Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • r H m ı.BÜYÜK ELÇİ SERGİ AÇIYOR Türkiyenin Hollanda hükümeti nezdindeki büyükelçisi Salâhattin Refet Arbei geçen Çarşamba günü Bennenbroek'te tertiplenen senelik çiçek sergisini bizzat açmıştır.Resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • [İLHAN DEMİREL] V A II ft fill I I İÇ AFIAMIARI Kanadaİ1 uc adamı maden,kâğıt,zira!mücadele gibi mevzular hakkında IV An A U ALI ly AU Ani L Alıl tetkikler yapmak ve tesis kurma imkanlarını araştırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • BİR MOTOR KAYBOLDU Yeşilköy açıklarında bir motor kaybolmuştur.Dalgalar arasında bir motorun bicaladıgını görenler durumdan liman idaresini haberdar etmişlerdir.Güçlükle Yeşilköy önlerine giden ¦Şarkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • Karagöz,Paris'teki Tiyatro Festivalinde,Yunan folkloru arasında takdim olunuyor Gazetelerden)W* KARAGÖZ YIKTIN PERDEYİ EYLEDİN VİRAN,VARAYIM SAHİBİNE HABER VEREYİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • Karadenizde seri bir FIRTINA BAŞLADI Yeşilköy açıklarında bir motor kayboldu.Sühunet 15 dereceye düştü ve akşam üzeri şiddetli yağmur yağdı IR haftadanberi şehrimizde,çok iyi giden hava dün birdenbire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • Piyasaya sahte 2,5 liralar sürüldü Ankara'da bir adamda 50 tane 2.5 liralık bulundu.Paraların bir şebeke taraf ından basıldığı sanılıyor ANKARA,HUSUSÎ "Q İYASAYA sahte iki buçuk li-Iralık süren bir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • Kıbrıs'ta yeni bir Solcu teşkilât kuruluyor ELFKOŞA,T.H.A.Kıbrıs'ta sol cenah taraftarları Lefkoşa'da bir toplantı yaparak «Birleşik Demokrat Gençlik Teşkilâtı» veya «EDON» isminde bir teşekkülün kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • [KEYSTONEJ Japon Veliaht!Akihito'nun bir halk kızı olan Miçiko Soda ile evlenme töreni son günlerin en mühim hâdiselerinden biri olmuş ve Prenses dün de kocasının akrabalarıyla tanışmıştır.Resimde gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • Kadınlar Çarşaf ve İrtica ile Mücadele Ediyor Birlik Başkanı Tlabar «Çarşafın din ve ahlâkın icabı imiş gibi gösterilmeye çalışılması hazindir» dedi ANKARA,HUSUSÎ j STANBUL Mebusu ve Türk I Kadınlar B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • mâ rfV-rtrr.tM.A^ÜS «İ LONDRA'DA BAYRAM NAMAZI [KEYSTONEl Ramazan'ın sona ermesi ve şeker bayramının başlaması münasebetiyle Londra'da bulunan müslümanlar bayramın ilk günü,Londra camiinde Bayram nama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • DP dün CHP ise 3 ocak açtı Beyoğlu İlçe Başkanı,bir yıl içinde D.P.ye 300 bin kişinin iltihak ettiğini söyledi Günaltay,Demir Perde gerisinden gelen çeşitli adamların,din âlimi sıfatiyle köylere yayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • Yemelideki Rusları halk taşa tuttu İmam Ahmet,yardım adı altında memleketine silâh dolduran Rusların tesirinden kurtulmak için hare k e t e igeçti DIŞ HABERLER SERVİSİ KOMÜNİST aleyhtarı bir kampanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • [İLHAN DEMİREL] Gülek basın toplantısında konsey seçimleri mevzuunda konuşurkentan GÜM" DP benden yıldığını gösterdi,diyor C.H.P.Genel Sekreteri,muhalif adayların Avrupa Konseyine seçilmemesiyle Asyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • SEÇİM İHTİLÂFININ HAL ŞEKLİ HENÜZ BELLİ OLMADI ANKARA,HUSUSÎ Avrupa İstişari Meclisi çalışmalarına katılacak olan Türk Parlâmento Heyeti seçiminde cereyan eden hâdise günün mevzuu olarak devam etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • DR.JIVAGO Yazan:BORIS PASTERNAK Çev.S.TİRYAKİ06LU İhtilâl ve harp ateşi içinde şahsiyetini,aşkını ve hayatını koruyabflmek için çırpınan bir adamın hayat romanı.^v 1958 NOBEL MÜKÂFATI n iYf/t m Lüks Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1959
  • iiligetçi Iraklılar ş vuruyor LiderlerRuskürtlerinin Iraki istilâsının önlenmesini istedi Mahmut Darra "Bu durum Türkiye'nin savunmasını da güçleştiriyor„ dedi ŞAM,A.P.IRAK'ın Milliyetçi Liderlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Bu akşamdan itibaren Fransanm sayılı vedetlerinden AID A AZTCAVOUR Yalnız bir hafta için TAKSİM GAZİNOSU PAVYONUNDA NOT:Yerlerinizin evvelden rezerve edilmesi rica olunur.Tel:48 29 04 48 74 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • SAYIN DOKTORLARA TÜRKİYE MÜMESSİLİ BULUNDUĞUMUZ)WATSON Röntgen teşhis ve S.tedavi cihazları rabrikasının 23 30 Temmuz arasında Münich'teki 9.Beynelmilel Radyoloji ve İstanbuldaki Eylül 1959 da yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Salon konser orkestrasından melodiler 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • ^Rm^hh&U OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocak] Çeşitli içler sizi bekliyor.Fakat tanışma yer veya iş değiştirme gibi hareketle ri başka güne bırakınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İş veya ev,her günkü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • i BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İrin;Koyu yeşil.2 Hâla;Emeksiz.3 Yaşanmış heyecanlı hâdise;Kalitesi düşük.4 Büyük balıkçı kayığı;Bayındırına.S Tersi yabancı;Horozun tepeliği;Tersi lâhza.6 Bir nota;İranlılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Film tthali yeni bir anlaşmazlığa sebep «Mı Yabancı filmlerin ithali yetkisinin Dernek idarecilerine verilmesi,film ithalâtçıları ile dernek arasında bir anlaşmazlık konusu olmuştur.Bir film şirketi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Bir Bulgar gemisine yeni Türk bayrağı çektirildi Galata yolcu salonunun önünde bulunan «Dimitrov» isimli Bulgar turist gemisinde asılı duran Türk bayrağı gayri nizami olduğundan dün polisler tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Bekçi ateş edince hırsızlar tenekeleri bıraktı Sabıkalılardan Ali Osman Gürsoy ile bir arkadaşı evvelki gece Unkapanı'nda bulunan bir dükkândan üç teneke yağ çalıp kaçarlarken mahalle bekçisi kendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Bekçîmıt kaatili ve suç ortağı tevkif edildi Bayramın ikinci günü Kasımpaşa'da sarhoşluk yüzünden Selâhattin Şener adında bir bekçiyi bıçakla yaralayarak öldüren Ali Uzdoğan ile suç ortakları Nuri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Bankayı soymak isteyen hırsızlar yakalanamadı Şaşkınbakkaldakl bir banka şubesinin kasasını soymağa teşebbüs eden soyguncular,henüz yakalanmamıştır.Bir etraftadır polis suçluları tesbit edememiştir.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • ¦m Milliyet^;MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Şeker Bayramını iyi geçirdiğinizi ümit eder,nice hayırlı bayramlar kutlamanızı dileriz.Bu vesile ile bize yollamış olduğunuz yüzlerce tebrik kartma ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • mi mubayaası için kotada yer ayrılacak Armatörler limandaki sıkışıklığın giderilmesi için tahmil ve tahliye 'işlerinin müteahhitlere verilmesini teklif ediyor Hükümet,yeni gemi mubayaası için kotalard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • soğuk algınlığı ye romatizmada BAYER markasına dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • CEMALEDDÎN YAVAŞÇA Yazıhanesini Bankalar Caddesi ÜNYON HAN'a naklettiğini.Rehberdeki telefon No.sının değişmediğini muhterem müvekkillerine saygı ile bildirir.19280)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Türkiye'nin İlk Kablo ve Lâstik Fabrikası TESİS TARİH!1928 ÇİZMECİ KURŞUNLU KABLO ve LÂSTİK EŞYA FABRİKASI Yeni ithâl rejiminin sağladığı iptidaî madde temini kolaylığı sayesinde fabrikamız Avrupa mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • ACI BİR ÖLÜM Rize Çayeli kazası eşrafından sabık İstanbul şehremaneti ikinci daire müfettişlerinden merhum Hacı Mustafa Fazlı Bayraktar efendinin oğlu,Sabiha Bayraktar' in çok kıymetli eşi,İstanbul Bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Amerikan gemisinde iki tayfa kavga etti Haydaraşa önünde demirli bulunan bir Amerikan şilebinde kavga çıkmıştır.Aşçı Kalista ile tayfalardan Çeçit çatal ve bıçakla birbirlerine hücum etmişlerdir.Her i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Sirkeci rıhtımında dolaşırken denize düştü Sirkeci rıhtımında dolasan Remzi adında biri denize düşmüştür.Etrafa bakarken muvazenesini kaybeden Remzi bir müddet su üzerinde bocaladıktan sonra yetişenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Elbisesini çalan hırsızı don gömlek yakaladı Otel arkadaşının elbiselerini çalıp kaçarken yakalanan Hamdi Akıg Adliye'ye verilmiştir.Aksaray'daki bir otelde kalan Recal adında biri dün sabah gözünü aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Şükrü Kaya'nın köşkü yanma tehlikesi atlattı Eski Dahiliye vekillerinden Şükrü Kaya'nın Modadaki köşkü dün bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Moda caddesi 249 sayılı köşkün tutuşan bacası muhitte-bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Deniz Eğitim Kumandanı Amerika'ya hareket etti Deniz Eğitim Kolordu Komutanı Tuğamiral Vehbi Ziya Dümer,beraberinde yüksek rütbeli bir deniz subayı olduğu halde dün 11.30 da Amerikaya hareket etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Madenî iş san'atkârları işsizlikten şikâyetçi Birlik Başkanı,Bankaların uzun vâde ile kredi açmasından başka çare olmadığını söyledi istanbul Madenî Sanatkârlar Demekleri Birliği Başkanı,«is arkadaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU M.KAZAK Tel 44 25 62)99 Mustafa Gönül Bayhan Hayati Hamzaoğlu Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Tarzanın Son Maceraları Gordon Scott Renkli İng.SUARE:Müşvik Kuvvet John Derek Paul Doug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • ODEON Yeni Çıkan Plaklar HAMİYET YÜCESES GECELER^GECELER KADİFEDEN KESESİ ALİYE AKKILIÇ ELÂ GOZLOM YEŞİL ÖRDEK GİBİ AHMİT ÜSTÜN SEVMEK NE KADAR KIRILDI KALBİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • BÖREKÇİLERİN zam istekleri,Belediyece henüz kabul edilmemiştir.İsteğin reddi de muhtemeldir.Börekçiler,zam isteklerini ilgili Vekâlet nezdinde tekrarlamak kararındadırlar.SABIKALI yankesicilerden Sali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • IB a İta 11 gençf apbeysi ile(yengesini ağırı surette yaraladı)s Silivri'nin Germiyan köyünde E evvelki akşam Bayram Karaca jE ağabeyslni ve yengesini balta ile S aS»r surette yaralamıştır.j Geçimsizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1959
  • Moda-Kadıköy arasındaki kayalıklar kaldırılıyor Açılacak yerlerde muvakkat sahiî kahveleri ve gazinolaı yapılacak Moda ve Kalamiştan itibaren Bostancıya kadar uzanan sahil,geniş bir istimlâk hareketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • Zulu fl sağır ve körler resi çekişmeli geçti saat süren kongrede Dernek Başkam,maaşına yapmak ve 4 üyeyi ihraç etmekle itham olundu TÜRKİYE Dilsiz,Sağır ve Körler Tesanüt Cemiyeti'nin dünkü kongresind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • O' BİRASI.ÖLDÜKTEN SONRA YAŞAMAK.UÇ Amerikalının cesedini taşıyan bir nakliye uçağı Amerika'da infilâk ederek düşmüş.Uçağın mürettebatı ölmüş.Kazayı gazetelerde okuyunca kendi kendime:»Ya cesetler?ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • Gecekondu sahiplerine dün tapuları verildi Ankara Valisi,mahallenin ihtiyaçlarının giderilmesi için çaljşmalar yapıldığını söyledi ANKARA,HUSUSÎ ANKARA'da 28 Temmuz 953 yılı akşamına kadar Hazine ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • i.Traşfan cildiniz fahriş oluyor!terkibinde sabun-bulunmıyan,traş fırçasına ihtiyaç bırakmıyan ve aynı zamanda bir krem vazifesi gören Glider traş müstahzarını kullanınız BİR WILLIAMS MÜSTAHZARIDIR FA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • Kendini İtalyan diye tanıtan bir kız yakalandı AFYON,HUSUSÎ Kayserili genç bir kız yirmi kişilik turist kafilesine kendisini İtalyan olarak tanıtmıştır.Sahte hüviyet cüzdanı tanzim ederek Luis Lnner t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • Japon Prensesi eşinin akrabasiyle tanıştı TOKYO,A.P.Müstakbel Japon imparatoriçesi Miciko Soda,dün imparatorluk ailesi mensupları olan yeni akrabaları ile tanışmıştır.Japonyanın 2 numaralı kadını olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • Kocadere Nahiyesi Kalkandere Kazası oldu RİZE,Hususî Muhabirimiz Y.KENAN MURAT'dan Rize'nin Kocadere Nahiyesi Kalkandere ismiyle kaza olmuş ve bu münasebetle bir tören yapılmıştır.Kaymakamlığa tâyin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • Atom enerjisi,elektrik enerjisine tahvil edildi DETROIT,A.A.Michigan Üniversitesi Fizik profesörlerinden M.Robert Pidd,atom enerjisini doğrudan doğruya elektriğe tahvil için bir usul bulunduğunu bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • Düşürülen Hint uçağının mürettebatı iade edildi KARASI,T.H.A.Cuma günü Pakistan üzerinde düşürülmüş olan Hindistana ait bombardıman uçağının pilotu ve diğer mürettebatı bugün uçakla Hindistan'a avdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • Ay'a insan götürecek roketin boyu 80 metre KALİFORNİA,AA.Tepkili vasıtalar laboratuar direktörü William Pickering'in bildirdiğine göre,«Nova» isimli 80 metre boyundaki bir füze beş seneye kadar Aya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • KONYA'DA BİR GÜNDE İKİ CİNAYET İŞLENDİ KONYA,HUSUSÎ Konya'da dün iki cinayet işlenmiştir.Kızıldiren kazasında Hüseyin Güven,Mehmet Ali Değer ve Ali Seyfi Hamarat adında üç orman bekçisi ruhsatsız ağaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • IÖZDEMİR GÜRSOY)Dün sabah Escntcpe'de Gazeteciler mahallesinin önünde iki otomobil çarpışmıştır.Kazada otomobillerden birinde bulunan meslekdaşımız Ferdi öner ile karısı yaralanmışlardır.Resimde çarpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • î.op ]ooo YAPI ve KREDİ BANKASI Çekilişlere,hesabında en pz 200 lirası olanlar girer.Her İOO liraya ayrı bir kur'a numarası verilir."UUU7PU7UUPU7P7UUUUUPPU7U 999999999999999999997 999999999999999941
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • MİLLİYET yayınları'nın İLK KİTABI 256 SAYFA 5 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • Şehir Tiyatroları DRAM KISMINDA 14.4.959 Salı akşamından itibaren NE UMURUN KOMEDİ 3 PERDE Yazan:Türkçesi:Noel Coward Leylâ Turniel Sahneye koyan:Hadi Hün Dekor:Turgut Atalay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • 1 BİR YAPRAK Okuyucularımla TURGUTLU'd an Müfid Bayrakçı imzasiyle aldığım mek-j tupta:Geçenlerde bir mecmuada şöyle bir yazı okudum:Mem-leketimizi ziyaret eden bir İngiliz muhribi,130 kişilik mürette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • Küba'da 6 Batista'cı kurşuna dizildi HAVANA,A.A.Evvelki gün Santa Clara'da dört,Camanguay'da iki Batista taraftarı kurşuna dizilmiştir.Santa Clara'da kurşuna dizilenlerden Fernando Martinez Guevara is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1959
  • [İLHAN DEMİRELI Amerikalı Caz Kralı Louis Armstrong dün gazetecilerin ısrarı üzerihe bir basın toplantısı yapmıştır.New Orleans caz festivalinin kurucusu siyahi caz kralı,resimde arkadaşımız ümit Deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • İHÜfoilÜ:S5Mİ ÖVle SzleDİM Ki,BİLScM» SENİ SoVU-E SAKİN,UVSAL/MUTÎ Göe/KAVGACIUKTAN VAZGEÇMİŞ SANA PÖNMOŞ CoK/MEK».ÎKANAMlYOKlMi,KAĞITLARlNir ÇOKTANDIK UAZiRl.VA EvuCNİN VAOA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • liiiiiiiliİlİİİls acaba pe-re,SU SASAHl-lÇI 3Ei5£Mie Ml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • CU5SENIE «U.0AKiJ=KENDıtsE.ÇOKT SÜVENIVORSUM.ama,dikkat et boncuk başın derde D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • COD V.EAA BANLA 0-ûRıı_v\A HADİ DURAAA ŞAAAPİVON Bu tCADAR AGlR.ADAMDAN HOŞuAMMAM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • BABA ŞU OKUU KAF»Ne.vU ÜVAZA BDİV'EK'-SErr-ıır PB- İ 3İTT-ı GÖEiE'VMVO-EOF-VÎjl\aaaA Götü pKL-Ef^lM_N.eREyE NiE SF.VET?BA-KALIM.OKUMADAN lMZAUAfZ.l/V\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • İSTANBUL AMERİKAN KOLLEJİ YÜKSEK İŞ İDARESİ ve İKTİSAT BÖLÜMÜ'nde her türlü masrafı Şirket tarafından verilmek üzere 2 ÖĞRENCİ OKUTTURULACAKTIR.Tahsil süresi azamî ve devamlı 5 senedir.Karşılığta-da m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • En son teknik esaslara göre bütün sigortalarınız için KARTAL KOLLEKTIF ŞİRKETİ HAMİD BÜKE ve ORTAKLARI emrinizdedir.Tel:44 46 53 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • IHilliıgef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı içlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • RUMÎ Pazartesi HİCRÎ 1375 13 1378 Mart NİSAN Şevval sı 19 5 9 s VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.24 10.39 Öğle 12.14 5.29 İkindi 15.57 9.12 Akşam 18.4C 12.00 Yatsı 20.22 İ 1.36 İmsak 3.36 8.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • Sud Kostik ve Karbonat de Slid Kullanan Sanayicilerimize Aşağıda isimleri yazılı maddeler,hizalarında gösterilen fiat ve miktarlar üzerinden mensuplarımıza tevzi edilecektir.İhtiyacı bulunan Sanayicil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • Her kadının arzusu.kocasına yemeklerini beğendirmektir.Kalitesi daima yüksek olan VİTA ile leziz ve hafif yemekler hazırlamak çok kolaydır Tadı ve kokusu nefis,besleyici kıymeti yüksek,çok hafif ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • Murar Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 91 Sağ ol beyim.Allah ne muradın varsa versin.Yarın hatırlatırım.Evvelce verdiğim para bu hediyeyle kıyas bile kabul etmezdi.Sanki dünyalar Maksudun olmuştu.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • BİR KAI 84 «Venüs!Venüs!Hiç farkı yok beyim.diye söylenmekte devam ediyordu.«Dikkat et Ollie,günün birinde karını alıp kaçtmyayım bak.Delikanlılık damarlarımı depreştiriyor bu kadın benim!Lucy «Yeter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1959
  • SAN İLK TÜRK TİYATRO ESERİ I et in i o AT/TAN İLKİN ğ •k İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU,yeni ve son derece enteresan bir piyesi sahneye koymağa hazırlanmaktadır.KEVŞGEKLİ AHMET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • "Giresun,bugün Mesina'ya varacak Başvekil Adnan Menderes'i İspanyaya götürmekte olan Giresun muhribi ile ona refakat eden Gelibolu muhribi dün saat 15 te Mataban burnundan Akdenize açılmıştır.Akdeniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • DP dün 4,CHP ise 3 ocak ach t Baştarafı Birincide ğın C.H.P.den geçme başkanı İsmail Yıldır «Muhalefetin herşeyi inkâr ettiğini» ileri sürmüştür.İlçe Başkanı Nüvit Up,bütün yurtta bir yıl içinde D.P.y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • DÖRT SOYGUNCU EV sahibine işkence yaptı ANTALYA,HUSUSÎ Merkez Kazaya bağlı Yeniköy Nahiyesinde Rabia öztürk adında elli yaşlarındakl dul bir kadının evine dört kişi baskın yapmıştır.Soyguncular para v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Atom casusu Fuchs Batı hesabına çalışacak LONDRA,AJ».Eski atom casuslarından Klaus Fuchs'un bu yaz mahkûmiyetini tamamlayıp tahliye edildikten sonra Batılılar hesabına çalışacağına dair «vaatte» bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Akhisar C.H.P.İlçe KONGRESİ YAPILDI AKHİSAR,HUSUSÎ C.H-P.İlçe Kongresi bugün bir palamut mağazasında yapılmıştır.Eski Bakanlardan Şevket Ratip Hatipoğlunun başkanlığındaki kongrede konuşan Ankara mebu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • PATLAYAN DİNAMİT bir kişiyi öldürdü ZONGULDAK,HUSUSİ Filyos'ta patlayan dinamit bir kişinin Ölümüne Uç kişinin de ağır yaralanmasına sebep olmuştur.Onbesten fazla kapsüllü dinamitle bir pili cebine ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • ARKADAŞINI 14 YERİNDEN BIÇAKLADI ANKARA,HUSUSÎ Şehrimizde dün kanlı bir hâdise olmuştur.Fetih mahallesinde oturan Ali ve Osman adındaki iki arkadaş eski bir meseleden dolayı münakaşa etmişler ve Ali b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • İzmirde yıldırımdan 4 kişi yaralandı.Şiddetli yağmur uçak seferlerini aksattı İZMİR,HUSUSÎ Ege bölgesine dün yağan şiddetli ve ¦ağnak halindeki yağmurlarla beraber yüzlerce yıldırım da düşmüştür.Şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Seçim ihtilâfının hâl şekli henüz belli olmadı t Baştarafı Birincide yılki seçim sırasında Halk Partisine ayrılar» iki kişilik kontenjanın az olduğunu bildirmeleri üzerine Meclis Riyasetinin bu hususu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • MİLLİYETÇİ IRAKLI'LAR B.M.'e BAŞ VURUYOR t Baştarafı Birincide 14 Temmuz ihtilâlinde Kasım'la beraber çalışan ve Kasım'ın sola kayması üzerine memleketini terkeden milliyetçi lider,Orta Doğu Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • YEMENDEKI RUSLARI HALK TAŞA TUTTU t Baştaraft Birincfde Rus teknisyenleri,halk taralından sokakta taşlanmışlardır.Yemen'den gelen Batılı diplomatlar,1957 yılmdanberi Sovyet tesiri altında bulunan bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Tren altında kalan çocuk parçalandı ZONGULDAK,HUSUSÎ Karabük istasyonunda feci bir kaza olmuştur.Kayabaşı mahallesinde oturan 10 yaşlarında Ali istasyonda dolaşırken mane.ra yapan marşandizin altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Polise küfreden bir dansöz tevkif edildi IZMIR,HUSUSÎ Pavyonlardan birinde çalışan A.ismindeki dansöz,evvelki gece üzerinde bir kilot ve sutyenle taksi İçinde uygunsuz vaziyette görüldüğü iddlasiyle Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • DULLES TEKRAR hastahaneye yatıyor WASHINGTON,A.P.Amerikan Hariciye Vekili Dulles Floridadakl istirahatine son vererek yeniden Washingtondaki Walter Reed askerî hastahanesine dönecektir.Hariciye Vekâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Mer'a ihtilâfından çıkan kavgada iki kişi öldü Afyon'da iki köy halkı arasında çıkan hâdisede bir korucu da koma hâlinde hastahâneye kaldırıldı AFYON,HUSUSÎ Mera ihtilâfı yüzünden çıkan bir kavgada ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Ruslar Ukrayna'da casus yetiştiriyorlar Bu iş için kurulan mektepteki 1300 talebe her şeyleri ile tam bir Amerikalı olmayı öğreniyor STOCKHOLM,A.P.Bir İsveç askerî gazetesi,Sovyetlerin Ukrayna'daki bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Asım Eren,sözlü sorusu hakkında açıklama yaptı Niğde mebusu,mukabelei bilmişi] tâbirinin,vatandaşları tahrik için kasden yanlış şekilde kullanıldığını söyledi ANKARA.HUSUSÎ Meclise bir sözlü soru vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • KASIM GÜLEK "D.P.BENDEN YILDIĞINI GÖSTERDİ,DİYOR t Bajtarafı Birincide Gülek ve Bülend Ecevld)Meclisteki D.P.çoğunluğu tarafından seçilmemiş olmasının,Avrupa siyasi çevrelerinde menfi akisler uyandırd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • VEFAT Tarsus eşrafından Ziya Uydurun oğlu,Tarsus.un eski Belediye reislerinden,MUVAFFAK UYGUR Müptelâ olduğu hastalıktan kurtulanı ıyarak 12 Nisan 1959 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 13 Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • ÇIT,Çamaşır suyu emsalinden üstündür Hasırcılar No.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Balık Sanayii Kalkınma T.A.Ş.İdare Meclisi Reisliğinden Şirketimizin fevkalâde umumî heyeti,aşağıdaki gündemde yazılı meseleleri görüşüp kararlaştırmak üzere,30.4.1959 tarihine rastlayan perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • İMÂL SAFHASI İLİM VE TEKNİĞE DAYANAN HER YENİ MADDE ESKİSİNDEN DAHA İYİDİR."MSB:£k *J I!I S 1 A 9 y:k A DÜNYANIN EN MODERN TESİSLE-RİNDE VE TEKNİĞİN EN İN İMKÂNLARINDAN iSTiFADu sDi-LEREK İMÂL EDİLMEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Senelerden beri başkalarından ögrenemedlğlnlz İnglllzceyl ancak Cambridge'den diplomalı öğretmenlerle çalışan U.T.E.C.İNGİLİZCE KURSU Sayesinde öğrenebilirsiniz.Kayıt İçin acele ediniz.DAKTİLO SEKRETE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Sinemanın dört artisti PAUL DOUGLAS JOHN BEREK JODY LAWRANCE CESAR ROMERO gibi meşhur sanatkârların çevirdiği heyecanlı bir mevzu MÜŞFİK KUVVET The Leather Saint)Bu akşamdan itibaren ATLAS Sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Bu Akşamdan İtil t KÜÇÜK EMEK'te Yan vahşi bir kızın hazin ask macerası.Avustralya'nın korkunç ormanlannda insan avı.Timsahlarla pençeleşen İnsanlar.Cannes Film Festivalinde alkışlanan orijinal bir fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • UÇ YILDIZ Çivi,Tel ve Galvanizli Saç Fabrikasının Satış İlânı Tasfiye Hâlinde Aker Ticaret ve Sanayi T A.Ş.Tasfiye Memurluğundan Aker Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.ne aid Balat,Köprübaşı.Mürselpaşa caddesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • BU HAFTAKİ MİLLÎ LİG MAÇLARININ TEHİRİ İSTENDİ ANKARA,HUSUSİ Nlsan'da Lüksemburg'da Lüksemburg Ordu takımı ile yapacağımız Dünya Ordulararnsı eleme maçı münasebetiyle Ordu takımımıza eleman veren Beşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Galatasaray dün de bir puan verdi:O O Baştarafı Altıncıda ğımklıkta hissesi bile vardı.Kaptan,artık arkadaşlarına ancak İcab ettiği zaman müdahaleye alışmalı,her an onları «Acaba Kaptan,ne diyor?diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Vefalı idealistler.İdare Heyeti listesini hazırladı Vefa kongresi yaklaştıkça,çalışma» lnrını hızlandıran Yeşll-Beyazlı İdealistler,kongreye arzedeceklerl İdare heyeti listesini tanzim etmişlerdir.Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Başabaş mücadelenin galibi:Ankaragücü Ş Baştarafı Altıncıda Oyunun ikinci yarısı futbol olarak çok kaliteli geçti.Ankaralı seyirciler çoktandır bu derece güzel bir maç seyretmemişlerdi.Altay bu devre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • İNÖNÜ'NÜN EGE GEZİ Programı hazırlanıyor ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü'nün önümüzdeki hafta içinde başlayacak olan Ege vilâyetleri gezisine ait programı hazırlamak üzere,İzmir İl Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK FABRİKA arsaları,su,elektrik mevcut,21 54 85 BÜYÜK fırsattan istifade ediniz.Kurtuluş Aya Dlmitri Rum kilisesinin açık artırma ile istiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Trafik kazalarında iki kişi öldü Trafik kazalarında iki kişi ölmüş.Üç kişi de yaralanmıştır.Fındıkzâde caddesinden gecen 37303 plâka «ayılı otomobil İsmail Hakkı Bay raktar'a çarpmıştır.Ağır surette y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • "HOPA,İNFİLÂK TEHLİKESİ ATLATTI İZMİR,HUSUSÎ Denizcilik Bankasının «Hopa» şilebi dün infilâk tehlikesi atlatmıştır.Öğleye doğru gemide görülen kesif duman üzerine yapılan araştırmada anbardakl külliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • Dalay Lama Müdürünü ve hazinesini kaçırmış YENİ DELKİ,A.A.Hindlstana sığman Dalay Lama'nın beraberinde «kırmızı mühürü» nü getirdiği anlaşılmıştır.Kırmızı mühür,Dalai Lama'nın hükümdarlığının,nişanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1959
  • TİBETLİLER YARDIM GÖRÜYOR TAİPEH,A.A.Milliyetçi Çin basını komünist Çinlilerle savaşan Tibetlilerin Moğolistanda komünist idareye isyan eden gruplardan silâh yardımı gördüklerini bildirmektedir.Moğoll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.04.1959
  • Netin ve ihsan Milli Kadrodan ihraç edildi Teknik Komite,iki oyuncuyu Ceza Heyetine veriyor.Saim de formsuzluk yüzünden kadro dışı old".Kahraman ve Mustafa Ertan millî kadroya çağırıldı FUTBOL Federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1959
  • GÜLLE ATMA DÜNYA REKORU KIRILDI TEMPE,California)AP.Southern California Üniversitesi talebelerinden Dallas Long adında bir genç atlet gülleyi 9 metre 65 santime atmak suretiyle yeni bir dünya rekoru k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1959
  • Real Madrid MA6L0P MADRİT,A.P.Barcelona takımı,İspanya birinci lig şampiyonluğunu garanti altına almıştır.Gelecek pazara bitecek olan şampiyona da Barcelona'yı hiçbir takımın geçmesine imkân kalmamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1959
  • B E Y A Z G R U P PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp F.Bahçe 9 7 2 14 4 16 2 Altay 13 5 4 4 16 14 14 12 Beşiktaş 10 5 2 3 14 12 12 8 İzmirspor 13 4 4 5 9 10 12 14 Hacettepe 11 5 1 5 13 12 11 11 A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1959
  • KIRMIZI GRUP PUAN CETVELİ Takımlar OGBM AYPKp G.Saray 11 5 5 1 13 4 15 7 Vefa 9 4 4 1 11 5 12 6 Demirspor 93 5 17 5 11 7 Göztepe 9 2 4 3 11 14 8 10 Karşıyaka 9 2 3 4 9 11 ^7 11 Adalet 9 1 5 3 10 14 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1959
  • HACETTEPE İZMIRSPOR'U 1 O YENDİ İyi bir gününde olan kaleci Seyfi,takımını farklı mağlûbiyetten kurtardı STAD:19 Mayıs,SEYİRCİ:6.126 Kişi,HÂSILAT:23.870 T.L.HAKEMLER i Semih Zoroğlu Cihat Ergim Doğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1959
  • Vefa hâkim oynadı fakat berabere.Demirspor'un durgun,Vefanın şanssız olduğu maçia Özer dört muhakkak fırsatı kullanamadı FUTBOL cem'î oyundur.Bir oyuncunun gayreti,90 dakika sarfedeceği enerji,takımım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1959
  • Oyuncuları bir gün önce ikram edilen pastadan hastalanan Karagümrük Göztepe karşısında tutunamadı Maç boyunca hâkimiyeti elinde tutan Sarı Kırmızılı takımın gollerinin ikisini Gürsel,birini de Hakkı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1959
  • EROL Karşıyaka)STAD:Alsancak,SEYİRCİ:1190 Kişi,HÂSILAT:8318 T.L.HAKEMLER:Mehmet GUngör Selâhattin Lâdikli Kemal Aydınay KARŞIYAKA:Erdoğan Yılmaz *J Gürkan Sümer [Büyük Erol Rafet Nevzat Ojrün Muammer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1959
  • 1RÜÇHAN ÜNVER] ami nCPJI Top Galatasaray müdaf ilerinin ve Turgayın artık müdahale 'edemiye çekleri bir yere gelmiş,kale çizgisini geçmek üzere.tşte o anda,UUL UbllIL orada nasıl bittiği belli olmayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1959
  • ISÎANBÜt'DÂ I Vefa:O D e m ir spor:O I G.Saray:O-Gençlerbirliği:O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1959
  • AKA'DA ün Ankara gücü:2 Allay:1 Hacellepe:1 izmirspor:O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1959
  • Göztepe.3-Karagümrük:O Karşıyaka:3-Adale t:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor