Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • FİKRİ T.KARDEŞ TO**™ OTOMOBİL KURSU ŞOFÖR ve AMATÖRÜ EN İYİ YETİŞTİRİR 2 ayda kolayca ehliyet aldırır.Şoföre kazançlı bir meslek,emin bir istikbal sağlar.Kayıtlar her zaman açık.Broşür isteyiniz.Bomon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • [OZDEMIR GURSOYI Denizcilik Bankası yetkilileri «antrepolarda boş yer olmadığını» öne sürerek «gemileri tahliye edecek yer bulamadıklarını» belirtirken,Gümrükçüler bos depoların mevcudiyetini iddia et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • [İLHAN DEMİREL] İstifa eden üyelerin eşyalarını taşıdığı Zeytin burnu Telsiz Barutçu ocağı idare heyeti azaları eşyalarını geri aldıktan sonra ocak binası önünde üstte)Barutçu ocağından istifa edenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • Menderes,bugün Barselona'da MADRİD,Hususî Muhabirimiz SÜLEYMAN ŞALOM'dan Başvekil Adnan Menderes ve beraberindeki heyet bugün saat 16 da Barselona limanına varacaktır.Menderes,Barselona'da İspanyol Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • KONYA'DA BİR YÂİZ,MAÇ SEYREDENLER KAFİRDİR,DEDİ GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • BaroSavcı Başmuavinini Vekâlete şikâyel elli Celâl BeykaTın bir avukatı tekme ile makamından attığı iddia ediliyor Savcı Başmuavini ise iddiayı reddetti j STANBUL Barosu İkinci Re-I isi Orhan Ekinci,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • A.P.Fransanın tanınmış otomobil şirklerinden birine mensup olan meşhur otomobil akrobatı Gil Delmare,Galvados'ta otomobili ile birçok numaralar yaptıktan sonra bir rampadan atlamış,iki tekerleği üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • İtalya bize 50 milyon Dolarlık malzeme verecek ItOMA,HUSUSÎ Türkiyenin sermaye yatırımı programına iştirake karar veren İtalya hükümeti,memleketimize 50 milyon dolarlık malzeme ihraç edecektir.Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • Ankara'da havagazına yüzde 30 zam yapıldı ANKARA,HUSUSİ Ankara Belediyesi,1 Mayıstan İtibaren tatbik edilmek üzere havagazının metreküpüne yüzde 30 nisbetinde zam yapmayı kararlaştırmıştır.Belediyenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • Sah,Süreyya'nın Roma'dan ayrılmasını isledi ROMA,Hususi muhabirimiz BENBY'den Roma sosyetesi mensupları arasında dolaşan rivayetlere nazaran İran Şahı,sabık karısı Süreyya ile Prens Orslni arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • [MİLLİYET] ALMAN MALİYE VEKİLİ GELİYOR Alman Maliye Vekili Ludwig Erhard'ın Mayıs avının İlk haftasında Türkiyeye geleceği bildirilmiştir.Almanya Maliye Vekili,Türkiyedekl temaslarını tamamladıktan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • BERLIN Berlin meselesi bir Üçüncü Dünya Harbine sebebiyet verebilir mi?Hâlen bütün dünyanın merakla sorduğu sual budur.Bir numaralı milletlerarası mesele haline gelmiş olan Berlin hakkında her gün say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • L A Z16' YAĞMURDAN 50 V HARAP İplik fabrikasını da sular bash.Şiddetli dolu meyva ağaçlarının çiçeklerini döktü ELÂZIĞ,HUSUSÎ ŞİDDETTİ yağmur yüzünden,yüzlerce eve su girmiş,50 ev otuışılamayacak hâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • İSTİFASI MUHTEMEL Tekrar Walter Reed hastahanesinc yatan Amerikan Hariciye Vekili Dulles hakkında henüz bir karar alınmıyacağı dün resmen bildirilmiştir.Bir sözcü,Dullcs'in tedavisi daha bir müddet de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • 7 Gecekondu YIKTIRILDI Topkapı,Yedikule,Merkezefendi ve Çiftlik yolundaki gecekonduların yıktırılısı sırasında münakaşalar oldu ECEKONDU inşasını meneden I mm kanunun neşrinden sonra ku-rulan 117 gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • Yardımcı "Vatan,dâvasından feragat etti Maarif Vekili,Tunç Yalman'ın tarziye vermesi üzerine şahsî şikâyetini geri aldı «Muhsin Ertuğrul ve yıkıcı politika» başlıklı yazısından dolayı «Hükümetin manev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • İKİNCİ DEFA Ytnİ BUyük M,et Meclisi binasında dün bir yangın başlangıcı olmuştur.Binanın arka kıs-IIVIİ1Vİ UkıM mındaki atelyede çalışan işçiler dikkatsizlik ne ticcslnde tinel varillerinin parlamasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • Günaltay,ispata DAVET EDİLDİ Radyo il Başkanının vaizlere dair iddiasını reddetti Günaltay iddiasında İsrar etti RADYO Gazetesi dün Günaltayı iddialarını isbata davet etmiştir.C.H.P.İl Başkanı işe,bâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1959
  • ÇARŞAFLA MÜCÂDELE GENİŞLİYOR Kadınlar Birliğinin dâvetine Millî Gençlik Teşkilâtına dahil beş teşekkül de katıldı Türk Kadınlar Birliğinin «Çarşaf Ve İrtica» ile mücadele konusunda açmış olduğu kampan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • WMM İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan.Or.Halûk CILLÛV BATI ALMANYA'NIN İKTİSADÎ DURUMU FEDERAL Almanya bugün muhakkak ki,Avrupa memleketleri arasında iktisadi bakımdan en üstün bir seviyede bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • BÜYÜK riRSAT İstanbul Ankara yeni Devlet yolu üzerinde,zemini düz,imar durumu belli,parselasyona müsait,Erenköyde 11320 M2 yerin tamamı Kadıköy İcra Memurluğunun 958/127 sayılı dosyasiyle satışa çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • Güzelliğini korumasını biliyor.Güne} ve rüzgârdan yanmış,kuru cildini,Tokalon krem)ile canlandırmıştır.Siz de cildinize Tokalon kremi tatbik ederek yumuşatmaya ve güzelleştirmeğe gayret ediniz.Her ak$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • ^QMqAUt&u' OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Mars burcunuzda.Size güzel bir hafta vaadediyor.Plânlarınızı bu hafta gerçekleştirebilirsiniz.KOVA BURCU it W [21 Ocak 19 Şubat] Bugün öğleden sonra çokta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odamıza bağlı sanayicilere aşağıda evsaf,miktar ve fiatı yazılı ithâl malı fibnaşin tevzi edilecektir,ihtiyacı olan sanayicilerimizin taleplerini en geç 20.4.1959 Pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • Füsun Dola» Pırıl Pırıl ışıklı» i BRİYANTİNİ ARADIĞINIZ BRİYANTİNDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • Havalar ısınınca bira sıkıntısı başgösterdi İnhisarlar Umum Müdürü,"Tevziat sırasında kontrol memurları bulundurulacağını,söyledi Havaların ısınması ile birlikte şehirde bira sıkıntısı başlamıştır.Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • Vali Yetkiner,Çatalca fahrî hemşehrisi oldu Vali Ethem Yetkiner'e Çatalcanm fahrî hemşehriliği sıfatı verilmiştir.Çatalca Kaymakamı,Belediye Reisi ve Belediye Meclis!âzalarının dahil bulunduğu 20 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • 12 Mayıs'ta 750 ton süt tozu geliyor Amerikanın CARE yardım teşkilâtı mümessilleri Ankaradan şehrimize gelmiştir.Heyet başkanı Mayer ile müşavir Turnbull Kızılay İstanbul Müdürlüğü temsilcileri ile gı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • Denizde kaybolan dört şahıstan haber yok Geçen Pazar günü Yeşilköyden balık tutmak üzere denize açılan 4 amatör balıkçıdan dün,de bir haber alınaniamıştır.Kadeş vapurunun evvelki gün balıkçıların bind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • Tedavüldeki para 124 milyon lira arttı Tedavüldeki para,son hafta zarfında 124 milyon lira artmıştır.Miktar,3 milyar,495 milyon,808 bin,337 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • Mehter takımı haftada İki gün gösteri yapacak Mehter takımı haftada iki gün gösteri yapacaktır.Mehter takımı çarşamba günleri bir hafta Sultanahmet bir hafta Taksim meydanında saat 16.30 İlâ 17.30 ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • ZİRAÎ MÜCÂDELE TAHSİSATI bitmemiş çam kese tırtılı MÜCADELESİ BİTMİŞTİR VİLÂYETİMİZ ÇEVRESİNDE BÖLGE ZİRAAT MÜCADELE REİSLİĞİNCE,ÇAM KESE TIRTILI MÜCADELESİNE EN uygun mevsim olan Ocak ayında başlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • İSTANBUL r 7.27 Açılış ve program 7.30 I Karışık sabah müziği 8.00 Hağ berler 8.15 Şarkılar 8.30 Phil ğ Spitalny genç kızlar orkestrası I 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • BULMAG I t 1 SOLDAN SAĞA:1 Alaturka-12 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 i da bir makam adı.2 Tarla-siyle,otlağıyle,ormanıyle geniş arazi;Yapma.3 Lâhza;Kedi 2 köpek yiyeceği;İnce kabuk.4 Azaba sokma;Kamer.5 İnti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • SAYIN DOKTORLARIN DİKKAT NAZARINA Bir müddetten beri noksanlığını duyduğunuz NYDRAZID RAUDIXIN RUBRAIVNN 1.000 mkgr.DISPADAL GRAMEODIN burun damlası)müstahzarlarunızm bol miktarda piyasaya tevzi edild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • QX AZIRAN Keşidesinde 1 Kişiye 25.000 Lira olmak üzere ÖĞRENCİ Hesaplarına 12.500 1 TAHSİL İkramiyeleri EMNİYET SANDIQI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • I M.T.T.B.ye pre Atatürk heykeli ticari gayelere âlet ediliyor H M.T.T.B.kendisine bağlı Tıp Derneğinin,Üsküdar ile Kızku-lesi arasına denize dikmek iste-EJ diğl «Atatürk heykeli» teşebbü-EJ siinün «T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • İlköğretim müfettişlerinin harcırahı eksik verilmiş İlk öğretim müfettişlerinin memur maaşlarına yapılan umumî zam sırasında 15 liradan 40 liraya çıkarılan günlük harcırahları,zam dikkate alınmadan es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • İstimlâk borçlarının ödenmesine başlandı Belediye İstimlâk Borçlarını para temin ettikçe ödemektedir.Borcun yarısı alacaklıya tahvil olarak verilmektedir.Hâlen Belediyenin 1700 kişiye 82 mliyon lira b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • Bir esrar satıcısı,polisi gafletle itham etti Esrar satıcılığı yapmaktan sanık olarak Birinci Ağır Ceza Mahkemesine verilen Mahmut Şendikici,dün başlayan duruşmasında,gerçek suçlu'nun kendisi olmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • Hükümete hakaretten sanık işçi Adliyede Londradakl uçak kazası sırasında hükümetin manevî şahsiyetini tahkir ettiği iddiasiyle yakalanan ve tevkif edilen Adil Halimoğlu adındaki işçinin duruşmasına dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • Gemi Adamları bir maaş ikramiye istiyor Gemi Adamları Sendikası,6772 sayılı kanun hükümlerine dayanarak,Denizcilik Bankasından bir maaş tutarında ikramiye talep etmiştir.Bu işle meşgul olan mebus Rüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • VEFAT Giresun eşrafından merhum Emin Salim Inanç'ın oğlu,Asiye Tirali,merhume Neyir Habiboğlu,Mehmet Salim İnanç,Giresun mebusu Tahsin Inanç'ın kardeşleri,Naim Tirall,Kenan Tirali,Ahmet Tirali'nin day
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • TEŞEKKÜR Kızımız ve eşim Rennan Gönül Türetken'e Zeynep Kâmil hastahanesinde bulunduğu müddetçe titizlikle ihtimam gösteren Baştabib Doç.Dr.Sayın Fahri Atabey'e ve sezeryan ameliyatını muvaffakiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • GAZETECİLER Cemiyeti tarafından tertip edilen meslekî konferanslardan üçüncüsü 17 Nisan 1959 cuma günü saat 14.30 da Server İskit tarafından cÂmme efkârı ve ilk gazetelerimizin bu bakımdan tahliliı me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • Kandilli rasathanesi bir cinayeii aydınlatacak 3.Ağırceza Mahkemesi,Çavuşbaşı cinayetinin işlendiği gece ayın durumunu öğrenmek için Rasathaneye müracaat etti Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi,bir cinayeti a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 62)Peri Kızı Samiya Gamal Mısır filmi Türkçe.ATLAS Tel:4408U5)Müşfik Kuvvet John Derek Paul Douglas İng.EMEK Tel:44 90 07)Çapkın Kumarbaz John Payne Rhonda Flem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • [A.P.REİSİCUMHUR SAADETİ Tatillerini geçirmek üzere bir müddet evvel Gcorgia'ya giden karı koca Eisenhower'ler,seyahatlerinden dönüşte gazetecilere iyi bir tatil geçirdiklerini söyleyerek yeni evli ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • PAMUKBANK'IN 1959 İkramiye plânı 1/2 LİRA değerinde nıııııınım—n ISTANBULUN EN MUTENA YERİNDE APARTMAN DAİ-RELERİ VE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ X Çekilişler:Son yatırım:PAMUKBANK F3 18 28 25 28 Haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • BAKKALLARIN NAZARI DİKKATİNE PAKLAR ÇAMAŞIR TOZU TAKLİT EDİLMİŞTİR Taklidin ismi PAKLAN'dır ve kirece benzer bir maddeden ibarettir Taklit edenler ve satanlar hakkında kanunî takibata geçildiği ilân o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • KIM r:z KIM KAYIPLAR VADİSİ HİM TEK ADAYI:Gnl.Fi AM CO İspanya'nın mutlak hâkimi FRANCO,hakikatte ıssız bir mezarlıktan başka bir şeye sahip değildir Bir yıllık hapisten sonra Halim Büyükbulut ilk W.u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • O AFYON Ankara'dan Dinar'a gitmekte olan Türk Hava Kurumu Başkanı Ziya Babalık ile fen heyetinden yüksek mühendis Celâl Ödeli'nin bindikleri 3279 plâka sayılı jeep,Donbay ve Kazanpınar köyleri arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • IP Çl\Çekilişlere,hesabında en az 200 lirası olanlar girer.Her lOO liraya ayrı bir kur'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • MAHAllEUNlN BOVNUZIAm çikti ha/Y/ı Wî SOKA&tNlZtN AĞAÇLAN-MA ^Şl HALLE Di t MİS,OL-DU TEŞEKKÜR BDlN BANA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • MİLLİYET yayınları'nın İLK KİTABI 256 SAYFA 5 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • IA.P.1 HA^IAÎ VİN?Kir Amerikan uçak fabrikası,imâl etmekte olduğu lıelikopter lerin şekillerinde mühim değişikfflHwHI likler yaparak hem yeni bir hamleye girişmiş,hem de bu uçakları bir nevi vinç gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • IA.P.BR GİTTİ,HARBE GİDİYOR Harbc Gidiy°r» îslm» uniullBb nHIlQb UlUllUn filmde,ikinci dünya harbinin kadın casuslarından birini canlandıran Brigittc Bardot,filmin bâzı sahnelerini çevirmek üzere Lond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • Prens Mükerrem Sah bir T Türk kızıyla evlendi Haydarâbâd Nızamı'nin halefi olan genç Prens karısiyle birlikte balayı için istanbul'a gelecek LONDRA,A.P.Bir zamanlar dünyanın en zengin adamı olarak şöh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • MI OTELLER EDİLİYOR Emekli Sandığı Umum Müdürü yatırımlar için 160 milyon lira ayrıldığını söyledi Emekli Sandığı,yatırımlar için 160 milyon lira ayırmıştır.Umum Müdür Fikri Tansuğ dünkü basın toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • FRANSIZ İNGİLİZ GÖRÜŞMELERİ BİTTİ LONDRA,RADYO Fransız ve İngiliz Başvekilleri ve Hariciye Vekilleri 2 günlük görüşmelerini «tam bir anlaşma havası içinde» bitirmişlerdir.Maemlllan ile Debre dün Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • KORDON B L O de HER AKŞAM Meşhur Alman Revü Balesi M ARİ A WALENSKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • BU DA YENİ REKOR Birleşik Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Hula Hoop çemberinin marifetlerinden biri daha ortaya konmuş ve normal çapta bir çemberin içine kaç çocuğun sığabileceğini tesbit için müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • BERLİN HAVA KORİDORUNDA YENİ HÂDİSE OLDU WASHINGTON,RADYO Amerikanın Bonn Büyük Elçiliği,Berlin hava koridorunda yeni bir hâdise cereyan ettiğini dün açıklamıştır.3ı Nisanda Br.tı Berlinden Federal Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • DALAY LAMA HİNDİSTAN'A YERLEŞİYOR 5 Nehru,Kızıl Çin'i,Tibet'e karşı giriştiği hareket dolayısiyle takbih etti YENİ DELHİ,RADYO,A.A.Tibetin ilâh-kralı Dalay Lama himalâyaların eteğinde güzel bir sayfiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Barlar ve balozlar ŞİMDİ Bar diye adlanan eğlence yerlerini ben eski Galata Balozlarına benzetiyorum.Vaktiyle oralarda vukübulan döğüşler,kavgalar gibi şimdi Barlarda da kavgalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • KOCASININ CESED'Nİ MEZARDAN ÇIKARDI KONYA,HUSUSÎ Sultan köyünden Elife,3 ay evvel ölen kocası Muştalanın cesedini mezardan çıkarmış ve evine götürürken köylüler tarafından görülmüştür.Elifenin bu işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1959
  • Pasaport isfeyenier iuna 500 liradan az dövizi olanlara pasaport verilmemesi hakkındaki karar sebep oldu Emniyet Dördüncü Şube Müdürlüğü tarafından Maliye Vekâletinden 500 liradan az döviz alanlara pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.04.1959
  • Jiu ESMADA SA/ZAy/zv AS/I—U-J S UNO A EVET EFEN DİM.flu DE7 L.EIÇ HAVA KUV.VETI-EeÎAAfZÎ "CAKViVe EDE-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1959
  • mmmıiK ÂLİ BEY 3'R.SAATT'ıK.PEŞi'nİz,DE -I\A.BÜTÜN TRAf=sZlAVET ETTİNİZ.TEBRİK EDECıM SİZl AZİZİ/VA NEKEyE CâİDlyORSuNUZ TRAFİK AVdHKEMES İF^DE vERMEVE i î üne y "V-ı S,im*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1959
  • Milliıgefi Sahibi:A ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini Hilen İdare eden mesul müdüt HASAN YILMAER Basıhhçir Yer MiLUYfclT MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1959
  • Çarşamba I HİCRÎ 15 1378 NİSAN Şevval 19 5 9 1 7 VAKİT VASATÎ EZANÎ 5.21 12.14 15.57 18.48 20.25 3.32 10.34 5.27 9.10 12.00 1.37 8.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1959
  • ÇELİK ÇEKME BORU ARANIYOR 200 metre altı parmak çelik çekme boru satın alınacaktır.Satıcıların Kazlıçeşme Mensucat Santral T.A.Ş.ne müracaatları Telefon:21 42 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1959
  • PAMUK İPLİĞİ BÜKÜM MAKİNESİ SATİN ALINACAK Yeni veya iyi kullanılmış vaziyette bir adet Pamuk ipliği büküm makinesi alınacaktır.Satıcıların Kazlıçeşmede Mensucat Santral T.A.Ş.ne müracaatları.Tel:21 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1959
  • Türkiye'nin İlk Kablo ve Lâstik Fabrikası TESİS TARİHİ 1928 Ç' KURŞUNLU KABLO ve LÂSTİK EŞYA FABRİKASI Yeni ithâl rejiminin sağladığı iptidaî madde temini kolaylığı sâye-sinde fabrikamız Avrupa malınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1959
  • Murat Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 93 «Sabotajları İSTANBULDA hazırlayın,ekip şefleri her an harekete hazır bir vaziyette,İSTANBULDAKİ infilâkleri müteakip ANKARADAKİ merkezde tekrar birleşecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1959
  • BİR KAI 86 «Babama yaptığın şeyler için nefret ediyorum senden.Onu bu hale gelmiş gördükten sonra bu evde daha fazla duramıyacağımı anladım.Seninle ve senin gibi dostlarınla bir daha görüşmek istemedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1959
  • i Ç t S O Z i SJTKI ÜNER USKUMRU bu sene,torik ve kofanaların Bo-E gazda geçen iki Üç seneye nazaran daha E az miktarda yatmasından istifade ederek ve f Ej bundan başka Şubat iptidasında kuvvetli esen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1959
  • soğuk algınlığına karşı başarı İla kullanılır O GRİPİN baş,diş,adale,ve soğuk algınlığından ileri gelen ağrıları derhal teskin eder ©GRİPİN,grip ve nezle gibi hastalıkların,başlangıcında birçok fenalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1959
  • KÂĞIT HAKKIMDA Odamız emrinde İzmit malı kilosu 499 kr.Sülfit ve 227 Kr Şrenz kâğıdı mevcuttur.İhtiyacı bulunan firmaların 20 Nisan 1959 Pazartesi akşamına kadar Sanayi ve Tevzi Şubemize müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • TUĞLA FİATINA ZAM YAPİLDİ Tuğla satış fiatına da zam yapılmıştır.Yeni fia'lar şöyledir:Birinci nevi sulu kerpiç tuğlanın bin tanesi inşaat yerine teslim edilmek çartı ile 125,sıra kerpiç tuğlanın 1000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • Yardımcı"Vatan„ dâvasından feragat etti Baştarafı Birincide Mirle kaleme aldığını,fakat hükümetin sanat ve tiyatro lehindeki tutumu karsısında bu teessürünün yersiz olduğuna inandığını» bildirmekte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • YENİ BİR DÂVA İZMİR.HUSUSÎ Savcılık,Başvekil Menderes'in muvafakatini de alarak müruru zaman müddetinin biteceği gün «Demokrat İzmir» gazetesi aleyhine yeni bir basın dâvâlı açmıştır.Gazetenin,C.H.P.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • BİR VATAN CEPHESİ OCAĞI HÂDISELİ AÇILDI t Baştarajı Birincide inektedir.DAVULLU ALKIŞ Yeni D.P.ocağı hatipleri konuşurken kapının önünde bir davulcu,her cümle sonunda tokmağı ile alkış temposu tutmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • LİMANDA BEKLEYEN GEMİLER 38 i BULDU t Baştarajı Birincide «1958 yılı Nisan ayinin ilk 8 gününde gümrüklerden 12 milyon liralık mal çekilmiştir.1959 yılının ayni günleri zarfında çekilen malın değeri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • m—~m—mm—gu Akşam lj "ÎJ K.S SİNEMASINDA Meksikanin esrarengiz dağlarında geçen efsanevî bir filmi DAĞLAR EJDERİ The Beast Of Hollow Maountain)Renkli Sinemaskop GUY MADİSON PATRİCİA MEDINA Aşk,heyecan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • Çocukların,büyüme çağında,çabuk yorulduklarını ve zayıf düştüklerini sık sık unuturuz.Besleyici kıymeti yüksek.A ve D vita* bol olan SANA İle çocuklar dalma kilodan ve boydan kazanırlar.Sabah,akşam on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • VATAN TON BALIĞI konserveleri Avrupada dahi şöhret kazanmıştır.SIHHİ.lEZZETLİ.BESLEYİCİDİR Taşra siparişleri VATAM K0NSEBVE fabrIkasi kabul edilir.gfaj X topfcıpı-lsUnbul Tel.212893.Telg.VATANKONSEBVf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • İstanbulda Levent 4.Kısımda Bankamız tarafından inşa edilmiş bulunan modern blok apartman ve villalar taliplerine tahsis ve tevzi edilmiştir.Mahallenin bu suretle teşekkülü dolayısiyle halkımızın bilu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • hoiu ÇAMAŞIR TOZU Beyaz çamaşırda yenilik ve parlaklığın devamını temin eder.250 ve 500 gramlık kutularda 10 20 40 kiloluk fıçılarda İma yeri:PAKSOY Ltd.Ort.Galata Rıhtım Cad.155/1 Tel:441084 Fabrika.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ ^M W[l M i?I »1 TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK ft BEŞİKTAŞ,Serencebeyde denize nazır,ikişer odalı daireler,çok ucuz.48 13 54.PENDİKTE,yeni apt daireleri,boş teslim.Tel:36 26 25m BEYO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • Yardunsevenler Derneği Genel Merkezi yararına Dünyaca meşhur RUS PİYANİSTİ EMİL GİLELS KONSERİ 20 nisan pazartesi saat 18.45 de ATLAS'fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • KAYIP AT Arabamın KESTANE DURU atını 11.4.1959 tarihli günü kaybolmuştur.Görenlerin İnsaniyet namına aşağıdaki adresimize bildirdikleri takdirde mükâfatlandırılacaklardır.Bay Besim Yazar.Topkapı Malte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • TAKIMLAR MİLLİ LİG'E HAZIR t Baştarafı Altıncıda Bassehlre gideceklerdir.Beşiktaş,dün kendi sahasında antrenör Hüseyin Saygun'un nezaretinde bir antrenman yapmıştır.Çalışmalara ordu takımında bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • Gassman'ın Milliyetle beya natr t Baştarajı Altmtıda Grupların tcsbltinde sâdecı coğrafi şartlarla iktifa edilmiyor.Diğer bâzı unsurlara da bakılıyor.Meselâ seyrüsefer kolaylığı,memleketlerin yakınlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • Beşiktaş Şehmuz ve Cemil'e teklif yaptı Beşiktaşlı idareciler,ordu takımı futbolcularından solbek Şehmuz ve solhaf Cemil ile dün bir görüşme yaparak transfer teklifinde bulunmuşlardır.Siyah Beyazlılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • BARO,SAVCI BAŞMUAVİNİNİ Vekâlete şikâyet etti t Baştarajı Birincide «Müesaif hâdise arife günü saat 16.30 da Savcı başyardımcısı Celâl Bcykal'ın odasında olmuştur.Avukat arkadaşımız müvekkili aleyhine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • ALMAN MALİYE VEKİLİ GELİYOR t Baştarafı Birincide Bu ziyaretin Türkiye İle Almanya arasında yeni ticarî gelişmelere yol açacağı belirtilmektedir.Almanya nü» kûmetinin Türkiyeye yeni bir mali yardımda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • ERHARD BAŞVEKİL OLACAK NEW-YORK,A.P.Batı Almanyanın dış politikası İle ilgili bir konuşma yapan Alman Müdafaa Vekili Joseph Straus,Adenauer'in Reisicumhur seçilmesini müteakip Başvekâlet makamına Erha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1959
  • GUNALTAY İSPATA DAVET EDİLDİ t Baştarajı Birincide İNKILAPLARIN KORUNMASI Osmanlı tarihinin hiçbir devrinde görülmeyen gerilik hareketinin başladığını iddia eden Günaltay,bilmelidir ki,gerek irticaa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.04.1959
  • DEPLASMANA HAZIRLIK bir antrenman yapmışlardır.I SAMI ÖNEMLİ] Cumartesi ve pazar günleri Ankara'da deplasman maçı yapacak olan Beşiktaş,yarın Ankaraya gidecektir.Siyah beyazlılar bu münasebetle dün Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1959
  • GÜNDÜZ "BİZ MAKSATLI HAREKET ETMEDİK,DEDİ Teknik Komite azası Gündüz Kılıç,Galatasaray santraforu Metin Oktayın millî takım kadrosundan ihraç edilmesinin maksatlı olmadığını söylemiş ve «Bunda maksat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1959
  • DİĞER HABERLERİMİZ 5 ktt\SAYTAMîZOA,UMU I ı |M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1959
  • KISA HABERLER 8.Şehit Faruk Gerede Eskrim müsabakaları bugün saat 18 de TED kulübünde yapılacaktır.Müsabakalara flöre karşılaşmaları ile başlanacaktır.Flöre,Kılıç,Epe müsabakalarının finalleri pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1959
  • I SAMİ ÖNEMLİ] Bu haftayı istirahatle geçirecek olan Galatasaray takımı dün öğleden sonra AH Sami Yen stadında bir antrenman yapmıştır.Kesimde soldan itibaren Salim,Saim ve Nuri topu kapmak için birbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1959
  • Futbol dünyasının D SİNDELAR,Kada,Sesta,Hapgood,Piola,Mathews,Puşkaş,Boniperti,Tatuşin ve gördüğüm,duyduğum bütün şöhretler bir yana;Kotkov,Botev,Sokolov,Novelli,Ferrario,Cella,Varga,Matei,Kekesi,Pem,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1959
  • METİN YE VAROL [SAMI ÖNEMLİ] Pazar günü Lüksemburg ile karşılaşacak olan Ordu takımı,dün sabah çalışmıştır.Resimde?Galatasaraylı Metin ile Beşiktaş kalecisi Varol çalışırken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1959
  • TAKIMLAR MİLLİ LİGE HAZIR G.Birliği,D.Spor dün antrenman yaptı.F.Bahçe yarın,Beşiktaş Cuma günü gidiyor PROFESYONEL takımlar Cumartesi ve Pazar günleri oynayacakları millî lig maçları münasebetiyle dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1959
  • A Y K A Çl F U T B O Lİ ŞUBESİNİN!BASINDA!GALATASARAY Kulübü İdare Heyeti,Umumî Kâtip Eşfak Aykaç'ı tam selâhiyetle futbol şubesinin başına getirmiştir.Bu karara sebep,takımın son haftalarda uğradığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1959
  • Türkiye aleyhinde çalıştığını Başkanı ile Mayıs ortasında hayal mahsulüdür.FİFA Türkiye'ye geleceğim Fit A Genel Sekreteri "1962 Dünya Kupasında yine Asya grubunda oynamanız çok muhtemeldir dedi ZÜRİC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1959
  • Millî takım namzetleri K.Paşa ile oynuyor TEKNİK KOMİTE BUGÜNKÜ MAÇTAN SONRA NİHAÎ KADROYU AÇIKLAYACAK M İLLÎ takım namzetleri bu gün Mithatpaşa stadında ikinci hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1959
  • Romen Takı mı 40 adaydan seçilecek Rakiplerimiz 21 Nisanda kampa giıecek ve 24 Nisanda İstanbul'a gelmi$ olacaklar BÜKREŞ,TELEFONLA Cyr* NİSANDA Avrupa Ku-JlmIlj pası eleme maçını oynayacağımız Romen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1959
  • Beynelmilel Futbol Federasyonu GASSMANIN MİLLİYETE 2enel Sekreteri BEYANATI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor