Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • Başvekil bugün uçakla geliyor Menderes fırtınaya tutulan G tresun muhribini terketti Uçak I Ankara'ya geliyor BAŞVEKİL Adnan Menderes bugün saat 20 de hususî bir B.O.A.C.«Argenaut» uçağı ile yurda dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • TÜRKİYE'Yİ TANITIYORLAR IMİLLİYET] Birleşik Amerikanın Miami üniversitesinde okuyan 4 genç Türk kızı geçen ay içinde,26 Mart gecesi Amerika dostları için bir Türk gecesi tertiplemişler ve yüzlerce Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • Konsey Reisi açıklama yaptı M.Struye "Türk Meclisinin delegelerini nasıl seçtiğini tetkik,komitenin vazifesi değildir,dediğini bildirdi Resmî listede istifa etmiş olan C.H.P.mebusu Gürün ve Ülkünün is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • [İLHAN DEMİREL] İTALYAN GRAVÜRLERİ Beşiktaşta Resim ve Heykel Müzesinde,Roma'dakl «Calcografia Nazionale» müessesesi tarafından hazırlanan Tarihi ttalyan Gravürleri sergisi dün açılmıştır.Güzel Sanatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • Gök taşı Gönen civarına düştü Köylüler arasında dolaşan rivayetlere göre,gök taşı düştüğü yerde 100 metre kutrundaki sahayı alt üst etti.BANDIRMA,HUSUSÎ Evvelki akşam sukutu görülen ışıklı muazzam cis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • SICAKLIK DÜN 8 DERECEYE DÜŞTÜ Şimal Denizinde fırtınaya yakalanan Kayseri batma tehlikesi atlattı Şehrimizde bir gün evvel 22 dereceye kadar yükselen sıcaklık dün 8 dereceye düşmüş,sabah bir müddet ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • ır^ı 5 lÜft^ IUSİS] John Foster Dulles'tan boşalan Amerikan Hariciye vekâleti makamına getirilen Christian Herter yukarıdaki resimde karısı çocukları ve torunları il» beraber gürülüy«& Herter'in 4 ocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • RUSYA IRAK'A SEKİZ gemi silâh gönderiyor Irakın muhtelif yerlerinde Milliyetçilerle kızıllar arasında çarpışmalar oluyor.DIŞ HABERLER SERVİSİ Londra'da intişar eden Daily Mail gazetesi dünkü nüshasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • RUSYA BİZİ B.MİLLETLERE ŞİKÂYET ETTİ SOFYA,RADYO Asya Afrika İşbirliği teşkilatındaki Rus heyeti,Türkiye,İran ve Pakistan'ı Birleşik.Amerika ile karşılıklı anlaşmalar imzaladıkları için Birleşmiş Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • 23 NİSAN PROVASI I KOTO BASIN)Nisan Millî Hakimiyet ve Çocuk Bayramı yarın muhtelif meydanlarda törenlerle kutlanacaktır.Beyazıt,Taksim,Barbaros meydanları ile Vefa ve Fenerbahçe stadlarında yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • Yunan Muhalefet Lideri Venizelos a Venizelos,Kıbrıs anlaşmasının Türk-Yunan dostluğunu takviye edeceğine inanmadığını söyledi Rusya'ya giderken memleketimizden geçen ve bugün kalacak olan Yunanlı lide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY1 DÖRT KİŞİNİN YARALANDIĞI YANGINJ İTFAİYE BASTIRMAYA ÇALIŞIYOR TAKSİM'DE DÜN gece 3 ev yandı Bir gaz sobasının yangında üçü ağır devrilmesinden çıkan dört kişi de yaralandı Taksimde Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • Bahar Taarruzu ekibi Bursa'da BURSA,HUSUSÎ CHP.«Bahar taarruzu» ekibi dün şehrimize gelmiştir.Mudanyada C.H.P.İlçe merkezini ziyaret eden ekip partililerle görüşmüştür.Ekipten Kemal Satır burada yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • FERİDUN FÂZIL TÜLBENTÇİ nin yüzlerce yerli ve yabancı vesikanın ışığı altında yazdığı büyük tarihî roman TURGUD REİS kitab halinde çıktı.Bu eserde Akdenizi titreten deniz kahramanımızın hayatmı merak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • JİMNASTİK GRUBU İsveç Malmtt Genç kızlar jimnastik grubu gösterilerde bulunmak üzere şehrimize gelecektir.20 Kız e 20 Erkekten müteşekkil olan Isveç jimnastik grubu 3 gün şehrimizde kalacaktır.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • Üçüncü ithâl KOTALARI hazırlanıyor Bir buçuk ay sonra ilân edilecek kotada ilk kota ile gelip de mevcudu azalan mallar birinci derecede ele alınacak Bundan sonra otomobil ithalâtını Devlet yapacak ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1959
  • k [İLHAN DEMİRELİ imar faaliyeti münasebetiyle Bebek'te yapılmakta olan İstimlâk esnasında Bebek'teki bir elektrik muhavvile merkezi de yerinden alınarak başka bir mahalle taşınmıştır.lETT'nin bir kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr.Halûk CILLÖVİ Türkiye'de nüfus artışının düşündürdükleri MEMLEKETİMİZDE nüfusun süratli artısı problemi üzerine son aylarda nihayet biraz eyilinmiş olduğunu görmekle m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • Bir C.H P.ilçe Başkanının D.P.ilçe başkanına cevabı CHP.Beyoğlu ilce başkanı Reşit Ülker,D.P.Beyoğlu ilçe başkanı NUvit Up'a dün şu cevabı vermiştir:Geçenlerde,Beyoğlunda bir Vatan Cephesi ocağının aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • Prof.Gökay'a ait bir bina yandı Bem B.Elçisi Fahrettin Kerim Gökay'ın KUçükayasofyada'kl bir binası dün yanmıştır.Kaleci sokaktaki tek katlı bina Ragıp Koç adında biri tarafından kiralanmış ve lâstik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • İki kız ve bir kadın intihara teşebbüs etti Samatyada oturan 16 yasında Nihal adında bir kız talebe derslerinden kırık not almasına üzülmüş ve tentürdiyot içerek intihara teşebbüs etmiştir.Hüviyeti te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • «Kirletilmesi muhtemel» diye bir çeşme kapatılmış Çamlıca Bulgurlu Libade caddesinde 2 numaralı evin kapısı önündeki memba suyunun «bilâhare kirletilmesi muhtemeldir» kaydı ila mühürlenmiş olması semt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • Karaya oturan Rus şilebi kurtuldu Evvelki gün Kalender mevkiinde karaya oturan Rus şilebi gece saat 1 de kendi kendine kurtulmuştur.Geminin kurtulması çalışma ile olmamış ve geeeyarısından hemen sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • Türkiye VAKIFLAR BANKASI İSPARTA ŞUBESİ 27 NİSAN 1959 PAZARTESİ GÜNÜ HİZMETE GİRİYOR Bu şubemizde hesap açtıranlar isin tertiplenen HUSUSİ KEŞİDEDE 1 ADET ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELÎR Cem'an 114 Talihliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • İstanbul Türk İngiliz Kültür Derneği ile İngiliz Kültür Heyetinin tertiplediği DAME NINETTE DE VALOİS İdaresinde İNGİLİZ KRALİYET BALESİNDEN ANYA LtNDEN DAVİD BLAİR MARYON LANE PETER CLEEG tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • GRÂPHO ENGLISH sayesinde Türkiye'nin her yerinde papağan gibi ezberlemeden MEKTUPLA İNGİLİZCE öğrenmek İçin ücretsiz broşür İsteyiniz.GRAPHO-İstiklâl Cad:297,Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Aşağıda cins,miktar,ve evsafı yazılı saçlar Odamızca tevzi edilecektirt Odamıza kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin birer dilekçe ile 27/4/1959 Pazartesi akşamma kadar müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • I.MIIIIWII.İSTANBUL 7.27 Açılı;ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Piyanist Johnny Costa ve ritm grubu 8.45 Sa=eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Bir haberi vermekte acele ediyorsunuz.Bilmiyor gibi davransanız daha iyi edersiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yalnızlıktan sıkılacaksınız.Fakat bugün İnsanlarla f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Ferahlık;Derman.2 Mecazi manada kusur,leke;Asker!rütbeyi gösteren işaret.3 Kızarmış ekmeğin et suyu ile yemeği;Su;Yapma.4 Düğmenin geçiti;İki Amerikayı ayıran kanal.5 Ağaç kama;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • MİLLİYET yayınları'nın ILK KİTABI 256 SAYFA 5 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • KLÖB X SON BES GÜN LUİS ALBERTO DEL PARANA Y S U LOS PARAGUAYOS Tel:48 44 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • Biletsiz vapura binenler 2,5 lira ceza verecek Denizcilik Bankası idare Meclisine verilen tasarı öğrenci,memur ve askeri istisna etmiyor Şehir Hattı vapurlarında cezalı bilet kesilme usulü İçin yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • Üniversitelerarası Kurul Doçent iürllerini tesbif etti Üniversitelerarası Kurul dünkü toplantısında,FakUltelerdekl doçent jürilerini tesblt etmiştir.Rektör Ali Tanoğlunun riyasetinde toplanan kurulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • TEŞEKKÜR Ailemizin büyüğü eski Tarsus Belediye Reisi MUVAFFAK UYGUR'un Vefatı dolayısiyle telefon,telgraf,mektupla ve bizzat evimize defalarca gelerek yakm alâkalarmı gösteren,cenaze merasimine iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • Dolmabahçedeki tesisler yıl sonunda nakledilecek Dolmabahçedeki Havagazı tesislerinin nakli İşi,1959 yılı sonunda tamamlanacaktır.Vali Yetkiner,dür Havagazı Şirketi Müdürü M.Bussac':kabul ederek nakil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • Ankara Radyosunun yayın vasıtaları gümrükte Ankara radyosunun 48 tonu bulan yayın vasıtaları,dün gümrüğe gelmiştir.Yeni cihazlar gümrükten çekilir çekilmez Ankaraya gönderilecek ve çok zayıflayan Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • Rüşvet almaktan sanık bir Polis Memuru tevkif edildi İddiaya göre,Şehremini karakolunda vazifeli memur,Haseki Hastahanesinin bir müstahdeminden tehditle 200 lira almış Rüşvet almaktan sanık Şehremini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • IhukometeI I Değil "Talihine,I KUFRETMİŞf E Hükümeti tahkir suçundan sa-nık olarak dört ay evvel tevkif S edilen Anastas Taşçıoğlu dün E İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde E E başlayan duruşmasında kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • ÜSKÜDAR Türk Kız Koleji öğrencileri arasında Okul Aile Birliği ve Koruma Derneği ile edebiyat öğretmenlerinin de iştiraküe bir «Şiir müsabakası» tertip etmiştir.Müsabakada Serpil üner,Aysel Karataş,Es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel.44 25 62)Murada Ereceğiz Turgut Özatay Gönül Bayhan Türk füml.ATLAS Tel:440835)Tek Başına Jack Palance İng.EMEK Tel:44 90 07)Çapkın Kumarbaz John Payne Rhonda Fleming
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • TOROS Pek yakında çıkıyor Çukurovada 34 senelik maziye sahip olan Toroslar Anonim şirketi tekniğin son icaplarına göre imâl ettiği TOROS Nebatî mutbak margarinini muhterem halkmuza arz etmekle şeref d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • Bir kaçakçı daha hapse mahkûm oldu Yunanistandan getirdiği eşyayı kaçak olarak yurda sokarken yakalanan Niko Ventura dün Dokuzuncu Asliye Ceza Mahkemesinde 10 ay hapis ve 5900 lira para cezasına çarpt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • HALI SERGİSİ MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.nin BUGÜN SAAT 17 DE Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünde açılacak EL DOKUMASI hakikî TÜRK HALILARI Sergisini mutlaka görünüz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • ÖLÜM Abbott universal Ltd.ilmî Müşavirlerinden Necati özmenek'in babası,Ayten özmenek'in kayın pederi,Necdet ve Mehpare'nin dedeleri,Hafız Fikri Aksoy'un eniştesi KADRÎ ÖZENEK irtihal eylemiştir.Cenaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • Ertuğrul Muhsin gelecek hatta mukavele imzalıyor Belediye Şehir Tiyatroları İçin angaje edilen rejisör ve sanatkâr Ertuğrul Muhsin mukavelesini gelecek hafta çarşamba günü saat 10 da Dram Tiyatrosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • Piyasadaki kaçak Gözlükler toplanıyor Gümrük Muhafaza Teşkilâtının sivil memurları dün Karaköy meydanındaki seyyar gözlükçülerln mallarını kaçak olduğu iddiaslyle müsadere etmiştir.Yakalanan gözlükler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1959
  • 48 SAATTE DÖRT TRAFİK KAZASI OLDU Kemerburgaz'da ağaca çarpan kamyonun şoförü öldü.Diğer kazalarda 8 kişi yaralandı Son 48 saat İçinde şehrimizde 4 trafik kazası olmuştur.Bu kazalarda bir kişi ölmüş,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • «M Dalay Lama bir rüya ile "Keşf„ edilmişti 1933 te eski Dalay Lama ölünce,ruhunun hangi çocuğa geçtiğini araştıran rahipler,k yaşındaki bir köylü çocuğunu bulmuşlardı.DALAY LAMA Dua ve Siyaset ASIRLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • zsm en *w r [MİLLİYET] İlkokullarda «kuma bayramı yapılmaya başlanmıştır.Fatih'te Muallim Yahya «fendi İlk okula l-B talebeleri okuma bayramını kutlamışlardır.Besimde alfabeyi tamamlayarak okuma kitab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • Cenuptaki şakileri iki müfreze arıyor YOL KESEN HAPİSHANE FİRARİLERİNİN YAKALANMASİ İÇİN DÖRT VİLÂYET JANDARMASI SEFERBER OLDV DİYARBAKIR,HUSUSİ Son zamanlarda Diyarbakır,Siirt ve Bitlla vilayet hudut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • İS VE KURUMA KARŞI tA.P.1 Avrupanın büyük endüstri merkezlerinde,fabrika bacalarından çıkan la ve kurumların kirletmesine karsı kullanılmak üzere bir kimyevi araştırmalar fabrikası tarafından plâstik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • Et ve Balık Kurumu köpek balığı alacak Et ve Balık Kurumu,köpek balıklarıyla mücadeleye karar vermiştir.Yakalanan balıklar,Kurumun Beşiktaş Soğuk hava deposu müdürlüğüne veya Balıkçılık araştırma merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • EMEK Sinemasında I Bu akşamdan itibaren Bütün genç anne ve ki7.1arani7.in ibretle seyredecekleri şaheser.Istırap içinde kıvranan annelerin yavruları uğruna gösterdikleri feragatin hikâyesi.Şimdiye kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • DALAY LAMA MUSURİ'YEVARDl Tibetli Lider,kendisine Tahsis edilen evin üst katında yerleşti.YENİ DELHİ,RADYO Dalay Lama,5 hafta süren yorucu bir seyahatten sonra,yerleşeceği Musurl sayfiye kasabasına va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • RAHİBE KIZIL ÇİNE ÇATMAĞA BAŞLADI KAHİRE,Birleşik Arap Cumhuriyeti Tibetteki Uyana karşı sert davranışından dolayı KomUnlst Çine çatmağa başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • AMASRA'DA KÖMÜR YATAKLARI BULUNDU ankara,hususi Maden tetkik arama enstitüsü tarafından yapılan sondajlar neticesinde Amasra'nın askersuyu mevkiinde xengln kömür yatakları bulunmuştur.Asgari 40 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • TÜNEL CİVARINDA İSTİMLAK BAŞLIYOR Tünelin Beyoğlu yakasında hasıl olan trafik karışıklığını gidermek için,gerekli istimlâke yakında başlanılmasına karar verilmiştir.Tünel yanında karakol civarındaki a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • BABASINI DOLANDIRAN BİR GENÇ YAKALANDI Kayserinin tacirlerinden olan babasının İmzasını taklld etmek suretiyle bir bankadan 2500 lira çeken 19 yağında Mustafa Derelloflu dün şehrimizde yakalanmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • YAĞCI ORMANINDAKİ YANGIN SÖNDÜROLDO AFYON.HUSUSİ Yağcı «rmanlarındaki yangın jandarmanın devamlı gayretleri «onunda söndürülmüştür.Ate?12 ve 13 üncü bölgelerden 14 üncü bölgeye sirayet etmişse de kont
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • Ormanlarımızın üçte ikisi bozuk Orman Umum Müdür Muavini,çabuk büyüyen ağaçlar yetiştirilmesi gerektiğini söyledi Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat teşkilâtı FAO)nun şehrimizde başlayan çalışmaları d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KOMİSYONUNUN ÇALIŞMALARI Toprak ve Su kaynaklarından en İyi «eklide istifade maksadlyle İcap eden tedbirler üzerinde görüşmek ve bilgi mübadelesinde bulunmak üzere Ünlversite'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • KADIN KADINDIR Birleşik Amerika Kaliforniya eyaletinde Inglewood teknoloji laboratuarlarında ilmi tetkikler yapan Nan Glennon İsimli bir kadın çalışan kadınların kadınlıklarından hiçbir şey kaybetmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • KISA HABERLER 0 IZMIR Cumhuriyet Kız Enstitüsü talebelerinden A.D.Radyoculuk tahsili için Erkek Sanat Enstitüsüne müracaat etmiştir.Talebi kabul edildiği takdirde A.D.Türklyenln ilk kadın radyo müteha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • Asfalt üzerinde Marmara Ve Adalara Nazır Havadar va Farah muhitte yuva kuracak vatandaşların dikkatine Çamlıca-Ümraniye'nin En Üstün ve Şahane Denize Nazır Arsaları Metre Karesi 7-9-12,5 Liraya Üsküda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • Kuşburnu nebatı diş hastalığına iyi geliyor Nutrisyon ve Diyatetik Derneği,nebatların değerini tesbit edip halkı aydınlatacak ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Nutrisyon ve Diyatetik Derneğinin kurulusu münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • ÜRDÜN'DE KOMÜNİST MERKEZİ BASILDI AMMAN,RADYO Ürdün emniyet makamları,dün Nablus'ta,gizli komünist partisinin merkezini keşfetmiştir.iki komünist lideri tevkif edilmiş ve bir miktar beyanname ile gizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • MEDENİ BERK BATI ALMANYA'DA BONN,AA.İmar ve İskân Vekili Medeni Berk,resmi bir ziyarette bulunmak üzer» Bonn'a Medeni Berk,Alman Vekili Ludwig Erhard ile görüşecek ve Batı Almanyada tatbik edilmekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • STANBUL Belediye Konservatuarı konserlerinin 34 üncüsü» I nü teşkil eden konseri,Pazar günü bermutad Şan sinemasın-da verildi Klâsik olarak Rast faslı seçilmişti.Fakat öyle bir jj fasıl ki,Türk musiki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • IA.P.Rus Başvekili Kruşcev bu hafta 65 d yay gününü,Karadeniz sahillerindeki Yalta' da kutlamıştır.Halen bu şehirde istirahat etmekte olan Kruşcev evvelki gün Rusya'da bulunan Kuzey Kor* Reisicumhura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1959
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI TUIHAN y—rJîsi SATAŞTI BİLE.DERsTnÎ VOÎEÜM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • ¦H^hHü eve şu evet aaaa i hafif [ŞUERDE ÇAUŞI ©fc,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • İllPİl!i:l!i3l Boısr,İSTERSEN Cooy rca oö VÜS/VAE'ICTEN VAZ_GEÇTıSİNİ SÖVuiyEVıAA.An AAAVı JPT4U ED Uı/NA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • İİŞGÖ Kİ D İÖSE SAÜNAS,ROD REED 1 PıZ.rcASASA ^A t- v DÖNEl_İM ÇERlP'l-S AKKAD.AŞi_ARı ÎANCE ıN •CATİiJtNli ARARuAR.fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • Milliuef ¦Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • RUMÎ 1375 Nisan 9 Çarşamba 22 NİSAN 19 5 9 VAKİT VASATİ EZANİ 5.10 12.12 15.59 18.55,20.35 3.18 10.10 5.18 9.05 12.00 1.40 8.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • ikinci Sanayici Kotasından Mutemet Vasıtası ile ithalât Yaptırılacak Sanayicilerimize ikinci sanayici kotasından kendilerine tahsis verilmiş olan firmaların 25 Nisan 1959 Cumartesi günü saat 12 ye kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • AMERİKAN U.T.E.C.İNGİLİZCE KURSU Türkiye'de ilk defa diplomalı TÜRK ve İNGİLİZ öğretmenlerle hiç bilmiyenler,az bilenler ve İleriler için özel sınıflara kayıtlar başladı.DAKTİLO SEKRETER KURSLARI Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • SELOFAN HAKKINDA Odamız emrinde 98X102 eb'admda beher yaprağı 74-76 Kr.luk selofan kâğıdı mevcuttur.İhtiyacı bulunan mensubumuz firmaların 28/4/1959 tarihi akşamına kadar Sanayi ve Tevzi Şubemize müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • HALI YIKAMA FABRİKASI KiRLi v« TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİN BİR TELEFON KÂFİDİR.YEDİKULE TU:FoMo ?1 fil8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliğinden Üniversitemiz öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için 9)ay müddetle İngilterede staj yapmak üzere yurt içinde veya dışında tahsil yapmış Fizik Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • Murar Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP ÜMİT DENİZ.O gece saçlarımın ucundan tırnaklarıma kadar his İçindeydim.Bu zarif ve güzel kıza âşık olduğumu zannetmiştim,ilişlerim son derece samimiydi.O anın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • 93 Garson kahvelerini getirmişti.Şekerini karıştırdıktan sonra «Fena değilmiş.diye mırıldandı.«Fransız kahvesi hakkında duyduklarımdan sonra,çok farklı geldi bu.«Bir memlekete giderken,kimsenin onun h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • Bu meşhur adamı tanıyor musunuz?1.000 TL.KAZANABİLİRSİNİZ KUPON:1 10 Mayıs 'a kadar yukarıdaki kuponu kesip cevabınızla birlikte Modern Reklâm,Galata Gür Han İstanbul)adresine gönderiniz.DİKKA T,Kura.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • Geceleri evlerine gitmek için duvar delen mahkûmlar KONYA,HUSUSÎ Karapınar hapishanesinde mahkûmlardan İbrahim Yakar,Durmuş Tokgöz,ve Hüsamettin Demir'in geceleri evlerina gidip bir müddet kaldıktan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1959
  • Illinium1 j SITKI ÜNER s i H JT EMLEKETİMİZ denizlerinde en çok tutulan ŞŞŞ balıklar muhaceret yapanlardır.Geçici ola-js ŞE JL J.rak vasıflandırdığımız bu balıklar,her sene ŞŞŞ ilkbaharda Marmara'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • YUNAN MUHALEFET LİDERİ VENİZELOS İSTANBUL'A GELDİ t Baştarafı Birincide ¦Bana kalsaydı,Kıbrıs meselesini hiç bir zaman Birleşmiş Milletlere götürmez,Türk hükümetinin görüşünü de nazarı dikkate alır ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • Rusya bizi B.Milletlere şikâyet etti t Baştarafı Birincide metlerine de tevdi etmişlerdir.HARİCİYE'YE GÖRE ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekâleti Vekili Hayrettin Erkmen,Sovyetler tarafından hükümetimize gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • SICAKLIK DÜN 8 DERECEYE DÜŞTÜ l Baştaraft Birincide mun bir kaç gün devam edeceğini bildirmektedir.KAYSERİ TEHLİKE ATLATTI «Kayseri» şilebi Şimal denizinde fırtınaya yakalanmış ve batma tehlikesi geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • 750 TON SÜT TOZU GELİYOR Amerikanın CARE teşkilatı.Türkiyenin süt ihtiyacını karşılamak maksadiyle,12 Mayısta Kanada'dan memleketimize 750 ton süt tozu gönderecektir.4.5 milyon litre süt saglıyacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • ÖN FAYDALIDIR!OPON,bağ,dig,adale,sinir,lumbago,siya» tik ve romatizma ağrılarını teskin eder.Muayyen zamanlar* daki sancılara karşı başarı ile kullanılır ık mevzuunda ailenin en yakın dostunun doktoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • İpekli ve Pamuklularda da UCUZLUK BAŞLADI İ p e k 1 i 1 e Ponje ve tafta Emprime M.si.Nylon çamaşırlık Kristal Emprime)Organsa Emprime)Flâfil Emprime)Şanjan Emprime)Tafta JBlûzluk YENİ 14 T.L.12,5 Tl*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • BEYOĞLU LÜKS Sineması Bu akşamdan itibaren SÖZ SİLÂHINDIR The Return Of Jack Slade)İngilizce JOHN ERICSON ve MARIA BLANCHARD Açk.Macera ve Heyecan dolu büyük film.21758)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • Kalifiye Akiimiilatör işçisi alınacak Mutlu Akü Fabrikası Kartal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • Taksim'de dün gece 3 ev yandı t Baştara/t Birincide gının daha da genişlemesine mâni olunmuştur.Dolapdere polis komiseri Selâ hattin Öner,arkadaşları ile birlikte yaralıların nakli ve sıhhî durumların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • BİR D.P.BAŞKANI KONGREYE TABANCA İLE İŞTİRAK ETTİ İZMİT,HUSUSİ Geyve D.P.Üçe kongresi gürültülü geçmiştir.Faaliyet raporunu okuyan Mehmet Hırka'nın belindeki tabancanın etraftan görünmesi üzerine bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • KONSEY REİSİ AÇIKLAMA YAPTI t Baçtarafı Birincide Konseyi İstihbarat Müdürünün yaptığı basın toplantısında bir Avusturyalı gazeteci,durumun istişarl asamblede bir hadiseye sebep verip vermlyeceğinl so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • AMERİKA'DA YENİ TİP BİR PİYADE TÜFEĞİ YAPILIYOR İĞNE SEKLİNDE MERMİLER ATAN HAVA TÜFEĞİNİN İNSANI YARA İZİ BIRAKMADAN ÖLDÜREBİLECEĞİ BİLDİRİLİYOR NEW-YORK,A.P.Amerikan Newsweek siyasi dergisi B.Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • Konya'da kadınlar sinemada panik çıkardı KONYA,HUSUSİ Bugün şehrimiz Saray sinemasında yapılan kadınlar matinesinde çıkan bir panik neticesinde 7 kadın yaralanmış,bir kadın çocuğunu düşürmüştür.Bir ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • BAŞVEKİL BUGÜN UÇAKLA GELİYOR t Baştarafı Birincide limanda bir İspanyol deniz piyade bölüğünü teftiş etmişlerdir.Türk devlet adamları geceyi burada bir otelde geçirmiştir.Bugün uçakla Ankaraya hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • Rusya,Irak'a sekiz gemi silâh gönderiyor t Baştaraft Birincide lar hakkında idam cezası talep edilmiştir.BAŞKADAKİ İNGİLİZLER Bağdattaki İngiliz Büyükelçisi.İrak hükümetinden Basradaki petrol tesisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • "BAHAR TAARRUZU,EKİBİ BURSA'DA p Baştarafı Birincide tabii bir şey olduğunu bildirmiştir.Emin Paksüt ise D.P.nin demokrasi prensiplerine sırt çevirdiğini ve vatandaşın itimadını kaybettiğini kaydetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • J.Hamilton ikaz ediyor t Baştarafı Altıncıda büyük basketbol mücadelesinde iyi bir netice almak için sporcularınız muhakkak ki ellerinden geleni yapacaklardır.Acak birçoğunun azla kiloları vardır ve «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • Alfana ceza yok Milli takım antrenmanlarına muntazaman devam eden Modalı Altan Dinçer'e ceza verilmemesi kuvvetle muhtemeldir.İlgililer Altan ve bir seyirci arasında vukubulan hâdise maçtan sonra olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • DİKKAT SAYIN VATANDAŞ DİKKAT BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN ÇALIŞTIĞI MEŞHUR ve MESKÛN ÜMRANİYE'DE YARIYARIYA TENZİLÂTLA,ŞAHANE DENİZ MANZARALI SATILIK ARSALAR.Merkez:ARMAĞANEVLER İNŞAAT KOLL.Şti.İstanbul,Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • MİLUYET I KAMPTA J Baştarafı Altıncıda^ EE etmeyin,buraya kadar gelemlye-EŞ cek bazı hatırlı dost veya akra-ŞJ balarınızı da düşündük.GündUz ŞJ ŞJ Kılıç o davetiyeleri alıp adres-ŞJ Şj lerine hem de k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • SANAYİCİ v* İHRACATCILABA B.ALMANYA SELOFAN F.03.TL.860 Kilosu Tel:22 40 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • Fotoğrafçılara İthalatçı sıfatlyle Alman Mimoza 24X30 fotoğraf kağıdı satılmaktadır.D A B F t L M Galatasaray,Yenlçarsı 40 Tel:44 12 57-44 32 51-44 M 91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • Mevsimin ilk atlı spor yarışmaları İstanbul Atlı Spor Kulübünün tertiplediği,mevsimin ilk atlı yarışmaları yarın Maslaktaki kulüp sahasında yapılacaktır.Saat 14.30 da başlayacak olan müsabakalara süva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • Altay ve İzmirsporun kongreleri hu hafta İZMİR,HUSUSÎ Millî ligte maçları sona eren İzmirspor ve Altay kulüplerinin kongreleri bu hafta yapılacaktır.Dün gece ekseriyet temin edilemiyen Kültürspor kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • Modaspor Ankara'ya Bugün gidiyor Modaspor basketbol takımı bu sabah 4 lü «Güner» kupasına katılmak üzere Ankaraya hareket edecektir.Turnuaya Modadan başka Mülkiye Kolej ve Demlrspor takımları katılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • Turgay son teklif hakkında konuşmak istemiyor Galataasray ve milli takım kaptanı Turgay Seren Alman kulüplerinden kendisine yapılmış olan teklife bugün için bir cevap vermesinin imkânsız olduğunu söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • Federasyon Kupası Maçları yarın Federasyon Kupası İstanbul Grubu eleme maçlarının İkinci hafta karşılaşmaları,yarın Mithatpaşa Stadında yapılacaktır.Müsabakaların programı şöyledir:Saat:12.00 Hasköy B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK PANG ALTİ civarında,4 odalı,konforlu,boş daireler.65.000.48 67 56.DİKKAT.10 gelirli,Tepeüstü civarında apartmanlar.5 kat,altışar odalı,420.000,5 kat d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • SAYIN DOKTORLARA DUOGYNON Amp.KİNADEN Amp.PRAENİTRON Tablet.Bol miktarda piyasaya arzedilmiştir.KİMYA ve ECZA MADDELERİ Ltd.Sti.Tel:27 49 60 İmar Han Sirkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • MARK YILDIZI MİLLİ MARKAMIZ ASPORAL tabiattan yüksek tesirli «gn tfindırıcı bu-ilaçtır.Bilhassa,So0uk algınlığından Heri gelen Nezle ve Ortp'de.Saf.Oı» ağrıları İle yarım bas ağrılarında,Kulunç Sel ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • YERLİ SANAYİİNİN BÜYÜK BAŞARILARINDAN Yeni Tarsus Beyaz Çimentoları Avrupa emsallerinden üstündür.Tecrübe ediniz.İstanbul U.Bayii:y.ÇİLINGİROğlu Cibali,Abdülezelpaşa Cad.192 Telefonlar:21 19 75 21 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1959
  • GÖK TAŞI GÖNEN CİVARINA DÜŞTÜ t Baştaraft Birincide tir.Sukutu müteakip yerden sular fışkırmaya başlamış,civardaki hayvanlar saatlerce acalp sesler çıkarmışlardır.Cismin düştüğü tahmin edilen mıntıkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.04.1959
  • G.SARAY VEFA İLE OYNUYOR Bugünkü maçta,Sarı kırmızılı takımda Candemir de var TÜRKİYE Romanya milli futbol karşılaşması dolayısı ile haftayı boş geçirmek istemlyen Galatasaray ve Vefa profesyonel takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1959
  • Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası başlıyor Birincilik 16 Grupla yapılacak.Şampiyonaya 50 İl katılıyor ANKARA,HUSUSÎ Fs UTBOL Federasyonu,Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası müsabakalarının-programını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1959
  • Beşiktaş Gündüz'ü istiyor Beşiktaş Kulübü,Teknik Komite âzası Gündüz Kılıç'a antrenörlük teklifinde bulunmuştur.Kılıç bu teklife müsbet veya menfî bir cevap vermemiştir.Beşiktaş kulübü idarecileri yab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1959
  • m i Si ISAMİ ÖNEMLİ] Beşiktaş ve Muhtemel AliTrenOl Şeref Stadında mutâd çalışmalarını yaptılar.Bu sırada Bcşiktaşın selâhiyetlileri Gündüz Kılıca antrenörlük için teklifte bulunuyorlardı.Henüz Kılıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1959
  • FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ANKARA'DA OYNIYACAK ANKARA,HUSUSÎ Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın şehrimizde yapacakları karşılaşma dün kat'î safhaya girmiştir.Fenerbahçe idare heyetinden Osman Kavrakoğlu,Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1959
  • Antrenör Jim Hamilton Herşeyden evvel fizik kondisyon J.Hamilton ikaz ediyor Amerikalı antrenör «sıkı çalışmaya başlamadan gıda rejimi şarttır» dedi inci Avrupa basketbol şampiyonasına hazırlanan mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1959
  • İŞTE BARIŞMA ANI [SAMI ÖNEMLİ] Sahaya ayrı ayrı gelmişlerdi ve uzak duruyorlardı.Nihayet müşterek dostların daveti ve ısrarı ile yaklaştılar ve iki eski dost olarak el sıkıştılar.Aynı ocağın iki kıdem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1959
  • Taktik antrenmanından soma:Millî Takım yarın BELLI OLACAK Federasyon Başkanı,Antrenör ve Teknik Komite bugün bir toplantı yapacak.Romenler uçağın İstanbul'a inmesini istediler.Yugoslav hakemler Cuma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1959
  • Karagümrük kongresi 17 Mayısta yapılacak Karagümrük Kulübünün yıll k kongresi 17 Mayısta yapılacaktır.İbrahim Sevin *e arkadaşlarının bu defa da ekseriyeti temin etmeleri beklenmektedir.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1959
  • IMsaoBBasa immsasam KAMPTA KAMPTA UÇ ŞEY VAR:Yasak,Yasak,Yasak.B izim Bedri'nin hayreti kapıdan girdiği anda başladı ve aradan saat-EE 1er geçtiği halde azalmadı.55 Doğrusu Bedri bu hayretinde EE yerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor