Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • C.H.P.SEÇİMLERDE EMNİYET İSTİYOR Parti Meclisi tebliğinde:D.P.nin inkılâplarımızı tahrip edici bir yola saptığı belirtildi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclisi dün akşam bir tebliğ yayınlayarak ara seçimleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • Menderes Afgan Başvekili ile bir saat görüştü BAŞVEKİL Adnan Menderes,Afganistan Başvekili Davut Han ile dün Yeşilköy hava alanında bir saat görüşmüştür.Zürich'e gitmekte olan Afganistan Başvekili dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • Muammer Karaca Yunanistan ve Kıbrıs'a gidiyor Sahne Sanatkârlarımızdan Muammer Karaca,Atina ve Kıbrıs'ta temsiller vermek üzere,Mayıs ayında bir seyahate çıkacaktır.Sanatkâr,dün gazetecilerle yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • BEYKOZ SEFERE BAŞLADI [RUÇHAN UNVER I Yeni inşa edilen cBeykoz gemisi,dün Beykoz'a gitmiş ve dönmüştür.Davetlileri taşıyan gemi Beykozda kurban kesilerek karşılanmıştır.Saatte 14 mil sürat yapan ve 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • 250 KİLO AFYON CLE GEÇİRİLDİ Gemici olduklarını söyleyen polislere 250 kilo afyon satmak isteyen Sındırgı eşrafından Emin Ağaoğlu ile İki adamı suçüstü yakalanmışlardır.Kendisini gemici olarak tanıtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • NAZIM HİKMET IRAK'A GİDİYOR Bağdat Radyosu Kızıl Şairin riyasetinde Türk komünist heyetin geleceğini söyledi KAHİRE RADYOSU ÂSİLERE İLTİHAKLAR OLDUĞUNU BİLDİRDİ BEYRUT,TÜA BAĞDAT radyosu,dün akşamki n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • i nmm [ÖZDEMİB GÜRSOY] ıirtiı-ATI ATI I Ail Vhf Dün ucuz atlatılan bir tren kazası olmuştur.Saat 19.30 da Haydarpaşadan kalkan UCUZ ATLATILAN İVA&A 2150 numaralı banliyö treni SöğUUUcesmeden hareketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • İhracatımız artırılacak Gerekli tedbirleri tesbit için dört Vekilin iştirakiyle toplantı yapılacak İhracatımız geçen sene en düşük seviyesine indi ANKARA,HUSUSÎ TT ÜKÛMET,ihracat imkânla-JLJL rının ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • Radyo Gazetesi hakkında Meclise takrir verildi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Ankara mebusu Sırrı Atalay Samet Ağaoğlu hakkında verilen takrir ile ilgili olarak radyo gazetesinin yaptığı neşriyatı meclise intika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • i KIBRIS'A BAKI VE YERLİ FİLM GÖNDERİLDİ Gazetelerden)İAH O o ivil* İLK YARDIM!mmmmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • EDWARD G.ROBINSON ŞEHRİMİZE GELİYOR Sinema severlerin yakından tanıdıkları,aktör Edward G.Robinson yarın şehrimize gelecektir.Sinema ve tiyatro âleminde,mücadelen bir hayat geçirerek,büyük bir isim ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • KAYIP İKİ ÇOCUK Rami'de oturan Nedime ve Zehra adında iki kızkardeş evvelki gün havanın güzelliğinden istifade ederek gezmeğe çıkmışlardır!Akşam üzeri kendilerini Taksim gezisinde bulan çocuklar kaybo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • PROF.ERİM VE DOÇENT SUAT BtLGE,KIBRIS UÇA [Telefoto MİLLİYET:Adnan Atar A NİHAT ERİM KIBRIS'A GİTTİ Prof.Erim ve Doçent Suat Bilge,Anayasa çalışmalarında bulunacak ANKARA,HUSÛSÎ KIBRIS Cumhuriyeti Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • ANSİKLOPEDİK FÎNGİLİZCHÜRKÇFİ RESİMLİ j IUGATM Ut 10 VûıfiM KflÜUSH tlCDfilSö] İngilizce öğrenenlere ve bilenlere en lüzumlu eser Tamamiyle telâffuzlu 2500 resim ve tablo 68000 kelime,tâbir ve cümle 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • L_i m I 1-A.ASMA KÖPRÜ Beylerbeyl ile Ortaköy arasında inşası düşünülen Boğaz köprüsünün projesi Kasım ayı başında teslim edilecektir.Köprünün uzun-«V lM ^fr» »340,ayak açıklığı 943 metre olacaktır.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • KIBRIS'I KABİNE Vali Foot,ayrı Be ihtilâf çıktığına d PA GEÇİCİ TOPLANDI hediyeler mevzuunda lir haberleri yalanladı İlk toplantıda Fâzıl Küçük ve Makarios işbirliğinin lüzumu üzerinde durdular LEFKO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • [A.P.J «Kuvvetimiz kâfi değil» NATO Başkumandanı Norsdat dün verdiği beyanatta Avrupamn müdafaasını tam manasile başarabilmek için emrindeki kuvvetlerin kâfi olmadığını söylemiştir.General,Norsdat,NAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1959
  • IAJ\1 7 ADI II A Bill D EC Mill IIE Washington'da NATO Konseyi topfcUnl-üş RMDUL ntOminUC lantılarına katılan Hariciye Vekili Zorlu,bir kabul resminde Batı Almanya Hariciye Vekili Joseph Lııns ve •si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • TIBBÎ BAHİSLER ENURESIS NEDİR?Bu yazıda,çocuklarda ekseriya gerginlik ve heyecanlar gibi ruhî düzensizliklerin sebep olduğu gece işemelerinden bahsedilmektedir BÂZI çocukların muayyen bir çağı geçtikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • Necdet Evliyagil EDEBİ KONUŞMALAR "Kırk sohbet bir arada" Merkez San?yerleri:Ankara Ajans Türk,P.K.1W1 İstanbul:Ahmet HalU Rltabevl Taneti:i lira)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • TÜRKİY VAKIFLAR BANKASI c oe99emguweMwMeevewvwwww ı:15 i NİSAN 9S9 TARİHİNDE KURULUŞUNUN ci YILOÖNÜMÜ MÜNASEBETİ İLE ZENGİN 322 KİŞİYE L.U I PARA İKRAMİYELER SON PAtA KABUL TARİH!4-J2|g KCSİDE TARİHİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • f^Jillll ltlllllliaillillliat(İSTANBUL i 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Hall berler 8.15 Şarkılar 8.30 Seli vilmig bale parçaları 8.45 Türş küler ve oyun havaları 9.00 Kağ panış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocak] Dikkatinizi işinize vermekte güçlük çekeceksiniz.Fikrinizi kurcalayan br sey var.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Emrinizde bulunan veya mes'uliyetini taşıdığınız insan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • TEŞEKKÜR Allanın inayctiyle gayet hafif olarak atlatmış olduğum fed kazadan dolayı gerek Londrada bulunduğum müddet zarfında gerekse yurda avdetimde bana ve aileme yardım ve alâkalarını eslrgemlyen bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • Ebussuud Caddesi dün tamamen trafiğe açıldı Bâbı&lide vuku bulan infilâkten sonra trafiğe kapatılan Ebussuud caddesi dun tamamen trafiğe açılmıştır.Bir müddet evvel yalnız arabaların geçmesine müsaade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • İnşaattan çıkan toprağın döküleceği yer belli oldu Belediye,inşaatların temellerinden çıkan toprakların döküleceği yerleri tesbit etmiştir.İnşaat sahipleri temel hafriyatından çıkan toprağı Kazlıçeşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • Unutkanlık,geçen yıla nazaran daha azalmış 1959 yılının İlk 3 ayında,Şehir Hattı vapurlarında 224 parça eşya unutulmuştur.Geçen senenin ilk 3 ayında İse 927 adet eşya unutulmuş idi.Rakkamlardan da anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • İngiltere'den asfalt yol İnşâ Mühendisi gelecek Belediye tngiltereden bir asfalt yol inşa mühendisi getirecektir.Belediye Encümeninin dünkü toplantısında bu hususta karara varılmış ve mütehassıs olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • Sermayesi:T.L 16.000.000 ELEKTROLİTİK BAKIR TEL 0,0.15 mm.den itibaren her kuturda BAKIR ÇUBUK BAKIR LAMA BAKIR BORU SİPARİŞ KABULÜNE BAŞLANMIŞTIR.GAUTA,RIHTIM CAD.ANADOLU SİGORTA HAN KAT S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • Mübarek Ramazanı Şerif Bayramı 9 Nisan 1959 ve 1 Şevval 1378 tarihine müsadif Perşembe günü Mübarek Ramazanı Şerif Bayramının ilk günü olduğu Muhterem Dindaşlarımıza ilân olunur.İstanbul'da Ramazan Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • Kimya Öğrencileri Enstitü Müdürünü de itham etti Asistan Dr.Tarlan ise,iddiaları "Hissî,olarak vasıflandırdı,öğrenciler hakkında idarî tahkikat açılması muhtemel Fen Fakültesi Kimya Enstitüsü asistanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kerestesi kırmızımtırak renkte sert İyi d-lalan ir büyük bir orman ağacı;I İçinde bulunduran.2 Yeryüzü 2 parçası;Suçunu olduğu gibi anlatma.3 Tibetli rahip;Yaydan 3 fırlar;Tersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • I SİNEMALAR I J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Dikenli Çit Nevin Aypar Atillâ Dinçer Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Tarzanın Son Maceraları Gordon Scott Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Bir An İçin Henry Wilco
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • Gıda YEMEKLİK NEBATİ MUTBAK MARGARİNİ ÇIKTI MİGROS DÜKKÂN ve ARABALARINDA ve BÜTÜN BAKKALLARDA BULABİLİRSİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • İ.E.T.T.YENİ 25 OTOBUS DAHA ALIYOR İ.E.T.T.İdaresi Almanyadan 25 yeni otobüs satın alacaktır.Bunlardan 5 i Magirus,20 si Mercedes'dlr Magirus otobüsleri İ.E.T.T.İdaresinin istediği şekilde inşa edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • Hafızlar da Belediye ücretini az buluyor KARTAL HAFIZI,DÜN BU YÜZDEN BİR CENAZEYİ MUSALLA TAŞINDA SAATLERCE BEKLETTİ Bir cenaze,dün bütün gün Kartal Camii'nln musalla taşında,dint muamelenin ikmali iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • SUAVI Tedünün ölümünden evvel sahneye koyduğu «Tablodaki Adam» isimli eserin temsiline yarın aksamdan itibaren Yeni Tiyatroda başlanacaktır.YUNAN bandıralı «Adrlatiki» gemisi ile bugün 17 de limanımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • YILIN SON BALOSU 10 Nisan Cuma Akşamı LİMAN LOKANTASINDA 21 den SABAHA KADAR SEMPATİK BALO YEMEKLİ,EĞLENCELİ SÜRPRİZLİ,ANKETLİ DAVETİYELER:Liman Lokantası.Tel:44 10 33 Sendika Merkezi:Cağaloğlu Doğanç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • BÜYUKADA'DA KİRALIK KÖŞK Büyükadada Madende,müstakil bahçe içinde,deniz kenarlı hususî lskeleli,telefonlu,mobilyalı,daimi soğuk ve sıcak su,müracaat sabah 9-10 arası Tel:481395
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • İskenderun,7 aylık bir ring seferine çıktı «İskenderun» vapuru dün,7 ay sürecek olan ring seferine çıkmıştır.Gemide 20 yolcu bulunmaktadır.Akdeniz limanları arasında çalışacak olan İskenderun,yolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • Hırsızlık yapan iki kişi dün tevkif edildi Hırsızlık suçu İle Adliyeye verlleı» Şerafettln Şakşak ve Talât Cuma adında İki kişi dün nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde sorgularını müteakip tevkif edilmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1959
  • Ücretli öğretmenler için zam hazırlığına başlandı Orta okul ve Liselerde vazifeli ücretli öğretmenlerin ders saat ücretlerinin 5 liradan 10 liraya çıkarılması yolundaki hazırlıklar son şeklini almıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • BAYRAM GELİYOR Bayram için hususî surette hazırlanan sürpriz Gömlek çeşitlerini ve fiaüarını görmeden karar vermeyiniz.İSTANBUL'DA PERAKENDE SATIŞ YERLERİ AMİRALİ:Beyoğlu Dilber Kardeşler:İstanbul CEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • Yobazlara Hitab ŞU SON günlerde bu sütuna aksettirdiğim iki mevzu baklanda pek çok mektuplar aldım.Mevzulardan biri «Süt tozu» meselesi,diğeri de menfaat cer etmek için dini,hurâfâta boğan yobazlar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • €RüYADA TAAŞŞUK» Dünkü Ramazan sohbetlerinde «Komik-1-Şehir» K.Hasan Efendinin «Rüyada Taaşşuk» unun etraflıca bahsedilmeğe değeri olduğunu söylemiştim.Bugün bu eserden bahsediyorum.«Rüyada Taaşşuk» b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ HER ÇEKİLİŞTE âk Suadiyede her biri 40000 lira kıymetinde APARTMAN DAİRELERİ A Zengin PARA İKRAMİYELERİ Her 100 Liraya Haziran çekilişi için son para yatırma tarihi:25 Nisan 1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • İSTANBUL BANKASI'nın I İstanbul,Galata.Beyoğlu,Nişantaş.Kurtuluş,Fatih,Kadıköy,j Bakırköy.Sütlüce.Ankara,Yenişehir,Samanpazarı.Yenimahalle,Kırıkkale,Adana Şube ve Ajanslanndaki Tasarruf mevduatı sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • Bir emekli kadın üç ayda 733 kuruş alıyor 18 sene Fen Fakültesinde hademelik yapan Hatice Aygöz oturduğu odaya ise 20 lira kira ödüyor Nedret SELÇUKER BAŞIMI tavana kaldırdım:Ya.Demek böyle Hatice tey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • En güzel En kıymetli En faydcıl hediyemi:«niinnnnillJIIIIll İkramiyen AİLE Cüzdanı'dır.YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • ViNYLEX PLÂSTİK' FABRİKASI Uzun zamandanberi beklenilen muhtelif renklerde YER MUŞAMBALARI'nı 2 2y5 ve 3 m/m kalınlık ve 1,33 2ı00 metre genişlikte piyasaya arzetmiştir.DAR EN İMALÂTIMIZ YOKTUR Her ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • Beklenen ân Nuh'un ANKARA Makarnasınını Sofraya?geldiği'andır m B v k ANKARA MAKARNA UN VE İRMİK FABRİKALARI Nuh Ticaret ve Sanavi Anonim Şirketi iâu 1st.Tel 22 10 72 Ankara Tel 12395 'm^m H z lııs o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • ARAP BIRLI6I MISIR İLE IRAK'I BARIŞTIRAMADI BEYRUT,A.A.Dört gündenberi müzakerelere devam etmekte olan arap birliği siyasi komitesi Irak 11* birleşik arap cumhuriyeti arasındaki anlaşmazlığı halle yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • BİR UÇAĞIMIZ ATEŞ ALDI ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Birinci hava üssü pilotlarından binbaşı Tacettin Tezer,kullandığı jet uçağı ile vazife uçuşundan dönüşünde yerde tekerleklerin freni tutmaması üzerine pist niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • Belediye otobüsü bir kamyonetle çarpıştı Şükrü Kâhyaoglu İdaresindeki 20033 plâka sayılı belediye otobüsü,harblyeden geçerken Durmuş Usta'nın kullandığı 70030 plâka sayılı kamyonetle çarpışmıştır.Kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • Sağlık Memuru ile öğretmen birbirlerini bıçakladı GAZİANTEP,HUSUSÎ Nizip kazasının Orul köyünde müessif bir hâdise olmuştur.İlkokul öğretmeni Kemal Koksalla Trahom Aşı memuru Mahmut Karakaş,henüz anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • KÖTÜ İNŞA EDİLEN BİR EV ÇÖKTÜ VAN,HUSUSÎ Şehrimizin Bahçivan mahallesinde oturan Kahveci Bahrl'nin evi çökmüg,bir kişi ölmüştür.Ölen,evde bulunan bir misafirdir.Ev sahibi ve eşi muhtelif yerlerinden y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • Dostunu yatağında öldüren Hatice iiade değiştirdi Hatice,"Seyfullah beni öldürmek istiyordu.Mâni oldum,fakat tabanca ateş aldı,dedi Alibey köyündeki evlerinde,dostu Seyfullah Varlı'yı yatağında uyurke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • ETHEM MENDERES JAPON LİDERLERİ İLE GÖRÜŞTÜ TOKYO,A.P.Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderes dün Japon hariciye ve müdafaa vekilleri ile milletleraraıı durum ve müşterek menfaat meselelerini görüşmüştür.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • Yunanistanda Belediye seçimini solcular kaybetti ATİNA.A.A.Yunanistanda yapılan belediye seçimlerinde komünist «Eda» partisi ve bu partiyi destekleyen diğer solcu gruplar ağır hizmete uğramışlardır.At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1959
  • Su ve mer'a yüzünden 32 kişi yaralandı Söğüt ve Beyşehir'deki arbedelere muhtarlar da katıldı KONYA,HUSUSÎ Beyşehir* bağlı Budak ve Hordu köyü sakinleri arasında bir ardabe olmuş,15 kişi yaralanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.04.1959
  • ^İSÜJ^ÜIMJ^PIİİ Su İŞı H^RHALOej o e orus TAHMİN T-T S fŞTE BENİM İSTEDİĞİM,DE BU IDI ZATEN-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1959
  • BAtC-HAUIMS Bü KERATA 0& RENDU» 5 MADÎ BAKAL-IM.CâSL. 3EZA\E3E ÇIKAUIM.İ RÖUANS-QAHA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1959
  • Yalnız haftanın değil yılların en başarılı şaheseri ALTIN HEYKEL Renkli Sinemaskop SOPHİA LOREN ALAN LADD kazandığı eşsiz rağbet üzerin» Yalnız YENİ MELEK'te Bir hafta 'İnha uzatılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1959
  • BÜYÜK AVARYA İLÂNI M/S KASTAMONU GEMİSİ HAMULE ALÂKALILARINA M/S KASTAMONU gemisinin 1/959 sayılı Londra ve Anvers limanlarından Türkiye'ye dönüş seferinde 4293 ton karışık hamule ile Antalya açıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1959
  • Senelerdenberi Şöhretli EVLÎYAZADE NUREDDİN KOLONYA VE LOSYONLARI Limon Kolonyası Dağ Çiçeği Kolonyası Çam Kolonyası Lâvant Kolonyası Fujer Losyonu Şipr Losyonu Tekrar piyasaya arzedildi.EVLİYAZADE MÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1959
  • Mural Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 87 Bana bakan gözleri omuzlundan geriye doğru,kapı İstikametine kaydı.Gözlerinde gördüğüm sevinç ışığı bir nda sırtımdan buz gibi soğuk terlerin akmasına sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1959
  • 80 Bunun alelade bir fikir beyanından ileri olduğunu farkındaydı.Bir talep,bir sual,bir değişikliğin açıklanması,bir ihtardı bu.Lucy bir an tereddüt etti.Sonra «Çok iyi» diye cevap verdi.Oliver «Siz i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1959
  • lllimmıımıııııii NATO SERİSİ DE TEDAVÜLE ÇIKTI PTT.İdaresi 1959 emisyon programına dahil serilerden «NATO'nun 10.kuruluş yıldönümü hâtıra serisini de 4 Nisan 1959 Cumartesi günü tedavüle çıkarmıştır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1959
  • BA$ VE SİHİR AĞRILARINA KARŞI «1 FAYDALIDIR!baş,diş,adale,sihir,romatizma,siyatik,lumbago ¦ayrılarını teskin eder muayyen zamanlar vdaki sancılara karşı daima başarı ile kullanılır Sağlık mevzuunda ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1959
  • Milime!Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1959
  • RUMİ 1375 Mart 25 SALI 7 NİSAN 19 5 9 HİCRÎ 1378 Ramazan 28 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.33 Öğle 12.16 İkindi 15.54 Aksam 18.39 Yatsı 20.14 İmsak 3.47 10.54 5.38 9.16 12.00 1.35 0.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • u.O r feli^i» J O kadar çok takdir ettiğiniz bu kalite,Unileyer'in bütün dünyadaki^ laboratuarlarında yapılan ve yıllarca süren araştırmaların ve muhtelif fabrikalarındakİ tecrübelerin parlak neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • ROJA Saç Kremi eayeemde günde tir defa taranmak kâfidir En modern kozmetik tekniğine isfinaden vöcude getirilmiş olan bir formüle göre hazırlanan yeni ROJA.Saç Kremi saçları yağlamadan yumuşak ve canl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • SELOFAN HAKKINDA Odamız emrinde 98X102 eb'admda beher yaprağı 74-76 Krluk selofan kâğıdı mevcuttur.İhtiyacı bulunan mensubumuz firmaların derhal Sanayi ve Tevzi Şubemize müracaatları ehemmiyetle rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • Kumaş ve Kumaş Parçaları,Rest Dokuma ye Kroşe Yünipliği Satılacaktır Müessesemiz ambarlarında mevcut* Teminat TL.1 3500 metre top halinde 4 üncü kalite kumaş 13.100.2.2800 metre 0,70 2.70 metre boyund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK KIZELTOPRAK,Selâıniçeşme ve Göztepe deniz tarafında,acele sat.aptdaireleri,Mehmet Ali Sandalcı 36 47 49 30.000 lira peşin.Erenköyde tam k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • Büyük Çapta Bir Müessese Çok iyi İngilizce Bilir İki Memur Aramaktadır 1.Kadın veya askerlikle ilişiği bulunmayan erkek olması,2.Asgarî lise mezunu olması,3.ingilizceden Türkceye çok iyi,Türkçeden Ing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • İzmirde 1927 denberi şöhret yapmış ŞULE Restoranının İstanbul şubesi HALİM RESTAURANT Emirgân Koruluğunda 9 Nisan Perşembe günü Izmirin bütün hususiyetleriyle emrinize amadedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • LÜKS Sinemasında Yarın Akşamdan İtibaren BAYRAM Programı ÂSİ EVLAT ÇOLPAN İLHAN KENAN PARS M.KARACA FERDİ MERTER SUPHİ KANER.Reji.M.KEMAL ÇAKUS Kök Film)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • ZORLU,AMERİKADA KONFERANS VERİYOR t Baştarafı Birincide azmin «bütün küçük memleketler» tarafından desteklenmekte olduğunu ifâde etmiştir.Şayet Ruslar Berlin yolunu kapatacak olurlarsa,Türkİyenin de B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • KIBRIS'TA GEÇİCİ KABİNE TOPLANDI t Bastarafx Birincide lâmladığını belirttikten sonra ada Rumlarının Türklerle birlikte tam ahenk içinde yaşamak arzusunda olduklarını temin etmiştir.Makarios sözlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • İstimlâk yolsuzluğu sanıklarından biri hâkimi reddetti Haklarındaki mahkûmiyet kararı Temyizce bozulmuş olan birinci istimlâk yolsuzluğu sanıklarından Kudret Şen,dün Tonlu Millî Korunma Mahkemesi heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • İhracatımız artırılacak t Baştarajı Birincide düşük yılı ise 247 milyon dolarla 1958 senesi teşkil etmiştir.Buna mukabil ilân edilen ithal programı 630 milyon doları bulmaktadır.Bunun yarısından fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • ALİ NUHİDDİN HACI BEKİR İstanbul Bahçekapı AKİDE ŞŞKERİ 460 BADEM EZMESİ.840 BADEM ŞEKERİ 11.00 Beyoğlu,Kadıköy SADE LOKUM.420 FISTIKLI LOKUM.860 FINDIKLI LOKUM.520 BAYRAM SEKERİ AKİDELİ 700 BAYRAM ŞE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • Roma'da yapılacak Eski Muharipler kongresine iştirak ediyoruz Dünya Eski Muhariplerinin yıllık kongresi 13-14 Nisan günlerinde Romada yapılacak ve bu toplantıya memleketimizden 3 kişilik bir heyet işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • Dalay Lama için sıkı TEDBİRLER ALINDI İLÂH KRAL BİR MANASTIRA SEVKEDILDL KIZIL ÇİN BAŞVEKİLİ TİBET İŞİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE HİNDİSTAN'A GİDECEK YEN!DELHİ,AJANSLAR Hindistan dün Dalay Lama'nın emniyetini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • C.H.P.Seçimlerde EMNİYET İSTİYOR t Baştarajı Birincide ramına,demokratik prensiplere millet huzurunda yaptıkları açık vaadlere sırt çeviren D.P.idarecileri,siyasi ve iktisadî alanda yarattıkları huzur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • 250 KİLO AFYON ELE GEÇİRİLDİ t Baştarajı Birincide de buluşulmuş,fakat satıcının paraları peşin istemesi üzerine kat'i anlaşmaya varılmak üzere Yalovaya gidilmiştir.Polisler burada hüviyetlerini açığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1959
  • NÂZIM HİKMET IRAK'A GİDİYOR t Baştarafı Birincide Kahire radyosunun ilâve ettiğine nazaran,İhtilâlciler Türk'lerle meskûn Kerkük vilâyetinin Kuzey kısmına hakim bulunmakta olup,bu bölgeye sevkedllen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.04.1959
  • 1962 Kupasında da Asya Grubundayız FIFA G enel Sekreteri GASSMAN seben olarak "Yine coğraiî şartlardan,bahsetti FEDERASYONUN kararı katılmak.Fakat itiraza devam edilecek 1962 de Şili'de yapılacak «Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • Hollanda revanşa gençleriyle geliyor SOFYA,HUSUSÎ Hollanda Genç Millî takımı ile Sofyada bulunan Federasyon Sekreteri Shreyder «Hollanda milli takımı 10 mayısta İstanbul'da Türklerle yapacağı milli ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • BEŞİKTAŞ,ANKARA MAÇLARINI OYNAMAK İSTEMİYOR Beşiktaş kulübü 18,19 nisan tarihlerinde Ankarada oynayacağı millî lig maçlarının tehirini istemektedir.Bunun sebebi Ordu takımı kadrosunda Metin,Varol,Coşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • i*fe*7 ORDUNUN MUCURU TUeNOWH-ToeKiveipcN cask* VOKI I SBNÇ «KIM YOKMUŞ V/JV C4AÛNA 6SNS İKC ÇOCUK ÇlKAkMlŞLAR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • [MİLLİYET] Kıbrısta TUrk spor teşkilâtı lig maçları geride bıraktığımız hatta içinde sona ermiş ve 21 puvanla Doğan TUrk birliği lakımı şampiyon olmuştur.Besimde şampiyon Doğan Turk birliği takımı oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • Ordu Takımımız 16 Nisan'da Lüksemburg'a g i d i y o r.Ordu Futbol takımımız Dünya Ordulararası sampiyonasındaki son eleme maçını Luksemburg'la oynamak üzere 16 nisanda uçakla Lüksemburga gidecektir.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • İSTANBUL VOLEYBOL MUHTELİTİ SEÇİLDİ İstanbul Voleybol karması dün seçilmiştir.Namzetlerin isimleri şunlar dır:Galatasaray dan:Erdoğan I,Erdoğan II,özer,Hüseyin,Toni,Değer.Darüşsafaka'dan:Nasuhi,Ender,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • MUHTEREM Vefa)Taliplisi çok Huhlerem I.Spor'la Anlaştı VEFA santrhafı Muhterem'in İstanbulspor kulübü ile anlaştığı bildirilmektedir.Hattâ dün gece geç saatlerde bu futbolcunun ötedenberi kendisine te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • ^B İBsP^^M i^ HM jfl BH^ jjj ğ B İ W&S' W M W!mA IMHİfl 'I HMft Wk^wA [İLHAN DEMIREL] A T fill PA I İÇTİRİYOR Milli »a^ketbol takımının XI inci il AmlL I Un VULIO I İlli I Un Avrupa basketbol şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • ILK vardır.[İLHAN DEMİRELİ TOPLANTI Güreş Federasyonu Antrenörler Komitesi diln Divan Otelinde ilk toplantısını yapmış ve 1 wrfcMI1 bâzı kararlar almıştır.Bu kararlar arasında millî takım antrenörlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • Millî Ligde yarın 2 mühim maç var BEŞİKTAŞ-BEYKOZLA,F.BAHÇE DE İSTAHBDLSPORLA KARŞILAŞACAK MİLLÎ ligin yedinci haftası yarın Mithatpaşa stadında oynanacak Beşiktaş Beykoz ve Fenerbahçe Istanbulspor ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • BEŞ AMERİKALI ATLET DÜN GECE GELDİ BEŞ Amerikalı atlet dün gece uçakla şehrimize gelmiştir.Antrenör İrving Schoolman'ın refakatinde Plaza otelinde istirahata çekilen atletler şunlardır:Ken Kave,George
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • ffflfllIİİİSİ* lilil 4ğJP İ111İİ mil »n J± [KEYSTONE] Inpllterede futbol maçları hiç heyecanını kaybetmemiştir.Resimde Luton Tavn kalecisi Baynham.Tottenham!Brooks'un hücumunu önlerken görülüyor BAYNH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • MİLLÎ KADR014 Nisanda açıklanacak Komite,hayatlarını intizama sokmayan futbolcuları kadro dışı bırakacak,Ordu ile işbirliği isteniyor TEKNİK Komite,yarın Federasyon Bürosunda mühim bir toplantı yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • Dostluk Paktları kuvvetini kaybetti İstanbul'un 9 kulübünü ayrı bloklar halinde birbirine bağlayan Dostluk Paktları başlangıçtaki kuvvetini kaybetmiştir.Bu sebeple anlaşmaya dahil kulüplerin Beden Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • Boks Ajanı Fevzi Uman dün istifa etti Bir müddettenberi vazifesinden ayrılacağı söylenen İstanbul Boks Ajanı Fevzi Uman.nihayet dün istifasını yazılı olarak Bölge Müdürlüğüne vermiştir.Uman,istifasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • İBulgaristanj Gençlerde^ I Şampiyon oldu.I SOFYA,KAHRAMAN BAPÇUM bildiriyor S E Bulgaristan genç millî takımı E dün Sofyada Vasilcvski Stadında E İtalya ile oynadığı final maçını E 1-0 kazanarak 1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • Karagümrük Beykoz'lu Mustafa' ya talip.Beykoz'lu Mustafa'ya Karagümrük Kulübü de talip olmuştur.SelâhlyetU İdareciler,kulübüyle mukavelesi haziran ayında sona erecek olan genç futbolcuya iyi bir trans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • Federasyon Kupası fikstürü dün çekildi Federasyon kupası münasebetiyle İstanbul'da yapılacak eleme maçlarının fikstürü,dün aksam tesbit edilmiştir.Bu arada,ikinci profesyonel lig şampiyonluğunu kazana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1959
  • Selâhattin KARAYAVUZ İki tarafın da namzedi İki Grubun da Reis adayı Karayavuz Vefa Kulübünün senelik kon-gresi 19 Nisan Pazar günü kulüp lokalinde yapılacaktır.Azalar şimdiden kongre faaliyetine giri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor