Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • Pasaport Alamıyor Vilâyetin emri üzerine Emniyet Müdürlüğü bu gibi kimselerin durumlarını tetkike başladı VİLÂYETİN verdiği emir mucibince,bundan böyle cüz'î miktarda döviz alıp yurt dışına çıkmak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Kiliseler Birliği gece bekçisi Hamdi Karadeniz'in kaatili Hasan Kâhyaoğlu,dlin Birinci Ağırceza Mahkemesinde ifadesi okunurken sarası tutarak yere düşmüş ve bu yüzden duruşma talik edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • UÇ ERKEK KARDEŞ UÇ KIZ KARDEŞLE EVLENDİ AKHİSAR,HUSUSÎ t)ç erkek kardeş,üç kız kardeşle evlenmişlerdir,özsöfcüt ailesinin Hüseyin,ibrahim ve Mehmet isimli oğulları,Sıkçakır ailesine mensup Zehra,Güliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • 3i* TEDÜ TOPRAĞA YERİLDİ [İLHAN DEMİRELİ Şehir Tiyatrosu sanatkârlarından Suavl TedU'nün cenazesi dün kaldırılmıştır.Evinden alınarak Dram tiyatrosuna getirilen naaşın başında sanatkâr arkadaşları nöb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • Tabanca ile düello yapan 2 genç öldü KONYA,HUSUSÎ Bir kadın yüzünden çıkan İhtilâfı tabanca düellosu İle halletmek isteyen 26 yaşındaki Sadi Erer ile 25 yaşındaki Ali Makaracı aldıkları yaralar yüzünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • Derse girmiyen Orman talebesi ceza görecek Maarif Vekâleti,tahkikatın neticesini bekliyor Öğrenciler boykota devam edecek ANKARA,HUSUSÎ ORMAN Fakültesi talebesinin derslere girmeme karan ve Fakülteye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] PUSU KURDULAR Ku^ Ucesmede evveIki *ece Rlzcli Şaban Yanık ile kardeşi Seyfullah,amcalarının oğlu IVUnUULHn Ali Yanık'ı pusu kurarak tabanca ile ağır şekilde yaralamışlardır.AH koma h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • lADNAN ATAR] HARİCİYE VEKÂLETİ İSTİHBARAT DAİRESİ UMUM MÜDÜRÜ İSMAİL SOYSAL üstte)NATO'NUN DURUMU HAKKINDA İZAHAT VERİYOR.'nun 10 uncu yılı törenle kutlanacak İsmail Soysal 10 yılda bize Amerikanın 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • Uçak kazası için takrir verildi Uçakta müstear adla seyahat eden kadın yolcu bulunup bulunmadığı soruluyor ANKARA,HUSUSÎ LONDRA'da vukubulan müessif uçak kazası ile alâkalı bir takrir,Başvekilin cevap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • C.H.P.dinsizlik isnadını reddetti Grup,dinin politikaya âlet edilmesinden endişe ediyor "Dini siyasete âlet edenler büyük mücahitlere de tecavüz ediyor,ANKARA,HUSUSÎ CH.P.Meclis Grubu,dün yaptığı fevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Necip Fazıl Kısakürek,50 saat 5 dakika mevkuf kaldıktan sonra dün saat 13 de tahliye cdil-Reslmde Kısakürek solda)Avukatı A.Şeref Lâç ile görülmekledir.TAHLİYE EDİLDİ mistir,Necip Fâzıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • İNGİLİZLER İLE Rumlar dövüştü Bir pavyonda çıkan kavgada 9 u ağır olmak üzere 56 kişi yaralandı LEFKOŞA,Hususî muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den LEFKOŞA'mn Rum semtindeki bir-pavyonda Rumlarla İngiliz aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • İSA YUSUF ALPTEKİN Tibet isyanından memnunluk duydu Doğu Türkistan Millî Merkezi Komitesi İkinci Başkanı,meselenin Birleşmiş Milletlere götürülmesini istedi DOĞU Türkistan Millî Merkezi ikinci Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • AVA GARDNER YUHALANDI MELBOURNE,A.A.GREGORY Peck ile birlikte film çevirmek üzere Mclbourne'a giden Ava Gardner,kendisini alkışlayan kalabalıktan yüzünü saklayınca yuhalanmıştır.Yıldız,filmin sahneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • I SİVRİ BİBERİN KİLOSU DOKSAN LİRA GAZETELERDEN)1 I.ı *u mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1959
  • DR.JİVAGO Yazan:BORIS PASTERNAK Çev.S.TİRYAKİOĞLU İhtilâl ve harp ateşi içinde şahsiyetim,aşkım ve hayatım koruyabilmek için çırpınan bir adamm hayat romanı.1958 NOBEL MÜKÂFATI t* IYÖfe M Lûks cüüi YE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • A1E1LER Memleketimizde kadınların galışmaaını yadırgayanların sayısı gitti e azalıyor.Fakat her iyi şeyin pahalı bir bedeli olduğu gibi cçalışan kadın» ların fazlalaşması birçok problemleri de ortaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • M EV L i D Londra civarında vukua gelen müessif uçak kazasında şehit olan sevgili Aile Reisliniz Basın Yayın ve Turizm Vekili SERVER SOMUNCUOĞLU nun gehadetlnln 40 inci Tününe raslayan 29 Mart 1959 pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • TEŞEKKÜR Sevgili babamız,ailemizin büyüğü Eczan ve Diş Tabibi ALİ GALİP CANLISOY'un vefatı münasebetiyle 25/3/959 çarşamba günü bizzat cenaze merasimine gelen telefon,telgraf,mektupla sonsuz büyük acı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • BAYRA M'da-ÇÎN3& OTEL GELİN KALIN EĞLENİN ÇINAR bütün imkânlariyle sizlere 2 muhteşem bayram gecesi hazırladı.10 vt 11 Nisan tarihlerini daima hatırlayacaksınız.Masa t* oda r—rvnsyoo için kabul buroat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocak] İyiliğinizi İsteyen bir İnsanla aranızdaki bağı kuvvetlendirmek için iyi bir fırsat çıkacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün,dostlarınızdan çok kıymetli yardımlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • 11 III III 11II11 Mil IIII M 11IIII.II I III mill I lill Mill IIII 14.30 Çeşitli melodiler 15.00 Nurettin Çamlıdağ'dan türküler 15.15 Dündar Balkan'dan şarkılar 15.30 Yaşar Güvenir ve arkadaşları 15.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • I 2 4 S 6 8 9 10 11 15 I 1 2 z 3 i 5 ¦I Hı 6 a 2 8| '1 m BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Çarşı fiyatı;Eski bir Mısır mabudu.2 A kelenizde bir yarımada;Aç gözlülük.3 Söylenti;Delik kapatan parça.4 Âza;Anıt.5 Aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • Amerikalı piyanist Glazer şehrimizde konser verecek Şehir Orkestrasının bu hafta vereceği Pazar konserine Amerikalı Piyanist Frank Glazer de Solist olarak İştirak etmektedir.Demirhan AJtuğ İdaresindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • Amerikan Koleji hakkında ikinci bir rapor verildi Bebek'teki Amerikan Koleji hakkında İddialarla İlgili olarak Maarif Vekaletin* gönderilen Müfettiş raporuna bâzı İlâveler yapılmıştır.Kolejde usulsüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • Şehir Hattı vapurları günde 580 sefer yapıyor Şehir hattı gemileri,günde ortalama 580 sefer yapmaktadır.Seferlerin senelik bilançosu 211.800 adettir.Bütün hatlarda işleyen gemiler bir gün zarfında 53.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • İpotekle para verenlerin vergi durumu inceleniyor Defterdar muavini Emin Bükluoğlu,dün,İpotekle para verenlerin vergi durumunun ehemmiyetle İncelendiğini açıklamıştır.Defterdarlık uzmanları,gazete İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • Tekel,çay harmanı makinelerini temizletecek Çay paketlerinin İçinden toz halinde çay çıkması,halkın şikâyetine sebeb olmaktadır,inhisarlar Umum Müdürlüğü,artan şikâyetleri gözönüne alarak,harman makin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • Esrar saklamak için en emin yer cami imiş Üsküdar,Ayazma caml'i baş müezzini Mustafa Çakıo caminin tabutluğunda Jelatin kâğıdına sarılı 5 parça esrar bulmuştur.Yapılan tahkikatta esrarları oraya Salt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • İSTANBUL 6.NOTERİNİN HUZURUNDA YAPILAN MART ÇEKİLİŞİNDE SUADIYE'DE APARTIMAN DAİRESİ Kadıköy Şubesi müşterilerinden 5319 sayılı cüzdan sahibine isabet etmiştir.10.000 LİRA KAZANAN izmir Şubesi müşteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz rahmetli ADİLE EMZEN'in vefatından mütevellit büyük teessürümüze mektup,telefon ve telgrafla İştirak eden ve cenaze törenine bizzat katılmış olan Türk Ticaret Bankası erkanı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • Üniversite Kooperatifi hâlâ arsa teinin edemedi İstanbul Üniversitesi Mahdut Mesullyetll Yapı Kooperatifinin dün yapılan kongresinde,alınan bir karar gereğince.«Binaların kurulmak İstendiği Maçkada ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • Yaşlı bir kadın birbuçuk yıl bir odaya kapatılmış iddiaya göre,60 yaşındaki Cemile,apartmanını mânevi evlâdına devretmesi için dövülmüş Cemile Togar adında 60 yaşında bir kadını hapsetmek ve tehdit et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • ÖLÜM Türk Ekspres Bankası Kurucularından Tüccardan Nurettin Ergin,Zevcesi,Sara Yalın,Merzuka ve Mitat Eralp hemşireleri Avukat İzzettin,Şeref ve Seyfettin Adoran'ın yengeleri LAMİA ERGİN kısa bir hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • KERVANSARÂY'da NİSAN I Masalarınızı evvelden aldırınız.Tel:47 16 30 Pazar günleri saat 16-19 da matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Jesse James'in Maceraları Robert Wagner Jeffrey Hunter Renkli îng.EMEK Tel:44 911)Romalı Dilber Gin -Lollobrigida Fransızca.KÜÇÜK EMEK Tel 44 84 39)Romalı Dilber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • ŞEHİR ve TAŞRAYA AYDA 15 LİRA İLE ECOLE-ALEV MEKTUPLA TERZİLİK.ŞAPKA.ÇİÇEK.NAKIŞ Yurdumuzda.İlk Defa Bir San'at Garantisi DERS.PATRON.MULAJ.ADRESİNİZE POSTALANIR Malzemeler Müessesemiz tarafından temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • SÜBÂT MAA5I ALAMAYAN ÖĞRETMENLER İSTİFA EDECEK 300'e YAKIN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN "BORÇLANMAĞA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK,BİR AN EVVEL MAAŞLARIMIZ VERİLSİN,DİYOR Cehrimiz okullarında vazifeli olup da,Şubat ayı maaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • 1 Kadıköy K iz Okuiu| öğrencileri için)yeni bir yasak] H Kızların erkeklerle dolaş-i malarına mâni olmak e için öğle tatilinde inek-tepten dışarı çıkmaları ğj İ yasak ed i 1 d i| {ğ Kadıköy Kız Orta O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • Müşterileriyle konirai imzalayan randevucu Kethy isminde bir kadın,lüks evinin katlarını geceliğine 750 liraya kontratla veriyormuş Müşterileriyle kontrat imzalayan Kethy adında bir randevu evi sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1959
  • O VİLÂYETE bağlı dairelerde çalışan 1325 ücretli memur da maaşlarını yüzde 100 zamlı olarak alacaklardır.Ücretli memurlara Mart ayı maaşları zamlı olarak ödenecektir.GAZETECİLER Cemiyeti taralından bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • PERSONEL TASARİSİNİN AKIBETİ BELLİ DEĞİL Zamdan evvel teşkil edilmiş olan komisyon üyeleri bundan böyle ne şekilde hattı hareket takip edileceğini bilmiyor ANKARA,HUSUSÎ MALİYE Vekâletince uzun tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • SIRASI.İSTİFALARA DAİR.GAZETELERDE bir istifa haberi gördünüz mil lütfen biraz durunuz.Üzerinde düşününüz.Bazen hayret edici,hattâ üzücü bir durumla karsı karsıya geleceksiniz.«Neden?Ha Ali Hoca,ha Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • Zevk sahibi bir Erkeğin Kravatı E R I K.A Kravatıdır E R î K A Kravatı Emsalinden üstündür.Toptan satış yeri:Sultanhamam meydan Dağoğlu han Tel:22 02 13 44 72 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • AKTAŞ NEDİR?t s i m mi Ticarethane mi Mahalle mi CEVAP Arsalarımızı kıjmıetlendirmek için ilk doğru cevap veren 400 kimiye Ankarada 250 M2 mikdarında bir evlik arsa verilecektir.Bu fırsattan istifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • Küçükçekmece Belediye Reisi Salı günü seçiliyor Küçükçekmece Belediye Meclisi bu ¦alı günü yeni bir reis seçecektir.Eski belediye Reisi Bahaettin Öneyln düşürülmesini İsteyen muhalefet grubunun zabıtn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • Gönüllü Hemşire Kursları Açılıyor.Türkiye Kızılay Cemiyetinin her yıl İstanbulda açmakta olduğu gönüllü hemşire kursları fazla rağbet görmekte olduğundan Nisan ayı içinde yeni bir kurs daha açılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • 1 HAZİRAN ÇEKİLİŞİ İÇİN 1 rti^*F^l TARİHİ f GUN KALDI ev KEŞIDPS& İSTANBULO'A y 70.000 LİRA DEÛERİNDE APARTMAN DAİRESİ 100.000 LİRA PARA İKRAMİYESİ CCM'AN 170.000 OSMANLI BANKASI A.62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • Jtffifmmmalin nefis bir şekilde hazırlanmış nefis bir eser.BÜTÜN KİTAPÇILARDA ARAYIN UMUMİ TEVZİ YERlı MİLLİYET GAZETESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • UHU& Plastik Çamaşır Kolası Yıkanmış çamaşır ve giyim eşyalarınıza "apretaj" verir ve 1 Line Kolası I Renkleri canlandırır.Kumaşa yenilik verir Çamaşırları beyazlatırâ Kirtusixe llrJ\IGldaatnattazglar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • Zayıf bünyeli çocuklar için kamp açılacak öğretmen ve bünyesi zayıf öğrenciler İçin açılacak yaz kamplarının hazırlığına başlanmıştır.Bu sene de şehrimizin muhtelif semtlerindeki okullar kamp merkezle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • Radyoda müzik yayınları artırılmak isteniyor İstanbul radyosunun programında değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.Şimdiye kadar,radyo normal günlerde 11 saat.Cumartesi günleri 13 saat,Pazar günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • KARISININ KALBİNİ DELİK DEŞİK Eni BANDIRMA,HUSUSÎ Karacabey kazasında Bekir Şenel ayrı yaşadığı karısı Haticeyi kayınpederinin evinde kıskançlık yüzünden bıçakla kalbini delik deşik ederek öldürmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • Yatırılan yüzde 15 1er 150 milyon lirayı buldu TÜCCARA GERİ KALAN YÜZDE 80 LERİ YATIRMASI İÇİN TEBLİGAT YAPİLDİ İkinci İthal kotaları İçin tüccar tarafından muhtelif bankalara yatırılan yüzde onbeşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • I I lilt 111 I.11 I I I I I I 111 11 11 11II111 I 11111111II• BİR YAPRAK i t û i Ramazanda Galata Sarayı HEM Pazar,hem de Ramazan sohbeti olarak yazdığım bu yazının başlığına «Galata Sarayı» dedim ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • Makinist,uçağın enkazından çıktıktan sonra ağaçlarda takılı insanlar gördüğünü söyledi Londradaki uçak kazasından kurtulan Sev uçağı makinisti Kemal İtik,«Uçağın içinde Reyhan Seymen isminde bir yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • Bir Alman kızı Müslüman oldu Aclan adında bir Türk mühendisi ile evlenen Hildegarde isimli bir Alman kızı,dün İzmir Müftülüğünde ihtida ederek Müslümanlığı kabul etmiştir.Dün İzmir müftülüğünde,İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • EMEKLİ FARKI GİDERİLİYOR İÇEL MEBUSU YAKUP KARABULUT BU HUSUSTA BİR KANUN TEKLİFİ HAZIRLADI E;ANKARA,HUSUSÎ 'MEKLİ,dul ve yetim maaşları arasındaki tarkm kaldırılması ve ötedenberi mağdur durumda bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • [İLHAN DEMİRELİ 1/A7İCCCİ U İl OIIM Amerikan Atlantik filosuna mensup MACON harp WMfclTEOI nUbUm kruvazörü dün sabah limanımıza gelmiştir.Albay J.C.Wylie kumandasındaki gemi Regusulus güdümlü roketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • SCALA ARTİSTLERİ TEMSİLLERE BAŞLADI ANKARA,HUSUSÎ Scala Di Milano operası artistleri ile Devlet Operası artistlerinin müştereken sahneye koydukları Puccininin «Turandort» operası temsilinin galası dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • DENİZLİ'DE KAPANAN TREN YOLU AÇILDI DENİZLİ,HUSUSÎ Üzerlik ve Koncalı istasyonları arasındaki tren kazası sebebiyle kapanan yol dün «aban açılmıştır.Devrilen dört vagon ile lokomotif vinç gelmediğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • 6 OKLU YUMURTA AKHİSAR,HUSUSÎ Şehrimizde Adnan Yazar isimli bir şahsın Ligorin cinsindeki tavuğu,üzerinde C.H.P.nin altı ok rumuzunu andıran bir yumurta yumurtlamıştır.Koyu bir C.H.P.li tarafından 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1959
  • ALTIN DÜŞÜYOR Altın «atlarında dün 50 kuruş ve 1 lira arasında yeni düşüş kaydedilmiştir.Cumhuriyet altını dün 111 liradan muamele görmüştür.Külçe de 50 kuruş eksiği İle 15.50 den satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.03.1959
  • İNSAFSIZ BİR ANNE!NE insanlar var şu dünyada?Koltuğa kurulmuş,sereserpe oturuyor,etrafı umursamıyorlar.Yok canını,politik bir yazıya giriş değil bu.Sadece geçen gün otobüsteki manzarayı anlatmak istiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1959
  • PAZARTESİ akşamından SALI matinelerden İtibaren İTİBAREN ATLAS'ta YENİ MELEK'te Beyaz perdenin üç büyük yıldızı SOPHİA ALAN CLİFTON LOREN LADD WEBB ALTIN HEYKEL BOY ON A DOLPHİN)Sezonun en güzel Sinem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1959
  • JOANCOLLİNSrEGÖREF DÜNYÂNIN EN CAZİP ERKEKLERİ KİMLERDİR?Fotoğrafçıların "En güzel kız,seçtiği yıldız,listesinde yer alacak her erkeğin mükemmel olması gerektiğini söylüyor DÜNYANIN muhtelif ülkelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1959
  • Milliueff Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1959
  • IUMÎ PAZAR 1375 29 Mart MAİRT 16 19 5 9 HİCRÎ 1378 Ramazan 19 VAKİT VASATI EZANÎ 5.48 12.19 15.51 18.30 20.03 4.05 11.19 5.50 9.22 12.00 1.33 9.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1959
  • BİR KADININ ROMANI 71 «Oliver,sevgilim.dedi.«Benim söylediklerimi o derece veresiye,varım kulakla dinlemeğe alışıksın ki,sana.«Bu seferki kastın ne?Lucy'nin sesi gayet ciddiydi.«Sana Tony il aynı ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1959
  • Murar Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP Şimdi ne istersen anlat,seni sabaha kadar uslu uslu dinlerim.İyi ama,benim uslu uslu anlatmama imkân kalmıyordu ki.S.'mki ateşle barut tekrar yanyana gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1959
  • 1 CÜNEYT SERMET zz ğğ AZETELERDE Louis Armstrong'un grubu ile I jm Türkiye'ye gelip iki üç konser vereceğine jE EE dair haberleri okuduktan sonra hakkında bi-raz malûmat vermeyi faydalı buldum.Asrın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • Cilt mütehassıslarının 7.85'i Puro harika güzel lik müstahzarıdır diyor PURQ sabunun terkibinde krem hassaları oldağundan cildi besler,korur ve yumuşatıl cilt üzerindeki siyah benek,leke ve sivilceler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASININ Beşinci Kuruluş Yıldönümü Olan 13 NİSAN Akşamına Kadar BİR HESAP AÇTIRINIZ Hesabınız varsa PARANIZI ÇOĞALTINIZ CEM'AN 325 Talihliye 460.000 LİRA TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • Receb Turgay Eminönü Vergi Dairesi Müdürü VERGİ USUL KANUNU ve TATBİKATI Kanvinun şerh ve izahı,tebliğ,tamim,mukteza ve 1450 ye yakın en yeni emsal içtihat kararları,İstanbul,Ankara,izmir,Adana,Erzuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • SATILIK 1600 BOŞ GRES FIÇISI MOBİLOİL TÜRK A.Ş.Cumhuriyet caddesi Harbiye Mübayaat kısmına 31 Mart 1959 tarihin* kadar kapalı sari il* müracaat lafetostf 41 ü M n ı ı ı ı ı mmgır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • ZEYTİN YAĞINDAN MAMUL KOMİLİ Sabanları Fİ YASAYA AJELZ£DİLMİ$Tİ&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • İSTANBUL OPERETİ Elhamrada BURNU BÜYÜKLER Son 2 gün Salı akşamından itibaren BABA HİNDİ Operet 3 perde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • JDWMOi ABW Fransız Otomobil Sanayiinin teknik harikası MODEL 1959 as* &t ÛClYK UMUM?ACSNTASI &İV2EK Esmesi TemimMew E,M.&MM.Şişli,'Abide!Hürriyet Cad.201 Tel 471696 Telg.SİTEL Siparif Kay.d yari» J ÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • KRAKOVA,HUSUSÎ Krakovda yapılan 4 1U basketbol turnuvasının ikinci maçında takımımız.Polonya Genç ekibini çetin bir mücadeleden sonra 74-68 maği»p etmiştir.Bu müsabakada sakat bulunan Gündüz,Ömer ve T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • Beynelmilel Kayak yarışları dün Uludağ'da başladı BURSA,HUSUSÎ BEYNELMİLEL 5.Uludağ Kayak Yarışmaları dün saat 10 da Kar Sporları sahasında başlamıştır.İlk günkü yarışmalara Almanya,Avusturya,İtalya,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • ORDU TAKIMI 5-2 GALİP GELDİ ESKİŞEHİR,HUSUSÎ ORDU takımı namzetleri dün Atatürk stadında Eskişehir Havagücil ile yaptıkları maçı 5-2 kazanmışlardır.«Yüksel Rıdvan,Rahmi Mustafa,Ergun,Cemil Mustafa Çam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • GÜNÜN TEK GALİBİ:BEŞİKTAŞ t Baştarafı Altıncıda da maçın henüz 10.dakikasındaydık.Bu golle 1-0 kapanan ilk devrenin Varol'la Seyfi'nin karşılıklı birer kurtarışından başka kayda değer hâdisesi,40.daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • 2nci Profesyonel Lig bugün bitiyor İkinci profesyonel lig maçları bugün Şeref Stadında yapılacak müsabakalarla nihayete erecektir.Dün Şeref Stadında oynanan maçlarda Yeşildlrek Davutpaşayı 7-0.Sarıyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • TEMİZLEME TOZU I em iz fiğe &irebm ANADOLUYA BAYİLİKLER VERİLMEKTEDİR.RİZE BAYİİ Kore Pazarı Fuai Köseoğiu Dursun Ali Mete D E RE BOYU 130/z Ortaköy istanbul Tel.27 3305
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • MERSERİZE ELMO TRİKOLARI Aşağıda listesi bulunan lüks mağazalarda pek yakında satışa arzedilecektir.ANKARADA ABC Mag.Yenişehir Tel:20310 ANKARADA ERGİ Mağ.Şehir Çarşısı Tel:11054 İSTANBULDA:ATALAR Müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • MUTEMET TAYİNİ HAKKINDA Odamıza aşağıda evsaf ve miktarları belirtilen Karabük saç'ları tahsis olunmuştur.1 sayılı sirkülerde belirtilen evsafı haiz firmaların,Odamız Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • Çorap Çekme Makinelerimiz Gelmiştir.Adres:Aşirefendi cad:No.30 Tel:22 65 96 21 46 19 P.K.580 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • SAHAYA DEĞİŞİK BİR TERT GENÇLERİMİZ,NETİCEDEN FAZLA ROMANYA ve İtalya'ya farklı şekilde mağlûp olan Genç Millî Takımımız bugün 3 üncü karşılaşmasını Sofya'ya 33 kijonıetre mesafede bulunan Dimitrovo ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • PİYANGOSU ÇEKİLDİ ANKARA,HUSUSÎ KIZILAY eşya piyangosu dün Ankara'da çekilmiştir.Mercedes benz otomobil 571685,Fort otomobili 407366,65711,521849,Chevrolet otomobili 206258,395322,818444,709135,otomob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • zorlu gidiyor t Baştarajı Birincide Büyükelçisi Adnan Kural ve j İkinci Daire Umum Müdürü Ta-i lât Benler ile bir teknik heyet j refakat edecektir.Pariste bir gün kalacak olan j Fatin Ruştu Zorlu,New-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • MAHKEMEDE BİR KAATİL BAYILDI Baştarafı Birincide Yazılı ifadenin burasında,sanıklara alt parmaklığın önünde oturmakta olan Hasan Kâhyaoglu sara nöbeti geçirmiş ve yere düşüp başından yaralanmıştır.Düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • Derse girmeyen Orman talebesi ceza görecek t Baştaraft Birincide cinin buna itaatla görevli olduğunu ifade ederek şöyle demektedir:«Aksi takdirde talebeler hakkında çeşitli cezaların tatbiki en tabii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • UÇAK KAZASI İÇİN TAKRİR VERİLDİ t Baştarafı Birincide H Bunlardan kimler kurtulmuş,kimler kaybedilmiştir?Halk arasında söylendiği ve basında akis bulduğu gibi yolculardan müstear adla seyahat eden kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • Necip Fâzıl Kısakürek tahliye edildi t Baştarajı Birincide lere:«Ben size dememi" miydim?diye cezaevine girerken sarfettiği «Yakında yine beni Babıalide göreceksiniz» sözünü hatırlatmış ve şunları söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1959
  • C.H.P.DİNSİZLİK isnadını reddetti t Baştarafı Birincide müstakil grupta reddolunmuş ve Kurultayda asla görüşülmemiş olduğu sabit iken,parti aleyhine geniş bir tecavüz vasıtası olarak kullanmak iftiran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.03.1959
  • İS TAMBUX» A BEŞİKTAŞ 2 İZMİRSPOR O F.BAHÇE 1 A L T A Y 1 I A N KÜR A ö A ftlMI—ı-BEYKOZ 2 ANKARAGÜCÜ 2 İST.SPOR:1 HACETTEPE:1 GUNUN TEK GALİBİ:BEŞİKTAŞ Siyah-beyazlılarİzmirsporuMetin ve B.Ahmet'in g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1959
  • Beykoz 2-0 mağlû durumdan kurtuldu Maçın 28.dakikası içinde iki gol çıkaran A.Gücü bu avantajı devam ettiremedi ve berabere kaldt STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:6317 HÂSLLAT:22.022 TL.HAKEMLER:Hakkı Çaktırma R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1959
  • SporSarayında yapılacak olan kongrede iktidar-muhalefet mücadelesi sert olacak BEŞİKTAŞ'm senelik kongresi bugün saat 10 da Spor Sarayında yapılacaktır.Emniyet makamları,kongre salonunun içinde ve dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1959
  • Bugünkü MAÇLAR İSTANBUL'DA:Saat 13.15 Beşiktaş Altay Hakemler:Veli Necdet Arığ,Necdet Oralalp,Orhan Yalmaç)15.15 Fenerbahçe İzmirspor.Hakemler:Bedri Çakır,Cezmi Başar,Muzaffer Ertug)ANKARA'DA 14,00 Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1959
  • BEYAZ GRUP PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.KP F.Bahçe 7 5 2 10 4 12 2 Altay 10 4 4 2 12 9 12 8 Izmirspor 10 4 4 2 9 7 12 8 Beşiktaş 8 4 2 2 10 7 10 6 Beykoz 10 3 3 4 14 15 9 11 Hacettepe 8 2 1 5 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ ı Altay,hissedilir bir üstünlük kurmuştu.Bu üstünlük nihayet Fenerbahçe kalesine giren bir golle neticelendi.75 inci dakikada sağdan ALIMI İN bULU Kelen topu Bayram soliç mevkiinden yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1959
  • İst.Spor'la H.Tepe birer golle birer puan aldılar H.Tepe'nin hâkimiyeti altnda geçen maç,Yükselle Hayri'nin kaydettikleri sayılarla 1-1 neticelendi MİLLÎ ligdeki dünkü «beraberlik» zincirine İstanbuls
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor