Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • [MİLLİYET] ÇTACCCII CİnİVflD Başvekil Adnan Menderes Ankara Orta Doğu 3» I A331N UİUlIUn üniversitesi başkanı Harold Stassen'e dün Divan otelinde bir yemek vermiştir.Yemekte Belediye reisi Aygün,İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • Palay Lama'nın Akıbeti meçhul Tibet'in dinî ve siyasî liderinin Hindistan'a sığınacağı söylenirken öldüğü de bildiriliyor DIŞ HABERLER SERVİSİ TİBET'in ilâh kralı Dalay Lama'nın akıbeti meçhuldür.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • JEEP SATIŞI SERBEST ANKARA,HUSUSÎ İktisadi Koordinasyon Heyeti şimdiye kadar tevzie tâbi tutulan jeep ve diğer mltörlU kara nakil vasıtaları İle yedek aksamının satışını serbest bırakmıştır.Yayınlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • TALEBE BOYKOTU DÜN SONA ERDİ Orman Fakültesi talebesi Ziraat Vekili N.Okmen'le yapılan konuşmaları okula dönmek için teminat kabul etti ORMAN Fakültesi öğrencilerinin 9 gündür devam eden «Boykot» u dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • Bayar dün Şâle köşkünde çalıştı Evvelki gün otomobille Ankaradan cehrimize gelen Reisicumhur Celâl Bayar.dün Şâle Köşkünde çalışmıştır.Reisicumhur ile Başvekil Adnan Menderes arasında öğleden evvel bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • BİR UÇAĞIMIZ ÜSSÜNE DÖNMEDİ AFYON,HUSUSÎ Eskişehir üssüne bağlı bir uçak saat 14.56 da vazife uçuşu için havalanmış ve üssüne dönmemiştir.Uçağın aranmasına başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • 30 Mebusun dokunulmazlığı kaldırılmadı ANKARA,HUSUSÎ Meclisin dünkü toplantısında 30 mebusa ait 31 tesrii masuniyetin kaldırılması talebi devre sonuna bırakılmıştır.D.P.Nevşehir Mebusu Zihni Üner'in t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • 54 GAZETECİ YARGIL Karaosmanoğlu ve Ulus mesul müdürü beraat etti CjÇ VİLAYETTE dün 54 gaze-I teci yargılanmıştır.Bunlardan 38 i İstanbul'dadır.Ankara'da 4,izmir'de de 10 basın dâvasına bakılmıştır.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Dünkü duruşmada yargılanan Adnan Veli ve Mesut özdemir Bursa'da bir gazete,Savcıyı mahkemeye verdi Yeni And,gazeteye tekzip gönderen Savcı hakkında bir de tazminat dâvası açtı BURSA,HUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • KÖY KANUNU MÜZAKERESİ Köylerimizin iktisadî ve içtimai gelişmesini temin gayesiyle hazırlanan Köy Kanunu tasarısı dün Dahiliye encümeninde müzakere edilmeye başlanmıştır.Encümen ilk defa açık oturum y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • Güvem Oto Kwrsui EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar.Ücret 300 Lira KAYITLAR TAKSİTLEDİR Adres:Beyoğlu Ağacami yanında No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • 3 HOCA İÇİN tahkikat acildi "Erzincan zelzelesinden evvel camide kadın oynatıldı,diyen hoca için de takrir verildi YURDUN muhtelif yerlerinde dün yeniden 3 hoca hakkında takibata geçilmiş ve bir vaiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • Irak'ta bir Türk gazetesi kapatıldı BAĞDAT,T.H.A.Irakın Türklerle meskûn Kerkük kesiminde Türk asıllı üç avukat tarafından çıkarılan cBeşir» isimli Türkçe gazete Irak hükümetinin karariyle kapatılmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • 32 iktisadî teşekkül kâr,19 u zarar etti ANKARA,HUSUSÎ İktisadî devlet teşekküllerinin 957 yılma ait faaliyet raporları hazırlanmış ve umumî heyet toplantısına sunulmuştur.Raporlara göre 51 iktisadî d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • ¦M:Â' [ÖZDEMİR GÜRSOY] HÂLA AYNI YERDE Y,llardan beri Hali5 tersanesinde bekleyen«Abidln Daver» şilebi,çürümeye yüz tutdVw V v.mUŞtUr' Gemmln altl yenIden y°su° bağlamaya başlamıştır.10 milyon liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • BÖLÜKBAŞI «İŞBİRLİĞİ YOK» DİYOR C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,ara seçimlerinde C.H.P.ile işbirliği yapılacağı yolundaki haberlerin aslı olmadığını söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • tedbirleri Millî Korunmayı ilga eden ve suçluları affeden tasarı hasır Spekülatif "nlenecek ANKARA,HUSUSİ MİLLÎ Korunma Kanununun ilgasıyla ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.Önümüzdeki günlerde Meclise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1959
  • III B Açılıyor Müzakerelerin gündemini,din istismarcılığı ve ara seçimler mevzuu teşkil edecek ANKARA,HUSUSÎ CH.P.Meclisi,önümüzdeki Cuma günü saat 10 da İnönü'nün riyasetinde toplanarak,geçen üç aylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Tereddütleriniz hamle yapmak kudretinizi kırıyor.Size çok şey kaybettiriyor.Biraz gayret KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Üzüntü ettiğiniz şey çok değersiz.Zihninizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • BULMACA 8 9 10 H 12 SOLDAN SAĞA:1 Hafif şeylerden yapılmış temelsiz iğ-reti bina;Tibet öküzü.2 Düş-manlık;Mal etme.3 Bir işte 2 birbirini geçmeğe çalışmak;Bir şeyin kullanma müddeti.4 Tersi bir nota;S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • Fabrikada çalışan bir kız tecavüze uğramış Topkapı Maltepesinde bir tarak fabrikasında çalışan Ü.adında 17 yaşında bir kız,işçilere ait soyunma odasında Kâzım Hatay adında bir işçinin tecavüzüne ığrad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • Kiracı ile metresi evsahibinî soymuşlar Fenerde Çilingir sokağında 27 numarada oturan Saliha Tekçebaş polise başvurarak ayni evde kiracı Mustafa ile metresi Ayşe tarafından 3000 lirasının çalındığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • TEŞEKKÜR Aile Büyüğümüz Ahmet Eşref Hürcan'ın ölümü dolayısiyle cenaze merasimine bizzat İştirak etmek lütfunda bulunan akraba ve dostlarımıza ayrı ayrı teşekküre büyük acımız mani olduğundan minnet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Soğukalgmlığı.mafsal diş ağrılarına karsı âni tesir eden:TABLET ccüteclaıı Piyasaya ooi miktarda arzeuumıştır.P.K.287 İstanbul.Telefon 22 66 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • Maltepe Sigara Fabrikası 1963 yılında bitiyor Maltepede inşa edilmekte olan yeni sigara fabrikası inşaatına devam edilmektedir.Ancak malzeme yetersizliği yüzünden inşaatın bitim tarihi gecikmiştir.İlg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • f.llllKIIillllllllllllUlllKIIIIIllllll.IIIItllllllllllKllII.II|llll.»iiltirlliliiuiu İSTANBUL ğ 7.27 Açılış ve program 7.3' Ş Karışık sabah müziği 8.00 Ha I berter 8J5 Şarkılar 8.30 İk uvertür 8.45 Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAH Tel:44 25 62)Dikenli Çit Nevin Aypar Atillâ Dinger Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Altın Heykel Sophia Loren Alan Laad Renkli İng.EMEK Tel:44 90 OV Bir An İçin Henry Wilcoxon A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • Küçük Çektnece'de Mevlid-i Şerif 4 Nisan 959 Cuma namazını müteakip Küçükçekmece camii şerifinde âhirete gitmiş,nesilleri bitmiş,adları unutulmuş ümmeti Muhammedin ruhlarını taziz,âlemi insaniyyetin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • Karaköy'deki trafik durumu düzenlenecek Vasıtalara,yalnız Bekleme adalarından binilecek,muhtelif yerlere ışıklar konulacak Karaköy meydanının düzenlenmesine devam edilmektedir.Ana trafik yollarının ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • Mevlidi Nebevi Beklenmedik bir anda aramızdan ayrılarak Cenabı Hakkın rahmetine kavuşan aile büyüğümüz İZZET GÖNÜL'ün ruhuna ithaf edilmek üzere 3 Nisan 1959 yarınki cuma günü,cuma namazını müteakip T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • 9 BELEDİYE Encümeni dün yaptığı toplantıda,Haydarpaşa Cayır caddesinde.Kurtuluşta Bostan sokağında,Atatürk Bulvarında,Şişli Yeni Yolda ve Anadoluhisarı Nişangâh caddesinde birer umumî çeşme tesisine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • Özel Türk okullarının durumu ıslâh edilecek Bu müesseselerde ticarî zihniyetten ziyade öğretim zihniyetinin hâkim olmasına çalışılıyor özel Türk Okullarının faaliyetleri daha rasyonel bir hale getiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • Amerikan Koleji(Ana kısmının ğ kapatılması!muhtemeli E Müsaadesiz ve Lozan Anlaşma-E E sı hükümlerine aykırı olarak E açıldığı ileri sürülen Bebekteki E Amerikan Kolejinin «Ana Kıs-E mı» mn kapatılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • m)J\fa/ıammedm nefis bir şekilde hazırlanmış nefis bir eser.BÜTÜN KİTAPÇILARDA ARAYIN UMUMİ TEVZİ TERİ:NH.LİUT GAZETESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • 1 HAZİRAN ÇEKİLİŞİ İÇİN öİnAA TARİHİ 5 İSTANRULDA 8 70.0Ö0 LİRA DEĞERİNDE APARTMAN DAİRESİ İLİ 100.000 LİRA PARA İKRAMİYESİ "MAN 70.000 LİRA OSMANLI BANKASI A.Ş.•J5E8S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • İYASET İHYASINDA Tibet:Asya için ders Damı Tibet,Himalayaların kuzeyinde 4 5000 m.yükseklikte,750X00 km.karelik ve 3 milyoD nüfuslu bir ülkedir.«Lamaiziiı» mezhebinin merkezi olması dolayısıyle Tibet'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • 1959 Ramazanı Şerifine aif Sadakai Fıtrin miktarı İstanbul'a mahsus)Âlâ Vasat Edna Cinsi Kuruş Kuruş Kuruş Buğday 130 125 120 Arpa 260 250 240 Üzüm 1000 »33 900 İstanbul Müftüsü Ömer Na.vuhi Bilmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • Bayramda yeni bir seri pul çıkarılacak PT-İdaresi bayramda piyasaya çıkarılacak yeni bir seri pul hazırlamıştır.75 milyon adet basılacak olan 5 kuruşluk pulların üzerinde «Karadeniz» vapurunun resmi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • Beykoz vapurunun seyir tecrübesine başlandı 6 Nisan günü sefere girecek olan «Beykoz» vapuru,dün tersaneden çıkmış ve liman muayenesi yapılmıştır.Gemi,muayeneyi müteakip muhtemelen Köprü ile Kadıköy v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • Louis Armstrong Şeker Bayramında geliyor Dünyaca tanınmış Amerikalı zenci trompetçi Louis Armstrong 3 konser vermek üzere Şeker Bayramında İstanbula gelecektir.«Siyahi sihirli trompetçi» unvanı ile Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • 3000 LİRA MÜKÂFAT Eminönü rıhtımındaki Canlı Balık Müzesinde bulunan FOK BALIĞI YAŞAR evlendirileceğinden kendisine dişisini getirecek balık avcılarımıza 3000 lira mükâfat verilecektir.İstanbul Balıkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • tfutfun i OE o ANKARA MAKARNA UN VE İRMİK FABRİKALARI Nuh Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi İstanbul Tel.22 10 72 Ankara Tel.J2395
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • GİYECEK E$YA YILDA YÜZDE 9 1938 YILINDA 18 LİRALIK ELBİSE BUC LİRALIK AYAKKABI" İSE 42,5 LİRAYA ALINABİLİYOR Ticaret Vekâleti İstatistiklerinden faydalanılarak hazırlanan bir gayriresmî sirkülerde,giy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1959
  • Kartal'da bir kamyon yandı:Ikî yaralı var Şoför Salih Demirin idaresindeki 84271 plâkalı kamyon Kartalda Ankara caddesinden geçerken,motoründe meydana gelen bir arızadan dolayı tutuşup yanmağa bağlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • IKEYST0NE1 Paskalya yortusu münasebetiyle Avrupa memleketlerinde hayat yeni veçhe kazanmış ve işler durarak milyonlarca insan eğlenmek ve iyi vakit geçirmek için yarışa girişmiştir.Yukarıdaki resimde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • İtalya bize 60 milyon dolar kredi açacak Sınaî kalkınma ile ilgili anlaşmayı,Hariciye VekiIiÂmerika dönüşü Roma'da imzalıyacak ANKARA,HUSUSÎ' 1 TALYA ile önümüzdeki gün-I lerde bir kredi anlaşması imz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • i [A.P.FLORİDA'ya GİDERKEN Washington'daki Walter Reed askeri hastahancsinde bir müddet yatarak radyasyon tedavisine tâbi tutulan Amerikan hariciye vekili Dulles Pazartesi günü hastahaneden çıkarak is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • Az kullanılmış otomobil ithali üzerinde duruluyor Eski model otomobil İthal edileceği yolundaki haberler üzerine «Otomobil ve Kamyon Distribütörleri Dernekleri» adına izahat verilerek buna imkân olmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • Madagaskar'da selden 3000 kişi öldü PARİS,A.P.Madagaskarı,sürüp götüren su baskınlarında ölenlerin adedi 3000'e yaklaşmaktadır.Fransadan acele olarak celbedilen ekipler ve uçaklar derhal kurtarma faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • Beş kişi bir değirmeni soyduktan sonra yaktı Yakalanan kundakçıların evlerinde iki tüfek ile tabanca ve mermi bulundu ANKARA,HUSUSÎ BEŞ kişilik aile dün gece Keskin kazasında bir un değirmenine benzin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • Karısını öldürüp intihara kalkıştı MANİSA,HUSUSÎ Borlu nahiyesinin Çay köyünde kıskançlık yüzünden bir cinayet işlenmiştir.Köy halkından Musa Demir,kavga sonunda tabancasını çekmiş ve karısı Emine'yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • Süreyya Roma'da yerleşiyor BONN,A.P.Sabık İran Kraliçesi Prenses Süreyya nın Romada yerleşmek istediği ve bunun için halen ev aradığı bildirilmektedir.Süreyya son zamanlarda Prens Ralmondo Orsiniye ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • Söz siRJvsı.AVRUPALI MIYIZ,ASYALI MI TARTIŞMA spor alanında başladı:«Asyalı mıyız,Avrupalı mı?1958 Dünya Futbol Kupası için program yapılırken,Türkiye Asya grubuna dahil edilmişti.Tepki gecikmedi.Biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • ERİKA ŞIK ERKEĞİN KRAVATIDIR Yeniliklerini mutlaka görün.Toptan satış yeri:Sultanhamam Meydanı Dağoğlu Han.Tel:22 02 13 44 72 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • 31 Mart Çekilişi Talihlileri Apartman Dairesi kazananlar:1)Muvakkar S er ez Galata)2)Hüsnü Saçak Üsküdar)3)Ali Rıza Ödkaya izmir)4)Durmuş İbrişim Tarsus)5)Emine Tütüncüoğlu Trabzon)10.000 lira kazanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • MAHDUT MESULİYETLİ GÜVEN EVLER YAPI KOOPERATİFİNDEN Çok yakmda temelleri atılacak olan Kooperatif evlerinin arsalarını gezmeniz ve plânlarını tetkikiniz menfaatiniz icabıdır.Birinci sene kontenjanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • Sanayici Kota Belgeleri Hakkında ikinci ithal kotalarına ait sanayici kota belgeleri hazırlanmıştır.İlgililerin en geç 15/4/959 tarihine kadar Sanayi ve Tevzi Şubemize müracaatları rica olunur.17613)İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • KÂĞIT HAKKINDA Vilâyetçe yapılacak 1959 yılı kâğıt tahsislerinden istifade etmek isteyen Odamız mensuplarının 4 Nisan 1959 cumartesi günü saat 12 ye kadar Sanayi ve Tevzi Şubemize müracaatalrı ehemmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • Üstad REFİ' CEVAD ULUNAY'ın iki şaheseri Kitap halinde çıktı:ESKİ İSTANBUL YOSMALARI Ve MERMER KÖŞKÜN SAHÎBI İki roman bir arada,504 sayfa 12.5 Lira.Üstadın ikinci tabıları vnnılan diğer eserleri:SAYI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • f\1 II III I "I II.IIIIIIHIIIIHIIIIIIIHinillllll.BİR YAPRAK I İrtica' ve yaygarası ŞU SON günlerde yine irtica' sözleri aldı yürüdü.Evvelâ «İrtica'» in ne olduğunu tahlil edelim:İrtica',lügat mânasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • BİR DÜZELTME Dünkü gazetemizde C.H.P.Genel sekreterinin Sahaflar çarşısından aldığı bir levha ile fotoğrafı yayınlanmış ve levhayı yazan hattat Mahmut Celâlettln Paşa olarak yazılmıştır.Hattat Mahmut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1959
  • NATO Vekiller Konseyi bugün toplanıyor Konferansta bilhassa önümüzdeki Cenevre konferansı ve Berlin işi görüşülecek w DIŞ HABERLER SERVİSİ NATO Vekiller Konseyi bugün Washington'da ilkbahar oturumunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.04.1959
  • Mural Davman'm yeni macerası 82 Şaşkınlığı birden geçmişti.«Defol.diye bağırdıktan sonra anide geri dönüp telefon sehpasının üzerindeki vazoyu kavradı ve mükemmel bir endahtı müteakip savurdu.Eğer ati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1959
  • DOKUMACILIK SON 20 yılda Türkiye'de ağaç sanatları ve do-kıımacılık üzerine bir hayli yayın yapılmış E olduğu,Ankara Üniversitesi Ziraat Fakülte-E sinden bir elemanın bizden bibliyografya is-E temesiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1959
  • KIZ KARDEŞİNİ KAÇIRMAK İSTEYEN ADAMI ÖLDÜRDÜ AFYON,HUSUSÎ Emirdağ kazasının Salihler köyünde bir cinayet işlenmiştir.Ayni kazanın Veysi köyünde oturan Ahmet Şen'le 16 yaşındaki hemşiresi Safiye Şen,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1959
  • Oscar yarışması için çeşitli tahminler yürütülüyor.Tony Curtis'in oynadığ "Serkeşler,adlı eserin "En başarılı film,armağanını kazanması muhtemel.f\A inci Oscar yarışmasının neti-«J I çeleri 6 Nisan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1959
  • I 75 Mektebin doktoru geçenlerde bir daha umumî bîr muayene yapmış,sağlık bakımından mükemmel olduğunu söylüyor.«Belki arkadaşlarından pek hoşlanmıyor.«Olabilir ama buradaki çocukların hepsi gayet iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1959
  • OGLAM 4$SAATTfe SONRA BEN» DC TANl/MAOl.BUNPA B»C VAR.TA jV.l_Of dL:j&y'\Â ^S V Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1959
  • G* aOLTT SAGlSIl ŞlDPETLE SALLAR MÜKEMMEL SOı_T.UVKul HAP ı AUSA Bu OALMAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1959
  • w gS M Q9çak taşit sea\İ-mc e:B/K EOÎL^S/DEKJ ^¦VOA-i-AJV/VO/ZLAfZ.1^1'Şl.S-filOE-OE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1959
  • 11PİP ^M5 İsi 1P IK Eu 1!9 K S T^ HCASABAi_il_AR.DA.PEŞi-ERİNE DÜŞMÜŞ.NERE EREyE 3İTTİKUERJ.Nİ BİL.İ-HAZiRDt-TRl 3 5ER.SÎLAH/AA/rsL ÜÇ SAVDıGlM ZA-J ÖOŞ OLDUĞUNU MAK Sii-AHIMl Sö 'i-V£AAH'M ÇEK."C HO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1959
  • Em GüZECu SEVİDİR 3ıR KADiM Seni oüçi-'^üR-senin»ı_s iljG.u-Eniik:BlR DAKIKA-»KARı AA TEı_E'=ON EDECEKTİ 'k**iSti\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • Sahanda yumurta mı SANA ile nefis olur!%m Zira SANA ile yemekleriniz daha lezzetli,daha nefis ve daha hafif olur.SANA ile bir makarna veya sebze pişiriniz,neticeden çok memnun kalacaksınız.Ve unutmayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • FAYDALIDIR!OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,siya* tik ve romatizma ağ» rılarını teskin eder.Muayyen zamanlardaki sancılara karşı başarı ile kullanılır Sağlık mevzuunda ailenin en yakın dostunun doktor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK TEŞVİKİYEDE Kalıpçı sokakta 33 No.lu binanın son ihalesi Sultanahmet Adliye Sarayı müzayede salonunda 6/4/959 Pazartesi günü saat 10 11 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • ZEYTİNYAĞINDAN MAMUL Sabunları Piyasaya Arzediimiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • Perakende Keresteciler laşaat Sahipleri ve Karoseri imalâtçılarının Nazarı Dikkatine:ÇIRALI ve BEYAZ İthal malı KERESTE'lerin toptan veya perakende satışına başlanmıştır.İSTANBUL'DA ERSİN TİCARET LTD.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • Milliuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İğlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • RUMİ 1375 Mart 20 Perşembe HİCRÎ NİSAN 19 5 9 1378 Rama» san 23 VAKİT VASATİ EZANİ Güne?Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.42 12.18 15.52 18.34 20.08 5.37 11.09 5.43 9.19 12.00 1.34 9.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • İNŞAAT İLÂNI Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Umum Müdürlüğünden:1 Vahidi fiat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış olan Balıkesir Şube binası inşaatımızın ilk keşfi 270.958.43 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • ACENTE ARANIYOR TAKIM TEZGÂHLARI,MUHTELİF MAKASLAR,DİZEL MO-TÖRLERİ,MOTOPOMPLAR,SAÇ İŞLEME MAKİNELERİ,MA-RANGOZ TEZGÂHLARI,ELEKTROJEN GRUPLARI,ELMAS UÇLARI,BETON SEVKETME MAKİNELERİ,KAMYON ve KAMYONET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • rifîgbi E N S ü N COİÛnJLbİ& ORİJİNAL COLUMBIA DANS ve JAZZ SÜKSE PLÂKLARI MAHDUT MİKTARDA SATIŞA ARZEDİLDİ.DB 3879 Jim Dandy Lavern Baker And Tra La La The Gliders Orch RT 4500 Cha Cha Momma Brown Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • ithal mali Ekstra Ekstra LAVABO EVYE Alafranga He!â İthalâtçı sıfatile çok az kârla satılmaktadır.Sultanhamam,Eminbey han numara 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • MANTAR ARTIKLARI Ehven fiyatla satılmaktadır.MANTAR SANAYİİ TÜRK Ltd.Şti.Tel:44 67 95 ve 22 15 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOR Samsunda çalışmak üzere MAKİNE MÜHENDİSİ veya YÜK-SEK MAKİNE MÜHENDİSİNE ihtiyaç vardır.Taliblerin Galata 560 PİL ya müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • 10 AY TAKSİTLE KADIN.ERKEK.ÇOCUK BİLUMUM GİYİM EŞYASI ve MOBİLYA RAM AZAN OĞLU MÜ ESS E SESİ Beyoğlu,ağacami Ahududu Bursa)Sokak No 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • GALALİT Düğme,teşbih,ağızlık imalâtçılarının dikkatine:Levha ve çubuk halinde çeşitli GalaUt mamullerimizin satışına devam edilmektedir.Arzu edilen renk ve kalmlıkta sipariş alınmaktadır.Galalit Fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • PİYASADA İSTİKRAR TEDBİRLERİ ALINIYOR t Baştarafı Birincide ler tanımaktadır.Piyasada her türlü stokçuluğu ve spekülatif hareketleri önleyici tedbirleri de ihtiva eden tasarıda Hükümetin her zaman piy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • TALEBE BOYKOTU DÜN SONA ERDİ t Baştarajı Birincide diseler doğru olmamakla beraber,arkadaşlarınızla konuştuktan sonra müsamaha ile karşılanabilir.Her hakkinizin mahfuz olduğuna inanmanızı istiyorum.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • C.H.P.MECLİSİ YARIN AÇILIYOR t Baştaraft Birincide verildiği takdirde dâvanın gruba mensup üyeler tarafından,aksi halde Bar» las ve arkadaşları tarafından kazanıldığı neticesine varılacaktır.Parti mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • Batman tankerindeki hasar mühim değil Makine dairesinde infilâk vukubulan «Batman» tankeri,dün Bahreyne varmıştır.Gemiden verilen telsizde bildirildiğine göre,tankerde infilâkten dolayı mühim bir hasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • IRAK VE LÜBNAN'LA KARŞILAŞIYORUZ t Baştarafı Altıncıda Devlet Demiryollarının Umum Müdürlük binasında Futbol Federasyonu Başkanı Yalçuk'la,Kırcan'ın iki saat süren toplantısında Çanakkale Milletvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • Kamyon nakliye fiafı rekabet yüzünden düştü Lâstik ve yedek parça ithalinden sonra kamyonlarla nakliye fiatlarında bazı indirmeler olmuştur.Kilo başına eskiden 20 kuruş nakliye ücreti isteyen kamyon s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • Apartıman kaloriferleri yanmakta devam edecek Belediye Zabıta Talimatnamesi gereğince,Kaloriferli binaların Mart ayı sonuna kadar ısıtılmaları gerekmektedir.Ancak.Mart ayından sonra da ısı derecesi 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • REVANŞIN TEESSÜRÜ DEVAM EDİYOR.Baştarafı Altıncıda durumdayken 3-2 mağlûp olduğu son maç şampiyonaya iştirak eden kafileler arasında günün mevzuunu teşkil etmekte ve bu maçı idare eden hakem ağır tenk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • DÜN OYNANAN OKUL MAÇLARI Okul spor yurtlarının tertiplediği müsabakalara dün muhtelif salon ve sahalarda devam edilmiştir.VOLEYBOL Kızlar:Çamlıca orta 2 İstanbul orta 1,Nişantaşı kız enstitüsü 2 Emirg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • ROMANYA 21 NİSANDAKİ MAÇA HAZIRLANIYOR SOFYA,KAHRAMAN B A P Ç U M bildiriyor 27 nisanda İstanbulda millî takımımızla Avrupa Kupasındaki ikinci eleme maçını yapacak olan Romanya takımı bu hafta tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • 5k Gazeteci YARGILANDI t Baştarafı Birincide çarptırılmışlardır.Ceza tecil edilmiştir.Mahkeme gazetenin mesul müdürü Kemal Onan hakkında beraat kararı vermiştir.GAZETEMİZİN MAHKÛMİYETİ İSTENDİ C.H.P.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • AFYON CEZAEVİNDEN 5 MAHKÛM KAÇTI AFYON,HUSUSÎ Dün gece saat 00.30 sıralarında Çay kazası cezaevinden 5 mahkûm cezaevi duvarını delmek suretiyle firar etmiştir.Mustafa Yalvaç,Osman Evren,Hasan Yılmaz,C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • İMÂR VEKİLİ MEDENÎ BERK LONDRA'da LONDRA,Husus!Muhabirimiz YAVUZ KARAÖZBEK'den Türkiye İmar Vekili Medeni Berk İngiliz hükümetinin davetlisi sıfatiyle 3 günlük bir ziyaret için Londraya gelmiştir.Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • 24 saatte üç yaralama vakası cereyan etti Dün şehrimizde üç yaralama hâdisesi olmuştur.Yenikapıda oturan Şaban Şenol,komşu geçimsizliğinden dolayı Bayram Hergünu,Küçükpazarda oturan Şükrü Enver ailevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • Şînasi Nâhit Berker romatizmadan muztarîp ANKARA,HUSUSÎ On bir aydanberi Ankara cezaevinde bulunan Ulus gazetesi fıkra yazarı Şinasi Nahit Berker,romatizmadan müztarip bulunmaktadır.Birkaç gün evvel c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1959
  • Kıbrıs'la işsizlik tehlikeli safhada KIBRIS'ta işsizlik ciddî bir mesele olmak üzeredir.Resmî istatistiklere göre,hâlen adada işsizlerin sayısı 5000 i bulmakta ve bu rakam günden güne artmaktadır.Hâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.04.1959
  • IRAK VE LUBNANLA FIFA nezdinde itiraza devam edilecek.Genç millî takımı yabancı antrenör çalıştıracak YOLCULUK YE KIRCAN Yalçuk görülüyor.Futbol Federasyonu başkanı Safa Yalçukla teknik komite âzâsı F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1959
  • BASKETTE 80-51 Çek'lere yenildik Avrupa Turnesinin son maçında kötü bir oyun çıkaran takımımız ilk devreyi 36 15 mağlûp bilirdi PRAG,HUSUSÎ AVRUPA turnesinin son maçını takımımız dün gece Çekoslovak'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1959
  • F.Bahçe'ye Haç tekliii mb mm Yağıyor Sarı Lacivertliler Haziranda israil'de 3 maç yapacaklar FENERBAHÇE Kulübüne muhtelif takımlar maç teklifi yapmışlardır.İdare heyeti bunlar içersinde yol ve diğer m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1959
  • Güreş Federasyonu ilk toplantısını yarın yapıyor Güreş Federasyonunun bütün İşlerini yeni kurulan komiteler görecektir.Federasyonun güreş mektebi,karakucak,yağlı güreş ve organizasyon islerini ana dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1959
  • PELE BREZİLYA' Yİ GALİP GETİRDİ Dünya futbol şampiyonasının unutulmaz siması Pele Paraguaya 3 gol atarak takımının ealibiyetinde en büyük rolü oynamıştır.Askere alındığı halde formundan bir şey kaybet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1959
  • REVANSIN TEESSÜRÜ DEVAM EDİYOR.SOFYA'DA İTALYAN'LAR KAFİLEMİZE BÜYÜK YAKINLIK GÖSTERİYOR İTALYA,ÇEKOSLOVAKYA,BULGARİSTAN VE MACARİSTAN FAVORİ GENÇLER ber toplu halde QOpYA'DA Avn,P* şampiyonasında baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1959
  • Finlandiya ve i s v e ç'i n Avrupa Şampiyonasına iştiraki şüpheli STOCKHOLM,HUSUSÎ Mayısta şehrimizde yapılacak olan XI inci Avrupa Basketbol Şampiyonasına iştirak için evvelce kayıtlarını yaptırmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1959
  • Ordu Galatasaray ile y enişemedi:0-0 Fransa'ya karşı çıkarılması düşünülen kadro her haltı ile göz doldurucu olmaktan uzaktı SEYİRCİ:4295 Kişi.HÂSILAT:5705 Lira.HAKEMLER:Nazif Oturgan irk)Hüseyin Hamz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1959
  • KÖŞEDEN VURUŞ GENÇLERE DAİR.N E ROMANYA mağlûbiyeti,ne de İtalya'dan yediğimiz dört gol.Doğrusu revanşı 3-2 Yunanistan'a verişimiz kadar bizleri üzmedi.Spor sahalarında taassub gösterenleri,neticeyi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.04.1959
  • V m mm [ŞAHAP METE] Al TAN İ7MİR İÎP FenerDance maçında sağ ayak bileği kırılan Altay MI» I İlli I fc İTİ III LP t.kalorisi A İtan uçakla İzmir'e götürülmüş ve tedavi altına alınmıştır.Resim genç futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor