Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • DR.J İV AGO Yazan:BORİS PASTERNAK Çev.S.TİRYAKİOĞLü İhtilâl ve harp ateşi içinde şahsiyetini,aşkım ve hayatım koruyabilmek için çırpınan bir adamm hayat romanı.g\1958 NOBEL MÜKÂFATI ı* efe m Löks cütu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • İthalâtçı Kâr haddi %15-20ye İndirildi Hazırlanan karamanı e bugünlerde neşredilecek ANKARA,HUSUSÎ İTHALÂTÇI kâr hadlerinde I yüzde 25 43 arasında bir indirme yapılmıştır.Bugünlerde nesri beklenen kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • KIBRIS TÜRKLERİNE HEDİYE [ÖZDEMİR GURSOY] Ohannes Bark isminde bir ressam «İstanbul'un Fethi» ne ait 1X1,5 metre ebadında yağlı boya bir tabloyu Kıbrıs Türklerine hediye edecektir.Yedi senedenberi haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • TİBET' TE RAHİPLER SAVAŞA BAŞLADI Kızılların Manastırlarını yıktığı 13 bin rahip âsilere iltihak etti KALKÜTA,DIŞ HABERLER SERVİSİ BİR Kalküta gazetesi,Komünist Çin topçusunun Tibet'te Sera ve Drepon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • Birleşik Amerikanın Kaliforniya eyaletinde modern askeri teçhizatın tecrübe ve tekâmülü ile meşgul olan üsde çekilen yukarıdaki resimde atom çağının harplerinde faal hizmet alacak bir muharibin kıyafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • Tibet'teki isyanla ilgili bir yazıyı bugün 3 üncü sayfamızda-bulacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • RAMAZANDA KARAGÖZ İUPJJ*N «KARAGÖZ'ÜN ÂŞIKLIĞI» r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • Üsküdar meydanını devlet yoluna bağlayacak yolun açılması için yıktırılacak binalar üste)ve buradaki dükkân sahiplerini güç durumda bırakmamak için inşa edilen muvakkat barakalar alt taraftaki resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • ELEKTRİĞE ZAM TASDİK EDİLDİ Yüzde 12 40 zammı ihtiva eden tarife İstanbul'a gönderildi ANKARA,HUSUSÎ İstanbul elektrik fiatlarına zam yapılması teklifi Vekâletçe kabul edilmiştir.Kademe esasına göre y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • C.H.P.bütün seçimlere girecek Genel Merkez bir tamimle teşkilâta hazır olmasını bildirdi ANKARA,HUSUSÎ P Genel Merkezi teşkilâtına bir tamim yaparak,bütün seçimlere girilmesini ve yapılacak seçimler i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • AY TUTULDU Dün gece kısmî ay tutulması olmuştur.Havanın açık olması dolayısiyla olay kolaylıkla seyredilebilmiştir.Ay saat 19.55 te yarı gölgeye girmiş,tam gölge ise 21.1B da olmuştur.Tutulma esnasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • [MİLLİYET] ÇOCUK SATMAKTAN SANIK EMİNE AKYURDAL DÜNKÜ DURUŞMASINDA Çocuk satan bir kadın ağır cezaya verildi Evinde 3 çocuğu barındırdığı iddia olunan Emine çocuk satmaktan sanık A ANASI,babası belli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • Bir terzi çırılçıplak karakola götürüldü Zeytinburnu'nda küçük kızları kandıran terziyi halk linç ediyordu Zeytinbunmııdaki dükkânına davet ettiği kız çocuklarına para mukabilinde tasallûda kalkışan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY)Kızı Gathy'ın kaçırıldığını iddia eden Mr.Highsmith,sa*da)eşi Stelleita ortada)arkadaşımıza kızlarının hakkında izahat verirken.BİR İNGİLİZ KIZI İRAN'A KAÇIRILMIŞ METİN DOĞANALP LAWREN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • Ormancıların boykotu dün de devam etti Öğrenciler,Dekanın dönme teklifini reddettiler.Dekan,ceza verilecektir,diyor i STANBUL Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencileri «Bolu'daki Orman Tatbikat Okulu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • irtica meselesi f Meclise geliyor C.H.P.Meclis Grubu vesikaları toplamak ve-takriri hazırlamak üzere 5 kişilik bir komite teşkil etti ANKARA,HUSUSÎ CT T Meclis Grubu,din istismarcılığı meselesini Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1959
  • AK DUN BAĞDAT PAKTINDAN AYRILDI Kasım* im açıkladığı kar ar dan sonra halk sokaklarda nümayişler yaptı Bağdat Radyosu Irak,emperyalizmle son bağını da kopardı dedi Bağdat hükümeti İran hududunu kapatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • KTISAT ve Tİ Hazırlayan.Dr.Halûk CİLLOV İhracatın serbest bırakılması etrafında düşünceleri I" KTİSADÎ Koordinasyon Heyeti tarafından alınan 141 sayılı karar gereğince,ihraç mallarımızın yıllardanberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • TUTUM BANKASI TAHSİL İKRAMİYESİ HIM URADIR.ÇEKİLİŞ 26-5 1959 Tamamı nakit olarak dağıtılacak olan bu hususî keşideye sadece ilk,orta,lise,san'at ve yüksek okul ve faklllte ve htr çeşit öğretim müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Durgun bir gün geçireceksiniz.Hoşunuza gitme yen bir ziyaretçiyi kabule mecbur kalacaksınız.KOVA BURCU t 121 Ocak 19 Şubat] Plânlarınızdan birinde bir değişiklik yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • U IUtMMIIIUIIlU)1 Istanbul İ 7.27 Açılış ve program 7.30 Ka-E rışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Chansonlar 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 1 Karışık hafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • BULMACA I 23456789 »O II 12 IJ_H_iLi SOLDAN SACA:1 Uygun gelme;Asker.2 Belirti;Yüz suyu.3 Özlü sözler;Hata'nın I sonu.4 Tropikal denizlerde o esen bir rüzgar;Üye.5 Vakit;Tüfek namlusunda bulunur.6—3 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • Her kadının gayesi.i kocasına,hafif ve lezzetli yemekler.hazırlamakla onun sıhhatini,koru-maktır;Şunu da bilir} iki.jfcfaimî yüksek kalitesi sayesinde çokı besleyici,yemeklerlhaJ zırlayabilir.VITA'mni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • BELEDİYE ÜCRETLİLERİNE ZAM DÜN DE ÇIKMA 9 Bütçe Encümeni Reisi ile bir üye arasında bu yüzden münakaşa oldu.Mezbaha ücretlerine ise zam kabul edildi Belediye Meclisinin dünkü toplantısında Belediye Üc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince Mart ayı sonuna kadar ödenmeyen yıllık aidatın %50 fazlasiyle tediyesi gerekmektedir.Azamızın zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere aidatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • Kırtasiyecilerin Nazarı Dikkatine ATLAS Dolma Kalemlerinde yapmış olduğumuz VAKUM POMPA sistemimizi piyasada başka markalar altında satılmaktadır.Dolmakalem alırken gerek ambalajdaki,gerekse kalemin ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • İRTİHAL 47 senelik tedris hayatında sayısız talebe yetiştirerek memleket irfanına hiz met etmiş olan İstanbul Erkek Lisesi Fransızca Muallimlerinden Esat Lâmi AKMAN 23/3/959 pazartesi günü irtihal eyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • ZEYTİN YAĞINDAN MAMUL KOMİLİ Sabunları PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • GRAPHO-AMERICAN MEKTUPLA İNGİLİZCE Ücretsiz Broşür isteyiniz Beyoğlu,Tarlabajı Cad.Doğubank karcısı 18/2 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • Evrak kaybeden tahrirat kâtibi mahkûm oldu Kadıköy Kaymakamlığı Tahrirat Kâtibi Fahrettin Onur,esrar bulundurmaktan sanık bir şahısla ilgili evrakı kaybettiği için dün Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • Marmara vapuru,Kıbrıs'a gitmek üzere yola çıktı «Marmara» vapuru,dün saat 14 de Hayfa seferine çıkmıştır.Son alınan karar gereğince «Marmara» Kibrisin «Larnaka» limanına da uğrayacaktır.Gemide,Kıbrıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • Sahte Liman Cüzdanı tanzim eden şebeke tahkik ediliyor Sahte liman cüzdanı tanzim eden bir şebekenin mevcudiyeti üzerinde tahkikata girişilmiştir.İddiaya göre,bâzı kimseler,pratik olarak yetişen deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • Kastamonu Şilebinin pervanesi düştü Yeni revizyondan çıkan şilebi,Aksu vapuru yedeğine alarak Antalya'ya götürecek Şilepçilik İşletmesinin «Kaslamonu» şilebi dün gece saat 3.30 sularında pervanesini d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • BEŞİKTAŞ'taki Resim ve Harçlar Müdürlüğü Galatadaki maliye binasına nakledilmiştir.DÜN sabah Köprü'den Kadıköy'e hareket eden bir vakurun yolcularından 40 yaşında Eleni Korbo adındaki kadın kendisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • Altın fiatları dün de düşmekte devam etti Altın fiatlarında düşme devam etmektedir.Altın fiatları 1958 yılının Temmuz ayında en yüksek seviyesine ulaşmıştı.O zaman,210 liraya kadar çıkan Reşat altını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • 1 HAZİRANI ÇEKİLİŞİ İÇİN "i ^TARİHÎ GUN KALDI BU KEŞİDEDE İSTANBULDA 8 70.000 LİRA DEÛERİNDE APARTMAN DAİRES İLE 100.000 LİRA PARA İKRAMİYESİ CSMAN 70.000 L/RA OSMANLI BANKASI a.ş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1959
  • Uzayan İng.Mazisini BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Jesse James'in Maceraları Robert Wagner Jeffrey Hunter Renkli İng.EMEK Tel:44 DO 07)Korkusuz Yabancı Virginia »layo-Joel Mc Rea Renkli İngilizce.SUARE:Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • $W0(8MMMgş£ YSL ÖNCE B Kızıllara karşı mücadelesine SON günlerin ajans haberlerinde,«Dünyanın Damı» adı ile tanıdığımız «Tibet» ten »ık aık bahsedilmeye başlanmıştır.Tibet'te Kzıl Cinden gelen müstev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • [API GRİVAS VE 7BYARETCİLERİ EOKA Tcdhl9 t*5kll«t«»n lideri tümgeneral Gcoıge Grivas Atina'daki-Miti w *w ikMI »nk I tf Ikkni evinde kendisini tebrike gelen misafirlerini kabul etmektedir.Tedhişçi lid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • ehir yılda 78 milyon kişi taşıdı SON ZAMLARDAN 75 MİLYON GELİR FAZLASI TEMİN EDEN DENİZCİLİK BANKASININ SENELİK KARI ANCAK 25 MILVON LİRA [NKCMİ ONUR] Denizcilik Bankası Umum Müdürü tarafından,yarınki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • SO Z SİRASİ.İRTİCA VARDIR.1957 seçimlerinden önce çıktığımız yurt gezisinde,yolumuz bir Doğu İlinden geçmişti.Vatandaşa,iktidara gelecek partinin hangisi olduğunu sorduğumuz zaman,bize şu cevabı veren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • TEKNİK Son Sistem Bobinuar Makinaları GAZE ve Katlama Makineleri İmâl Edilir.SEZAİ SEZAVAR Yeni Kapı Hisar Dibi Sokak No.45 Tel:22 20 78 Not:Tediyatta kolaylık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • DANPERLİ KAMYON Toprak nakliyatında yükleyici makine ile çalışacak kamyon aranıyor.Müracaat:Sultanhamaıu Yesildirek Deaıiray Han No:220 Tel:22 04 04 "«aw.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • Günde yüx kamyon toprak dolduracak LODER yükleyici aranıyor)Tel:21 11 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • IS K R Â Telefonları Hassas Dayanıklı Zarif bir modeli Kabili ayar zil tertibatlı Şeklindeki hususiyet dolayısile konuşmalarda elde rahatça taşınabilirve hafiftir Ses kuvvetti ve nettir ISKRA otomatik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • «•OVAttDA "ZATTIR.RİZA BEY.Yi'nC Yvî BAHŞİŞ BİPAKTı' H/Rız/v BEY Mi"?NE P.I7AS» X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacılara Tanınmış FRANSIZ MÜSTAHZARLARI NEO PASSİFLORİNE OUİNİUM LABARRAQUE QUİNA LAROCHE SALICYLATE CLİN SOLUTION BOL MİKTARDA ECZA DEPOLARINA TEVZİ EDİLMİŞTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • istimlâk borçları imkân bulundukça ÖDENİYOR Belediyenin hâlen 1200 kişiye 90 milyon lira borcu var İstimlâk borçlarının ödenmesin» mali İmkân temin olundukça devam olunmaktadır.Belediyenin halen 1200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • SAHUR HAZIRLAMAYAN KOLEJ İDARESİ SUÇLU GÖRÜLDÜ Öğrencilerine Oruç tutmamalarını tavsiye eden Amavutköy Amerikan Kız Koleji idarecileri,suçlu görülmüşlerdir.Vekâlet Müfettişi,bu konudaki raporunda «İda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • Bir gemi alabora oldu 20 kişi boğuldu KALKUTA,A.A.Bihar eyaletinde Kosl nehrinde vukubulan bir fırtınada yirmi kişi boğulmuştur.Bir nehir gemisi akıntının şiddetinden alabora olmuş,sadece dokuz ceset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • astahanelere zam:Yüzde 200 Hazırlanan tasarı Cuma günü Belediye Meclisinde görüşülerek muhtemelen kabul edilecek Hastahaneler yatak,poliklinik,laboratuar ücretlerine yapılacak zamla alâkalı tasarı haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • YARISI PEŞİN YARISI VADELİ KONFORLU VİLLÂLAR KREDİ YAPI SANDIĞI Tophane Paket Postahanesi karşısında Tel:M 25 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • Pamukbank T.A.Ş.Umumî Heyeti topland ı Millî Bankalarımızdan PAMUK-BANK T.A.Ş.nin dördüncü hesap Benesine ait hissedarlar alelade umumî hey'eti,23 Mart 1959 Pazartesi günü saat 14 de Banka Merkebinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • SİTE ^SİNEMASI Son yılların en beğenilen erkek artisti WILLIAM HOLDEN'in Haftalarca unutamayacağınız en güzel filmi VAZİFE AŞKI Halaskar Gazi Cad ORİJİNAL)MİSS GRANT TERES RICHMOND)WILLIAM HOLDEN—LUCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • BU AKŞAM LÜKS SİNEMASINDA KİRLİ YÜZLÜ MELEK Aşk ve macera dolu bir Fransız filmi Yaratıcıları:VİVİANE ROMANCE MAURtCE ROUET ve GENEVÎEVE KERVİNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • BU G Ü N ROCK HUDSON'un Renkli Sinemaskop ÜMİT KANATLARI Battle Hymn)filmi Kazandığı büyük muvaffakiyet üzerine 3.üncü haftasına girdL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • BU AKSAM-EMEK ve KÜÇÜK EMEK Sinemalarında Alberto Moravia'nın Avrupa'da en çok okunan romanından Rejisör Luigi Zampa'nm filme aldığı LA ROMANA)GİNA LOLLOBRİGİDA DANIEL GELİN Fransızca ilâveten en son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • PLÂSTİK SANAYİCİLERE YE İMALATÇILARA Almanyanın en eski Celluloid fabrikası olan CELLULOID FABRİK SPEYER Levha,yaprak,çubuk saire ile İngilterede ilk Galalit Kazein Selüloz Asetate Polisteren imâl ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • ALAKA KESNE Partenerim Gönül'ün şahsımla ve GÖNÜL DANSEVİ ile bütün alâkası kesilmiştir.Görülen lüzum üzerine ilân olunur.ERDOĞAN GELİŞEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • Merserize ELNO TRİKOLARI Bayramdan evvel en lüks mağazalarda satışa arzedilecektir.t Tel:21 58 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1959
  • g—iWW.I BİR YAPRAK i t mâ A m i I Bîr hizmetin teşekkürü 1 "IV T İLLİYET.s üt unlar mda intişar eden ve okuyucularının f J^VJ,alâkasını celbeden eserlerin kitap şeklinde basılarak ya-yınlanmasına ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.03.1959
  • 'ES ALMA CİHAT.I KOMUŞU-LAW-AR.I TEKFZA'ZLARKEN-TEhUkELI BİR.İSJi'S Bu AaaA i BAkaljaa.İP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1959
  • YükSek ilM&yonüfi ÎİtİİCİ&İİHÎZİ tİHllİKETE i-Senelik muayeneler,doktorunuza yüksek tansiyonu vaktinde teşhis etmek imkânı nı verir,o zaman tedavi de hulay oluı ŞUNLARDAN KAÇININIZ:Çünkü bunlar tansiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1959
  • ura!Davman'ın yeni macerası K SESSİZ HARP a^^VBMÜ 74 Efendi evlâdım.Sana Bahçeli evlerden telefon ediyorum.Geciktim kusura bakma.Doğum gününe vaktinde gelmek isterdim ama hediyeni almak için dolaştım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1959
  • BİR KAI 67 Ama ben ıımıtamıyucağım.Haklıydın.İğrenilecek bir insandım.Kendimden ben bile iğreniyordum.Oliver başını kaldırdı:«Ama bundan sonra değişeceksin.diye mırıldandı.«Değişecek miyim?Evet,değişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1959
  • Orkinos Ton)Balığı ve Avcılığı v SITKIÜNER ORKİNOS yakalandığını hissedince,diğer küçük balıkların yaptığı gibi harekete geçer.Ufak boydaki balıklar,oltanın mukavemetine karşı koyamadıklarından kolayc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • SUBAY OKULLARI AÇILMASI İÇİN TEKLİF YAPILDI ANKARA,HUSUSÎ D.P.İçel Mebusu Yakup Karabulut dün Meclis Başkanlığına «Subay Okulları açılması» hakkında bir kanun teklifi vermiştir.Ordunun çeşitli subay i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • HAVA YOLLARI UMUM MÜDÜRLÜĞÜ istanbul'a nakledilecek ANKARA,HUSUSİ Türk Havayolları Genel Müdürlüğünün İstanbula nakli kararlaştırılmıştır.Genel Müdürlük bu kararı.Hava trafiğinin Istanbulda daha kesif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • Dâva açılan Bahaî'lerin sayısı 46' ya yükseldi ANKARA,HUSUSÎ Savcılık tevkif edilen 10 Bahaî hakkında,tekke,zaviyeleri ve benzerleri kanunu gereğince açacağı dâvayı diğer 36 Bahaîye de teşmil etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • ÜSKÜDAR'DA YOL İÇİN t Baştarajı Birincide necek para 8.5 milyon lira civarındadır.Yıktırılacak dükkân sahiplerinin güç durumda kalmaması için muvakkat barakalar da hazırlanmıştır.168 baraka istimlâki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • İRTİCA MESELESİ MECLİSE GELİYOR Baştarafı Birincide Mebusu Kâmil Boran tarafından Meclise intikal ettirilmiştir.İNÖNÜ GİTTİ CH.P-Genel Başkanı İsmet İnönü âüu gece saat 20 de yataklı ekspres ile Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • ucuz HALK TİPİ KA-ME-FA EŞARPLARI ÇİKTİ Fabrika satış yeri:Aşirefendi cad.No.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • M?^«vx-t ^«jü* Dünyanın Neresine Seyahat ©00 PAN AMERICAN BÜROSU HİZMETİNİZDEDİR ^şim^:Kİ» v.«1 ki ij«aatj-Meşhur Clipper'lerin uçtuğu 6 kıt'anın 82 memleketinde nereye giderseniz,ne zaman giderseniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • MONTAJ İŞÇİSİ Aranmaktadır Müracaat:Balmumucu Cad.No.26 Yıldız Jandarma Okulu kargısı)NOT:52 No:la otobüs Fabrika önünde durmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • DİNİMİZ de Reform Kemalizm Okuyanı irticadan korur İd» tap 5.dergi abone 10:T.L.Mür:Kadıköy kosuyolu Cad.94-1 j 16 ncı sayı çıktı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ Ü H İl TELEFON 37 12 10 SATILIK EMLAK 0 SAT.konforlu apt.Kadıköy Bahariyenin müstesna bir mevkiinde 4 katlı ant.satılıktır.350.000.Mür:Naci Üstenci.Nuruosmaniye Nur Han kat 2 No.9.TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • BEYAZ ÇİMENTO Fabrikamız mamullerinin kalitesini kullananlar takdir etmiştir.Avrupa mallarına her bakımdan üstün olan beyaz Çimentolarımızla memlekete döviz tasarrufu sağlayan fabrikamız sayın resmî v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • ELEKTRİK MÜHENDİSİ ARANIYOR Salihli,Demirköprü Barajında çalışmak üzere bir ELEKTRİK veya YÜKSEK ELEKTRİK MÜHENDİSİNE ihtiyaç vardır.Taliplerin 25 Mart Çarşamba günü saat 16 da ve 26 Mart Perşembe gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • Milliııef Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • RUMİ Çarşamba HİCRÎ 1375 25 1378 Mart MART Ramazan 19 5 9 15 VAKİ T VASATİ EZANI Güneş 5.55 11.30 Öğle 12.20 5.55 ikindi 15.49 9.24 Akşam 18.26 12.00 Yatsı 19.58 3.32 imsak 4.12 9.47 ı ı J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • ÜÇYILDIZ ÇİVİ,TEL VE GALVANİZLİ SAÇ FABRİKASININ SATIS İLÂNI Tasfiye Hâlinde Aker Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.TASFİYE MEMURLUĞUNDAN Aker Ticaret ve Sanayi T.A.Ş ne ait Balat Köprübaşı Mürselpasa caddesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • IRAK DÜN BAĞDAT PAKTINDAN AYRILDI t Baştarajı Birincide lerin yasak mıntaka ilân edildiklerini ve hududun kapatıldığını bildirmiştir.Irak askerî valiliği de dün Bir tebliğ yayınlayarak Irak vatandaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • HAKKI YETEN t Baştarıfı Altıncıda Şayet bugün Beşiktaş Iııtbol takımı sahadan mağlûp olarak ayrıldığı için alkışlanmıyor,yuhalanıyorsa bunun tek vebali ve günahı tamamen Sadri Usuuğlu'na aittir.Zira o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • Çocuk satan bir kadın Ağır Ceza'ya yerildi t Baştarafı Birincide Emine,Hâkimin:«Demek sen çocuğa sütanalık yapıyordun.j)sözünü şöyle cevaplandırmıştır:«O nasıl söz.Benim yaşta kadın hiç sütana olur mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • İTHALÂTÇI KÂR HADDİ 15-20 ye İNDİRİLDİ t Bağtarajı Birincide boyalar,müstahzar sekatifler,fotoğrafçılıkta kullanılan cam ve filmler,peliküller,sair kimyevî ve kimya sanayiinin bakiye müstahzarları,sun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • C.H.P.BÜTÜN SEÇİMLERE GİRECEK Baştarajt Birincide H Seçim neticeleri müsbet veya menfî)seçim günü akşamı mutlaka telle genel merkeze bildirilmelidir.BASKI VE YOLSUZLUK WW Seçimden evvel,seçim sırasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1959
  • Balat Musevi Hastabanesin* 2 Asistan Doktor'a ihtiyaç vardır.İlgililerin saat 10.12 arasında müracaatları rica olunur Tel:21 12 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.03.1959
  • Lig'de iki çetin müsabaka Mithatpaşa'da Saat 13,30'da)Vefa Adalet,Saat 15,15'de)Galatasaray K.Gümrük karşılaşmalarıyla grup Liderliği paylaşılacak MİLLÎ Ligin altıncı haftası bugün şehrimizde oynanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1959
  • GÜL ÇIRAY Paris ve Atina'ya DAVET EDİLDİ VELİ NECDET A B I Ğ ANKARA' dan bildiriyor.Kızlar arası Balkan kros şampiyonu Gül Çiray,her yıl Nisan'ın ilk haftasında dünyanın sayıl,atletlerinin iştirakiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1959
  • BULGAR ATLETLERİ CUMA GÜNÜ GELİYOR 3.yıl Enternasyonal Ömer Besim Kır koşusu 29 martta Büyükada parkurunda yapılacaktır.Bu müsabakaya iştirak edecek olan dört Bulgar atleti cuma günü şehrimize gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1959
  • BASKET HILL!TAKIN!POLONYA'YA GİTTİ Yarın Krakowa'da başlayacak turnuvada Polonya ve Finlandiya ile karşılaşıyoruz BASKETBOL milli takımımız Krakowa şehrinde tertiplenen dörtlil turnuaya iştirak ermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1959
  • Ordu Basket Takımı Hollanda'yı yendi:66-54 BRÜKSEL,HUSUSÎ Dünya Ordulararası basketbol şam-Dİyonasının dünkü maçlarında.Türkiye Ordu takımı Hollandayı 66-54 mağlûp etmiştir.Diğer karşılaşmada Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1959
  • AKDENİZ OYUNLARI 11 EKİM'DE BAŞLİYOR Bu sene eylül ayında Beyrutda yapılacağı bildirilen Akdeniz Oyunları bâzı sebepler yüzünden 11 ekimde başlıyacaktır.Lübnan Olimpiyad Komitesi Reisi Gabriel Gamael,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1959
  • ISAMİ ÖNEMLİ] TAUIÇMA TflPI ANTİĞİ M1,il takını namzetleri dün bölge binasında bir tanışma toplantısı yapmışlar-I MIIİÇRIM I UrUMH I İdi dlr.ResJmde 22 kişilik seyyal kadroda bulunan futbolcular antre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1959
  • KAigciue«*' WP7TAJ KAUECiSiNB KIZINCA' GOUUSfZi StfZALAYlVeiZPl VEFA ÜDERÜSİ G.veK-D».KEŞOCBreriî'KÖNÖeff Kfi^L BĞLEMYOfZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1959
  • Sadri Usuuğlu'nu itham etti HAKKI YETEN Sadri Usuuğlu'nu İTHAM EDİYOR BEŞİKTAŞ Kulübündeki kongre faaliyeti gün geçtikçe hararetli bir safha arzetmektedir.İktidar ve muhalefeti destekleyen gruplar kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1959
  • Savona hâdisesi için Maarif Vekâleti de tahkikat açıyor ANKARA,Fahir ERSİN'den MİLLÎ güreşçilerimizden Hüseyin Akbaş,Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından Ceza Heyetine verilmiştir.Buna,Akbaş'ın S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1959
  • ampiyona bugün ba 17 Milletin katılacağı turnuada Bulgaristan favori.Bugün Sojya'da italya ingiltere karşılaşacak Millî Takımlar FABRİKALARDA misafir ediliyor abraman 3APÇU-SOFYA'DAN BİLDİRİYOR NCİ Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor