Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.04.1959
  • müşterek kabul Münakaşalı altı ay sonra geçen kanun tatbik edilecek Heı şahıs ismi yazılı tek bilet alabilecek ANKARA,HUSUSÎ FUTBOLDA bahsi müşterek tertibine ait tasarı,Meclisin dün 4,5 saat süren to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1959
  • ITelefoto MİLLİYET:Adnan Atar Ankara İstanbulJ ünün gezisi hâdiseli başladı Ankara garında polis İnönü'yü alkışlamak isteyenleri dağıttı.Uşak'ta sıkı emniyet tedbirleri alındı İzmir'de C.H.P.nin kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1959
  • Roket malzemesi yüklü ingiliz uçağının düştüğü yeri gösteren harita KAYIP İNGİLİZ UÇAĞI BULUNDU Uçağın Süphan Dağına çarparak parçalandığı anlaşıldı İçinde 12 yolcu ve 5 mürettebatı olduğu halde düşen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERI Şehrimizde dün yargılanan 20 basın mensubundan Vatan gazeli;Fıkra yazarı Emil Galip Sandalcı solda)ve mesul müdür Mesut özdemir.DUN DÖRT ŞEHİRDE 29 Basın dâvası görüldü İstanbul ve İzmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1959
  • Dr.KÜÇÜKLE MAKARlOS GELECEK Hariciye Vekili Fatln Rüştü Zorlu Kıbrıs'tan dönen Anayasa Profesörü Nihat Erim'i dün Hilton otelindeki dairesinde kabul ederek bir buçuk saat görüşmüştür.Görüşmeyi müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ Şehir Tiyatrolarının yeni rejisörü Ertuğrul Muhsin sanatkârlarla beraber.Soldan itibaren ŞUkrüye Atav,Halide riskin,Gülistan Cemali,Neşe Tandoğan,Suna Pekuysal,Saime Arcuman,Muallâ Kayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1959
  • Nightingale arsası istimlâk edilmiştir.MİLLİYET Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne:Gazetenizin 29 Nisan 1959 tarihli nüshasının birinci sahifasında «Bir vatandaş temel atmaya mani olmak istedi» başlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1959
  • İLMÎ ARAŞTIRMA VE MÜKÂFAT FONU İHDAS EDİLDİ Memleketimizde,tıbbî sahadaki ilmî araştırmayı teşvik ve bu sahada çalışmak istiyen araştırıcılara mümkün olan yardımları yapmak gayesiyle bir «Eczacıbaşı İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1959
  • T.M.T.F.Kongresinde BÂZI GENÇLER "PARA ALDIK,DEDİ T.M.T.F.kongresini dün meşgul eden başlıca konu «Teşkilâta siyaset sokulduğu» İddiası olmuştur.Bazı delegeler D.P.nin Antalya mebusu Sâdık Erdem'den İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1959
  • Misafir Devlet Başkanı Sukarno Yeşilköy hava alanında,arkadaşlık ettiği SUKARNO dün sabah GİTTİ Bayar,Endonezya'yı ziyaret edecek,iki memleket münasebetleri geliştirilecek DOST Endonezya'nın t Devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1959
  • IRAK'TAN İLTİCA edenler bin'i buldu Bağdat ilticaları önlemeye çalışıyor.Jandarmalarımız emniyet tedbiri aldı ÜMİT DENİZ VAN'DAN BİLDİRİYOR IRAKLILARIN memleketimize ilticaları devam ederken,hudutta e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1959
  • A S T A Ş Bütün hanımların birbirlerine sordukları sual Astaşlıya uğradınız mı?Çünkü orada yazlık poplin Emprime %100 Naylon ve bilumum Emprime desenlerinin en güzel ve en zariflerini bulabilirsiniz.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • ^fâ&MM888HHğ IYASET DÜNYASINDA Avrupa:Aynı dâvalar.BERLIN ve Almanya meseleleri bugünlerde yine siyaset sahnesine hâkim durumdadır.Cenevre konferansı arife* sinde iki taraf da,bu mevzularda görüşlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Tasarruf Sahipleri İş Bankasını neden tercih ediyor 37)Adı ve Soyadı:Basri Dirimlili Mesleği:Profesyonel futbolcu Medeni Hali:Bekâr tasarruflarımı İş Bankasında toplamayı menfaatlerime uygun buluyorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • IIIII||lllII»lltl4IIIIII mi ii i um il in 11 mi i mu i ıtıı mıııı% İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 I Karıgık sabah müziği 8.00 Hağ berler 8.15 Şarkılar 8.30 Los E Paraguayos kuartetinden melodile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 2» Ocak] Sevdiğiniz insanın üstüne fazia düşmeyiniz.Şüphe ve vehimleriniz yersiz ve zararlı.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Parlak ümitler beslediğiniz bir hâdise sönük geçec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • BUL M AC A 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Araya girme veya karışma;Ced.2 Nebat ve hayvanlarda birbirin-deri çoğalmak;Alaturkada bir makam.3 Elçiler Eskidil)Sinirli.4 Sun'i boya imalin-3 de kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Aygiin,«Basının derdi bizim derdimizdir» dedi Belediye Reisi Kemal Aygün dün saat 11 de «Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu» İdare Heyetini kabul ederek kendileri ile görüşmüş ve «Gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Turfanda sebze fiatı hâlâ çok yüksek Mevsimin ilerlemesine rağmen turfanda sebze fiatlarmda bir düşme görülmemektedir.Domates,salatalık ve kabak fiatlan eski yüksekliklerini muhafaza etmektedirler.Fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Otomobil çalan üç kişiden biri yakalandı Sabıkalı hırsızlardan 21 yaşında Necmeddin Baysal ile iki arkadaşı Topkapıdan çaldıkları bir otomobili,muhtelif parçalarını sökerek Kasımpaşaya bırakmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Meçhul bir hırsız,2000 liralık döviz çaldı Taksim'de Ülker sokağında 12 numaralı apartmanda oturan Jak Jimiter'in dairesine giren meçhul bir hırsız 2000 lira değerinde yabancı memleketlere ait para ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Tarsus vapuru Hac seferi için kiralandı Denizcilik Bankasının İdare Meclisi üyeleri tarafından hazır yiyici olduğu için «Mohini» ismi takılan »Tarsus» vapuru nihayet Kahiredeki bir acenta tarafından h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Balık Hatları geçen yıla nisbetle düşük Bol olan Kalkan balığının kilosu 5 liradan İstavritin ise 1,5-2 liradan satılıyor Bu sene balığın bol olması dolayıslyle balık fiatları,diğer senelere nisbetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Radyo dinlemiyenler Cemiyeti kapatıldı Cemiyetin kanunî olduğu,ancak tüzüğün 2.maddesinin radyo neşriyatını istihfaf gayesi gütmesinin ahlâka mugayir bulunduğu bildirildi Dün Beşinci Sulh Ceza Mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • I BİR KADİNİNİ İUZER İ N DEI 1120 DOLARİ İBULÜNDUj 5 «Ankara» vapuruyla Yunanis-b tana gitmek isteyen Atina ismin-EE 5 deki bir kadının,dün yolcu sa-EE EE lonunda şüphe üzerine üstü aran-mış va edep y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • ÇIT Çamaşır suyu lâtif ve kokuludur Hasırcılar No.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 1 İktisadî ve Sınaî Tesisat ve İşletme A.Ş.Tel ve Çivi Fabrikası)2 Kauçuk İşleri Limited Şirketi Balina)3 Elektromekanik Ali Naki Erenyol Eshamlı Komandit Ortaklığı,4 Ali Naki Erenyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • ARI FABRİKASININ İMÂL ETTİĞİ PİKNİK BISKOîLERI İÇİN HAZIRLADIĞI NE ÇIKARSA BAHTINA PROGRAMINI 3 ¦İM YARIN AKŞAM SAAT 21.30 DA HmI zrr-İSTANBUL RADYOSUNDA DİNLEYİNİZ.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Sayın Doktorların Nazarı Dikkatine:Evvelce 4 mgr.Iık tabletleri emirlerinize arzedilmiş olan KENACORT Triamcinolone Squibb)adlı müstahzarımızın bu kerre 1 mgr.Iık tabletlerinin de bol miktarda piyasay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli aile büyüğümüz,Hüseyin KIROĞLU'mın Allanın rahmetine kavuşması dolayısı ile cenazesine bizzat iştirak eden,evimize kadar gelen,telefon »telgraf ve çelenk göndererek acımızı payla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • TEŞEKKÜR Aile Büyüğümüz,Sevgili Anne ve Kardeşimiz Hatice Hanımın ebedi gaybubeti üzerine cenazesine iştirak etmek,Ziyaretimize gelmek,Telefon,telgraf ve mektupla taziyede bulunmak suretile acımıza ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Gümrükten çekîlemiyen malların satışına başlandı Mallar,bir komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Yaş Meyva ve Sebze Kooperatifince yüzde beş kârla satılacak Yag Meyva ve Seb'ze Tarım Satış Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Bir bankada çalışan kızlar yemekten zehirlendi Bahçekapıda bir bankada çalışan Mebnıre Yağlıoglu.Yurdanur Bilginer,Yurdanur Gökçe ve Nergis Unsan adındaki genç kızlar,dün bankanın lokantasında yedikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Bahar ve Çiçek Bayramı 15 Haziran'da açılıyor Bu yıl Bahar ve Çiçek Bayramı muhtemelen 15 Haziranda açılacaktır.Hazırlıklara 4 Mayıstan itibaren başlanacaktır.Bayram 4 yerde birden bağlayacaktır.Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Bir kulüp hakkında tahkikat açıldı Beyoğlunda Mis sokağındaki bir kulüp hakkında kumar oynatmaktan tahkikat yapılmaktadır.Polis,kulüpte en büyüğü 20 yaşında olan bes genci kumar oynarken yakalamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • NEREYE KOŞUYOR?^Elbette ki^ Nuh'un ANKARA Makarnasını bulmıya!ANKARA MAKARNA UN ve İRMİK FABRİKALARI Nuh Ticaret ve Sanayi A.Tel.İsi.2210 72 Ankara 12395^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • DEVLET Demiryolları tarafından Haydarpaşada bir gazino yaptırılacaktır.İki katlı olacak binanın birinci katı yolcu salonu,ikinci katı ise gazino olacaktır.Eski gazinonun da Demiryolları müzesi haline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • Trafik kazasında bir kadın daha öldü Bir katar da İdealtepe'de otomobile çarptı,şoför mucize kabilinden kurtuldu Beş trafik kazasında bir kişi ölmüş,üç kişi de yaralanmıştır.Şehıemininde oturan 31 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • sanayi tipi ÇAMAŞIR MAKİNESİ Aranmaktadır.Taliplerin P.K.293-Beyoğlu adresine müracaat etmeleri rica olunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1959
  • SİNEMALAR J Renkli Dünya BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)ı Allı yemeni Turan Seyfioğlu Gülistan Güzey Türk filmi.ATLAS Tel:44 08 25)Meş'um Saat Carole Ohmart İng.EMEK Tel:44 84 39)Lâle Sokağı Henri Vidal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • Asırların Hayali Gerçekleşebilecek mi AVRUPA KONSEYİ 10 YASINDA Yazı isleri Müdürümüz Abdi İpekçi,Avrupa Konseyinin 10 uncu yıldönümü münasebetiyle geçen hajta Strasbourg'da yapılan törenlere iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • MeM^EKcrra,KISA HABERLE,0 AKŞEHİR 25 kişiyi öldürmek ve soygunculuktan sanık «Çölovası canavarları» diye tanınan Aziz Güçlü,Eşref Kopan ve Cevdet Öz'ün duruşmalarının İsparta Ağır Ceza Mahkemesinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • GRAPHO-ENGUSH Bu memlekette papağan gibi ezberletmeden,doğru dürüst İNGİLİZCE öğretmiye muvaffak olmuş ilk ve yegâne metoddur.Mektupla Eğitim Servisi •sayesinde İNGİLİZCE,FRANSIZCA ve ALMANCA öğrenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • Mühim Bir Yabancı Müessesenin 1 Aşağıdaki vasıflan haiz personele ihtiyacı vardır.1 İngilizce bilen genç bir bayan daktilo 2 İngilizce bilen bir muhasebeci ve bir muhasebeci yardımcısı Taliplerin kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • 4 HARİCİYE VEKİLİ Paris'te toplandı Varşova Konferansında Almanya meselesinin Almanlar tarafından halledilmesi istendi I DIŞ HABERLER SERVİSİ Cenevre Konferansına hazırlık olmak üzere dün dört Batılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • Kömür Tevzi Müessesesi Müdürü D P.ye geçti Kömür Tevzi Müesesesi İstanbul Müdürü Avni Akman da D.P.ye geçmiştir.Akman Eminönü İlçesi Nuruosmaniye Ocağına kaydolunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • C.H.P.Sendikalar için bir tasarı hazırladı Yenilikleri ihtiva eden tasarı,sendika kapanmasını Anayasa nizamını bozacak hareket hâlinde müsait karşılıyor.'Aidatları iş veren ödeyecek ANKARA,HUSUSÎ C.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • CJ-WAN ŞAM»H/OKJU PoLPONDU&LA KARŞIlA^JiCAk OLAN PEHLİVANI İMİ ZIN ami ha£ TAU£ I 6CB£BİYLE KA8-«jitAÇr^iAVi 6EGLI BlR^KMA&A MEcBuR OLiiYOttuz.BÎLCT.LEBİNİZ MUTHBPKÛIR.Vuuuuu.VuuuuH.L r\n KALK 11 6 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 36 ay taksit ile deniz manzarasını haiz yollara,vesaite yakın yeni ifraz arsalar uygun fiat ile satılıktır.Adres:Bostancı,son tramvay durağı No.538 Tel:55 28 12 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • J'ilJIIllli» e;s* m 3 Mayı* 1959 pazar gutunda y»?1 «tediB^aSl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • Fotoğrafçıların Nazarı Dikkatine İkinci Kotadan kısa zamanda gelecek olan Ncgtor markalı Fotoğraf kftğıtları içerisinde ipekli ve her çeşitler kartlar hariç YEŞtL KARTLAR sevk edilecektir.Bilgi edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • İKİNCİ KISIM İNŞAATI HENÜZ İKMAL EDİLEN 4 KAMU KONFORLU PASAJ VE HANINDA MÜSAİT FlATLARLA KİRALIK ODA Vfc DÜKKANLAR Müracaat:MAHMUTPAŞA ÜZTAŞ PASAJINDA EKREM AYANOĞLU SEDEF REKLÂM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • MONTGOMERY MOSKOVA'DA MOSKOVA,AJANSLAR Mareşal Montgomery c^joğuk harbin buzlarını kırmak» maksadile Moskovaya gelmiş ve hava alanında Mareşal Sokolovski tarafından karşılanmıştır.İngiliz Mareşali dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • SABOTAJ YAPAN göçmen yakalandı DENİZLİ,HUSUSÎ Yusuf adında 18 yaşlarında bir Yugoslav göçmeni dün Üzerlik demiryolu rayları üzerine büyük çiviler koyarak oradan geçecek olan katarları devirmeye teşebb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • 6 Kaçakçı mayin patlaması neticesinde suç üstü öldüler DİYARBAKIR,HUSUSÎ Nuseybin mıntakasında Suriyeden kaçak eşya sokmaya çalışan 6 kaçakçı mayın patlamasiyle parçalanmışlarda*.Kaçakçılardan üçü Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • UGANDA'DA HÜRRİYET NÜMAYİŞİ KAMPALA UGANDA)A.P.Kampala'nın büyük otobüs parkında nümayişe teşebbüs eden 3000 kişi 200 kadar polisin gaz bombaları ve coplar kullanarak müdahalesi neticesi dağıtılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • KÖYCEĞİZ'DE ZELZELE HALÂ DEVAM EDİYOR Halk henüz evlerine dönmedi.Zarara uğrayanlara Kızılay,para yardımı yapıyor İZMİR.HUSUSÎ Köyceğiz'den alınan haberlere göre,zelzele mıntakasında,sarsıntılar fasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • ELÂZIĞ'DA BİR LİSE ÖĞRETMENİ DÖVÜLDÜ Devamsızlık yüzünden kaydı silinen kız öğrencinin velisi,bir kadın öğretmeni ayakkabı ile yaraladı ELÂZIĞ,HUSUSÎ Şehrimiz kız lisesinin kimya öğretmeni okulda iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • v,BİR YAPRAK İ Û II i Devam eden skandal I T T ZUN zamanlardanberi devam eden ve hâlâ nisyâna karış-I II mamış olan müessif bir vakıaya »on verilmesinin artık za-manı geldiğini zannediyorum.Bu vakıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1959
  • JÖZDEMİR GÜRSOYI Edebiyatçılar Derneği tdarc heyeti üyeleri,dün Gazeteciler sendikasını ziyaret ederek Türk Edebiyatçılarının imzalı eserlerini hediye etmişlerdir.Resimde soldan sağa)BabUr Ardahan,Faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.04.1959
  • iiiiiiıiiliiliiiill ONU EDEMEZ MİSİN iooa8eS88aae«foo88ooftfioHnlW K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1959
  • [J^&ESlS.ASASIDA HAREKETE GEÇSAİŞ VE Ifr/MEyE BASLAC/AN ASANSÖRÜM ALT/ktA BİR KAAİyon SÜR-MÜŞTÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1959
  • CISCO KID HADıSE VEKİNE GÎ.DELİM.BELKİ Bit?iz BüLUÜLiZ.m^f.JQSE SALINAS,ROOftEED İŞTE CISKO GlDIVOK-BEN SIZE O SİZİ DÜŞÜNMEZ. SİDER DEMEDİM Mİ &m VAR.DIMCIVA HTI.VACIM VARMI6 XI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1959
  • Milliyet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıhhçjı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1959
  • RUMÎ Perşembe HİCRİ 1375 30 1378 Nisan NİSAN Şevval 17 19 5 9 22 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 4.59 9.56 öğle 12.11 5.08 İkindi 16.02 8.59 Akşam 19.04 12.00 Yatsı 20.47 1.43 8.00 j îmsâk 3.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1959
  • Renklerinin sabitliği laboratuarda tecrübe edilen yegâne ÇuU ve mmSS YUMAKLARI KAT'IYYEN SOLMAZ İmalâtçı sııatıyıe satış yeri:EMEL TİCARET EVİ Marpuççular 32 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1959
  • ALMAN MOTOPOMPLARI 7 B.K.1000 devirli Dizel motoru saatte 65 ton su verir.SÜHA E L B I Kardeşim sokak No.48 GALATA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1959
  • RESMİ SEKTÖR İTHALÂTÇI,SANAYİCİ ve İMALÂTÇILARIN NAZARI DİKKATİNE:Türkiye Genel Satıcısı Bulunduğumuz STAHLUNİON-EXPORT GmbH Düsseldorf)Firmasının Aşağıdaki Mamullerini Kısa Zamanda Ucuz Fiatlarla ith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1959
  • Murat Davman'm yen' macerası SESSİZ HARP 108 v—Cevat Nart bize istediklerinizi bildirdiği zaman hemen İstanbul ile de temasa geçmiştik.İler ihtimale karşı tren istasyonlarının göz hapsine alınmasını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1959
  • E f^l ECEN hafta içinde Türkiye'de bir rekor ola-E E I m rak tam 130 eser basılıp derlendi:94 kitap,E E V«*A 36 broşür,110 telif.20 tercüme;Ankarada 68,İstanbul'da 56,başka şehirlerimizde 6.Konu-E E l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1959
  • BİR KAI 101 Ayağa kalkmıştı.Arkasındaki sandalye yere düşmüştü ama aldırmadı Birlikle dışarı çıktılar.Dokuzuncu katta asansörden çıkıp,Olivır'in kaldığı odanın kapısına geldiler.Babası anahtarın deliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • DUN DÖRT ŞEHİRDE 29 Basın dâvası görüldü t Baştarajı Birincide derilen tekzip yazısını üç gün geç neşretmekten sanık bulunan Hami Tezkan,12 gün hapis,1666 lira para cezasına çarptırılmış,cezası tecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • «ÜSYA BİZE muhtıra verdi LONDRA,A.P Moskova radyosu Sovyet hükümetinin Türkiyeyi,Türk topraklarında Amerikan roket üsleri kurulmasına izin vermemesi hususunda ikaz ettiğini söylemiştir.Yayına göre Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • KAYIP İNGİLİZ ı uçağı bulundu I Baştarafı Birincide sJ ağın kesif sis yüzünden-4000 metre ifadaki Süphan dağına çarptığı tes-t edilmiştir.Uçak enkazının orman-ja düşmesi,araştırmaların uzamasına ş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • İNÖNÜ'NÜN GEZİSİ İHÂDİSELİ BAŞLADİ t Baştarafı Birincide pİR D.P.Lİ YARALANDI ş İnönünün ziyareti münasebetiyle ci-ar ilçe ve köylerden otomobillerle C.3-P-li kafileler gelmektedir.Bilhassa ^nkaradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • Federasyon Kupasına ÜÇ SEHIR'DE DEVAM EDİLİYOR Federasyon Kupası İstanbul Grubu eleme maçlarının üçüncü hafta karşılaşmaları,yarın Mithatpaşa stadında yapılacaktır.İlk müsabaka saat 12 de Feriköy ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • M.Oktay-"Hollanda MAÇINA HAZIRIM,t Baştarajı Altıncıda sıralanmıştır.Antrenör Remondini ve kamp müdürü Necdet Erdem de kendilerini ilgilendiren mevzularda Federasyona bir raror vermişlerdir.F.BAHÇE'Lİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • Ankara Kızılay Cemiyeti Proje Müsabakası Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumî Merkezinden 1 Ankara'da Kızılay meydanındaki Kızılay binasının bulunduğu arsada Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğünü de içine alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN Yeşilköy Malzeme Müdür Muavinliği depoları için 20 adet mâdeni ranza yaptırılacaktır.1 Bu husustaki teklifler kapalı zarfla verilecektir.2 Bu işe ait şartname Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • Bakkalların Nazarı Dikkatine:P4KL4R ÇAMAŞIR TOZU TAKLİT EDİLMİŞTİR Taklidin ismi PAKLAN'dır ve kirece benzer bir maddeden ibarettir.Taklit edenler ve satanlar hakkmda kanunî takibata geçildiği ilân ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • İLMÎ ARAŞTIRMA VE MÜKÂFAT FONU İHDAS EDİLDİ Baştarafı Birincide teşekkil bir yönetim kurulu tarafından idare edilecektir.Finanse edilen çalışmalar ve o yıl ilmî dergilerde yayınlanan veya cemiyetlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • Irak'tan iltica edenler bini buldu t Baştaraft Birincld.3 ettiği ve İran'a da 400 kişinin sığındığı haber verilmektedir.Hakkârinin Çumrah bölgesinde bulunan Semdinan aşiretine mensup mültecilere yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • LİBYA VELİAHDI bugün evleniyor LONDRA,HUSUSÎ Libya Veliahdı bugün evlenecektir.Bu münasebetle bütün şehirler bayrak ve ışıklarla donatılmıştır.Libyadaki elçiler veliahda düğün hediyelerini takdim etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • FİRUZAN TEKİL A.A.Umum Müdürü oluyor ANKARA,HUSUSÎ Londradaki uçak kazasında vefat eden Şerif Arzık'tan boşalan Anadolu Ajansı Umum Müdürlüğüne eski İstanbul mebuslarından Firuzan Tekil'in tâyini taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • MALATYA'DA BİR ER ASSUBAYINI ÖLDÜRDÜ MALATYA,HUSUSİ Bir jandarma eri astsubayını öldürmüş,arkadaşını da yaralamıştır.Şehrimiz Cezaevinde vazifeli Er Hüseyin İğdır,eğitim esnasında jandarma Başçavuşu A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • Futbolda müşterek bahis kabul edildi t Baştarafı Birincide mümkün olamıyacağını belirterek bansi müşterekin faydalarını izah etmiştir.Morgil de müşterek bahsin kumar olamıyacağını.seçim neticeleri üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • İkinci Sana-Vita Yemek kitabı Daha çok yemek tarifi Daha çok resim!Daha çok renk!m Bundan evvelki kitaba gösterilen müthiş rağbeti göz önünde tutarak yeni kitabı bir an evvel isteyiniz.Gayet güzel ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • Oskar Mükâfatını kazanan DAVİD NİVEN Herkesin beğendiği June ALLYSON-Martha HYER Renkli Sinemaskop SEVİMLİ ERKEĞİN My man godfrey)Gördüğü fevkalâde rağbet üzerine 3.ncü hafta olarak gösterilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK HİLTON civarınmda kaüar,75.000 90.000.43 67 56a HARBİYE civarında katlar.25.000 55.000.48 67 56.PANGALTI caddelerinde katlar,80.000 100.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN İzmir Enternasyonal Fuarma münferiden iştirak edemeyecek olan üyelerimiz,mallaruu,Fuarın Odalar Birliği Pavyonunda,ehven şartlarla teşhir edebileceklerdir.Bu pavyona katılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • DİKKAT TAM TEŞKİLÂTLI BİR İST İ RAY G A N FABRİKASI SATILIKTIR Müracaat:Posta Kutusu No.252 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1959
  • ASFALT ÜZERİNDE MARMARA VE ADALARA NAZIR HAVADAR VE FERAH MUHİTTE YUVA KURACAK VATANDAŞLARIN DİKKATİNE çamlîca tnnuuvrrenin nrosnm VE ŞAHANE DENİZE 1AZIE JJKSJULHI METRE KARESİ 7-9-12,5 LİRAYA Usküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.04.1959
  • UĞUR MÜLKİYE)tik defa kadroya giriyor.Alfan 6 ay cezalı Tuncer sakal DÜN toplanan Merkez Ceza Heyeti Modaspor'lu Allan Dinçer'e 6 ay müsabaka boykotu vermiştir.Bu sebepten Altan,yarın başlayacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1959
  • MACARLARA 28 Haziran'da oy nay a bile ceği mizi dün bildirdik Futbol Federasyonu dün Macaristana bir telgraf çekerek Budapeştedeki revanş maçını 28 Haziranda oynayabileceğimizi bildirmiştir.Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1959
  • BEYAZ GRUP PUAN CETVELİ Takımlar:OGBMA YPKp F.Bahçe 11 9 2 21 7 20 2 Beşiktaş 13 8 2 3 22 14 18 8 Altay 14 5 5 4 18 16 15 13 îzmirspor 14 4 5 5 11 12 13 15 Ank.Gücü 13 4 3 6 15 19 11 15 Hacettepe 13 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1959
  • KAPTANIN İLK GOLÜ [SAMI ONEMLI1 Oyunun 49.dakikasında bir Beşiktaş hücumunda Selim'in sağa kayarak aktardığı topu kapan Becep çok sert bir sütle yakın mesafeden Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydetmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1959
  • Metin Oktay:"HoUanda maçına hazınm,Metin dün Teknik Komite ile bir konuşma yaptı.Fenerbahçeli Mikro Mustafa'nın kadroya alınması kat'ileşti MİKRO MUSTAFA Millî takıma çağrılacak DÜN saat 13.30 da Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1959
  • Boks Milli Takımı dün açıklandı İran boksörler!Cumartesi günü geliyor.Müsabakanın Spor Sarayında yapılması şüpheli ANKARA,HUSUSÎ PAZAR akşamı Spor Sarayında Iran ile karşılaşacak olan boks millî takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1959
  • O DÜN yapılan okul maçları neticesinde,futbolde Galatasaray lisesi,voleybolde ise Çamlıca kız lisesi İle Nişantaşı Kız Sanat Enstitüsü.İstanbul şampiyonu olmuşlardır.O VOLEYBOL Federasyonunun,milli vo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1959
  • KIRMIZI GRUP PUAN CETVELİ Takımlar:OGBMA YPKp G.Saray 12 6 5 1 14 4 17 7 D.Spor 11 4 6 1 9 6 14 8 Vefa 9 4 4 1 11 5 12 6 Göztepe 10 3 4 3 14 14 10 10 K.Gümrük 9324 8 9 8 10 Adalet 12 1 6 5 11 17 8 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1959
  • FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ YARIN Ankara'ya gidiyor Cumartesi ve Pazar günleri Ankara 19 Mayıs stadında yapılacak dörtlü turnuvaya iştirak edecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları,yarın akşam trenle An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1959
  • Galatasaray puanı tek golle ve zor aldı Adaletin saman,saman daha iyi oynadtğı maçta kalite düşüktü.Sarı-Kırmnstlıların golünü 9 uncu dakikada Metin attt SEYİRCİ:13.664 HASILAT:51.119 Lira HAKEMLER:Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor