Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • Şehrimizde bulunan dost devlet leisi şerefine onanmamız r Âhmel Sukarno'ya,Fahrî Hukuk doktorluğu payesi tevcih edildi B ENDONEZYA REİSİCUMHURU SUKARNO [RUÇHAN UNVER ÜNİVERSİTEDE BERATINI ALDIKTAN SON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • Liman idareleri Ataman,bir Umum Müdürlük kurulacağı ve gelecek malların tahliyesi için tedbir alındığını söyledi Koordinasyon Vekm sebati Ataman,liman tıkanıklığını önlemek maksadiyle Denizcilik Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • İnönü'nün gezisi yarın başlıyor İzmir Valisinin C.H.P.İllerin tertiplediği baloya izin vermemesi,siyasî havayı gerginleştirdi ANKARA,HUSUSÎ P Genel Başkanı ismet İnönü'nün Ege seyahati yarın başlamakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • Irak ve Suriye için pasaport verilmiyor ANKARA,HUSUSÎ Irak ve Suriye hudutlarmdakl sızma hâdiselerini önlemek üzere bazı tedbirler alınmıştır.Bu meyanda bahsi geçen memleketlere gidecek olan kimselere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • r-vş-y.Ws&- i;J:ERKEK ONDE JaP°n Ve,Sahtl Prens Aklhlto,halktan sevdiği bir kızla evlenerek,eski bir aıı'aneyi ihlal etti ama,protokol ile ilgili diğer adlilere riayet etmekte kusur göstermiyor.Meselâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • EGE'DE ZELZELE hâlâ devam ediyor Dün de dört deprem kaydedildi.Turgutlu'da sokaklara fırlıyan halk korku içerisinde bekleşerek uzun müddet evlere giremedi İZMİR,HUSUSÎ KÖYCEĞİZ zelzele bölgesinde sars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • SİNASİ NAHİT 1 MAYISTA KURTULUYOR ANKARA,HUSUSÎ Ulus gazetesi fıkra yazarı Şinasl Nahit Berker,bir yıllık mahkûmiyet cezasını tamamlayacağından 1 Mayıs Cuma günü Ankara ceza evinden tahliye olunacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • MECLİSTE SERT tartışma oldu Tabiî âfetleı meselesinde Tevük îleıi ve Çankm Mebusu Naşit Fuat uzun süıen biı münakaşa yaptılar ANKARA,HUSUSÎ' "îyyTECLİS dün gürültülü bir İYİ oturum yapmıştır.Bâzı mebu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • SÜREYYA KAPRİ'DE Prenses Süreyya halen Kapri adasında hoş vakit geçirmektedir.Iran Şahının eski karısı,bu âşıklar adasında İtalyan Prensi Raimondo Orsini ile sık sık beraberdir.Resimde Süreyya plaj kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • Milliyet Gazetesi yazı işleri sayın Mı ı T 1 w aa âf m udurlugune 1st anbul.Sayın gazetenizin 3İ Mart 1959 tarih ve 3194 sayılı nüshasının birinci sahifesi üçüncü sütununda Bozcaadada Yunan istiklal g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • Kayıp uçağın esrarı hâlâ çözülemedi ANKARA,HUSUSÎ Muş civarında kaybolan İngiliz uçağı bütün aramalara rağmen dün de bulunamamıştır.Resmî makamlar uçağın Rusya'ya geçmiş olması İhtimali üzerinde durma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • A If A ATİI Ankarada evvelki gece bir yol kesme hâdisesi cinayetle ne-¦f IVMM I Ik ticelenmiştir.Yusuf Demirkent karısı ve akrabası iki kadınla sinemadan dönerken kadınları almak isteyen dört sarhoşun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • MENDERES HAZİRANDA YUNANİSTANA GİDİYOR Başvekil Adnan Menderes Haziran ayı içerisinde Atinaya gidecektir.Bu seyahat Yunan Başvekili Kostantin Karamanlis ile Hariciye Vekili Averof'un mayıs ayı başında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • KABİNE DÜN 3,5 SAAT TOPLANDI Menderes'in riyasetindeki toplantıda,münhal Vekâletlere tâyinler meselesinin ele alındığı sanılıyor ANKARA,HUSUSÎ VEKİLLER Heyeti dün sabah saat 10 dan 13.30 a kadar 3,5 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1959
  • G-üven Oto Kurstu EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar Ücret 300 Lira KAYITLAR TAKSİTLEDİR Adres:Beyoğlu Ağaç ami yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • TIBBI BAHİSLER UYKUSUZLUK ve ÇARELERİNE DAİR Uykusuzluk asrımıza mahsus bir hastalık değildirfakat zamanımızda günlük çalışmalar,adali faaliyetlerden ziyade zihin ve asab başarısına yöneldiğinden gitt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli aile büyüğümüz NURİ KOZİKOĞLU'nun Allahın rahmetine kavuşması dolayısile cenazesine bizzat İştirak eden,evimize kadar gelen,telefon ve telgrafla acımızı paylaşan akraba ve dostla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • 2 SENE TAKSİTLE Satılık APARTMAN Arsaları mesken kooperatiflerine inşaat şirketlerine apartman yaptıracaklara Yıldız-Balmumcu,Şişli Çiftecevizler,Levent Nisbetiye caddesinde yol,su ve elektriği mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacılara FARBWERKE HOECHST Fabrikasının RASTİMON® isimli antıdıabetik oral tablet müstahzarını Ecza Depolarına verdiğimizi arzederiz.TÜRK HOECHST SANAYİ v* TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 1 İktisadî ve Sınaî Tesisat ve İşletme A.Ş.Tel ve Çivi Fabrikası)2 Kauçuk İşleri Limited Şirketi Balina)3 Elekfromekanik Ali Naki Erenyol Eshamiı Komandit Ortaklığı,4 Ali Naki Erenyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • ^M^Mpa&m^ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Başlayan hafta yenilikler getirecek.Hem iş,hem his hayatınızda sürprizlerle karşılaşacaksınız KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] His hayatınızda muallâkta kalan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Oduncular da zam için teşebbüse geçti Oduncular odun fiatlarına zam yapılması için teşebbüse geçmişlerdir.İstenen zam çeki başına depo satışlarında 4,eve teslimde ise 3 liradır.Oduncular nakliye ücret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Anadoluhisarı restore edilmeye başlanacak Anadoluhisarı restore edilecektir.Çalışmalara önümüzdeki ay başlanacak ve restorasyon gelecek yıl tamamlanacaktır.Hisarın etrafı da açılacak,Fatih Sultan Mehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Tekstil Sendikası hasbıhal toplantıları başladı İstanbul TeTtatll ve Örme Sanayii İşçileri Sendikası,İş ahlâkı,İşçi-İşveren münasebetleri konularında,bu işte otorite,İlim aadmlarının iştirakiyle,İşyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • "Bilen kazanıyor» la ilgili tazminat dâvası başladı Davacının avukatı,firmadan 4000 lira manevi tazminat ve 2560 lira da mükâfat istedi Bir şirket tarafından radyoda tertib edilen bilgi yarışında bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Belediye Reis Muavinler?Vatan Cenhesime katıldı İstanbul Belediyesi Reis Muavinlerinden Fuat Üst ile Fahri Centel ve Masraf Müdürü Hasan Erengüç,dün Vatan Cephesine katılarak Saraçishak D.P.Ocağına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Şehir Hatlarında yaz programı hazırlanıyor Şehir Hatları İşletmesinin yaz programı hazırlanmaya başlanmıştır.Hâlen çahşan gemilerin sayısı 34 den 39 a çıkartılacaktır.Marmara ve Boğaz hattı takviye ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Şoförden likör ve sigara çalanlar yakalandı Cibali iskelesinde bulunan Tekel'e ait motordan külliyetli miktarda likör ve sigara çalan sabıkalılardan Hamdi Mükâfat ile Fikri Uzun Emniyet Müdürlüğü Hırs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • 5 APARTMAN DAİRESİ ve 200.000 Lira para ikramiyeleri 3 Mayısta yapılacak senenin birinci çekilişine ait kur'a numaralarınızı hesabınızın bulunduğu şubemizden öğrenebilirsiniz.YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Bursa İkinci Noterliği Vasıtasile Bursa İkinci Noterliğinden tanzim ve tasdikli 10/6/957 tarih ve 4464 sayılı Vekâletname ile vekil tâyin etmiş olduğum HİK-MET ERBIL'i bu kerre gördüğüm lüzum üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Hâle ve Halil Alkay Kızları Müzeyyenin doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler.Pakizchanım Kliniği 26/4/959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • İstanbul Bandırma arasında feribot isletilecek Bandırma ile İstanbul arasında Feribot işletilecektir.Hazırlıklara başlanmıştır.Sirkeci Haydarpaşa tren ferisi İse Temmuz ayında çalışmaya başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Yeni inşâ edilen buz fabrikası faaliyete geçti Haydarpaşada inşa edilen buz fabrikası faaliyete geçmiştir.Anadolu yakasının buz ihtiyacı fabrika tarafından karşılanacaktır.Buz satışlarında serbayllik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • $EHİR HATLARINDA BEDAVA SEYAHATİN ÖNÜ ALINACAK Vapurlarda yılda takriben 3 milyon 800 bin kişinin kaçak seyahat ettiği anlaşıldı.Pasoların sıkı kontroluna başlandı Yapılan hesaplar sonunda Şehir Hattı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • m".îf İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 E Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Alş len Roth orkestrası 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapa-E niş.E 12.27 Açılış ve program 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • lv SİNEMALAR j BEYOĞLU A LK AZ A It Tel:44 25 62)Murada Ereceğiz Turgut Özatalay Gönül Bayhan Türk filmi.ATLAS Tel:410835)Meş'um Saat Carole Ohmart İng.EMEK Tel:44 00 07)Doğmak Hakkımdır Jose Mistral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • KERVANSARAY Bu akşamdan itibaren zengin programa ilâveten LOS QUATRO VARGAS CARMEN SOLEA ANA MARIA CARMONA ve RAFAEL VARGAS iştirakiyle Tel:47 16 30 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • OLUM Bay ve Bayan Klrkor Mlsakyan ve Evladı Hayk,Bay ve Bayan Ara Misakyan ve Evladı,Bay ve Bayan Aret Yerganyan:Anneleri,Büyük anneleri DUL BAYAN Zaruhi MİSAKYAN'm Vefatını teessürle bildirirler Cena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • ŞİŞLİDE 20 ev ve 10 gecekondu yıktırılaeaktır.Bu ev ve gecekondular ruhsata aykırı olarak inşa edilmiştir.A BİR Migros mağazasından 625 kuruşluk mal çalmaktan sanık Zeynep Hediye adında bir kadın dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Tophane'deki yol bağlama ameliyesi sona erdi Kemeraltı caddesi Tophanede Dolmabahçe yoluna bağlanmıştır.Kemeraltı caddesi yeni bağlantısı ile bu sabahtan itibaren trafiğe açılacaktır,z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Ege vapurunun beş kamarotu nezarete alındı «Ege» vapuru kamarotlarından 5 kişi kaçakçılık suçundan dolayı nezaret altına alınmıştır.Vapurda yakalanan kaçak malların kime ait olduğu belli değildir.Tahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • SON 48 SAATTE DÖET TRAFİK KAZASI OLDU Bu kazalarda beş kişi muhtelif yerlerinden yaralandı ve iki vasıta hasara uğradı Son 48 saat İçinde şehrimizde dört trafik kazası olmuş ve beş kişi muhtelif yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Tünelde bir hastanelik etti Evvelki gece Asmalımescit'teki «Turist Pavyon» da bir müşteri pavyon sahibi ve müstahdemleri tarafından hastahanelik edilecek kadar dövülmüştür.Pavyona gelen müşterilerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Berlin Belediye Reis Muavini bugün geliyor Berlin Belediye Reis muavini Frana Amrehn 2 günlük bir «iyi niyet» ziyareti için bu akşam memleketimize gelecektir.Bir dünya turnesine çıkmış olan Herr Amreh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Ses Tiyatrosundaki kavga duruşmasına başlandı Ses Tiyatrosu sanat'kârlarından Zeki Alpan İle Temuçin Caymaz arasında cereyan eden bir hâdise,dün Adliyeye intikal etmiştir.Zeki Alpan'ın,sanatkârlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • Amerika'dan gelen etler için menfi propaganda Kasapların Amerika ve Yeni Zelândadan ithal erilen dondurulmuş etler aleyhine menfî propaganda yaptığı iddia edilmektedir.Et ve.Balık Kurumunun ilgilileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • VALİ YETKİNER'DEN 1001 LİRA TAZMİNAT İSTENİYOR Yazıhanesi mühürlenen «Radyo Dinlemeyenler Cemiyeti» kurucusu,kararın radyoda neşrini de istedi Avukat Bedreddin Çalışkur tarafından,mahkeme kararı olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1959
  • BULMACA SOL,AN SAĞA:1 Hayat 3 4 5 6 7 6 9 10 II 12 ilmi;Birdenbire.2 Tavır ve harekette herkesin takdir ettiği I yollar;Tersi bir çalgı;Bir renk.5 3 Dokunuşu kaba yünlü bir kumaş;Bir çiçek.4 Sanat;3 Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • Zehir Hafiye Beyaz Perdede.Milyonlarca hayranı bulunan müthiş hafiye,anavatanı Almanya'da hir film yıldızı olarak da ortaya çıktı Dünyanın en' şöhretli hafiyesi ayni zamanda dünyanın sayılı çapkınları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • HALİÇ'TE BİR SANDAL İÇERSİNDE SOYULAN İK AAT KALFASININ PARALARI BULUNAMADI PARA doğurtan bir makineye sahip olduğunu söyleyerek Yorgo adında bir inşaat kalfasının 73 bin lirasını çarpan tanınmış «dız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • çn h ariKoca trafik kaıasmda öldü Denizli'de de iki kamyonun çarpışması üç kadının ölümü ile neticelendi SAMSUN.HUSUSÎ EMİNE Bahar ve Hasan Bahaı isminde 24 saatlik yeni evli karı koca meçhul bir tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • KARADENİZDE 5 İLDE BELEDİYE REİSİ YOK GİRESUN,HUSUSÎ Karadeniz'in 5 vilâyetinde Belediye Reisi bulunmamaktadır.Rize,Trabzon,Giresun,Ordu ve Samsun'da particilik mülahazasiyle ve hizipler yüzünden Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • ŞOFÖR ALINACAK 3 Bilûmum ehliyeti aiz olanların evrakı ile biri ete Galata Rıhtım cad.155 1 PAK-SOY LTD.ORT.müı caatlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • «ft TETİKTE [KEYSTONE] Bn resim,bir askerî tatbikatı göstermiyor.Makineli tüfek şeklindeki aletler,sadece fotoğraf makineleridir!Foto-muhablrleri tetikte,Prenses Margarct'ln geçişini beklemektedir.Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • ÇIKMlSriR Tanınmış KOYUN MARKA hakikî Alpaka ve nikel kaplamı çatal,kaşık,pasta,tatlı çay kaşüarmı her yerde arayınız.I HAMDİ BALLİ Mahmutpaşa,Tarakçılar c«W*a No.75 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • Soğuk d alg" Turdu Akhisar'da Sidan ve Kertil yaylalarına tipi halinde kar Soğuktan leylekler öldü.Eskişehir'de yağış Meteoroloji İstasyonundan bildirildiğine göre,Sibiryadan gelen soğuk hava dalgası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • s Bütün emsallerinden üstün,Batı Almanvanın şaheseri NS"-ideal aile otomobili Zerafet Sağlamlık Ekonomi SATIŞ FİYATIMIZ:TAKRİBİ 16.000 TL.TÜRKİYE YEGANE DİSTRİBÜTÖRÜ ORHAN YÜCE Şehit Muhtar Cad.11/A T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • YENİ NELEK'TE VICTOR MATURE DİANA DORS tarafından temsil edilen HAYAT KAVGASI 1 THE LONG HAUL)filmi gördüğü fevkalâde rağbet üzerine bir hafta daha gösterilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • EL İŞLERİNİZDE.DAI m KATİYEN SOLMAZ föefö e DEĞİRMENLİ YUMAKLARINI KULLANINIZ imalâtçı sıfatıyla Satış yari:EMEL Ticarat Evi.Marpuççular No.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • ^ecresi SABAM Pot tru& îstanû-uca Se«-MİŞ PEHLİVAN ARlMf^ SEVDAN OkUYOfcMUŞj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • Bu akşamdan itibaren ŞEN SES Operetinde v Türk Bale Topluluğunun iştirakiyle BELEŞÇİLER I Operet 3 Perde 4 Tablo Yazan Sahneye Koyari Müzik Dekor Beliğ Selenö Zeki Alpan K.Kapoçelli M.Alâaddin Gişe he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • LİU-SAO.Çİ KIZIL ÇİNİN BAŞKANI OLDU Eski Başkan Mao Tse Tung,Parti Liderliğini muhafaza ediyor PEKİN.AJANSLAR Kızıl Çinin idaresini,dün 30 senedenberi Komünist Partisinde faal bir rol oynayan Liu-Şao-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • 22 CİNLİ ASKERİ 5 kovalıyan gazimize MADALYA VERİLDİ GİRESUN,HUSUSÎ Kore'de 22 Kızıl Çin askerini önüne katıp kovalayan bir Gazi'ye madalya verilmiştir.1952 yılında Kore'de keşif kolunda kendisine ate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • Giresun'da bir kadın üçüz doğurdu GİRESUN,HUSUSÎ Bulancak kazasının Kayhan köyünden Faik Yesilkaya'nın eşi Sıdıka,bir batında üç kız çocuğu dünyaya getirmiştir.Fadime.Ayşe ve Hasibe isimleri konan yav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • POLİS NAMZETLERİ STADDA İMTİHAN OLDU SAMSUN,HUSUSÎ Polis olmak için şehrimizdekl imtihana iştirak eden 2085 kişinin imtihanı Şeref stadında yapılmıştır.İki kale direkleri arasında nizamî sahayı doldur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • Shell Şirketi işçilerine de yüzde 12 zam yapıldı Shell şirketi işçilerinin çıkardıkları toplulukla is ihtilâfı dün neticelenmiş ve karşılıklı anlaşma sonunda İşçilere yüzde 12 nisbetinde zam yapılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • Bir karıkoca müebbet hapse mahkûm oldu GİRESUN,HUSUSÎ Bir karı koca müebbet hapse mahkûm olmuştur.8 ay kadar evvel cehrimizin Çınarlar mahallesinde Mehmet Gül isimli bir genci tabanca,keser ve çekiçle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • rjl(mı 111 11 III II m BİR YAPRAK h aft a'ftnn û m iril Bir eski hikâye» T1 VVELKİ gün bir kadın okuyucum bana telefon ettilı Hamdi Varoğlu'nun bugünkü fıkrasını okudunuz mu?Hayır,daha okumadım.Rica e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1959
  • DIKK AT tm,TAM TEŞKİLÂTLI BİR İŞTİRAYĞAN FABRİKASI SATILIKTIR.Müracaat:Posta Kutusu No.252 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.04.1959
  • liliiiiiilipililll BEN RESMİ TESADÜFEN ÇEfC.AA İÇTİM—KATIL.BENÎM BUuUN-PülJUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1959
  • 3?M l X SOLT'u Şİ/v\DİVE T BEN OB.KAD/ûR.HıC ŞU BEl_Kİ OS tCACUXe SİNiKl_l «4 CODy'DEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1959
  • PEKl BUZ XARACAtSlM FAKAT İKİN CI DEF^ AyNİ ŞEKİL.E G İKEMEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1959
  • MıS/ûFİKı_E_Rİn evde ^banouk hissetmemesi l^azım.V Bu P-ÛSRAS ÇOK HOŞt_AKirsA SİDE ÇEKTİK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1959
  • m Bir mamulün kalitesi tesadüfün eseri değildir.Senelerdenberi o kadar çok takdir ettiğiniz Vita'iin kalitesi,Unilever'in bütün dünyadaki laboratuarla/nda sarfedilen esaslı gayretlerin,yıllarca süren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1959
  • BİR KUS MERAKLISI AÇLIK GREVİ YAPIYOR AKHİSAR,HUSUSÎ Şehrimizde bir kuş meraklısı uyurnamıya ve yemek yememiye karar vermiştir.Yaküp Alataş,4 senedenberi beslemekte olduğu «Coşan» isrynli kanaryasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1959
  • ÇELİKTEN DAHA SAĞLAM PLASTİK MADDE YAPILDI MUNİCH,AA.Doğu Berlin tümler Akademisi araştıVma heyeti azalarından bir grup.fevkalâde hassalara maliK bir plâstik madde icad etmiştir.ı Eritilmiş reçina ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1959
  • PULCULUK/TA 1 Kısa adresimizle daima hizr Sıtkı Özler,Aksaray rietinizdeyiz.tstanul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1959
  • Murar Davman'ın yeni macerası 106 Ne haber ağabey?Film çok mu kötü,Onlara kısaca vaziyeti anlattım.İkisi birden koro halinde küfürü bastılar.Sonra Maksut dönüp sordu:Şimdi nereye gideceğiz beyim?Saate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1959
  • PULU ÇIKIYOR Avrupa Konseyi Statüsü'nün imzasının onuncu yıldönümü münasebetiyle PTT idaresi sür.şaı jlı bir hâtıra pulu çıkaracaktır.5 Mayıs 1959 salı günü tedavüle konacak bu pul 105 kuruş değerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1959
  • BİR KAl 99 «Bütün gün iyi bir bonfile yiyeceğim diye düşünüp durdum.dedi.«Biraz daha beklesek n'olur canını.«Peki peki,senin canın bonfile istiyorsa sabaha kadar bekliydim ben razıyım.Biraz sonra baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • OVA PAKTI TOPLANDI Herter,Eisenhower ile görüştü.Batılı Hariciye Vekilleri de çarşambaya Paris'te toplanıyor DIŞ HABERLER SERVİSİ Batı ve Doğu başkentlerinde,önümüzdeki ay Cenevrede yapılacak Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • T.M.T.F.Kongresi hâdiseli başladı T.M.T.F.nun dün şehrimizde âni olarak çalışmalarına başlanan 15.genel kongresinin ilk günü hâdiseli geçmiştir.Hâlen iş başında bulunan idare heyeti,kendisine muhalif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • Irak'tan Türkiye'ye İLTİCALAR OLDU CİZRE,HUSUSÎ Mühim miktarda Iraklının Hakkârinin Şemdinli kazasına iltica ettikleri bildirilmektedr.Hükümet kuvvetlerinin tazyikinden kurtulmak istlyen aşiretlerin,Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • DEBBY REYNOLDS Ankara'ya gelemiyor ANKARA,HUSUSÎ Tanınmış sinema yıldızı Debby Reynolds,boşanma dâvasında hazır bulunmak üzere İspanya'dan Amerikaya dönmek mecburiyetinde kaldığı için memleketimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • Kayıp uçağın esrarı hâlâ çözülemedi t Baştarajı Birincide AMERİKALILAR DA ARAŞTIRMAYA KATILIYOR Şimdiye kadar Türk Hava Kuvvetleri uçakları ile Kıbrıs üssünden gelen İngiliz askeri uçakları tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • Donanmamız dün Bir gösteri yaptı t Baştarajı Birincide yapılacağı Hukuk Fakültesi merasim salonuna geçilmiştir.Resmi zevat ve öğretim üyeleri yerlerini aldıktan sonra,Rektör Prof.Tanoğlu,Devlet Reisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • KİBRİSLİ TÜRKLER Makarios'u alkışladı t Baştarafı Birincide li polislerin refakatinde otomobille gelen Makarios uzun uzun alkışlanmıştır.Sonradan gazetecilerle konuşan Türkler,bundan birkaç ay evvel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • MECLİSTE SERT TARTIŞMA OLDU t Baştarajı Birincide edince sözünü keserek kürsüden indirmiştir.Öner'ln teklifinin gündeme alınması oya konmuş,fakat az bir ekesriyetle reddedilmiştir.Umumî hayata müessir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • SİNASİ NAHİT 1 MAYISTA KURTULUYOR t Baştarafı Birincide «Sıra'dan» başlıklı fıkrasından da 4 ay hapse ve 2600 lira para cezasına mahkûm olmuş ve geçen yıl 6 mayısta tevkif edilmişti.Şinasi Nahit Berke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • Irak ve Suriye için Pasaport verilmiyor t Baştarafı Birincide IRAK KONSOLOSLUĞU YALANLIYOR Irak hükümeti tarafından hudut dışı edilen Kerkuk'lü Türklerden Mecit Türkcan'ın «Irak'ta Türklere zulüm yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müctür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • RUMÎ 1375 Nisan 15 SALI 28 NİSAN 19 5 9 HİCRİ 1378 Şevval 20 VAKİT VASATİ EZANİ 5.02 12.11 16.01 19.02 20.44 3.07 10.02 5.11 9.02 12.00 1.42 8.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • inönü'nün gezisi YARIN BAŞLIYOR t Baştarafı Birincide parti merkez idare kurulundan Kemali Bayazıt,Turgut Göle,Turhan Feyzioğlu ve Osman Alişiroğlu.grub idare kurulundan da İsmail Rüştü Aksal,Nüvit Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • Ege'de zelzele hâlâ devam ediyor t Baştarafı Birincide falarında kümeleşerek bağdaş oturması dikkati çekmiştir.Açıkta kalan vatandaşları iskân etmek üzere gerek İzmir'den ve gerek Kızılay Genel merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • Liman idareleri birleştiriliyor İ Bitştarafı Birincide Bu hususta görüştüğümüz Devlet Demiryolları İdare Meclisi Reisi Kâzım Demlrkan,«Hâlen tekâmüle gidilmiyor.Elimizdekiieri muhafazaya çalışıyoruz.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • Menderes Haziran'da Yunanistana gidiyor Baştarajı Birincide «DOSTLUK ZİYARETİ» Karamanlisin Türkiyeye yapacağı «dostluk ziyaret» i 5 gün devam edecektir.Ankarada kalacağı 3 gün içerisinde iki Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • "Üsküdar,faciası ile ilgili tazminat dâvası başladı ÜSKÜDAR faciasında boğulanların aileleri tarafından 10 milyon lira tazminat talebiyle,Denizcilik Bankası aleyhine açılmış olan 67 tazminat dâvasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • Profesyonel Lig Tertip Komitesi,Maarif Vekiline rapor verecek Dün akşam bölge binasında bir toplantı yapan 10 profesyonel kulüp temsilcisi,aralarından beş kişilik bir heyet seçmiştir.Talha Altmbaşak,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • G.Saray bu hafta Eskişehir'de iki maç yapacak Yarın Adalet ile milli ligin mühim karşılaşmalarından birini yapacak olan Galatasaray profesyonel takımı dün uzun süren bir antrenman yapmıştır.Galatasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • BAKIRKÖY,BUGÜN ALMANYA'YA GİDİYOR Türkiye voleybol ikincisi Bakırköy takımı bugün otobüsle Almanyaya hareket edecektir.Hamburg üniversitesinin davetlisi olarak muhtelif yerlerde 5 maç yapacak olan Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • Macarlar 7 Haziran için İsrar ediyorlar t Baştarajı Altıncıda söylemiştir.Federasyon Başkanı İspanya Federasyonu ile bu hususta mutabakate varıldığını açıklamış,«Bo tarih bizim zor geçmeye namzet Madr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • Profesyonel ve Amatör FOTOĞRAFÇILARIN Dikkatine M E 0 P T A agrandizör ve fotoğraf cihazları için sipariş kavdma devam edilmektedir Optik Ticaret Darfilm Han 40 Yeniçarşı Galatasaray Tel:44 12 57 44 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • 14 BASKETBOLCUNUN İSMİ BELLİ OLDU t Baştarafı Altıncıda Basketbolcularımız kampa alındıktan sonra muntazam bir rejime tabi tutulacak ve antrenmanlar sıklaştırılacaktır.Açık havada yapılacak çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • Amatörler klüp değiştiremiyecek t Baştarafı Altıncıda Bu meselelerden üçüncüsü temsilciler arasında ihtilâf doğurmuş,bazj kulüp mümessilleri,"kulüplerin şirket haline getirilmesi» fikrine taraftar olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • ma İSTANBUL BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 1958 BİLANÇOSU AKTİF PASİF ÖDENMEMİŞ sermaye KASA ve MERKEZ BANKASİ KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI BANKALAR ESHAM ve TAHVİLÂT CÜZDANI SENETLER CÜZDANİ BORÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • ET YAĞI SATILACAKTIR 1 Kombinamızda mevcut ve 31.1959 tarihine kadar istihsâl olunacak et yağları kapalı zarf usulü,teklif alınmak suretiyle satılacaktır.2 Teklif alma müddeti 5/5/1959 Sah günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • MANOLYA NEDİR CEVAP CÎÇEK Mî:ROMAN MI:ŞARKI MI:Doğru cevap veren her vatandaşa ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ve AMERİKAN TİTELERİ hududunda,Turistik Otelleri-Gazinoları,Plajları bütün medenî imkânları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK ft BEŞİKTAŞTA arsa,3000 M2 yüzü 30,derinlik.100 metre.Fiat 75 lira.Oto Kartal.47 53 64.S1LIVKİKAPI TeDebağ mevkiinde mesken sabası 14275 M2 arsa.Tel:55 24 45ft BOSTANCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • 1 ASYA-AVRUPA DAVASININ HAL ÇARESİ BULUNDU Futbol Federasyonu İstanbul'a taşınıyor Bu durum karşısında Faik Gökay'dan kuracağı Federasyonun âzalarının ekserisini istanbul'dan seçmesi talep edildi Niya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • Macarlar 7 Haziran ediyorlar Dün telefonla Konuştuğumuz Macar federasyonu Reisi Honty "Ancak bu tarihte oynayabiliriz,dedi Anlaşma temin edilmezse Madrite A kadrosu ile gideceğiz BUDAPEŞTE,TELEFONLA D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • ALTAN,HÜSEYİN,NEDRET.Şehrimizde yapılacak 11 inci Avrupa Şampiyonası için namzet kadro 1 Mayısta kampa girecek İNCİ Avrupa Basketbol Şampiyonası için 1 Mayısta kampa alınacak 14 basketbolcu belli olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • NAMZET KADRO 18'e ÇIKARILDI Metin ve Fenerbahçeli Mustafa kadroya alınıyor.B Millîleri Cihat Arman çalıştıracak TEKNİK Komite azaları,dün Bölge binasında bir toplantı yaparak,10 Mayısta şehrimizde Hol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • bak uerrgRc'iM;BOOL-E YAPCAANÎ NE tCADA* BASİT Pi Mi,K\M OVSA SAPAIZ •NİHAYET MAÇI KAZANDIK.AMA DZÜLÜYOfc İNSAN Sm «WüŞr Ç ASALA,BAŞKALARI &&ÖHeöN.YANı SiZYABano DBSfiuslstiz dîye sovt-o-YC?UM.YAUNUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • Amatörler klüp değiştiremiyecek Maarif Vekili Yardımcı dün klüplerin dert ve dileklerini dinledi.Transferin dondurulması,klüplerin şirket olması isteniyor M AARIF Vekili Celâl Yardımcı,dün saat 10 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • *r%iiA %Mm,J^ i,I İLHAN DEMİREL] BUGÜN GİDİYORLAR Pa.zar günü mi,u takım»™ karş,sınfla Ml"1 net bir mağlûbiyete uğrayan Romen takımındaki sevmç devam etmektedir.Romen futbolcular dün şehrimizin muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • Amatör ve Genç takımları Teknik Komite hazırlamıyor Amatör ve genç milH takımlar,teknik komitenin kontrolü altında,başka bir şahıs veya heyet tarafından hazırlanacaktır.ve milli takımlarını,iki büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • REMONDİNİ Yunanistan' dan TEKLİF ALDI Altay ve milli takım antrenörü Re~ mondini Yunanistamn AEKA kulübünden antrenörlük teklifi almıştır.AEKA kulübü İtalyan antrenöre 2000 dolar transfer ücreti ve 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • MİLLÎ LİG'DE haftanın maçları Millî ligin dokuzuncu hafta karşılaşmaları yarın Mithatpaşa stadında başlayacaktır.Birinci mac saat 14 de Beşiktaş ve İstanbulsDor takımları arasında oynanacaktır.Diğer m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • KISA HABERLER ANKARA 26 Mayıs tarihinde Sofyada yapılacak beynelmilel müsabakalara iştirak edecek atletlerimizi tesbit etmek üzere bu hafta Ankarada atletizm müsabakaları tertip edilmiştir.Bu müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • [İLHAN DEMİRELJ YARINA HAZIRLIK Varın Adalet ile milli lig maçı oynıyacak olan Galatasaray'lılar dün antrenman yap-IMniHM n M Aı I ilk IIV.»mışlardır.Resimde Sarı kırmızılı futbolcular çalışırlarken g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • f S.JM"~ MAARİF VEKİLİ,KULÜP TEMSİLCİLERİ İLE [İLHAN DEMİREL] Maarif Vekili Celâl Yardımcı 10 kulüp profesyonel sporcular için alınması gereken %*"tad« temsilcileri i,e biHikte,Beden terbiyesi bölge b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • Vefa,Bas kın'la mukavele yaptı Vefa kulübü,geçen sene Lüleburgazdan getirdiği kaleci Baskın ile dün mukavele imzalamıştır.Yeşil Beyazlı idareciler Baskın'a üç senelik mukavele karşılığı 10 bin lira tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1959
  • VOLEYBOL MİLLİ TAKINI AÇIKLANDI 13 Haziranda Eskişehirde Polonya ile karşılaşacak olan voleybol milli takımımız,dün tespit ve ilân edilmiştir.Voleybol millî takımına çağrılan elemanlar şunlardır:Darüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6