Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • 200 KÖYDE HERGUN YAĞMUR DUASINA ÇIKILIYOR;v Gazetelerden)POLİTİKACININ MACERALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • Yirmiüç ilk okul talebesi zehirlendi Sobadan çıkan gazla zehirlenen Mahmutpaşa ilkokulunun 4 üncü sınıf talebeleri Hasekide tedavi edildi Mahmutpaşa ilkokulu 4-A sınıfı öğrencilerinden 23 ü sınıfların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • haddi indirilin or Kararnamenin tatbikine pek yakında başlanacak Milli Korunma kanununun ilgası hakkındaki tasan Meclise geliyor Verilen bilgide evvelce ithalât hacmi dar olduğu için ithalâtçıyı teşvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • j İNÖNÜ BERLİN'E GİDİYOR C.H.P.Genel Başkanı bir mâni çıkmazsa Basın Enstitüsünün kongresinde konuşacağını söyledi İnönü,Başvekilin de 2G Mayısta Berlinde yapılacak aynı kongreye davet edilmesi hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • İNÖNÜ,MÜMTAZ FAİK FENİK HAKKINDA DÂVA AÇILMASINA İZİN VERDİ Havadis Gazetesinin imzasız basyaları Mümtaz Faik Fenik aleyhinde «Neşren hakaret» dâvası açmak için Savcılık,C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • ¦V [İLHAN DEMIBELJ If AM VEDFNI EDE D AYDA V Kan Bankasına Kan veren limanımızda misafir bulunan Dunkerque İngiliz t lı t İt lak il C DM I muhribi kumandanı Binbaşı Nash'a dün Kızılay Kan merkezinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • [MİLLİYETİ ŞARLÜ HASTA Sanat mükâfatları tevziinde bulunmak üzere Londra'ya gitmiş olan büyük sanatkâr Şarlo cCharlie Chaplin» birdenbire hastalanmıştır.Hastalık hakkında açıklama yapılmamış olmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • KBÜSCE?NÂSER'A ÇATTI Rus Başvekili B.Arap Reisicumhuru için «çok ileri giden bir delikanlı» diyor.Nasır ile Ürdün Reisicumhuru buluşarak komünizmle mücadele meselesini müzakere edecekler MOSKOVA,RADYO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • t 4 y fc;i ıİJıiJ¦%!HAYDUTLAR YARALADI [İLHAN DEMİREL] Şişli'de Fırın sokağında muattal bir fabrikada oturmakta olan dört kişilik bir aile iki meçhul şahıs tarafından biçak ve tabanca tehdidiyle soyul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • İKİ BASIN TOPLANTISI hakkında neşir yasağı Milliyet Yazı işleri Müdürlüğüne Türkiye Millî Talebe Federasyonu İkinci Başkanı Erol Ünal'ın bugün yaptığı basın toplantısındaki beyanatının neşrinin men'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • ÜÇ BAŞVEKİL Kıbrısa gidecek Küçük,Foot ve Makorios,Türk,İngiliz Yunan Başvekillerini adaya davet etti LEFKOŞA Hususî Muhabirimiz TEKİN YÜKSE Doktor Küçük,Vali Foot v» Makarios'tan müteşekkil geçici ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • "wmim ¦«ıııın».ım ıiıı«(II II I I I I İLHAN DEMİREL] Atatürk ve İnkılâplar aleyhindeki vaki neşriyatı protesto etmek üzere bir miting tertiplemek istiyen T.M.T.F.nun İkinci Başkanı Erol Ünal izahat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • MENDERESDÜN ZORLU İLE İKİ DEFA KONUŞTU Başvekilin v Bayramdan sonra Ege'de geziye çıkması muhtemel Başvekil Adnan Menderes dün Hariciye Vekili Zorlu ile Parkoteldeki odasında iki defa görüşmüştür.Biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1959
  • îr Türk Kuşu agı duştu Öğretmen Yaşar Aksa ve Teğmen Orhan Atay şehit oldu ANKARA,HUSUSÎ ürk Kuşu'nun Magıster tipi bir uçağı,dün Sihcanköy civarına düşerek parçalanmış ve öğretmen Ahmet Yaşar Aksu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • HAFTANIN I FİLMLERİ Tu+t&XU.Ö/KORUYUCU MELEKLER «This Could Be The Night» Rejisör Robert Wise idaresinde Sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir Metro Goldwyn Mayer Amerikan)filmi.Oynayanlar:Jean Simmons,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • VEFAT-Merhum Düyunu Umumiye Nazırlarından Süleyman Fehmi Bey İle Şerife Hanımın oğlu,Makbul* Çınar,merhum Behln Kayaalp ile Lütfullah Şav'ın kardeşi-Nimet Şav'ın esi.Ziya Şav ile Samlye Tan'ın babası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • TELEFON NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ 19 Mart 1959 tarihinden itibaren Telefon numaralarımızın 477480-477481-477482 olarak değiştiğini arz ederiz.PFIZER İLAÇLARI A.Ş.OKTAKÖY İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • İki Kimyager Aranıyor Adanada Mensucat fabrikamızda çalıştırılmak üzere iki kimyagere ihtiyaç vardır.Taliplerin aşağıdaki adresimize müracaatları rica olunur.Bossa Basma Fabrikası Bürosu Gürün Han 6 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • 1959 İKRAMİYELERİ 1.444.645.250 URA DEĞERİNDE APARTMAN DAİRESİ 16 ARSA TOS.750 LİRA" PARA TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • OĞLAK BURCU u E B.22 Aralık 20 Ocak)züntülüsünüzv Aslını astarını bilmeden bir meseleyi kendinize dert ediyorsunuz.KOV^ BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Durumunuzda is ve ev)bir yenilik yaparsanız çok İyi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • Çok acı bir kayıp Ankara eşrafından Müderriszâde merhum Nâzım bey ve MUs lime hanım oğulları,Avniye Belger ve Melâhat Omayer'ln sevgili kardeşleri,Şetvan Belger' in eşi.Nâzım ve TJğur Belgerlerin baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • Belediye ücretlerine zam bugün karara bağlanacak Belediye Meclisi bugün yapacağı toplantıda ücretlilere yapılacak zammı karara bağlıyacaktır.Ayrıca Hastahanelere verilecek yeni şekil İle yapılacak zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • Beykoz vapuru gelecek ay sefere konulacak Şehir Hatlarının Hasköy Tersanesinde inşa ettirmekte olduğu 750 kişilik Beykoz vapuru bu ay sonunda seferlerine başlayacaktır.İnşası tamamlanan geminin ilk te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • Belediye Reisi Aygün Oslo'ya davet edildi Belediye Reisi Kemal Aygün Norveçe davet edilmiştir.Dün sabah Belediyeye gelen Norveç Büyükelçisi İvar Lunde.Oslo Belediye Reisinin davet mektubunu Aygüne ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • Sanayi odası başkanı ithâl edilecek topsu az buluyor İkinci kotada.yünlU sanayi için gerekli «topsu adı verilen maddeye ihtiyaçtan az ithal İmkânı verildiği ileri sürülmektedir.Sanayi Odası Başkanı Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • BÎR KAATÎL 15 YIL hapse mahkûm oldu İki yıl evvel Beşiktaşta arnavutça şarkı yüzünden işlenen cinayet hakkındaki kararı temyiz bozmuştu Beşiktaş'ta bir meyhanede Recep Kaser'i bıçaklayarak öldüren Kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • 10 MİLYON DOLARLIK İLÂÇ İTHÂL EDİLİYOR SAĞLIK MÜDÜRÜ KÂMİL ÖNER,ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞININ KORUNMASI" YOLUNDAKİ ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ İstanbul Sağlık Müdürü Dr.Kâmil Öner «Ana ve çocuk sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • GÜNGÖREN'DE Taksitli küçük evler inşasına iştirak edeceklerin parsel No.ları ile P.K.50 Tophaneye müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • Mevduat Sahipleri iş Bankasını neden tercih ediyor 35)"iş Bankasından bahtiyarlardanım I Adı ve Soyadı:Ömer Kuzu Mesleği:Bakırcı Medeni hali:Evli.7 çocuk babam "7 çocuk babasıyım.İş Bankasındaki küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Konuşmadan sadece işaretle oynanan Tiyatro;Yağlı kara.2 Sonraki;Çarpma.3 Pazar;Hareketleri kaba gönül kırıcı olan.4 Etraflı malûmat;Dâva açma.5 Fizikte bir ses membaından birbiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • İ S TA N B U L 7.27 Açılış* ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 İki orkestra parçası 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanığ.12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 12.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • r SÎNEMALARİ BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Koruyucu Melekler Jean Simmons Paul Douglas İng.EMEK Tel:44 90 07)Korkusuz Yabancı Virginia Mayo Joel Mc Rea Renkli İngilizce.Ş İNCİ:Tel:48 45 95)Nilüfer-Nerima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • YILIN SON BALOSU MM 10 Nisan Cuma Akşamı LİMAN LOKANTASINDA 21 den SABAHA KADAR SEMPATİK BALO YEMEKLİ,EĞLENCELİ SÜRPRİZLt ANKETLİ DAVETİYELER:Liman Lokantası.Tel:44 10 33 •Sendika Merkezi:Cağaloglu Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • LEI'S LEARN ENGLISH İNGİLİZCE öğretim gazetesi SİNİ SAV/StÇiKT/ABON^ADRESİ:Halûk ELBE İSTİKLAL CAD 354 BEYOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • Hususî otomobil çalan bir hırsız yakalandı Nurettin Engin adında biri.Nişantaşında Kristal apartmanının önünden çaldığı Fahri Maçahya ait 35625 plâkalı hususi otomobille Tarlabaşı caddesinden geçerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • Kaçak keçi eti satan kasaplar takibediliyor Şehrin bazı semtlerindeki kasaplarda keçi eti satıldığından ve koyun kıyması içine sığır veya manda eti karıştırıldığından şikâyet edilmektedir.Dün yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • SATILIK SÜLÜN ve YUMURTASI İsteklilerin ılmdiden Kilyos Zekerlyaköy.Yerllköy çiftliğin» müracaatla kayıtlarını yaptırmabaşlamıştır.14171)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • SANDVİÇÇİLER DE zam kuyruğuna girdi İSTENİLEN ZAM MİKTARI YÜZDE 40 İLE 140 ARASINDA DEĞİŞİYOR Sandviççiler Belediyeye yaptıkları müracaat ile zam taleplerini yenilemişlerdir.Meyva «uyu ve Sandviç Sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • A ELMALI Barajında Orman İşletmesine ait binalarda çalışan Kemal Sit,Mustafa Ünlü ve Haydar Sit adin'daki ameleler kumar oynarken yakalanmışlardır.Ele geçirilen 740 lira para müsadere edilmiştir.SEFER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1959
  • i KURULDU Geri Zekâlı Çocukların Eğitimi Konusundaki çalışmalar son gek llni.almıştır.Bu maksatla,Maarif Müdürlüğü bünyesi içinde bir «Rehberlik Kliniği» teşkil edilmiştir.Müdürlük adına çalışmalara i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • yÎME O YAKISJH.AMANİN ıi adam/Iguçuk haniia" SİKlVû BİR.BASIMIZA BİR HA14 VAR.1% Ç.UCMASIN HATA ETTİK t A.Dt.O MEKTUBU ALMİ YACAKTİK.NAİLSİN EFTAIYA N€ VAF.RIZA B€V,BufoÜN BOFq ADAM «*£CEBİN KAHVESİND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacılara:NEOLİDON Draı"es "Analjezik,NEURYL-«Nörovejetatif regülâtör» ECZA DEPOLARINA TEVZİ EDİLMİŞTİR.BIRBİL İLAÇ FABRİKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • RADYOLİN Ne Çıkarsa Bahtına PROGRAMINI V20 Mart Cuma günii.saat 21.30 da İSTANBUL RADYOSUNDA DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • E T İ B A N K Beyoğlu Şubesinin açılışı münasebetiyle Muhterem İstanbulluların baha biçilmez iltifat ve alâkalarına minnet ve şükranlarını arzeder.Etibank'ın hudutsuz imkânlarile hizmete giren Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • SAYIN DOKTORLARIMIZA REICH ERP ^ar^a Bakteriolojik mikroskoplarımız ile dişçi 11.111 röntgenierijnk gelmiştir.EVUYAZADE MÜESSESESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • SOZ SIR ASK.BİZE SOKAĞI ZEHİR EDENLER.URUYUSUMUZ de değişti,oturuşumuz da.Size de öyle gelmiyor mu?Bir acaib olduk.Sokak halimiz,en iyimserlere bile iyi not verdirecek cinsinden değiL Kuvvetli bir omu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • ESAT BUDAKOĞLU SAVCİ İLE KONUŞTU Cehrimizde bulunan Adliye Vekil)Esad Budakoğlu,dün öğleden sonra Adliyeye gelmiş ve Savcı Vekili Sebatı Yalçın İle bir müddet görüşmüştür.Vekil,Adliye Sarayını da gezm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • Bayrak yırtan gemici sekiz aya mahkûm oldu İZMİR,HUSUSÎ Bayrak yırtan Danimarkalı denizci bu defa 8 ay hapse mahkûm edilmiştir.Sanık evvelce 10 aylık hapis cezası almış,fakat karar Temyiz tarafından b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • J^ihammeâm «MİLLİYET YAYINLARI» nın ilk kitabı Peygamberimize dair yazılmış eserlerin en güzelidir.24 Mart Salı gününden itibaren müvezzilerden ve kitapçılardan isteyiniz.Taşra bayilerine ödemeli gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • MeML,EK^TTe;N KISA HABERLER DİYARBAKIR Mermer nahiyesine bağlı Haran ve Tilbatan köylüleri arazi ihtilâfından tas ve sopalarla kavga etmişlerdir.Kavgada Tilbatanh Ferho,Haranlı Hüseyin Güleri av tüfeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • ANKARA'DA Suya yine am yapılıyor İskender unda ise 15 kuruş olan su 30 kuruşa çıkarıldı.ANKARA,HUSUSÎ Ankara Belediyesi şehir suyuna yeniden yüzde yirmi nisbetinde zam yapmak için hazırlıklara başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • M IA P 1 JAPON USULÜ CAY Hin*ist&n,5T1?8 Neh™ «ecen Cumartesi günü,Hindistan'da açılan ilk Japon usulü Japonyadan getirtilen ve mJuSZS?W 1ÇmİStİr' DekorU ve anları dahil olmak üzere herseyi SS35P£eh™^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • Âlmosferin üstünde üç Âlom Bombası patlatıldı Bu yüzden dünyanın büyük bîr kısmı elektronik tabaka ile kaplandı.Amerika fezaya bir roket attı WASHİNGTON,A.P.B.Amerika «gayet yüksek» irtifalarda üç nük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • [KEYSTONE1 r/IITIID ÎİCCİÎİIİİ TEETİC An,erikan donanması tarafından Ce-KUlUr UOOUnU I ET I İÇ nnp kutbunda kurulan üsleri amiral Tryee geçenlerde teftiş etmiştir.Yukarıdaki resimde Amiral Tryee ve ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • FİLM PARLAMASI YÜZÜNDEN "MİM,Apartmanı yandı Dün şehrimizde biri Galatasarayda,diğeri de Ramide olmak üzere iki yangın olmuştur.Galatasaraydaki yangında bir fihn şirketine ait bulunan Mim apartmanının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • 3 üncO nevi sigara Nisanda çıkıyor İZMİR,HUSUSİ Üçüncü nevi sigaralar Nisanın İlk haftası İçinde satışa çıkarılacaktır.Sigaraların memleketin her yerinde ayni günde satışa çıkarılması için tedbirler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • D.P.Ocak kongreleri bayramdan sonra yapılıyor Beykoz ilçe Başkanı "Menderes'i sevmeyenler kâfirdir,dediği için il Hey'etine izahat verdi D.P.İstanbul İl İdare Heyeti,dünkü toplantısında ocak kongreler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • BRİGİTTE BARDOT İtalyan Meclisinde hâdiseye sebep oldu ROMA,HUSUSÎ Fransız film yıldızı Brigitte Bardot,İtalyan Milli Meclisinde muhaliflerle hükümet arasında sert münakaşalara sebep olmuştur.Geçen se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • "Kocanızın metresiyim,diyen kadın,hırsız çıktı Afyonda evin hanımı tarafından namaz kılarken yakalanan kadın sandıkta ki kıymetli eşyayı çalmış AFYON,Hususi Muhablrimiı Muzaffer Gurktan bildiriyor)Ceh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • Belediye hoparlöründe konuşurken bıçaklandı İZMİR.HUSUSÎ Menemen Özel İdare Memurlarından Kâmil Bozca,Zelediye hoparlörü ile ilân yaparken arkasından gelen Belediye odacısı Nurettin Özdemir tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • BİR YAPRAK Hocanın Hakkı AYRICA bir telaş ve heyecan uyandırmayarak günlük bir zabıta vak'ası gibi geçen bir hâdiseden bahsedeceğim:Adana'da bir lise talebesi,kendisine kırık not veren matematik hocas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1959
  • Grubu Pazar ünü toplanıyor Meclis Grubu,Meclis gündemine alınmayan teklifleri için çare arayacak ve bir Grup Başkan Vekili seçecek ANKARA,HUSUSÎ Meclisin tatilinden istifade ederek seçim çevrelerine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.03.1959
  • Mural Davman'ın yeni macerası 69 Dediğini yaptım.Daha dikkatli baktı ve sonra anladı.Elini alnına vurdu:Olur şey değil,siz siz ha Murat Bey?Hele şükür tanıyabildiniz.Fakat inanılmayacak birşey.Bu ne m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1959
  • musiki ES ı Etrab ül Âsâr 6 REFİ' CEVAD ULUNAY Baki efendi Pârsâ efendinin oğludur.Gelibolu'da doğmuş,İstanbul'da tevattun etmiştir.Pederinden ve zamanının üstadlarmdan musiki ilmini tahsil etmiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1959
  • FAVYDAI İR OPOIS,baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır 3 GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR O P O N BOL MİKTARDA PİYASAYA ARZEDİLMİŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1959
  • BULUNMAZ FIRSAT Ev.Apartman.Daire.Beşiktaşta yeni boş betonarme iki oda hol banyo mutbah,gaz su elektrikli daireler bodrum 30.diğer daireler 35.ve 40.bin lira acele.Telefon:48 74 42.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1959
  • Traştan sonra cildiniz pul pul olup kuruyor ve tahriş oluyorsa terkibinde sabun bulunmiyan Glider traş müstahzarını kullanınız.Glider aynı zamanda faydalı bir cilt kremi vazifesi görür.Yüzünüze sürmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1959
  • KÂĞIT HAKKINDA Aşağıda cinsi ve kilo fiatları bildirilen kâğıtlara ihtiyacı olan mensubumuz firmaların,21 Mart Cumartesi saat 12 ye kadar Sanayi ve Tevzi Şubemize müracaatları ehemmiyetle tebliğ olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1959
  • Kırtasiyecilerin Nazarı Dikkatine ATLAS Dolma Kalemlerinde yapmış olduğumuz VAKUM POMPA sistemimizi piyasada başka markalar altında satılmaktadır.Dolmakalem alırken gerek ambalajdaki,gerekse kalemin ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1959
  • BİR KAl 62 «Günün birinde nasihate ihtiyacın olursa,hana gelirsen,acısını çıkarırım bunun.Patterson neşeli bir tavırla «gelirim» diye mukabele etti.«Peki ne yapmamı tavsiye ediyorsun şimdi?«Yarın saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1959
  • mum şsv şırS l CAMM j,1 wj^ IM d/j/fiSr*** Am^^Z^i "MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1959
  • KAP.IPA NÖBET Cl.ONÜMÜZ.PE ÜCUKUAA.HERİF BİZİ MİSAFİR £PİYOR-MUŞ.VEMEK GETİ-RİYORLAR GAU9A,GÖRÜHÜ6U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1959
  • CÎSC^ÜİÖ HAPIM.DOĞRU SÖVLEDİ A/8aT tp*.Mm IQSB saujslas^ m® wm ^Xz ELI^KOLU 3/KĞ,L/POKKANIN TAL.AKH EDIİ-I$IMI ŞMVKM0Ş*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1959
  • VAV CANIMA CEHRİN BİR UCUNA ûEL-V MiŞrZ.•212 ıj mm 1 Jj^öş^ı^ II |fö| 11 r Sg Mfî\|atB ^f Pte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • 'Sana hakikaten eşsiz bir nefasettedir.onunla bütün yemekleriniz aana da hafif ve daha da leziz olur.Sana ile sahanda yumurta,pilâv veya sebze pişirmeyi bir deneyiniz,neticeden fevkalâde memnun kalaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • Miiliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden metul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yeri MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • RUMİ CUMA HİCRÎ 1375 20 1378 Man MART Ramazan 7 19 5 9 10 VAKİ T VASATÎ 1 EZANİ Güneş 6.03 11.44 Ogl* 12.21 6.02 ikindi 15.46 9.27 Aksam 18.20 12.00 Yatsı 19.51 1.31 İmsak 4.21 10.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • PİVALE makarnası tarafından açılan en güzel karikatür,fıkra ve fotoğraf müsabakasına 52762 Beçmen iştirak etmiştir.İştirak edenlerin hepsine,gösterdikleri alâkadan dolayı,teşekkürlerimizi arzederiz.En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • NORMANDİYA GAZİNOSU NEVZAT YALAZ NEJAT CENDELİ Kuartetinin iştirakiyle Cumartesi Pazar matinelerinde DANS MÜSABAKASI NOT:Düğün,Nişan ve hususî toplantılar itina ile tertip edilir.Tel:44 44 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • BİR AÇIKLAMA t Baştarafı •üçüncüde du.Akşam ezanının 6 yi 16 geçe okunması icabederken 6 yi 13 gece okun-E du.Bu suretle oruçlular oruçlarını Uç dakika evvel bozdular.Bunun üze-E rine Radyoya telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • ü loo Saf HAKİKİ I I ZEYTİNYAĞI i İSTİYORSANIZ m HAKİR I I marka zeylirujağını ğ ARAYINIZ I Toptan Satış Yeri:PAKSOY Ltd.Ort Galata Rıhtım cad.155/1.Tel:44 10 84 Fabrika Paksoy Ltd.Ort PJL 14 Adana Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • İÇTİMAÎ YARDIM ve TESANÜT DERNEĞİ İDARE HEYETİNDEN:Adî umumî heyet toplantımız 27 mart 1959 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat dört buçukta Taksimde Dünya Sağlık sokağında istanbul Verem Savaş Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • i Masrafsız Teminat Mektupları Vadeli tevdiat karşılığında masrafsız pul bedeli hariç)teminat mektupları verilir.i EMNİYET SANDİĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK TAKSİMDE bos teslim,kârgir.4 kat,6 oda,mutfak,geniş teras,140.000 liraya.Tel:27 49 16.KAZLIÇEŞME Balıklı Kum Hastahanesi arkasında,her iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • işte aradığım sabun Sabun tamamen bitinceye kadar kokusu devam eder.o O Daha lyl.Daha ucuz.Komili Tel.220796 İSTANBUL ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • KİRALIK OTOMOBİLLER Hususî otomobiller günlük kiraya verilir OTO SEL Beşiktaş 48 67 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • MUTEMET TAYİNİ HAKKINDA Uç aylık sanayici kotasından muhtelif maddelerin ithâli için mutemet seçilecektir.Talip olanların izahat almak üzere 23 Mart 1959 pazartesi günü saat 17 ye kadar Odamızın Sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • r-Mt.n Ş Sigcrto£arifuç3çin5 SEMİH j i TUĞLU j Tel:44 1897 44 6096 «BIIIHllUnMUlMniUIIIIF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • DAKTİLO ARANIYOR Seri daktilo bilir bir bayan aranmaktadır.Müracaat:Beyoğlu Tünel Hidivyal Palas kat 3,No.45.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • El işlerinizde,emeğinim Kıymetlendirmek için KATİYEN ^SOLMAZ ve YUMAKLARINI KULLANINIZ İmalatçı sıfatiyle Satış yeti:CMEL Ticaret Evi Marpoççular No.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • 'BÜYÜK DOĞU,İÇİN TAHKİKAT acildi t Baştarafı Birincide «İrticaî hareketleri ve bu mevzuda neşriyat yapan bir dergi aleyhinde harekete geçmeyen Cumhuriyet Müddeiumumisini protesto maksadı ile 21-3-1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • İNÖNÜ BERLİN'E GİDİYOR t Baştarafı Birincide Başvekil Adnan Menderes de aynı tarihte,aynı toplantı için Almanyaya davet edilmektedir.Bu tesadüfe ne dersiniz?İnönü,son derece neşeli bir tavır takınarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • Kruşçev Nâsır'a çattı t Baştarafı Birincide NASIR VE ŞAHAP BULUŞUYOR ŞAM,A.P.Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı Nasır ile Lübnan Reisicumhuru Gl.Fuad Şahap'ın pek yakın bir tarihte,gizli tutulacak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • YİRMİ ÜÇ İLKOKUL talebesi zehirlendi t Baştarajı Birincide met Kayın,Cemalettln Özcaıı,İlker Yalçındağ,Sabahat Baydemir,Muzaffer Topaç,Faruk Güneş,Faik Gürçay,Mehmet Öner,Cumhur Sayın,Abbas Hakver,İrf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • Halkalı Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden:Damızlık yumurta satışımız başlamıştır.14171
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • BİR TÜRK KUŞU UÇAĞI DÜŞTÜ t Baştarafı Birincide men Ahmet Yaşar Aksu kumandasında eğitim uçuşuna çıkmışlardır.Uçuşu takip etmekte olan diğer talebelerin ifâdelerine göre,aViril» tâbir edilen dönerek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • KAYA:TÜZÜĞÜ REDDEDECEĞİZ Baştarafı Altıncıda de vazife alacağı dedikodusuna.Kaya,«Sadri bey İdare heyetimizde fiilî bir vazife almayacaktır.Sadri beyi hedef tutanlar,bu ulvi dâvayı çürütmek yolundadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • İNÖNÜ,MÜMTAZ FAİK FENİK HAKKINDA DÂVA AÇILMASINA İZİN VERDİ t Baştarafı Birincide 14 ocak tarihli Vatan gazetesinde çıkan fıkrasından dolayı Emil Galip Sandalcıdan davacı olmuştur.Sa,vcılık öğretmenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • ÜÇ BAŞVEKİL KIBRIS'A GİDECEK t Baştaraft Birincide arkasından umumî seçimlere gidilecektir.EOKA'CILAR DÖNÜYOR Valinin af ilân etmesi üzerine senelerdenberi dağlarda bulunan EOKA tedhişçileri köylerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • KÖMÜR İŞLETMESİ ücretler hakkında BİR AÇIKLAMA YAPTI ANKARA,A.A.Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğü işçilerin asgari ücreti hakkında bir açıklama yapmıştır.Umum Müdürlük şöyle demektedir:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1959
  • 680 DENİZCİMİZ DÜN İNGİLTERE'YE VARDI LONDRA,Hususî Muhabirimi:YAVUZ KAR AO/BEKTEN İngiitereden satın aldığımız dörl harb gemisini teslim alacak olan Kurmay Albay Zahit Kıragıllnin başkanlığındaki 680
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.03.1959
  • Beyoğluspor yarın Adapazarına gidiyor Beyoğluspor profesyonel takımı,yarın Adapazarına gidecek ve pazar günü orada hususî bir karşılaşma yapacaktır.Lig'in bu centilmen takımı,yeni futbol sezonu için ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • Karagümriik,G.Saray Maçına hazırlanıyor Karagümriik profesyonel takımı önümüzdeki Çarşamba günü Galatasarayla yapacağı maçın hazırlığına başlamıştır.Kadro bugün bir antrenman daha yapacak ve Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • PTT KIZ VOLEYBOL Takımı Ankara'ya gitti Şehrimiz kız voleybol takımlarından PTT 3 maç yapmak üzere bugün 9.30 motorlu treni ile Ankaraya hareket edecektir.Galatasaraydan Alev.Ayda ye Sevili takviye ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • Karşıyaka,Vefa ve Galatasaray için kampa girdi Galatasaray ve Vefa maçları İçin Karşıyaka profesyonel takımı dün gece izmir otellerinin birinde kampa girmişlerdir.Kampta bulunan futbolcular şunlardır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • Polonya Voleybol Takımı Geliyor Polonya Voleybol Millî Takımı,Mayıs ayı içerisinde şehrimize gelerek İki karşılaşma yapacaktır.Polonya Federasyonu İle varılan anlaşma mucibince,voleybol millî takımımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • F.Bahçe,Bakırköy VOLEYBOLOE hamle yapıyor F.Bahçe kulübü;voleybol şubesini kuvvetlendirmek için karar almıştır.İdarecier Darüşşafaka takımı kaptanı Atillâ ile prensip anlaşmasına varmışlardır.Atillâ,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • GUNDUZ ERKAN BASKET MİLLÎ TAKIMINA GİRDİ 24 Martta Varsovaya hareket edecek olan millî basketbol takımımızın on İkinci oyuncusu dün yapılan antrenmanda belH olmuştur.Gündüz Erkan,Cüner'in yerine kafil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • A MİLLİ TAKIMI İÇİN BİT EDİLDİ 22 Kişilik seyyal kadro Pazar günü bu futbolcular arasından seçilecek Romanya ve Hollanda Millî lig maçlarını ölçü alan Sağbekler:İsmail,Saim G.Kenan İ.Spor)Doğan Al-For
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • KIRMIZI GRUP LİDERİ VEFA rın muvaffak takımı Yeşil Yarın İzmirde iig dördüncüsü Göztepe ile karşılaşacak olan kırmızı grup lideri Vefa takımı bu gün uçakla İzmire gidecektir.Resimde son haftala-Beyazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • Millî ligde 5 inci HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL'DA:Saat 21.Mart Cumartesi:13.30 Beykoz Izmirspor 15.15 İstanbulspor Altay 22.Mârt Pazar:13.30 Beykoz Altay 15.15 İstanbulspor İzmirçpcv A N KA E A' D A:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • Davet Moore,Hogaıt'ı nakavt etti Amerikalı Davet Moofe,Nijeryalı Hogan Kid'i üçüncü ravuntta nakavt etmiş ve dünya hafif sıklet boks şampiyonu olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • Güney Amerika futbol şampiyonasında Arjantin Peru'yu 3-1 yendi Arjantin ve Peru futbol takımları,Güney Amerika futbol şampiyonası çerçevesi dahilinde karşılaşmışlardır.Bu maçta Arjantin Peruyu 3-1 yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • Ordulârarası 1959 yılı spor faaliyet programı ANKARA,AA.Dünya Ordulârarası 1959 yılı spoı faaliyet programı beynelmilel askerî spor konseyinde su suretle tesbit edilmiştir:1 Futbol 4-11 nisan Lüksembu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • Şampiyon güreşçimiz Hâmit Kaplan sağ elinin serçe parmağını kestlrecektir.Üstte Kaplan kesilecek parmağı arkadaşımız Yavuz Bayraktara gösteriyor.Yanda kesilecek parmak görülüyor.İN ŞERÇ!açmağı Dünya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • GENÇ MİLLİLER EE Yeşildir ek oynuyor Grubunda çetin rakipler olan Genç takım pazartesi günü trenle Bulgaristana hareket edecek.Genç millî takım namzetleri,yarın son hazırlık maçlarını ikinci profesyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • İKTİDAR [SAMİ ÖNEMU] Beşiktaş kulübü sözcüsü Sekip Okçuoğlu dün saat 15.30 da kulüp lokalinde bir basın toplantısı yapmıştır.Resimde Soldan üçüncü)Okçuoğlu Beşiktaşlıları birleşmeye davet edeıı konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • EŞIKTAŞ'LILAR LİDİR Dün ioplanan mutediller,iklidar-muhalefei ihtilâfının camiaya zararlı olduğu noktasında birleştiler MUHAL ENVER muhalefet ISAMİ ÖNEMLİ] uıyi If fi M IIQTII Bellas11 muhalifler dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1959
  • Kaya:Tuzuğu Reddedece Dünkü toplantıda yeni nizamname Beşiktaş'ı bir zümre kulübü hâline getirecektir dendi Necmİ TANYOLAÇ Beşiktaşta bir sinema lokalinde toplanan muhalefetin başlangıçta sakin,durgun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor