Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • MAHKÛM OLDULAR [RÜÇHAN ÜNVER] Bir buçuk sene önce Yarımburgaz'Ia Ispartakule arasında cereyan eden ve 86 kişinin ölümü,102 kişinin de yaralanmasiyle neticelenen tren kazasına sebebiyet vermekten sanık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • "Amerikada bizden çok Atatürk kitabı var,Beyazıt kütüphanesi Müdürü «Atatürk ve Türkiye ile ilgili neşriyat noksanlarımız tamamlanmıştır» diyor.T} eyazıt Umumî Kütüphane |j Müdürü Muzaffer Gökman «Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • İNGİLİZ MÜNAKALÂT VEKİLİ DEMİRER'İ ZİYARET ETTİ LONDRA,Hususî Muhabirimiz YAVUZ KARAÖZBEK'ten Londra'da vukua gelen uçak kazasından kurtulan ve halen Londra'da tedavi altında bulunan yaralıların durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • CHP Grubu Din istismarı Meselesini Goruşlu Mebuslar C.H.P.nin devrimlerin bekçisi olduğunun teyiden ilân edilmesini istiyor ANKARA,HUSUSÎ CHP,Meclis grubu dün iki saat süren bir toplantı yapmış ve din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • MADALYA VERİLDİ Korede yararlık gösteren 7 generalimize Güney Kore büyük elçisi tarafından Güney Kore liyakat madalyası verilmiştir Harb okulunda yapılan törende yedi generalden dördü vazifeli bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • sells tahkikatı istedi Yedi mebusun verdiği takrirde eski Sanayi Vekilinin Yolsuz muamelelere,göz yumduğu iddia ediliyor F I ANKARA,HUSUSF •ski Sanayi Vekili Manisa meb' jusu Samet Ağaoğlu hakkında Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • Dünkü sis vapur seferlerini aksattı Sarayburnuna bindirme tehlikesi atlatan «Göztepe» vapuru yolcularım buraya çıkardı Dün sabah,limanı kesif bir sis kaplamıştır.Rüyet sahasını 2 metreye kadar indiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • SUPHİ BATUR GÜC BİRLİĞİ'nden ayrılmam,diyor Seçimlerden sonra C.M.P.den ayrılıp C.H.P.ye geçen Sinop mebus adayı Suphi Batur,«D.I*.ye girdiği yolundaki iddiaların doğru olmadığını» dün tekrar açıklamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • Askerler için onbir milyon kitap basılıyor ilk ağızda basılan Türkçe,Aritmetik,Yurt ve Yaşama Bilgisi kitaplarının erlere parasız olarak tevzi edileceği sanılıyor [NECMI ONUR] Okuma yazma bilmeyen ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • Batman'da bir kadın dördüz doğurdu BATMAN,HUSUSÎ Bir kadın dördüz doğurmuştur.Batmanca bağlı Birbereş köyünden Yakup Baylan'ın karısı Fatma,bir batında 4 çocuk dünyaya getirmiştir.Ali,Hüseyin,Ahmet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • Batılılar Rusya ile zirve toplantısını kabul etti WASHINGTON AJ».Batılı üg büyükler Rusya ile Berlin konusunu ve diğer büyük meseleleri bir zirve toplantısında müzakereyi bazı şartlarla kabul etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • KARAYOLLARI MEMURLARİNA ZAM YAPILDI ANKARA,HUSUSÎ Katma bütçeyle idare olunan Kara Yolları Umum Müdürlüğü de ücretli memurlarının maaşlarına değişik nisbetlerde zam yapmaya karar vermiştir.Kara Yollar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • ORTA DOGU'NUN EN BÜYÜK OTELİ İZMİR'DE KURULUYOR Almanyamn tanınmış otelcilerinden milyoner Max W.Billig,İzmirde Türkiyenin en büyük otelini kurmak üzere şehrimize gelmiştir.Mr.Billig,gazetecilere 1961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • YENİ BÜYÜKELÇİ Japonya tarafından memleketimize Büyükelçi olarak tâyin edilen Büyükelçi Takajiro 4 Nisan Cumartesi günü memleketimize gelecektir.Ekselans bundan evvel italya,Vatikan ve Arjantin'de Jap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • Be$ gazete Hakkında Ta İnönü'nün bir nutkunu yayınlayan gazetelerin dâva edilmesi için Menderes zaman aşımına 3 gün kala muvafakat verdi P Genel Başkanı ismet İnönü'nün Ankara İl kongresinde yaptığı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • fesS&«* $sh& h l**v,[İLHAN DEMİREL1 Evvelki gece Ankara'dan şehrimize gelirken Bolu'da yakalanan Necip Fazıl Kısakürek dün sabah Sultanahmet Cezaevinin iç kapısı önünde.Gardiyanın ileri uzanan elinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • TÜRK ALMAN KÜLTÜR DERNEĞİ HALDUN TANER MAX REİNHARDT' ALMAN ve AVRUPA TİYATROSUNA ETKİLERİ Adlı Konferans 28/Mart Cumartesi saat 17.30 GALERl'de Alyon sokak 15/2 Yeni Melek Sineması yanı)Girl»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • NATO HAKKINDA KONFERANSLAR [ALFSEE] Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtının 10 uncu kuruluş yıldönümünün yaklaşması münasebetiyle İzmir'de NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Kumandanlığı mektepl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1959
  • DALAY LAMA ASİLERE KATIL Kısıl Çin'le anlaşmayı fesheden hükümet hağım sisliğini ilân etti İlâh Kral Dalay Lama'nın sarayı kızıllar tarafından bombalandı Çan-Kay-Şek Milliyetçi Çin kuvvetlerinin Çin'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • t-k-k k-kifit k kk-kirkk"kirkrk*ki*ick'k k k kit HAFTANIN FİLMLERİ Tuttacuc Ç}k.ouv' KIRMIZI ŞÖVALYE «A Tale of Two Cities.Rejisör Ralph Ihomu idarecinde çevrilmiş bir J.Arthur Rank İngiliz)filmi.Oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • SYNTHOMYCETINE LEPETIT!Kapsül 250 mg.Ecza depolarına dağıtılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • PROPAGANDIST DOKTOR ve ECZACI ARANIYOR Müracaat:Doğan Laboratuarı Sirkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • 1 HAZİRAN AA tarİh.ÇEKİLİŞİ İÇİN SU KEŞİ PEPE 5 İSTANBULDA 1 70.000 LİRA OEûERİNOE APARTMAN DAİRES lie 100.000 URA PARA İKRAMİYESİ ""«I70.00Q OSMANLI BANKASI A.5.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • UTANBUli 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 HaUerieı 8.15 Şarkılar 8.30 Victor Young orkestrasından melodiler 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış v« program 12.30 Küçük orke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • ı ^QyHcun&U pcÂn4% OÛLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızların tesiri çok İyi Ağır bir mes'ulJyetteB kurtulacaksınız.KOVA BURCU Ocak 21 erdiğiniz bir söze 10 Şubat] pişman olacaksınız.Fakat bir arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:Karşıla.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ma.Hem açıklı,hem gülünç tiyatro ş%eçi' a «s Meydana geti' rilen değerli şey;Kayıplar.3—2 Yıkılma v.s.gibi zarar;Şu;Bir nota.4 Çabuk öfkelenen;Ol-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • »alat Musevi iîastahaneşin» I Asistan Doktor'a İMtya» vardır.İlgililerin saat 1012 arasında müracaatlar* rica olunur T*l:X| 12 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • Gençlik Terzihanesi Beğenilmek şartiyle ısmarlama elbise dikişi İOO lira.Manto,Tayyör,Pöpjyes 95 Beyoğlu,Bahkpazarı,Birlik Pasajı kat No:XX
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.İDARE MECLİSİNDEN 1S58 yılı Umumî Hey'et toplantısı sonunda yüzde 100 tediyeli Hisse Senetlerile,yüzde 25 tediyeli geçici hisse senetlerine brüt yüzde 12 hesabüe 28 Mart.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • Gelir vergisi yatırımı salı günü sona eriyor Gelir Vergisi mükellefleri için tanınan ilk taksit yatırma müddeti 31/Mart Salı günü sona erecektir.Defterdarlık Vergi Daireleri,gelir vergisinden dün akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • Ankara vapuru dörtyüz İngiliz turisti taşıyacak «Ankara» vapuru yarın,bir defaya mahsus olmak üzere Adriyatik seferine çıkacaktır.Gemi.yolcularını Trieştede bıraktıktan sonra burada bekleyen 400 İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • Belediye ücretlilerine zam bugün görüşülecek Belediye Meclisi bugün saat İŞ de toplanarak ücretli memurlara yapılacak zam hususunda karara varacaktır.Malûm çlduğu üzere,Bütçe Komisyonu diğer müessesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • Heybeliada vapuru bir motor İle çarpıştı Dün akşam saat 15.30 da «Heybeliada» vapuru bir kazayı daha ucuz atlatmıştır.Kadıköyden gelen vapur,iskeleye yanaşırken Köprü gözünden çıkan bir motor ile kıçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • ET FİATLARININ ARTMASI MI Mezbahadaki kesim ücretlerine yüzde 100 zam yapılmasının etin kilosunda yirmibeş kumş artışa yol açacağı söyleniyor Mezbahadaki kesim ücretlerine yüz* 4* yüz nUbetlnde zam ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • M EV L i D Londra civarında vukua gelen müessif uçak kazasında şehit olan sevgili Aile Reisimiz Basın Yayın ve Turizm Vekili SERVER SOMUNCUOĞÜJ nun şahadetinin 40 inci gününe raslayan 29 Mart 1959 paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • Mevduat Sahipleri İş Bankasını neden tercih ediyor 34)Açtı ye Soyadı:İsmail Hakkı Balıacıoğlu Mesleği Profesör Medeni hali Evli,5 çocuk babası "İŞ BANKASI HERŞEYDEN ÖNCE BANKADIR,t»W.İJ*J$k$ fab @d t&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • M EVLİ D REMZİYE TACER'in ruhuna 30.Mart.Pazartesi günü Fatih,Camii Şerifinde öğle namazından sonra Mevlût okunacağından sayın akraba ve dostlarımızın teşrifleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • Turfanda sivri I biberin kilosu)90 Türk lirası Domatesin kilosu ise 1 11 lira.Balık fiatları da yüksek Turfanda sivri bide;dün la-ŞE tanbul toptancılarında ÜO lira-dan muamfeJe görmüştür.Do-E matesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • 15 yaşındaki kızı iğfal eden adam mahkûm oldu Hâkim,suçluya evlenirse kurtulacağını söyledi,fakat kız bu teklifi ağlayarak reddetti Gazyağı vereceğini söyleyerek evine davet ettiği L.adında 15 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • '4'Ü|tK-Alınan ivuttur l'ffucltMi'n tertiplediği konferanslardan biri 28/Mart Cumartesi günü Saat 17.30 da yeni melek sineması yanındaki galeri'de,Haldun Taner tarafından cMax Reinhardt'ın Alman ve Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • Su tesisatı talimatnamesi dün yürürlüğe girdi Sular İdaresinin Belediye Meclisinin kararından geçen yeni «Su tesisatı talimatnamesi» yürürlüğe girmiştir.Tali» matnameye göre,yeni yapılacak veya tadil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • GÜVEN TÜRKES ile ARMAN TİMÜRltAN Nişanlandılar Bahariye 26/3/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • Çengelköyde bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı Düı öğleden sonra.Çengelköyde Kuleli Askerî lisesi önünde bir otomobil ile bir kamyon çarpışmıştır.Kazada vasıtalar hasara uğramıştır.Şoför Şa-ban Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • 1ETSLEARN ENGLISH İNGİLİZCE öğretim gazetesi SENİ SAYISI ÇIKTI.ABONE ADRESİ:Halûk ELBE İSTİKLAL CA0.354 BEYOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • 9 Mayıs,9 Haziran,9 Temmuz.İŞ Ağustos tarihlerinde 4 keşide arka arkaya İSTANBUL BANKASI'nm 15 Şube ve Ajansında asgari yüz liralık hesabı bulunanlarla yeniden Asgari.100 liralık bir hesap açtıracakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1959
  • c SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35!Jeşse Jameş'in Maceraları Robert Wagner Jeffrey Hunter Renkli İng-EMEK Tel:44 90 07)Romalı Dilber Qma Loilubrigida Fransızca.KÜÇÜK EMEK Tel 44 84 3£)Romalı Di*-b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • Bahaîlik ve Bahâîler ANKARA'da tarikatlarının âyinlerini icra ettikleri 14diasıyle derdest ve bâzıları tevkif edilen Banaller hakkında doğru ve eğri hayli yazı intişar etti.Fakat bu yazıları bizi tatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • Bir Rus Kremlin razaSetleri if Amerikaya iltica eden Beriabin adlı ajan Beria'mn sağlığında 200 kadın ve kızla düşüp kalktığını söyledi NEW YORK,A.P.Bir zamanlar Kremimde muhafız olarak vazife gören v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • ımmm s:om^mif*Mmit TEFTİŞ FIRÇASI OTURDUĞUMUZ eve 5 ay kadar önce taşındık.O günlerde idi.Bir sabah kapı calindi.Açıp baktık.Temizpak giyinmiş bir beyle,üzerinde tulum,sırtında tulumbaya benzer hortum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • ovo» FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarını teskin eder OPON,bayanların muayyen zamanlar* daki Bancılarında başarı ile kullanılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • BANA VI"2 SEÜR.MÜDAFAASIN-BİR KADINA TASAı_uuT ex e«.KeiM düşün S£VO(N BUNU/«cORl KENDİNİ AöZtNl TOPLA PARLAK t^^SNEN YÖK 6ENDEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • nefis bir şekilde hazırlanmış nefis bir eser.BÜTÜN KİTAPÇILARDA ARAYIN UMUMİ TEVZİ YERİ:MİLLİYET GAZETESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • ATATÜRK BULVARI Akiaroy TEL:2735 28 22 II81 YOfTtoMİNEL ERİ TAŞRADAN ÖDEMELİ SİPARİŞ KABUL EDİLİR.mmm CTı?OSMAN BALKAN A/2/68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • Çaldığı boş cüzdan için iki sene hapis yatacak İZMİR,HUSUSÎ Tanınmış bir yankesici,çaldığı bos bir para cüzdanı yüzünden 2 aene 4 ay hapis yatacaktır.Mustafa Ziya Egel.otobüste bir gencin cebinde görd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • SATILIK APARTMAN Beyazıt Lâleli Zeynep Kâmil sokak 48 kapı nolu 4 daireli Blok başı ve 150 nı2 arsası bulunan apartman Sultanahmet 10.cu icrada 959/258 dosya marifeti ile 30.3.959 pazartesi saat 10-11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • EN YENİ METODLA Kısa Zamanda Ingüizceyi öğreten GALİP KÖK B.HAMARAT ENGLISH CENTER LİSAN DERSHANESİ Kayıtlara Devam Etmektedir.Beyofclu,KUçiik Parmakkapi No.25 tSHİ VIİOIZ »İNKMASI SONâfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • IA.P.YİYOR Ct/a ir,i milliyetçiler-FRANSIZ'LARDAN YEMEK 'n den All Hambellve 15S adamı birkaç gün evvel Fransızlar tarafından pusuya düşürülerek esir edilmişler ve toplanmışlardır.Yukarıdaki resimde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • LÂSTİKLERİ Türkiye Umumî Mümessili Bulunduğumuz BUFFALO Marka KAMYON ve OTO-MOBİL LÂSTİKLERİ,VAR-TA AKÜMÜLÂTÖRLERİ,STEYR KAMYONLARI S T E Y E Kamyon ve Traktör Yedek Parçaları STEYR BİNEK OTOMOBİLLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • RAMAZAN SOHBETLERİ MİNAKYAN TİYATROSU:Osmanlı dram kumpanyası artistlerine yaptıracağım resm-igeçidin başında Mlnakyan efendiyi zikretmek icabeder.Minakyan büyük ve bilhassa fedaî bir sanatkârdı.Sahne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • Resimlerden alınan gümrük vergisinin kaldırılması isteniyor Şehrimizde bulunan İnhisar ve Gümrük Vekâleti Başmüfettişi Cavit Gürocak.dışardan gönderilen resimlerden alınmakta olan gümrük vergisinin üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • Bir kadın hırsızın çaldığı eşyalar kamyonla taşındı İZMİR,HUSUSÎ 60 yaşlarında bir kadın hırsızın,son iki ay içinde 200 ev soyduğu dün polis tarafından açıklanmıştır.Çalıntı eşyalar arasında erkek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • Orman Fakültesine dün bir tek talebe dâhi uğramadı Bolu'daki Orman Tatbikat Okulu mezunlarına İşletme Müdürü—olabilme hakkını tanıyan Bakanlar Kurulu kararını protesto etmek maksadiyle boykot eden Orm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • T.H.Y.BU YIL 7 UÇAK ALİYOR ANKARA,HUSUSÎ T.H.Y.ihtiyacı karşılamak üzere bu sene içinde 7 uçak almayı kararlaştırmıştır.Bildirildiğine göre alınacak uçaklar F-27 Holanda tipi olup çift motorludur.İç h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • Böylesi de olurmuş!GEÇEN gün bu sütunda Hayat)mecmuasmda Ramazan eğlenceleri münasebetiyle yazılan bir yazıda rastladığım bâzı hatâları belirten tenkidkâr bir fıkra yazmıştım.Evvelki gün masamm üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1959
  • Ankara Askerî Mahkemesi sanıkların beşinin Sivil Ağır Ceza Mahkemelerine şevkine karar verdi ANKARA,HUSUSÎ Geçen sene yakalanan,Sovyetler hesabına casusluk yapmaktan sanık 6 kişinin duruşmaları Askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.03.1959
  • Murat Davman'ın yeni macerası ÜMİT DENİZ «Murat Bey,Demin Sait telefon etti.İstediğiniz Hacı bir tek eczanede bulmuş.O da Kızılaydaki Sağlık Eczanesinde imiş.Reçetesiz olduğu için vermemişler.Sait şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1959
  • BİR KAI 09 «Seninle aynı fikirde olduğum,anlaştığımız müddetçe kabul Ama hunini aksi olduğu zaman kendi yolumu kendim seçeceğim.«Bu.Bu olacak is değil.Alenen bir.Lucy mani oldu.«Bu kelimeyi kullanmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1959
  • II Etrab ül Âsâr,REFİ' CEVAD ULUNAY Cevher Ağa Şeyhülislâm Yahya efendi merhumun satın alınmış kulu olup musikide Sultan Dördüncü Mehmet devrinin meşhur bestekârlarmdandır.Zamanının üstadlarmdan musik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1959
  • U r U i y e Cumhuriyeti W WW W1 W W W VV I m t/N Z N O m 3 H 01 00 01 ö ö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p r p r 3" 3" î s p p p p 7 3 a u o a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1959
  • SU SONDAJ KUYULARI AÇTIRILACAK)Sümerbank Umum Müdürlüğünden 1 İstanbul'da Bakırköy Fabrikamız ile iştiraklerimizden Manisa ve Bergama Tekstil Fabrikalarında daimî iksa boru ve tulumbası Bankamızca ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1959
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1959
  • nuMÎ CUMA HİCRİ 1375 27 1378 Mart MART Ramazan 14 19 5 9 17 VAKİ T VASATÎ 1 EZANÎ Güneş 5.52 11.25 Öğle 12.19 5.52 ikindi 15.50 9.23 Aksam 18.28 12.00 Yatsı 20.00 1.32 i İmsak 4.08 9.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1959
  • KÂĞIT HAKKINDA Vilâyetçe yapılacak 1959 yılı kâğıt tahsislerinden istifade etmek isteyen Odamız mensuplarının 4 Nisan 1959 cumartesi günü saat 12 ye kadar Sanayi ve Tevzi şubemize müracaatları ehemmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1959
  • ASIA MOi Si'ZE Qi(Z OS «J CZAOVOYU AÇAVIM,ANNf\OİM Ml' «rerYf=itvtz& s/fk/Au/'J-'A vw-e oevip re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1959
  • AU.AHİİK At!BE* Bu ne Kıya reT Boyı-E KiaavATiNi Sik ve SOml.E£ İnİ ı'çesei SOK C7bövi_e pasakui ço CulK GÖEMEDİAA-J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • ROJA Saç Kremi sayesinde yünde bir defa taranmak kâfidir En modern kozmetik tekniğine istinaden vücude getirilmiş olan bir formül* göre hazırlanan yen.ROJA Saç Kremi saçları yağlamadan yumuşak ve canl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • TAM KOMPLE LAND ROVER MOTÖRLERİ Mağazamızda DERHAL TESLİM Fiatı:8983.Lira İhtiyaç sahiplerinin,müracaatları rica olunur.ANADOLU PAZARI KOMANDİT ŞİRKETİ Takdim.Lamanı caddesi 28/1 Telgraf:SUPER İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • Merserize ELMO TRİKOLARI Bayramdan evvel en lüks mağazalarda satışa arzed.üecektir.f Tel:21 58 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK ft SJÜVRİKAPI Tepebağ mevkiinde.neşkfeii inkişai sahası olan 1475 M2 a ısa acele sat.Mür:Tel:55 24 45t BAKUtKÖYDE sat apartman daireleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • İSTEYENLERE Topkapı Gümüşsüyü caddesi üzerinde I Havagazı,elektriği bulunan parsellenmiş arsalar sahibi eliyle ayrı ayrı satılacaktır.Müracaat:Beyazıt,Mühürdar Emin Paşa sokak No.21 Telefon:22 58 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • YÜKLEME BOŞALTMA VE TAŞİMA İŞLERİ YAPILACAKTIR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İstanbul Şehir ve liman dahilinde Ofisimiz nâmına yapıla-oak hububat,bakliyat ve sair maddelerin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • CHP GRUBU DİN istismarı meselesini GÖRÜŞTÜ Baştqraf\Birincide •oru haline getirilmesi,Halk Partisinin İnkılâpların bekçisi olduğu hususunun teyiden bildirilmesi tavsiye edilmiştir.Vakit geciktiği İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • ingiliz münakalât vekili demırer'i ziyaret etti t Ba.ğtarQf\Birincide fes*ş elektrik tedavisi yapılmasına devam edilmektedir.Eski Münakalat Vekili Arif Demirer'in sıhhî durumu da memnuniyet verici bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • IRAKTA 6 YÜKSEK subay tevkif edildi Kahire'deki Irak Elçisi siyasi mülteci olarak Birleşik Arab Cumhuriyetine iltihak etti DIŞ HABERLER SERVİSİ Irak'ta vukubulan Musul isyanına katılan 4 Iraklı havacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • MENDERES DP OCAK kongreleri hakkında Aygiin'den izahat aldı Başvekil Adnan Menderes,dün öğleye kadar Parkotelde istirahat etmla,saat 19 dan İtibaren de Belediye Reisi Kema} Aygün'le birlikte imar saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • İlli I I PLÂSTİK SANAYİCİLERİNE POLISTYREN POLIETHYLEN BAKALİT SELÜLOZ ASETAT KLORÜR P,V.C,Plâstifiyanlar Stabillzatörler ve bilumum yardımcı maddeler,Makineler Yedekler J.OJALVO ve V,MEŞULAM TahUlule
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • SANAYİCİLER,TURİSTİK OTELLER DEKORA-TÖRLER ve MİMARLARIN NAZARI DİKKATİNE Amerika,İngiltere,Fransa,Almanya,İtalya,İspanyada bulunan F»bf i MİM ieat ettiği muhtelif renk ve desenler,Yanma*,Çizilme* kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • İSMAİL K.ERDOGRU Müessesatı Yeni TELEFON No.larım muhterem,müşteri ve dostlarının ^»Silerine arzeylçr.Merkez Büro:44 56 68 44 75 44/3 Telgraf:ERTAŞKOL Fabrika ı 53 42 52 Bu vesileyle;Yeni teals etmfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • BEYAZ ÇİMENTO Beyaz çimento sanayiinde büyük bir başarı kazanan fabrikamı* mamulleri yeni Büyük Millet Meclisi binasını tezyin etmektedir.Mütehassıs Alman Kimyagerlerinin nezareti altında imalâtımızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • Necip Fâzıl tevkif edildi t Baştarafi Birincide açılan dâvada 1 yıl hapis cezasına mahkûm etmesi ve lâikliğe aykırı neşniyattan dolay tecil edilen altı aylık cezayı da buna ekleyerek derhal tevkif kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • TİBETTE DALAYLAMA ASİLERE KATILDI Baştarafı Birincide HİNDİSTAN'A BİR TİBET HEY'ETİ GİDİYOR Tibetteki müstevli Kızıl Cin kuvvetleriyle Tibetliler arasında çıkan çarpışmalarda,memleketlerine yardım edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • CHP AĞAOĞLU İÇİN Meclis tahkikatı istedi t Başta,raf\Birincide BJ Aynı suretle temin olunan 200 bin dolarlık bir I.C.A.yardımıyla satın alınmasına karar verilen craft selülozun ilk İhale olunduğu firm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • »"MMHnMİ HAKÎKİ SENTETİK BOYA PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR NUVELİN NUVELİN NUVELİN NUVELİN NUVELİN çok dayanıklıdır devamlı parlak kalır çabuk ve emniyetle kurur,emsallerinden üstün ve ucuzdur tabanca ve fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • "Amerika'da bizden çok Atatürk kitabı var,t Baştarafı Birincide Muzaffer Gökroan «Aınerikada her çağdaki kimse için kütüphaneler bulunduğunu da» bildirmiş ve bunları «Çocuk-ieiH' ve Yetişkinler» için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1959
  • Askerler için onbir milyon kitap basılıyor t Bo^turftfx Birincide r ilenleri ıı babında ver almak tadır.Bunlar 1120 şer bin adet basılacaktır.İlk 20 binlik partiler 3 Nisanda Erkânı Harbiyeye teslim o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.03.1959
  • "Biz Avrupalıyız Prolesto Edeceğiz Beden Terbiyesi Umum Müdürü amatör futbol takımının Asya grubuna ayrılmasını kabul etmedi ANKARA,HUSUSÎ J talyan olimpiyat komitesi or-I ganizasyon heyetinin memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • Leviski,G.Saray'ı Sofya'ya çağırdı Bulgaristanın Leviski kulübü Galatasaray profesyonel futbol takımını Nisan ayında Sofya'ya davet etmiştir.İstanbula son gönderdikleri mektupta Bulgarlar Nisan ayının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • FENERBAHÇE HAZİRANDA AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYOR Fenerbahçe kulübü Reisi Agâh Erozan millî ligi kazandıkları takdirde bir mükâfat olarak takımı Avrupada bir turneye çıkaracağını söylemiştir.Başkan 100 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • 1962 Dünya şampiyonası 15 Mayısta başlayacak Beynelmilel Futbol Federasyonu 1962 Dünya Şampiyonası başlama tarihini tesbit için geçen pazartesi ve ¦alı günleri Pariste iki toplantı yapmıştır.Organizat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • Fransa 2 Nisan' da Ordu Takımı Grup Şampiyonu olduğu taktirde,Hollanda Millî Maçının tehiri muhtemel 1a"N Mayısta Ankarada yapılacak olan Türkiye Hollanda millî futbol III maçının tehiri ihtimali beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • Ordu Basketbol takımımız dün de mağlû» oldu 66-61 BRÜKSEL,HUSUSÎ Ordu basketbol takımımız,Dünya ordulararası sampiyonasındaki son karşılaşmasını dün Birleşik Arap Cumhuriyeti ile yapmıj Vt 66-61 vaağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • Basketbol şampiyonasına Yunanistan katılıyor 21-31 Mayıs tarihleri arasında şehrimizde yapılacak olan XI inci Avrupa basketbol şampiyonasına Kıbrıs anlaşmasından sonra Yunanistan da katılacağını bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • G.Saray voleybol takımı temmuzda İtalya ve Fransa'ya gidecek Galatasaray voleybol takımı Temmuz ayı içerisinde bir Avrupa seyahatine çıkacaktır.Federasyonun programını aksatmamak suretiyle elemanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • F.Bahçe Bakırköy'lü SEVKET'E TALİP 3 Voleybol transfer faaliyeti daha şimdiden hareketli bir safhaya girmiştir.Fenerbahçe kulübü Darüşşafaka kaptanı Atillâ'dan sonra Bakırköyün ve millî takımın kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • Beyoğluspor futbol takımı 22 Mayısta İsrail'e gidecektir.İsrail'in en popüler kulübü Maccabi tarafından davet edilen Beyoğlusporlular,dörl maç yapacaklardır.Sarı-Siyahlı futbolcular İsrailden dönüşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Beşiktaş Kongresine «Müstakiller »adı altında girmeye karar veren eski futbol şöhretleri dün kulüp lokalinde toplandılar ve yıllarca emek verdikleri siyah-beyazlı formanın tekrar o parla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • Fenerbahçe ve Beşiktaş İzmir'li takımlarına hazır.Beykoz ve İstanbulspor Ankarada oynuyor Millî lig'de bu hafta İstanbulspor ve Beykoz takımları Ankara'da Ankaragücü,Hacettepe ile deplasman maçlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • iğ:GOREÇ ve HAMILTON Bu akşam Krakov'da Polonya ile karşılaşacak olan basketbol millî takımımız'ın iki hazırlayıcısı.Antrenör Samim Güreç sağda)Amerikalı antrenör Hamilton solda)görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • Baskette bu gece Finlandiya ile karşılaşıyoruz KRAKOW,HUSUSÎ TÜRKİYE,Finlandiya,Polonya A)ve Polonya genç takımlarının iştirakiyle tertiplenen 4 lü basketbol turnuvası yarın bugün)bağlıyacaktır.İki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • AVRUPA BASKETBOL Şampiyonası hazırlığı son safhada f\Mayısta şehrimizde yapıla-J I cak olan XI inci Avrupa I Basketbol Şampiyonasının saha durumu belli olmuştur.Final maçları Mithatpaşa stadında kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • omba tesiri U.Müdür "Emre tecrübeli bir adamıdır,faydalanacağız Yaşar Doğu azli i/i karşılamadı güreş dedi Güreş Federasyonu Reisi Seyfi Cenap Berksoy'un Maarif Vekili tarafından vazifesinden affedilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1959
  • İTALYA Bugünkü maça Gençler değişik bir kadro ile çıkıyor İNGİLTERE'DEN Milli takım için antrenör istedik abraman BAPÇUM SOFYA'DAN BİLDİRİYOR «Genç milli futbol takımımız Avrupa Sampiyonasındaki ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor