emniyet ve asayişini sarsan tecavüzleri tertip edenlerin C.H.P.liler olarak gösterildiğini okudum.Umumî efkâra şunu arzederim ki,Uşakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Uşak'ta Basın'a yapılan tecavüz protesto edildi t Baştarajı Birincide BAŞVEKİLE TELGRAF Federasyonun,Başvekil Adnan Menderes'e gönderdiği telgrafta da:«Uşakta meslckdaşlarımıza karşı cereyan eden mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Gedik,C.H.P.yi tahrikle itham etti t Baştarafı Birincide cağı kanaatiyle aziz Türk umumî efkârının ıttılaına arzetme#i vazifemizin icabı telâkki etmektedir.RADYO GAZETESİNİN NEŞRİYATI Radyo gazetesi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • D.D.T.İÇEN BİR ÇOCUK ZEHÎİIENDİ BOLU.HUSUSÎ Gerede kazasına bağlı Geller köyünden İsmail kızı 3 yaşındaki Fatma Ergin,evde anne ve babasının bulunmadığı bir sırada Hine geçirdiği bir D.D.T.yi içerek ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • AMERJKADAN BİR MAYİN GEMİSİ ALDIK SEATTLE,A.P.Amerikan donanmasında kullanılmak üzere henüz bir yıl evvel kızaktan indirilen 378 tonilâtoluk bir mayn tarama gemisi törenle Türk donanmasına devredilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • KRUŞÇEV,TİTO'YA MESAJ GÖNDERDİ BELGRAD,AA.Sovyetler birliği başvekili Kruşçev,Yugoslav devlet reisi Tito'ya bir mesaj göndermiştir.Krusçef bu mesajında,«sulhun ve sosyalizmin menfaatine» her iki memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Bir Irak'lının arabası kâza yaptı BOLU,HUSUSÎ Bolu'ya 10 dakika mesafede Çayırpinarı mevkiinde Irak Hava Kuvvetlerinden Binbaşı Ali Şahap idaresindeki 8079 plâka numaralı vasıta,Vakıfgecitviran köyünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • TALEBE FEDERASYONU KONGRESİNDE D.P.Lİ MEBUSA REY VERİLDİ T.M.T.F.kongresinde Genel başkanlık seçiminin neticesi dün geç saatlere kadar alınamamıştır.Şimdiye kadar 7 tur yapılmış olmasına rağmen,başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • TÜYLÜ İŞLERLE ALÂKADARLARA Gömleklik Ekose,Pilastik bezleri,KORT,Tirikotin,Divitin,Pazenlik,İkilik Baddaniyp ve diğer Pamuklu Yünlüler Tüylendirilir.Tarakçılar Malatya İş Han Tel:22 74 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • SAYIN HALKIMIZIN NAZARI DİKKATİNE Mesken sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın MAHDUT MESULİYETLİ GÜVEN EVLER YAP!KOOPERATİFfne bir an evvel müracaatları menfaatleri icabıdır.1959 senesi sonunda 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • IRAK ELCİMİZ DEĞİŞTİRİLDİ t Baştnrajı Birincide Iraklılar yeğeni ve damadı Mahmut Ağanın İki ğlunu rehin olarak Bağdat'a götürmüşlerdir.Bunun üzerine Şeyh Reşit aşireti ile silâhlanarak dağa çıkmış,hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • İNÖNÜ,IZMjR'E TEZAHÜRATLA GİRDİ t Baştarafı Birincide vel il binasında teşkilât başkanlarına şunları söylemiştir:«Hükümet tedbir alıyor.Sizlerin benimle temasınıza mâni olmak istiyor:İktidara geliyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Beşiktaş G.Birliği t Başlar a jı Altıncıda aldanmasına ve tonun Beşiktaş filelerine takılmasına seberj olunca,Beşiktaşlılar işin şakaya gelmediğini farkedlverdiler.Fakat o kadar.Hemen ilâve edelim ki,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • 13 Dakikada dört gol t Baştarafı Altıncıda ladı ve nedense alabileceği bir topa ayakla çıktı.Selim yerden köşeyi soğukkanlılıkla buluyor.Aradan üç dakika geçmeyecek bu defa Muammer,Karagümrük kalesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • VEFA-GÖZTEPE t Baştarafı Altıncıda varmıyor,amma gözlerim.Yalnız benim değil,o 5828 kişinin,o 21 futbolcunun,o 3 hakemin gözleri de ayni sahneyi görmüştür.Muhterem rakibine o pek muhterem bir tekme at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • EV HANIMLARI Her gün yemek pişirmek mecburiyetindesiniz sizi sadece memnun edecek hadise,yemeklerinizin nefis ve leziz olduğunu bilmenizdir.Bu emniyeti size yalnız GIDA Margarin Yağı verir.Bol vitamin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ B'iKiJrlığı Yer L^^oU^i MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • RUMÎ 1375 Nisan 20 PAZAR o HİCRİ 1378 MAYIS 19 5 9 Şevval 25 Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı tmafk 4.55 12.11 16.03 19.07 20.51 VAKİT vasati ezani 9.49 5.05 8.57 12.00 1.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • OTO MAKİNİST YARDIMCISI ARANMAKTADIR.Tecrübeli tercih edilir.Aynı zamanda yetiştirilecektir.İngilizce bilmesi şarttır.İsteklilerin Yeşilköy Hava alanında İngiliz Havayolları meydan mühendisliğine müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Müdür ve Muhasebeci Alınacaktır Merkezi AnadoUıda bulunan büyük bir sınaî müessesenin Ankara Şubesinde çalıştırılmak üzere tahsili müsait,tecrübeli,bir müdür ve bir muhasebeci alınacaktır.ı-'ı ihsil d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • SUET-İŞ Kumaş ve Tuhafiye Maflazası En Son Model SÜET JAKETLER KADIN ÇANTALARI MERSERİZE ÇEŞİTLER İstiklal Cad.Rumeli Han Pasajı BB-8,Beyofilu,Tel.4463 39 Abdullah Lokantası yanı)MÜHİM NOT:Bu ilini ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Alman MOTOPOMPLARI 7 B.K.1000 devirli Dizel motorlu,saatte 65 ton su verir.v SÜHA ELBİ Kardeşim Sok.No.48,Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • M E R H AM E T SERPİL GOL ALİ EKDAL OFTADE KİMİ 6 Mayıs İNCİ de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • KAR Temizleme tozu ile kapılarınızı temizlediniz mi?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • r-ERiKA—i ÜSTÜN KRAVAT DIR YENİLİKLERİ Nİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • KAR Temizleme tozu zengin ikramiyeler veriyor.Haberiniz var mı?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Sah a P İ KOĞ LU/SUCUKve KAVURMALARI YAZLIK GEZİNTİ SOFRALARINIZDA Pikniklerde,deniz gezintilerinde kalorisi bol ve bütün vitaminleri mevcut A P t K 0 G L U Söğüş kavurmalarını kullanınız.Hususi suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • s\LJL wJl-t^ Türk tabiyetinde aşağıdaki vasıfları haiz personele ihtiyaç vardır.1 İyi ingilizce bilen,diplomalı hemşire.Kızılay veya Sağlık Bakanlığı Hemşire Okullar m dan mezun olanlar tercih edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • DİKKAT-DİKKAT—Ankara,Yenimahalle İvedik Caddesi üzerinde kurulacak olan KIZILIRMAK MAHALLESl'nin 7217 adet arsasından 1717 adedi Reklâm ve topraklarımızı kıymetlendirmek üzere verilecektir.300 M2 lik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • ypQt Cilt mütehassıslarının İ85'i Puro harika güzel lik müstahzarıdır diyor PURO PURO PURO V DİYOR Kİ sahunun terkibinde krem hassaları olda* ğundan cildi besler,korur ve yumuşatır cilt üzerindeki siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Beşiktaş G.Birliği Baştarajı Altıncıda aldanmasına ve tonun Beşiktag filelerine takılmasına sebeD olunca,Beşiktaşlılar işin şakaya gelmediğini farkcdiverdiler.Fakat o kadar.Hemen ilâve edelim ki,tehli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • 13 Dakikada dört gol t Baştarafı Altıncıda lad t ve nedense alabileceği bir topa ayakla çıktı.Selim yerden köşeyi soğukkanlılıkla buluyor.Aradan üç dakika geçmeyecek bu defa Muammer,Karapümrük kalesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • VEFA-GÖZTEPE Baştarafı Altıncıda varmıyor,amma gözlerim.Yalnız benim değil,o 5828 kişinin,o 21 futbolcunun,o 3 hakemin gözleri de ayni sahneyi görmüştür.Muhterem rakibine o pek muhterem bir tekme atar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • SUET-İŞ Kumaş va Tuhafiye Mağazan En Son Model SÜET JAKETLER KADIN ÇANTALARI MERSERİZE ÇEŞİTLER lıtiklll Cad.Rumeli Han Pasajı 88-8,Beyoğlu,Tel.44 63 39 Abdullah Lokantaaı yanı)MÜHİM NOT:Bu ilim keıip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Alman MOTOPOMPLARI 7 B.K.1000 devirli Dizel motorlu,saatte 65 ton su verir.SÜHA ELBİ Kardeşim Sok.No.48,Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • MERHAMET SERPİL GOL ALİ EKDAL OFTADE KİMİ 6 Mayıs İNCİ de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • KAR Temizleme tozu ile kapılarınızı temizlediniz mi?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • ı—ERiKA—ı ÜSTÜN KRAVAT DIR YENİLİKLERİ Nİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • KAR Temizleme tozu zengin ikramiyeler veriyor.Haberiniz var mı?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • SAYIN HALKIMIZIN NAZARI DİKKATİNE Mesken sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın MAHDUT MESULİYETLİ GÜVEN EVLER YAPI KOOPERATİFPne bir an evvel müracaatları menfaatleri icabıdır.1959 senesi sonunda 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • TÜYLÜ İŞLERLE ALÂKADARLARA Gömleklik Ekose,Pilastik bezleri,KORT,Tirikotin,Divitin,Pazenlik,İkilik Baddaniye ve diğer Pamuklu Yünlüler Tüylendirilir.Tarakçılar Malatya İş Han Tel:22 74 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • RUMÎ PAZAR HİCRÎ 1375 3 1378 Nisan MAYIS Şevval 20 19 5 9 25 VAKİ T VASATİ EZANI Güneş 4.55 949 OJ4İC İLMİ 5.05 İkindi 16.03 8.57 Akşaır l 19.07 12.00 Yatsı 20.51 1.44 imsak 257 7.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Nilliııel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • EV HANIMLARI Her gün yemek pişirmek mecburiyetindesiniz,sizi sadece memnun edecek hadise,yemeklerinizin nefis ve leziz olduğunu bilmenizdir.Bu emniyeti size yalnız GIDA Margarin Yağı verir.Bol vitamin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • OTO MAKİNİST YARDIMCISI ARANMAKTADIR.Tecrübeli tercih edilir.Aynı zamanda yetiştirilecektir.İngilizce bilmesi şarttır.İsteklilerin Yeşilköy Hava alanında İngiliz Havayolları meydan mühendisliğine müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Müdür ve Muhasebeci Alınacaktır Merkezi Anadoluda bulunan büyük bir sınai müessesenin Ankara Şubesinde çalıştırılmak üzere tahsili müsait,tecrübeli,bir müdür ve bir tnuiıasebcci alınacaktıristeklileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • DÎKKAT-DİKKAT Ankara,Yenimahalle İvedik Caddesi üzerinde kurulacak olan KIZILIRMAK MAHALLESl'nin 7217 adet arsasından 1717 adedi Reklâm ve topraklarımızı kıymetlendirmek üzere verilecektir.300 M2 lik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • LJL lL&i™ Türk tabiyetinde aşağıdaki vasıfları haiz pen*mele ihtiyaç vardır.1 İyi İngilizce bilen,diplomalı hemşire.Kızılay veya Sağlık Bakanlığı Hemşire Okullarından mezun olanlar tercih edilir.2 Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • SUCUK™ KAVURMALARI YAZLIK GEZİNTİ SOFRALARINIZDA Pikniklerde,deniz gezintilerinde kalorisi bol ve bütün vitaminleri mevcut.A PİK 0 G L U Söğüş kavurmalarını kullanınız.Hususî surette imâl edilmiş selo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Cilt mütehassıslarının 5S85'i Puro harika güzel lik müstahzarıdır diyor PURO PURO DİYOR Kİ raininun terkibinde krem hassaları olda* ğundan cildi besler,korur ve yumuşatır cilt üzerindeki siyah benek,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • R e y n a u d "Fransa'da Muhalefet Liderleri serbestçe dolaşır,dedi Şehrimizde bulunan sabık Fransız Başvekili Paul Reynaud «Fransada muhalefet liderleri memleket içerisinde serbestçe gezerek fikirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Cezayirliler,Fransa ile 20 yıllık bir mücadeleye hazır KAHİRE,A.P.Cezayir geçi~i hükümeti başkanı Ferhat Abbas «Al Massaa» gazetesine verdiği beyanatta,Fransa İle müzakereye girişmeye hazır olduğunu,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • inönü,konuştu t Baştarafı Birincide memleket emniyet ve asayişini sarsan tecavüzleri tertip edenlerin CHP.İller olarak gösterildiğini okudum.Vmuml efkâra şunu arzederim ki,Uşakta uğradığımız tecavüzle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Uşak'ta Basın'a yapılan tecavüz protesto edildi Baştarafı Birincide BAŞVEKİLE TELGRAF Federasyonun,Başvekil Adnan Menderes'e gönderdiği telgrafta da:«Uşakta meslekdaşlarımıza karsı cereyan eden müessi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Gedik,C.H.P.yi tahrikle itham etti t Baştarafı Birincide cağı kanaatiyle aziz Türk umumi efkârının Ittılaına arzetmeğl vazifemizin icabı telakki etmektedir.RADYO GAZETESİNİN NEŞRİYATI Radyo gazetesi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • TALEBE FEDERASYONU KONGRESİNDE D.P.Lİ MEBUSA REY VERİLDİ T.M.T.F.kongeesinde Genel başkanlık seçiminin neticesi dün geç saatlere kadar alınamamıştır.Şimdiy« kadar 7 tur yapılmış olmasına rağmen,başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Bir Irak'lının arabası kâza yaptı BOLU,HUSUSÎ Bolu'ya 10 dakika mesafede Çayırpınarı mevkiinde Irak Hava Kuvvetlerinden Binbaşı Ali Şahap idaresindeki 8079 plâka numaralı vasıta,Vakıfgeçitviran köyünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • KRUŞÇEV,TİTO'YA MESAJ GÖNDERDİ BELGRAD,A.A.Sovyetler birliği başvekili Kruşçev,Yugoslav devlet reisi Tito'ya bir mesaj göndermiştir.bu mesajında,«sulhun ve sosyalizmin menfaatine» her iki memleket ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • AMERİKADAN BİR MAYIN GEMİSİ ALDIK SEATTLE,A.P.Amerikan donanmasında kullanılmak üzere henüz bir yıl evvel kızaktan indirilen 378 tonilâtoluk bir mayn tarama gemisi törenle Türk donanmasına devredilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • D.D.T.İÇEN BİR ÇOCUK ZEHİRLENDİ BOLU.HUSUSÎ Gerede kazasına bağlı Geller köyünden tsmail kızı 3 yaşındaki Fatma Ergin,evde anne ve babasının bulunmadığı bir sırada eline geçirdiği bir D.D.T.yi içerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • İNÖNÜ,İZMjR'E TEZAHÜRATLA GİRDİ t Baştarafı Birincide vel il binasında teşkilât başkanlarına şunları söylemiştir:«Hükümet tedbir alıyor.Sizlerin bellimle temasınıza mâni olmak istiyor,iktidara geliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • CHP.KONGRE YAPACAK C.H.P.İl Merkezi dün Karşıyaka kongresinin ne pahasına olursa olsun yapılacağını bir tebliğ ile bildirmiştir.Ancak son durum bu sabah belli ola-BİR C.H.P.OCAĞINA TECAVÜZ EDİLDİ MERS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • R e y n a u d "Fransa'da Muhalefet Liderleri serbestçe dolaşır,dedi Şehrimizde bulunan sabık Fransız Başvekili Paul Reynaud «Fransada muhalefet liderleri memleket içerisinde serbestçe gezerek fikirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Cezayirliler,Fransa ile 20 yıllık bir mücadeleye hazır KAHİRE,A.P.Cezayir geçici hükümeti başkanı Ferhat Abbas «Al Massaa» gazetesine verdiği beyanatta,Fransa İle müzakereye girişmeye hazır olduğunu,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • inönü,konuştu t Baştarafı Birincide memleket emniyet ve asayişini sarsan tecavüzleri tertip edenlerin C.H.P.liter alarak gösterildiğini okudum.Umumi efkâra şunu arzederim ki,Uşakta uğradığımız tecavüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Gedik,C.H.P.yi tahrikle itham etti t Baştarafı Birincide cağı kanaatiyle aziz Türk umumi efkârının Ittılaına arzetmeği vazifemizin İcabı telâkki etmektedir.RADYO GAZETESİNİN NEŞRİYATI Radyo gazetesi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • D.D.T.İÇEN BİR ÇOCUK ZEHİRLENDİ BOLU,HUSUSÎ Gerede kazasına bağlı Geller köyünden İsmail kızı 3 yağındaki Fatma Ergin,evde anne ve babasının bulunmadığı bir sırada eline geçirdiği bir D.D.T.yi içerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • AMERİKADAN BİR MAYİN GEMİSİ ALDIK SEATTLE.A.P.Amerikan donanmasında kullanılmak üzere henüz bir yıl evvel kızaktan indirilen 378 tonilâtoluk bir mayn tarama,gemisi törenle Türk donanmasına devredilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • KRÜŞÇEV,TİTO'YA MESAJ GÖNDERDİ BELGRAD,A.A.Sovyetler birliği başvekili Kruşçev,Yugoslav devlet reisi Tito'ya bir mesaj göndermiştir.Kruşçef bu mesajında,«sulhun ve sosyalizmin menfaatine» her iki meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Bir Irak'lının arabası kâza yaptı BOLU,HUSUSÎ Bolu'ya 10 dakika mesafede Çayırpınarı mevkiinde Irak Hava Kuvvetlerinden Binbaşı AU Şahap idaresindeki 8079 plâka numaralı vasıta,Vakıf geçitviran köyünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • TALEBE FEDERASYONU KONGRESİNDE D.P.Lİ MEBUSA REY VERİLDİ T.M.T.F.kongeesinde Genel başkanlık seçiminin neticesi dün.geç saatlere kadar alınamamıştır.Şimdiy« kadar 7 tur yapılmış olmasına rağmen,başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Uşak'ta Basın'a yapılan tecavüz protesto edildi t Baştarafı Birincide BAŞVEKİLE TELGRAF Federasyonun,Başvekil Adnan Menderes'e gönderdiği telgrafta da:«Uşakta meslekdaşlarımıza karsı cereyan eden mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • İNÖNÜ,İZMİR'E TEZAHÜRATLA GİRDİ t Baştarafı Birincide vel il binasında teşkilât başkanlarına şunları söylemiştir:«Hükümet tedbir alıyor.Sizlerin benimle temasınıza mâni olmak istiyor.İktidara geliyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • IRAK ELÇİMİZ DEĞİŞTİRİLDİ 3 t Baştarajı Birincide Iraklılar yeğeni ve damadı Mahmut Ağanın iki cğLunu rehin olarak» Bağdat'a götürmüşlerdir.Bunun üzerine Şeyh Reşit aşireti ile silâhlanarak dağa çıkmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Beşiktaş G.Birliği t Bastarafı Altıncıda aldanmasına ve toDun Beşiktaş filelerine takılmasına seben olunca.Beşiktaşlılar isin sakaya gelmediğini farkediverdiler.Fakat o kadar.Hemen ilâve edelim ki,teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • 13 Dakikada dört gol t Baştarafı Altıncıda ladı ve nedense alabileceği bir topa ayakla çıktı.Selim yerden köşeyi soğukkanlılıkla buluyor.Aradan üç dakika geçmeyecek bu defa Muammer,Karagümrük kalesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • VEFA-GÖZTEPE t Baştarafı Altıncıda varmıyor,amma gözlerim.Yalnız benim değil,o 5828 kişinin,o 21 futbolcunun,o 3 hakemin gözleri de ayni sahneyi görmüştür.Muhterem rakibine o pek muhterem bir tekme at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • SAYIN HALKIMIZIN NAZARI DİKKATİNE Mesken sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın MAHDUT MESULİYETLİ GÜVEN EVLER YAPI KOOPERÂTİFİ'ne bir an evvel müracaatları menfaatleri icabıdır.1959 senesi sonunda 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • CHP.KONGRE YAPACAK C.H.P.İl Merkezi dün Karşıyaka kongresinin ne pahasına olursa olsun yapılacağını bir tebliğ ile bildirmiştir.Ancak son durum bu sabah belli olacaktır.BİR C.H.P.OCAĞINA TECAVÜZ EDİLD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • TÜYLÜ İŞLERLE ALÂKADARLARA Gömleklik Ekose,Pilastik bezleri,KORT,Tirikotin,Divitin,Pazenlik,ikilik Baddaniye ve diğer Pamuklu Yünlüler Tüylendirilir.Tarakçılar Malatya iş Han Tel:22 74 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • EV HANIMLARI s Her gün yemek pişirmek mecburiyetindesiniz* sizi sadece memnun edecek hadise,yemeklerinizin nefis ve leziz olduğunu bilmenizdir.Bu emniyet' size yalnız GIDA Margarin Yağı verir.Bol vita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Milliigef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • bum!PAZAR HİCRİ 1375 3 1378 Nisan MAYİS Şevval 23 20 19 5 9 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 4.55 9.49 öğle 12.11 5.05 İkindi 16.03 8.57 Akşam 19.07 12.00 Yatsı 20.51 1.44 İmsak 2.57 7.5i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • SUET-İS ı Kumaş ve Tuhafiye Mağazan En Son Model SÜET JAKETLER KADIN ÇANTALARI MERSERİZE ÇEŞİTLER istiklal Cad.Rumeli Han Paaajı 88-8,Beyofllu,Tel.44 63 39 Abdullah Lokantaaı yanı)MÜHİM NOT:Bu ilini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Alman MOTOPOMPLARI 7 BJC.1000 devirli Dizel motorlu,saatte 65 ton su verir.SÜHA ELBİ Kardeşim Sok.No.48,Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • MERHAMET SERPİL GOL ALİ EKDAL OFTADE KİMİ 6 Mayıs İNCİ de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • KAR Temizleme tozu ile kapılarınızı temizlediniz mi?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • r-ERİKA—ÜSTÜN KRAVAT OIR YENİLİKLERİNİ' MUTLAKA GÖRÜNÜZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • KAR Temizleme tozu zengin ikramiyeler veriyor.Haberinir var mı?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • OTO MAKİNİST YARDIMCISI ARANMAKTADIR.Tecrübeli tercih edilir.Aynı zamanda yetiştirilecektir.İngilizce bilmesi şarttır.İsteklilerin Yeşilköy Hava alanında İngiliz Havayolları meydan mühendisliğine müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Müdür ve Muhasebeci Alınacaktır Merkezi Anadoluda bulunan büyük bir sınai müessesenin Ankara Şubesinde çalıştırılmak üzere tahsili müsait,tecrübeli,bir müdür ve bir muhasebeci alınacaktıristeklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • DİKKAT-DİKKAT—Ankara,Yenimahalle İvedik Caddesi üzerinde kurulacak olaa KIZILIRMAK MAHALLESİ'nin 7217 adet arsasından 1717 adedi Reklâm ve topraklarımızı kıymetlendirmek üzere verilecektir.300 M2 lik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • v LJl Türk tabiyetinde aşağıdaki vasıfları haiz peibunele ihtiyaç vardır.1 İyi ingilizce bilen,diplomalı hemşire.Kızılay veya Sağlık Bakanlığı Hemşire Okullarından mezun olanlar tercih edilir.2 Bayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • SÜCUKve KAVURMALARI YAZLIK GEZİNTİ SOFRALARINIZDA Pikniklerde,deniz gezintilerinde kalorisi bol ve bütün vitaminleri mevcut A P E 0 G L ü Söğüş kavurmalarını kullanınız.Hususî surette irnâl edilmiş se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1959
  • Cilt mütehassıslarının SBj'İ Puro harika güzel lik müstahzarıdır diyor PURO PURO sabunun terkibinde krem hassaları olda* ğundan cildi besler,korur ve yumuşatır cilt üzerindeki siyah benek,leke Ve sivi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.05.1959
  • Faik Gökay,Komiteye yetki ve teminat verdi Hollanda maçından sonra istifa etmek isteyen Komite tam selâhiyetle vazifesine devam edecek ANKARA,HUSUSÎ' FUTBOL Federasyonu Başkanı Faoik Gökay,Hollanda ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • Millî kadro açıklanıyor Hollanda maçı için seçilen A milli takımı namzetleri bugün açıklanacaktır.16 dan 18 kişiye çıkarılan kad roda yeni iki eleman olarak Galatasaraylı Metin İle Fenerbahçeli Mikro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • 13 Dakikada dört gol:Karagümrük:2-Karşıyaka:2 Maçın bitmesine 22 dakika kala 2-0 galip duruma geçen Karşıyakalılar,avantajlarını koruyamadılar SEYİRCİ:5.828 HÂSILAT:20.331 Lira.HAKEMLER:Cihat Ergün Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • ANKARA' E 3-0 MAĞLÛP Oyuna çok emin başlayan Siyah Beyazlılar,maçın ilk yarısında yedikleri üç gole bir şeref ile dahi mukabele edemediler DECİVTRC UİİflAEİI EDİ Prtî DECİUliE Siyah beyazlı forvetin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • ST AD:19 Mayıs SEYİRCİ:13326 HASILAT:51860 TL.HAKEMLER:Nadi Irmaklar Rasim Bogaç Mustafa Oğultürk GENÇLERBIRLtĞl:Fikret Erdoğan Tugay Tekin Kahraman Yüksel [Çumaali İlhan [Gediz Orhan Tevfik Nihat [Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • Bugünkü maçlar Bugün İstanbulda millî lig kırmızı grup maçlarına devam edilecek ve saat 14 de Vefa Karşıyaka,saat 16 ^da da Karagümrük Göztepe karşılaşacaklardır.Bugün Ankarada da Fenerbahçe ile Beşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • Türkiye-İran boks Millî maçı bu gece Türkiye İran boks millî karşılaşması bu gece saat 21 de Spor Sarayında yapılacaktır.Takımımız bu geceki maca şu tertiple çıkacaktır:91 Kilo:Saadettin İncesu,54 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • F.Bahçe,D.Spor'u açık farkla yendi Rahat bir oyun çıkaran Sarı Lacivertliler,ilk saniyelerde yedikleri gole beş misli ile mukabele etti ve sahadan 5 1 galip ayrıldılar FENERBAHÇE yorulmadı.Sinirlenmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • GUNNAR GREN İsveç'i!futbol profesörü Beşiktaş M breni İsliyor Siyah Beyazlı klüp,İsveç'in dünyaca meşhur futbolcusunu antrenör olarak getirtmek için teşebbüse geçti ANKARA,Nâmık SEVİK'ten BEŞİKTAŞ Kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • İngiltere Kupası Nottingham Forest takımı dün Luton Town takımını 2-1 yenmiş ve İngiltere futbol kupasını kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • BASRI,SUAT,SUKRU,NEDİM VE AKGUN,İSTANBULSPOR İLE ANLAŞIYOR Sarı-Siyah'lı klübün Basri ve Suat'a yüzer bin Ura vereceği bildiriliyor Coşkun BJK)da Almanya'ya gidiyor SMİNİN açıklanmasını istemeyen inan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • [İLHAN DEMIREL] ninni tin eftuvatti Vefanın galibiyetini perçinleyen golü,maçın QS SCyreill go inci dakikasında özer kaydetti.Vefanın genç futbolcusu topu aldı,düzeltti ve sonra sıkı bir şutla kaleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • Faik Gökay,Komiteye yetki ve teminat verdi Hollanda maçından sonra istifa etmek isteyen Komite tam selâhiyetle vazifesine devam edecek ANKARA,HUSUSÎ' FUTBOL Federasyonu Başkanı Faoik Gökay,Hollanda ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • Millî kadro açıklanıyor Hollanda maçı için seçilen A milli takımı namzetleri bugün açıklanacaktır.16 dan 18 kişiye çıkarılan kad roda yeni iki eleman olarak Galatasaraylı Metin ile Fenerbahçeli Mlkro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • [İLHAN DEMİREL] Ifalorî Ha COVPoHî Vefanın galibiyetini perçinleyen golü,maçın IVdlCUl IIC aCJIClll g0 inci dakikasında özer kaydetti.Vefanın genç futbolcusu topu aldı,düzeltti ve sonra sıkı bir şutla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • 13 Dakikada dört gol:Karagümrük:2-Karşıyaka:2 Maçın bitmesine 22 dakika kala 2 geçen Karşıyakalılar,avantajları 0 galip darama nı koruyamadılaf SEYİRCİ:5.828 HÂSILAT:20.331 Lira.HAKEMLER:Cihat Ergim M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • ANKARA'DA Oyuna çok emin başlayan Siyah Beyazlılar,maçın ilk yarısında yedikleri üç gole bir şeref ile dahi mukabele edemediler II.i DCCIVVAC IMİİnAEİI EPİ fftl DECİIHII?Siyah beyazlı forvetin müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:13326 HASILAT:51860 TL.HAKEMLER:Nadi Irmaklar irk)Rasim Bogac Mustafa Oğultürk GENÇLERBİRLtĞt:Fikret Erdoğan Tugay Tekin Kahraman Yüksel [Cıımaali tlhan [Gediz Orhan Tevfik Nihat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • Bugünkü maçlar Bugün İstanbulda millî lig kırmızı grup maçlarına devam edilecek ve saat 14 de Vefa Karşıyaka,saat 16 da da Karagümrük Göztepe karşılaşacaklardır.Bugün Ankarada da Fenerbahçe ile Beşikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • Türkiye-İran boks Millî maçı bu gece Türkiye İran boks millî karşılaşması bu gece saat 21 de Spor Sarayında yapılacaktır.Takımımız bu geceki maça su tertiple çıkacaktır:51 Kilo:Saadettin İncesu,54 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • F.Bahçe,D.Spor'u açık farkla yendi Rahat bir oyun çıkaran Sarı Lacivertliler,ilk saniyelerde yedikleri gole beş misli ile mukabele etti ve sahadan 5 1 galip ayrıldılar FENERBAHÇE yorulmadı.Sinirlenmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • BASRI,SUAT,SUKRU,NEDİM VE AKGUN,İSTAHBULSPOR İLE ANLAŞIYOR Sarı-Siyah'lı klübün Basri ve Suat'a yüzer bin lira vereceği bildiriliyor Coşkun BJK)da Almanya'ya gidiyor S SMİNİN açıklanmasını istemeyen i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • GUNNAR GREN İsveç'i!futbol profesörü Beşiktaş Gren'i istiyor Siyah Beyazlı klüp,isveç'in dünyaca meşhur futbolcusunu antrenör olarak getirtmek için teşebbüse geçti ANKARA,Nâmık SEVİK'ten BEŞİKTAŞ Kulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • İngiltere Kupası Nottingham Forest takımı dün Luton Town takımını 2-1 yenmiş ve İngiltere futbol kupasını kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • VEFA,GÖZTEPE ENGELİNİ AŞTI Süratli,canlı,fakat seıt geçen maçta,devreyi 1-0 mağlûp bithen Vefa sahadan 3-2 galip ayrıldı SEYİRCİ:5.828 HÂSILAT:20.331 T.L.HAKEMLER:Bedri Çakır Ali Pasa Nazif Oturgan VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • ken ikisi de çok memnundu.Besim bu anı tespit etmektedir.[Telefoto MİLLİYET:Sami önemli Ankara İstanbul] Faik Gök ay,Komiteye yetki ve teminat verdi Hollanda maçmdan sonra istifa etmek isteyen Komite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • Millî kadro açıklanıyor Hollanda maçı için seçilen A milli takımı namzetleri bugün açıklanacaktır.16 dan 18 kişiye çıkarılan kad roda yeni iki eleman olarak Galatasaraylı Metin ile Fenerbahçeli Mlkro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • BE$İKTA$ DÜN ANKARA'DA G.BİRLİĞİNE 3-0 MAĞLÛP Oyuna çok emin başlayan Siyah Beyazlılar,maçın ilk yarısında yedikleri üç gole bir şeref sayısı ile dahi mukabele edemediler i1'"'" M,BCCİâf T AC ifilniBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • Bugünkü maçlar Bugün İstanbulda millî lig kırmızı grup maçlarına devam edilecek ve saat 14 de Vefa Karşıyaka,saat 16 da da KaragümrUk Göztepe karşılaşacaklardır.Bugün Ankarada da Fenerbahçe ile Beşikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • Türkiye-İran boks Millî maçı bu gece Türkiye İran boks milli karşılaşması bu gece saat 21 de Spor Sarayında yapılacaktır.Takımımır bu geceki maca su tertiple çıkacaktır:51 Kilo:Saadettin İncesu,54 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • F.Ba açık farkla yendi Rahat bir oyun çıkaran Sarı Lacivertliler,ilk saniyelerde yedikleri gole beş misli ile mukabele etti ve sahadan 5 1 galip ayrıldılar FENERBAHÇE yorulmadı.Sinirlenmedi.Fazla ener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • G UNN İsveç'll AR futbol GRE^N profesörü Beşiktaş Gren'i isliyor Siyah Beyazlı klüp,İsveç'in dünyaca meşhur futbolcusunu antrenör olarak getirtmek için teşebbüse g e ç t i ANKARA,Nâmık SEVİK'ten BEŞİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • İngiltere Kupası Nottingham Forest takımı dün Luton Town takımını 2-1 yenmiş ve İngiltere futbol kupasını kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • 13 Dakikada dört gol:Karagümrük:2-Karşıyaka:2 Maçın bitmesine 22 dakika kala 2-0 galip duruma geçen Karşıyakalılar,avantajlarını koruyamadılar SEYİRCİ:5.828 HÂSILAT:20.331 Lira.v HAKEMLER:Cihat Ergim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • [İLHAN DEMİREL] MetİAJki Aa eauraHI Vefanın faliblyetinl perçinleyen golü,maçın KOİCVI Q© Seyrelll go inci dakikasında özer kaydetti.Vefanın genç futbolcusu topu aldı,düzeltti ve sonra sıkı bir şutla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1959
  • BASRI,SUAT,ŞÜKRÜ,NEDII İSTAKBULSPOR İLE I Sarı-Siyah'h klübün Basri ve Suat'a yuxer bin Ura vereceği bildiriliyor Coşkun BJK)da Almanya'ya gidiyor î SMİNİN açıklanmasını istemeyen inanılır bir kaynakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor