Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • [MİLLİYET] Batıır'un D.P.ye girmesi muhtemel Bölükbaşı «Vatan Cephesi» ne katılacağı yolundaki haberleri yalanladı P MEBUSLARININ seçim bölgelerinde «muhalif partilerin mebuslarını veya tanınmış,şahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • MENDERES 16 Nisan'da Madrit'e gidiyor ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes,General Frankonun resmî davetlisi olarak 16 nisanda Madrlte gidecektir.Bu ziyaret dört gün devam edecektir.Hariciye Vekili F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • Tibet'te asiler duruma hakim Milliyetçi Çin uçakları Tibetlilere silâh yardımı yapıyor.Kızıl Cinde de ayaklanma olduğu bildiriliyor DIŞ HABERLER SERVİSİ TİBET'TE isyan devam ederken,âsiler memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • Gl.Cemal Göker'in uçağı parçalandı Jet uçağı toprağa saplanan General,hafif varalarla kurtuldu DİYARBAKIR,Hususî Muhabirimiz MEHMET MERCAN'dan Hava Tuğgenerali Cemal Göker'in idare ettiği bir jet uçağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ TEVKİF EDİLDİ Zeyünbarnunda dükkânına aldığı 9 yaşındaki bir kızla yatakta çırıl çıplak yakalanan 59 yaşındaki Terzi VIi Güveııoğlu dün Bakırköy sulh •eza mahkemesince tevkif edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • GENÇLİK,DİNİN SİYASETTEN UZAK TUTULMASİNİ İSTİYOR Ankara Üniversitesi Talebe Birliği Başkanı Yavuz Esmersoy «Din mevzuumm siyasî partiler tarafından istismar edildiğini» ileri sürmüş ve bu meselenin «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • Sarkıntılık yapan bir fotoğrafçı yakalandı.Karagümrükteki fotoğrafçı dükkânına resim çektirmek için gelen 15 yaşındaki bir kıza sarkıntılık yapan Mesut Yasar suçüstü yakalanmıştır.İşkembeci Malik soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • Meclis Zorlunun sözünü 2,5 saat münakaşa etti Vekilin "Aşağılık duygusu,tabirinin zabıttan çıkarılması teklifi geri alındı ANKARA,HUSUSÎ-BÜYÜK Millet Meclisinin dünkü toplantısında,Hariciye Veküi Fati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • D.P.ve C.H.P.Meclis Grubu toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ DJ?ve C.H.P.Meclis grupları bugün saat 15 de toplanacaktır.D.P.Grubunun gündemi henüz tesbit edilmemiştir.Grup" idare heyeti bu sabah saat 10 da topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • Bu yıl ara Seçimi Yapılması Muhtemel 15 vilâyette 21 mebus seçilecek.Seçimler hakkında kararı D.P.Meclis Grubu verecek ANKARA,HUSUSÎ 8YILDANBERİ tehir edilen ara seçimlerinin bu sene yapılacağı ısrarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • AMERİKA VE AVRUPA NİÇİN ISMARLAMA ELBİSE GİYMEZLER?Çünkü orada temiz işçilik ve bedene tam uygun elbiseler temiz İsçilik ve yüksek kalite ile imal edilmektedir.Engin Konfeksiyon Şü.bu sistemin Türklye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • ft FAZIL V İYİ İstanbul Toplu Basın Mahkemesi "Büyük Doğu,sahibinin "Menderes'in Kalesi,başlıklı yazıdan dolayı 12 ay hapsine ve derhal tevkifine karar verdi Lâikliğe aykırı neşriyattan dolayı evvelce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • İSTANBUL'DA DÜN 17 GAZETECİ YARGILANDI BİRİ MAHKÛM OLDU Toplu Basın Mahkemesinde dün 17 dâvaya bakılmıştır.Bu dâvalarda 17 gazeteci yargılanmış,bunlardan biri mahkûm olmuş,biri de beraat etmiştir.Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • Irak'ın kaıanna Moskova sevindi Bağdat'ın Türkiye Elçisinin basın toplantısında Rüs Basın Ataşesi bulundu ve tebriklerini bildirdi IRAK'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BASIN TOPLANTISINDA KONUŞURKEN l Telef oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • Zorlu sağda)Yunan millî bayramı dola-Yunan Elçisi Pezmazoğlu sağda)C.H.P.Genel Başkanı İnönü solda)yısiyle ziyaret ettiği elçilikten uğurlanırkcn Giilek ve Çellkbaş'ı geri plânda)Elçiliğin kapısında u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1959
  • Bakırköy işçi şilesinin iemel atma töreninde Başvekil konuşmasında CHP devrine telmihte bulunmadı Başvekil,Türk Milletinin asırlarca Yatan mücadelesi yaptığını söyledi Törende Londra faciası için dest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Bağdat Paktı 4Devleteindi BAĞDAT PAKTI,Pakta adını veren devleti kaybetmiştir.Bu 14 Temmuz 1958 ihtilaliyle kralını öldürüp müesse» rejimi değiştiren Irak cumhuriyetidir.Böylece 4.043.287 metrekarelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • GRAPHO-ENGLISH Sayesinde Türkiye'nin her yerinde yazarak,konuşarak İNGİLİZCE FRANSIZCA,ALMANCA Bgrenmek için parasız broşür İsteyiniz.Taklitçilerden «akınımı GRAPHO ENGLISH.İstiklâl Caddesi,297 BEYOĞL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Hakiki Aspirin bayer)markalı olanıdır V Ağrılara karşf Şeffaf selofan içinde bulunan,tabletlerdeki Aspirin' ismine ve bayer)markasına dikkati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • MERSERİZE ELMO TRİKOLARI Aşağıda listesi bulunan lüks mağazalarda pek yakında satışa arzedilecektir.ANKARADA ABC Mag.Yenişehir Te* 20310 ANKARADA ERGİ Mağ.Şehir Çarşısı Tel:11054 İSTANBULDA:ATALAR Müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • MUTFAK YEMEKLİK NEBATİ MARGARİN YAKINDA ÇİKİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • OĞLAK BURCU W [22 Aralık 20 Ocak] Fazlaca alıngansınız.Boa yere bir yakınınıza kırılacaksınız.Bu huyunuzu bırakın.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] HU hayatınızdaki karışıklıklar sona eriyor.Tam bir netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • a»ıat«ıtı.RU LMACA SOLDAN SAĞA:1 Sızlanma;Haydut 2 Gürültü patırdısız;Tersi bir nota;Arttırma.3 Bir renk;Tanıdık.4 Zor karşısında boyun eğme.5 Gizli aşk oyunu;Alan Üsküdar'ı geçmiş.6 Tersi su;Bir kömü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • UI1IIIIIIIMIIIIII.IHIM I il I.lill Mill I.i,iilllllllll.t S T A N B U L 7.27 Açılıp ve program 7.30 Ka-rışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 İki orkestra I eseri 8.45 Türküler ve oyun ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Jesse James'in Maceraları Robert Wagner Jeffrey Hunter Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Romalı Dilber Gina Lollobrigida Fransızca.KÜÇÜK EMEK Tel.44 84 39)Romalı Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • GÖZTAŞI ALINACAK Göztaşı vermek isteyen firmaların 44 81 13)telefon numarasına veya Galatada Anadolu Sigorta han beşinci kata müracaatları.15973)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Propagandist Doktor ve Eczacı Aranıyor Müracaat:Doğan Laboratuarı Sirkeci.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • cuz HALK TİPİ EŞARPLARI ÇIKTI Fabrika satış yeri:Aşir efendi cad.No.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Kolejdeki oruç hâdisesini» raporu fekâleie gönderildi Müdür yardımcısı "öğrencileri oruç tutmamağa zorlamadık,isteyen tutabilir,diyor Öğrencilere oruç tutmamalarını tavsiye ettiği ve bunu bir tamimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Saat çalan yankesici,bîr genci bıçakta yaraladı 99155 plâka sayılı otobüs Eyüp Defterdar caddesinden geçerken yankesici Ahmet Özgedik kalabalıktan istifade ederek yolculardan Rüştü Agan'ın cep saatini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Eksik pide çıkaranlar iyi kontrol edilmiyor Pide imâl eden fırınların hamur veya eksik vezinli pide çıkarttıkları hakkındaki şikâyet önlenememektedlr.Fırınlardan büyük bir kısmı,halkın sıcak pideye ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Devamsız öğretmenlerin durumu tahkik ediliyor Şehrimizin muhtelif okullarına mensup bâzı öğretmenlerin vazifelerine gelmediği ve bunu bir alışkanlık haline getirdikleri yolundaki İddialar tahkik konus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Kastamonu şilebi Fethiye limanına götürüldü Fethiyenin 38 mil açığında pervanesini düşüren «Kastamonu» şilebi dün «Eskişehir» şilebi ile «Aksu» vapuru tarafından yedeğe alınmıştır.Pervanesini kaybeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • DOĞUM İşçi sigortaları kurumu Sultanahmet hastahanesl idare müdürü Kemal Çevirgen ve eşi Hatice Çevirgenin 25/3/959 günü Alman hastahanesinde bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir.Yakın dostlarına müj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • ACI BİR KAYIP Memleketimizin değerli Film Operatörlerinden Lazaros Grafopulos cLazar» maalesef duçar olduğu hastalıktan kurtulamıyarak vefat etmiştir.26/3/959 Perşembe günü Şişli Rum Mezarlığında saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Emirgân'da Sahilde Satılık dörder odalı apartıman dairesi.Telefon:44 37 55 15737)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Mufad Servislerine Başladı 5 kıtadaki 42 memleketin 85 şehrine istanbul ve Ankara dahil)yayılmış olan SAS şebekesinin,bir müddet aksamış bulunan servisleri eski intizamiyle yeniden başlamıştır.Yerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • LÜNET Gözlük mağazasının pek yakında açılacağını ARIKAN Kardeşler müjdeler.Beyoğlu 15972)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Nuh'un I ANKARA makarnası Ev kadınının seçtiği makarna İF-MAKAMNASI ANKARA MAKARNA UN ve İRMİK FABRİKALARI Nuh Ticaret ve Sanayi A.Şti.Tel.M.1110 72.Ankara 12395
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Üçüncü sigarası 4 Mayısta satışa çıkacak Tekel İdaresi tarafından hazırlanmakta olan «Üçüncü» sigaranın piyasaya çıkarılış tarihi,tekrar tehir edilmiştir.Umum Müdür Ömer Refik Yaltkaya'nın açıkladığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Para sıkıntısı sayfiyeye gösterilen rağbeti azalttı YAZLIK KİRA BEDELLERİ GEÇEN YILDAN FAZLA DEĞİL FAKAT EVLERİN ÇOĞU TUTULAMIYOR Şehrimiz sayfiye 'bölgelerinde yazlık oturmak üzere «Hrainnnn evlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • T.M.T.F.Ormancıların boykotunu destekliyor öğrenciler,derslere girmek için "En yüksek makamın garanti açıklamasını bekliyoruz,diyor İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencileri Dekan Prof.Adnan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Şilep personeli 1 ve bekçileri ikramiye alacak j=Şilepçilik İsletmesi Genel Ku-rulu dün toplanmıştır.Toplan-E} tıda hazırlanan rapor okunmuş ŞE ve «Ticaret filosunun kifayetsiz-5 llği» üzerinde durula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • Ramazanda sigara ve İçki satışı azaldı Ramazan münasebeti ile şehrimizda içki satışı yüzde 75 nisbetinde bir azalma kaydetmiştir.Bu sebeble stoklar bollaşmıştır.Sigara satışlarındakl azalma miktarı is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1959
  • İthalât yüzünden liman gemilerle dolup taşıyor Kotaların ilânından sonra limanımıza gelen gemilerin sayısı artmıştır.Bol miktarda mal getiren gemiler,bilhassa dün limanı tamamile doldurmuş Tophane,Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • [AJP.BAĞDAT'TA BAYRAM EİTLSS^SS:d"n bIrl Oİfra,İMbUİ edUen Bah" münaseben,bir geçit resmi yapmıSl.rdı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • UK KALİTELİ mal satılmıyaca Koordinasyon Vekili 40 çeşit malın asgarî vasıflarının tesbit edildiğini açıkladı ANKARA,HUSUSÎ Koordinasyon Vekili ve Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ataman düşük kaliteli m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • M»W—SÖZ SIRASI.BÜLBÜL HOCA NSANLARI,İsimlerine göre I komünist veya anti-komünist diye bir tasnife tâbi tutmanın mümkün olabile* ceğinl nihayet öğrendik!Buluş,Bursalı «Bülbül Hoca» nındır.Hocacfendi c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • OTO LASTİK KAYNAKÇILARI VE KAPLAMACILARIN Nazarı Dikkatine Yeni getirmiş olduğumuz tesislerle en yüksek kalitede KAYNAK HAMURU v« ince kenarlı $|RT HAMURU İmâl etmelcteyiı Bu mevzu ile iştigal eden ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • Hakkâri'ye inen kurtlar köpeklerle boğuşuyor HAKKARİ,HUSUSİ Vilâyetimizde kıs şiddetli geçmektedir.Yağan karın kalınlığı 30-40 santimi bulmuştur.A(kurt aürüleri şehrin civar mahallelerine kadar inmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • Konya'da bir hoca 5 kurt 28 tilki öldürdü KONYA,HUSUSÎ Merkeze bağlı Böğrüdellk köyünde enteresan bir hâdise cereyan etmlf.bir Hoca Halisin kümesine tilkiler musallat müstür.Evi köyün kenarında buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASININ Beşinci Kuruluş Yıldönümü Olan 13 NİSAN Akşamına Kadar BİR HESAP AÇTIRINIZ Hesabınız varsa PARANIZI ÇOĞALTINIZ CEM'AN 325 Talihliye 460.000 LİRA TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • I ZEYTİNYAĞI i İSTİYORSAM/I 1 KAKIK İ marka zeylirujağını I Toptan Satış Yeri:PAKSOY Ltd.Ort.Galata Rıhtım Cad.155/L Tel:44 10 84 Fabrika:Paksoy Ltd.Ort.P.K.144 Adana,Tel:1500 1502
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • SEDDO N Dizel 7 Tonluk KAMYONLARI gelmiştir Derhal teslim edilir.Pekin Ticaret Ltd.Şti.Taksim Cumhuriyet Meydanı 23 Tel:44 25 95 Telg.OTOK İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • GARAJ veya DEPO olarak kullanmaya elverişli Galatasaray ile Tophane ara» sında istimlâksir gayrimenkul,malsahibi eliyle satılıktır.Telefon:44 82 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • ŞTRAYHGARN SANAYİCİLER DERNEĞİ SAYİN ÜYELERİNE Sümerbank Merinos fabrikası yapak tevzl'l kontenjanından hissesine düşen merinos yapağısını almış olanlardan daha fazla almak lstlyenlerln 28/3/959 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • İngilizce Bilen Sekreter Aranıyor Büyük bir müessese iyi Türkçe,İngilizce ve ispanyolca Ladino)bilen kadın »ekreter arıyor.Müracaat P.K.79 İstanbul 16161)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • ^fiıÂammedin nefis bir şekilde hazırlanmış nefis bir eser.BÜTÜN KİTAPÇILARDA ARAYIN UMUMİ TEVZİ YERİ!MİLLİYET GAZETESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • O ANKARA Köpeğini döven Ismail adında birisini av tüfeğiyle vurarak öldüren Niyazi Arslan dün 20 sene 3 aya mahkûm olmuştur.Ayrıca Beşbin lira ağır para cezasına çarptırılan sanık kararı sükûnetle din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • ŞARKIŞLA'DA EKMEĞE ZAM YAPILDI IARKISLA,HUSUSİ Belediye Encümeni ekmeğin 500 gramdan 390 grama indirilmesini uygun bulmuş ve bunun 25 kurusa satılmasını karar altına almıştır.Ekmeğin 500 gramı 30 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • BİRLEŞİK AMERİKA TAARRUZ BEKLİYOR WASHİNGTON,A.P.Amerikan Hava Kuvvetleri İkinci Kumandanı,Sovyetlerin Amerika veya deniz aşırı yerlere hücum etmesi hailnde taarruzun derhal durdurulabileceğini beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • İRAN'A KAÇIRILDIĞI SÖYLENEN KIZIN ESRARI AYDINLANDI METİN DOĞANALP Londra'dan Tahran'a kaçırıldığı iddia edilen İngiliz kızı Gahty'nin sırrı dün çözülmüştür.Hâdisenin aydınlanmasına,bundan bir hafta ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • Geçen yıl evvelki senelere nisbeiîe daha az el sıkıntısı çekilmesinin sebebi kuzu kesimi oldu Geçen sene İstanbul halkının 1 milyon 608 bin,315 adet keçi yediği açıklanmıştır.Mezbahadan da kasaplara 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • ım SÜREYYA ROMA'DA [A.P.Sabık Iran kraliçesi Süreyya beraberinde annesi Eva Isfendiyari olduğu halde Pazartesi günü Koma'ya gelmiştir.Sabık kraliçenin İtalya'nın tanınmış ailelerinden birine mensup o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • II.II11 pır,BİR YAPRAK Bir yanlış daha!BUNDAN bir ay kadar evvel İstanbul Posta Müdüriyeti lütfen bana telefon ederek,Türkiye'de tiyatronun teessüsünün yüzüncü yıldönümü münasebetiyle çıkarılacak hâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • İstanbul Ticaret Borsasından:6590 sayılı kanun gereğince saym abonelerimizin aidatlarını Mart sonuna kadar ödemeleri,aksi halde %50 zamlı alınması mezkûr kanunun âmir hükmündendir.Buna mahal bırakılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1959
  • Yüksek Kimya Mühendisi Aranıyor Basma Fabrikası için,askerlikle ilişiği olmayan,genç ve kabiliyetli yüksek kimya mühendisi aranıyor.Taliblerin PJL 757 İstanbul adresine hâl tercümeleri ile müracaat et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.03.1959
  • Sae5/v\am AR.TIK.AĞACA TilîMANMA.İN ORADAN.SENİ *cOvAı_A/wıvacaSim.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1959
  • Iff ı s $S S:B MER/VÜSİZ BİR SİL-ÂH NE l"SE ^İARAR.BABal_ik.NEysfe ÇAReStZ At_ACaĞi-V.X r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1959
  • Hill Mill.ÇOK.BEDBAHTI/V\ANNECıİM.Hiii.k;izin4 sirtina G'vecek B'K^EVi VO DAMAAAD-KARiNA SIR El_BıSEVı.ÇOK MU SOLDUN U.İNSAF ^ftHU ŞuRAVA BAK.KIZININ EBlSE.LERÎNOEN BENİMKİNE VER VOK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1959
  • BERGEN SHETLAND J Kuzey Amerika'dan:İSLE OF MAN' iko.A C.T C A *t-VW-£JPAA.TWA.KLM.PlrfDUBUNi-ELAL.SAS.Sabena.l f tjaev*-Jk hannou«~ ans\»"^yiONDON^ IANDÎ LNC Rltt OF 5CII.U İFrance.Alitalia,tbe İn».K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1959
  • I "Kelîle ve Dimne,TÜBKEB ACARÖ6LD ğ |jj I I SKİ Hini filozofu Beydcba'nın rahmetli Ömer 3 K™ Rıza Doğrul tarafından çevrilen ünlü eserinin ııl I 4.basılısı Ahmet Halit kitabevinin Şarktan 3 Garptan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1959
  • BİR KAI 68 «Öyle derler ama,hiçbir zaman emin olamaz ki İnsan.«Bak yine yalan söylemeğe başladın.Ne demek istediğini anlıyorum pekâlâ.«Evet,anlıyorum.«Şimdi sana hiç bilmediğin bir şeyi söyliyeceğim.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1959
  • yrafr Oavman'm yeni macerası 75 Seni o karının evinden çıktığındanbcri.dediğine göre bunlara emir veren her kim veya kimlerso bizim yaptıklarımızı yakînen biliyorlardı.O karı dediği Necla olacaktı.Onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • İSTANBUL'DA DÜN 17 GAZETECİ YARGILANDI BİRİ MAHKUM OLDU t Baştarafı Birincide Yekta Rakip aleyhine Başvekil Adnan Menderesin muvafakati ile açılan dâvada Savcı sanıkların cezalandırılmalarını istemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • NECİP FÂZIL MAHKÛM OLDU t Baştaraf\Birincide cip Fazıl Kısakürek hakkında İkinci Ağır Ceza'ca lâikliğe aykırı neşriyattan verilen ve tecil edilen 6 aylık hapis cezası da buna eklenmiştir.Neticede mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • IRAK'IN KARARINA MOSKOVA SEVİNDİ J Baştaraft Birincide İngiliz Hariciye Vekâleti,Irak'ın Bağdat Paktından çekilmesiyle İngilterenin.bu memlekete silâh verme taahhütlerinin feshedilmiş sayılmayacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • GENÇLİK,DİNİN SİYASETTEN UZAK TUTULMASINI İSTİYOR fc Baştarafı Birincide prensip kararına varmalarını da» temenni ettiklerini belirterek,bunu.bahis konusu teşekküllerin genel kurullarına bir teklif ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • GENÇLER İLK MAÇTA HEZİMETE UĞRADI Baştarafı Altıncıda hakkak.En az 3 millî müsabaka yaparak şampiyonaya iştirak etmeleri,iddialı olduklarını gösteriyor.Takımımız,üstün rakibi önünde İlk dakikada yediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • G.SARAY K.GÜMRÜK ENGELİNİ AŞTI:1 O t Baştar\jx Altıncıda tığı kale,gol için ne kadar da hazırdı.28.dakikada Galatasaray Nuri'yi çıkardı.Dursun'u solbeke aldı,İsmail'i sağbeke,Saim'i sağhafa,Coşkun'u d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • SANAYİIMİZDE YENİ BİR BASARI FUGELİN Değişik hava tesirlerine ve denize karşı koruyucu;dış cephelerde emniyetle kullanılan en iyi ve parlak inşaat boyası FUGENOL Muhafaza kabiliyeti emsalsiz,yağlı,ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • ftfiiİBiiel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • RUMİ 1375 Mart 13 Perşembe 26 MART 19 5 9 HİCRÎ 1378 Rama-«an 16 VAKİT VASATÎ EZANÎ GUnef Öğle İkindi Akşam Yaî sı İmsak 5.53 12.20 15.49 18.27 1959 4.10 11.27 5.54 9.23 12.00 1.32 9.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • Tarharnerı Sbitinfcöyfe ftadaV TUVALET SABUNUDUR ^cO KOMİLİ Beta az. Q KOMİLİ cildi besler ve güzeilestirtrl)Q KOMİLİ teravet ve cazibenizi artırır.O Pq KOMİLİ tat ve evsaf bakımından rakipsizdir.Co i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • MONTAJ İŞÇİSİ Aranmaktadır Müracaat:Balmumucu Cad.No.26 Yıldız Jandarma Okulu karşısı)NOT:52 No:lu otobüs Fabrika ününde durmaktadır.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • MECLİS ZORLU'NUN SÖZÜNÜ 2,5 SAAT MÜNAKAŞA ETTİ it Baştarajı Birincide muhalefette İken sarfedflen «psikopat» tâbiri karşısında gösterilen hassasiyeti hatırlatmıştır.Yetkin sözlerini söyle bitirmiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • KARAMANLİS VE AVEROF GELİYOR ğ Baştarafı Birincide Karamanlis ile Hariciye Nâzın Ekselans Evangelof Averof,hükümetimizin daveti üzerine 7-12 Mayıs 1959 tarihinde memleketimizi resmen ziyaret edecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • Menderes "Türkiye mamur olacak» dedi i Baştarafı Birincide Şimdi,«vatan sathında mâmuıeleı yükseldiğini» kaydederken Başvekilin,C.H.P.iktidarı devrine ait hiçbir telmihte bulunmaksızın «Türk milletini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve bayanların muayyen zamanlardaki ağrılarını teskin etmek için çok faydalıdır.O?ot* gUnde 6 tablet» kadar 'alınabilir OPON bol miktarda piyasaya arzedilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • ^TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK PENDİK yakınında,denli manzaralı,her l^e yarar,metrekaresi 125 kuruştan sat arazi.36 22 49.KOMPLE tesisleriyle,telefonlu Pesel boru fabrikası sat.Ortak alınabilir.44 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1959
  • esin arabası HÛ İPll ÜtÜ:WZ ğ*;%S 75 senelik bir tecrübe mahsulü olan ve bir çok dünya şampiyonlukları kazanmış olan STEYR PUCH Otomobilleri Avusturyanm rtağitk arazileri için bilhassa imâl edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.03.1959
  • 13AMI ÖNEMİ.11 Maçın 40.dakikasında sağa uzatılan topu müsait durumdaki İsfendiyar yakaladı,kısa sürüşten sonra ortaladı.Tamerin yumruğa,Metinin kafaya çıkışları neticesiz kalmış ve top solda bekleyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1959
  • Beynelmilel kayak müsabakaları bu hafta BURSA,HUSUSÎ Uludağ 5.ncl beynelmilel kayak müsabakalarına 28 Mart Cumartesi günü Uludağda başlanacaktır.Cumartesi günü Slalom,pazar günü büyük Slalom müsabakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1959
  • Vehbi Emre Berksoy'un azline Savona'daki son hâdise sebebiyet verdi GÜREŞ Federasyonu Başkanı Seyfi Cenap* Berksoy dün gece Maarif Vekili Celâl Yardımcı tarafından vazifesinden azledilmiştir.Güreş Fed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1959
  • Erdoğan'ın bilinirinden şaheser iki golü,Adalet'i beraberliğe ulaştırdı SEYİRCİ:15.213 Kişi HÂSILAT:62.450 TL HAKEMLER:Rifat Atakanı Özdemir Erenkök Ahmet Bağatır ADALET:Selâhattin Ali İhsan Nihat Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1959
  • Turgay Altay'la idman yaptı Milli takım kalecisi Turgay Seren dün sabah Fenerbahçe stadında İzmirin Altay takımıyla idmana çıkmıştır.Millî takım antrenörü Remondini.hususi bir çalışmaya tâbi tuttufıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1959
  • KIRMIZI GRUP PUAN CETVELİ Takımlar OGBMAYPKp G.Saray 9 5 4 12 2 14 4 Vefa 73318595 Demirspor 72415486 Göztepe 71426 11 68 Karşıyaka 71336759 Adalet 7.526959 G.Birliği 7-524859 K.Gümrük 512X2346
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1959
  • Takımlar Millî Lige hazırlanıyor BU hafta şehrimizde Fenerbahçe ve Beşiktaşla millî ligdeki deplasman maçlarını yapacak olan İzmirin İzmirspor ve Altay takımları idmanlarına devam etmektedirler.Altay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1959
  • Avrupa Basket Şampiyonası hazırlıkları başladı 21 Mayısta şehrimizde Mithatpaşa Stadında yapılacak olan XI inci Avrupa Basketbol şampiyonası hazırlıkları ilerlemektedir.Şampiyonanın yapılacağı Mithatp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1959
  • Gruplar arasındaki söz düellosu eski umumî kaptanla yeni menejeri sert çatışmaya şevketti BEŞİKTAŞ kongresinde jki ayrı grupta yer alan Sadri Usuuğlu ve Hakkı Yeten söz düellosu devam etmektedir.Yeten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1959
  • c/er i zimefe Birinci dakikada yediği golle hosulan gençler,Romanyaya S-0 mağlûp oldu İTALYA,İNGİLTERE'Yİ 3-0 MAĞLÛP ETTİ SOFYA.HUSUSÎ Dün Sofya'da oynanan Avrupa şampiyonası genç takımlar maçında İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor