Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.03.1959
  • İHTİLÂL sürpriz değildir SİYASÎ MUHARRİRİMİZ YAZIYOR MUSULDA Kasımın ihtilâl Hükümetine karşı isyan bayrağının kaldırılması,Irak hâdiselerini yakından takip edenler için sürpriz olmamıştır.Irak ordusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1959
  • Bingöl Adliyesi yandı BİNGÖL,HUSUSÎ Solhan kazasında çıkan bir yangın sonunda Adliye binası,Ziraat Bankası ve Veteriner Dairesi ile üç ev tamamen yanmıştır.Yangının sebebi henüz anlaşılamamıştır.Zarar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1959
  • FRENLERİ PATLAYIP TRAMVAYA [MİLLİYET] ÇARPAN OTOBÜS ALEVLER İÇİNDE YANARKEN Bir otobüs tramvayla çarpıştı:25 yaralı var Cağaloğlu yokuşunda freni patlayan otobüs Sirkeci'de tramvayla çarpıştıktan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1959
  • NYASALAND'DA YENİ HÂDİSELER SALISBURY,A.A.Kyasalandda bilhassa kuzey eyaletinde durum gerginliğini muhafaza etmektedir.Dün iki okul,iki işçi kampı ve veteriner tesisleri tahrip ve yağma edilmiştir.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1959
  • Keramettin Gençler C.H.P.den istifa etti Müstafi milletvekili Kıbrıs anlaşmasına müstenkif oy verdiği için Grup Haysiyet Divanına sevkedilecekti ANKARA,HUSUSÎ KIBRIS anlaşmasına müstenkif rey verdikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1959
  • Irak Ataşenıilitcri l İLHAN DEMIREL] açıklamasını okuyor.Irak Ataşe miliferine göre Şavvaf öldürüldü Yarbay Galip,ihtilâl liderinin kendi subay ve askerleri tarafından öldürüldüğünü söyledi SON Irak h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1959
  • AYDIN'LILAR TARAFINDAN şvemııçın dana daha kurban edildi Menderes,kaza şehitlerinin Ankaradaki kabirlerini ziyaret edip çelenkler koydu ANKARA,HUSUSÎ BAŞVEKİL Adnan Menderes,beraberinde Başvekâlet Hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1959
  • Averof,Makarios'a bir mesaj yolladı YUNAN Hariciye Vekili Averof,Makarios'a uzun bir telgraf göndererek,Kıbrıs için şimdiye kadar yaptığı çalışmaları övmüştür.Telgrafında Yunanistamn Türkiye İle birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1959
  • GELİYOR Bağdatın öldürüldüğünü bildirdiği Albay Şavvaf Musul radyosunda konuşma yaptn Hâdiselerden Nasırı ve Suriye'yi mes'ul tuian Bağdat hükümeti Birleşik Arap Cumhuriyetini sert bir nota ile protes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1959
  • bir "Veda,mesajı Yayınladı E.O.K.A.Lideri,Ada Rumlarından mücadeleyi bırakıp Makarios'un etrafında toplanmalarını,istedi HAMT KIYANÇ KIBRISTAN BİLDİRİYOR EOKA lideri Albay Grivas «Digenis» imzası ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1959
  • KIBRIS'h TÜRK LİDERLER ANKARA'DA Kıbrıs Türklerinin lideri Dr.Fazıl Küçük,Türk kurumları federasyonu başkanı Rauf Denktas ve federasyon as başkanı Dr.Orban Müdderrisoğlıı hükümetin davetlisi olarak dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1959
  • KAYITLAR BAŞLADI Yepyeni,konuşturucu sistemi ile,957-958 ders yılı,1200 talebesine ingilizce öğreterek Türkiye'nin en büyük lisan öğretme okulu haline getiren *YENİ MET0D*la Bilmeyen,ortalar,ilerilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • TIBBÎ BAHİSLER Ateşin faydası var mı?Hastalık belirtilerinden biri ve en önemlisi ates'tü*.Ateş niçin yükselir?Fayda ve zararı nedir?Hastalıkların teşhisinde rolü var mıdır?Bu yazımızda bunlara cevap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • MÜBAREK RAMAZAN Münasebetiyle KAZABLANKA daki konserlerime bir ay müddetle ara vereceğimi,Şeker Bayramında buluşmak ümidi ve arzusu ile kıymetli dinleyicilerime en derin hürmetlerimi arzederim.ZEKİ MÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • UMMANIYE'de Arsa sahipleri evlerinin toplu halde ve taksitle inşasına başlayacağından arzu edenlerin ada,parsel numaralarını P.K.131 Kadıköye bildirmelerini.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • MAKSİM GAZİNOSU ile Hiç bîr alâkam kalmadığını sayın dinleyicilerime saygı ile bildiririm.MUALLA MUKADDER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • SATILIK KIYMETLİ HİSSELER Bir ilâç fabrikası şirketine ait çok az miktarda kıymetli hisse satılıktır.Alâkadar olacakların Aşirefendi caddesi Ankara Konya hanında ONGER ECZA DEPOSUNA her gün saat 10 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • GÜNGÖREN'de Birliğin taksitli küçük evler inşaatı başlayacağından arzu eden arsa sahiplerinin ada parsel No.larmı bildirmeleri.PJK.50 Tophane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • ESENKDY'de Evlerin taksitle ve birlikte inşasına çalışıldığından isteyen arsa sahiplerinin ada,parsel numarasiyle müracaatları.P.K.201 Aksaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • SATILIK İNEK Sütlü ve gebe Torbada)cins İneklerimiz 14 Mart 1959 Cumartesi günü saat 10 da acık artırma ile satılacaktır.Bir mandranın tasfiyesi maksadlle yapılacak olan bu fırsatı kaçırmayınız.Adres:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • ŞİRİNEVLER'de 250 M.den büyük arsalara taksitle topluca evler inşasına çalışıldığından arzu eden arsa sahiplerinin ada parsel No.larını P.K.201 Aksaraya bildirmeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • İNŞAATÇILARIN ve SANAYİCİLERİN DİKKATİNE İthal malı 5,5 ve 6 mm.lik Kangal halinde yuvarlak beton demiri satışa arzedilmiştir.Toptancı 266 kuruş.Muzaffer Arpacıoğlu:Tersane cad Yemeniciler sok.No.61 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • OĞLAK BURCU I B.9 [22 Aralık 20 Ocak] Hayatınızda bir intizama ihtiyaç var.Yorgunluğunuzu giderecek tek «are bu.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayatınızı «ok dağıtıyorsunuz.İs ve günlük faaliyet sahanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Gösteri* Vilâyet.2 Acı;Çömelip yere oturmak.3 Alil;Acıklı.4 Mükemmel;Alaturka bir güreş tâbiri.5 Tersi genişlik;Kovuk;Asker;Alafranga bir güreş tâbiri.6 Arzu edilen bir şeyi umma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • 1HI.H ler 13.30 Telden tele 14.30 Ha-f lif Fransız sarkılan 15.00 Le9 Paul ve Mary Ford'dan melodiler I 15.15 Şarkılar 15.30 Fats Dominodan melodiler İC.OO Prog-ram ve kapanış.i 16.57 Açılış ve progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • r ¦N SİNEMALAR BEYOĞLU J ATLAS Tel:44 08 1,5)Kin ve Zafer Stewart Granger Rhonda Fleming Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07;Kadınlar Kulübü Dany Carrel Giorgia Moll Fransızca.İNCİ Tel:48 45 95)Ben Kahpe Değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • BÜYÜK MEVLİDİ ŞERİF Sevgili babamız,ailemizin,büyüğü,Arslan Tuğla fabrikaları sahibi,merhum SABRI ÖZARSLAN VE KARDEŞİ KÂZIM ÖZARSLAN'm ruhlarına ithaf edilmek Üzere 10/Mart/1959 Salı günü ikindi namaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli aile büyüğümüz Eski levazım akademisi Kumandanlarından:Kmekli Tuğgeneral FERİT EDİZ'in Umulmıyan bir zamanda aramızdan ebediyen ayrılması dolayısiyle cenazeye kadar gelmek lûtfun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • Evinizden,köyünüzden işinizden ayrılmadan günde birik!saat çalışmak suretile size kısa zamanda Ingilizceyi öğretecek en güzel kitap Fiatı 5 lira.Arzu edenlere Ödemeli gönderilir.İNGİLİZCE TÜRKÇE Lügat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • KİSA HABERLER GEÇENT ay içinde şehrimiz evlendirme memurluklarında 872 çiftin nikâhı kıyılmıştır.Ocak ayında evlenen çiftlerin sayısı İse 906 idi.KADIKOYDEKI Ada iskelesinin bitişiğinde bulunan rıhtım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • KOLTUK MEYHANELERİ VE GARAJ ÜCRETLERİ AYARLANDI YENÎ TARİFELER HAFTA İÇİNDE İLÂN EDİLECEK VE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK Ayakta içki satan mezecilerle garaj,yağlama yıkama tarifelerine de zam yapılmıştır.Mezeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • KAÇAK İNŞAATIN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR YIKMA KARARININ ALINMASI İÇİN LÂZIM GELEN FORMALİTELER YÜZÜNDEN İŞLER UZUYOR Kaçak inşaatı takiple vazifeli ekiplerin faaliyeti istenilen neticeyi vermemektedir.İnşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • Dadı Aranıyor Yeni doğacak çocuk için kabiliyetli bir dadı aranıyor.Müracaat:Tel:48 61 88 veya 48 71 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • Denizcilik Bankası işçileri bir maaş ikramiye alacak Denizcilik Bankası Şeker Bayramından önce işçilere bir maag tutarında İkramiye tevzi edilmesini kararlaştırmıştır.Son yapılan işçi ve memur zamları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • 0ımıııııiımıı m ininin ıı I OKULLARDA TÜRKÇE ANARŞİSİ İl ANDIRMALI okuyucumuz çok haklıdır:E İJ «Okullarda öğretmenlerin bâzıları öz Türk-j çeyi savunurken,bâzıları bunun tamamen aleyhinde.«Bir karışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • Ada vapurunda sahipsiz kadın eşyası bulundu Evvelki gece Büyükadaya gitmekte olan cBurgaz» vapurunun kıçında blc siyah kadın mantosu,bir çift ayakkabı,bir yün hırka,bir eşarp,içinde 95 kuruş bulunan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • Bir kadının kızını boğduğu iddia ediliyor Kartal'da oturan Sebile Sevim adında bir kadının,bir haftalık kız çocuğunu dün boğarak öldürdüğü fddla edilmektedir.İddia.Selile'niıı kocası Halim tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • YENİ "1 TARİH DERGİSİ 27 No.lu Mart sayısı çıktı İSKİT Yayınevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1959
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.İdare meclisinden Bankamız esas mukavelenamesinin 44'üncü maddesi gereğince,Hissedarlar Alelade Umumî Hey'eti,31 Mart 1959 tarihine raslayan Salı günü saat 15'de Ankara'da Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • KRUŞÇEV İLK DEFA BÜYÜK TAVİZ YERDİ Rus Başvekili,"Batılılar Berlin'de askerlerini bırakabilir,dedi [DIŞ HABERLER SERVİSİ] BERLİN meselesi etrafında dün Berlin ve Paris'te mühim görüşmeler cereyan etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • İNGİLİZ B.B.Sİ İngilizlerin Brlgitte Bardot'su olarak tanınan İngiliz film ve tiyatro artisti Miss Marlene Roseve dün şehrimize gelmiştir.Londra'da «Palladium» tiyatrosunda 6 yıldanberi çalışan sarışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • Taksi içinde bir ceset bulundu ANKARA,HUSUSÎ Bir taksinin içinde hüviyeti tesbit edilemlyen ceset bulunmuştur.Tıp Fakültesi Hastahanesine yatırılan cesedin üzerinde yara izine tesadüf edilmemiştir.Pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • İthalât için sanayicilere tanınan mühlet bitti İkinci ithal kotaları için Sanayicilerin Sanayi Odasına müracaatları için tanınan ikinci mühlet dün akşam sona ermiştir.Kotalara,beklenenden az müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • Evlerden alınan bekçi ücretleri artırıldı ANKARA,HUSUSÎ Mesken ve ticarethanelerden her ay alınan bekçi ücretlerine yüzde 150 zam yapılmıştır.Evvelce 100 kuruş alan bu ücret 1 Mart tarihinden İtibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • Himmet Ölçmen takibata geçilmesi ANKARA,HUSUSÎ Adana savcılığı D.P.Konya mebusu Himmet Ölçmen hakkında takibat açabilmesi için C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü'den muvafakat isteyeceği bildirilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • D.P,Ramazan için program hazırladı Vaiz ve hocaların iştirakiyle toplantılar tertiplenip camilerde mevlut okutulacak [NEDRET SELCUKER] D.P.İstanbul teşkilâtı.Ramazan münasebetiyle geniş bir «faaliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • umum.BİR YAPRAK ¦i Türk Mûsiki Enstitüsü MEVSUK menbalardan alman haberlere göre şu son günler-i de bir Türk musiki enstitüsünün teşekkülü için Belediyede î kuvvetli bir cereyan varmış.Bu haberin kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • ^MÜSAADE BUVURULUKSA TAHTI MUHA-FAZAMA ALAY«M HAMFENDÎLERİ KELP SÜRÜSÜ PEK FENA SAUVORLAR.5 GOVDUkJMU KUÇUK HANIM,KESKtM 6EL-MAZ.OUVYDtK-BURA-LARA.ABDÜLCAH8A2L BCY DüVMASIN BÎRBElA ÇIKMAZinşallah/rj t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI Bu güne kadar Ikramiyeli Aile Cüzdanı Sahipleri €V Ev 1" Apartman Dairesi kazanmıştır [Bırsene.de Talihli yeniden birer apartman dairesi kazanacaktıroyrıca 1f5 milyon liralık çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • SAHİP OLACAĞINIZ APARTMAN DAİRESİNİN Tam Yerini Bilmek istemez misiniz 1,2,3,4,İş B İkramiye Evleri 7ınkası İkramiye Apartmanları 5—İlkokul 6«Talihlisini bulmuş İş Bankası öğretmenler Kooperatif Apart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • Karadeniz'de şiddetli bir fırtına başladı Karadenizde şiddetli bir fırtına başlamıştır.Bu sebeple Hopa aralık postasından dönmekte olan «Aksu» vapuru 1.5 gün rötara girmiştir.Fırtına sebebiyle küçük t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • Dükkân soyan iki genç kefaletle tahliye edildi Çaldıkları otomobillerle dükkân soyan Ufuk Bergamalı ve İlka^r Yesin adındaki iki genç dün Birinci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tevkif edilmişlerdir.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • Yol ve İnşaat Müteahhidleri ve Belediyelerle Madencilerin Nazarı Dikkatine:Her çeşid yol ve inşaat makineleri,maden makineleri,her tip Lokomotif ve Vagonet almak istiyenlere en müsaid şartlarla en İyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • Emayeli VezüV 59 gaz ocakları Güvenebileceğiniz yegâne ocak ^V EMNİYET TEMİZLİK EMAYETAŞ BAKIRKÖY 1ST,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • Anadolu Ajansı ve Hava Yolları U.Müdürlüklerine tâyinler yapılıyor ANKARA,HUSUSÎ Londradakl uçak kazasında vefat eden Şerif Arzık'dan boşalan Anadolu Ajansı Umura Müdürlüğüne,Havadis Gazetesi Başmuhar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • Bir genç,nezarethanede kendini atkısı île astı GAZİANTEP,Husus!Muhabirimiz FAİK MUHSİNOĞLU'dan Bir sanık nezarethanede intihar etmiştir.Sirkat suçundan yakalanarak Merkez Karakolu nezarethanesin© kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • Kömür işletmesine 14,5 milyon dolar kredi açıldı ANKARA,HUSUSÎ Amerikanın memleketimize yapacağı yardım çerçevesi içinde Kalkınma İkraz Fonu Teşkilâtı Kömür İşletmeleri Kurumuna 14.5 milyon dolarlık k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • SIRASIv Teşekkür makinesi 11 I" NGİLTERE Sanayi Sergisi'nde bir «Teşekkür makinesi» teşhir ediliyormuş.Üzerindeki delikten para atılınca dile gelen ve:«Tenk you».«Merci.yahut da «Teşekkür ederim.diyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • EN UCUZ ÇİMENTO 3 Cibali ve Fener Çimento depolarından temin edilir.Bir telefon kâfidir.Cibali Abdülezel cad.192 Fener 340 Y.CİLLNGİIIOĞLU Tel:21 19 75 21 32 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1959
  • IHÜÇHAN ÜNVERJ HENÜZ 11 YAŞINDA.Mehmet Hayri adında 11 yasında bir çocuk esrar bulundurmak suçundan Besinci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmaktadır.Yukarıdaki re-Bim,Mehmet Hayrl'yi dünkü duruşmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.03.1959
  • KID E 7 r«/G6£« Ave tarapa GiTTİ ACABA PAMCHO İNŞALLAH BAS/DE fi DE GİRME-DEN onu &ULU RUZ İQSE SALINAS,ROD &EEB TRIGGER TEPELERE TIRMANIR k/MSEHiti TAtilMlYACAĞl\GIT/^¦SAAY 72A/yc/SC0' £A ÇA/S/K,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1959
  • Hül/3 riffi^^BIS ^^¦¦1 v rci^aa il İ-j tk\^Jr i J W [3 "L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1959
  • ALtAHLIK ALİ BEY wuwwwwwwwua 4R4B/4NtN EKSİKLERİNİ TA.V^û-NAL^VıP FSiTURAVi Ba N-A GÖNDE-NİM GA&X3DA HUSULE SELEN MASARıM RARASlNı KİMDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1959
  • Tam Dizel veya Benzin motorlu Kamyon ve sipariş kabulüne başlanmıştır.3,5 Tondan 11 tona kadar muhtelif tipte yüksek randımanlı hidrolik frenli 5 ileri 1 geri vitesli D A F Kamyonları.TAM DİESEL 120 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1959
  • HOCASINA KIZAN BİR ÇOCUK MEKTEBİ YAKTI GAZİANTEP,HUSUSÎ MUHABİRİMİZ FAİK MUHSİN OĞLUDAN Vilâyetimize bağlı Çağdan köyü ilkokulu yakılmıştık.Yangın gece yarısı çıkmış ve bina kısa zamanda kül haline ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1959
  • Liselerarası 2.Filatelik Sergi İstiklâl cad-desindekJ Amerikan Haberler Bürosunda açılj| mistir.Sekiz liseye mensup pul koleksiyoncula-rının katıldığı sergi 28 şubat cumartesi günü sa-at 17 de kapanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1959
  • 59—ÜMİTDENİZ Bu yakınlaşmada şehveti aramak hatâ olurdu.Zira duyduğumuz his şehvetten,behimiyetten çok uzaktı.Senelerce birbirine hasret iki sevgili sanki ilk defa buluşmuş ve biraz sonraki ayrılmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1959
  • BİR KAC 52 «Ne diye bu kadar çirkinleştiriyorsunuz meseleleri?İçinizi mi ferahlatacak bu sizin?«Hiç de çirkinleştirmiyorunı Jeff.Sadece gerçeği olduğu gibi söylüyorum o kadar.Senden yaşlı insanların k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • Avrupanin en gözde arabası Amerikan arabalarının fevkalade cazip hat* İarına sahip olduğu gibi,Avrupa arabalarının üstünlüğünü teşkil eden sağlamlık ve ekonomik vasıflarını da nefsinde cem etmiştir.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • PANHARD KAMYONET Tip D.65 ŞEHİR HİZMETİNDE HAFİF YÜK TAŞIT İŞLERİ İÇİN İDEAL 750 Kg.LIK AÇIK VEYA KAPALI PİCK-UP TİPİ HUSUSÎ PATENTALI HAVA SOĞUTMALI MOTOR SERVİS ARABALARININ EN UCUZU Sarfiyat:100 Km
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK SAT.çorap fabrikası,100.000 liralık tesis.22 53 02ft ERENKÖY Kozyatağında acele satkelepir arsa.22 83 28.KARTAL Maltepesinde.Veysi Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • RESMÎ SEKTÖR,MÜTEAHHİT,SANAYİCİ ve BİLUMUM SATICILARIN NAZARI DİKKATİNE İthalâtçı Fiatına Satış Dizel motorlu,250 litre kapasiteli BETONİYERLER,elektrik motorlu MALAKSORLER harç karıştırıcı)muhtelif"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • Kızılay Eşya Piyangosu 28 Mart.28 Mart.Bu Tarihi Unutmayınız.Hem yardım,hem kazanç.Bir Kızılay Eşya Piyangosu bileti almakla kabildir.Satış hâsılatı mahallî Kızılay Şubeleri tarafından tamamen hayır i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • İTHALATÇILARIN DİKKATİNE I Elektrik Sayaçları içiny proforma verilir.Darfilm Şti.Yeniçarşı,Galatasaray 40 Tel:44 32 51 44 12 57 44 84 91 44 84 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • İstanbul Belediye Reisi Sayın KEMAL AYGUN'ün himayelerinde A T L A S ta 12 Mart Perşembe günü saat 18.30 da Viyolonist BAKVAŞ JÜBİLESİ iştirak edenler:İlhan Gencer Triosu,Ayten Gencer,Bal Arısı Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • ÎNGÎLİZ MAMÜLATÎ SED Dizel Kamyonları HAKİKİ 8 TONLUK TAKVİYELİ DİFERANSİYEL 10.00-20 MÎCHELİN TELLİ 7 LÂSTİK WESTINHOUSE TİPİ HAVA FRENLİ İKİNCİ KOTADAN Teslim etmek üzere sipariş kabulüne devam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • KELEPİR DAİRE Galata Saray civarında.Kaloriferli,tam konforlu 5 odalı apartıman dairesi acele satılıktır MUtevasıt kabul edilme?Müracaat:Telefon 22 10 85,mektupla posta Kutusu 446 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • PLYMOUTH PANEL DELIVERY KAMYONETLERİ için İKİNCİ KOTA'dan sipariş kabulüne başlanmıştır.Hamamcıoğlu Müesseseleri Ticaret T.A.Ş.İstanbul:Şişli,Büyükdere caddesi 13/A Ankara Atatürk Bulvarı 136 izmir Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • Kamgam Dokuma ipliği Satılacaktır Yünlü piyasamızın evveldenberi tanıdığı ve her zaman için rağbet gösterdiği Beyaz Boyalı,kaliteleri standart ve en iyi vasıfta dokuma ipliklerimiz çeşitli numara ve r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • RÖNTGEN CİHAZLARI Doktorlar ve diğer İhtiyaç sahiplerinin dikkatine:10 MA.lik ve 150 MA.lik Röntgen cihazlarımız satışa arzedilmlştir Tediyatta kolaylık yapılır Müracaat OPTİK TİCARET Galatasaray Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • 1 El işlerinizde,emeğinizr Kıymetlendirmek için KATİYEN SOLMAZ DEĞİRMEMİ-YUMAKLARINI KULLANINIZ İmalâtçı sıfatıyla Satış fart:EMEL Ticaret Evi Marputttılar No.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • Mannesmann Sümerbank Boru Endüstrisi T.A.Ş.İZMİT Sayın müşterilerimizin ve acentelerimizin dikkat nazarına:9/3/1959 tarihinden itibaren tatbik edilecek olan fabrika teslimi Boru fiatlarunız aşağıda gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • usul bombardıman edildi t Baştarajt Birinc'ıd».Rusya Büyükelçisi Zatsevi makamında kabul ettiğini,Irak hükümetinin Bağılnttakı Birleşik Arap Cumhuriyetine «jiddetli bir nota verildiğini de ilâve j «tm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • Bir otobüs tramvayla çarpıştı:25 yaralı var t Baatarafı Birincid'* kapılmış ve kendilerini dışarıya atmışlardır.Yolculardan bâzıları sademenin şiddetinden yaralanmış,bir kısmının da muhtelif yerleri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • AVEROF,MAKARİOS'A BİR MESAJ YOLLADI t Baştarajı Birincide yaretine ve Rodos konuşmalarına hasreden Yunan gazeteleri,iki gündenberi Balkan Paktını dillerine dolamışlardır.Bu arada Türk Yunan münasebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • GRİVAS BİR "VEDA,MESAJI YAYINLADI Baştarajı Birincide ye giriştiğini belirtmiş ve halktan gördüğü müzaheret sayesinde sert mücadeleden muvaffak çıktığını ilâve etmiş-îir.Bilâhare Londra'da Türk ve Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • KERAMETTİN GENÇLER C.H.P.den İSTİFA ETTİ Baştarajı Birincide kaldım.Grubun,kırmızı rey vereceğinden haberim olsaydı asla müstenkif kalmazdım.Kerametlin Gençler,herhangi bir partiye geçip geçmlyeceği y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • Nilliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1959
  • bum!SALI HİCRÎ 1374 10 1378 Şubat MART Şaban 25 19 5 9 30 VAKİ T VASATI 1 EZANÎ Güneş 6.20 12.12 I Öğle 12.24 6.16 İkindi 15.40 9.32 Akşam 18.10 12.00 Yatsı 19.41 1.30 İmsak 4.39 10.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.03.1959
  • Sene 1959.Konuşan da bir Başkandır «K ARAR ne olursa olsun.Sonunda son sözü ben söyleyeceğim.Ortaçağ şatolarının burçlarından taşmışa benzeyen bu feodal kılıklı sözler 1959)senesinde Galatasaray kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1959
  • Hâlen AEK Kulübüyle anlaşmış bulunan Sofyanidis'in bonservisi Federasyonumuzca vize edilmezse bir yd futbol oynayamsyacak Ümit DENİZ ATİNA'DAN BİLDİRİYOR BEŞİKTAŞ takımının sağ açığı Sofyanidis burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1959
  • Gençler,Avrupa Şampiyonası için hazırlanıyor AVRUPA şampiyonasına hazırlanan genç millî takım namzetlerinin dün tam teşekküllü bir hastahanede sıhhî muayeneleri yaptırılmıştır.Kadroda yer alan bütün e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1959
  • ieeTİnap fDIIRII Beşiktaş kulübünde iktidarı destekleyen âzâlar IIV I IU Alt UnUDU dün bir toplantı yapmışlardır.Besim,Ferhat Nâsır'm da İştirak ettiği bu grup toplantısını tesblt etmektedir.Millî Liû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1959
  • HOŞ GELDİ N.Galatasaray'ın eski şöhretlerinden Muzaffer Tokaç dün senelik iznini geçirmek üzere Amerika'dan şehrimize gelmiştir.Resim,Muzaffer To-IrarVa sol-ı)İsfenfPvar'ı hır kucaklaşma anında tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1959
  • GREKO ROMEN MÜSABAKALARI 14-15 MARTTA Hamil Kaplan'ın parmağı Pisa'da kesilecek.Ayvaz tedavi oluyor NAPOLİ,HUSUSÎ NAPOLİ'deki serbest güreş turnuasında şampiyon olan güreşçilerimiz bugün saat 2 de tre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1959
  • [İLHAN DEMIRELl TP VNİK VilMİTF Dun Feclcras.von Bürosunda toplanan Teknik Komite azaları A)millî takımımızın hazırlık t Mİ IIV IV U III I I L programını tesbit etmiştir.Resim V.Tosuncuk,G.Kılıç ve F.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1959
  • ARJANTİN TAKIMINA TRANSFER OLMASI İÇİN TURGAY'DAN ray 60 bin istedi Millî Kaleci,idare Heyetinin bu kararını öğrenince "Kulübümün bana değil,paraya ihtiyacı varmış„ dedi Turgay G.Saray'da oynamıyacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1959
  • MİLLÎ LİG'İN 3 üncü haftasını 52.873 kişi seyretti Millî ligin üçüncü haftasında üç şehirde yanılan 10 maçı 52.873 seyirci,190.636 lira ödçyerek seyretmişlerdir.En fazla ssyirci Cumartesi günü İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor