Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • [A.P.ETHEM MENDERES KORE'DE T'eX tine devam eden Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderes 25 Mart günü Güney Kore'nin başkenti Seoul'a gelmiş ve Seoul hava alanında Kore Müdafaa Vekili Kim Chung Yul tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • Günaltay,vaatler tutulmalıda diyoı Fatih'te açılan ikinci Barutçu Ocağında İnönü'nün gönderdiği bir mesaj dinlendi CTT f^NİN ikinci «Faik Ahmet Barutçu» Ocağı dün Fatih ^J^ılçe merkezinde açılmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • Ulus hakkında yeni bir dâva ANKARA,HUSUSÎ Ulus »gazetesi aleyhine yeni bir dâva açılmıştır.Selahaddin Hakkı Esatoğlunun yazmış olduğu «Demokrasinin dostları ve düşmanları» başlıklı yazı dolayıslyle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • C H.P.MECLİSİ SEÇİM HAZIRLIĞI İŞİNİ GÖRÜŞTÜ ANKARA,HUSUSÎ CHP.Meclisinin toplantısı bugün öğleden sonra yayınlanacak bir tebliğ ile sona erecektir.Dün biri öğleden evvel,diğeri de öğleden sonra Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • IA.P.1 DEBBIE REYNOLDS DÖNÜYOR SfüîS:tris Elizabeth Taylor'a kaptıran ve geçenlerde Eddie'den boşanan sinema yıldızı Debbie Reynolds resimde,kendisini Avrupa'dan getiren bir tayyarenin merdivenlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • izmir'de istimlâk faaliyeti başlıyor İZMİR.HUSUSÎ Şehrimizde bugünden itibaren istimlâk faaliyetine başlanacak ve ilk kazma Konak'ta bulunan Denizcilik Bankası depolarına vurulacaktır.İlk plânda yıkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] ZEYTİNBURNU DEMOKRAT PARTİ MENDERES OCA ĞI DAVUL ZURNALI TÖRENLE AÇILIYOR.DP.DÜN İKİ YATAN CEPHESİ OCAĞI AÇTI Zeytinburnu Menderes Ocağında Gürtunca,D.P.nin Atatürk'ün yapmak istedikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • KASIM KABİNEDE DEĞİŞİKLİK YAPACAK Irak Başvekili General Kasım,gelecek bir ay içinde hükümette değişiklik yaparak Temmuz ihtilâline sadık t Devamı Sa.5,Sü.3 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • KORALTAN İ THA Ml ARI REDDETTİ B.M.M.Reisi Avrupa Konseyi için yapılan seçimin usule uygun olduğunu söyledi ANKARA,A.A.Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan Avrupa Konseyi istişarî asamblesine kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • NEHRU KRUŞÇEV'İN DAVETİNİ REDDETTİ YENİ DELHİ.A.A.Hindistan Başvekili Nehru,Dalay Lama ile görüşeceğini,fakat bu görüşmenin hangi tarihte ve nerede olacağı hususunda birşey söyleyemiyeceğini açıklamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • ZORLU "BERLİN İÇİN TÂVİZ VERMEYELİM„Dedi WASHINGTON.A.A.Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu evvelki gün NATO Konseyinin nazırlar içtimaında Berlin meselesi,Almanya meselesinin heyeti umumiyesi ve Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • Irak'ta onbaşılar isyanı bekleniyor Komünistlerin er ve onbaşı olarak orduya katılması endişe yarattı DIŞ HABERLER SERVİSİ KAHIRE'deki siyasî kaynaklar,komünistlerin er kisvesi altında Irak ordusuna s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • [İLHAN DEMİRELJ Arabacılar kongresinde «Elbise Kova Fener Şimdi de kamyon mu?ibaresini taşıyan döviz dikkati çekmiş,bir delege bu dövizle mikrofona gelmiştir.Arabacılar "Kamyon istemiyoruz,diyor Kamyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • Elektrik,su tesisleri ve yol için açılacak Kredinin yarısı hibe sayılacak ANKARA,HUSUSÎ ZİRAAT Vekâleti,önümüzdeki günlerde Meclise sevkedilmek üzere üç mühim kanun tasarısı hazırlamıştır.Tasarılar şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • ANSİKLOPEDİK mw Tamamiyle telâffuzlu Bütün bilgi sahaları 2500 resim ve tablo 68000 kelime ve tâbir 16000 idiomatik terim Faydalı bir zeyiL T.L.30.ÖĞRETİM YAYINEVİ Ankara cad.No:62/2 İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • v HMWIMW i:[A.P.Arnıu HE Cn Dili A I nDCII Halen Birleşik Amerika'da bir tetkik gezisinde olan Dahiliye Vekili Namık UEUlRk İt dili nlA LUnCn Gedik geçenlerde Hollywood'u ziyaret etmiş ve Paramount st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1959
  • IBRIS'TA abine işe başladı Dokuz aylık kabine bugün ilk toplantısını yapacak Kıbrıs Türktür Komitesi Başkanı Ada Türklerinin anlaşmanın tatbikinden endişe ettiğini söyledi Nevzat Karagil,Fâzıl K ü ç ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • fl»fllffWIIIC»M Williijef^ MEKTUP Sevgili Milliyet okuyucusu.1958 yılının son günü gazetemizin o zamanki Ankara muhabirlerinden biri şöyle bir haber vermişti:«Belediye,İktisadî devlet teşekkülü,resmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • Üçüncü Katın İnsanları Sıtkı Yırcalı Merkez Satış*yerleri:x Ankara ı Ajans Türk,P.K.1091 İstanbul:Ahmet Halit Kitabevi Tanesi:2,5 lira)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • soğuk algınlığı ve romatizmada ASPİRİN BAYER markasına dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • ÇAMAŞIRHANELERE ve BOYAHANELERE Sanayi tipi çamaşır makineleri ve sıkma santr afüjleri derhal teslim Tel:47 «7 04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Tazı İdlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • Pazartesi 6 NİSAN 19 5 9 HİCRİ 1378 Rama-zan 27 VAKİT VASATİ EZANİ Güne?Öğle İkindi Aksanı Yatsı İmsak 5.35 12.16 15.54 18.38 20.13 3.49 10.58 5.39 9.17 12.00 1.35 9.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • ISTANBUL 7.27 Açılı?ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.30 Paris melodileri 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 12.55 Küçük stü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Enteresan bir rüya göreceksiniz ve çıkacak.Bugünlerde fazla yorulmamaya dikkat ediniz.KOVA BURCU t [21 Ocak 1» Şubat] Ayın en verimli günlerinden birindesiniz.İş ba şın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • BULMACA 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Hafıza;Büyük ağaçlık arazi.2 İşe gösterilen azami dikkat;İş ha-I ünde olan.3 İtalya'da bir şe-2 hir;Son.4 Kaba yünlü kumaş;Soru.5 Vücutta oynak 3 yeri;Caka.6 Bir deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • İr» bojlc "Mukayese edilmez iSS nüfuz kabiliyeti" 3^1 Bu ibate,Lotion Faciole)yü» losyonunun fijelerdeki etiketi» ¦ardır vo tecrübe ile sabit olan bin hakikattir.Zira Scherk lotion Fadale)y3* losyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • Belediye Hasfahânesi bu yıl da inşâ edilemiyor Belediyenin inşa etmeye karar verdiği 1000 yataklı Hastahanerün inşasına bu yıl da baslanamıyacağı anlaşılmaktadır.Geçen seneler içinde yapılan etüdlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • Rekabet yüzünden iki e I b i s e c i dövüştü Tahtakalede iki hazır elbiseci aralarındaki rekabet yüzünden dögüşmüşlerdir.Uzunçarşıda dükkânı olan Mustafa Yiğit evvelki aksam dükkânını kapadıkdan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • Topu almak isterken kamyon altında kaldı Kartala bağlı Sovanlı köyünde oturan Muammer Dostum adında 26 yasında,bir genç,kamyon altında kalarak ölmüştür.Şoför Yusuf Sarıbıyıkın idaresindeki kamyon,Sova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • ACI BİR ÖLÜM Çerkez eşrafından mutasarrıf Ömer Beyin kızı.Hıfzı Paganın gelini,İzmir Yenikale kumandanı merhum Seîâhattin beyin refikası.Ali Haydar.Tanine.Hıfzı Mukantara'nm anneleri,Bijen,Gün,Seîâhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • BATI ALMAN MALI Okullar ve çocuğunu seven babalar için MIKROSKOP'lar Doktorlara:500 defa Okullara:60,75,120,180,240 Sanayicilere:50,100 Ev ve Yazıhanelere şık möbleli Barometre ve Higrometre,Termometr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • '£LYAFU PLAKA SANAYW TViW.k.V ISTANBUL" Emsalinden daha sağlam,daha ucuz ve daha zariftir.ELKA LEVHALARINI İnşaat,mobilya,ambalaj,dekorasyon işlerinizde emniyetle kullanabilirsiniz.Tel:22 48 90 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • MEYLID Vefatının ondördüncii senesi dolayısiyle Sevgili babam.İBRAHİM GENÇER'in ruhuna ithaf edilmek üzere 6 Nisan pazartesi günü ikindi namazını müteakip Hafız Fahri Kaya.Hafız Tayyar Altıkulaç ve Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • Her İstanbullu yılda 14 kilo sebze yiyor Geçen sene Hâl'e 285 milyon portakal,18 milyon kavun ve karpuz ile 7.5 milyon kilo çeşitli meyva geldi Her İstanbullu ortalama olarak yılda 14 kilo yaş sebze.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • [Arteziyenj kuyuları açılacak I Muhtelif semtlerdeki halk 1 çeşmelerinin sayısı da ğj fartırılaca k| Belediye şehrin muhtelif semt-a İ lerindeki halk çeşmeleri sayısını S E artıracaktır.EE Bu yüzden.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • GAZİ Osmanpaşa ilkokulunda tarım dersi sırasında mektebin bahçesinde ağaç dikmlyi öğrenen talebeden Şakir Erdem,yanında çalışan arkadaşı Celâl'in arkasından geçerken.Celâlin salladığı kazma ile başınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • BİR SARHOŞ EVİ İLE BİRLİKTE YANDI Taşlıtarla'da da annesi evde bulunmadığı sırada ateşle oynayan bir çocuk etekleri tutuştuğundan öldü Güngörenköy'de oturan Zühtü Özalp ile Taşlıtarla'da Dinçer Şen ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • r SİNEMALAR j BEYOĞLU AL KAZ AR Tel:44 25 62)Dikenli Çit Nevin Aypar Atillâ Dinger Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Altın Heykel Sophia Lor en Alan La d d Renkli İng.SUARE:Tarzanın Son Maceraları Gordon Sc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • bu hafta ATLAS'ta METRO GOLDWIN MAYER ŞİRKETİNİN TARZAN'ın ilk SİNEMASKOP RENKLİ FİLMİ TARZAN'ın SON MACERALARI Artistler:GORDON SCOTT YOLANDE DONLAN Şimdiye kadar misli görülmemiş sahnelerle dolu mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • Bugün matinelerden itibaren SAKAY SİNEMASINDA Senenin en heyecanlı ve Frans Von Verra'nın meşhur macerası FİRAR EDEN ESİR Yaratıcısı HARDY KRÜGER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • KÜÇÜK EMEK SİNEMASI'NDA Virginia Mayo Dennis Morgan David Farrar'ın Yarattıkları PASİFİK İNCİLERİ KRALI Pearl of The Sout Pasific)Renkli Sinemaskop Bu akşamdan itibaren Sür'at Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • Bâzı oduncular çekisi 35 liraya odun sattı Geçen hafta içinde havanın bozmasını fırsat bilen bâzı oduncular narh fiatından fazlaya odun satmışlardır.Bir kısım oduncuların çekisi 35 liraya kadar odun s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • Cami duvarı dibinde baygın 2 adam bulundu Atikali camii duvarı dibinde baygın olarak yatarken görülen 50 yaşlarında bir adam hastahaneye kaldırılmıştır.Üzerinde hüviyetini tesbite yarayacak birşey bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1959
  • Belediye kiracılardan hisse almak istiyor Varidatın artırılması için hazırlanan teklifte piyangodan da Belediye payı isteniyor Belediye varidatının arttırılabilmesi için hazırlanan teklif Dahiliye Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • Belediyeler,elektrik kurumu tasarısını iyi karşılamadılar Lâyiha kanunlaştığı takdirde Silâhtarağa fabrikasının devri ve zam yapılması muhtemel OĞUZ ONGEN TÜRKİYE Elektrik Kurumu adı altında bir teşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • Atom tecrübeleri 50 bin kişide kansere sebep olacak NEW YORK.AJV.Nobel Fizik Mükâfatı sahibi Dr.Linus Pauling verdiği bir konferansta son seneler zarfında yapılan atom denemeleri neticesinde 50.000 Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • MISIR'A AMERİKAN yardımı tekrar başladı KAHİRE,T.H.A.Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı Abdünnâsır,Birleşik Amerika'nın Kahire Büyük Elçisi ile görüşmüştür.Bu Nâsır'm komünistlere karşı cephe alışından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • Mağazamızda tecrübe ederek alınız m ALMAN MALI Eski SANAR.yeni GGD MARKALI ŞOFBENLERİMİZ EN AZ GAZ ve SU TAZYİKİNDE BİLE Banyo,Mutfak ve Berber Salonlarında sizlere mükemmel sıcak su temin ederw '8ati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • 1 BEYAZ ÇİMENTO Muhterem müstehliklerin takdir ve tebriklerine mazhar olan Fabrikamız mamulleri,Alman Kimyagerlerinin nezaretinde imâl edilmektedir.Ankara Yeni Büyük Millet Meclisi ve İstanbul Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • GARANTİLİ ÖZGÜN Ütülerini Her yerde arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • EHLİYETSİZ BİR ŞOFÖR BİR ÇOCUĞA ÇARPTI ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Hamam yolu caddesinden evini» dönen yedi yaşındaki Gülümser,Uçaksavar alayına ait ve Er Necdet Kumsal tarafından İdare edilen jeepln altında kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • ARJANTİN'de 40 KİŞİ TEVKİF EDİLDİ BUENOS AİRES,A.A.Arjantin emniyet umum müdürü,cuma günü Buenos Aires'de cereyan eden hâdiselerde 40 nümayişçinin tevkif edildiğini bildirmiştir.Bu hâdiseler esnasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • Bordigherada Komik Filmler Festivali Temmuz'da yapılıyor BORDİGHERA,İtalya,A.A.Dünya komik filmler festivali 2-27 Temmuz 1959 arasında burada yapılacaktır.Beynelmilel mahiyette ilk komik filmler festi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • İRAN ŞAHI topraklarını dağıttı TAHRAN,A.P.Hazar denizinin güneyinde Babol şehrinde yapılan bir merasimle Şah,kendi malı olan topraklardan kendisine ait olan son kısmı da buradaki top raksızlara dağıtm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • Kimya öğrencileri de boykota hazırlanıyor Bâzı hocalar tarafından hademe gibi kullanıldığını ileri süren talebe durumu protesto ediyor KİMYA Enstitüsü öğrencileri-nin de boykot kararında oldukları açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • [KEYSTONE] YENİ İS KIYAFETİ FPİ Çalısan kadınların iş kıyafetlerini de modaya tabi tutarak bâzı değişiklikler IO nlIHrCILCnl yapmak isteyen İngiliz moda yaratıcısı Angela Gore,her çeşit iş yerinde giy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • SIRASI.LEVENT OTOBÜSÜ DUN İstanbul'da bir cinayel işleniyordu.Hem de bir belediye otobüsünün için» de.Belki başka otobüs» lerde de islenebilirdi amma,dün bir Levent Tünel arabasında işlenmek üzereydi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • Siirt'te çok miktarda kaçak eşya ele geçti Suriye ve Irak'tan sokulan kaçak eşyanın artması üzerine aramalar artırıldı SÜRT,HUSUSÎ SURİYE ve Irak'tan yurdumuza sokulan kaçak eşyanın son günlerde artma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • Antakya'da balığın kilosu 25 kuruşa düştü ANTAKYA,A.A.Suriyedeki devamlı yağmurlar Hatayın âsi nehri ile Afrin ırmağını ve Amik gölü seviyesini yükselttiğinden gölden akar suların yataklarına balık ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • BOĞAZDAN BİR RUS YÜZER HAVUZU GEÇTİ Boğazdan dün öğleden sonra Rus bandıralı büyük bir yüzer havuz geçmiştir.Karadenizden Marmaraya giden ve üç römorkör tarafından çekilen yüzer havuza,bir Türk römork
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • Çemizkezekli iki dolandırıcı aranıyor İZMİR,HUSUSÎ İzmir polisi Çemişkezekli iki dolandırıcıyı aramaktadır.İddiaya göre Çemişkezekliler İzmir'de bir çok şahsın parasını dolandırmışlardır.Yaman dolandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • 'I MAHDUT MESULİYETLİ GÜVEN EVLER YAPI KOOPERATİFİNDEN Çok yakında temelleri atılacak olan Kooperatif evlerinin arsalarını gezmeniz ve plânlarını tetkikiniz menfaatiniz icâbıdır.Birinci sene kontenjan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • Sanayici Kuta Belgeleri Hakkında ikinci ithal kotalarına ait sanayici kota belgeleri hazırlanmıştır.İlgililerin en geç 15/4/959 tarihine kadar Sanayi ve Tevzi Şubemize müracaatları rica olunur.17613)İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • En güzel Bayram hediyesi MİLLİYET yayınlan'nın İLK KİTABI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • Kasaplar,Bakkallar,Lokantalar,Muhallebiciler,Pastahaneler,Mezeciler,Ciğerciler,Hastaneler,Tütüncüler için.SOĞUK HAVA DEPOLARI A.BAYRAM BUZDOLAPLARI FABRİKASI Toptan Paugaltı,Dolapdere Cad.209 Tel.4865
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • 50.000 Ton Balast Nakledilecektir.1 Fabrikamıza Balast nakledilmesi işi,eksiltme şartnamesi ve mukavele projesi mucibince muhammen fiat üzerinden yapılacak tenzilâtla ve kapalı zarf usuliyle eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • yeni kuruşluklar HLSR TELEFON KUMBARALARINI Çalıştırır.9 165925795443
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • Hersin tasfiyehanesini Amerikalılar kuracak Senede 200 bin ton ham petrol işleyecek olan tesislerde benzin,gaz,mazot da istihsâl edilecek MEKSLV,A.A.1961 yılında Mersin'de faaliyete geçecek olan petro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • Bir gece kulübü sahibi ölümle tehdit edildi ANKARA.HUSUSÎ Şehrin tanınmış gece kulüplerinden birinin sahibi dün gece ölümle tehdit edilmiştir.Gece yarısı kulüp sahibinin Kavaklıderedeki evine gelen ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1959
  • s M_rıj~ıj~lı-~ll~ K.HASAN EFENDİ RAMAZAN SOHBETLERİ Kim ne derse desin,ben tuluatta K.Hasan i Abdi'ye tercih ederim.O,bütün mevcudiyetinin,halkı katıla katıla güldürmek olduğunu anlamıştı ve bunu bih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.04.1959
  • Murar Davman'ın yeni macerası 86 Biliyorsunuz ya?Sualtı mayınlarının haritası mı?Evet.Bulabildiler mi bari?Zannetmiyorum.Ne biliyorsun?Çünkü o gece Necdet telefonda Yaşar'a çıkışıyor ve beceriksizliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1959
  • SANAT Piyanist Emil Gilels memleketimize geliyor AI.TAN İLKİN iciiiiniiirniuiiiuiHiiiiui.il Jİzİ ic Tanınmış Sovyet piyanisti EMİL GİLELS,Ankara ve İstanbul'da konserler vermek üzere memleketimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1959
  • SİNİR HASTALIKLARINA KARŞI YENİ BİR İLÂÇ PARİS,A aT Bir İngiliz laboratuarı tarafından yeni bir sinir ilâcı yapılmıştıringiltere ve Birleşik Amerika'da satışa arzedilen bu ilâç,Fransa'da da tecrübe ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1959
  • TO Kolejini bir Türk idare ediyor TEĞMEN ŞEREF NUR SAVLI NATO'da Bir Türk Km NATO Enformasyon Daresinin dinamik idarecisi Ekrem Apaydın' m hazırladığı programa göre,NATO Savanma Kolejini "ziyarete git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1959
  • BİR KAI 79 Tony hir an için hareketsiz kaldı.Gözleriyle aynada babasİhin gözlerini arıyordu.Sonra gayet ciddî bir tavı-a başını salladı,gömleğini giyindi ve telâşsız usta b'r tavırla çantasını yerleşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1959
  • SE-N DE OMU İVı' gT/Me&E U&RA= iV0f?OuM HAU6LKİ o^f fü OUM OLMAZ B£Nİ UNUTTU Z öl-dükmezse/ü H£Y6f'pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1959
  • ^İliiiiliiiiiiiiil;UİNGİSİ OUACAKT HOLLVWOODU 1 İSTEMİŞTİNİZ.um.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1959
  • 3-ÛR.A V\A '09^l?Bit?Gfr-ZL'iT YA&.ÇiK T'S'AA ZA KBVı CE DOt-DU= ORuAA ^¦füı il DETOnAlfl SEN Z İN SİT.~ 5ı Z/VV\^ENEKEVi CEHO'via 0O5Ai_"rıyO ?UW 0AB4 ftps?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • TT-t AKTİF 1 URIXI 1 L 1 9 ÜMI™ ıHUf 9-IQ UILHI1 ^UüU PASİF Dış Şube Türk Lirası 1 Dış Şube Türk Lirası KASA VE MERKEZ BANKASI 339.581.832 24 Sermaye 10.000.000 00 Kasa 342.575.34 188.569.285.74 İHTİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • "KÖYÜ İMAR,TASARISI HAZIR t Baştarafı Birincide Üçüncü tasarı ise,hayvancılığın inkişafı için hazırlanacak beşer senelik programlan tatbik etmek,ziraî sulama İşleri ve arazi etüdleri yapmak üzere bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • GÜNALTAY,VAATLER TUTULMALIDIR DİYOR t Baştarajı Birincide niz.Barutçunun yolunda yürüyün.Ankara Mebusu Ferda Güley Barutçunun bütçe kapanış konuşmasını zabıtlardım okuduktan sonra,şöyle devam etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları İşletmesinden «ADANA» vapuru 10/Nisan/1959 Cuma günü saat 12.00 de Istanbuldan hareketle Pire,Napoli,Cenova'ya uğrayarak Marsilya'ya gidecek ve Marsilya'dan 16/4/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • ScçuJt âfa/rtığı ârip,A/'ez/e Sâtûn dfafors Jbfryı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • Belçika Kongosu da hürriyete kavuşacak Hariciye Vekili umumî seçimlerin yapılması için gerekli hazırlıklara başlandığını açıkladı WASHINGTON,AP.BELÇİKA Hariciye Vekili Pierre Wigny,hükümetinin,Belçika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • 110 kiloluk kadın 133 saat piyano çaldı LONDRA,A.A Marie Ashton adında 110 kiloluk bir kadın piyano çalmada mukavemet rekoru kırmıştır.133 saat durmadan çalan bayan Ashton denemesine pazartesi günü ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • KORALTAN İTHAMLARI REDDETTİ t Baştarafı Birincide İsimlerinin tesbiti hususunda,teessüs eden teamüle göre,geçen senelerde olduğu gibi hareket edilmiş ve riyaset tarafından gruplardan umumî heyete aree
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • D.P.DÜN İKİ VATAN CEPHESİ OCAĞİ AÇTI t Baştarajı Birincide beliren bir takım iktisadî sıkıntıların geçici olduğunu tebarüz ettirmiştir.Müteakiben NATO'nun memleketimiz için olan hayati önemine işaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • ARABACILAR "KAMYON İSTEMİYORUZ,DİYOR t Baştarajı Birincide göçmen vatandaşların da dertleriyle 11gilenildiği belirtilmiş ve muhalif grubun arabacıları motörleştirmek hususundaki faaliyeti «Bulanık sud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • IRAK'TA ONBAŞILAR İSYANI BEKLENİYOR f Baştarafı Birincide kimseleri iş başına getireceğini açıklamıştır.Irak hükümeti,memurlar arasında tasfiyeye girişerek milliyetçi olarak tanınan birçok yüksek memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • ZorlıT'Berlin için tâviz vermeyelim,dedi İ Baştarafı Birincide kabul etmemek hususunda bütün müttefiklerimizin tam bir tesanüt halinde olduklarını görmekten memnun kaldığını» ifâde etmiştir Zorlu neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • KIBRIS'TA GEÇİCİ KABİNE İŞE BAŞLADI t Baştaraft Birincide Karagil yaptığı basın toplantısında.Yunan ve Rum sermayedarlarının adada şeker,çimento,mensucat gibi sanayiin kurulması için Rum asıllı Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • I İSTANBUL İKİNCİ i i PROFESYONEL i İ KARMA,ALTAY'İ 2 1 MAĞLÛP ETTİ t Baştarajt Altıncıda ğ oyuna giren Hüseyin üstüste İki gol atarak karmanın galibiyetini ğ sağlamıştır.Maça taraflar şu kadrolarla İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • Güreş Antrenörler Komitesi bugün toplanıyor Güreş Federasyonu antrenörler komitesi bugün saat 16 da ilk toplantısını Divan Otelinde yapacaklar.Şevket Ustaoğlunun başkanlığında toplanacak olan komite,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • Darüşşafaka,Atillâ'yı ihraç ediyor Darüşşafaka kulübü idare heyetinin voleybol takımından Atillâ Sesören'i kulüpten ihraç etmesi muhtemeldir.Kendisi ile görüştüğümüz bir idareci bu karara sebep olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • Nasıl oynadık?t Buştarafı Altıncıdaen çok hisseden oldu.Her iki devrenin sonlarında solaçıktan yaptığı ortalar,övünebileceği hareketlerdi.Ne çâre:Bu mükemmel fırsatları da arkadaşları kullanamadı.METÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • ALMAN MALI DİZEL MOTORU 6 beygir MOTOPOMP 4 pus Satışa arzedilmiştir.MADENİYAT ve MAKİNA Kürekçiler 43 Tel:44 82 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • YENİ BİR İCAT Tabiî çiçeklerin kendi kokulariyle ATLANTİK PLÂSTİK ÇİÇEKLER ATLANTİK Markasına bilhassa dikkat etmeniz menfaatiniz icâbıdır.Her yerden İsrarla arayınız.ATLANTİK PLÂSTİK FABRİKASI Ayvans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10* SATILIK EMLAK BULUNMAZ fırsat,Şen Emlâkta.Kadıköy iskele civarında,2-3 ve 4 odalı,konforlu daireler,yarısı peşin,yarısı 2 sene vadeli.36 91 97.KARTAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.04.1959
  • BEŞİKTAŞ BEYÖĞLUSPOR YENİŞEMEDİ:1-1 Beşiktaş genç takımının dün saat 9.30 da Şeref stadında,ikinci profesyonel kümeden Taksim ile yaptığı ve 4-4 berabere kaldığı maçı müteakip saat 11.30 da Beşiktaş B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1959
  • Karşıyaka,Manisa Şampiyonunu yendi MANİSA,HUSUSÎ İzmir lig şampiyonu Karşıyaka ile Manisa lig şampiyonu Sakarya'nın dün yaptığı karşılaşma Karşıyakanın 3-2 galibiyeti ile neticelenmiştir.MANİSA'DA BAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1959
  • NASIL OYNADIK?Halil KIVANÇ VAROL:Kendini göstermesine imkân verecek tehlikelerle karşılaşmadığı için,«vazifesini yapan» elemanlardan biri olmaktan öteye geçemedi.Bununla beraber hareketlerinden,müdaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1959
  • METİH'İN KAFA SÜTÜ [RÜÇHAN ÜNVER] devrede hücum insiyatifini elinde tutan Ordu takımımız müteaddit gol fırsatlarından faydalanamamıştır.Resimde Tarık'ın sağ açıKtan yaptığı ortaya Metinin kondurduğu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1959
  • Genç Takımlar Finali bugün yapılıyor SOFYA,HUSUSÎ 1959 Avrupa Genç takımlar şampiyonasının final maçı bugün Sofya'da ttalya-Bulgarlstan arasında oynanacaktır.1 Bu takımlara dömi final maçlarında yenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1959
  • SOYUNMA ODALARI LUKSEMBURG'U III Hayrı DÜNDAR Fransız ordu takımı kafile başkanı Yarbay Deşanp,maçı müteakip soyunma odasında basın mensuplarına golsüz neticelenen müsabaka hakkındaki fikirlerini söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1959
  • SABAHATTİN DE ORDU'DAN AYRILIYOR Ordu takımımızın forvet oyuncularından Sabahattin de Mustafa Ertan'la birlikte Ordudaki vazifesinden ayrılacaktır,îki as futbolcuya Ankara Toprakspor kulübü çok büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1959
  • F.Bahçe-5.Hilâl 1-1 beıabeıe kaldı Vasatın altında bir oyun çıkaran Sarı Lacivertli tek gollerini Mikro Mustafa vasıtasiyle kaydettiler STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:12369 If işi HASILAT:44430 Lira HAKEMLER:C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1959
  • m S istanbul ikinci Profesyonel I Karma,Altay'ı 12-1 mağlûp etti ş İZMİR,HUSUSÎ I ALMANYA'da muhtelif maçlar yapacak olan İstanbul ikinci profes-E yonel karması dün Altay'ı E İ 2-1 mağlûp etmiştir.E ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1959
  • Basket Millî Takımı dün ilân edildi 18 BASKETBOLCUDAN KURULU OLAN KADRO SEYYÂL MAYIS aymda şehrimizde yapılacak olan Avrupa Basketbol Şampiyonasına iştirak edecek millî takımımızın namzetleri dün bell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1959
  • Namık SEVİK SAHA ve seyirci avantajına sahip olan ve bütün maç boyunca hücum inisyatifini elinde tutan Ordu takımımız,Fransa'yı yenemedi.Dağınık ve tel tel çözük hücum hattı,eğer bir parça takım aheng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1959
  • GALİBİYETİ KAÇIRDIK 9 Ordu Takımımız dünkü maçta yakaladığı fırsatlardan faydalanamıyarak Fransa ile 0-0 berabere kaldı SEYİRCİ:25.069 Kişi.HÂSILAT:160.175 Lira HAKEMLER:Liverani İtalya Bois Fransa Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor