Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] PADCKCI A Mİİff*AflEI C C.H.P.11 kadınlar kolu başkanı Güzide tfAlfŞArLA IVIUvAUCLE Tanrıyar,dün İstanbul mebusu Nazlı Tlabar'a radyqda çarşaf aleyhindeki konuşması dolayısiyle teşekkür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • Sinop'ta heyelandan 46 ev hasara uğradı Köy halkı çadırlara yerleştirildi.Bâzı köylerde heyelana mâruz SİNOP,Hususî Muhabirimiz" Ayhan AKYILDIZ'dan ki köyde heyelan yüzünden 46 I ev hasara uğramış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • ı it» 'mumu.ınt»***ıtmımitttım [İLHAN DEMİRELİ III Cf V Af* A VfMI ARI San Marco vapuru ile getirdikleri 18 bavul jileti kaçak olarak yurda sokmaktan sa-UlliEI Mt^mV^ILIlIlı nık Maks Turunki,Mahmut Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • ENDONEZYA'DA 3 GAZETE KAPATILDI WASHINGTON,RADYO Endonezya makamları Cakarta'da çıkan üç günlük gazeteyi kapatmıştır.Gazetelerin «âmme emniyetini bozacak mahiyette neşriyata yaptıkları ileri sürülmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • Rusya'da iki Türk 15 yıla mahkûm oldu "KOMSOMOL PRAVDA,ERMENİSTAN'DA YAKALANAN TÜRKLERİN AMERİKA LEHİNDE CASUSLUKTAN SANIK OLDUKLARINI BİLDİRİYOR MOSKOVA,A.P.Gençlik gazetesi «Komsomol Pravda» Tiflis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • Kuruçeşme kömür deposuna da ithâl malları konacak Limandaki tıkanıklığa bir çare bulmak üzere Münakalât Vekâleti,Denizcilik Bankası,Liman Müdürlüğü ve Gümrüğe mensup heyetler dün de çalışmalarına deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • DULLES'İN SON RESMİ Vazifesinden istifa ettiği başkan Eisenhower tarafından ilân edilmeden evvel Florida'da bulunan Amerikan Hariciye Vekili John Foster Dulles,ensesinde yeni bir kanser tümörü teşhis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • ersonel tas ekrar ele alındı Bütçe Encümeninin gündemine alınan tasarının en kısa zamanda kanunlaşmasına çalışılacak.Müzakerenin bugün başlaması muhtemel ANKARA,HUSUSÎ Devlet personel kanunu tasarısı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • Kâzım Nefes dün gece Londra'dan geldi 1 Londra'daki uçak kazasından kurtulan,Başvekilin polisi Kâzını Nefes dün gece 23.50 de uçakla yurda dönmüştür.Üzerinde siyah bir hastahane pelerini,sol elinde va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • [ADNAN ATAR] HAVALANDIKTAN KISA BİR MÜDDET SONRA DÜŞEN NAKLİYE UÇAĞININ KAZADAN SONRAKt HALt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • ÜNİVERSİTE' DEKİ Arab öğrenciler dün kavga etti Nasır ve Kasım taraftarı talebeler arasındaki kavgayı Türk öğrencileri bastırdı.Şehrimizde yüksek tahsilde bulunan muhtelif Arap memleketlerine mensup N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • şehit oldu Etimesgut hava alanındaki kazada bir Binbaşı ile Başçavuş da ağır yaralandı ANKARA,HUSUSÎ "timesgut hava alanında dün ıaskerî,bir nakliye uçağı düşmüş,iki havacımız şehit olmuş ikisi de ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • TURK-İSPANYOL ANLAŞMASI İki devletin Hariciye Vekilleri dünMadritfte"Barışvedaimîdoslluk anlaşmasını imzaladılar.Yeni bazı anlaşmalar daha yapılıyor Menderes ve General Franko,Pardo sarayında buluşlul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1959
  • X THY t TÜRK HAVA YOLLARI ye yapacağınız seyahatlerde adresnize servis.Yerleriniz temin edilerek biletleriniz bir telefonla adresinize gönderilir.Tel:4£ 65 90 KONTUAR TURİZM ENTERNASYONAL SEYAHAT ACEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • HAFTANIN FİLMLERİ ~TL*ı&3ut FİRAR EDEN ESİR «The One That Got Away» Rejisör Roy Baker idaresinde çevrilmiş bir J.Arthur Rank İngiliz.filmi.Oynayanlar:Hardy Kruger,Colin Gordon,Michael Goodliı'fe,Teren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • TÜRK EKSPRES BANK 15 Nisan Çekilişi Talihlileri SAYFİYE EVİ KAZANANLAR KEMAL KANETÎ İstanbul)ÇİÇEK KARA Samatya)20.000 URA KAZANAN VİHANUS ŞİKO Arnavutköy)5.000 LİRA KAZANANLAR KEMAL KANETÎ İstanbul)T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odamıza bağlı sanayicilere aşağıda evsaf,miktar ve fiatı yazılı ithâl malı filmaşin tevzi edilecektir,ihtiyacı olan sanayici» lerimizin taleplerini en geç 20.4.1959 Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • KORDON BLö9de HER AKSAM Meşhur Alman Revü Balesi MARIA WALENSKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • ı ılı M iih ııılı I un ı lıı ill nı ı in ı ıııtılılııı iniliiiii ılı ı ııı ılıııı n unu ıı llıiiiıuıı ııınılııııııl ı Mlııı ı ınınııl iimiii ılın ınııı ıııııılllı llllllıın illinin-ISTANBUL 7.27 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • *RMtyiinâü poJluufy OĞLAK BURCU U 122 Aralık 20 Ocak] Tasarladığınızın aynını başkası da düşünüyor.Orijinal bir şey yapmak için erken davranınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir vefasızlık göreceksin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • Paket Postahanesi İçin daimî bir yer aranıyor Sirkeci Florya sahil yolu güzergâhında bulunan Sirkeci Paket Postahanesinin yıkılmasına yakında başlanacaktır.Muvakkaten Salıpazarı antrepolarında faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • Elektrik direğinde röntgen yapan adam yakalandı Cihangir'de elektrik direğinin tepesine çıkarak röntgencilik yapan İbrahim adında biri suçüstü yakalanmıştır.Gece saat 24 sıralarında elektrik direğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • Bakırköy'de havuzlu bir randevu evi basıldı Bakırköy,Bahçelievler'de fuhuş yuvası haline getirilen bir otel basılmıştır.Baskında üç çift uygunsuz vaziyette yakalanmıştır.Bu kadınlardan biri polislerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • Sar'alı bir hasta Maarifte kriz geçirdi Esat Şimşek adında sar'alı bir hasta,dün Maarif Müdürlüğündeki personeli uzun müddet meşgul etmiştir.Öğleden sonra dairenin en hareketli olduğu bir saatte elind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • Bahar ve Çiçek Bayramı 4 yerde birden açılacak Bu yıl Bahar ve Çiçek Bayramı 4 yerde birden açılacaktır.Buraları Spor ve Sergi Sarayının bulunduğu saha,vatan caddesi,Yenlkapıdaki lunapark sahası ve Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • AZIRAN Keşidesinde 1 Kişiye 25.000 Lira olmak üzere 70.000 Lira ÖĞRENCİ Hesaplarına 12.500 Liralık TAHSİL İkramiyeleri EMNİYET HI SANDIQI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • ŞANTİYE MUHASİBİ VE ANBARCI ARANIYOR Taşra şantiyelerinde çalışacak,askerlikle alâkası olmayan ve tercihan Ticaret Lisesi mezunları eleman almacaktır.İsteklilerin Bakırköy P.K.42 ye müracaatları rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ HER ÇEKİLİŞTE A Suadiyede her biri 40000 lira kıymetinde APARTMAN DAİRELERİ Zengin PARA İKRAMİYELERİ Hor 100 Liraya Haziran çekilişi için son para yatırma tarihi:25 Nisan 1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • CHP Mebuslarının trakya seyahati bugün başlıyor C.H.P.Merkez İdare Kurulu temsilcilerinden Turhan Feyzloğlu,Turan Güneş,Kemal Satır ve Meclis Grubu Başkan Vekili İsmail Rüştü Aksal'dan müteşekkil heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • Kızılay,Galatasaray Lisesinde sergi açacak Kızılay Cemiyeti,Galatasaray Lisesi bina ve bahçesinde,Temmuzda başlayıp Eylül sonunda bitmek üzere bir sergi tertipleyecektir.Sergide,Kızılayın faaliyet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • Ege vapurunda afyon kaçakçısı yakalandı Dün saat 15.30 da Adriyatik seferinden dönen «Ege» vapuru bir afyon kaçakçısını şehrimize getirmiştir.Sıvaa tankerinde gemici İken İtalya'ya afyon kaçırırken ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • Gümrükte 100 milyon liralık mal bekliyor Sahipleri tarafından çekilmeyen bu malları Yaş Meyve ve Tarım Kooperatifi satışa çıkaracak 25 Ağustostan evvel gümrüklere gelen ve sahipleri tarafından çekilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • D.P.Ocak kongreleri 24 Nisanda başlıyor D.P.istanbul teşkilatı ocak Kongreleri,24 Nisan Cuma günü başlayacaktır,tik kongre,cuma günU saat 15 de Beşiktaş İlçe Merkezinde Muradiye ocağına aittir.Aynı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • Batı Almanya'ya 115 kuruştan rakı ihraç ettik Batı Almanya'ya kilosu 115 kuruştan rakı ihraç edilmiştir.942 kilo rakı sevkedilmiş,bundan 1086 lira döviz sağlanmıştır.Bir kilo rakının dahildeki satış,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • Sinirlenince telefona vurarak parçaladı Süleyman Demlröz adında biri evvelki gece Küçükçekmece İstasyonundaki telefon ahizesinin mikrofonunu kırmıştır.Gece saat 1 de aradığı numarayı bir türlü düsürem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • Sular İdaresi Müdürünün susuzluğa dair beyanatı İstanbul Sular İdaresi Müdürü Bülent Danişmend,bayram günlerinde Göztepe,Suodiye ve Maltepe semtlerinin susuz kalması ile idarenin bir ilgisi bulunmadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • istanbul Sanayi Odasından izmir Enternasyonal Fuarı.Türkiye Odalar Birliği pavyonunda hazırlıklar şimdiden başlanmıştır.Fuara iştirak edecek sanayicilerimizin doldurup yollamaları gereken formülerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Gerek-f\10*11 12^ mediğl halde bir işe karışmak.2 Hastanın şifa buluşu;Ateş.3 Sanki;Kaybedilen oyunun 2 acısını çıkarmak için oynanan ikinci oyun.4 Güzellik Eski 3 dil)Başıboş.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 62)Peri Kızı Samiya Gamal Mısır filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)Müşfik Kuvvet John Derek Paul Douglas İng.EMEK Tel:44 90 07)Çapkın Kumarbaz John Payne Rhonda Flem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • VEFAT Sakız eşrafından merhum Binbaşı Şefik beyin torunu,merhum Rıfkı ve Düriye Süren'in kızları,Finikeli Esma Akın'm yeğeni,merhum Emekli Albay Tevfik Süren ile Müzeyyen Üçoluk'un kardeşleri,merhum E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • e KABATAŞLILARIN yıllık ananevi balosu önümüzdeki Pazartesi gecesi Taksim Belediye gazinosunda yapılacaktır.Eski Kabataşlı Vali Ethem Yetkiner'ln himayesindeki Baloya hâlen vekil ve mebus olan mezunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • DÖVİZ KAÇIRMAKTAN SANIK SABETAY TAHLİYE EDİLDİ 30 AYDANBERİ CEZAEVİNDE BULUNAN İHTİYAR SANIK MAHKEMEDE AĞLADI.SUÇ ORTAĞININ MAHKÛMİYETİ KESİNLEŞTİ Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde 66 ay hapis cezasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • OKULLARDA DERSLER 30 MAYISTA KESİLECEK Şehrimizdekl orta okul,lise ve muadili okullarda 1958-59 ders I yılı çalışmaları 30/Mayıs cu-iti martesi günü sona erecektir.Bahis konusu okullarda son sınıf j b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • G.H.P.ilçe başkanları da kütüklerden şikâyetçi C.H.P.İstanbul teşkilâtı İlçe başkanları,dün ti Merkezinde ti Başkanı Şemsettin Günaltayın başkanlığında toplanarak,seçim hazırlıklarını gözden geçirmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1959
  • Amerikadan gelen kindiler parçalanarak salılae Kararın alınmasına,3 bin ton hindi bulunması ve tane ile az satış yapılması sebep oldu Et ve Balık Kurumu Amerika'dan İthal ettiği dondurulmuş hindileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • SAMI KOHEN S BATININ BAKAN BATI Berlin'i Doğu Almanya yolu ile Batı Almanya'ya bağlıyan iki büyük şose autobahn)mevcuttur.Bunlardan en işleği olan Heerstrasse'den her gün iki istikamette 700 otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • Kaatil bekçi 30 yıla mahkûm oldu Yaşar Cintosun yazılı müdafaasında kayınpederine korkutmak maks adiyle ateş ettiğini ileri sürdü 4 Şubat günü Bakırköy Adliyesi önünde kayınpederi İbrahim Kavakh'yı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • Kızılay piyangodan 5,5 milyon lira sağladı ANKARA,HUSUSİ Kızılay otomobil piyangosunun ikinci keşidesinden 5,5 milyon liralık bir gelir sağlanmıştır.Genel Merkez bu son keşidenin hasılatını,tamamen şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • «PWlliM 1 VT İSTAKİBULU KASIP KAVURAlğ HAVADAKİ SİMte&İ TABANCAMLA YURAM gİRİCAV&Afi* 2o BABAYİârri ONÜmE KATiPSİİREN kEfALONYAUtARA duman attira.n BİR VUMRUKTA KABADAVı OUMiMTKİ ABCHJLCANBAX GELİYOR,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • Oyun kâğıdı fiatlarına yüzde 30-50 zam yapıldı ANKARA,HUSUSİ Oyun kâğıdı fiatlarına da zam yapılmiftır.Yüzde 30 ilâ 50 arasında yapılan bu zamla Hatlar şu şekilde tesbit edilmiştir:Lüks 53 lük Brlc 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • Iran Jandarma umum Kumandanı geliyor ANKARA HUSUSİ İran Jandarma umum kumandanı Korg,Sadık Emir Azizi beraberinde Tuğg.Mofisi ve Alb.Rüstem AbadI olduğu halde bugUn memleketimize gelerek resmî bir ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • AFRİKA HİÇ BİR BLOKA GİRMEYECEK KONAKKİ,A.A.Konakride ilk toplantısını yapan Afrika halkları konferansı daimî komitesi huzurunda bir konuşma yapan Gine Devlet Reisi Seku Türe,«Afrika hiçbir blok,'hiçb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • Bir Portekiz kâşifi için müsabaka yapılıyor Büyük Portekizli kâşif infant D.Henrique'in ölümünün 500 üncü yıldönümü münasebetiyle önümüzdeki sene kültürel bir müsabaka yapılacaktır.Ankaradaki Portekiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • KIZIL ÇİN TİBET'TE ânî bir hücuma geçti Uçak ve modern silâhlar kollanan Çinli J ile Tibetliler arasında şiddetli çarpışmalar oluyor YENİ DELHİ,RADYO Kızd Çin kuvvetleri dün Tibetteki âsilere karşı ân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • FRANKİE ŞAKLABANLIK YAPIYOR SöfeiSİS 'Sinatra geçen hafta Los Angeles'te İtalyan aktrisi Gina Lollobrigida'yı karşılamış ve «hoş geldin» demiştir.Frankie hava alanında Glna'nın bir buçuk yaşındaki oğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • Gençlik istikbal hakkında kararsız [RÜÇHAN ÜNVER] Leslie Paul Edebiyat Fakültesinde «Bugünkü genç neslin fikirleri» mevzulu konferansını verirken Tanınmış ingiliz yazarı kültürün diploma ile değil şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • unnnHHUiMMMMnımıııııııııııııııııımıııı^ 1 BİR YAPRAK Islâmda Papaslık yoktur İSLÂM,dinin ticaret metaı olmasına bütün kuvvetiyle mâni I olmak istediği için din adamlarına ayrı bir imtiyaz vermemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • Karısı ve metresi için 22 ev soydu Bir banka müdürünün oğlu olan hırsız metresine hediye ettiği bilezikle yakalandı.ANKARA,HUSUSİ Karısına ve hamile metresine bak* mak için 22 ev soyduğunu bildiren bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • ANKARA'DA BİR POLİS TEVKİF EDİLDİ ANKARA,HUSUSİ 3 zorbanın bıçaklı tecavüzüne uğrayan polis Azmi Çınar dün tevkif edilmiştir.Buna,memurun tabancasıyle mütecavizlerden birinin ağır surette yaralaması s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1959
  • 5 kişinin hayatları boyunca unutamıyacakları mühim bir tarih:I çünkü 15 Haziranda 5 talihli,Türkiye İş Bankasından çok değerli 5 Apartman Dairesi kazanacak ve böylece 5 kişinin,doğum,nişan,evlenme ves
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • AvAKX^aRi hg çAyş MADl St "ON ONA OL.DÜRpCÜ-DARBEyı o S.IZeT| OKUAA.SÜfZ'AT VEC'inE »CUVA/ETii^DES 3AI_AN»iyotZ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • CİSCO Kİ D JQSE SAUNAS,ROB REED 3W4& 11^ L ^f O KADINI SERBEST FJ &2\BİRAKİN KATIUU-ERL—V j.'M.i/^A Y vY M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • wnan-ina n3W3m N3s Nvsavaru.vaxm 'n;2m3s vav 10 iaxo« sacu-xrairisatrx "1V I*-1 4 —I-A3fl nv anHvmv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • Yeni ROJA Saç Kremi sayesinde bütün gün yumuşak ve parlak saç Şimdiye kadar yağlanmadan parlamayan saç lar ROJA Saç Kremi ile bundan böyle yağlan maksızın parlar,yumuşar ve verilen şekli uzun müddet m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • ELEMAN ARANIYOR Fabrikamız muhasebe servisinde çalıştırılmak üzere eleman aranmaktadır.Fabrikada çalışmış olanlar tercih edilir.Müracaat:Bakırköy Aksu cad.No:25 Muhasebe Şefliğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • SELANİK BANKASI 25000 LİRALIK Keşidesi Bir kişiye 10.000 lira Son yatırım tarihi 30 Nisan 1959 Tafsilât Gişelerimizde SELANİK BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • Murat Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 95 Bu kimdi?Bunların merkez diye bahsettikleri yer acaba neresiydi Moskova mı?Bükreş mi?Belgrad mı?Prag mı?Veya buna benzer peyk memleketlerinden birinin başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • BİR KAI 88 Bu tebessüm ve samimiyetin gerçekten içinden gelerek yapılıp yapılmadığını kestirmek güçtü.Lucy öylece ayakta,çekingen,huzursuz ve tam bir yabancılık içinde duruyordu.Genç kadın dosdoğru Lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • İKİ KADIN KOMŞULARINI BIÇAKLA YARALADI KONYA,HUSUSÎ Aile kavgası sırasında iki kadın komşuları olan bir kadını bıçaklanmışlardır.Akşehirde Kileci mahallesinde oturan Gülizat ve Dudu adlarındaki kadınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • UÇAN TANK WASHINGTON,AA Amerikan Kara Kuvvetleri malzeme servisi mühendislerinden Paul Denny yerden birbuçuk metre yüksekte saatte 300 kilometre hızla uçabilen bir hafif tank tasarısı üzerinde çalışıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • I Etrab ül Âsâr I 9-İ F«'ad Elendi Hasan Ağa hakkında:«Hasbelkader tanburzen» dedikten sonra E şairliğini de telmih ederek:«İhtira'-ı-kelâm-ı-e E mevzun ile akranına faiz olmuştur» diyor.E Vefat tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • 2*£nu4 yjluLppiL H LOUIS PHILIPPE Cleansing ve Foundation kremlerile cildinizin hayatiyetini sağlar.LOUIS PHILIPPE son moda ışık saçan 18 renk sabit dudak boyası ile,dudaklarınıza cazibe verirtOUIS P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • PAMUK İPLİĞİ BÜKÜM MAKİNESİ SATIN ALINACAK Yeni veya iyi kullanılmış vaziyette bir adet Pamuk ipliği büküm makinesi alınacaktır.Satıcıların Kazlıçeşme'de Mensucat Santral T.A.Ş.ne müracaatları.Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • Miliiuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1959
  • RUMÎ 1375 Nisan 4 CUMA 17 NİSAN 19 5 9 HİCRÎ i 1378 Şevval 9 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.18 10.29 12.13 5.24 15.58 9.09 18.50 12.00 20.28 1.38 3.28 8.39 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • hendîsler kongresinde çöken binalar ele alındı Bir mühendis Ankara sinemalarının balkonunda mukavemet denemesi yapmak için 200 kişilik yere bin kişinin doldurulduğunu iddia etti ANKARA,HUSUSÎ Türk Müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • PERSONEL TASARISI TEKRAR ELE ALINDI t Baştarafı Birincide ceği önemli yenilikler şunlardır:D Kurumların aynı mahiyetteki isleri için müsavi ve âdil ücret prensibini tahakkuk ettirmek,kadroların ber za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • OULLES'İN İSTİFASI DÜNYADA BÜYÜK TEESSÜR UYANDIRDI t Baştarajı Birincide rine teessürlerini ifade etmiştir.Dulles'in yerine kimin geçeceği de Washington'da ve diğer Batı başkentlerinde merakla sorulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • üç büyük şehirde yarın altı maç var Bastarajı Altıncıda ri Kayanın nezaretinde kendi sahasında çalışmıştır.AnkaragücUnUn İdmanı hafif geçmiştir.Bedri Kaya,mûtad çalışmayı müteakip forvet elemanlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • TÜRK İSPANYOL ANLAŞMASI t Baştarafı Birincide vamınca ikamet edeceği Ritz oteline gitmiştir.Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu ile İspanya Hariciye Vekili Fernando Mana Castiella dün öğleden sonra Hari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • BİR UÇAK DÜŞTÜ 2 SUBAY ŞEHİT OLDU t Bağtarafı Birincide beten sağlam kalmıştır.Harekete geçen itfaiye ve kurtarma ekipleri uçaktaki yangını infilâkten evvel bastırmışlardır.Kaptan pilot Binbaşı Rıza K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • 16 Finalistten BİRİ TÜRKİYE t Baştarajı Altıncıda 25 ağustos 11 Eylül 1960 tarihleri arasında yapılacak 17.Olimpiyatlara ait hazırlığın sâdece bir kısmını teşkil etmektedir.Şimdi Roma,bütün varlığiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • DÖRT KLÜPTE KONGRE FAALİYETİ HİZLANDİ t Baştarafı Altmctda henüz İdare heyeti listesini açıklamamıştır.Malî sıkıntı yüzünden bir hayli müşkül duruma düşmüş bulunan Kasımpaşa kulübünün,Pazar günü yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • Sinop'ta heyelandan 46 ev hasara uğradı t Baştarafı Birincide lâyetimlzde de 2330 baş hayvan telef olmuştur.Bunlar Kendeş,Zeynlkan,Köprübaşı köylerine aittir.Taşan çaylar civarındaki ekili araziyi ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • Rusya'da iki Türk 15 yıla mahkûm oldu t Baştaraft Birincide kanunları mucibince yapıldığı bildirilmiştir.Müdafaa avukatları yakalanan sanıkların dürüst ifâdelerinin nazarı itibara alınmasını talep etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • [Yarının fufbolj I dünyasında yerimiz] t Başlarafı Altıncıda numune yoktu.Türk futbolunda standard bir seviye hiçbir zaman olmamıştı ve dünküler olduğu gibi yarınkiler de caşık cuk oturduğu zaman» şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • 6 SENE tam 72 ay TAKSİTLE KADIKÖY FENERYOLU "DERYA,SİTESİNDE BLOK APARTMAN DAİRE SATIŞLARI Hem şehir,hem en güzel sayfiye yeri olan Kadıköy Feneryolunda etrafı tamamen çamlı köşklerle meskûn,tabiatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • SAYIN EMLÂK ALICI ve SATICILARINA VE İNŞAATÇI ARKADAŞLARIMA îstanbulun Her Semtinde Arsa,Arazi Ev,Apartıman ve Apartıman Katları Almak,satmak arzusunda olanların herkesin tanıdığı,İtimat ettiği mesleğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • SARAY SİNEMASINDA 24 Nisan Cuma saat 18.30 da SAFİYE AYLA Seçkin bir saz heyeti ve zengin bir programla mevsimin SON KONSERİ Biletler sinema gişesinde satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • ORYA LABORATUARI Telg:Colimycin P.K.36 Bakırköy Tel:71 64 49 C O L İ M Y C I N Kapsül 250 Mg.C O L İ M Y C İ N Suppos 125 Mg C O L I M Y C I M Suppos 250 Mg.C O L İ M Y C I N Otik Sol 10 ccadlı müstah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • Sürat Fabrikası Fiatları düşürmek gayesiyle fabrikaya ESKİ AKÜ getiren müşterilere Avrupa ham madde ile imâl edilmiş üstün kaliteli akümülâtörlerini aşağıdaki f iatlaf a BİR SE-NELİK GARANTİLİ AKÜ sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • Harbiye'de b i r adama caroan otomobil aranıyor Kirkor Tevekkel adında biri evvelki gece Harbiye Cumhuriyet caddesinden geçerken plâkası tesbit edilemiyen bir otomobilin altında kalmıştır.Ağır surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • %K8E 5»*"T* 1 N z O O LAVANT OU LİMON U I ft HÛ [J afegsj^g^watsafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • Çökme hâdisesi sanıkları suçu birbirine atıyor Feriköy'deki binanın kalfası inşaat sahiplerinin katı kaçak olarak çıktıklarını söyledi Dört kişinin ölümü,2 kişinin de yaralanmasiyle neticelenen Ferikö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • Mersin'li öğretmen VE ÖĞRENCİLER Kıbrıs'a gidemiyor MERSİN,HUSUSİ İçerisinde mehter takımının da bulunduğu Mersinli öğretmen ve öğrencilerden müteşekkil 109 kişilik bir kafilenin Kıbrıs seyahatleri Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • D.P.ve C.H.P.Meclis GRUPLARI TOPLANDI ANKARA,HUSUSÎ D.P.ve C.H.P.Meclis Grupları dün saat 15 de toplanarak bir buçuk-saat kadar çalışmışlardır.Her iki Grubun da parti içi meseleleri görüştüğü bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • ViPER caFJ m suYj Sıh.rll bir Kuvvetti* Kutlanınız.Fab:Silâhtar,Sünnet Köprüsü karşısı No.40 Tel:2122 60 Satış yeri:Unkapanı 2.Blok No:14 Tel:22 57 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KADIKÖY Hasanpaşada sat.S kat,4 oda,130.000 Hüseyin 36 32 60,ÜSKÜDAR İcadiyede sat.ev.25.000 Hüseyin 36 32 60.KADIKÖY Altıyolda sat katla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1959
  • HERKES Gıda NEBATİ MARGARİN YAĞINDAN BAHSEDİYOR Çünkü.DONYANIN EN MODERN TESİSLE-RİNDE VE TEKNİĞİN EN SON İM-KÂNLARINDAN İSTİFADE EDİLEREK İMAL EDİLMEKTEDİR.GIDA Margarin yağı kendi la* borotuarlarmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.04.1959
  • Feriköy F.Kupasma Katılıyor Beş kişilik bir heyetle Ankaraya giden Feriköy idarecileri bugün Futbol Federasyonu Başkanı Safa Yalçuk ve Umumî Kâtip Fikret Altınel İle görüşmüşlerdir.Görüşme sonuna da F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • FEDERASYON Kupası Başlıyor Federasyon kupası eleme maçları bu hafta Ankara,İstanbul ve İzmirde başlayacaktır.17 Mayısta sona erecek olan eleme maçlarında grup birinci ve ikincileri ile Adana Demirspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • ALİ URAS İSTİFA ETTİ Galatasaray basketbol takımı antrenörü Ali Uras,dun bu vazifesinden İstifa etmiştir.Dün akşam toplanan Galatasaray kulübü idare heyeti ile bu mevzuu konuşan Ali Uras,basketbol şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • DARÜŞŞAFAKA ANKARA'YA GİDİYOR Darüşşafaka voleybol takımı Federasyon kupası maçları dolayısiyle bugün motorlu trenle Ankaraya gidecektir.Kafileye umumî kaptan Süreyya Yücelge'nin yerine Dilâver Uzgöre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • YALÇIN GRANİT,DARUŞŞA-FAKADAN AYRILMIYOR Basketbol antrenörü Yalçın Granitin Moda veya Galatasarayı çalıştırması mevzuubahis değildir.Modaspor kulübünün teklifinin Darüşşafakalı idareciler,Yalçın tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • BAKIRKÖY VE KASİMPAŞA AVRUPA'YA GİDİYORLAR Bakırköy voleybol takımı bu yıl bir Avrupa seyahatine çıkacaktır.Türkiye şampiyonasından sonra hareket edecek olan Bakırköy takımı Avusturya ve Almanyada muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • Merkez İstişare Heyeti dün toDİaıtdı Merkez istişare heyeti dün saat 10 da Beden Terbiyesi umum müdür vekili Mehmet Arkanın riyasetinde toplanmıştır.Toplantıda gündemde bulunan maddeler müzakere edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • Dört klüple kongre faaliyeti hızlandı Vefa,Kasımpaşa bu hafta.İstanbulspor,K.Gümrük ise Mayıs'ta kongre yapacaklar Vefa ve Kasımpaşa kulüpleri pazar günü saat 10 da kendi lokallerinde senelik kongrele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • B Futbol,modern tarihi yüz seneye yaklaşmış olan futbol,yepyeni bir istikamet bulmuş inkişaf etmektedir.Yaşları en çok 19 olan hiç olmazsa o kadar olduğu iddia edilen Avrupalı gençlerin bize verdikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • Faruk Gerede Kupası eskrim müsabakaları Şçjşit Faruk Gerede Kupası eskrim müsabakalarına dün saat 18 den itibaren Tenis,Eskrim ve Dağcılık kulübünde devam,edilmiştir.Flöre müsabakalarında Erdinç 7 gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • MUSTAFA PEKİN UMUMÎ KÂTİP OLDU Geçen gün Eşfak Aykacın Galatasaray kulübü futbol şubesi kaptanlığına getirilmesini müteakip,dün toplanan Galatasaray idare heyeti,umumî kâtiplik ve kulüp sözcülüğü vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • Basketbol Şampiyonasına 16 devlet iştirak edecek Amerikalı antrenör Hamilton "Şampiyonada Türk Takımı iyi bir derece alabilir,diyor Z stanbul'da yapılacak 11 inci Avrupa basketbol şampiyonasına 16 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • Şekıuz'im transferi doğrudur Dün akşam bir toplantı yapan Beşiktaş kulübü transfer komitesi,Ankara,İstanbul ve İzmir takımlarında oynayan 6 futbolcu üzerinde durmuş ve bu oyuncuların transferi için fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • Türkiye Güreş Şampiyonası Mayıs'ta istanbul'da yapılacak Türkiye Serbest ve Greko-Romen Güreş Şampiyonası,mayıs ayı içerisinde İstanbulda yapılacaktır.Bir nevî millî takım seçimi mahiyetini taşıyacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • [SAMI ÖNEMLİ] Afi nVIlIVRIIIVüPAV Beşiktaş'tı Kaya sağ ayak bileğlnlli UUN UYNSlAmlTAUftlV deki bir kireçlenme dolay ısı ile 20 gün kadar futbol oynıyamıyacaktır.Resimde Kaya dünkü antrenmanda ayağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • Federasyon kararı tasvip etti ANKARA,HUSUSÎ Millî takım idmanına mazeretsiz olarak katılmıyan Galatasaraylı Metin Oktay'ın namzet kadrodan ihracına dair Teknik Komitenin raporu dün Futbol Federasyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • r [SAMİ ÖNEMLİ] A¦ |m METİM* Lüksemburg ile oynayacağımız Ordu maçında,kendilerine çok Lş düşecek olan iki eleman:UAH Vt ili21 I lifli can ve Metin.Hareketten önce Yeşilköy Hava alanında birbirlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • 16 Finalistten biri Türkiye italyan Olimpiyat Komitesi azalarından biri "Asya Grubunda olmanız politiktir,fakat şanslısınız,dedi İTALYA Hususî Muhabirimiz D.B E N B Y'den Roma olimpiyatlarında futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1959
  • Metin Oktay Komiteden ozur diledi Federasyon ihraç kararını tasvip etti.Metin Ceza Heyetine verilmeyecek Teknik Komite tarafından disiplini ihlâl ettiği için millî takım kadrosundan çıkartılan Metin O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor