Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • IRAK KOMÜNİST BLOKA KAYIYOR Bağdat Rusyadan sonra Kısıl Çin ile de anlaşma yapıyor IA.P.1 ICAHİRE'b?NİİMAYKl FR Musu1 isyanında ölen âsi Irak'lıların hatıralarını anmak için Pazartesi KürvMiııııı.a#k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • MENDERES,URDUN Başvekili ile görüştü Orta Doğu meselelerinin ele alındığı müzakere,Sami El Rifaî Amerika'ya giderken Yeşilköy alanında oldu BAŞVEKİL Adnan Menderes,İstanbul'dan transit geçen Ürdün Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • P^ssistsİİ «i;S:Si*S?3J|^B ra^'^l 1 i IS&^İŞfflfâfj^ H| LrJ ML wl H^ f 11;w* İ'\V M' M LJ*v TELEVİZYONDA Tanınmış İngilL» tiyatro ve sinema •an'atkân Vivien Leigh kocası Sir Laurence Olivier'den evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • SUİİSTİMAL TAHKİKATI DEVAM EDİYOR Askerî mahkemede yargılanarak olan sanıkların kefaletle tahliye talepleri reddedildi Vagarş Nişanyan ve Levent Bal adında iki yüksek mühendisle Mustafa Uzoğlu ve Jira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • W f?'if* m 11 P T-^pi«C *£fe ff ¦Xi* m 44^ fil*.S^ ^11:v if £7*3 Hi HLlJI HM rf x v.Iras »jgL^E^i 3S^^^S8 ts*~ tf gpL «5 ~ijp*?S^»|Pfciwfffe3^ x YANGINDAN SONRA tKEYSTONE] Evvelki gün Londra'da muazza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • Ordu Basket Takımı Belçika'ya mağlûp oldu BRÜKSEL,Hususî Muhabirimiz GÜNEŞ KARABUDA'dan VIII ncl Dünya Ordular arası Dünya Basketbol şampiyonasının İlk maçında takımımız Belçika İle oynamış ve açık fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • Vilâyette gazeteciler bir odaya kilitlendi Başvekil Adnan Menderes dün gece Vilâyetten ayrılmadan önce gazeteciler Valinin emri ile bir odaya kilitlenmişlerdir.Basın mensupları dışarıya pencereden çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • Üçüncü ithâl kotası Haziran'da Mân edilecek Ticaret Vekili ithalâtçıların ikinci kota için taleplerinin 236 milyon doları aştığını söyledi ANKARA,A.A.Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen üçüncü ithalât kot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • İÖZDEMİR GÜRSOY] İNCİN İİ GFI Dİ CHP-Genel Başkanı İsmet İnönü,bir müddet istirahat etmek üzere dün trenle Aııkarndan İsiriUnU UkLUl tanbula gelmiştir.İnönü,Maçkada Taşlıktaki evinde bir iki saat dinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • "Büyük Doğu,hakkın da dün yazdığımız iftir a Eskişehirde C.H.P.organı olarak çıkan gaz etenin tertibine biz de âlet olduk 18 Mart 1959 TARİH ve 3181 sayılı Gazetenizin 1.sahifesinin 3,4,5.sütunlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • KAN VERDİLER IÖZDEMİR GÜRSOY] Limanımızda bulunan İngiliz filosuna ait Dunkergue muhribi mürettebatından 40 Subay ve er «Kızılay Kan Bankasına» dün 20 kilo kan vermişlerdir.Kan verme ameliyesi dürt sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • [RUÇHAN UNVERJ ÇANAKKALE ZAFERİNİN 44 ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE YAPILAN MERASİMDE MEHTER TAKIMI ŞEHİTLİK ÖNÜNDE.Çanakkale Zaferinin M-U.yıldönümü ÇANAKKALE,Hususî surette giden N E C Mİ ONU R'dan «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • YESİLIRM VE TERSAKA AY'I Amasya'da bir çok evi sel bastı ve ekili arazi suların istilâsına uğradı istanbul'da da dün kar yağdı AMASYA,HUSUSÎ ŞİDDETLİ yağmurlar yüzünden Yeşikrmak ile Tersakan çayı taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • Kömür işçilerine vaad edilenden az zam yapıldı Sebati Ataman'ın açıklamasına rağmen asgarî ücretlerin başka şekilde ilânı ^itirazlara yol açtı ZONGULDAK,HUSUSÎ Kömür isçilerine yapılacağı vaad edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • İki sene süren basın dâvası beraatle bitti Eskişehir'de çıkan Hürbilek gazetesi hakkındaki dâva,İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanının bir yazısı dolayısıyla açılmıştı ESKİŞEHİR,HUSUSÎ' TOPLU Basın M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • BAKKALLAR DA BASINDAN ŞİKÂYETÇİ Bakkallar Derneğinin dünkü kongresinde,basından şikâyet edilmiş,bakkalların fahiş fiatla mal satarak apartmanlar diktikleri yolundaki iddiaların kulaktan kulağa yayılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • YS3*£ İS**-{KEYSTONE!FOTOĞRAF MAKİNESİ Resimde görülen papyon kravatlı adam Merih'ten gelmiş bir yaratık olmayıp,başındaki,35 santim kalın lığında çelik blokıııı gerisindeki eşyaların resmini çekebile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • AvC* I MERSİNDE SAHURDA KEMAN ÇALINIYOR Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1959
  • TÜRK-ALMAN KÜLTÜR DERNEĞİ Güher Arpağ İnci Sedes ARYA VE DÜETLER KONSER!23 Mart Pazartesi,20.15,Teutonia Derneğinde Galip Dede Cad.85,Tünel BEDRİ RAHMİ EYÜPOĞLU San'atı üzerine konuşacak,şiirlerini ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • »M.Iİ.Hİ,I,I ÖZDEMİR GÜRSOY1 Gazeteciler Sendikaları Federasyona İkinci Başkanı Mehmet Kemal Kurşunluoğlu Gazeteciler Cemiyetinde tertiplediği basın toplantısında.Gazeteciler Federasyonu BASIN AFFI İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • BÜYÜK FIRSAT Anahtar derhal teslim Yarısı peşin yarısı vadeli villâlar satılıktır.KREDt YAPI SANDIĞI Tophane Paket Postahanesi karşısı No:24 Telefon:44 25 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • MOTORSİKLET SAHİPLERİNE Memleketimizde sağlamlığiyle tanınan SAMSON 350X19 325X19 Motorsiklet "lâstiklerimiz gelmiş ve satışa arzedilmiştir.Satış yeri:İstanbul Sabuncuhan caddesi Rızapaga han N.2 Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • HER VATANDAŞA BİR YUVA MAHDUT MESULİYETLİ GÜVEN EVLER Yapı Kooperatifinden Kooperatifimiz atalarından ilk 750 kişilik grup evlerini 1959 da teslim almak üzere muamelelerini ikmal ettirmektedirlef.İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • AMERİKAN LİSAN ve SAN'AT DERSHANESİ Yalnız hanımlar için)Cihangir son otobüs durağında İngilizce,Fransızca,Almanca,Daktilo ve Stenografi,Yemek,Çiçek,Moda,Dans v.s.dersleri için üçüncü devre kayıtların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • Otomobil ve Kamyon Sahiplerinin Dikkatine Dodge,Desoto,Plymouth,Chrysler,Chevrolet,Buick,Cadillac,Oldsmobil,Fiat,Leyland,Albion,Austin,Perkins'lerin Bütün model ve tiplerine ait her türlü Nikelâj,Panc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YTLMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • Perşembe 19 MART 19 5 9 HİCRÎ 1378 Ramazan VAKİT VASATÎ EZANÎ Günej Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 6.05 1222 15.45 18.19 19.50 4.23 11.47 6.04 9.27 12.00 1.31 10.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • OĞLAK BURCU I İ B.Ü [22 Aralık 20 Ocak] DUnyayı hoş görme çarelerini arayınız.Yavaj yavaş neşeli bir İnsan olacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir hayal kırıklığı sizi epey sarsacak ama sükûnunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • VEFAT Şirketimiz ortaklarından JAK HULLİ vefat etmiştir.Cenaze merasimi 19 Mart 1959 Bugünkü Perşembe günü saat 12.30 da Galata.Büyük Hendek Neve Şalom Sinagogunda icra edilecektir.İlâncılık KoHcktif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • VEFAT Dııl Bayan Vlktorya Hulll,Bay ve Bayan Silvio Hulli ve çocuğu.Bay ve Bayan Vitali Farhl ve çocukları,Bay ve Bayan Maurice Farhi,Bay ve Bayan Marko Çerasi,Bay ve Bayan Daoud Samanon.Bay ye Bayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • TEŞEKKÜR Kardeşim İsmet Oran'ın beyin ameliyatını büyük bir muvaffakiyetle icra eden ve kendisini muhakkak bir ölümden kurtaran kıymetli mütehassıs Operatör Doçent Feyyaz Berkay'a Baş asistan Nazmi Öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • M EVLİ D Çok büyük kayıplarımız annem ve kardeşim LÜTFİYE HİSARCIK İle Leman Hisarcık'ın ruhlarına İthafen 22 Mart 959 Pazar günü öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanağa Camiinde okunacak Mevlidi Şeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • Meslekî ve Teknik Okullarda devamsızlık müddeti arifi BU YILA MAHSUS OLMAK ÜZERE MÜDDET 60 GÜNE ÇIKARILDI.ORTAOKUL VE LİSELER İÇİN HENÜZ BİR KARAR YOK Meslekî ve Teknik Öğretim Müesseselerinde devamsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • Resmî bir gece lisesi açılmak isteniyor Şehrimizde resmî bir «Gece Lisesi» açılması için teşebbüse geçilmiştir.Lise,muhtemelen Vefa lisesinde açılacaktır.Bu maksatla Istanbulda bulunan Maarif Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • Bir genci yaralayanın kim olduğu belli değil YARALI CEVAT NASIR ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNDEN TEHDİTLE PARA ALMAK İSTEMİŞ Cevat Nasır adında bir gencin ennesi tarafından mı,yoksa annesinin dostu tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • Bol ve ««rîCelSed^ piyasaya veriWe' B B dikkat Vb46R)aYEr markos.no dikka ^e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • Propagandist Memur Aranıyor Bir tıbbî müstahzarat firması ANKARA.İZMİR,ADANA ve SAMSUN bölgesinde mahallî PROPAGANDIST MEMUR arıyor.Asgarî lise mezunu ve askerliğini yapmış,olması şarttır.Taliplerin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İçki İçmek;Ekim'in ortası.2 Yay-ma duyurma;Geri çekilme.3 I Tüfek namlusunda da var;Ma-o deni kalıba akıtarak şekil vermek;Tersi su.4 Seyis;Kıy-3 metli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • Şehir hatları yaz tarifesine hazırlanıyor Şehir Hatları İşletmesi,yaz tarifesinin aksamadan tatbiki için,45 şehir hattı gemisine ihtiyaç olduğunu bildirmiştir.Geçen yıl 39 geminin çalıştırılması ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • Yanan tmroz gemisinin yerine bir gemi alınıyor İskenderunda yanan tmroz tahlisiye gemisinin yerine alınacak olan Saviola gemisi ile birlikte bir açık Deniz Römorkörünün de alınmasına Denizcilik Bankas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • Zeki Cemal Bakiçelebioglu dün toprağa verildi 16 mart gecesi âni bir kalb krizi neticesinde ebediyete intikal eden Kastamonu mebusu Zeki Cemal Bakiçelebioglu.dün Şişli camiinde kılınan cenaze namazını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • Beyoğlundaki yeni yol BU YIL AÇILACAK Sirkeci Paket Postahanesi binasının yıkılmasına önümüzdeki günlerde başlanacak Taksim'de,Sular İdaresinin bulunduğu kısımdan başlayacak ve İstiklâl caddesi ile Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • Halk otobüsleri bilet ücretlerine zam yapıldı Belediye Encümeni,Halk otobüsleri bilet ücretine zam yapmıştır.25 kuruşluk bilet 40,35 kuruşluk bilet 55,40 kuruşluk bilet 60,55 kuruşluk bilet 75,65 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • ER IK A ŞIK ERKEĞİN KRAVATIDIR Yeniliklerini mutlaka görün.Toptan satış yeri:Sultanhamam Meydanı Dağoğlu Han.Tel:22 02 13 44 72 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • İlâç Fabrikasında Nisan Ayı Başında İstihdam Edilmek Üzere:1 Muhaberat'a,daktiloya vâkıf sekreterler ingilizce ve Fransızca bilenler tercih olunur.2 Kefil göstererek teminat verebilen Depocular.Asgarî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Koruyucu Melekler Jean Simmons Paul Douglas İng.EMEK Tel:44 90 07)Korkusuz Yabancı Virginia Mayo Joel Mc Rea Renkli İngilizce.İNCİ:Tel:48 45 95)Nilüfer Neriman Kök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • IIMIItlllllllllllllllMllMIIKMIXIIll.1IIMI.llll IIIIMIIClllllllllliri ll.Illlll.M 1.Ilfl(llll|ll1|.15.15 Vedat GürselMen şarkılar 15-30 Lâtin Amerikan müziği Ş 16.00 Program ve kapanış.16.57 Açılıg ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • 11111.IlllllllOy.I "ADNAN MENDERES'İ I i SEVMEYEN KÂFİRDİR J i BEYKOZ İLÇE BAŞKANI,DÜN YAPTIĞI KONUŞMADA D.P.NİN 700 I SENE DAHA İKTİDARDA KALACAĞINI SÖYLEDİ DP.Beykoz ilçesi kadınlar kolunun dün' reğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1959
  • KADIKÖY iskelesinin yanında eski İnci gazinosunun bulunduğu yerde inşa edilen Evlendirme Dairesi 23 Mart pazartesi günü saat 16 da açılacaktırm İTFAİYE polis ekipleri dün 21 İS yerinde,yangına karsı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • Maskeli haydutlar BİR ADAMI ÖLDÜRDÜ Antalya'nın bir köyünde işlenen cinayetin sebebi para.Erzincan'da da 6 silâhlı şahıs bir ev halkını dövüp soydu ANTALYA,HUSUSÎ Maskeli ve silâhlı haydutlar bir evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • g»ıı»fıiı ut an SIRASI;KAZANÇ her teşebbüsün meşru hedefidir.Fakat kazanma arzusu yerini daha çok kazanma,mutlaka daha çok kazanma hırsına kaptırıverdi mi çirkin,hayvani denecek kadar çirkin bir hodbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • Avustralya ile hava anlaşması imzalandı ANKARA,HUSUSİ Türkiye Avustralya sivil havacılık anlaşması dün Hariciye Vekâletinde imzalanmıştır.1956 senesindenberi Avustralya ile İngiltere arasında sefer ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • i Cleansing ye Foundafion kremleri W^q son moda ışık saçan 18 renk sabit ^p(J dudak boyası ve' 9 renk yüksek evsafta bir pudra.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • Karoseri ve Motöründeki üatün takviyeler doleyıalle büyük rağbet gören 850 Kg.lık ekonomik Q&uqeot 403 m Kamyonetlerimize ait kotamız dolmak üzeredir.V.Şaşafl Halefi W.Şaşatl ve Ort.Kol.ŞH.Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • D.P.toplantıları düzene sokuluyor Mebuslardan bâzıları,hocalı toplantıları tasvib etmiyor.Hatiplerin durumu da ele alındı NEDRET SELÇUKER D.P.toplantılarının «bir düzene sokulması» yolunda,partinin mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • f¥ El işlerinizde,emeğinizi Kıymetlendirmek içip "KATİYEN Ç-SOLMAZ YUMAKLARINI KULLANINIZ İmalâtçı sıfatıyla Satış yeri:£MEL Ticaret E«l Marpeççular No.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • m [KEYSTONE] AKTÖR,PRODÜKTÖR Hollywoodun tanınmış kel aktörü Yul bir müddet evvel prodüktörlüğe de başlamış ve baş rolünü oynadığı «Hâtırat» isimli bir film çevirmiştir.Filmin ilk gösterilişinde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • Bir kaatil müebbet hapse mahkûm oldu ANKARA,HUSUSİ Bekçi Ali Göktaşı kendi tabancası ile öldüren Arap Demir dün müebbed hapse mahkûm olmuştur.Arap Demir,Hacettepe semtinde bir eve hırsızlık maksadiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • KOMÜNİZMDEN İRANLI KADIN DOKTOR Uzun bir mücadeleden sonra Yunanistan'a gelen Asfahanî hâlen lebaasız bir insan ÜMİT DENlZ Uzun mücadele sonunda komünizmden yakasını kurtarıp hürriyetine kavuşan güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • acmillan dün Kanada'ya gitti İngiliz Başvekili Ottawa'dan Washington'a geçerek Eisenhower'le Berlin işini görüşecek [DIŞ HABERLER SERVİSİ] İngiliz Başvekili Harold Macmillan ve Hariciye Vekili Selwyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • Tavuk Meraklılarına Son fırsat Taksitle veya peşin inanılmıyacak ucuzlukta elektrikli petrollü misafir odalarına konabilecek güzellikte randımanı yüksek 125 250 500 adetlik kuluçka ve ana makinaları.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • a 1 i BİR YAPRAK Adâââm sen de!ŞU «adam sen de.ne hınzır bir cümledir.Tarihi gözümün önüne getiriyorum.Başımıza gelen bütün felâketler bu cümlenin doğurduğu belâlardır.Cümlenin nesir halinde olması ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • OFİS 252 BİN TON hububat ihraç etti 77 günde 102 milyon liralık döviz sağlandı ANKARA,HUSUSÎ Toprak Mahsulleri Ofisi 1959'un 77 günlük devresi içinde,diğer yılların bir senelik ihracatının fevkinde dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • F c;[A.P.Birleşik Amerika reisicumhuru Eisenhower'in eşi Mammie Elsenhower,geçen hafta Maryland'taki kolejlerden birinin 150 nci kuruluş yıldönümü merasimine katılmış merasimler esnasında kendisine f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1959
  • PARLAK RIZA HI A^lAK Rl ZA MI BİR.KOPE.K VAR-MIŞ A«*iyo«XJtt OMU MASIN BulSuM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.03.1959
  • Wf:PA^SV.WOC'JM &R=C£fe'^ İÇERİ î SıCŞEv-LER OLDU KUuüSEDE.O KADİNİ ICES',SıRDı.ÎÂ053^?VSİ^ SCS»a.A DA SİS SÜMSORTO YA3AND SİR EV.KAD'Nl DA 7 .NıMıVCR\J/Vj.ÜSTEÜK.SEVMEDİM ONU!A/MA ÎÇgRT E MUTLAKA K0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1959
  • Î7 uz UK SÜR-MEZ-r/K PETE,İLE.eVLCNE)llE£Lğ6[MVC ÇEKSİN KAPR'V ö6*EtİECEK LERİN.BİTECEK-ÇO-|m VAR C7AMA.M\PARİ?^pj fO-i ssiaîfei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1959
  • MMI Uü Îjv] s Jfify^ nf IcsAT rd ¦A'İM ^J İr^^j 1_eti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1959
  • coxa soyguncusu ume nasıl yaka 1949 da,Donald Hume adında bir İngiliz,kiraladığı bir uçakla Thames nehri üzerinden uçmuş,ve oraya üç tane paket atmıştı.Bu paketlerin içinde Stanley Setty adındaki bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1959
  • TÜRI|^|ACMOĞL]ü Sovyetler Birliğinin en tanınmış üç şairinden biri olan Boris PASTERNAK'ın romanı,M.Kenan KAN EE ile Samih TİRYAKİOĞLU tarafından ayrı ayrı iki EE defa dilimize çevrildi.Birincisi Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1959
  • faW'/f/v/61 IJ.nn k kendi benliğini bulmak için başvurulan biı yol bu?«Haildi yol?«Senin nazariyen,canım.Bira/evvel anlattığın.«Ha,evet.Benim calisi nazariyem.Belki hiç bil ilini kıymeti yok ama.«F.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1959
  • 68 ÜMİTDENİZ Kilerim yerindeydi ama,ses çıkarmadan «Ya sahur» çekmekle yetindim.Yüzüme yapılan muameleden ellerim de geçtikten sonra makyajım bitmişti.Yerimden kalkıp radyonun Üzerinde duvara çakılı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1959
  • MHA BEYAZ/Çamaşırlarınızı sodalı ve kireç kaymaklı sularda zedelenmekten kurtarmak isterseniz SİZ uC Sabundan çok daha iyi temizleyen ÇAMAŞIR TOZU nu kullanınız.İpekli,yünlü ve Nylon dahil her türlü ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • AUSTIN Dünyanın her memleketin de tekmil tajıt işlerinde en çok kullanılan kam yondur.AUSTİN 5 tonluk benzin kamyonları Halen memleketimizde ithal edilmiş AUSTİN kamyonları 12400 Adedi bulmuştur.Piyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN mütevellit OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve soğuk algınlığından mütevellit ağrı ve sızılan teskin eder TAAL o-78 GÜNDE 6 TABLETE KAPAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • 11 Büyük Doğu hakkın da dün yazdığımız iftir t Baştarajı Birincide tan beri gelen sahte kahramanlar» zincirinde,yüzlerce insan halkası bulunabileceği gibi,inhitat tarihimizin grafiğinde de.Kanunîden 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • MENDERES,ÜRDÜN Başvekili ile görüştü t Baştarafı Birincide GÖRÜŞÜLEN MESELELER Görüşmeleri müteakip Zorlu gazetecilere,«İki Başvekil arasında Orta-Doğu meselelerinin görüşüldüğünü» bildirmiş ve «Bu kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • Kömür işçilerine vaad edilenden az zam yapıldı t Baştarajı Birincide 650,ikinci sınıf usta 700,birinci sınıf usta 775.Koordinasyon Vekili ve Sanayi Vekâleti Vekili Sabati Ataman ise 8 martta akdedilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • Yeşilırmak ve Tersakan Çay'ı taştı t Bastarajx Birincide mistir.Taşova yolu da kısmen suların İstilâsına uğramıştır.Boğazköy köprüsünden büyük kamyonların geçmesine müsaade edilmemektedir.İSTANBUL'DA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • Ordu Basket Takımı Belçika'ya mağlûp oldu t Baştarajt Birincide olamamış ve açık farkla maçı kaybetmiştir.Diğer maçlarda Amerika Mısırı 104-60,Yunanistan Lüsemburgu 71-48,Fransa Hollandayı 75-30 mağlû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • Çanakkale Zaferinin 44.yıldönümü t Baştaraft Birincide lamıştır.Askeri birlik ve öğrencilerle,eski savaş günlerini canlandıran tabloların geçişinden sonra,merasime katılan zevat ve misafirler hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • D.P.Meclis Grubu 26 Mart'ta toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ D.P.Meclis Grubu 26 Mart Perşembe günü bir toplantı yapacaktır.Grubun,Meclis umumi heyeti toplantısından evvel fevkalâde bir toplantıya çağrılacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • İki sene süren basın dâvası beraatle bitli t Baştarajı Birincide başyazar Feyyaz Arsezen de hazır bulunmuştur.Dâva talik edilmiştir.İSTANBUL'DAKİ DURUŞMALAR Toplu Basın Mahkemesinde 12 dâvaya bakılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • SUİİSTİMAL TAHKİKATI DEVAM EDİYOR t Baştaraft Birincide ettiğimiz yetkili bir zat da şunları söylemiştir:İki mühendis kalorifer tesis işini üzerlerine birer müteahhit sıfatiyle almışlardır.Bu,eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • ithâl malları yabancı gemilerle de getirtilecek ANKARA,HUSUSÎ İktisadî Koordinasyon heyeti ithalâtçıların,Türk vapurları ile nakliyat İmkânı bulamadıkları takdirde mallarını yabancı gemilerle getirebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • Üçüncü ithâl kotası Haziran'da ilân edilecek t Baştarafı Birincide Bilindiği gibi 2 nci kotada ithalâtçılar için 107 milyon ve sanayiciler için de 43 milyon dolarlık ithalât imkânı derpiş edilmiştir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • IRAK KOMÜNİST BLOKA KAYIYOR t Baştaraft Birincide NASIR KASIM MÜCADELESİ Irak ve Birleşik Arap Cumhuriyeti liderleri arasındaki mUcadele dün de devam etmiştir.Bağdat'ta Nâsır'a «emperyalist taraftarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • KÂĞIT HAKKINDA Aşağıda cinsi ve kilo fiatları bildirilen kâğıtlara ihtiyacı olan mensubumuz firmaların,21 Mart Cumartesi saat 12 ye kadar Sanayi ve Tevzi Şubemize müracaatları ehemmiyetle tebliğ olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • DİNLEYEN KİM?t Baştarajı Altıncıda çünkü kaideleri bilmemesine veya unutmasına imkân olmadığını çok iyi biliriz Bir hakemin idaresinde resmî bir maç yapmağa mecbur edilen,bütün maç boyunca ne yapmak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • DÜNKÜ MAÇIN İÇİ BOŞ YILDIZLARI VE.t Baştarafı Altıncıda Bu maçıı O* hakeminden ikisi,Fu*i:Cö!^y ve hakem Hüseyin Maloğlu değil.Faik Gokay ve Hüseyin Maloğlu isimli iki şahıstı.Sahaya,insan şuuruna tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • SARAY'da 27 Mart Cuma 21.15 te MÜNİR Nureddîn KONSERİ En yeni eseri RİNDLERİN ÖLÜMÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • F.Bahçe:1-Beşiktaş:O t Baştarajı Altıncıda edecek.Ama yüzde yüz penaltı bu.Çünkü geriden müdahale edilen Mustafa adetâ havada uçuyor.Tribünden sert protestolar.İşte bu protestolardır ki hakeme oyunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • Tenis Contreras Llamas birinci Meksikalı Contxeras Llamas çifti,Baranquilla tenis tumuasında Ayala Şili)Drobny Mısır)çiftini 3-6,6-3,9-7,9-7 mağlûp ederek çift erkekler şampiyonluğunu kazanmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • SPOR HABERLERİ WW Beşiktaş'ta muhalefet bugün toplanıyor Beşiktaş'ta iktidara karşı birleşen mulıalefet bugün Beşiktaş'ta Yıldız Sineması Lokalinde büyük bir toplantı yapacaktır.Grup sözcüleri saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 FATİH,Çarşambada,seyahat dolayısiyle,4 kat üçer oda,10 iratlı,tamamı boş teslim apt.tediyede kolaylık.21 35 73.0 ÜSKÜDARIN en müstesna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1959
  • DÜDÜKLÜ TENCERE Mutfakta sağ kolumdur Boya değil,EMAYEDİR,pasla nmaz kir iufmaz,çabuk temizlenir.Emniyetlidir,sağlam yapılı ve kullanışlıdır Daima temiz ve parlak kalır.EMAYETAŞ MADENİ EŞYA SAÇ ve EMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.03.1959
  • Dünkü maçın içi boş yıldızları ve.FENERBAHÇE çalıştı,didindi,oynadı ve Besiktası yendi.Bu galibiyet,San-Lâcivertlileri grup birinciliğine kadar götürebilir.Ama,milli ligin bu en mühim ma» çının oynand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1959
  • Dinleyen kim?Kahraman BAPÇUM MI AT!Bu sahada topun ya I rısına kadar gömülüp kaldığı İnsanların agık kemiklerine kadar battığı bu çamurda futbol oynamağa davet edilen çocuklar hesabına bin kerre İmdat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1959
  • MAÇIN 23 FUTBOLCUSU HALİT KIVANÇ ÖZCAV Ne hatâ yapacak,ne de başarı gösterecek tehlikelerle karşılaştı.Bununla beraber bir kusurlu çıkışı,taraftarlarını hayli endişelendirdi.OSMAN Vazifesini müdrik,ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ] ADALET'İN GOLÜ Maç,n 5I incl dakikasında Burhan,sağdan ortalanan topu ceza sahası içerisinde kaptı ve Tamer'in müdahalesine rağmen Adalet' J in golünü attı.Resimde Tamer'in faydasız plon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1959
  • Basket Milli Takımı Belli oldu Polonya ve Çekoslovakya ile oynayacak olan ekibimizin onikinci elemanı Gündüz ve Güner i arasından seçilecek NÜMÜZDEKİ SalıPolonya-II ya hareket edecek olan bas-V^ ketbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1959
  • GÜREŞÇİLERİMİZ DÜN GECE GELDİ Güreş Mili!Takımımız dün gec« saat 21.30 da uçakla Romadan seluimize dönmüştür.Federasyon başkanı Berksoy basın mensuplarına müsabakaların faydalı olduğunu,bilhassa Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1959
  • Soyunma Odaları Ezelî rakiplerin oynadıkları maçtan sonra galibiyet sevinci içerisinde bulunan Fenerbahçelilerin soyunma odasında,kulüp reisi Agâh Erozan ¦Beşiktaş ile beraber bir çok şeyi de mağlûp e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1959
  • A.MİLLİ TAKIMIN ÇALIŞMA PROGRAMI TESBİÎ EDİLDİ 22 Kişiden kumlu seyyal kadıo 4 Nisanda iki takım halinde hazııhk maçı oynayacak TEKNİK Komite Antrenör Remondlıü ve kamp müdürü Necdet Erdcırt'ln de işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1959
  • Balçık sahada kötü hakemlerle oynanan maçta F.BAHÇE:1-BEŞİKTAŞ:Rakiplerini ağır baskı allında lulan SarrLâciverililer galibiyet gollerini Avni'nin ayağı ile kazandılar Gaübiyet,F.Bahçe'ye Beyaz Grupta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor