Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • YENİ SINIFLARA KAYITLAR BAŞLADI Yepyeni,konu$turucu sistemi ile,957-958 ders yılı,1200 talebesin* İngilizce öğreterek Türkiye'nin en büyük lisan öğretme okulu haline getiren YENİ METODLA Bilmeyen,orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • CAMİİN İÇİ rcse ve türbeden [RUÇHAN UNVER] Dün gece resmî törenle ibadete açılan Eyüb Caıniinin cemaat mahalli,Başvekil Menderesin hediye ettiği halılarla süslenmişti.Resim,camiin içini gösteriyor.Eyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • Macmillan Adenauer ile görüşmiye başladı İngiliz Başvekili Batılıların elâstikî bir politika takip etmesi gerektiğini söyledi [DIŞ HABERLER SERVİSİ] RUS Başvekili Kruşçev'in dün Doğu Almanya'dan Mosko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • Dillon Türkiye'nin son iktisadî tedbirlerini övdü WASHINGTON,A.P.Hariciye Vekâleti müsteşarı C.Douglas Dillon Türkiyenin enflâsyonu altetmek için giriştiği programı övmüş va bunu,dost memleketlerin çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • Amerika semâlarında Türk Bayrağı görüldü NEW YORK,A.P.Amerikanın büyük bir kesiminde mehtabı seyretmeğe çıkan çiftler gökte Venüsün aydedeyle bir araya gelişine şahit olmuşlar ve Venüs seyyaresinin ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • wra Bwffîj«rafiffiMqgj AĞIR CEZADAKİ BASIN DAVASI 2 Maarif Vekili Celâl Yardımcıyı küçük düşürücü neşriyattan sanık Vatan Gazetesinin duruşmasına ağır cezada devam edilmiştir.Şahit olarak dinlenen Mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • Londra faciası yaralıları siir'atle iyileşiyor Prof.Ergüder,yaralıların 15 gün ile 1,5 ay içinde peyderpey memlekete döneceklerini söyledi ANKARA,HUSUSÎ RİYASETİCUMHUR baş doktoru Prof.Reoai Ergüder'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • D.D.Y.işçilerine ZAM YAPILDI Yüzde 35 nisbeiindeki zamdan başka işçilere senede 4 maaş ikramiye de verilecek ANKARA,HUSUSİ* DEVLET Demir Yolları İdaresi 38 bin işçisine 33 milyon liralık zam yapmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • Kapalıları bir kolejin talebeleri hâdise çıkardı [Telefoto MİLLİYET:Adnan Artar Ankara İstanbul] Kapatılan Mithatpasa koleji talebelerinin nümayiş teşebbüsü poüs tarafından önlenirken.Ankara Mithatpas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne İstanbul 11/Mart/1959 gün ve 3174 sayılı Gazetenizin birinci sahife birinci sütununda Vatan Cephesi ocakları İle ilgili yeni iddia başlıklı yazınızda ve üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • Bir CHP Mebusu daha DP ye girdi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Erzincan mebusu Hüseyin Şahin dün partisinden istifa ederek D.Pye geçmiştir.Başvekil tarafından kabul edilen Hüseyin Şahin bugün basın toplantısı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • TRAFİK POLİSLERİNE «Roma'da trafik polisleri modern kulübeler kullanmaya başlamıştır.Memurun her tarafı görmesine imkân verecek şekilde şeffaf olan kulübelerin içinde yaz ve kış için soğuk ve sıcak ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • Kıbrıs'taki İngiliz askeri azalıyor Ada9da sadece 6 bin İngiliz askeri kalacak.Ram PTT memurları grev yapıyor LONDRA,RADYO j NGİLİZ Müdafaa Vekili Dun-I can Sandy Kıbrıs'taki İngiliz kuvvetlerinin 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • i 4 MİTOLOJİ KAHRAMANLARI GİBİ ıHıim i.iâ*kki-[A.P.Geçen Pazartesi günü Kıbrıs'ta hapishanelerden tahliye edilen 9 EOKA mensubu uçakla Rodosa gönderilmişler ve Rodoslular tarafından Mitoloji kahramanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • Mİl I İYFT GA7FTFÇİ YA7I İÇİ ERİ Müdürlüğüne İstanbul 7/3/959 tarihli gazetenizin birinci sahifeinilaLllEl UHlE.ir.OI IHtl IdUCIfl Sinin ı ve 2 ci sütûnleı-inde İntişar eden İnönünün bir büstü parçala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • [Telefoto MİLLİYET:Adnan Ataı Ankara İstanbul] IflRRlCI I I İIIFDI FR 7İYAITETTF Kl,rls!l liderler dün Kayar,Menderes ve Zorlu tarafından lilDnldLI 11 HrEI İL ayrı ayrl kabul edilmişlerdir.Sabahtan ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1959
  • asır.Kasıma kar eri mücadel Bağdat9 ta nümayişçiler Nasır9 m kuklasını yaktılar Yemen Veliahdı,Kasım için "ikinci Nuri Sait,diyor Birleşik Arap Cumhuriyeti,Irak uçaklarının bir Suriye köyüne ateş açma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • HAFTANIN FİLMLERİ DOBT KRALIÇELI KEAL The King and Four Queens» Rejisör Raoul Walsh idaresinde renkli ve sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir United Artists Amerikan)filmi.Oynayanlar:Clark Gable,Eleano
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • BİRİNCİ SINIF OTO ELEKTRİKÇİSİ ARANIYOR Maraş şantiyemizde çalışmak üzere isteklilerin Galata Şair Ziya Paşa cad.Doğ.Han 30/4 numaraya müracaatları.Tel:44 92 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • DOĞU ALMANYADAN İTHAL TALEBİNDE BULUNACAK SANAYİCİLERİMİZE 2 nci üç aylık global kota ithal listelerinde mevcut bulunan maddeler için Doğu Almanyadan yapılacak ithalâta ait taleplerin 17 Mart 1959 akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 1 362 numaralı kotaya giren sanayi makinelerinden tahsis talebinde bulunan üyelerimiz işbu talepleri mevzuu dolar ünitesi basma nakden 2.T.L.sini 18/3/1959 akşamma kadar yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN İkinci üç aylık ithâl kotalarının 345 kota sıra numarasında kayıtlı 95.08 tarife pozisyonlu yalnız ilâç için jelatin kapsül)le mahausen ayrılmış 25.000.lık hisse,ithalâtçı ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • İNŞAATÇILARIN ve SANAYİCİLERİN DİKKATİNE İthal malı 5,5 ve 6 mm.lik Kangal halinde yuvarlak beton demiri satışa arzedilmigtir.Toptancı 266 kuruş.Muzaffer Arpacıoglu:Tersane cad.Yemeniciler sok.No.61 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • olduğunuzu söyledi ROM Briyantini saçlarınızı daha da cazip gösterir Rojoyı kullandığınız zaman saçlarınız daha aDzel parlor,rüzgâr ve yağmurdan bozulmazi m.m ı i-JKL mmm.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Ha E berler 8.15 Şarkılar 8.30 Ra:E Martin ve Willy Glahe orkestralar E 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapa E niş.12.27 Açılış ve program 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Numuneleri çoğaltılmış bir eserin İlk yazılmışı;Şimdiki zaman.2 Dağınık;Bir içki.3 Tersi bir mektep;Alev.4 Karinin yarısı;Müsavi;Ürperiş.5 Çok güzel kadın;Bitkin hale gelme.6 Eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • OĞLAK BURCU to [22 Aralık 20 Ocak] Bu hafta sıkı çalışmanız lazım.Yarım kalan İşiniz başınıza dert açabilir.KOVA BURCU t B.[21 Ocak 19 Şubat] Ticaret,alış verig bahsinde tatlı haberler alacaksınız.BAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli ve «evgili ablamız:BAYAN MESADET KARAÇAY'm feci bir kaza neticesinde vefatı dolayıaile cenaze merasiminde acılarımızı paylaşan,çelenk,telefon ve telgraf göndermek suretila taziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • AÇIK TEŞEKKÜR Amerikan Hastahanesinde çok büyük bir muvaffakiyetle yaptığı beyin ameliyatı neticesinde aile büyüğümüz ABDULLAH KARABÜK'ün tekrar sıhhatine kavuşmasına sebep olan Sayın Doç.Dr.FEYYAZ BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Manifatura tüccarlarından Bay ve Bayan Garebet Çirkinyan'ın Damadı,dul bayan Yerçanik Çirkinyanın zevci,bay Manuk ve bayan Rozik Çirkinyanın babası Bay Aiiksan Çirkinyan'ın ani ölümün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • Pazar Postası Dergisi şehrimizde yayınlanıyor Evvelce Ankarada yayınlanmakta olan Cemil Sait Barlasın sahibi bulun duğu «Pazar Postası» dergisi şehrimizde yayınlanmağa başlanmıştır.Refikimize başarıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • MEVLiD Pek kıymetli sevgili kardeşim ve dayımız AVUKAT ZİHNİ SAKARYALI nın vefatının kırkıncı gününe rasUayan 14 Mart 1959 Cumartesi günü,öğle namazını müteakip Aksaray Valde Camiinde aziz ruhuna itha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • "İSLÂM DİNİ 4 ALMAYA CEVAZ VERMEZ» HUKUK FAKÜLTESİ MEDENÎ HUKUK PROFESÖRÜ BÜLENT DAVRAN,ÇOK KADIN ALMANIN KUR'ANI KERİME AYKIRI OLDUĞUNU BELİRTTİ İstanbul Üniversitesi Medeni Hukuk Profesörü Bülend Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • rı:ııı Tl ti 11 IKfl 11 IHI 1111II11 11 M I III r t M!I M TIM It ı rıı IIII M 11111II111 f M I M 111 I M 11 M 11 11 M 1111111111111 DİL SORULAR!OKUYUCULARIMIN benden cevabını istedikleri soruların çoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • sevil sanal ile A.RUHİ ALEMDAR Nikahlandılar Beyoğlu:HAIart/959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • KISA HABERLER BELEDİYE Reisi Kemal Aygün dün sabah Ankaradan şehrimize dönmüştür.Aygün Belediye ile ilgili meseleler hususunda temaslarda bulunduğunu söylemiş esaslı başkaca hiç bir malûmat vermemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • NATO kumandanı askerî üslerimizi geziyor NATO Kuzey Atlantik ve Doğu Akdeniz filoları kumandanı Amerikalı Oramiral Halloway dün Yassı ada ve diğer deniz üslerimizi ziyaret etmiştir.Nisan ayında emekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • Yedi dilencinin üzerinde 337 lira para bulundu Ramazan münasebetiyle cami önlerindeki dilencilerin çokluğu dikkate alınarak,bunlarla yapılan mücadeleye hız verilmiştir.Nitekim dün yapılan kontrollerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • MEVLİDİ ŞERİF Kıymetli aile büyüğümüz şahkullu mahallesi muhtarı ve emekli emniyet mensuplarından FAHRİ ESEN'in Vefatının 40 inci gününe rastlıyan 14/3/959 cumartesi günü yarın)öğle namazını müteakibe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • r SİNEMALAR v^.J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Kin ve Zafer Stewart Granger Rhonda Fleming Renkli İng.EMEK î[Tel:44 00 07)Kadınlar Kulübü Dany Carrel Giorgia Moll Fr.2.Hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Üç Arkadaş-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1959
  • Bütür ı yurtta en çok aranan,Kesenize ve sıhhatinize en elverişli,Nuh'un Sırf irmikten mamul ANKARA MAKARNASI ^Burta'da Müfit Uslu,Cemal Alanya,Mustafa Elibol,Fuat Örgen ve Ortaklar» Koli.Şt.Dizdar Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] ithamım kabul etmiycn dünkü duruşmasında 4 Kişiyi Boğarak Öldürmekten Sanık KANDEMİR "YAL n 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dinlenen şahitler Kandemir'in kaatil olduğunda ısrar etti Sanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • HHERiHRN DERSHHNE5İ İNGİLİZCE'FRANSIZCA •ALMANCA muhasebe ve spor.derslerdi Sultanahmet:ûkmdar Cad.23-cÎÜ:C2l73l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • AZİL Evvelce kendisine hususî Vekâletname verdiğim Ömer Taşdemiri lüzum üzerine bu kerre vekâletten azlettim.13400)Azmi Taşlı Yeşilköy Şenlik Man.Manastır Sokak No.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • İki C.H.P.mebusunun istifa şayiası yalanlandı ANKARA HUSUSÎ Tokat mebusu Keramettin Gençler' den sonra Gümüşhane mebusu Avni Karaman ile Tokat mebusu Riza Ulusoy'un da C.H.P.den istifa ederek D.P.ye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • SOZ SIRASI.VE YİNE PTT SABAHIN erken saatinde kapıyı çalan postacı,Mister Fausa bir telgraf getirmişti.Türkiycde iki senedenberi vazifeli bulunan Amerikalı subay Fausa telgrafı postacıdan endişe ile a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • DÖRT LİRALIK KİTAP VE ZEKİ MÜREN'in BİR KARTPOSTALINI Bedava Gönderiyoruz Yayınevimizin hazırlattığı 6 renkli ve 6 tablolu ofset baskılı MILAN takviminden az miktarda kalmıştır.Fiatı dört liradan bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • Ekmek Fırmı ve Değirmen makineleri alacak sanayici ve küçük esnafın dikkat nazarına Anlaşmalı memleketlerden her büyüklükte modern ekmek fırını ve un değirmeni makineleri almak isteyenlerin acele mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • Türkiye Anıtlar Derneği istanbul Şubesinden Fatihtenberi İslâm mabedi bulunmıyan ve cehrimizin her tarafından ihtişamla görülebilecek hâkim bir mevkide satın alınan 1925 metrekarelik saha üzerinde Mim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • Bursa askerî lisesinde bir kısım talebe zehirlendi BURSA,HUSUSÎ Işıklar Askerî lisesi talebelerinden 200 kişilik bir grup zehirlenme alâimi gösterdiklerinden tedavileri yapılmak üzere askerî hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • İmroz mürettebatından birinin cesedi bulundu İSKENDERUN,Ahmet Perker'den Sarıseki mevkiinde dün sabah bir erkek cesedi bulunmuştur.Cesedin 16 Ocak salı günü infilâk ederek batan Mirador tankerinin yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • DENİZLİ'DE BİR AŞİRET REİSİ ÖLDÜRÜLDÜ DENİZLİ,HUSUSÎ Vilâyetimiz Kocagözler semtinde bulunan ve çadırda ikamet eden Mehmet Girgin aşireti dün gece meçhul şahısların tecavüzüne maruz kalmıştır.Haydutla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • Kilimli kömür ocağında iki amele havasızlıktan öldü ZONGULDAK,Hususî muhabirimiz Nejat Muhsinoğu'dan Kilimli kömür ocağında iki amele havasızlıktan ölmüştür.Çay ayak başında çalışan kazmacılardan İbra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • BOSTANCIDA BİR moför parçalandı Motorun iki tayfası kurtulmak için bindikleri sandalın batması ile kayboldu Marmarada şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir.Bu sebeple «Büyük Yücel» İsimli bir motor,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • Havai Birleşik merika'nın 50 nci Devleti OLUYOR.Ayan Meclisi tasarıyı kabul etti.Honoluluda halk sokaklarda dans ediyor KIRK dokuz yıldızlı Amerikan bayrağı yakında tekrar değişecek,kırmızı zemin üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • ÇÖLOVASI ŞAKİLERİ AKŞEHİR'E NAKLEDİLDİ 3 kişilik kaatil gurubunun rakibi bulunan 9 kişinin kaatili Ali Çevik de Afyon'da ifade verdi AFYON,Hususî Muhabirimiz MUZAFFER GÖRKTAN'DAN İsparta cezaevinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • FRANSIZLAR SEYAHAT DÖVİZ!ALABİLECEK I PARİS,A.Aj Harice seyahat edecek Fransızlara verilecek döviz tahsisatı 1 haziran'dan İti baren meriyete girecek ve turist basına 100 dolar olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • istanbul Demir Tüccarları Derneğinden Senelik âdi umumî heyetimiz 1 Nisan 1959 Çarşamba günü saat 15 de İstanbul Ticaret Odası salonunda toplanacaktır.Ekseriyet,temin edilemezse ikinci toplantı aynı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • I İlli Illl BİR YAPRAK Ramazan ve Parazilleri GAZETELERDEN öğrendiğime göre mübarek Ramazan için İstanbul'a dört bin dilenci gelmiş.Bunun tam sayısını nasıl öğrenmişler bilmem.Fakat bundan anlaşılıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • EROİN SATICILARI MAHKÛM OLDU [İLHAN DEMİREL] Dört eroin satıcısı hapis para ve sürgün cezasına çarptırılmıştır.Bunlardan namiyle maruf Sefer Bezol 10 sene hapis 5810 lira para,tTopaç» namıjie maruf Os
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • 60ZLUKLU SAM» TASAYA MÜJDEYİ VEkEYÎ M AfcAMDAtcl G.ÜZE.LÜ&E BAK KIZ O AVA NILMAZ.Û06RU s u böylesine" CUMA6UNU SAAT' ALTIDA PERADAKÎ SAATİM ALTIMDA BULUŞACAĞIZ.TEVEKKELİDİR ADAM PARLAK OLDU MU KAFASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1959
  • BEYOĞLU ŞUBEMİZ 16 MART Pazartesi gününden itibaren hizmetinizdedir W X®80& m tsasft gAİlt leiMPöfc M?ETIBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.03.1959
  • Bolt bu çocutc-LA DÖVÜŞMEK I9.TİVOR.BENİ DE.JSANAYOLLA.iz® CODY'Yİ 8E-ĞENECEVC.&İN SPİDER.GENÇ VE KUVVETLİ çok merak ediyorum AMA EL-BETTE YAKINDA GÖRÜRÜM KENDİ Ç 1Nİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1959
  • H£tZ TA AftAP/K js/m t i MERE-YE.P.T TARA f\a HIS,I AL,^A&AeAVA OOW£i/M BELtCİ KA HA&EB.MIŞ.TIG.İ^HHHÜÜÎ;ALLAU KAURETSH1 ÖUBALAR0A BEN-OEM IVİ S/İ.ÂH kUL LANAN VOKTUH.r-AMA J* A/VANCE VATA SE-NİN OLDU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1959
  • AtlAff&IK ALİ %m.Su SOU=SOP/Al-ARtNA ICO ÜRA nTn^.VERD,N HA?~y 7*5 1-İR4 TOPl^ARA 200 CJCA DA KuuüBE vEeOifM.EvET mEPSi" 375 UİGZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1959
  • UFAK TORNA İLÂVE PARÇASIYLA FREZE,MATKAP OLUR Fabrikaya,İmalâtçıya,ince mekanik imalât kalıp işleri için fevkalâde hassastır.Fiatı:4100 4200 Liradır.Puntolar arası:60 sm.Uç yüksekliği:125 mm.Motor dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1959
  • ve Demir satışı ile SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN EMRİNDEYİZ.YAKOVA MÜESSESESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1959
  • EMEK İIŞMT A.Tarabya Oteli inşaatı Şantiye Şefliğinden 1300000 adet delikli tuğla satın alınacaktır.İsteklilerin fiat ve teslim müddetini bildirir teklif mektuplarını en geç 20 Mart 1959 tarihine kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1959
  • PLÂSTİK SANAYİCİLERİNE Her nevi plâstik ham maddeleri ve yarı mamulleri:Bakalit,Pollopas,Trolitaks Pertinaks)Polistirol levhaları ve sert Polivinil,Trolon Katalin)her nevi Selüloid" levhaları,Ayrıca p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1959
  • Mural* Davman'ın yeni macerası 62-Güle güle.Nasıl yeni birşcyler var mı?Maalesef hâlâ olduğumuz yerde dönüyoruz.Allah kolaylık versin.Teşekkür ederim.Telefonu kapayıp oradaki not defterine adresi kayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1959
  • Bmuı kolaylaştırmak için elimden gelen herşeyi de yaptım.Alay ettim,kızdırdım.Başka kızları kadınları tavsiye ettim.Fakat bir türlü vazgeçiremedim.Aklından çıkaramadım.Sonunda da bir şey olmadı ya zat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1959
  • I YOL ve İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİNE BORONKAY BELA Makino ve Çelik karoseri Fabrikası Mecıdiyeköy Saafçı bayır,sok No 7 Tel 80063
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1959
  • KELEPİR DAİRE Galata Saray civarında.Kaloriferli,tam konforlu 5 odalı afjartıman dairesi acele satılıktır Mütevasıt kahul edilmez Müracaat:Telefon 22 10 83 mektupla posta Kutusu 446 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1959
  • musiki ESKİ BESTEKÂRLAR "Etrab-ül-Âsâr„ 5 REFİ' CEVAD ULUNAY Baba Nevâi Halep)de doğmuş ve İstan-bul'da tevattun etmiştir.Sultan Dördüncü Mu-rat devrinde iştihar eden üstadlardandır.Es'ad efendi merhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1959
  • S£gS El işlerinizde,emeğinizi Kıymetlendirmek için DEĞİRMENİ.YUMAKLARINI KULLANINIZ İmalâtçı sıfatiyle Satış yeri:EMEL Ticaret Evi Mırpuccular No.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • Nasır,Kasıma karşı sert mücadele açtı t Bağtarajı Birincide başlamışlardır.Irak hükümeti dün,halkı grevlere son vermeğe ve tekrar İs başına dönüp sükûnetle çalışmağa davet etmiştir.Bağdat radyosu dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • KONYA'DA 2 SİLAH kaçakçısı yakalandı KONYA,HUSUSÎ Haydarpaşa Konya treninde İki azılı silâh kacakgısı yakalanmıştır.İkisinin ne adı Mehmet olan kaçakçıların birinin eşyaları arasında S tüfek,500 mermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • EYÜP CAMİİ TÖRENLE AÇILDI t Ba$tarafı Birincide na Başvekâlet müsteşarı Ahmet Salih Korur hazır bulunmuştur.Büyük Millet Meclisi Reis Vekillerinden Agâh Erozan ve bazı İstanbul mebusları yanında ekall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • Macmillan Adenauer ile görüşmeye başladı t Baştarafı Birincide Kruşçev'ın Doğu Berlin'den ayrılmasından evvel yayınlanan 7 sahifellk bir resmî tebliğde bilhassa Zirve Konferansı fikri üzerinde durulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • Devren Kiralık İLÂÇ PARFÜMERİ ve EMSALİ sanayii için 525 M2 kaloriferli mükemmel laboratuar.Tel:22 99 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • Bilumum Şiiler ve Üfleme ustaları tedarik edilir.Mal sahiplerinin nazarı dikkatine Tel:71 55 27 13266)HASAN GÜNAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • Abadan tesislerinde büyük bir yangın çıktı ABADAN,A.P.Abadan petrol tasfiyehanelerinde büyük bir yangın çıkmıştır.Alkalasyon dairesinde fazla gazın tutuşması üzerine başlıyan yangın personel dairesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • KIBRIS'TAKİ İNGİLİZ ASKERİ AZALIYOR Baştarajı Birincide sessizce Agredon hava alanına helikopterle getirileceği,oradan da uçakla Yunanistana gideceği anlaşılmaktadır.EOKA,Kıbrıs polisine teslim edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • KAPATILAN BİR KOLEJ t Baştarafı Birincide teftiş eden Maarif Vekili Celâl Yardımcı da müsbet bir intiba ile ayrılmamıştır Erkekler için leylî kısmı da olan okulda ekserisi kız olan 287 öğrenci bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • Londra faciası yaralıları sür'atle iyileşiyor t Baştarafı Birincide dığı raporu Başvekil Adnan Menderes'e vermiştir.ERGÜDER'İN İZAHATI Dr.Ergüder,yaralıların sıhhi durumu ile iigili olarak şunları söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • DİLLGN TÜRKİYE'NİN SON İKTİSADÎ TEDBİRLERİNİ ÖVDÜ Baştarajı Birincide olarak zikretmiştir.Ayan Meclisi Dış Münasebetler Encümenine izahat veren Dillon Türk hükümetinin çimdi «yıllardanberi sürüp giden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • DİAZİNON HAKKINDA MÜHİM İLAN Şirketimiz mamullerinden olan 100 gramlık DIAZINON ambalajları renk,kompozisyon,şekil ve görünüş bakımından aynen taklit edilerek herhangi bir suretle DİAZİNON ile alâkası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • 1959 Modeli Rambler HUDSON m^m Amerikanın ^W &Cöw/wi& araba masraf MM araba zevki Rambler PANELİ İşinizde Sağ Kolunuz/İLANCILIK Türkiye umumi Distribütörü 6EKERCAN Ticaret Ltd.Ştifaksim Cumhuriyet Cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • İSTANBUL-HALKALI TALAT ÇİNİ Kiremit Tuğla Aieş Tuğlası FABRİKASI 15 Mart 1959 tarihinde Yeni mevsim imalâtına başlıyacaktır.Sipariş kayıtları için Umumî Bayi:NEVZAT ÖZER Unkapanı cad.31 Tel:27 22 19 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • Milliıgef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i s1 r i n i fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ BaBildığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • 1374 Şubat 28 CUMA 13 MART 19 5 9 HİCRİ 1378 Ramazan 3 VAKİT VASATÎ EZANÎ İmsak Günej Öğle İkindi Aksam Yatsı 4.34 6.15 12.23 15.42 18.13 19.43 10.22 12.03 6.11 9.30 12.00 1.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • SI MCA KAMYONET I ve PANELLERİ Hamamcıoğlu Müesseseleri Ticaret T.A.Ş.Çiftkurt Ticaret T.A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • ISTANBUL AMERİKAN KOLEJ!ERKEK KISMI Robert College)Müdürlüğünden:1959 1960 öğretim yılında Robert Kolejin Lise Bölümünün hazırlık ve aslî sınıfları ile Yüksek Okul.Bölümlerinin Kız ve Erkek)hazırlık v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • VEKÂLETTEN AZİL İstanbul 3.üncü Noterliğince 3/7/956 tar.ve 7410 yevmiye numara ile tanzim ve tasdik kılman bir kıta Umumî Vekâletname ile Şubemizi temsile selâhiyetli kılman Gümrük Komisyoncu ve nakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • Hakiki Gripin aldığınızdan emin olmak için kutunun üzerinde yazılı GRİPİN markasına dikkat edinizbütün ağrılara karşı faydalıdır Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin Resmî ruhsatını haizdir Gripin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • PENTA C 23 Modeli 8 14 Beygir BENZİNLİ ve MD 1 Modeli 5 Beygir DİZEL DENİZ MOTORLARININ TESLİMATINA BAŞLANMIŞTIR Satığ Yerleri:ALP OTELİ ALTI:Tepebaşı İstanbul Telgraf DURBAY İstanbul Çıracı sokak Reh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 1*2 10 SATILIK EMLAK 0 KELEPİR,Kartal Yakacık asfaltiyle,fabrikalar yanında,parsellenmiş,8000 m.fabrika arsası,yarı fiatına acele sat Tel:21 53 63.ERENKÖY,Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.03.1959
  • BEŞİKTAŞ'TA hizipler kalktı Dün gece Enver Kaya ile eski iktidar liderleri arasında yapılan toplantıda anlaşmaya varıldı BEŞİKTAŞ kulübünde muhalefetin iki grubu kongrede işbirliği yapmak için tam bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • EMRE,SEYFİ CENABI ÖVDÜ FİLA İkinci başkanı Vehbi Emre Güreş Federasyonu reisinin değiştirilmesi İçin yapılan teşebbüsleri yersiz bulmaktadır.Bu hususta Vehbi Emre unları söylemiştir:Bu nevi müracaatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • KARAGUMRUK' E ikramiye ve ceza Karagümrük idare heyeti,Vefa takımına karşı oynanan millî lig maçındaki başarılarından dolayı Tamer,Gökçen ve Kadri Kartal'a 100 er lira ikramiye vermiştir.Aynı maçtaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • EBDİNÇT Hollandadan Teklif var DUREN,HUSUSİ Duren 99 takımında muvaffakiyetli maçlar çıkaran Beykozlu Erdinç Bayburt Maastrich kulübünden aldığı bir transfer teklifi üzerine hafta içinde Hollandaya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • REMONDİNİ MİLLİ futbolculardan form TUTMALARINI İSTEDİ İZMİR,ÇETİN ESEN-KAFTAN bildiriyor:Teknik Komite tarafından-milli takım antrenörü olarak Federasyona teklif edilen Remondini,millî takımı yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • DİMİTRİOĞLU DA ATİNA'YA GİTTİ Beyoğluspor profesyonel takımın santrhafı Dtmitrioğlu İzLnll olarak Atinaya gitmiştir.Sofyanldlsln tavsiyesiyle AEK kulübürde idmanlara çıkan bu futbolcunun Yunanlstana t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • Adalet,futbolcularına hasılatının 10 unu prim olarak dağıtıyor Adalet kulübü,önümüzdeki günlerde oynanacak Galatasaray,Karagümrük ve Vefa maçlarını kazandıkları takdirde,hâsılatın yüzde onunu futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • ALTAY HAPOEL'i DAVET ETTİ İZMİR,Hususi Muhabirimiz Ç.ESEN KAFTAN bildiriyor Altay kulübü İsrail'in meşhur Hapoel takımını İzmlre davet etmiştir.İki kulüp arasında varılan anlaşmaya göre,Hapoel 3 ve 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ] PFRÎDIIII VF NAPİ Almanya'dan senelik iznini geçirmek üzere şehrimize gelmiş olan Stutgrat Kickers sanr iâlılll UH it IIHUl trafom Feridun Buğeker dün Fenerbahçe'nin şehrimize gelmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • Antrenör,Napoli güreşlerinde Türk takımı aleyhine tezahürat yapmadığını söyledi CENOVA Hususî muhabirimizden)î TALYA güreş millî takımı I antrenörü Nuri Boytorun,Napoli güreş turnuası sırasında Türk m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • Vefa'nın fevkalâde kongresi 29 Mart'ta Vefa kulübü,yeni nizamnamenin tâdili için 29 Martta bir fevkalâde kongre yapacaktır.Muessesan Heyeti Reisi Sulhi Garanın hazırladığı yeni nizamname Galatasaray v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • Balkan Kupası'na girmek istiyoruz Allınel "Sofya'ya iyi niyetlerle gidiyoruz.Müsabaka tarihleri değiştirilirse turnuaya katılabiliriz,dedi MİLLÎ futbol takımımızın Haziran sonunda Sofya'da 4 milletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • mmm MALÎ İMKANSIZLIKLARDAN K.Paşa'da kriz HAD SAFHADA Klüp başkanı N.Atılgan "Mali kriz halledilmezse 3 ay sonra kadromuzu dağıtmaya mecbur kalacağız,dedi NURİ ATILGAN Kasımpaşa'yı kurtarmalıyız FUTBO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • Müsabakalara F.Bahçe,Karantina,Ankara Koleji ve Kırklareli takımları katılıyor TÜRKİYE genç takımla» basketbol birincilikleri ve kızlar Umum Müdürlük kupası basketbol maçları bu akşam Teknik Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • BEŞİKTAŞLI ÜÇ futbolcu Transfer Ayını bekliyor Beşiktaş idare heyetinin,kulübün senelik kongresinden önce mukavelelerini yenilemek istediği ve kendilerinden mâkul bir teklif beklediğini bildirdiğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • SOFYANİDİS'E Futbol Federasyon'u VİZE VERDİ.Atinanm AEK kulübüyle anlaşan Beşiktaşlı Sofyanidise Futbol Federasyonu resmî lisans muamelesinin ikmali için gereken müsaadeyi vermiştir.Sofyanidis önümüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • w-TURGAY'IN G.SARAY'DA KALMASI İSTENİYOR Bâzı üyeler arabuluculuk I yapmağa çalışıyor.River E Plata Kadri'ye de talip I •T1 URGAY Serenle Gala-I latasaray kulübü ara-ğ sında başpöstcren ihtilâfı halle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1959
  • ORDU BALIKESİR'DE Karaşi'ye 6 1 galip BALIKESİR,HUSUSÎ Ordu futbol takımımız dün şehrimizde oynadığı ikinci hazırlık maçında Karasi'yl 6-1 mağlûp etmiştir.Oyunun gollerini Küçük Ahmet,Vasıf,Tarık,Must
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor