Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.03.1959
  • k GENÇ ve NECİP Fâzıl ifade verdi 16 saat nezarethanede tutulan gençler "Büyük Doğu'yu protesto ederken Adliye'yi tahkirden„ Kısakürek de "Atatürk ve inkılâplar aleyhinde bulunmaktan,sanık Mustafa Kem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1959
  • Dünkü basın toplantısında NÖNÜ DEVRİMLER İnönü "Devrimleri tehlikeye sokmak isteyenler vardır.Fakat muvaffak olamıyacakl;CHP lideri konuşmasında ayrıca iç politikaya ve iktisadî konulara temas ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1959
  • W C.H.P.Mu^iOnr.»»EkUrt 1&4* A»V » r» T.U.M.M.M.V.MttUafcil Crap» V««IU$iiw MtesSJ J^«i Ku«l.gi«« «4J n&UlfcftUr *ç lepUnftVUr;1 Dııny» ı*lnr m it» M*r*md»a iaDMtaifW «da» bir "i'«^f tHy*u»l *»5««1 gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1959
  • Berbat Süleyman bir mahkûmu bıçakladı Adam öldürmek suçundan 24 sene hapis cezasına mahkûm bulunan «Berbat» nâmiyle mâruf Süleyman Gönül,dün Sultanahmet Cezaevinde Yorgi Gafalidis adında bir mahkûmu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1959
  • Âdemhan bir yıla daha mahkûm oldu «Şenlenen Sokak» başlıklı yazı dolayısiyle Akis dergisi de 1 ay kapatılacak ANKARA,HUSUSÎ Akis dergisi sahip ve mes'ul müdürlerinden Yusuf Ziya Âdemhan dün bir sene h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1959
  • YARDIMCI,STASSEN İLE GÖRÜŞTÜ Ortadoğu Teknik Üniversitesiyle ilgili tetkiklerde bulunmak üzere şehrimize gelmiş bulunan Harold Stassen solda)dün Maarif Vekâletine giderek temaslarda bulunmuş ve Maarif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1959
  • ÂBİDE İNŞAATI TEKRAR BAŞLADI Âbide'nin takke kısmının belon dökümü hazırlığı tamamlanıyor.Yollar yapılarak ağaçlandırılacak [NECMİ ONUR] ŞEHİTLER ÂBİDESİ» nin inşası tekrar başlamıştır.İnşaatta çalışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1959
  • Yunan Kralı Grivas'a iki madalya verdi Rumlar dün Lefkoşa'ya inerek' kiliseye giden 300 E.O.K.A.cıyı çiçek y a s m uru n a tuttu ATİNA,A.P.Yunan Kralı Paul,EOKA teşkilâtının Korgeneralliğe terfi ettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1959
  • İKt KOYU DİNDAR!Kor SOMArR|S ^OtAViSİYLT BlftAYCAUS.«İCw,yeT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1959
  • GEDİK "IRTIC YOKTUR„DEDİ Dahiliye Vekili,bu kabil isnatta bulunanlara karşı hükümetin kararlı olduğunu söyledi DAHİLİYE Veküi Dr.Namık Gedik,Anadolu Ajansına verdiği beyanatta inkılâplarımızı tehdit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1959
  • Vilâyette son Hâdiselerle İlgili bir Toplantı Yapıldı Menderes'in riyasetindeki 3 saat süren toplantıda Gedik,Budakoğlu,Göktan,Yetkiner ve Aygün bulundu BAŞVEKİL Adnan Menderes dün Vilâyette Adliye Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1959
  • VICTOR HUGO'NUN ŞAHESER ROMANI SEFİLLER 2 nci CİLDİ ÇIKTI Lüks cildli orijinal dört renkli bir Şömiz içinde 1 inci ve 2 nci ciltlerin fiatı 10 ar Liradır.AK KİTABEVİ,İst.Beyazıd P.K.36 Tel:22 47 43 Öd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • tk'icir-ir'kir-k+k HAFTANIN FİLMLERİ YAĞMURCU «The Rainmaker» Rejisör Joseph Anthony idaresinde Vistavision sistemiyle çevrilmiş,renkli hir Paramount Amerikan)filmi.Oynayanlar:Burt Lancaster,Katherine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • Nuh'un ANKARA makarnası Ev kadınının seçtiği makama KSE£SH ANKARA MAKARNA UN ve İRMİK FABRİKALARI Nu» Ticaret ve Sanayi 4.Şti.Tel.Ul.221072 Aııkdra 12395
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • TURKUAZ GAZİNOSUNDA Zengin programa ilâveten HER AKŞAM İKİNCİ NANA Gülsen AYDAN,Sihirbaz Turan TURANLI,Gaipten haber veriyor)Sema İÇLİ,Semra NURAY,Müthiş Komikler ÇATPATLAR,Zeki MÜREN'in tek rakibi İ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 362 Sanayi makinalan kotasmdan yapılan taleplerle ilgili olarak üyelerimizden depozito suretile dolar başına 2 Türk Lirası alınması durdurulmuştur.İlgililerin Odamıza müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN İkinci ithâl kotalarının 362 sıra numarasında kayıtlı Sanayi makineleri için Odamıza müracaat etmiş bulunan üyelerimize,aşağıda belirli hususları ihtiva eden bir bildiri cetv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • ALMAN SANAYİ FUARI HANNOVER 26 Nisan 5 Mayıs 1959 4.500 kadar Alman ve sair memleket firmasının katıldığı dünya çapında fuaristihlâk ve İstihsal malzemelerinin Toplu meşheri Her türlü izahat ve broşür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • YAHYA KEMALE VEDA Yahya Kemali bize en iyi anlatacak olan şüphesiz ki uzun zaman onun yakını olmuş,aynı zamanda Yahya Kemalin şiirde yaptığını nesrimizde meydana getirmiş bir üstad olabilirdi.İşte A.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • Illllimilllltllli:ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Victor Herbert'in müzikli oyunlarından melodiler 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Bugün şansınıza güveni» niz.İşleriniz rastgittlğl gibi his âleminizde bir neş'e doğacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sizi hayretler içinde bırakacak bir hâdise var.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • 1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 A 5 6 7 8 9 BULM AC A SOLDAN SAGA 1 Bir Cemiyetin hislerini okşayarak zaafından istifade ile kendi dâvasını yürütme yolu;Kaba baston.2 Emekle meydana getirilen;Orta oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacılara:NEOLİDON-"Analjezik,NEURYL-«Nörovejetatif regülâtör» ECZA DEPOLARINA TEVZİ EDİLMİŞTİR.BİRBİL İLAÇ FABRİKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • ET İ B A N K Beyoğlu Şubesinin açılışı münasebetiyle Muhterem İstanbulluların baha biçilmez iltifat ve alâkalarına minnet ve şükranlarını arzeder.Etibank'ın hudutsuz imkânlarile hizmete giren Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • Boğaz vapurları Sirkeciden kalkacak İstanbul Belediyesi,Şehir Hatları İşletmesinden Köprüdeki Boğaz iskelelerinin başka yere nakledilmesini talep etmiştir.«Köprü trafiğinin düzelmesi ve Köprü emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • Elbise temizleyicileri tarifesi de artırıldı Yapılan zam ortalama yüzde 20 civarında.Yeni tarife gelecek hafta yürürlüğe girecek Belediye Encümeni elbise temizleyicilerinin tarifelerine zam yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • mühim îlân Sayın Reisicumhurumuz Celâl Bayar'm himayelerinde Şişli Kızılay Şubesinin tehir edilen dine dansanı 27/Mart/1959 Cuma gecesi saat 20.30 da Büyük Kulüp Serkldoryan)salonlarında verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • fazilet kançal ile ORHAN DKMIRSAN evlendiler.Taksim Belediye Gazinosu 20/3/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • HER DAİREDE AYRI BİR SU SAATİ BULUNACAK BİNALARDAKİ SU TESİSATININ UYGUN OLDUĞUNA KARAR VERİLMEDEN İSKÂN MÜSAADESİ VERİLMESİ YASAK Belediye Meclisinin dünkü toplantısında birden fazla daireli binalard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • vo III 111 III IHIMI II11 MIC I ill I İlli IHI I MIHI i 11 11111 111111 11 111111 111 ri I r,I Milliyet Gazetesi yazı işi I eri Müdürlüğüne Sayın G i azeten'izin 19.Mart.1959 gün ve 3182 sayılı nüshas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • Mezbaha ve soğuk hava deposu ücretleri artacak Zam teklifi Belediye Meclisinin Salı günü yapacağı toplantıda karara bağlanacak Mezbaha ve soğuk hava deposu ücret tarifesi de arttırılacaktır.Zam mikdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ 25.inci Fasikül çıktı Mustafa Namık ÇANKI Fiatı 3 Uradır.Satış ve Tevzi yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • SATILIK SÜLÜK ve YUMURTASI İsteklilerin şimdiden Kilyos Zekeriyaköy.Yerliköy çiftliğine müracaatla kayıtlarını Saptırmaları-14171)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • ZEKİ CEMAL AİLESI'NİN TEŞEKKÜRÜ Aile reisimiz Kastamonu Mebusu,Ekonomi Gazetesi sahip ve başmuharriri ZEKİ CEMAL BAKIÇELEBİOĞLU'nun aramızdan ebediyyen ayrılması üzerine bizzat cenazeye gelen İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Koruyucu Melekler Jean Simmons Paul Douglas İng.EMEK Tel:44 90 07)Korkusuz Yabancı Virginia Mayo Joel Mc Rea Renkli İngilizce.İNCİ:Tel:48 45 95)Nilüfer Neriman K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • M EV Lİ D îstanbulun tanınmış ve sevilmiş tüccarlarından Altıntop ve Esin mağazaları sahibi,Y A K U P POLATCAN vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 22/3/1959 Pazar günü ikindi namazını müteakip Şişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1959
  • DENİZYOLLARI gemileri ile iç ve dış limanlara seyahat edenlerin turistik yerleri gezebilmeleri için yeni tedbirler alınmıştır.Turistik yerleri yolculara gezdirme işi iç limanlarda Denizyolları idareci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • GAZİNO ve PAVYONUNDAKI ZENGİN ve ORİJİNAL PROGRAMLARI KAÇIRMAYINIZ.Pazar günleri tam kadro aile matineleri Telefon:44 31 34 MAKSİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • «Ml w mmmı SOZ SIRASI."ACI,FAKAT GERÇEK.NECATİBEY Caddesinin Karınca Çıkmazındaki 16 numaralı üç katlı binanın eski sakinleri!Dört ailesiniz.Ortalama bir hesapla 16 kişisiniz.Bayatlamış bir tâbiri kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • Ha Perşembe Günü İKTİSAT GAZETESİ iktisadî ve Mali Aktüaliteleı BOTİİN BORSA HURLARt VB [BOjMAPTAı ic Konsolide borçların Türk Lirası karşılıklarının kullanılması ve stabilizasyon programı 1959 Ocak a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • HAHATtNlM EN BERBAT SÜnI_ERJNİ YAKIYORSUN RIZA.BİR KAOIN TARAFINDAN ATLATILDIN,BİR SER.StR| DE CARİSİNİN PEÇESİNİ KAL DX|VE PEŞÎNE DÜŞTÜ SAM» PAŞADAN" ALDIĞIM ALTINLAR» ELEFTE»?yA llN EVİNDE ERıTMesE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • «MİLLİYET YAYINLARI» nın ilk kitabı Peygamberimize dair yazılmış eserlerin en güzelidir.24 Mart Salı gününden itibaren müvezzilerden ve kitapçılardan isteyiniz.Taşra bayilerine ödemeli gönderilecek ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Rahat uyku sağlayan ve sabahleyin hiç bir yorgunluk buakmayan İ P N 0 S Tabletleri Bol miktarda piyasaya arz edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • IA.P.JOE LOUİS EVLENDİ Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonu Joe Louis,bir hafta evvel Los Aııgeles'te Martha Jefferson adında 46 yaşında bir kadın avukatla evlenmiştir.Bu karısı ile ayni yaşta olan Joe'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • i MÜNAZARA SİYASİ GÖRÜLDÜ [İLHAN DEMİREL] Hukuk Fakültesi ve Eczacı Okulunun «Demokrasilerin tekâmülünde iktisadi faktörler mi,yoksa kültürel faktörler mi rol oynar?konusundaki şampiyona münazarası Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • v,BİR YAPRAK HI fi fi m 1 ^H "T W*¥M Sk 1 Â Yâ Ehli Irak!BAZI memleketler vardır ki mukadderatı büyük hâdiselere sahne olmaktır.Geçen gün İslâm tarihinin Emevîler devrini karıştırırken Irak hakkında o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • BÂZI NÜKTELER:Orta oyunu sanatkârları da o zamanki bütün sanatkârlar gibi—daimî bir ihtiyaç içinde kıvranırlardı.Bunlardan en çok sıkıntıda olan Hamdı merhumdu.Recaizâde Ekrem bey,orta oyununda bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • YUNANLI ECZACI AÇIKLAMA YAPTI Gümülcinede eczacılık yapan Taki Varnalis Yunan konsolosluğu vasıtaslyle gönderdiği açıklamada,İstanbulu ziyareti sırasında Batı Trakyadaki Türklere memurların düşmanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • [İLHAN DEMİREL] Istanbul Gazeteciler Sendikası üyelerini sigortalayan anlaşma imzalanırken soldan sağa)Sendika idare kmet Yenisey,Mes'ut Ozdemir ve Abdi ipekçi,sigorta şirketinden soldan sağa)KaSf özS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • Yeni kâr hadleri bugün ilân ediliyor Döviz kurlarının değişmesinden sonra kâr hadlerinin 30 ilâ 50 düşeceği sanılıyor ANKARA,HUSUSÎ Ithalatçılarm kâr hadlerini yeniden tanzim eden kararnamenin bugün n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • Atomla VAPUR Savannah gemisi bir kaza vukuunda limanımızda parçalanırsa,kara sularımızdaki balıklar ölecek Önümüzdeki günlerde limanımızı ziyaret edecek olan Amerikan bandıralı atomla işleyen «SAVANNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] mU|PÇ|7ı Şişli'de bîr ve Kadıköy'de iki evden 50 bin lira değerinde ¦¦lllOlfci mücevherat çalan iki hırsız polis tarafından yakalanmışlardır.Can Uçak solda)ve Fuat Kadıoğlu sağda)adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • SOVYET RUSYA' ayaklanmalar başladı Ukrayna'daki mücadele ile kızıl polis teşkilâtı demir perde gerisindeki üçüncü ayaklanmayı bastırdı DİŞ HABERLER SERVİSİ Son 10 gün içinde Demirperde gerisinde üç ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1959
  • Kadro kanunu fasarısı Meclise sevkedildî Kadrosuzluk sebebiyle terfileri sağlanamıyan öğretmenlerin mağduriyetlerini giderecek yeni «Kadro Kanun Tasarısı» nın B.M.M.si umumî heyetine getirildiği bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.03.1959
  • Mural Davmart'ın yeni macerası İZ HARP 70 Yol gösterip içeri salona aldı.Kenarda gürül gürül yanan bir soba ile duvarda tiktaklayan saat odada,ses çıkaran yegâne eşyalardı.Mütevazı döşeli salonda zevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1959
  • BİR KM G3 Oliver'in de kabahati vardı bunda.Tony ile onu yalnız baslarına bırakmış,ne telefon etmiş,ne mektup yazmıştı.Bu büyük bir cezaydı onun için.Lucy daha fazla dayanjvmyarak ilk mektubu kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1959
  • Türkiye Distribütörü Verdi Limited Ortaklığ Cumhuriyet Cad Pegasue Evi Harbiye» Istanbul Tel:48 22 13 Teig:vEROil ıstandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1959
  • lllllllilll|l|||llllliliII!l!lll!IIIIIIIIIHllillllllll!lllllllllimillli!"f BÜLENTıTARCAN BİZ Türkleri Garp dünyasında virtüozluk dere-S cesinde bir kudretle temsil edecek artistlerden EE inalımın oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1959
  • ANNE FRANK'IN HATIRATI HOLLANDA'DA MEN EDİLDİ LA HA YE.AA.Hollanda film sansür komisyonu.Doğu Almanya'da çevrilmiş olan «Anne Frank'uı Hâtıra Defteri» admdaki filmin Hollanda'da gösterilmesini menetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1959
  • FRANSA' DA NÜFUS BASINA.BİR FARE DÜŞÜYOR PARİS.AA.Fareleri imha kampanyasını tatbikle mükellef yetkililerin,Fransa'da farelerin korkunç bir miktarda bulunduklarını,yapılan tahminlere göre,nüfus başına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1959
  • DAHA FAZLA TAHAMMÜL l DAM ÇÜ-Jl*^N»|A ZAKLAŞf llRJ0 «T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1959
  • RAHİBİNİ J BU KAPAR BUNPA W EMEĞE SENEO/R BU\NE PAVET EPEN j İSLERİN FFVKÂLAPE-BOK&ÖR UİCJ ICINPE-LİK GÖRMEPm/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1959
  • ASAÖ/ÖA PORT ATLI 'VA,R.0ELKf K&U fi OtR.BuMUtKRDJ^H BİRİ VAMÇ-HERHAUPE T/ZIGGER'I AR/yo/ZLAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1959
  • VINE 5ALIHJ.ERI YEMEĞE Mİ ÇADIRCIN.BEN Bu GECE 0İRA2 GEC KALA-CAĞIM HÜSNÜ'PE B'R KOFTE PİVA2 VERI2 OLUR 01 TER-Pğ#l KÖFTECİ HÜSNÜ BEN PE FELLIK FELLİK KAÇI-YORUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • İNÖNÜ DEVRİMLER HAKKINDA KONUŞTU Bağtarafı Birincide Bu suallerden 18 i «irtica» konusunda olmuştur.Eski Cumhurbaşkanı ve bugünün muhalefet lideri İnönü «devrimler ve irtica» konusundaki fikirlerini $
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • Yunan Kra iki mada t Baştarafı Birincide TEDHİŞÇİLER LEFKOŞA'YA İNDİ LEFKOŞA,A.P.Affa uğrayan 300 kadar EOKA cinin dün halk arasında görünmesi münasebetiyle şehrin sokakları çiçeklerle donatılmış "ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • CHP aleyhine broşür dağıtanlar aranıyor Bagtarafı Birincide lar aleyhinde girişilen kampanya ve dinin siyasete âlet edilmesi mevzuunda hükümetin ne düşündüğünü sormuştur.YETKİNİN BEYANATI C.H.P.Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • ÂBİDE İNŞAATI TEKRAR BAŞLADI t Baştarajı Birincide yolları en mükemmel tarzda yenileyecektir.AĞAÇLANDIRMA İŞİ Âbidenin bulunduğu Hisarhktepenin toprağı killi olduğu için,her yağış sonunda bir miktar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • 4 genç ve Necip Fâzıl ifade verdi Bağtarajı Birincide polisler tarafından evlerinden alınarak Emniyet Birinci Şubeye götürülmüşlerdir.Geceyi uykusuz geçiren bu üç gence dün sabah T.M.T.F.mahallî icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • ÂSİ IRAKLILAR İLTİCA EDİYOR DİYARBAKIR,HUSUSÎ İrak'tan Suriye'ye yamlan ilticalar birdenbire fazlalaşmıştır.Irak'ın en büyük ve Suriyede de kolu bulunan aŞammar» aşiretine mensup 5000 kişilik bir grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • GEDİK "İRTİCA YOKTUR,DEDİ t Baştarafı Birincide bi,vatandaşlar arasında huzursuzluk yaratmayı hedef tutan maksatlı hareketlere şahit olmaktayız.Milletçe benimsenmiş olan maddi ve manevî kıymetler ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • SADRİ USUUĞLU TECAVÜZE UĞRADI t Baştarafı Altıncıda Beşiktaş kulübü nizamname komitesi azalarından Rüştü Erkug ve Cihat Tegin.dün bir deklarasyon neşrederek muhaliflerin yeni nizamnameye karşı cephe a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • MÜREBBİYE ARANIYOR 17 yaşında bir genç kıza arkadaşlık edecek orta yaslı İngilizce ve Almanca bilen bir mürebbiye aranıyor.Tel:48 58 26.Müracaat saat 10 12 arası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • MiHIiuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET M ATR1 A SI RUMÎ 1375 Mart 8 Cumartesi 21 MART 19 5 9 HİCRÎ 1378 Ramazan 11 VAKİT VASATİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • GENERAL Lâstikleri her içte Uer yolda ker havada ararla GENERAL lâstiklerini isteyiniz!TÜRK İNTER MAKİNELERİ AO.Bankalar Han,Galata P.K.734 Telefon:49.28.49 Telgraf:TİMAK İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK ORTAKÖYDE iki katlı,10 odalı,bahçesiyle 1800 M2.44 12 36.KURTULUŞTA kelepir sat.katlar.Tel:48 50 7-1.KARTAL Maltepesinde M2 si 30 liradan.4.000 peşin,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • ZEYTİN YAĞINDAN MAMUL I L I SABUNLARI PİYASAYA ARZEDİLMÎSTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • Beyoğlu 5 inci Noterliğine ŞEHİR Vekâletten azleden müvekkil)Mehmet-Kavala Tahir Han Galata İstanbul Azil olunan vekil)Sabahattin Tunakan İstanbul Tophane Kumbaracı yokuşu 40/8 numarada Eskişehir İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • BEŞ LİRAYA Yakacıkta denize nazır cennet misali manzaraya sahip 25 parsel arsadan birine sahip olmak ister misiniz.TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER CEMİYETİ KADIKÖY ŞUBESİ Zengin eşya piyangosu biletlerini vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • KLOB-X Avrupanm en sevimli hırsızlan ÎKÎ SYLVESTER Her akşam saat 10.30 da Tel:48 44 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1959
  • AMERİKAN LİSAN VE SAN'AT DERSHANESİ Yalnız hanımlar için)Cihangir son otobüs durağında ingilizce,Fransızca,Almanca,daktilo ve stenografi,yemek çiçek,moda,dans v.s.dersleri için üçüncü devre kayıdlanna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.03.1959
  • Genç millîlerin hedefi Bulgaristan Antrenör Cihat Arman,"Çocuklarımız yarının değil,bugünün şampiyonu 1 olmak için çalışıyorlar,dedi.Takım eski senelere nazaran daha anlaşmış durumda 1 BİR masa etrafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1959
  • TURGAY SEREN Şimdi de Flamengo Flamengo Kulübü de Turgay'a Talip oldu Brezilya kulübü kaleciyi 1,5 aylık turnesinde deneyecek ARJANTİN'in River Plata kulübünden sonra Brezilya'nın meşhur Flamengo kulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1959
  • MILL Vݦ:lv-kLI'Ji"^:l!i;J:saat 13.30 Beykoz izmirspor MİLLÎ lig maçlarının beşinci hafta karşılaşmalarına bugün Mithatpaşa stadında Beykoz izmirspor,İstanbulspor Altay maçları ile devam edilecektir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1959
  • PAIJnCMJP İYİLEŞTİ ^ta, a'da Minüsküs ameliyatı geçiren Galata-VHnilEinilı II ILhOII saraylı Candemir kendisini iyi hissettiğini 15 Nisanda oynayabileceğini söylemiştir.Resimde,Candemir görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1959
  • Baskette Yunanlıları 68 66 mağlûp ettik Dünya Ordulararası Basket Şampiyonasında takımımız şaheser bir oyunla rakibini yendi BRÜKSEL,Hususî muhabirimiz GÜNEŞ KARASUDA bildiriyor VUL Dünya Ordulararası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1959
  • Güreşçi A.Saraç tevkif edildi Beden Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan,Güreş Federasyonu Reisi Seyfi Cenap Bcrksoy'dan,adlî hir vakaya ismi karışan milli güreşçi Aptullah Saraç hakkında tahkikat •Cilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1959
  • Ankara,tehir maçı D.Spor ö.Birliği Milli lige bugün şehrimizde mahalli karşılanmalarla devam edilecek,ayrıca Beşiktaş Güneşsporun davetlisi olarak bugün ve yarın Şekerhilâl ve Demirsporla iki karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1959
  • SADRI USUUĞLU TECAVÜZE UĞRADI Enver Kaya azaları,"Tavizsiz,işbirliğine davet etti.Nizamname komitesi muhalefeti itham etti BEŞİKTAŞ'ta kongre havası dün birdenbire sertleşmiş ve muhalefeti dışarıdan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1959
  • FEDERASYON Kupası başlıyor Başkan Yalçuk,siyasî bir vazifenin teklif haberini ben de duydum.İşlerimi tamamladıktan sonra Federasyondan ayrılacağım,dedi FUTBOL Federasyonu Reisi Safa Yalçuk'la,Umumî Kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1959
  • y \YALÇUK DURUMUNU AÇIKLADI Futbol Federasyonu Başkanı Safa Yalçuk,«Bana siyasî bir vazife verileceği haberini ben de duydum.Ancak böyle bir vazifenin benden ifasını istiyen şahıslarla konuşmuş değili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1959
  • II.Profesyonel Ligde bugünkü maçlar İkinci profesyonel lig maçlarına bu gün Şeref stadında iki karşılaşma ile devam edilecektir.İlk müsabaka saat 12 de Sarıyer ile Davutpaşa arasında yapılacaktır.Sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor