Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • Amerika Türkiyeye Yardıma Devam Edecek Ordu Vekili,dost olarak daima Türkiye'nin yanında bulunacaklarını bildirdi İZMİR,HUSUSÎ 7J MERİKAN Ordu Vekili Wiljfj^ ber Brucker,«Türk ordusunu modernize etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • masuniyetinin KALDIRILMASI İSTENDİ C.H.P.Genel Başkam için Meclise ilk defa yapılan müracaatın sebebi,Ankaratl kongresindeki konuşması Hakkındaki isteği duyan İnönü,«Endişeyi mucip bir şey yok» dedi C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • UKARNO ANKARA'DA Dost derlet reisini hava alanında Sayar karşıladı REİSİCUMHUR CELÂL BAYAR,ENDONEZYA DEVLET REİSİNİ ESENBOGA HAVA ALANINDA KARŞILARKEN.Telefoto:MİLLİYET Adnan Atar:Ankara İstanbul)Endo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • SAVCILIK ELİYLE ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR Milliyet Gazetesi Yazı işlen Mttdttrlüğüne is tanbul îpsalada C.Müddeiumumisi C.H.P.lilerin hasbihal toplantısına mü dahale etmemiştir.Bahar taarruzun DA ilk hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Dün yapılan Türkiye Tıbbi Müstahzarlar Sanayicileri kongresinde İbrahim Barut yabancı sermaye ile kurulan fabrikalara hücum ederkenilâç sanayicileri kongresinde sert münakaşalar oldu Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • BÖLÜKBAŞI ANAYASA PROJESİ İSTİYOR ESKİŞEHİR,HUSUSÎ C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı dün yaptığı basın toplantısında D.P.nisbî temsile dayanan bir seçim,kanunu çıkartmadığı takdirde muhalefetin ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • I İLHAN DEMİRELİ BEYNELMİLEL ATOM ENERJİSİ AJANSI BAŞKANI STERLING COLEBüN-KÜ f BASIN TOPLANTISINDA GAZETECİLERE İZAHAT VERİRKEN.Türkiye'ye Atom için YARDIM YAPILACAK Cole,yüz bin Dolarlık Yardım temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • İKİSİ İZMİR'DE BİRİ ANKARA'DA ÜÇ BASIN DÂVASI DAHA AÇILDI ANKARA,HUSUSÎ Avukat Müjgan Ağaoğlu'nun kiracısı ile yaptığı münakaşayı yazan «Haber» gazetesi mes'ulleri hakkında neşren hakaret İddiasiyle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • "IRAKTA TÜRKÇE KONUŞMAK YASAK EDİLDİ,2 bin Türk'e hapishanelerde işkence yapılıyor.Türkler göç imkânı arıyorlar Kerkükten gelen 65 yaşındaki Mecit Türkcan T.H.A.ya verdiği beyanatta tevkif edilen Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • Koyun otlatma yüzünden Pendikte Zeytinağılında Hüsamettin Koşar'ı tabanca ile yaralayan Sait Göçver dün tevkif edilmiştir.Hayvanlarının otladığı çayırın HUsamettine ait olduğunu bilmediğini ve onun ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • İHTİLÂLCİ Mİ?Panamadaki hapishaneden alındıktan sonra serbest bırakılarak memleketten çıkarılan İngiliz baierinası Margot Fonteyn Londraya gelmiş ve devlet reislerinin karşılanışını hatırlatan bir mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • ARİF DEMIRER YURDADÖNDÜ Londra uçak kazasında kurtulanlardan eski Münakalât Vekili Afyon Mebusu Arif Demirer dün gece uçakla memlekete dönmüştür:Sol kolu alçıda olan eski Vekil gazetecilere:«Elbette b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • İHRACATIMIZIN ARTIRILMASI İMKÂNI ARANIYOR Ticaret Odaları tem-silcilerinin katıldıkları toplantı başladı ANKARA.HUSUSÎ İstanbul.İzmir ve Mersin Ticaret Odaları mümessilleri,ile Ticaret ve Koordinasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • FIRTINA YE SELLER yüzünden 8 kişi öldü Bir inşaattan demir çalan 5 hırsız Sapanca gölünde boğuldu.Konya'da beklenen yağmurlar başladı.Fırtına Mersin'de büyük zarar yaptı EGE bölgesinde ve Konya'da bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1959
  • FİKRİ T.KARDEJ 2?5?1 OTOMOBİL KURSU ŞOFÖR ve AMATÖRÜ EN İYİ YETİŞTİRİR 2 ayda kolayca ehliyet aldırır.Şoföre kazançlı bir meslek,emin bir istikbal sağlar.Kayıtlar her zaman açık.Broşür isteyiniz.Bomon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • HAFTANIN FİLMLERİ ŞEYTAN KADIN ¦The Solid Gold Cadillac» Rejisör Richard Quine idaresinde çevrilmiş Itır Columbia Amerikan)filmi.Oynayanlar:Judy Uolliday,Paul Douglas,Fred Clark,John Williams.Izıınlug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • Tekneniz çürümeye mahkûm m CAMa 80YA.M1Z bilhassa d i boyası olarak }ayam »aviiyedir.CAMEL ÇATLAMAZ CAMa SOLMAZ CAMEL DAYANIKLIDIR SUPERLUX Boyalarım kutiamnız.ÇAVUŞOGLU BOYA SANAYİİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • İLÂN Sanayicilerimizin Nazarı Dikkatine ikinci sanayici kotasından dolar tahsisi talebinde bulunan bugüne kadar Odamıza müracaatla belgelerini almayan ve mutemetlere mal bedelini yatırmayan firmalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • tllliai llll l(llfIII t(Istanbul 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Hafif garkılar 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılıg ve program 12.30 Karışık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • OĞLAK BURCU Ttl [22 Aralık 20 Ocak] Bir yalana kapılıp bir iş görme ümidine düşecek,fakat çok geçmeden farkedecek siniz.KOVA BURCU t £21 Ocak M Şubat] Bir insana karsı nişlerinizi değiştiren bir hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • uuıııınıımıııııııiHiııiMtıınmmuı I J 4 5 6 8 9 10 1» IS 1 2 3 H 4 T ¦I 5 2 1 û 7 8 '1 BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İşitme uzvumuz;Nezretmek.2 Kibar ve cömertçe hareket;Denizci-İlkte kıyıya dayanarak sandalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • Çalışan insonlann iyi gıda almaları wmMh ANKARA Makarnası MAKARNA p Rut* MU UN ve IR»»* vmM Nuh Itcfie q-"d.is».22107?takarak.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • ATLAS'ta İNGİLİZ KRALİYET BALESİ TEMSİLİ 26 NİSAN PAZAR SABAHI saat ll'de Fiatlar:15-10-5 Öğretmen ve talebeye %50 tenzilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • BU AKSAM Saat 21.30 da İstanbul Radyosunda 21 PUAN ıpana BitGî yarişi programi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • Geri zekâlı çocuklar için klinik hazırlıkları tamam Memleketimizde ilk defa kurulacak olan «geri zekâlı çocuklar» olculuna alınacak öğrencileri tesbit edecek «Rehberlik Kliniği» hazırlıkları tamamlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • Fransa'ya dört ton salyangoz ihraç ettik Salyangoz ihracatına başlanmıştır.İtk olarak dün Fransaya 4 ton salyangoz sevkedilmiştir.Batı Almanyaya da 2300 ton buğday İhraç edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • BALO TEHİRİ Galatasaray Spor Kulübünün Hilton salonlarında 27/4/959 günü verilecek olan balosu 25 Mayıs Pazartesiye tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • Celâl Şahin,Müzeyyen Senar'ı mahkûm ettirdi Ses Sanatkârı İlhan Şen'in çocuğunun babasının Celâl Şahin olduğunu iddia etmişti önümüzdeki »günlerde bir icra memuru.«Müzeyyen Senar'm,Celâl Şahin'e hakar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • T.M.T.F.Parasızlıktan kongre yapamıyacak Federasyon Başkanı,Mebuslardan müteşekkil büronun yardım için kongreye tesir edici şartlar ileri sürdüğünü açıkladı Türk Millî Talebe Federasyonu mali yardım g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • F.NIGHTINGALE TESİSİ TEMELİ 26 NİSAN'DAİ ATILACAK!Florence Nightingale Hemşire Koleji ve Hastahanesinin temel 1 atma töreni,28 Nisan Salı günü j i saat 15 de yapılacaktır.Bina,j I Sağlık Vekâleti,Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • «Üçüncü» sigarası fazla alâkayla karşılanmadı «üçüncü» sigarası tiryakiler tarafından tahmin edilen alâkayı görmemiştir.İçimi çok zor ve nefes vermeyen yeni tip sigaranın stokları depolarda durmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • BİR CAM FABRİKASI faaliyetini tatil etti Fabrika sahipleri"iktisadî sebeplerjleri sürüyor.Açıkta kalan işçiler ise bu iddiayı reddediyor Yedikuledeki DETAŞ şişe ve cam fabrikası iki gün önce «iktisadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • ERMENİ Katolik Başpiskoposu ve rahiplerinin ikametgâhına tecavüzden sanık olarak 7 nci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Gığmes Zıbkı,Hagy Aba,Nubar Aba ve Norayr Baloğhı Ceza Kanununun 308-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • Şehir Hattı gemileri beyaza boyanacak Denizcilik Bankasının yeni aldığı bir kararla,Denizyollarının ve Şehir Hattı işletmesinin elinde bulunan bütün vapurların beyaza boyanmasına başlanacaktır.Önce bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • Marmara gemisinin bir kamarotu mahkûm oldu Marmara gemisi ile getirdiği eşyayı kaçak olarak yurda sokarken yakalanan kamarot İsme* Uygun,dün 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde 7 ay hapis" ve 224 lira par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • Limanda 8 bin kadar plâkasız sandal var İstanbul limanında mevcut 12 bin sandaldan 8 bin kadarının plâkasız ve sahiplerinin de ehliyetsiz olduğu tesbit edilmiştir.Ayrıca ehliyetsiz olarak kullanılan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • Öğrenci dövmekten sanık öğretmen ifade verecek Bir öğrenciyi döverek yüzünü şişirdiği iddia edilen Namık Kemal ilkokulu baş öğretmeni Rüştü Dik hakkında idarî tahkikat açılmıştır.Bu mesele ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • ÖLÜM Trabzon eşrafından merhum Kırzade Şevkibeyin ve Nazire hanımın oğlu merhum Saim Ilkbasan' m damadı,Firdevs Kıroğlu'nun eşi,Zişan,thsan ve Sabri Kıroğlu'nun kardeşleri,Ahmet Kıroğlu'nun yeğeni,Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • TEŞEKKÜR Uzun zamandanberi nıuzdarip bulunduğum Karaciğer kifayetsizliği ve Sarılıktan beni hazık tedavisi ve kıymetli ihtimamı ile kurtaran ve sıhhatime kavuşturan,Gureba Hastahanesi 2 nci Dahiliye K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • ÖLÜM Bay Yuda Gülzari,Bay ve Bayan Nişini Gülzari,Bay ve Bayan Moiz Gülzari ve oğlu.Bay ve Bayan Avram Gülzari ve oğlu,Bay ve Bayan Simantov Gülzari ve çocukları,Bay Misel Gülzari,Gülzari Navon Fransa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • ASFALT ÜZERİNDE MARMARA VE ADALARA NAZIR Havadar Ve Ferah Muhitte Yuva Kuracak Vatandaşların Dikkatine Çamlıca Ümraniye En Üstün Ve Şahane Denize Nazır Arsaları METRE KARESİ 7-9-12.5 LİRAYA Üsküdara o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Murada Ereceğiz Turgut Özatalay Gönül Bayhan Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Tek Bağına Jack Palance İng.EMEK Tel:44 90 Uo Doğmak Hakkımdır Jose Mistral Fransızc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • ASFALT YOL GÜZERGÂHINDA BAHÇELİ FERAH EVLER İNŞAAT MÜESSESESİ,YENİ MEVSİMİN İLK ARSA SATIŞLARINA BAŞLAMIŞTIR.Kadastrolu.Elektriğe çok kısa zamanda kavuşacak,çarşısı mevcut,92 94 ve 98 numaralı BELEDİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • CENTROZAP Katowice Plobiscytowa 36 Pologne Gazla kesme ve lehimleme için aletler ve teçhizler ihraç eder.Lehimleme maddelerimiz müessir bir randıman,bir tasarruf ve bir iş emniyeti temin ederler.Bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • NİYAZI £FEt \6ÖNDEK.Ûİ BEV-LER.BAKIŞMA SEfcEFÎNE-^LERlN i 5?m HAAAH HA/^Buiti BA-1 ÇARDIK.SAYlüCi t| yûaij Su«ahWî de aüp 6u «ÜNÛ 6İP-KUTLAVAUM.HADİ Hoşça kA-LiN BEYLEP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • C.H.P.li muhtara Kaymakam mühür teslim etmiyor Geçen pazar günü Bakırköy İlçesinin Mahmutbey köyünde muhtar seçimini kazanan C.H.P.adayı Halil Oziş'e,Kaymakamlık tarafından mühür teslimi yapılmamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • NEHRU,DALAY LAMA İLE 3 SAAT GÖRÜŞTÜ YENİ DELHİ,AA.Dün Missuri'de Başvekil Nehru ile Dalay Lama arasındaki görüşme 3 saat sürmüştür.Nehru verdiği beyanatta,Hindistan'ın Tibete karşı istilâcı emeller be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • SURİYE HE ORD ARASINDA ÇARPIŞMA iAmmon ve Kahir!hadise* için birbirini şiddetle itham ediyor AMMAN,A.P.Ürdün hükümeti dün Birleşik Arap Cumhuriyeti askerî birlikleri ve «mukavemet» teşkilâtı mensuplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • Almanya'dan 5 yeni otobüs daha geldi İ.E.T.T.İdaresi Almanyadan Magirus marka 5 otobüs daha satın almıştır.Dün şehrimize getirilen otobüsler Kadıköy ve havalisinde çalıştırılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • SÜREYYA,CAPRİ'DE VAKTİNİ ORSİNİ İLE GEÇİRİYOR CAPRİ,A.P.Prenses Süreyya ile İtalyan prensi Raymond Orsini bu romantik adada bütün vakitlerini birlikte geçirmekte ve evleneceklerine dair olan rivayetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • Bir köşk 15 günde 2 defa soyuldu Bostancıdaki bir köşk 15 gün ara ile iki defa soyulmuştur.Orta sokakta Hamit Tamer'e alt köşke Şaşkınbakkaldaki banka soygunundan bir gün önce pencereyi kırarak gireri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • BİR UÇAĞIMIZ MECBURÎ İNİŞ YAPTI EDREMİT,HUSUSÎ Benzini tükenen bir eğitim uçağımız Bostancı köyü civarında bir tarlaya mecburi iniş yapmıştır.İzmir Gaziemir Hava Okuluna ait Teğmen Erol Tüzger idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • iimmnnwiw».ı.in".iı ilini i iMiii mniiiiriii.niMiViniiiiimi-ittf [İLHAN DEMİREL] İLK KONGRENİN YAPILMASI İCABEDEN BU SALON BULUNAMAMIŞTI.P.Kongreleri dün başlayamadı tik defa toplanması icabeden Murad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • m—Çalıştıkları mağazayı soyan dürt hırsız soldan)Hacı Çetin Kaya,BİR HIRSIZ ÇALDIĞI eşya ile dükkân açtı Çalıştığı mağazayı soyan memurun ortaklarını dükkân sahibinin oğlu yakaladı Çalıştığı mağazadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • BİR YAPRAK Almanya ve islâmiyet OKUYUCULARIMDAN bir zât bana,Miinih'de bulunan bir Alman dostundan aldığı Münchner Stadzeitung)gazete-ğ sinin bir kupürünü gönderdi.Ramazan Bayramına ve Mü-İ nih'de bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • BEYZBOL YARDIMI [FOTO BASIN] Amerikan Ordu Vekili Wilber Brucker dün İstanbul'dan İzmir'e gitmiş ve beraberinde getirdiği 90 kiloluk beyzbol malzemesini gönüllü antrenör Amerikalı çavuş Evans'a vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1959
  • Hâlen memleketimizi ziyaret etmekte olan Dr.Ahmet Sukarno,enteresan bir ülkeyi idare etmektedir Üç bin ada=Bir devlet WIIH'.I HİNT Okyanusunda,Asya ve Avustralya kıt'aları arasında irili ufaklı 3000 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.04.1959
  • EMSALİNDEN İNCİLİK En modern tesislerle imâl edilen Beta Fazlı TUVALET SABUNU 0 Cildinizi besleyici,yumuşatıcı hassaları havidir Lâtif kokusu sabun bitinceye kadar devam eder KOMİLİ SABUNLARI DAHA İYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1959
  • TÜLÜN KORMAN Konseri 27 Nisan Pazartesi EMEK Sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1959
  • IHîlIiueff Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1959
  • RUMÎ Cumartesi HİCRÎ 1375 25 1378 Nisan NİSAN Şevval 12 19 5 9 n VAKİT VASATI EZANÎ GÜh3Ş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.06 12.12 16.00 18.58 20.39 3.12 10.09 5.15 9.03 12.00 1.41' 8.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1959
  • OTOMOBİL VE KAMYON LASTİKLERİNİ İSTEYİNİZ UCUZ İr B e y a z kenarlı Çeşitli Eb'at Türkiye mümessili ÇİFTÇİLER TİCARET T.AŞ.Şişli meydanı Halaskar Gazi cad.342 Tel:48 77 67 Telg:£İFTCİLER',5tanbu1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1959
  • BAKKALLARIN NAZARI DİKKATİNE:a AKLAK ÇAMAŞIR TOZU TAKLİT EDİLMİŞTİR Taklidin ismi PAKLAN'dır ve kirece benzer bir maddeden ibarettir.Taklit edenler ve Batanlar hakkında kanunî takibata geçildiği ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1959
  • BAYRAMOĞLL SAHİL MAHALLESİ Arsaları görmek isteyenler için otobüs seferleri başlamıştır.Kadıköyden Hareket I Mahalleden Hareket 1 8.9.30 12.14.17.18.30 t B A Limited Şirketi Beyoğlu İstiklâl Caddesi H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1959
  • Mural Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 103 Konuşmama kulak misafiri olan Selda hayretle yü-Eüme bakıyordu:Ne olmuş Murat bey?Askeri telsizlerin bulunduğu bina yanıyormıi!Vay hergeleler vay.Demek fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1959
  • 1J.I Orkestraların değeri ğ I BÜLENTTAKCAN 5 "T^ENİ dünyada olsun,eski dünyada olsun |ğ büyük şehirlerin övündükleri değerler EŞ arasında üniversiteler,hastahaneler,park-1ar,çeşitli âbideler,tiyatrola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1959
  • ŞİLİ'DE SU BASKINI YÜZÜNDEN 23 KİŞİ ÖLDÜ SANTİAGO,A.P.Güney Şili'de vukubulan su baskınları,memleket çapmda bir facia hâlini almış,en az yirmi kişi boğularak ölmüş ve binlerce ev sulara kapılarak parç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1959
  • VANCE OAlAAA.AKSLIN RAVlMI KENDİSİNE' AVlRl OK,3İZİ KTUÇÜMSİJyORPU BU BâEte •Y^lSGEie I DE VuESAVD İSKASINDAN yANiMA vaklAŞil.AAAZDl O ZAAAAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1959
  • BİR KAI 96 Lucy bu kadar acele etmeğe lüzum yok demek istiyordu.Başını bir eşarpla sıkı sıkıya sarmış,rüzgârdan korunmağa çalışırken bu derece sürat ve telâşın bu yaşta kendisine dokunduğunu,huzurunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1959
  • ALLAHLIK ALİ BIY L EWAH L P-û^A CÜZDANIMI EVDE UNUT.RADYONUN üZES.Nc Sl-RAKMigrıM yO .HALİME CâÖKMÜÇTüe BELKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • KIBRIS'TA SAĞCI VE SOLCU RUMLAR ÇARPIŞTILAR Hâdisede bir Rum öldü,3 kişi yaralandı,ingiliz Müdafaa Vekili,Makarios ve Dr.Küçük'le görüştü LEFKOŞA,A.P.L ARNAKA'da sağcı ve solcu Kıbrıslı Rumlar arasmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • BAŞVEKİLİN İSPANYA SEYAHATİ İLE İLGİLİ İKİ SORU VERİLDİ ANKARA,HUSUSİ C.H.P.Maraş mebusu Emin Soysal.Başvekil Adnan Menderes'in İspanya seyahati ile ilgili olarak dün Meclise iki sual takriri veımisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • İKİSİ İZMİR'DE BİRİ ANKARA'DA ÜÇ BASIN DÂVASI DAHA AÇILDI t Baftarajı Birincide İZMİR'DE İzmir'de iki basın dâvası daha açılmış bulunmaktadır.Birinci dâva Altay Kulübü temsilcisi Hayri Yorgancıoğlu al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • İLÂÇ SANAYİCİLERİ KONGRESİNDE SERT münakaşalar oldu Baştarajı Birincide Delegelerden Arif Neşet Usman:«Gayet müşkül bir durumda bulunuyoruz.Birçok ecnebi firma yabancı sermaye kanunundan faydalanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • İHRACATIMIZIN ARTIRILMASI İMKÂNI ARANIYOR t Baştarajı Birincide BÂrul sebeplerden meydana gelip kusa vadeli tedbirlerle halledilecek olanlar,İktisadi bünyeden gelen sebeplerin başlı çaları şunlardır:İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • İNÖNÜ'NÜN MASUNİYETİNİN KALDIRILMASI İSTENDİ t Baftarafı.Birincide Anlayalım bakalım bunun sebebi ne imiş?demiştir.SEBEP Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliği,C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönünün 28 Aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • "Irak'ta Türkçe konuşmak yasak edildi,t Baştarajı Birincide veren 8 Türk din «damının tevkif edilip İşkencelere maruz bırakıldığını ve sakallarının kazındığını söyleyen Mecit Türkean.Kerkükte bir terö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • Türkiye'ye Atom için yardım yapılacak t Buşlurujı Birincide Ajansı Hariciye İstihbarat Direktörü Fischer refakat etmektedir.Gazetecilere atom enerjisinin sulhçu maksatlarla kullanılmasını isteyen İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • Bölükbaşı,Anayasa projesi istiyor t Baştarafı Birincide C.K.MP.DEN DP.YE SAMSUN,HUSUSÎ Cehrimiz C.K.M.P.il teşkilâtı toptan istifa ederek D.P.ye geçmiştir.İstifa,şehrimiz siyasî çevrelerinde bir bomba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • Sabun Fabrikalarının Dikkatine DlFENJLOXiD Alman malı 50 kiloluk bidonlarda İTHALÂTÇI sıfatlyle satılmaktadır.Acele ediniz.Sirkeci,Sirkeci Palas Han No.10 Telefon:22 99 84 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • XV ve M.APİKOGLU cAcUs$te%~ EKSTRA EKSTRA TÜRK SUCUKLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • ASFALT YOL ÜZERİNDE,ŞEHİR KADASTROLU,SU,ELEKTRİK ve ÇARŞISI MEV-CUT,BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN ÇALIŞTIĞI MEŞHUR ve MESKÛN BAKIRKÖY Bahçeli Evler Asfaltı Üzerinde H.T I Ğ L I O Ğ L U Müessesesi,mevsimin il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • SAYIN HALKIMIZIN NAZARI DİKKATİNE Mesken sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın MAHDUT MESULİYETLİ GÜVEN EVLER YAP!KOOPERATİFİ'ne bir an evvel müracaatları menfaatleri icabıdır.1959 senesi sonunda 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • Sukarno Ankara'da 9 Baştarafı Birincide rehberlininiz altında parlak bir İstikbale kavuşacaktır* demiştir.Ahmet Sukarno da bu sözlere Atatürk'ten ve Atatürkün izinde yürüyen hükümetlerin yaptığı meden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • ELEMAN ARANIYOR En az lise mezunu seri daktilo yazan bir bayan sekreter aranıyor.Müracaat:Fermeneciler Cad.No.36 Galata Mermerciler Sanayii ve Ticaret T.A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • Avrupa Seyahatine çıkacağımdan yaz sezonuna kadar MAKSİM GAZİNOSU ile şimdilik alâkamı kestiğimi muhterem dinleyicilerime bildiririm.MUALLA MUKADDER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • Amerika,Türkiye'ye yardıma devam edecek t Baştarafı Birincide BERLİN TERKEDİLMEYECEK Amerika ve müttefiklerinin Batı Berlini terketmiyeceğini tekrarhyan Vekil.Türk birliklerinin terakkisinden memnun o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • Fırtına ve seller yüzünden 8 kişi öldü t Baştarafı Birincide sı icap etmektedir.Fırtına Başhüyuk ve Karaman'ı altüst etmiş.Hamidiye köyünden 16 yaşında Ahmet Balkır,ot yüklü arabası ile kanala uçup öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • Seçmen kütüklerinin yoklaması başlamadı ANKARA,HUSUSÎ Seçmen kütükleri yoklaması için Ankara'da henüz faaliyete geçilmemiştir.Kanunen yoklamaların 23 Nlsan'da başlaması gerektiğini ileri süren C.H.Pid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • ARİF DEMİRER YURDA DÖNDÜ t Başiarafı Birincide Kazadan hiç bahsetmek istemeyen ve ya«lı gözlerle yakınları İle kucaklaşan Arif Demirer gazetecilere şunları söylemiştir:«Allah beni su anda Dünyanın en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • HAMİLTON'A GÖRE İLK BEŞİMİZ t Baştarajı Altıncıda nıflandırma yapmak istememiş,ancak,çalışma gayretlerine ve hali hazırdaki form durumlarına göre Ömer,Ali,Ünal ve Erdoğanı İlk plânda tutabileceğini sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • MİLLÎ TAKIMIN KAH ŞEKLİ AÇIKLANDI t Baştarafı Altıncıda kov Bulgar)ise bugün saat 16.00 da şehrimize gelecektir.ROMEN'LER GELDİ Romen millî futbol takımı dün saat 15.30 da T.H.Y.na ait bir uçakla Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • EVVELÂ HATIR:SONRA BİLET.t Baştarafı Altıncıda kırlar,ben de istediğini yere giderim.Ama böyle ticaret eşyası gibi futbolcu takası olur mu?Bu haber karşısında Lef ter:«Burası kamp,diye konuştu.Takas f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • kCetmtfî m W.v.v I a ı I Levent 4 ncü kısımda Yeşilparklar içinde 50.000 lira kıymetinde apartman dairesi Levent 4.Çarşısında 4 f 50.000 lira kıymetinde kaloriferli dükkân I 10Ö.000 lira kıymetinde mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • Kıymetli Sanatkâr MUZAFFER AKGÜN'den Grafson Plâklarına» 10 5 5 ELA GÖZLÜM BAHRİYELİ 4ffîW l ft 4 6 UCUN KUŞLAR Asker ettiler beni)SARHOŞ 1 i 5 1 BİR MEKTUP YAZDIRDIM URTALI KIZINA ZALİM AVCI ZÜHAL PL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR p.w.v.v.x-x-x-x-x-x-x-xxxx-x v.visv,TELEFON 27 Ki 10 SATILIK EMLÂK HARBİYE YE çok yakın sat.iki oda,kaloriferli daire,son fiat 19.000.Tel:47 66 79.YALOVADA banyolar yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.04.1959
  • Yarın Romenleıle oynayacak Millî Takımın kat'î ŞEKLİ AÇIKLANDI Dün şehrimize gelen Romenler antrenman yaptı.Rahiplerimizin takımları belli oldu Constantin ve Dinelescu oynayamiyor."Kazanacağız» diyorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1959
  • Halk,yalmz Duhuliye Bileti Alabilecek Her milli maçtan evvel sporseverlerin en büyük derdi bilet meselesi gene günün dâvası olmuştur.Halkın Pazar günü yapılacak millî maçın biletlerinin nerede ve nası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1959
  • Hamilton'a göre ILK BEŞİNİZ i Bugün şehrimizden ayrılacak olan Amerikalı antrenör,hâlihazır form durumlarına göre fikrini açıkladı BU SABAH memleketimizden ayrılacak olan Amerikalı Basketbol Antrenörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1959
  • I VOLEYBOL'DE ÜÇ TAKIM DA ŞAMPİYON OLABİLECEK Türkiye voleybol şampiyonasına dün Teknik Üniversite salonunda yapılan karşılaşmalarla devam edilmiştir.Birinci müsabaka Darüşşafaka ile Şeker Hilâl takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1959
  • 'V OTORİTENİN sembolü [SAMİ ÖNEMLİJ Milli takım Kampında tam bir'sükûnet ve mutlak bir otorite hâkim.Bu iyi havanın yaratılışında futbolcular kadar vazifesini hakkiyle başaran kamp müdürü Necdet Erdem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1959
  • FRANSA İLE İKİNCİ MAÇ 20 MAYISTA ROMADL C.İ.S.M.İCRA KOMİTESİ TEKLİFİMİZİ KABUL EDEREK MAÇIN TARİHİNİ UZATTIĞINI BİLDİRDİ ERKÂNI Harbiyei Umumi-Türkiye Fransa ordu takımları L.j_m_arasındaki nihai ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1959
  • TÜRK YUNAN Spor teması boks maçı ile başlıyor Kıbrıs meselesi dolayısı ile tamamen inkitaa uğramış olan Türk Yunan spor temasının ilki Atinada bir boks maçıyle başlayacaktır.Profesyonel Yunan şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1959
  • KISA HABERLER İSTANBUL yüksek okullararası futbol maçlarının finali 4 Mayıs Pazartesi günü saat 15 de Mithatpaşa stadında,Yüksek Denizcilik ile Yüksek Ekonomi' ve Ticaret Okulu arasında yapılacaktır.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1959
  • EŞFAK AYKAÇ FUTBOLCULARIN DERDİNİ DİNLEDİ Oyuncuların formda olmasını isteyen Futbol Şubesi Kaptanı,«Aksi halde ceza vereceğiz» dedi GALATASARAY Klübü futbol şubesi kaptanı Eşfak Aykaç,dün öğleden son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1959
  • Hikmeti nedir bü sükûnetin Hikmeti nedir Bu sükûnetin?Futbolcu aynı futbolcu,kamp B aynı kamp,milli maç aynı millî j maç,hattâ baştaki idareciler gökten inmiş veya ortaya yeni atılmış kimseler değil O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1959
  • MİLLİYET KAMPTA Evvela hatır sonra bilet.m uniîKzazıa SIK sık zarar ettiğini söyleyen Telefon İdaresi,dün bu,zararını mutlaka ¦73 86 93» e edilen telefonlarla kapatmıştır.Sabahın erken saatlerinde çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6