Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] nDUnü^ll A Bili DnVVnTII DİTTİ Büyükdere'deki Orman Fakültesi öğrencilerinin,Orman Tatbikat UnlffANulLAKIIl DUTİVUIU Dil II Okulu talebelerine tanınan «İşletme Müdürlüğü» hakkım protest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • Yırcalı yeni bîr m şiir kitabı yazdı "Üçüncü Katın insanları,adlı kitapta hapisteki insanların ızdırabı dile getiriliyor ANKARA,FAHİR ERSİN bildiriyor W® D.P.Genel İdare Kurulu üyesi Balıkesir mebusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • BANKA ŞUBESİ soyuluyordu Kasayı yere devirerek kırmıya teşebbüs eden soyguncular muvaffak olamadılar Suadiye'de,bir banka şubesi evvelki gece meçhul kimseler tarafından soyulmak istenmiştir.Şaşkınbakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • Türkiye'nin en genç Jet pilotu şehit oldu ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Türkiye'nin en genç jet pilotu 21 yaşındaki teğmen Mete Börü evvelki gün,kullandığı F-86 tipi jetin motöründe vukua gelen bir arıza yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • IRAK'TA 100 DEN FAZLA SUBAY TEVKİF EDİLDİ KAHtRE,RADYO Musul isyanı esnasında Bağdat'ı bombardımana teşebbüs eden 4 Iraklı subayın idamını müteakip,Ordu mensupları arasında tekrar karışıklıklar çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • AMELİYAT GEÇİRDİ Monako prensesi Grace Kelly 29 Mart günü Monako'nun Sporting Kulübünde tertiplenen Paskalya balosuna katılmış ertesi gün de apandisit ameliyatı geçirmek üzere İsviçre'nin Lausanne şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • RUSYA ZİRVE TOPLANTISINI KABUL ETTİ Gazetelerden)ııı riıTıiifıfrfıiıım'iifiy'iiaiiii—iiwmiiiınv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • TÜRKİYE GAZETE SAHİPLERİ SENDİKASINDAN İSTİFA Son umumî heyet toplantısını müteakip gördüğümüz lüzum i üzerine,bugüne kadar üyesi bulunduğumuz Türkiye Ga-I zete sahipleri Sendikasından istifa ettiğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • H.A.T.OHUH 10 ONCU kuruluş yılı kutlanıyor Hariciye Vekilleri Konseyi dün Eisenhower'in riyasetinde Washingion'da ioplandı WASHINGTON,AA IIJ A 1 f| nun 10 uncu kurullA I J luğ yıldönümünü kutlamak mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • ANSİKLOPEDİK rİNGİLİZCE-TÜRKÇF RESİMLİ LÜGAT Tamamiyle telâffuzlu Bütün bilgi sahaları 2500 resim ve tablo 68000 kelime ve tâbir 16000 idiomatik terim Faydalı bir zeyiL T.L.30.ÖĞRETİM YAYINEVİ Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • FIRTINADAN DÜN BİR VAPUR İLE MOTOR ÇARPIŞTI Şiddetli fırtına vapur seferlerinin aksamasına ve limanda bir kazaya sebeb olmuştur.Saatte 60 kilometre hızla esen fırtına sıcaklığın 7 dereceye düşmesine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • Zelzele Gemlik'te tahribat yaptı 8 SANİYE DEVAM EDEN ZELZELE MARMARA BÖLGESİNDE KUVVETLİ ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ Marmara bölgesinde vukubulan dün sabahki zelzele hasara sebep olmuştur.Saat 6.35 de olan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • Erim,Kıbrıs Hey'eiinin Başkanlığına Getirildi Anayasa çalışmalarına katılacak olan Türk heyeti pazartesi günü Kıbrıs'a gidiyor ANKARA,HUSUSÎ ITT" ıbrıs cumhuriyeti anayasa 'j^"körhTsyörlu ^âlişmaTaYır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1959
  • geçici kabine ilân edildi Örek Savunma,Manyera Sağlık,Plumer Tarım vekâletine getirildi e OSMAN ÖREK j MANYERA Makarios Maliye ve Hariciye vekâletlerini vekâleten üzerine aldı MALÎYE VEKİL yardımcılığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • î SİNEMA iwH,ecut Clkjow,SONDAN BUNDAN.0 1958-1959 sinema mevsiminin son ayındayız.Yabancı film ithalcileri yedi.sekiz aydanberi «filmlerimiz ha geldi,ha gelecek!diye vakit geçirdiler.Ve bekleye bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • TVRK1Y VAKIFLAR BANKASI AU&t*'-ttSf.s.sssss1cs1r,13 I N İ SAN 1 5?TARİHİNDE KURULUŞUNUNJMT ci YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİ İLE ZENGİN KEŞİDE ÖMÜR BOYUNCA I AYLIK GELİR X-»««9«K)322 kîsİyc L.i tt A L.8 K DARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • İSTANBUL UMUM SİGORTA ŞİRKETİNDEN:Acıbadem,Banka Evleri 2.ci Blok No:2 de mukim Bay TA-RIK ERMAN'ın Şirketimizle iş münasebatının kesildiği cihetle Şirketimiz namına müşterilerle temas etmeye ve herha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • DİKKAT Alacağınız hediyenin kıymetini arttırmak istiyorsanız en güzel hediye kıymetli bir kravattır.O halde,bir E R İ K A kravatı alınız.ERİKA ŞIK ERKEĞİN KRAVATIDIR.E R İ K A Üstün kravattır.ERİKA kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • TERZİNİZ DANİŞ 135 Liraya Günün Modern süksesini taşıyan;yüksek san'atkâr,bilgili ellerin görüş tecrübe ve zevkile sizi süsleyecek;hoşlanacağınız elbiseyi lüks malzeme De çok beftenmek garantisiyle di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • imlin inn mı ılınılın lininin m.imini ı um 11 nm u.mmim m mim m mm m mmii.mil mim I iiiimmimmii.immmii.u mi.miimiiiii.linini.ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • OĞLAK BURCU tt t [22 Aralık 20 Ocak] Bugün şansınıza güveniniz.İşleriniz rast gittiği gibi his âleminizde bir neş'e doğacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sizi hayretler içinde bırakacak bir hâdise var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • B U LM AC A SOLDAN SAĞA:1 Kötülük;j 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kimsesiz.2 İstanbul'da bir semt;Dadı Eski dil)3 Et-1 raf;Son.4 Tanıdık;Birden-bire.5 Bir hayvan;Bön ve görgüsüz.6 Zıt;Mükemmel;3 Tersi çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • I En müşkülpesentleri dahi tatmin eden YEGÂNE KALİTE KONSERVEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAK Tel 44 25 62)Dikenli Çi Nevin Aypar Atili?Dlnçer Türk filmi.ATLAS Tel:440835» Altın Heykel Sophia Loren Alan Laad Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Bir An İçin Henr Wilcoxon An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • En güzel En kıymetli En faydcıl ^Bayram kediyeM:ppı»ı t&B 1 MİV** e BM»**6* «niinnUH ikramiyeli AİLE Cüzdanfdır.DI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • Maliye Vekili Polatkan dün şehrimize geldi Maliye Vekili Hasan Polatkan,Vekâletiyle ilgili dairelerde tetkiklerde bulunmak üzere dün uçakla şehrimize gelmiştir.Vekil hava alanında Vali ve Belediye Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • Türk Tabib Odaları konseyi,gençlerden müteşekkil Tabib Odası İdare heyetinin usulsüz teşkil edildiğini iddia ediyor Türk Tabib Odaları konseyi,İstanbul Tabib Odasının 7/Mart'ta yapılan umumî kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • [İSTİMLAKİ YOLSUZLUĞU)¦SANİKLAR!MAHKÛM OLDU} İ Dâvaya bakan mahke-1 me,Temyizin bozması-j na rağmen eski kara-ğ rında İsrar etti E.Çarşıkapı'da Takfur Güleryüz'e E E alt binanın kıymetini E E gösterme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • 0 HUBUBAT Hatlarına 2ü kuruş zam yapılacağı haberi makarnacıları müteessir etmiştir.Zira,hububat müstahsili zam tahakkuk edinceye kadar makarna lmalcilerlne satış yapmak hususunda mütereddit davranmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • GEDİKPAŞA'DA 180 M2 si apartman olmak üzere 869 m2 lik arsa satılıktır.Müracaat:Galata Kardeşim sokak 9/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • TEŞEKKÜR Ilahcıoğlu Bademlik Caddesi No:44 deki Lâstik Fabrikasının kokusu,dumanı ve gürültüsü ile bizlerin ve çocuklarımızın sıhhatına zararlı olduğunu takdir ederek kapanmasına karar veren İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • AÇIK TEŞEKKÜR İşçi Sigortaları Kurumu Cibali Dispanseri Dahileye Mütehassısı Dr.Mukaddes ÖZÇİÇEK'in hasta işçilerimize karşı gösterdiği alâka şevkat ve ihtimamdan dolayı kendisine derin teşekkürlerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • AÇIK TEŞEKKÜR İşçi Sigortaları Kurumu Eminönü Şubesi Clbali ödeme Bürosu Şefi YÜMNÜ ANDAÇ'ın ve büro memurlarının «Kaza,hastalık,doğum ve yol ödenekleri ile cari olan bir umum Sigorta muamelâtında» iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • M E V L İ D Çok sevdiğim biricik babam Salih Kaycan,Ali ve Şevki Canların ölüm yıldönümleri dolayısı ile 5 Nisan Pazar gününe tesadüf eden kadir gecesi Teravih namazını müteakip Beyoğlu Aynalı çeşme E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • Şoförleri soyan gangster taslakları hâlâ serbest KÜÇÜKÇEKMECE,MASLAK VE HACIOSMAN BAYIRI SOYGUNLARI FAİLLERİ YAKALANAMIYOR Şehrin muhtelif semtleslnde üç şoförü soyan gangster taslakları aradan aylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • Et ve Balık Kurumu Trawl avcılığı yapmıyor Et ve Balık Kurumu Karadeniz sahilindeki balık mezarlığına «trawl» suretiyle yapılan avcılığın sebeb olmadığını,ve Kurumun da bu şekilde balık avlamadığını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1959
  • İstimlâk borçları yine tahvil ile ödenecek Belediye,istimlâk borçlarını bir nisbet dahilinde nakden ve tahvil olarak ödemeğe devam edecektir.Alâkalılar dün bazı gazetelerde «İstimlâk borçlarının sadec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • *Bat*Mk SOZ SIRASI.YA.ÖYLEYSE SİZ.AŞAĞIDAKİ suallerden 10 una da «Evet» cevabını verebilirseniz,siz,«mes'ut vatandaşlar» dan birisiniz.7'sine «Evet» diyebilirseniz İşleriniz oldukça yolanda demektir.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • r 15 HAZİRANDAN İTİBAREN 15 Haziranda Türkiye İş Bankası 5 apartman dairesi ile 250.000 lira tutannda para ikramiyesi dağıtıyor.Apartman dairesi talihlisi dilediği takdirde apartman dairesinin yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • SÜRPRİZ perlon gömlek ve kadin çamaşirlari aaarngmaagm TOPTAN SATIŞ YERLERİ DİLBER KARDEŞLER Sultanhamam NAİM ŞAMLI ve KARDEŞLERİ Marpuççular FAHRİ BİROL Marpuççular FARUK ARSEVEN Marpuççular SÜRPRİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • SERBEST ÇİMENTO ve DEMİR alınabilecek yegâne Müessese MEHMET TARIK MÜESSESESİDİR Bir Telefon kâfidir.İstanbul Galata Selanik Bankası üstü No.43 Tel:44 01 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • Kaçakçılıktan sanık iki İranlı dün tevkif edildi İran'dan kaçak olarak şehrimize getirdikleri 50.000 lira kıymetindeki prezervatif ve çeşitli eşyayı şehrimizde satarken yakalanan Muhsin Tebrizli,Hüsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • Cinayetle itham olunan bir genç tekrar beraat etti Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan iki cinayet dâvasmdan biri dün mahkûmiyetle,diğeri ise beraatle neticelenmiştir.Kartala bağlı Sovanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • İKİ İKRAMİYELERİ BU HAFTA VERİLECEK EMEKLİ VE DULLARIN MAAŞLARI DA BAYRAMA KADAR ÖDENECEK.ŞAMAN,MEMUR ZAMLARININ 30 CİVARINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ İşçi ikramiyelerinin bayramdan ev-vel ödenmesine karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • ALİ MUHIDDDlN HACI BEKİR İstanbul Bahçekapı AKİDE ŞEKERİ 460 BADEM EZMESİ.840 BADEM ŞEKERİ 11.00 Beyoğlu,Kadıköy SADE LOKUM.420 FISTIKLI LOKUM.860 FINDIKLI LOKUM.520 BAYRAM SEKERİ AKİDELİ TOO BAYRAM Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • SUADİYE OTELİ 4 Nisan 1959 Yarınki Cumartesi açılıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • RAMAZAN SOHBETLERİ Dlreklerarası'nın temaşa hayatını yazarken memleketimizin sanat varlığında mevcudiyet gösteren Mınakyan kumpanyası artistlerine yaptırdığım resm-Ugeçlde devam ediyorum.Zira eski nes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • Amerika hayvancılığı öldürüyor BU yazıma «lûtf yüzünden kalır» da diyebilirdim.Çünkü Amerikalı dostlarımızın bunu bile bile yaptıklarına asla inanmıyorum.Onlar bize bir yardımda bulunalım derken bu ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • Salacak canavarı şahit polislerin ifadesini reddetti Mahkemeye ilk defa olarak avukatı ile çıkan Sipahipala Emniyette dayak yediğini •1 1.ilen surdu Elif Gülcan adında bir kadınla,Nusret ve Zeliha adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • DALAY LAMA HİNDİSTAN'A İLTİCA ETTİ DIŞ HABERLER SERVİSİ Tibetin ilâh kralı Dalay Lama'mn Hindistana iltica ettiği dün aksam Pekin radyosu tarafından bildirilmiştir.Haber Hint makamları tarafın» dan he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • BİR TÜCCAR dolandırıldı Şehrimizin mâruf ithalâtçılarından biri çok enteresan bir şekilde dolandırılmıştır.Bir kaç gün önce ithalâtçının yazıhanesindeki telefon çalmıştır.Telefonun öbür ucundaki ses k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1959
  • Türklüğü tahkir eden adam mahkûm oldu Türklüğü tahkir suçu ile Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Mevlût Akın,dünkü duruşması sonunda 1 sene hapis cezasına mahkum olmuştur.Mevlût,dört ay müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.04.1959
  • SUNGURLAR İKAZIN VE TESHİN CİHAZLARI FABRİKASI Yüksek ve alçak tazyikli,yatık alev borulu çelik kazanlar.Skoç tipi,çift dramlı,iki parçalı kazanlar,su borulu kazanlar.Çeşitli kapasitedeki kazanlar sto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1959
  • iııım'"'U!iıı.mumming Etrab ül Âsâr REFİ' CEVAD ULUNAY 1 S Habib Zade Abdullah Ağa Sultan Dördün-E cü Mehmet devri üstadlarmdan olan bu zat da E İstanbulludur.Musikiyi asrmm üstadlarmdan E tahsil etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1959
  • Milliııel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1959
  • RUMÎ 1375 Mart 21 CUMA 3 NİSAN 19 5 9 HİCRÎ 1378 Ramazan 24 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş Öğle ikindi Akşam Yatsı İmsak 5.40 11.06 12.17 5.43 15.53 9.19 18.35 12.00 20.09 134 3.55 ua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1959
  • Murat Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 83 Sonra bir müddet gittik.Galiba bir şeyini otelde unutmuştu.Yan yolda arabayı durdurup indi.Ondan sonra da bir daha görmedim.Vay canına Hani Murat ben olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1959
  • BİR KAE 76 v Saçları uzunca ve öteki talebelerin yarı traşlı kafalarına nisbetle daha bakımlı ve düzgünceydi.Başı da hayli büyüktü.İnce omuzlarının üstünde kocaman duruyordu.Burnu da yüzünün öteki aza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1959
  • APRE ve BOYA Bobin iplik boyama Tek kat ve çift kat)her nevi erkek kumaşlar Apre ve Boya,Kadın Manjtoluk Apre ve Boya,Şardon ve ütüleme işleri Garantili ve çabuk yapılır.KAĞITHANE MENSUCAT FABRİKASI Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1959
  • LÜKS SATIŞ DEPOSU Marpuccular Cad Akbanb Han No.10 lal.2295 21 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1959
  • ATEŞÇİ ARANIYOR Fabrikamızda Mevcut İslim kazanlarını İdare edebilecek ehliyetli ateşçilere ihtiyaç vardır.Müracaat yeri:Kasımpaşa Kışla Meydanı Değirmen sokak No.4 KNAPP Boyahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1959
  • WmmmWm^i^im.BANA PARIS MOi-l-VWOOD WONOUTH S^Ü DVOi-ABtiM' BAduAViM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1959
  • ™m mm fW 1 1 1 s.MİKKOPON» GÖZ-UUKLEKiWOE:B\Z.AT.SÜUÜAASE f="t'l_AA ÇEKECEĞİZ l/KİEÎ 3 m 4-V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1959
  • yENi o^l-uSUAAu BE.ÛEnO'N Mi 7?ıtCı TANE l—Ui-l-v1 İKİ ONLUK AUMAVA NE LÜZUM VARD» SANKİ?iSRAP Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • İSRAİL'DE DUN KISMİ seferberlik ilân edildi DIŞ UABERLER SERVİSİ İsrail ve Suriye radyolarının ânl olaıak kısmî seferberlik ilân edildiğini bildirmesi üzerine Orta Doğuda yeniden gergin bir hava hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • ARAP BİRLİĞİ TOPLANDI BEYRUT,RADYO Arap Birliği Siyasî Komitesi dün Irak ile Birleşik Arap Cumhuriyeti arasındaki ihtilâfa bir hâl çaresi bulmak üzere toplanmıştır.Irak bu konferansa katılmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • Elektrik Kurumu Kanun Tasarısı görüşülüyor ANKARA,HUSUSÎ «Türkiye Elektrik Kurumu» kanun "lâyihasının müzakeresine yakında başlanacakta'.22 esas,8 muvakkat maddeden ibaret olan lâyihanın kanuniyet kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • AMERİKAN KOLEJİ Ana kısmı kapatıldı Şehrimizde bulunan Maarif Vekili Celâl Yardımcı «Amerikan Kolejinde müsaadesiz açıldığı tesbit edilen Ana kısmının—faaliyetten men edileceğini» açıklamıştır.Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • KIBRIS'TA GEÇİCİ KABİNE İLÂN EDİLDİ t Baştaraft Birincide Polikarpos Georgiadis Tanınmış EO-KA'cılardan olup İngilizlere 3 defa esir dürmüş,her seferinde de firara muvaffak olmuştur.Tasos Papadokupulo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • ZELZELE GEMLİK'TE TAHRİBAT YAPTI t Baştarajı Birincide «vlerine girememiştir.Bazı köhne binaların duvarları çatlamış kiremitleri uçmuştur.YALOVA Halkı telâşa düşüren deprem bazı evlerin camlarının kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • OTO Sahiplerinin nazarı DİKKATİNE—Çok ucuz fiatta müessesemize İNGİLİZ MİKALI OTO CAMLARI gelmiştir.Müessesemize uğramanız menfaatiniz icabıdır.Bilumum otoların kapı camları için taşradan siparişler k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • SAYIN DOKTORLARA Farmaceutici Dr.L.Fontana Roma müstahzarlarından MORRUCAL 10 amp.X 2cc.MORRUCAL 10 amp.X 5cc.Yeniden ithâl ve tevzi edilmiştir.Pedrelli Ticaret A.Ş.P.K.352 Galata/İstanbul Tel:44 08 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Chlorhydrate de Kinin Satın Alınacaktır.İkinci kotadan Cemiyetimize tahsis olunan 75.000 ile,60 ı 5)%10 2.5)Klg.anbalâjlı toz,%15 i 0,25 X 100 %5 0,25X20 ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • soğuk:algınlığı VE NEZLEYE m$ı Baj.dif,adale,sinir,romatizmo ağrılarını en kısa gamanda dindirir Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karjı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • KÂĞIT HAKKINDA Vilâyetçe yapılacak 1959 yılı kâğıt tahsislerinden istifade etmek isteyen Odamız mensuplarının 4 Nisan 1959 cumartesi günü saat 12 ye kadar Sanayi ve Tevzi Şubemize müracaatları ehemmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Potassium iodure Satın Alınacaktır.İKİNCİ kotadan Cemiyetimize tahsis edilen S r 000 ile kapalı zarf usuliyle çeşitli ambalajda Potassium İodure sa alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • Sud Kostik ve Karbonat de Slid Kullanan Sanayicilerimize Aşağıda isimleri yazılı maddeler,hizalarında gösterilen fiat ve miktarlar üzerinden mensuplarımıza tevzi edilecektir.İhtiyacı bulunan Sanayicil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • Perakende Keresteciler lasaat Sahipleri ve Karoseri İmalâtçılarının Nazarı Dikkatine:ÇIRALI ve BEYAZ İthal malı KERESTE'lerin toptan veya perakende satışına başlanmıştır.İSTANBUL'DA ERSİN TİCARET LTD.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • Güzelliğinizin istikbali bu kutularda saklıdır.1st* size yenî anbalaja bürünmüş harika POND'S Kremleri Cildinizi makyajlardan temizleyecek onu besleyecek ve yumuşatacak COLD Cleansing)kremi ve Sabahla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK ACELE,bahçeli,kârgir ev,Kızıltoprakta,villâ Kızıltoprakta,daireler Kızıltoprakta,daireler Çiftehavuzlarda,daireler Selâmiçeşmede,daireler Kalamışta,dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • ANTİSEPTİK EN TOL Hi AĞIZ SAĞLIĞININ KORUYUCUSU 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • Muhterem Halkımıza Müjde:Hususî surette beslenmiş sığır ve dana etlerinden imâl ettiğimiz Ekstra Ekstra,KAVURMALAR selofan anbalâjlı olarak,piyasaya satışa arzedilmiştir.Nefis bir hazır yemek olarak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • TECİM PASAJINDA KİRALIK DÜKKÂNLAR Şişlide Halaskar Gazi caddesi 272 numaralı Şişli Apartmanı altında Sekiz adet Dükkân inşa edilmiştir tki caddeyi birleştiren Pasaja 22 dükkân bir büyük Restoran,ayrıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • DEVLET MALZEME OFİSİNDEN 1.4/8607 sayılı kararnameye müsteniden Ofisinüzce mubayaa edilen otomobillerden bazıları Ankara'da Anadolu Ajansı yanındaki Turbüro Oto Parkında ve İstanbul'da Kuruçeşmedeki D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • DİKKAT ÖMÜRLÜK HEDİYE GÜVEN EVLER BLOK SİTE İNŞAAT KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN İLÂN OLUNUR.En güzel hediyeyi alabilmeniz için Şirketimizin bitmiş olan 340 dairelik birinci grupunu görmeniz,ayrıca 400 dairel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İSLETMESİNDEN 4/4/1959 Cumartesi günü Çanakkale sür'at postasına kalkacak «AYVALIK» vapuru ilâveten İmroz'a da uğrayacaktır.Sayın yolcu ve yük sahiplerine ilân ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • AKSAL CHP.GRUP REİS VEKİLİ OLDU ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclisi üç aylık hâdiseleri gözden geçirmek üzere bugün saat 10 da Genel Başkan İsmet İnönünün riyasetinde toplanacaktır.Parti meclisine sunulan mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • BANKA ŞUBESİ SOYULUYORDU t Baştarajı Birincide mağa teşebbüs edenleri aramaktadırlar.KURUCUMUZUN EVİ SOYULUYORDU Kurucumuz Ali Naci Karacan'ın NU şantaşında Emlâk Caddesindeki evine dün hırsız girmiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • BİR YABANCİ UÇAK KAYBOLDU DİYARBAKIR,HUSUSÎ Dün saat 13 sıralarında Kayseri Gemerek arasında milliyeti meçhul bir «Viscount» uçağı kaybolmuştur.Uçağın düşerek parçalandığı ihtimali üzerinde durulmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • AMATÖR MİLLÎ TAKIM için hazırlık başladı Baştarajı Altıncıda mında bulunan subay,asker futbolcular dan da amatör millî takımın kuruluşunda istifade edecektir.Buna ilâveten şehrimiz kulüplerindeki amat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.04.1959
  • TEOELEKTRİK Garantili MOTOR BOBİNAJI 35 LİRAYA Şarj Dinamo Sargıları Adres:Kadıköy Altıyol Vişne sokak No.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.04.1959
  • SUAT İtalya'ya GİDİYOR italya liginin lideri Fiorentina iki yıllık mukavele karşılığı Suat'e 22 milyon liret veriyor.ANKARA VELİ NECDET ABIĞ bildiriyor)Türk Futbolu,Şükrü Gülesin,Bülent Eken,Lefter ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • MUSTAFA ERTAN Ordudan ayrılıyor Ordu takımımızın kaptanı Mustafa Ertan,bu sene ordudan ayrılmak kararındadır.Mustafanın muhtelif kulüplerden aldığı transfer tekliflerini incelediği ve önümüzdeki sezon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ] FRANSIZ ORDU TAKIMI GELDİ ar eİmÜ °rdu akımımız karşılaşacak olan Fransa Ordu takımı l î,n Wtl¦U,kafilesi dün aksam uçakla şehrimize gelmiştir.Resimde Fransa'nın asker futbolcuları,idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • Federasyon Kupası 18 Nisanda başlıyor ANKARA,HUSUSÎ Dün yapılan toplantı sonunda Federasyon Kupası maçlarına 18 Nisan Cumartesi günü uç şehirde birden başlanmasına karar verilmiştir.Ankara'dan 8,İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • Millî Lig'e gelecek yıl 20 takım katılıyor Türkiye Milli ligi önümüzdeki sezondan itibaren 20 takımın iştirakiyle ve tek grup üzerinden yapılacaktır.Futbol Federasyonu,devam etmekte olan müsabakaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • Istanbul 2 nci profesyonel küme muhteliti pazar günü Alfayla oynuyor İZMİR,HUSUSÎ Almanya'ya gidecek olan İstanbul ikinci profesyonel küme muhteliti pazar günü Alsancak stadında saat 11.3D da Altay il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • Karagümrük Beşiktaşlı Münire 35 bin lira verdi Karagümrük kulübünün,Beşiktaş solbeki Münire transfer teklifinde bulunduğu ve kendisine 35 bin lira vereceği söylenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • KÖŞEDEN VURUŞ BİR TURGAY kaç yılda yetişir?Turgay Sereni niçin milli kadroya aldık?Spor çevrelerinde,basında hattâ teşkilâtta sık sık bu sualle karşı karşıya kalıyoruz.İki gün evvel Federasyon Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • GENÇLERİMİZ DÖNÜYOR Kendi grubunda sonuncu olan genç milli takımımız Batı Almanya Hollanda maçını seyretmiştir.Kafile bu gece saat 21.00 de Sofyadan treni* ayrılacak ve yarın saat 16/30 da İstanbul'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • İtalya,D.Almanya,Bulgaristan ve Macaristan finale kaldılar Kahraman BAPÇUM Sofya'dan bildiriyor)Genç takanlar Avrupa şampiyonasının dört finalisti dün oynanan müsabakalardan sonra belli olmuştur.Bu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • Galatasaray'da Tek Seçicilik Futbolde Reform'a giden İdare Hey'eti tek seçicilik için Eşfak Aykaç'ı aday gösteriyor Galatasaray kulübünde futbol işlerini bir tek seçici yürütecektir.Kulüp idare heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • KISA HABERLER FENERBAHÇE takımı,pazar günü Ankarada Şeker Hilâl ile oynayacaktır.GALATASARAY profesyonel takımı Sakarya'ya davet edilmiştir.GALATASARAY takımı,Leviski'nin davetlisi olarak mayıs ayında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • [MİLLİYET] Millî güreş takımımızın antrenörü Hüseyin Erkmen İspanya Güreş Federas-1,1 yonunun davetlisi olarak Madrid'e gitmiş ve vazifesine başlamıştır.Resim,Erkmenin Madrid hava alanında İspanya GUr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • KAVGALI MAÇ IKEYSTONE1 Cenubî Amerika futbol şampiyonasına katılan Brezilya ve Uruguay takımları arasında Buenos Aires'ta River Plate stadında oynanan maçı Uruguay takımı* 3-1 kaybetmiş vo oyun sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • adrosu şiyor Maarif Vekili "Spora devletçe ele aldık,Emre ise "İstikbâl için risklere katlanmalıyız,dediler Maarif Vekili Celâl Yardımcı dün Maarif Müdürlüğünde yaptığı hasın toplantısında spor mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.04.1959
  • Amatör Millî Takım için hazırlık başla Federasyon,profesyonel kadrolardaki amatörleri iesbit ediyor.Ordu Takımından da faydalanılacak Asya grupunda Irak ve Lübnandan sonra üçüncü bir maç yapacağız Fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor