Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • MODERN OPTİK ZEISS GÖZLÜK DEPOSU Fevzi Toksoy,Tahir Tuncay ve Ort.K.Ş.Türkiyenin en eski fenni gözlükcüsü ve ilk gözlükçülük kursu öğretmeni ZEISS Camları ve ÇERÇEVELER GELDİ Ankara caddesi Meserret o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • ÇCU İTİ ED A Nil HI 1G Mart Sehit,cri ihtifali dün Edimekapıdakl Sa-OCrilSLUn MIIILUI kızağacı Şehitliğinde yapılmıştır.İhtifale Askeri ve mülki erkân,merasim kıtası,Askerî bando ve polis müfrezesi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • 1ÖZDEMİR GÜRSOY1 If APAlfPII lif I^ki milli atlet-IVM«fMIV«f IkllV icrdeıı Kemal Aksur ile Hikmet Ün,Alkan Atikkan Mehmet Özvar,Ekrem Musluoğlu ve Tıb Talebesi Erdoğan Yeğin aleyhinde Gümrük kaçakçılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • ecıcı kuruldu Bugün toplanacak olan komite,geçici hükümetin vekillerini seçecek Makarios,Menderes'in Rumlar tarafından da karşılanacağını söyledi LEFKOŞE,Hususî muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den KIBRIS Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • Zorlu,Nisan ayında Amerika'ya gidecek NEW-YORK,Hususî Muhabirimiz İskender Songur*dan Türkiye Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu Nisan ayının İlk haftasında Amerikaya gelecektir.Zorlu NATO'nun 10.yıldö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • Âdana'da Amerikalılar barlara gitmiyecek ADANA,HUSUSÎ İngirlik hava üssünde çalışan Amerikalı personele Ramazan ayı münasebetiyle sehrimizdeki bar.ve pavyon gibi eğlence yerlerine gitmemeleri tenblhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • istanbul'da ilahiyat Enstitüsü açılıyor ANKARA,HUSUSÎ İmam-Hatip okulu mezunlarının yüksek öğretim yapmalarını sağlamak gayesiyle önümüzdeki ders yılında İstanbul'da bir «İlahiyat Enstitüsü» açılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • Âygürı,dinin siyasete âlet olmasına muhalif D.P.İl Başkanı «hocaların eliyle D.P.ocağı açılmasında İl İdare Kurulunun tasvibi olmadığını» açıkladı D.P.İl Başkanı Kemal Aygün,dün,«Hocaların eliyle D.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • Bir talebe hocasın!tabanca ile kovaladı Sınıfın pencerelerini par-çalayıp dışarı atlayan ve müdürün odasında saklanan öğretmen yaralandı ADANA,HUSUSÎ ERKEK Lisesinde dün öğleden sonra bir öğretmen tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYJ Profesör Âkil Muhtar Özdcn'in 10.ölüm yıldönümü münasebetiyle Tıb Fakültesinde toplantı yapılmıştır.Besimde Doe.Şehsuvaroğlu konulurken görülmektedir.ÂKİL MUHTAR ANILDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • Suriye ve Mısırlılar İrak'tan çıkarılıyor Birleşik Arap CumhuriyeH leb'asına 24 saatlik mühlet verildi.Kahirede nümayişler devam ediyor MUSUL ASİLERİNDEN BİRİ IA.P.1 Musul isyanında yaralanarak Suriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • MH i IvfztyAN MENECER DİKKAT,HEM SAĞINI HEM SOLUNU İYİ KULLANIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • Ücretli Memurlara o 100 Zam Ya ZAMMIN TATBİKATINA 1 NİSANDA BAŞLANACAK DENİZCİLİK BANKASI İŞÇİLERİNİN YEVMİYESİ 280 KURUŞ ARTIRILDI ANKARA,ERDOĞAN ÖRTÜLÜ bildiriyor DEVLET memurları maaşlarına yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • BÂKİ CELEBİOĞLU DÜN VEFAT ETTİ Kastamonu mebusu Zeki Cemal Bâkiçelebioğlu dün gece saat 22 de beyin kanaması neticesinde vefat etmiştir.Bâkiçelebioğlu,bir müddettenberi tansiyon yüksekliğinden muzdari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • MENDERES DÜN DE VİLÂYETTE ÇALIŞTI Başvekil Adnan Menderes,dün sabah vilâyette çalışmış,Edirneı mebusu Mükerrem Sarol ve Manisar mebusu Samed AğaoKİunu kabul etmiştir.Münhal vekilliklerden ikisine Saro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1959
  • Barutçu'nun cenaze merasiminde fenalık geçiren kızı teskin edilirken.[Telefoto MİLLİYET Ankara İstanbul Adnan Atar] Barutçunun cenazesi dün törenle kaldırıldı CHP Grup Başkan Vekilinin cenaze törenind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • 24 saate yalnız 4 dakika kâfidir.Geceleri yatarken,gündüzleri de iğinizde yalnız bir kaç dakikanızı yüzünüze hasretmekle süksenizi devam ettirebilirsiniz.Bakımsız bir cild benliğinizi gölgeler.Aksamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • PERİHAN ALTINDAĞ SÖZERİ 20 Mart Cuma günü akşamı ATLAS Sinemasında 20 kişilik saz hey'eti refakatinde SENENİN EN MUHTEŞEM KONSERİNİ VERİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN ikinci üç aylık sanayici ithal kotalarından,kota sıra numarası aşağıya kayıtlı bulunan maddelerde,talep mevcudu kotayı dolduramadığından,bu maddelere ait yeniden talepname 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • Yarın akşamdan itibaren EMEK ve KÜÇÜK EMEK Sinemaları'nda Aşk,macera ve heyecan filmi KORKUSUZ TABANCI The Tali EtrangeıO Renkli Sinemaskop Joel Mc Crea Virginia Mayo ilâveten en son dünya havadisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • I 11 III I Hill III İlli İSTANBUL 7.27 Açılaş ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8 »15 Şarkılar 8.30 Edmuntio Ross:orkestrası 8.45 Türküler ve oyxin havaları 9.00 Kapanış.12.27 AçıJJiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Sabah saatleri ailevî ve mali İşlerinize çok müsait Günün diğer saatlerinde dikkatli olunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] dinlenmeye bakınız.Yal nız sizden yardım is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • B UtMAC A SOLDAN SAĞA:1 Bir iyi-f 2 3 4 5 6 7 8'9I0 II 12 lige karşı duyulan manevi mecburiyet;Bir pamuk cinsi,2 Teşrifat;Bâzı nebatî maddelerde bulunan buruşturucu madde.3 Alçalma;İstemiyerek.4 Tutum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • ACI BİR ÖLÜM Muhterem Hocamız Emekli Ziraatçi İSMAİL HAKKI EYÜB ARICI'nın Vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz.Bu büyük acı karşısında biz kendisinden feyiz alan talebeleri.Kederli ailesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • VEFAT Hastahanemizin kıymetli Dahiliye Asistanlarından Dr.Turhan Hatipoğlu genç yaşta bir kalp krizi neticesinde 16.111.1959 günü vefat etmiştir.Cenazesi 17.111.1959 bugün)Kadıköy Osmanaga Camiinden ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • TEŞEKKÜR Çok Sevgili aile büyüğümüz VEHBİYE PEKDOĞRU Hanımefendinin cenaze merasiminde bulunmak yakınlığını gösteren telefon,telgraf,mektupla ve bizzat evimize gelerek taziyette bulunup acılarımızı pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • Bir akşam ticaret lisesi açılmak isteniyor İstanbul'da bir "Akşam Ticaret Lisesinin,açılması için teşebbüse geçilmiştir.Şehrimizde bulunan Maarif Vekâleti Orta Öğretim Umum Müdürü Ali Yal km dün bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • TIBBÎ BAHİSLER Mide nasıl çalışır Vücuddakl organlar içinde sahibine en fazla itaat edeni muhakkak ki,mide'dir.Sindirim olayının hemen hemen bütün yükünü taşıyan bu çilekeş uzuv nelere katlanmaz ki?Za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • ophane tanzimine BEYOĞLUNDA AÇILACAK PLÂNI BELEDİYE MECLİSİNDE KARARA BAĞLANACAK başlandı YENİ CADDENİN Tophane meydanının tanzimine dün başlanmıştır.Çeşme ile Boğazkesen'e çıkan yol arasındaki tümsek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • TEŞEKKÜR Hastalığımı en kısa zamanda teşhis ederek,fevkalâde başarılı bir ameliyatla beni yeniden sıhhate kavuşturan kıymetli üroloji mütehassısı Sayın Prof.Dr.GIYASEDDİN KORKUT'a en derin minnet ve ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • Önümüzdeki cuma günü 6 renkli bir ortaoyunu tablosu ile 8 Sahifelik Eski ramazan eğlenceleri Panoramasını takdim ediyor Meddah Karagöz Ortaoyunu Saz Heyetleri Operetler Kanto ve Düeto Tiyatrolar en ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • Köprü Pendik vapur seferleri başlıyor Pendik iskelesinin tamiri sebebiyle bir müddettenberi yapılamıyan Köprü Pendik vapur seferleri tekrar başlıyacaktır.Pendik iskelesi 71 bin liraya tamir edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • HER KEŞİDEDE BİR APARTMAN DAİRESİ lOSMANLI BANKASI A.S.23 MART Çekilişinde İSTANBULDA 70.000 LİRA DEĞERİNDE APARTMAN DAİRESİ VE loo.ooo LıRA 1 HAZİRAN Çekilişinde STANBULDA LİRA ÜLGERİNDE APARTMAN DAİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • ZEYTİN YAĞINDAN MAMUL KOMİLİ SABUNLARI PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Koruyucu Melekler Jean Simmons Paul Douglas İng.EMEK Tel:44 90 07)Kadınlar Kulübü Dany Carrel Giorgia Moll Fr.2.Hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Üç Arkadaş-Fikret Hakan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • Deniz kazası tahkikatı beynelmilel mahkemede Çanakkale'de Nara Burnu civarında,evvelki sabah çarpışan Norveç Bandıralı Oslofjord Turist gemisi ile Rus Tankeri Djanov'un tahkikat raporu beynelmilel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1959
  • Ayırmak zorluğu KORKAKLIĞI ihtiyattan,israfı cömertlikten,tutumluluğu hasislikten,küstahlığı cesaretten,ukalâlığı akıllılıktan,züppeliği zarafetten,bilgiçliği bilginlikten,konuşkanlığı E gevezelikten,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • Mühletin vergi ayı ile aynı zamana rastlaması tüccarın gereken parayı bulmasını güçleştirdi Tüccarın ikinci kota için müracaat müddeti bugün sona ermektedir.Vergi ayı olduğu cihetle Mart içinde gerekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • KARS'TA ÜÇ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ KARS,Hususî Muhabirimiz YUSUF KARAOĞLU'DAN Üç aile arasında fasılalarla iki gün devam eden kavga sonunda 17 kişi tevkif edilmiştir.Hâdise,hayvan borsasında iki kişi ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • AMERİKA HARİCİYE VEKİLİ İYİLEŞİYOR WASHINGTON,A.P.Kanser tedavisi gören Amerika Hariciye Vekili Foster Dulles evvelki gün ilk defa olarak hastahaneden çıkmış ve parkta bir gezinti yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • hi mı SOZ SİRASİ.HASTAHANECİLİK HASTAHANECİLİK,nev'i salısına münhasır bir işletmeciliktir.Nasıl vapurculuk işletmesinin kendine mahsus bir takım hususiyetleri varsa,hastahanecilik de öyledir.Nasıl va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • FELSEFE İLAHİYAT SOSYOLOJİ TARİH HU-KUK İKTİSAT PSİKOLOJİ PEDAGOJİ MA-ARİF FEN DİL EDEBİYAT SANAT ŞİİR HİKAYE RESİM MİMARİ MUSİKİ TİYATRO MİZAH KÜLTÜR HABERLERİ MEVZUUNDA 35 OTORİTE İMZA Ord.Prof.Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • Sinemacılar,Filmciler ve Türk Film Prodüktörleri Cemiyetinden DOLU FİLM İTHALÂTÇILARINA Dolu sinema filmi ithalcilerinin 31/12/959 tarihine kadar getirtecekleri filmler için 34 sayılı tebliğ hükümleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • r Beklenen ân Nuh'un ANKARA Makarnasınını Sofraya geldiği andır |M£55*| im PPP i fi ANKARA MAKARNA UN VE İRMİK FABRİKALARI Nuh Ticaret ve Sanavi Anonim ist Tel:22 10 72 Ankara 'Tel o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • PEK YAKINDA EMEK ve KÜÇÜK EMEK'te ROMALI DİLBER Gina Lollobngida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • Bir genç 16 yaşında bir kızı kaçırdı Kuçükçekmecede oturan H.adında 16 yaşında bir kız,İsmail Kaynakçı adın da bir genç tarafından kaçırılmıştır.Hadiseye Zabıtaca el konulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • Tevkif edilen gazeteci hastahaneye nakledildi ANTALYA,HUSUSÎ Evvelki gün tevkif edilen Antalya gazetesinin sahibi Mazlum Emin Adıson,ciğerlerinden rahatsız olduğu için dün hapishaneden Devlet Hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • B.M.personelini korumak için memleketimizde de muhafız birliği kurulacak Birleşik Milletler Teşkilâtına üye bulunan memleketlerde;bu teşkilâtla ilgili personeli korumak maksadiyle bir «Muhafız birlği»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • îran Rusya'yı protesto etti TAHRAN,A.P.İran dün Sovyetler Birliğine bir nota vererek,Rus uçaklarının İran hudutlarını son üç ay zarfında 81 defa ihlâl etmeleri yüzünden,Kuzey komşusunu protesto etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • Bu akşamdan itibaren ŞEN SES Tiyatrosunda Türk BALE topluluğunun iştirakiyle ZİLLİLER Operet:3 Perde 5 Tablo Yazan Sahneye koyan Müzik Dekor Bedia Muahhit Zeki Alpan K.Kapoçelli A.Alâeddin Gişe her gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • filiz CEVAP ISIM MI ROMAN MI TİCARETHANE Mİ Doğru cevap verene Ankara'da kurulmakta olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi civarında 150 metrekarelik arsa sahibi yapmak için müessesemiz gördüğü rağbet üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • ÇANAKKALE ZAFERİ YILDÖNÜMÜ Çanakkale Zaferinin 44.yıldönümü münasebetiyle yarın mahallinde yapılacak büyük kutlama merasimine şehrimizden katılacak gençler bugün iki gemi ile hareket edeceklerdir.Şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • ABİDE İNŞAATINA KRAR BAŞLANDI 60 günlük tatil esnasında geıekli malzeme yığıldı.Önümüzdeki ay içinde beton dökümüne geçilecek ÇANAKKALE,NECMİ ONU B'DAN HAVA muhalefeti sebebiyle 60 gündenberi tatil ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • MW&MfâifâMm^:KISA HABERLER ANTALYA Belediye sinema biletlerine yüzde 25-35 arasında zam yapmıştır.İZMİT İkiyüzden fazla sabıkası bulunan kamyon faresi Sahabettin Fırat dün 5 jandarma nezaretinde Gebze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • NYASALAHD'DA GERİLLA HARBİ NYASALAND,A.P.Fort Hill'de küçük askeri karakol civarındaki tepeler Nyasaland'daki İngiliz müstemleke idaresine karşı girişilen sabotaj ve mücadele hareketinin merkezi halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • KUZEY NİJERYA BAĞIMSIZ OLDU LONDRA,A.A.Nijerya federasyonuna dahil eh büyük devlet olan Kuzey Nijerya,Doğu ve Batı Nijerya'ya bağımsız bir devlet olarak iltihak etmiştir.Kuzey Nijerya Başvekili Amadu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • Yurtta bereketli yağmurlar başladı Konya'da sele kapılan bir çocuk boğuldu,hava muhalefetinden uçak ve vapur seferleri aksadı Ege ve Marmara bölgesiyle iç Anadolunun muhtelif yerlerinde bereketli yağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • I I İM II t MIİIM 11 I II II III III II t I 11 BİR YAPRAK ıi â â m ı i Faik Ahmet Barutçu DÜNKÜ gazetelerde Ankara Mebusu Faik Ahmet Barutçu'nun vefatını teessürle okudum.Dragos'da oturduğu için yol a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • Alman Otomobil Sanayiinin rakipsiz şaheseri tm €1 €h €1 fi II i L Asgari sarfiyatla Azamî Ucuzluk,Azamî Randıma/ı Azamî Konfor Ailece gezintileriniz için aradığınız Otomobil.Nakliye işleriniz için ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1959
  • w A VİAİ![İLHAN DEMİRELJ 8 KİŞİLİK HIRSIZ ŞEBEKESİ Ba,kkal llükkânı vc Tt'kel bayilerine dadana» bir hırsız şebekesi yavppaİt îi 7 kalanmıştır.Son bir ay içinde 10 dükkân soyan ve 15 bin liralık yi-İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • BBHPEH SAWA UTOLMAU AST/Vo/ZJSA»-HSIZŞE-VE ÜZ.ÛLMEYS-AHLAPtH Ml MARV.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • TEDUS AZİZİM A ŞU SPIDER BİRŞEYLER SÖY1.E0İ AMA BİR KE yı^JLİME&İNİ AHLAMA-DIM SENAHLADIHV t)MI YAHİ.İÇİME ME/TT BOKSÖRLERİN TABİR LERİ ANLAŞILMI-SPİDER'İN DER-DESENE A.t AA*~ Pİ BOLT'A,BOY-KENDİ ARKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • J! İİİİtİİllİlİİİl© KİRİ BEN» TA.tfı-pR£N9 SİZİ TANI-y DİN MI MI9A PEK ESKİ ARKAPA-BENZEMİYORJ SIN NE OLPU SASIR ĞÎnGER'İm.J P,N M ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • DEFOLUN Sjİ-LAH ISTBMEM MÜŞTEKİ PEĞIUL ARIVORUZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • ALLA HU K ALİ BEY &U SOĞUK 6ŞCEOE ^EKEdLı S/9 KAHV£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • RUMÎ SALI HİCRİ 1375 17 1378 Mart MART Ramazan 4 19 5 9 7 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 6.08 11.52 Öğle 12.22 G.06 I ikindi 15.44 9.28 Aksan l 18.17 12.00 Yatsı 19.48 1.31 İmsak 4.27 10.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • Miliiaief Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • GENERAL MOTORS CORPORATION Mamulâtı CHEVROLET OTOMOBİL" KAMYONLARI ve BUICK OTOMOBİLLERİ Adana,Mersin ve havalisi distribütörü BİRTAŞ Â.Ş.Galata,Eski Şarap iskelesi sok.Küto han kat 3 Tel.44 4715 ADAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • KISMET KAPINIZDA HER VATANDAŞA BİR EVLİK ARSA ANKARA'da kurulmakta olan ilim ve irfan kaynağı ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mahallesi ile,İnşaatı devam etmekte olan AMERİKAN SİTELERİ Yanında istikbali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • ROKETLERE KARSI SİLÂH YAPILIYOR NEW-YORK,A.A.Amerikan müdafaa vekâleti ileri araştırma kısmı müdürü M.Roy W.Johnson tarafından basma verilen malûmata pöre,1966 senesinde,misillere karşı fevkalâde tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • i:ll!llll!llll!llllllllilli!İIIIHi;iilillll!i!t Egzistansiyalizm I Existeniialisme)I PEYAM^SAFA S T^ U asrın iki Cihan Harbinden sonra yeni bir 5Ş fj dünya anlayışmda teselli arayanların özleyişlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • Murat Da 66 İstanbulda olsaydık,gayet kolaylıkla bu ilâcın hangi eczahanclere tevzi edildiğini öğrenebilirdim.Çünkü ecza.depoları bunu bilirlerdi.Ama ilâçlar Ankaraya İstanbuldan gönderildikleri için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • BİR KAÇ 59 Ve bütün bunların üstünde son derece tatmin edici,huzur verici bir his daha duyuyordu.Oliver,bugüne kadar kimsenin fikrini almak,kimseden nasihat danışmak lüzumunu hissetmiyen Oliver,her şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1959
  • ÇİLER NEDİH?İSİM Mİ CEVAP ROMAN MI ADRES Mİ Doğru cevap verene ANKARADA kurulmakta olan ilim ve irfan kaynağı ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ile hâlen inşaatı devam etmekte bulunan AMERİKAN Siteleri yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.03.1959
  • Sn ZüfcU makarnası tarafından açılan en güzel karikatür,fıkra ve fotoğraf müsabakasına 52762 seçmen iştirak etmiştir.İştirak edenlerin hepsine,gösterdikleri alâkadan dolayı,teşekkürlerimizi arzederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1959
  • EN YENİ METODLA Kısa Zamanda îngilizceyi öğreten galip gök-b^ Hamarat ENGLISH CENTER LİSAN PjERSHANESİ Kayıtlara Devam Etmektedir.İBeyo&lu,Küçük Parmakkapı No.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1959
  • Suriye ve Irak'tan ç Baştarajı Birincide kandırıldığını belirten Cevad «Irak bundan sonraki hareket tarzını Musul isyanının ışığı altında tâyin ve tespit edecektir» demiştir.Asilerin Kahire hükümetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1959
  • Silvana Pampanini bir komedyenle nişanlandı HAVANA,A.P.İtalyan film yıldızı Silvana Pampanini Havanada Amerikan beyaz perde ve televizyon komedyeni George de Witt ile nişanlandığını açıklamıştır.İki y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1959
  • DİKKÂT Lâstik fabrikasını idare edecek imalâttan anlıyan Ustabaşı aranıyor.Tel:22 69 82
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1959
  • Aygün,dinin siyasete âlet olmasına muhalif t Baştarafı Birincide onları da İncelemek ve bir sonuca bağlamak elbette vazifelerimiz arasındadır.İlçe başkanlarının da dünkü gizli toplantıda,tüzük dışı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1959
  • Bir talebe hocasını tabanca ile kovaladı Baştarajı Birincide na girerek kapıyı arkadan sürmelemiş ve duvarın dibine sinmiştir.Tabancalı öğrenci bu sırada bıçağını çekmiş müdüriyet penceresi önüne gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1959
  • BU HARİKULADE TEMİZLİĞİN SIRRINI ŞİMDİ S ÇÖZDÜM.fayansların,banyo ve lavabonun,mutfak levazımının daima pırıl pırıl,yepyeni olmasınının sırrı demek bu kutu imiş!Siz de yuvanıza temizlik,kolaylık ve hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1959
  • SATILIK EMLAK ŞİŞLİ tramvay caddesinde,5 oda,boş teslim,tam konfor.44 30 77.ŞİŞLİDE 6 oda,tam konfor,bos-44 30 77.VALİKONAĞINDA 6 oda,bog.44 30 77.NİŞANTAŞINDA 6 oda,bos,tam konfor.44 30 77.NİŞANTAŞIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1959
  • Yemek deyince.bütün kadınların aklına derhal VİTA gelir.Çünkü,daimî yüksek kalitesi sayesinde,yalnız VİTA ile hafif,leziz ve hazmı kolay olan yemekler hazırlayabilirler.Yüksek besleyici kıymeti,nefis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1959
  • İNGİLTERE Fabrika tonu:7 Motor:6 silindirli Tam DİZEL FORD MOTORU 108 Beygir gücü 2500 devirde Şoför mahalli Fevkalâde rahat görüş Takviyeli differansyel Takribi Fiat 54000 T\L FABRİKALARININ RAKİPSİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.03.1959
  • Turgay:Karar için Vakit İhtilâf mevzuu yaratan telgrafın organizatör tarafından yazılan bir mektuba cevap olduğu anlaşıldı TURGAY Seren,River Plata kulübünün kabul etmediği ikinci teklifin reddedildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1959
  • Güre Turgay'ı protesto ediyor Galatasaray kulübü ikinci reisi Ahmet Güre Turgayın telgraf hâdisesine dair sözlerini sert bir beyanatla cevaplandırmıştır.Güre şunları söylemiştir:«Bugün gazetenizde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1959
  • Hakkı Yeten,muhalifler samimî değiller,dedi BEŞİKTAŞ kulübü Teknik Komite âzası Hakkı Yeten,dün bir Basın toplantısı yaparak yeni nizamnamenin faydalarından bahsetmiş ve hakkındaki ithamlara su şekild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1959
  • O deliksiz,o mışıl mışıl çocuk uykuları.Ekmeği elden değil de kendinden yemeğe,suyu gölden değil de testiden içmeğe başladın mı,en hasreti çekilen şeylerin başında gelir.Çünkü artık koca koca delikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1959
  • Z5CEP AFFeDİLDİ |F.8.TglBÜNü]_n vüKsei.A10£/lt EĞİTİMİ IZ MAÇLARINIM HÂLİS SEYfeCtLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1959
  • Gene Millî Takım 9 İkinci Küme karmasiyle oynuyor Avrupa Şampiyonasına hazırlanan genç millî takım namzetlerimiz yarın Mithatpaşa Stadında ikinci profesyonel küme karmasiyle hazırlık maçı yapacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1959
  • u GENÇLER KAMPTA mmm [İLHAN DEMİRELI Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa genç takımlar şampiyonasına iştirak edecek Genç millîler dünü isrirahatte geçirmişlerdir.Kesimde Gençler toplu halde görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1959
  • Ordulararasi Basketbol Şampiyonası başlıyor Takımımız ilk maçı yarın Yunanistan'a karşı oynayacak BRÜKSEL,HUSUSÎ YARIN burada başlıyacak olan 8 inci Ordular arası Dünya Basketbol Şampiyonasına katılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1959
  • Polonya ile maç 1 NiSAN'DA Basketbol milli takımımız Polonyanın Karakora şehrinde Finlandiya Polonya A ve genç takımların iştirak ettiği 4 lü turnuvaya katılmak için 24 Martta uçakla Polonyaya hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1959
  • İki rakip de imtihana hazır.Büyük karşılaşmadan evvel K.GümrüL ile Adalet oynuyor.Bugün İzmir de:İstanbulspor A.Gücü MİLLÎ ligte bu haftanın en mühim maçı yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1959
  • UI unu Remondini yann yapılacak olan Teknik Komite toplantısına çağnldı.Kadroda yeni isimleı vaı AVRUPA Kupasindaki ikinci eleme maçını 27 Nisanda İstanbul'da Romanya ile oynayacak olan millî takımımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1959
  • saha durumu Basketbol Federasyon Başkanı Atakol,Tenis Dağcılık kulübü kortlarını temine çalışacak NUMUZDEKI Mayıs ayı O içerisinde şehrimizde yapılacak olan XI inci Avrupa ve Akdeniz memleketleri bask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1959
  • GÜREŞÇİLERİMİZ YARIN GELİYOR SAVONA,HUSUSÎ İtalyanın Napoli ve Savona şehirlerinde yapılan dörtlü Riireş turnualarında şampiyon olan güreşçilerimiz yarın akşan\saat 18 de ufakla yurda döneceklerdir.Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1959
  • Federasyon Safa Yalçuk'un siyasî vasij e kabul etmesi ayrılmasına sebep oluyor FUTBOL Federasyonu Reisi Safa Yalçuk'un önümüzdeki günlerde Federasyon başkanlığından ayrılması kat'îleşmiştir.Teşkilâta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor